Ostatnia wieczerza Stalina

Ostatnia wieczerza Stalina

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wystawa Moskwa - Warszawa to zapis dramatycznych losów Polaków i Rosjan w XX wieku Polskich i rosyjskich środowisk artystycznych często nie da się rozdzielić. Katarzyna Kobro, najwybitniejsza rzeźbiarka polskiej awangardy międzywojennego dwudziestolecia, była rodowitą Rosjanką. Współczesny jej Kazimierz Malewicz, malarz i teoretyk rosyjskiej awangardy, twórca kierunku zwanego suprematyzmem, pochodził z polskiej rodziny. Polskich rodziców miał Wacław Niżyński, wybitny tancerz słynnych Baletów Rosyjskich, którymi zachwycał się Paryż na początku XX wieku. Wielu artystów - jak Zygmunt Waliszewski, Bolesław Cybis, Władysław Strzemiński czy Stanisław Ignacy Witkiewicz - zanim stali się znanymi polskimi malarzami lub rzeźbiarzami, młodość spędzili w Rosji, w klimacie jej kultury, co im zostało na zawsze. Strzemiński uważał się za kontynuatora rosyjskiej awangardy, w czym nie widział żadnych narodowych problemów. Otwarta w warszawskiej Zachęcie wielka wystawa "Warszawa - Moskwa, Moskwa - Warszawa, 1900-2000" ma pokazać coś, czego do tej pory nigdy w tej skali nie pokazywano: artystyczne relacje Polski i Rosji w dwudziestym stuleciu.
Dotychczas zastanawialiśmy się zwykle nad związkami naszej sztuki ze sztuką Italii, Francji czy Grecji. Nasi artyści jeździli doskonalić swe umiejętności do Paryża, Rzymu, Florencji, Monachium. A przecież wielu z nich bywało również przez dziesięciolecia w Rosji. Czasem nie z powodów artystycznych, lecz jako zesłańcy bądź potomkowie zesłańców. Często jednak Polacy wybierali Petersburg i jego akademię czy Moskwę i jej zbuntowanych artystów, by tam się kształcić lub szukać podobnie myślących, bratnich dusz.

Artystyczna unia polsko-rosyjska
Na przełomie XIX i XX wieku w wielu ośrodkach artystycznych naszego kontynentu - od Barcelony przez Kraków i Warszawę po Moskwę - pojawił się styl wzniosły i namiętny, zwany secesją, Jugendstil. Współbrzmienie wielu polskich i rosyjskich artystów tamtych lat jest zdumiewające. Na wystawie w Zachęcie są obrazy i rzeźby symbolistów z początku wieku, tak podobne mimo różnej narodowości autorów, że można je zaliczyć do jednego nurtu. Półnagi kosmaty "Pan" Michaiła Wrubla jest uderzająco bliski nimfom z obrazów Jacka Malczewskiego. Religijny niemal, a przy tym zmysłowy zachwyt budzącą się wiosną, wilgotną ziemią wyłaniającą się spod śniegu znajdziemy u Walentina Sierowa, Arkadija Ryłowa i Ferdynanda Ruszczyca. Studiował on zresztą w Petersburgu i należał zarówno do krakowskiego Towarzystwa "Sztuka", jak i do grupy Mir Iskusstwa.
Już w pierwszych salach wystawy w Zachęcie natykamy się na dzieła, które odwracają uwagę od problematyki wpływów artystycznych czy formalnych pokrewieństw. Oto portret pięknej młodej kobiety o uduchowionej twarzy, dumnej postawie, w wykwintnej sukni z żabocikiem. To Anna Achmatowa, namalowana z secesyjnym wdziękiem przez Olgę Della-Vos-Kardowską w 1914 r. (poetka ma tu 25 lat). Wiemy, że jej delikatny świat wkrótce będzie rozbity: rozstrzelają jej męża, syna będą torturowali, a ją samą pozbawią kartek na żywność. Gdy już przez to przejdzie, napisze wspaniały poe-mat "Requiem" - pamięci zamordowanych przez Stalina i jego oprawców. Podobne wrażenia wywołuje portret poety Brunona Jasieńskiego pędzla Tytusa Czyżewskiego, przedstawiciela grupy formistów. Malarz i jego model należą do młodych artystów zbuntowanych - w obrazie (1921 r.) widać wpływy kubizmu i ludową stylizację. Wkrótce potem Jasieński włączył się w rewolucję bolszewicką i przepadł - jako jedno z dzieci rewolucji zabitych przez nią samą (został rozstrzelany).

