Prałat non grata

Prałat non grata

Dodano:   /  Zmieniono: 
Papież nie pomoże księdzu Jankowskiemu, bo nie chce mnożyć podziałów w polskim Kościele Ksiądz Henryk Jankowski ma czas do 27 listopada na rozpoczęcie wojny z abp Tadeuszem Gocłowskim. Ta wojna będzie się toczyć przed watykańskimi trybunałami. Szanse Jankowskiego są jednak minimalne. Co roku niemal każdy z ponad 4 tysięcy biskupów odwołuje jakiegoś proboszcza. Bardzo niewielu z nich (od 2 do 7 rocznie!) decyduje się na rekurs w Watykanie. Kościół jest instytucją równie zhierarchizowaną jak wojsko: każdy kapłan składa ślub posłuszeństwa, więc sam fakt odwołania od decyzji przełożonego trąci świętokradztwem. - Wyroki na korzyść pozywającego zapadają bardzo rzadko, ponieważ przed ich wydaniem stosuje się compositio pacifica, próby mediacji i pojednania między stronami konfliktu. Kiedy wszystko wskazuje na to, że biskup przegra, trybunał proponuje mediację i poszukuje możliwego przyjacielskiego porozumienia - mówi "Wprost" ks. Vicente Carcel Orti, kanclerz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.
W Polsce w ostatnich latach znane były tylko dwa wypadki rekursów - oba dotyczyły tego samego proboszcza z diecezji tarnowskiej. Pierwszy rekurs został przyjęty, ponieważ w dekrecie biskupa znajdowały się oczywiste uchybienia proceduralne. Po ich usunięciu biskup podtrzymał decyzję o usunięciu proboszcza, ten wniósł ponowny rekurs, który jednakże tym razem został oddalony. Podobnie będzie zapewne w sprawie ks. Jankowskiego. Kościół, choć nie jest demokratyczny, jest instytucją sprawiedliwą i personalne sympatie czy antypatie nie odgrywają roli ani w postępowaniach administracyjnych, ani sądowych. Z jednym wyjątkiem. Gdyby za ks. Jankowskim wyraźnie opowiedział się papież, to paragrafy prawa kanonicznego zostałyby automatycznie podporządkowane jego woli.

Papież osaczony
Ks. Jankowski był w Rzymie na przełomie września i października. Oficjalnie przyjechał na uroczystość w Instytucie Szwedzkim, lecz się na niej nie pokazał. Z pewnością chciał się z kimś spotkać. Z kim? Raczej nie z papieżem. Nawet pyszny ksiądz Jankowski nie zawracałby głowy papieżowi własnymi, przyziemnymi problemami. Ba, być może o kłopotach
ks. Jankowskiego papież dowiedział się ledwie kilka dni temu - z ust Lecha Wałęsy, który poruszył ten problem podczas rozmowy z Janem Pawłem II.
Czy to możliwe, że papież mógł nie wiedzieć o głośnej nie tylko w Polsce sprawie gdańskiego prałata? Kilka lat temu tygodnik "Wprost" pisał, że papież w Watykanie jest osaczony. Od tamtego czasu sytuacja jeszcze się pogorszyła. Jan Paweł II jest osaczony nie tylko przez cudzoziemskich kardynałów o wątpliwych kwalifikacjach, nie tylko przez fatalnych rzeczników, ale też przez Polaków, którzy oddzielają go od prawdziwego świata, od rzetelnych informacji. To pod ich wpływem w 1995 r. w Skoczowie Jan Paweł II mówił o "prześladowaniu katolików w Polsce", to oni sprawili, że w 50-lecie "Tygodnika Powszechnego" papież zarzucił redakcji tego pis-ma zdradę ideałów.

