Imperium nadziei

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ameryka uwolni umysły i rynki

MY którzy tworzymy administrację prezydenta Busha, dokonaliśmy pod koniec minionego roku swego rodzaju rachunku sumienia i postawiliśmy sobie cele na przyszłość. Wiemy jedno: nadal będziemy wykorzystywać imponującą siłę Ameryki w imię zasad, które z jednej strony żyją w nas samych, a z drugiej - mają uniwersalny charakter. Chcemy wspólnie stworzyć ogólnoświatowe imperium nadziei.

Uwolnimy zniewolonych!
Pragniemy szerzyć wolność, skupiając się szczególnie na Afganistanie i Iraku. Mieszkańcy Afganistanu mają już konstytucję, szybko rozwijającą się gospodarkę rynkową oraz nadzieję na przyszłość dzięki zbliżającym się wyborom powszechnym. Aspiracje wolnego narodu irackiego również zaczynają nabierać rozmachu, uwolnione od brzemienia zbrodniczego i niebezpiecznego reżimu Saddama Husajna. Dążymy do przekazywania Irakijczykom rządów nad ich krajem oraz do uwolnienia Iraku od brzemienia długów. Po 30 czerwca otworzymy w Bagdadzie ambasadę, ponieważ zgodnie z planem kończy się wtedy praca Tymczasowych Władz Koalicyjnych.
Kontynuując w 2004 r. nasze starania w Afganistanie i Iraku, chcemy urzeczywistnić przyjęty przez prezydenta cel - wolny i demokratyczny Bliski Wschód. Będziemy rozszerzać Inicjatywę Partnerstwa Blisko-wschodniego w celu wspierania politycznych, oświatowych i gospodarczych reform w tym regionie. Będziemy również wspierać Irańczyków i inne narody żyjące pod rządami dyktatur w ich dążeniu do wolności.
Te zmagania nie będą się ograniczać do Bliskiego Wschodu. Pracujemy na rzecz zwycięstwa wolności na Kubie oraz demokratycznych przemian w innych państwach, których narodom odmawia się prawa do wolności. Pragniemy wspierać młode demokracje, które powstały w Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji i Afryce. Umocnienie się wolności w wielu nowych i jednocześnie jeszcze wątłych demokracjach obudzi dążenia narodów na całym świecie, dzięki czemu wiek XXI będzie wiekiem światowej wolności.
Nasze wysiłki będą służyć zarówno całym narodom, jak i poszczególnym osobom. W 2003 r. pomogliśmy tysiącom ludzi w ramach programu prezydenta Busha na rzecz zwalczania handlu ludźmi
- czy to w celu prostytucji, czy przymusowej pracy, czy po to, by wysyłać dzieci na front. Dla ratowania ludzkiego życia zrobimy w roku 2004 jeszcze więcej. Prezydencki plan zwalczania HIV i AIDS pomoże uwolnić miliony ludzi od skutków tej straszliwej choroby.

Uwolnimy handel i gospodarkĘ!
Pragniemy także wspierać rozwój gospodarczy. Nowy międzynarodowy kompromis pomaga mniej zamożnym krajom rozwijać się dzięki dobrej jakości rządzenia, zdrowej polityce gospodarczej, handlowej i ekologicznej oraz mądremu inwestowaniu w zasoby ludzkie. Trzonem naszego programu na rzecz rozwoju, który w tym roku uruchomimy, jest pakiet zachęt pod nazwą Millennium Challenge Account, uzależniający pomoc od reform politycznych i gospodarczych.
W 2003 r. poczyniliśmy też postępy w działaniach na rzecz otwartego handlu międzynarodowego i polepszenia klimatu inwestycyjnego, podpisując umowy o wolnym handlu z Chinami, Singapurem i państwami Ameryki Środkowej. W roku 2004 prezydent będzie czynił starania, by ożywić realizację naszej globalnej strategii wspierania wolnego handlu oraz znoszenia barier handlowych w ramach umów regionalnych i bilateralnych wszędzie tam, gdzie pojawią się po temu możliwości. Jednym z priorytetów jest tutaj przedłożona przez prezydenta propozycja wypracowania umowy o wolnym handlu na Bliskim Wschodzie.
Pragniemy także pokoju. Wolność i gospodarka nie mogą kwitnąć bez zapewnienia bezpieczeństwa i jesteśmy zdeterminowani to osiągnąć. Amerykanie są dziś, na początku 2004 r., bardziej bezpieczni niż rok temu. Afganistan nie jest już wylęgarnią terroryzmu, a w Iraku nie buduje się już broni masowego rażenia, która mogłaby wpaść w ręce terrorystów.