Nieszczęsna rzeczywistość
Na wystawie w Zachęcie znalazło się kilka obrazów Wojciecha Weissa. Pochodzą z epok tak różnych, jakby dzieliły je lata świetlne. W "Dziewczynce z krzesłem" (1909) widzimy nagie ciało smukłego dziecka z rozmarzoną twarzą - dziewczynki, w której budzi się płeć. To przejmujące wyznanie wiary w prawdę natury, prawdę ludzkich zmysłów. W innej sali odnajdujemy powstały 40 lat później "Manifest" (1950), namalowany przez Weissa na zlecenie komunistycznej władzy, powtarzający patetyczne kłamstwa, gdzie każde słowo i każda obietnica są fałszywe. Nieszczęsna rzeczywistość, która tak potrafi zmienić wielkiego twórcę.
Piękny obraz Marca Chagalla "Zaślubiny" - ze strzeżoną przez ogromnego anioła młodą parą, ze skrzypkiem zawieszonym wysoko na gałęzi, pochodzi z roku 1918. Dwa lata później, podczas wojny polsko-bolszewickiej, artysta tworzy propagandowy plakat, na którym mocarny rosyjski chłop podnosi polski dworek, by go roztrzaskać. Potem Chagall (nawiasem mówiąc, prześladowany przez Malewicza, który na krótko objął rządy sztuką w rodzinnym mieście Chagalla - Witebsku) emigruje do Francji. Po latach Chagall stał się dla świata, a także dla nas, wcieleniem malarskiej poezji, piewcą unoszących się w przestrzeni zakochanych.

Piętno komunizmu
Wystawa w Zachęcie jest zbiorem - pomieszanym i niepełnym - niebywałych doświadczeń, zapisanych przejmująco, choć czasem nieporadnie, które stały się udziałem Polaków i Rosjan w latach 1900-2000. Te dzieła są zawieszone między pełnym nadziei sentymentalnym symbolizmem początku stulecia a czasem straconych złudzeń, jaki dziś przeżywamy. Ten ostatni wyraża się w obu naszych krajach, rzecz ciekawa, dość podobnie - poprzez dzieła-szyderstwa. Tworzą je tacy artyści, jak moskwiczanin Ilia Kabakow i malarze z polskiej Gruppy. W przedziale czasowym objętym wystawą Moskwa - Warszawa w Polsce i w Rosji zaczął się i skończył komunizm. I oni, i my mamy podobne, gorzkie doświadczenia.
W salach poświęconych międzywojennemu dwudziestoleciu odkrywamy, że podziały wywołane wojną 1920 r. okazały się mało istotne. Wielu artystom, a także ideologom po obu stronach granicy wydawało się wówczas, że ludzkość wkracza w nową erę, że rozpoczyna się wspaniały świat XX wieku. Konstantin Juon w obrazie "Nowa planeta" (1921) ukazuje krajobraz rozświetlony łuną, z ogromnymi ciałami astralnymi nad horyzontem, z tłumem miotających się postaci. Narodziny nowej planety wyglądają jak porywająca katastrofa.