Zmowa milczenia
Jan Paweł II nigdy nie zdecydowałby się wystąpić przeciwko kodeksowi kanonicznemu, przeciwko decyzji arcybiskupa metropolity, choćby dotyczyła ona osoby tak zasłużonej dla Polski jak ks. Jankowski. Nie zdecydowałby się na mnożenie podziałów w polskim Kościele. Dlatego prałat Jankowski szukał raczej kontaktów i solidarności na niższym szczeblu. I prawie na pewno u wielu polskich kapłanów w Rzymie ją znalazł. Podczas tygodniowego pobytu codziennie wychodził na wiele godzin. Z pewnością z wieloma ze swoich tajemniczych interlokutorów jadał obiady. Tajemniczych, bo w Rzymie nie ma kapłanów skłonnych przyznać się do kontaktów z księdzem. Inni, nie mający z nim związków, też go kryją. Rektor i kilkudziesięciu mieszkańców Instytutu Polskiego jak jeden mąż kłamali, mówiąc dziennikarzom, że ks. Jankowskiego nie ma w instytucie, chociaż tam był. Nikt nie chciał zdradzić, z kim się ks. Jankowski spotykał i w jakim celu. Zresztą ks. Jankowski nie musiał chodzić daleko z prośbami o protekcję: jak szepcą złośliwi, w tym samym Instytucie Polskim mieszka ks. prof. Antoni Stankiewicz, konsulator Kongregacji ds. Duchowieństwa, sędzia i dziekan Świętej Roty, który zasiada w kuryjnej komisji ds. adwokatów razem z kanclerzem Sygnatury Apostolskiej Vicentem Carcelem Ortim.
Zmowa milczenia wokół ks. Jankowskiego jest powszechna, tak jak przez 20 lat polski kler milczał na temat "pięknego Jula", jak w Watykanie nazywano byłego metropolitę poznańskiego Juliusza Paetza. Czy jednak księża powinni kryć ludzi postępujących obiektywnie źle tylko dlatego, że są księżmi? Czy korporacyjna solidarność idzie w zgodzie z chrześcijańskim nauczaniem? Na razie przeważają ci, którzy postrzegają Kościół tak jak ks. Jankowski: jako twierdzę oblężoną przez Żydów, ateistów, abortystów i zwolenników małżeństw homoseksualnych. Podobne podejście dominuje też wśród katolickich dziennikarzy. Ruch moralnej odnowy Kościoła w Polsce dopiero raczkuje. Cóż się dziwić: porusza się po wyjątkowo wyboistym gruncie.

Świadek czy konfabulant?
Piotr Juchniewicz jest nowym świadkiem w sprawie domniemanego molestowania nieletnich przez prałata Henryka Jankowskiego (do 27 grudnia przedłużono postępowanie w tej sprawie). Juchniewicz twierdzi, że jako czternastoletni chłopak był przez prałata wykorzystany seksualnie. Kilka dni temu o swoich rzekomych kontaktach seksualnych z ks. Jankowskim Juchniewicz opowiadał dziennikarzom "Wprost". Czy w jego opowieści uwierzy prokuratura? - Czekamy na opinię biegłych, którzy ocenią zeznania Juchniewicza - mówi Zbigniew Więckiewicz, szef elbląskiej prokuratury. Jak się dowiedzieliśmy, biegli najprawdopodobniej stwierdzą, że Juchniewicz ma skłonności do konfabulacji. We wrześniu twierdził na przykład, że do kontaktów seksualnych z prałatem doszło podczas wycieczki ministrantów z Łęgu (rodzinna miejscowość Juchniewicza) do parafii św. Brygidy. Teraz mówi, że nie była to wycieczka, ale ucieczka z domu.Piotr Juchniewicz jest nowym świadkiem w sprawie domniemanego molestowania nieletnich przez prałata Henryka Jankowskiego (do 27 grudnia przedłużono postępowanie w tej sprawie). Juchniewicz twierdzi, że jako czternastoletni chłopak był przez prałata wykorzystany seksualnie. Kilka dni temu o swoich rzekomych kontaktach seksualnych z ks. Jankowskim Juchniewicz opowiadał dziennikarzom "Wprost". Czy w jego opowieści uwierzy prokuratura? - Czekamy na opinię biegłych, którzy ocenią zeznania Juchniewicza - mówi Zbigniew Więckiewicz, szef elbląskiej prokuratury. Jak się dowiedzieliśmy, biegli najprawdopodobniej stwierdzą, że Juchniewicz ma skłonności do konfabulacji. We wrześniu twierdził na przykład, że do kontaktów seksualnych z prałatem doszło podczas wycieczki ministrantów z Łęgu (rodzinna miejscowość Juchniewicza) do parafii św. Brygidy. Teraz mówi, że nie była to wycieczka, ale ucieczka z domu.