Zniewolimy terrorystów!
Al-Kaida nadal stanowi wielkie zagrożenie i przede wszystkim dlatego jesteśmy dziś tak skupieni na problematyce bezpieczeństwa. Coraz więcej członków międzynarodówki światowego terroryzmu albo nieustannie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, albo się ukrywa, albo jest w więzieniu, albo nie żyje. Jej finanse i sieci wewnętrznej komunikacji są coraz słabsze, a ściślejsza współpraca wywiadów i służb państw broniących pokoju owocuje postępami w zwalczaniu terrorystycznych operacji.
Iran zaczął się już wycofywać ze swojego programu budowy broni jądrowej, czując w tej dziedzinie silny nacisk ze strony naszej i naszych sojuszników. Dzięki zdecydowanej strategii prezydenta USA na rzecz powstrzymywania rozprzestrzeniania broni atomowej oraz śmiałej dyplomacji brytyjskiej i amerykańskiej Libia wyrzekła się terroryzmu i broni masowego rażenia.
Na naszej półkuli dzięki silnemu poparciu Stanów Zjednoczonych dla zdecydowanych działań rządu w Kolumbii przemytnicy narkotyków i terroryści są dziś w odwrocie.
Naszym priorytetem pozostaje wojna z terroryzmem, ale powodzenie w tej walce zależy od utrzymania konstruktywnych więzi między największymi światowymi mocarstwami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia. Stosunki Ameryki z Rosją, Chinami i Indiami w 2003 r. się poprawiły. Więzy ze starymi i nowymi sojusznikami również zostały umocnione mimo narastających problemów wynikających z konieczności dostosowania się do nowych czasów. W rezultacie zarówno NATO, jak i Unia Europejska powiększą się w tym roku, co poprawi stan bezpieczeństwa międzynarodowego.
Nasze przyjaźnie są nadal silne, podobnie jak instytucje współpracy międzynarodowej. Na obu tych filarach będziemy się opierać w działaniach na rzecz wolności, rozwoju gospodarczego i pokoju w roku 2004. Zmierzając do przekazania oswobodzonego Iraku jego mieszkańcom, zapraszamy Organizację Narodów Zjednoczonych i społeczność międzynarodową do udziału w pomocy świadczonej Irakowi w dziele budowy nowego bastionu wolnych umysłów i wolnych rynków na Bliskim Wschodzie. Razem z naszymi sojusznikami z NATO będziemy wspierać Afgańczyków, którzy wychodzą z mroków bolesnej przeszłości i tworzą zręby swojej przyszłości.

Wygasimy konflikty!
Wspólnie z Chinami, Japonią, Rosją i Koreą Południową będziemy pracować nad rozwiązaniem problemu niebezpiecznych północnokoreańskich programów budowy broni atomowej. Dążymy do pokoju i porozumienia na Półwyspie Koreańskim, ale nie będziemy tolerować gróźb ze strony Phenianu ani tworzyć zachęt do szantażu. Wspólnie z naszymi partnerami z kwartetu - ONZ, UE i Rosją - będziemy pomagać Izraelczykom i Palestyńczykom w osiągnięciu porozumienia pokojowego tak, by wolna Palestyna istniała obok bezpiecznego i demokratycznego Państwa Izrael.
Jesteśmy również gotowi przyjąć na siebie wspólne zadanie rozwiązania i zakończenia wieloletnich konfliktów w Sudanie, Liberii, Irlandii Północnej i w każdym innym miejscu. Tego rodzaju osiągnięcia staną się katalizatorami sukcesu amerykańskiej dyplomacji na świecie.
Wolności, zamożności i pokoju nie da się rozdzielić - ani jako wartości, ani jako celów politycznych. Każda z tych wartości umacnia pozostałe, zatem służenie którejkolwiek z nich wymaga zintegrowanej polityki służącej wszystkim trzem. A jeśli niektórzy z nas stracą przy tym kilka kilogramów, to też będzie OK. n

© Departament Stanu USA
Więcej możesz przeczytać w 3/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 3/2004 (1103)