Hasło tamtej epoki wyrażało się w słowach "Miasto - masa - maszyna". Sztuczna rzeczywistość miasta miała się stać światem doskonałym, nową utopią, racjonalną i higieniczną. Miała w tym świecie rządzić maszyna - potężna, techniczna, geometryczna, a przy tym poddająca się woli człowieka. Sam człowiek w wyobraźni artystów stawał się podobny do maszyny: malarze
i rzeźbiarze geometryzowali jego postać do tego stopnia, że czasem znikał on w układach trójkątów, prostokątów i kół. W Rosji zgeometryzowana postać ludzka przybiera kolor narzucony przez ideologię, czego dowodzi choćby "Czerwony człowiek" Gustawa Kłucisa.
Futuryści z Mediolanu, Moskwy czy Warszawy idealizowali automobil, widzieli w nim wcielenie piękna i energii. Tomasso Marinetti - podziwiany w Polsce i Rosji - czyni "ryczącą maszynę" głównym bohaterem manifestu futurystów. Jurij Pimienow namalował wtedy "Nową Moskwę" - z wysokimi jasnymi domami, a na pierwszym planie umieścił młodą kobietę za kierownicą samochodu. Był rok 1937: w ZSRR trwała wielka czystka - setki tysięcy ludzi szły pod ścianę lub do łagrów.
Na wystawie pokazano obok siebie polskie i sowieckie pomniki oraz plakaty z lat 30. Postacie robotnika i kołchoźnicy ze słynnej rzeźby Wiery Muchiny mają w sobie podobny patos jak figura lotnika Edwarda Wittiga. Niepokojąco podobne są również sylwetki Stalina i Piłsudskiego na plakatach z tamtych lat: ta sama lapidarność kształtów, ta sama zdobywcza poza opatrznościowego męża. Tego zestawienia dokonano na wystawie w Zachęcie nie po raz pierwszy. Pół wieku temu w paryskiej "Kulturze" Konstanty Jeleński, cytując peany polskich pisarzy po śmierci Stalina, dostrzegł w nich podobieństwo do przedwojennych hołdowniczych wierszy o Piłsudskim. Zauważył wtedy, iż ton hołdowniczy zawsze stwarza ryzyko, że się w końcu będzie uroczyście wychwalało zbrodniarza (oczywiście Piłsudskiego nie sposób uznać za zbrodniarza).

Po końcu utopii
Centralnym eksponatem w Sali Matejkowskiej jest wielka fotografia Pałacu Kultury i Nauki. Bardzo słusznie, bo na tej wystawie nie można było pominąć monumentalnego cytatu z Moskwy tkwiącego chyba już na zawsze w centrum Warszawy. Symetrycznie po lewej i po prawej stronie umieszczono dwa ogromne i znane w całym sowieckim obozie obrazy: "Poranek naszej ojczyzny" Fiodora Szurpina i "Józef Stalin nad trumną Andrieja Żdanowa" Aleksandra Gierasimowa. Na pierwszym generalissimus jest radosny, na drugim - pogrążony w smutnym zamyśleniu. Tak wyglądała fasada panującego systemu, działo się jednak za nią wiele w obu naszych krajach.
W latach 50. i 60. sztuka nieprzedstawiająca powraca w Polsce i ZSRR w nowej roli - jako przejaw buntu, niezależności ducha. I tak też jest przyjmowana przez komunistyczne władze, które piętnują abstrakcjonistów za formalizm, zamykają wystawy ich dzieł. W Warszawie przebiega to dyskretnie (zamknięcie przed terminem III Wystawy Sztuki Nowoczesnej pod koniec 1959 r.), w Moskwie zaś brutalnie. Przywódca partii porównuje artystów do małpy z pędzlem, kiedy indziej nazbyt nowoczesne obrazy miażdży się buldożerami.
Przy wszelkich różnicach artyści w Polsce i w Rosji znajdowali się w podobnej sytuacji: starali się zwieść cenzora i szukali kontaktów z wolnym światem. Dzisiaj, gdy cenzury już nie ma i gdy wolny świat stoi otworem, problemy twórców w Moskwie i Warszawie także są podobne. Teraz trzeba bronić niezależności wobec światowego rynku sztuki, który jest wyścigiem ku coraz bardziej drastycznym, sensacyjnym rozwiązaniom.