 

Jankowski kontra Watykan
Ksiądz Jankowski musi przed 27 listopada zwrócić się do arcybiskupa Gocłowskiego z prośbą o zmianę dekretu odwołującego go z probostwa św. Brygidy. Jeśli w ciągu kolejnego miesiąca nie otrzyma odpowiedzi lub odpowiedź będzie negatywna, wtedy może złożyć rekurs w Kongregacji ds. duchowieństwa. Prefektem kongregacji jest kolumbijski kardynał Dario Castrillon Hoyos. Współpracują z nim m.in. ultrakonserwatywny abp Bolonii Giacomo Biffi, zamieszany w aferę lichwiarską abp Neapolu Michele Giordano, dwaj najbardziej prawdopodobni kandydaci na następcę Jana Pawła II: Dionigi Tettamanzi i Oscar Rodriguez Maradiaga, oraz powszechnie krytykowany za niejasne operacje finansowe kard. Crescenzio Sepe. Jeśli w dekrecie abp. Gocłowskiego znajdują się jakieś uchybienia proceduralne, watykański resort przyzna rację ks. Jankowskiemu, który automatycznie powróci na urząd proboszcza św. Brygidy. Nie na długo jednak: abp Gocłowski w godzinę może mu doręczyć dekret poprawiony i znów ks. Jankowski pójdzie do diecezjalnego czyśćca, a władzę nad parafią przejmie administrator.
Otrzymawszy negatywną odpowiedź kongregacji, ks. Jankowski może pozwać abp. Gocłowskiego przed Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. Prefektem sygnatury jest 75-letni włoski kardynał Mario Francesco Pompedda, a w skład grupy kardynałów orzekających wchodzą m.in. 75-letni kard. Józef Glemp i 72-letni arcybiskup Nowego Jorku Edward Eagan. W sygnaturze pracują dwaj Polacy: prawie od trzech lat prałatem referującym jest ks. dr Janusz Kowal, a pracownikiem kancelarii - 40-letni ks. dr Paweł Malecha z Ostrowa Wielkopolskiego.