 • Na stronie - POLAIDS18 sty 2004W światowych rankingach i ratingach lecimy na łeb, na szyję3
 • Mafia z prokuratorem18 sty 2004Prokurator, prowadząca śledztwo w sprawie finansów "Pruszkowa", spędziła sylwestra z jednym z najniebezpie- czniejszych gangsterów.6
 • Peryskop18 sty 2004Nieusuwalny Jak to możliwe, że chociaż od byłego skarbnika PZPR i SdRP Wiesława Huszczy odciął się i prezydent, i liderzy SLD, jest on nadal nietykalny? Odpowiedź brzmi: Huszcza dysponuje gruntowną wiedzą o interesach całej lewicy; łączy lobby...6
 • Dossier18 sty 2004Aleksander KWAŚNIEWSKI prezydent RP "Gdybym ja miał dzisiaj ocenić ten rząd z punktu widzenia jakości poszczególnych ministrów, to jest to rząd merytorycznie niezły, może poza dwoma, trzema pozycjami, o których głośno nie...7
 • Kadry18 sty 20048
 • Jestem, więc piszę - Zad narodowy18 sty 2004Już wkrótce pójdziemy wszyscy do Europy, ale nogami naszych przedstawicieli. Już niebawem zasiądziemy w Parlamencie Europejskim zadami naszych reprezentantów. Będziemy pić i jeść w europejskich bufetach ustami wybrańców...9
 • Stan stabilny18 sty 2004Marek Majewski10
 • Skandaliczne odtajnianie18 sty 2004Decyzję o zwolnieniu Ewy Ornackiej i Wojciecha Sumlińskiego z tajemnicy dziennikarskiej podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Dziennikarze "Wprost" ujawnili zeznania świadka koronnego Jarosława S., pseudonim Masa. W...10
 • Playback18 sty 2004Leszek Sikorski, minister zdrowia, i Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej10
 • Poczta18 sty 2004List od czytelnika11
 • Z życia koalicji18 sty 2004Ot, taki dialog: do szefa katolickiego Radia Plus dzwoni telefon: "Witam przewielebnego księdza metropolitę, mówi Józef Oleksy". "A tu ks. Kazimierz Sowa. Niestety, nie jestem metropolitą... “. "A to przepraszam, prosiłem w sekretariacie, żeby...12
 • Z życia opozycji18 sty 2004Zalewski & Mazurek Gdzie nie spojrzeć, wszędzie Rokita. Najmądrzejszy, najprzystojniejszy, najskuteczniejszy... Wszystkie nagrody zgarnia. Jak tak dalej pójdzie, to rzeczywiście zostanie prezydentem. Co prawda, wreszcie mielibyśmy...13
 • Fotoplastykon18 sty 2004H. Sawka - www.przyssawka.pl14
 • Oskarżony Łapiński18 sty 2004Czy Mariusz Łapiński będzie pierwszym ministrem III RP, który trafi do więzienia?16
 • Spadająca kaczka18 sty 2004Ranking polityków: Kwaśniewscy w dół, platforma w górę20
 • Człowiek z właściwościami18 sty 2004Rok 2003 być może stanie się rokiem mentalnego, psychicznego przełomu w Polsce. Z jednej strony, poznaliśmy bardzo blisko brzydką twarz współczesnej Polski. Z taką twarzą obcowałem w komisji śledczej. Ale z drugiej strony, bez poznania tej...24
 • Żydzi pod flagą biało18 sty 2004W Polsce można poczuć "zapach żydostwa", mimo że mieszka tu ledwie kilka tysięcy Żydów28
 • Gladiatorzy znad Wisły18 sty 2004W ośmiokątnej klatce dwóch mężczyzn okłada się pięściami, kopie i dusi. Co chwila któryś z nich uderza o pręty klatki i jęczy z bólu. Po ciosach w żołądek niektórzy wymiotują, inni duszą się przyciskani do ziemi. Od...32
 • Nałęcz - Śpiew syren18 sty 2004Pomysł, by Kwaśniewski stanął na czele SLD, jest zabójczy dla niego samego34
 • Poczta18 sty 2004List od czytelnika34
 • Giełda i wektory18 sty 2004Hossa Świat Casting na menedżera "Praktykant" to nowy reality show emitowany przez amerykańską stację NBC. Wśród uczestników programu nie będzie jednak blondynek w wannie ani rolników z ambicjami politycznymi. Będzie...36
 • Plan Smitha & Hausnera18 sty 2004Pilnujmy portfeli - Raczko zaczyna liczyć!38
 • Powitanie z bronią18 sty 2004Już około 2 mln Polaków uzbroiło się legalnie w broń palną (krótką, sportową, myśliwską), gazową, pneumatyczną, paralizatory elektryczne lub inne przedmioty służące do ochrony! Od 1999 r. - gdy pojawiła się możliwość zakupu bez pozwolenia...42
 • Bankomatnia18 sty 2004Dlaczego ceny usług w działających w Polsce bankach należą do najwyższych w Europie46
 • Gorączka złota18 sty 2004Złoto jest najdroższe od 1989 roku!49
 • Balcerowicz wprost18 sty 2004Aby dogonić Amerykę, Europa musi się oddalać od Karola Marksa i przybliżać do Adama Smitha50
 • Samokrytyka i poczucie wyższości18 sty 2004Niemcy i Francuzi nie mają podstaw, aby patrzeć na Polskę z góry51