Można odnieść wrażenie, że w wielkim wyścigu artyści rosyjscy częściej pozostają sobą. Widać, jak zmagają się z gniotącą ich wciąż rzeczywistością sowiecką, ale z tych zmagań powstają dzieła prawdziwe i pełne napięcia. "Ostatnia wieczerza" Andrieja Filippowa - obity czerwonym płótnem stół z dwunastoma pustymi talerzami, przy których zamiast sztućców leżą sierpy i młoty - jest wyrazistym przypomnieniem świata, który niby odszedł, a przecież w jakiejś mierze pozostał.
Więcej możesz przeczytać w 48/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 48/2004 (1148)

 • Na stronie28 lis 2004Niewidzialny rząd Belki wciąż widzialnie psuje gospodarkę i konsekwentnie niszczy klasę średnią Nocą wybuchł pożar. Kilka jednostek straży pożarnej walczy z żywiołem. Do kierującego akcją podchodzi mężczyzna i pyta: - Nikt ze strażaków nie...3
 • Skaner28 lis 2004Zakładnik Celiński "Pan Marek Król, sam będąc w swojej biografii w ścisłych powiązaniach i związkach ze służbami specjalnymi, po moim wstąpieniu do SLD opublikował materiał w tygodniku "Wprost", haniebny materiał, obraźliwy,...6
 • Dossier28 lis 2004Zakładam, że człowiek z natury jest uczciwy, a dopiero później w życiu staje się draniem ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Gala" Nie godzę się na kontynuację państwa nieodpowiedzialności, ale to nie oznacza, że godzę się na...7
 • Sawka28 lis 20048
 • Kadry28 lis 20049
 • Playback28 lis 200411
 • M&M28 lis 2004SZANSA PRZEGAPIONA 11 LISTOPADA Dzień otwarty w Sejmie to szansa niezwykła, a jak z niej korzystać na przyszłość - dam przykład: Otworzyć. Niech wyjdą posłowie. A potem pod żadnym pozorem nie wpuszczać z powrotem.11
 • Poczta28 lis 2004KTO MIESZAŁ W PALIWACH? Artykuł Roberta Gwiazdowskiego "Koncesja na mafię" (nr 45) ukazał się wraz z materiałem zatytułowanym "Kto mieszał w paliwach". Wśród przedstawionych tam osób znalazło się moje nazwisko...11
 • Nałęcz - Kłamstwa Giertycha28 lis 2004Roman Giertych powinien zostać usunięty z sejmowej komisji śledczej O tym, że podczas posiedzeń sejmowej komisji śledczej nie wolno kłamać, wiedzą wszyscy. Przypomina o tym aż do znudzenia przewodniczący, który poucza każdą pojawiającą się przed...12
 • Bizancjum Kwaśniewskiego28 lis 2004Rozmowa z Donaldem Tuskiem, liderem Platformy Obywatelskiej, wicemarszałkiem Sejmu13
 • Z życia koalicji28 lis 2004Sejmowe kuluary to miejsce, gdzie palenie jest surowo zakazane. Jak dla kogo. Sami widzieliśmy, jak były szef kancelarii Millera Marek Wagner (nazywany przez jeden z tygodników Brudasem) i minister od prognoz pogody i innych Lech "Ja...14
 • Z życia opozycji28 lis 2004"Gazeta Wyborcza" donosi, że wyborcy centrowi mają dość radykalizmu prawicy oraz lewicy i szukają dla siebie czegoś bardziej strawnego niż PO czy SDPL. Jeśli nie znajdą, mogą się - o zgrozo - wypiąć na demokrację i nie głosować....15
 • Fotoplastykon28 lis 200416
 • Okopy Świętego Aleksandra28 lis 2004Wszystkie siły lewica skupiła na ratowaniu prezydenta Kwaśniewskiego "Najważniejszy jest autorytet pierwszego sekretarza! My możemy się poświęcić, możemy odejść, ale trzeba ratować pierwszego!". Tak jęczał w 1980 r. "mały Edward", czyli ówczesny...18