Więcej możesz przeczytać w 48/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 48/2004 (1148)

 • Na stronie 28 lis 2004 Niewidzialny rząd Belki wciąż widzialnie psuje gospodarkę i konsekwentnie niszczy klasę średnią Nocą wybuchł pożar. Kilka jednostek straży pożarnej walczy z żywiołem. Do kierującego akcją podchodzi mężczyzna i pyta: - Nikt ze strażaków nie ucierpiał? - Niestety - odpowiada... 3
 • Skaner 28 lis 2004 Zakładnik Celiński "Pan Marek Król, sam będąc w swojej biografii w ścisłych powiązaniach i związkach ze służbami specjalnymi, po moim wstąpieniu do SLD opublikował materiał w tygodniku "Wprost", haniebny... 6
 • Dossier 28 lis 2004 Zakładam, że człowiek z natury jest uczciwy, a dopiero później w życiu staje się draniem ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Gala" Nie godzę się na kontynuację państwa nieodpowiedzialności, ale to nie oznacza, że... 7
 • Sawka 28 lis 2004 8
 • Kadry 28 lis 2004 9
 • Playback 28 lis 2004 11
 • M&M 28 lis 2004 SZANSA PRZEGAPIONA 11 LISTOPADA Dzień otwarty w Sejmie to szansa niezwykła, a jak z niej korzystać na przyszłość - dam przykład: Otworzyć. Niech wyjdą posłowie. A potem pod żadnym pozorem nie wpuszczać z powrotem. 11
 • Poczta 28 lis 2004 KTO MIESZAŁ W PALIWACH? Artykuł Roberta Gwiazdowskiego "Koncesja na mafię" (nr 45) ukazał się wraz z materiałem zatytułowanym "Kto mieszał w paliwach". Wśród przedstawionych tam osób znalazło się moje... 11
 • Nałęcz - Kłamstwa Giertycha 28 lis 2004 Roman Giertych powinien zostać usunięty z sejmowej komisji śledczej O tym, że podczas posiedzeń sejmowej komisji śledczej nie wolno kłamać, wiedzą wszyscy. Przypomina o tym aż do znudzenia przewodniczący, który poucza każdą pojawiającą się przed komisją osobę, że jest... 12
 • Bizancjum Kwaśniewskiego 28 lis 2004 Rozmowa z Donaldem Tuskiem, liderem Platformy Obywatelskiej, wicemarszałkiem Sejmu 13
 • Z życia koalicji 28 lis 2004 Sejmowe kuluary to miejsce, gdzie palenie jest surowo zakazane. Jak dla kogo. Sami widzieliśmy, jak były szef kancelarii Millera Marek Wagner (nazywany przez jeden z tygodników Brudasem) i minister od prognoz pogody i innych Lech "Ja... 14
 • Z życia opozycji 28 lis 2004 "Gazeta Wyborcza" donosi, że wyborcy centrowi mają dość radykalizmu prawicy oraz lewicy i szukają dla siebie czegoś bardziej strawnego niż PO czy SDPL. Jeśli nie znajdą, mogą się - o zgrozo - wypiąć na demokrację i nie... 15
 • Fotoplastykon 28 lis 2004 16
 • Okopy Świętego Aleksandra 28 lis 2004 Wszystkie siły lewica skupiła na ratowaniu prezydenta Kwaśniewskiego "Najważniejszy jest autorytet pierwszego sekretarza! My możemy się poświęcić, możemy odejść, ale trzeba ratować pierwszego!". Tak jęczał w 1980 r. "mały Edward", czyli ówczesny premier Edward Babiuch, pod... 18
 • Trybunał wyrozumiałości 28 lis 2004 Trybunał Stanu pomaga politykom w unikaniu odpowiedzialności Jak w Polsce uniknąć kary, nieudolnie zarządzając wielkim majątkiem bądź nadużywając władzy? Najlepiej samemu zainicjować wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu. Stwarza to pozory ponoszenia odpowiedzialności,... 22
 • Prokurator z Białorusi w Kaliszu 28 lis 2004 Nie billingi dziennikarzy powinny być ujawnione, lecz prokuratorów, którzy ich ścigają Nasyłanie milicji i prewencyjne aresztowania dziennikarzy oraz tych, którzy próbują się z nimi spotykać - to standard na Białorusi. Ten antystandard jednak zaskakująco przypomina ostatnie... 24