 • Supersam18 sty 2004Odmładzające soczewki Aby podkreślić piękno jasnych oczu, firma Ciba Vision zaprojektowała nową generację kolorowych soczewek kontaktowych FreshLook Dimensions. Grafitowa obwódka o promienistym wzorze i zmiennym natężeniu barwy sprawia, że...52
 • Mięśniaki na kołach18 sty 200488. Auto Show w Detroit: powrót aut o potężnych silnikach54
 • Tama rozumu18 sty 2004Budowa zapory na Jangcy grozi największą katastrofą ekologiczną w dziejach świata57
 • Twarde lądowanie18 sty 2004 Adam Małysz przestał skakać daleko, bo nie udźwignął ciężaru 38 milionów rodaków podczepionych do jego nart. Ta anegdota dobrze oddaje powody psychicznego zmęczenia mistrza oczekiwaniami Polaków wobec jego osoby. Kibice...60
 • Druga płeć - Harpia europejska18 sty 2004Harpie z lekkością unoszą się ponad stereotypy i przeciętność, przekraczają krępujące je tabu i nie boją się nieznanego62
 • Francuska choroba18 sty 2004De Gaulle nie łudził się, że jego ojczyzna kiedykolwiek będzie światowym mocarstwem64
 • Know-how18 sty 2004Sport prozawałowy Osoby, które chcą intensywnie ćwiczyć, a wcześniej systematycznie nie uprawiały sportu, są zagrożone zawałem serca. Valerie Gladwell i Samantha Dawson z University of Essex porównały czas regeneracji organizmu...67
 • Kto umrze na grypę Fujian18 sty 2004Z powodu grypy kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder odwołał wszystkie planowane na miniony weekend spotkania. Osiemdziesięcioletni książę Rainier z Monako ponad tydzień leczył się ostatnio w szpitalu na pogrypowe zapalenie płuc. To może być...68
 • Przesiadka na Marsa18 sty 2004Amerykanie chcą podbić Czerwoną Planetę73
 • Bez granic18 sty 2004Amerykanin Bill Martin za ponad 1,6 mln dolarów kupił 240 akrów ziemi nieopodal Tampy na Florydzie, by spełnić swoje marzenie o założeniu współczesnego raju - miejsca, gdzie wszyscy chodziliby nago. Oczywiście, ogród ma się nazywać Eden.76
 • Imperium nadziei18 sty 2004Ameryka uwolni umysły i rynki78
 • Uzbrojeni misjonarze18 sty 2004Jak Zachód powinien promować demokrację na Bliskim Wschodzie?80
 • Granice wojny18 sty 2004Ameryka musi oczyścić imigracyjną stajnię Augiasza82
 • Wyścig do Brukseli18 sty 2004Ruszył casting przed wyborami szefa unijnego quasi-rządu85
 • Menu18 sty 2004Świat Bajki Pythona Terry Gilliam, niegdyś filar grupy Monty Pythona, a po usamodzielnieniu oryginalny reżyser ("Brazil", "12 małp"), lubi baśnie. Po "Przygodach barona Münchausena" nakręcił w Czechach film...88
 • Rockiem w Busha18 sty 2004Amerykanie chcą podbić Czerwoną Planetę90
 • Klątwa magistra18 sty 2004W Hollywood przepustką do kariery jest talent, w Polsce - dyplom94
 • Wygnańcy literatury18 sty 2004Emigracja często pomaga pisarzom - poza krajem tworzą najlepsze dzieła96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego18 sty 2004JOSS STONE **** The soul sessions Panie, panowie, mamy noworoczne objawienie! Pannica biała jak Zbigniew Ziobro, a soulująca jak najczarniejsze diwy. Dziewuszysko apetycznie nieletnie, zaledwie szesnaście wiosen, a stylowe i emocjonalnie dojrzałe,...97
 • Sława i chała18 sty 2004Recenzje98
 • Perły do lamusa? - Jaka piękna klęska!18 sty 2004"Inwazja barbarzyńców" to pożegnanie z kulturą i tradycją minionego półwiecza we Francji99
 • Nowowizja - Same kłopoty18 sty 2004Rok się jeszcze na dobre nie zaczął, a już sypią się nieszczęścia na partię i rząd. Kolejna przepchnięta ustawa okazuje się niezgodna z konstytucją. I panika w szeregach, i kolejne procenty popularności w dół. A co gorsza, nie ma żadnego...100
 • Śmiesznoty - Ustawowa kompromitacja18 sty 2004Współczuję panu prezydentowi. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podpisał on ustawę niezgodną z konstytucją. Przysięgał stać na straży konstytucji. Pewnie głupio mu teraz, że nie stał, a nawet nie siedział i nie leżał. Mówiąc współczesną...100
 • Organ ludu18 sty 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 3 (68) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 12 stycznia 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Francuzów na szczęście interesują tylko ślimaki Czy Niemcy nas nie zjedzą? Przy okazji głośnego procesu...101
 • Skibą w mur - Zwycięstwo pod Hugh Grantem18 sty 2004W czasach braku narodowych sukcesów powodem do dumy może być to, że angielski playboy i gwiazdor filmowy bzyka naszą rodaczkę102