 • Trybunał wyrozumiałości28 lis 2004Trybunał Stanu pomaga politykom w unikaniu odpowiedzialności Jak w Polsce uniknąć kary, nieudolnie zarządzając wielkim majątkiem bądź nadużywając władzy? Najlepiej samemu zainicjować wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu. Stwarza to pozory...22
 • Prokurator z Białorusi w Kaliszu28 lis 2004Nie billingi dziennikarzy powinny być ujawnione, lecz prokuratorów, którzy ich ścigają Nasyłanie milicji i prewencyjne aresztowania dziennikarzy oraz tych, którzy próbują się z nimi spotykać - to standard na Białorusi. Ten antystandard jednak...24
 • Prałat non grata28 lis 2004Papież nie pomoże księdzu Jankowskiemu, bo nie chce mnożyć podziałów w polskim Kościele Ksiądz Henryk Jankowski ma czas do 27 listopada na rozpoczęcie wojny z abp Tadeuszem Gocłowskim. Ta wojna będzie się toczyć przed watykańskimi trybunałami....26
 • Sądowa germanizacja28 lis 2004Po interwencji "Wprost" Polakowi z Hamburga pozwolono rozmawiać z dziećmi po polsku To co było niemożliwe przez półtora roku, można było załatwić w ciągu jednego dnia: wreszcie będę mógł rozmawiać z córkami po polsku! - mówi Wojciech Pomorski. Po...28
 • Alfabet o Bratkowskim28 lis 2004Bez Stefana Bratkowskiego trudno sobie wyobrazić polskie dziennikarstwo i publiczną debatę o Polsce Jedyna pociecha w tym, że skoro zajął się przyszłością Europy, odetchniemy tutaj w Polsce odrobinę od czaru i magii jego osobliwych poglądów" -...30
 • Giełda28 lis 2004Hossa Świat Kariera non olet Nasz zapach ma ogromny wpływ na pozycję w pracy - przekonują neurolodzy z chicagowskiej Fundacji Leczenia Zaburzeń Węchu i Smaku. Pracownicy wydzielający dziwny lub brzydki zapach nie mają szans na udaną karierę,...36
 • Tanieją rozmowy w Internecie28 lis 200417 groszy za minutę połączenia z USA Gdy ponad 70 lat temu amerykański prezydent Herbert C. Hoover dzwonił do brytyjskiego premiera Jamesa Ramsaya MacDonalda, za trzyminutową rozmowę między Waszyngtonem a Londynem jego biuro płaciło równowartość...38
 • Agenda warszawska28 lis 2004Skończmy pieśń fado, czyli agendę lizbońską, stwórzmy własną! Kilka lat temu w dalekiej Lizbonie zebrali się przywódcy 15 krajów, które wówczas tworzyły Unię Europejską, i nad kieliszkiem porto zadumali się nad losem europejskiej gospodarki....44
 • Strit Belki28 lis 2004Straciliśmy szansę na niższe podatki Rząd Belki dostał od losu kilka kart, z których mógłby ułożyć nawet budżetową karetę. Niestety, uda mu się zestawić karty co najwyżej w strita. W języku ekonomicznym budżetową rozgrywkę Ministerstwa Finansów,...48
 • Prokurator wolnego rynku28 lis 2004Eliot Spitzer, czyli amerykańska jednoosobowa komisja śledcza W ciągu ostatnich trzech lat zarzucił oszustwa największym na świecie instytucjom finansowym, takim jak Citigroup, słynnym bankom inwestycyjnym Merrill Lynch, Goldman Sachs i Morgan...50
 • Załatwione odmownie28 lis 2004Z niełatwych do rozszyfrowania powodów ponad 80 procent dziennikarzy to zwolennicy demokratów Wybory w USA mamy już za sobą. Ich wyniki zaskoczyły zapewne większość obserwatorów, zwłaszcza Europejczyków. Oceny i badania opinii publicznej,...52