 • Prałat non grata 28 lis 2004 Papież nie pomoże księdzu Jankowskiemu, bo nie chce mnożyć podziałów w polskim Kościele Ksiądz Henryk Jankowski ma czas do 27 listopada na rozpoczęcie wojny z abp Tadeuszem Gocłowskim. Ta wojna będzie się toczyć przed watykańskimi trybunałami. Szanse Jankowskiego są jednak... 26
 • Sądowa germanizacja 28 lis 2004 Po interwencji "Wprost" Polakowi z Hamburga pozwolono rozmawiać z dziećmi po polsku To co było niemożliwe przez półtora roku, można było załatwić w ciągu jednego dnia: wreszcie będę mógł rozmawiać z córkami po polsku! - mówi Wojciech Pomorski. Po interwencji "Wprost"... 28
 • Alfabet o Bratkowskim 28 lis 2004 Bez Stefana Bratkowskiego trudno sobie wyobrazić polskie dziennikarstwo i publiczną debatę o Polsce Jedyna pociecha w tym, że skoro zajął się przyszłością Europy, odetchniemy tutaj w Polsce odrobinę od czaru i magii jego osobliwych poglądów" - tak w 1983 r. publicystykę... 30
 • Giełda 28 lis 2004 Hossa Świat Kariera non olet Nasz zapach ma ogromny wpływ na pozycję w pracy - przekonują neurolodzy z chicagowskiej Fundacji Leczenia Zaburzeń Węchu i Smaku. Pracownicy wydzielający dziwny lub brzydki zapach nie mają szans na udaną... 36
 • Tanieją rozmowy w Internecie 28 lis 2004 17 groszy za minutę połączenia z USA Gdy ponad 70 lat temu amerykański prezydent Herbert C. Hoover dzwonił do brytyjskiego premiera Jamesa Ramsaya MacDonalda, za trzyminutową rozmowę między Waszyngtonem a Londynem jego biuro płaciło równowartość obecnych 245 USD... 38
 • Agenda warszawska 28 lis 2004 Skończmy pieśń fado, czyli agendę lizbońską, stwórzmy własną! Kilka lat temu w dalekiej Lizbonie zebrali się przywódcy 15 krajów, które wówczas tworzyły Unię Europejską, i nad kieliszkiem porto zadumali się nad losem europejskiej gospodarki. Efektem tej zadumy stała się... 44
 • Strit Belki 28 lis 2004 Straciliśmy szansę na niższe podatki Rząd Belki dostał od losu kilka kart, z których mógłby ułożyć nawet budżetową karetę. Niestety, uda mu się zestawić karty co najwyżej w strita. W języku ekonomicznym budżetową rozgrywkę Ministerstwa Finansów, rządu i Sejmu można opisać... 48
 • Prokurator wolnego rynku 28 lis 2004 Eliot Spitzer, czyli amerykańska jednoosobowa komisja śledcza W ciągu ostatnich trzech lat zarzucił oszustwa największym na świecie instytucjom finansowym, takim jak Citigroup, słynnym bankom inwestycyjnym Merrill Lynch, Goldman Sachs i Morgan Stanley, farmaceutycznym... 50
 • Załatwione odmownie 28 lis 2004 Z niełatwych do rozszyfrowania powodów ponad 80 procent dziennikarzy to zwolennicy demokratów Wybory w USA mamy już za sobą. Ich wyniki zaskoczyły zapewne większość obserwatorów, zwłaszcza Europejczyków. Oceny i badania opinii publicznej, podkreślające, że kandydaci idą łeb w... 52
 • Supersam 28 lis 2004 Skóra na zimę Wraca moda na luksusową skórzaną odzież - twierdzą projektanci Ochnika. Tegoroczny przebój zimowej kolekcji tej firmy to krótkie sportowe kurtki skórzane połączone z naturalnym futrem o... 54
 • Sure, nie problem 28 lis 2004 Prostackie słownictwo Pęczaka i Dochnala to codzienny język naszych elit O najważniejszych osobach w państwie mówi się per Leszek, Józek czy Borówa, bo wszyscy są zblatowani. Słowo k... jest używane jako przerywnik. Na najprostsze pytanie odpowiada się "very good", "no... 56
 • Sztos z czata 28 lis 2004 Plagą XXI wieku będzie uzależnienie od Internetu Dzieci albo czat" - orzekł krakowski sąd okręgowy. Po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości sąd odebrał 33-letniej kobiecie prawo do opieki nad potomstwem - do czasu, aż się wyleczy z uzależnienia od... 62
 • Auto bezpiecznik 28 lis 2004 Im więcej nowinek poprawiających bezpieczeństwo, tym bardziej lekkomyślni są kierowcy Nic tak nie działa na wyobraźnię konsumenta jak poczucie, że systemy bezpieczeństwa w samochodzie wybawią go z największej opresji. Choćby taki gadżet jak Alcokey firmy Saab, czyli kluczyk z... 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Złapał Polak Tatarzyna 28 lis 2004 Drogi Przyjacielu! Mieszając ostatnio befsztyk tatarski w jednej z wrocławskich restauracji, pomyślałem sobie, jacy to my, Polacy, jesteśmy pracowici: najpierw trzeba ostrożnie wgnieść żółtko w mięso, potem dokładnie wymieszać, potem polać olejem i dalej mieszając, pracowicie... 68
 • Ekran osobisty 28 lis 2004 "Upadek" ani trochę nie usprawiedliwia Hitlera: rozpłaszcza go jak robaka pod mikroskopem i każe nam oglądać jego agonię W powiększającej się z dnia na dzień powodzi filmowych komedii o tematyce świątecznej oraz pogodnych... 69
 • Ostatnia wojna marszałka 28 lis 2004 Nawet gdybyśmy napadli na Hitlera, to też byłaby obrona - twierdził Piłsudski w 1934 roku Piłsudski chciał wojny. Nikt nigdy nie powiedział tego głośno, ale ci, którzy bacznie śledzili wydarzenia polityczne 1932 i 1933 roku, nie mieli najmniejszych wątpliwości: zagrożona... 70
 • Know-how 28 lis 2004 Homo maratończyk Umiejętność biegania na długie dystanse sprawiła, że ludzie nie wyglądają jak małpy - twierdzi prof. Dennis Bramble z University of Utah. Jego zdaniem, charakterystyczne cechy naszej budowy - m.in. długie nogi, wąska... 74
 • Złudzenie w pigułkach 28 lis 2004 Witaminy w tabletkach skracają życie Witaminę E Herbert McLean Evans z University of California odkrył w 1922 r. i uznał ją za "czynnik X" niezbędny do prawidłowego rozmnażania się ssaków. Kilkanaście lat później Wilfrid i Evan Shute'owie, kanadyjscy lekarze, dowiedli, że ta... 76
 • Zarazki obłędu 28 lis 2004 Zamiast psychotropów psychiatrzy powinni stosować antybiotyki Guy de Maupassant wpadał w szał i ciągle oganiał się od wyimaginowanych owadów, gdy zaraził się krętkiem bladym wywołującym kiłę. Objawy podobne do schizofrenii mieli również cierpiący na syfilis Jan III Sobieski,... 80
 • Ecce homo 28 lis 2004 Mamy brakujące ogniwo ludzkiej ewolucji! Teoria ewolucji nie jest faktem i należy traktować ją krytycznie" - naklejki z taką informacją umieściły niedawno władze szkolne z hrabstwa Cobb w stanie Georgia na podręcznikach biologii. Nigdy jeszcze nie było tak mocnych dowodów na... 82
 • Bez granic 28 lis 2004 Irak Francuzów Francja ma swój Irak. Biali od dwóch tygodni masowo opuszczają Wybrzeże Kości Słoniowej. Do tej pory do Francji wróciło co najmniej 5,3 tys. osób. Większość z nich opowiada o rabunkach i... 84
 • Strategia antyterroru 28 lis 2004 Rozmowa z gen. Szaulem Mofazem, ministrem obrony Izraela 85
 • Europa z bronią u nogi 28 lis 2004 Tylko takie zdruzgotanie przeciwnika, jakie spotkało Niemcy podczas II wojny światowej, dałoby nadzieję na pokój Wojna z Iranem? Amerykańskie naloty na instalacje nuklearne? Całkiem możliwe. Wprawdzie jeszcze niedawno Pentagon wydał oświadczenie, że nie ma planów interwencji... 86
 • Kim kontra Kim 28 lis 2004 Brat Kim Dzong Ila Kim Pyong Il, ambasador Korei Północnej w Polsce, ma szansę przejąć władzę w Phenianie Gdy dwa miesiące temu północnokoreańska ambasada w Paryżu zamówiła kosztowną trumnę i wysłała ją czarterem do kraju, dziennikarze z Korei Południowej, uważnie obserwujący... 90
 • Zapłacić za Berlin? 28 lis 2004 O polską rację stanu - wbrew rządowi - muszą się upominać urzędnicy warszawskiego magistratu 11 listopada jest symbolem uwolnienia się Polski spod zaborów, w tym zaboru niemieckiego, jest świętem patriotycznym i w żadnym razie nie jest okazją do karcenia Polaków za to, że... 92
 • Kartel Kosowo 28 lis 2004 70 proc. europejskiego rynku heroiny pozostaje w rękach kosowsko-albańskich klanów Kraj opierający się na strukturze klanowej, w którym nie ma regularnej policji, jest rajem dla zorganizowanej przestępczości. Kosowo to europejski Medellin, w którym jedyną realną władzą są... 94
 • Nowy pępek świata 28 lis 2004 Klucz do pomyślności świata XXI wieku leży między Alaską, Wyspami Japońskimi i Nową Zelandią Erik Weihenmayer z Kolorado, który przemawiał na szczycie APEC, mówił kilkanaście minut bez kartki. Z powodu rzadkiej choroby genetycznej od 13. roku życia nie widzi. Nie... 96
 • Menu 28 lis 2004 KRÓTKO PO WOLSKU Matka zastępcza Coraz częstszym sposobem na zapewnienie sobie biologicznej kontynuacji są matki zastępcze. Gdy z jakiegoś powodu nie możesz mieć dzieci z własną lub nawet cudzą żoną, za odpowiednim... 98
 • Ostatnia wieczerza Stalina 28 lis 2004 Wystawa Moskwa - Warszawa to zapis dramatycznych losów Polaków i Rosjan w XX wieku Polskich i rosyjskich środowisk artystycznych często nie da się rozdzielić. Katarzyna Kobro, najwybitniejsza rzeźbiarka polskiej awangardy międzywojennego dwudziestolecia, była rodowitą... 102
 • Misjonarze rocka 28 lis 2004 U2 to połączenie irlandzkich mnichów, Marksa, antyglobalistów, trockistów i nowoczesnej firmy Nigdy nie lekceważ swoich fanów, bo to oni zapewniają ci dostatnie życie" - stwierdził Bono w przeddzień ukazania się nowego albumu grupy U2. Wraz z premierą płyty "How To Dismantle... 106
 • Okropnie miłe święta 28 lis 2004 Aż 147 razy pada słowo fuck w dialogach przygotowanego na święta filmu "Zły Mikołaj" Skoro prawie wszyscy lubią Boże Narodzenie, to przewrotnie pokażemy okropne strony tych świąt. Taka jest tegoroczna recepta Hollywood na kinowe przeboje końca roku. Tyle że puenta - jak... 108
 • Ueorgan Ludu 28 lis 2004 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 48 (113) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 22 listopada 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Sensacja! Tajny okólnik Z różnych... 112
 • Skibą w mur - Nowe nagrania 28 lis 2004 Tylko patrzeć, jak na listach przebojów taśmy z nagraniami Dochnala wyprą Madonnę i Beyonce Wraz z wprowadzeniem w Polsce dzikiego kapitalizmu zaroiło się w eterze od nowych stacji radiowych. Dawniej stacje zmuszane były do propagowania polskiej muzyki (głównie ludowych... 114