 • Supersam28 lis 2004Skóra na zimę Wraca moda na luksusową skórzaną odzież - twierdzą projektanci Ochnika. Tegoroczny przebój zimowej kolekcji tej firmy to krótkie sportowe kurtki skórzane połączone z naturalnym futrem o...54
 • Sure, nie problem28 lis 2004Prostackie słownictwo Pęczaka i Dochnala to codzienny język naszych elit O najważniejszych osobach w państwie mówi się per Leszek, Józek czy Borówa, bo wszyscy są zblatowani. Słowo k... jest używane jako przerywnik. Na najprostsze pytanie...56
 • Sztos z czata28 lis 2004Plagą XXI wieku będzie uzależnienie od Internetu Dzieci albo czat" - orzekł krakowski sąd okręgowy. Po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości sąd odebrał 33-letniej kobiecie prawo do opieki nad potomstwem - do czasu, aż się...62
 • Auto bezpiecznik28 lis 2004Im więcej nowinek poprawiających bezpieczeństwo, tym bardziej lekkomyślni są kierowcy Nic tak nie działa na wyobraźnię konsumenta jak poczucie, że systemy bezpieczeństwa w samochodzie wybawią go z największej opresji. Choćby taki gadżet jak...64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Złapał Polak Tatarzyna28 lis 2004Drogi Przyjacielu! Mieszając ostatnio befsztyk tatarski w jednej z wrocławskich restauracji, pomyślałem sobie, jacy to my, Polacy, jesteśmy pracowici: najpierw trzeba ostrożnie wgnieść żółtko w mięso, potem dokładnie wymieszać, potem polać olejem...68
 • Ekran osobisty28 lis 2004"Upadek" ani trochę nie usprawiedliwia Hitlera: rozpłaszcza go jak robaka pod mikroskopem i każe nam oglądać jego agonię W powiększającej się z dnia na dzień powodzi filmowych komedii o tematyce świątecznej oraz pogodnych...69
 • Ostatnia wojna marszałka28 lis 2004Nawet gdybyśmy napadli na Hitlera, to też byłaby obrona - twierdził Piłsudski w 1934 roku Piłsudski chciał wojny. Nikt nigdy nie powiedział tego głośno, ale ci, którzy bacznie śledzili wydarzenia polityczne 1932 i 1933 roku, nie mieli...70
 • Know-how28 lis 2004Homo maratończyk Umiejętność biegania na długie dystanse sprawiła, że ludzie nie wyglądają jak małpy - twierdzi prof. Dennis Bramble z University of Utah. Jego zdaniem, charakterystyczne cechy naszej budowy - m.in. długie nogi, wąska talia, krągłe...74
 • Złudzenie w pigułkach28 lis 2004Witaminy w tabletkach skracają życie Witaminę E Herbert McLean Evans z University of California odkrył w 1922 r. i uznał ją za "czynnik X" niezbędny do prawidłowego rozmnażania się ssaków. Kilkanaście lat później Wilfrid i Evan Shute'owie,...76
 • Zarazki obłędu28 lis 2004Zamiast psychotropów psychiatrzy powinni stosować antybiotyki Guy de Maupassant wpadał w szał i ciągle oganiał się od wyimaginowanych owadów, gdy zaraził się krętkiem bladym wywołującym kiłę. Objawy podobne do schizofrenii mieli również cierpiący...80
 • Ecce homo28 lis 2004Mamy brakujące ogniwo ludzkiej ewolucji! Teoria ewolucji nie jest faktem i należy traktować ją krytycznie" - naklejki z taką informacją umieściły niedawno władze szkolne z hrabstwa Cobb w stanie Georgia na podręcznikach biologii. Nigdy jeszcze...82
 • Bez granic28 lis 2004Irak Francuzów Francja ma swój Irak. Biali od dwóch tygodni masowo opuszczają Wybrzeże Kości Słoniowej. Do tej pory do Francji wróciło co najmniej 5,3 tys. osób. Większość z nich opowiada o rabunkach i gwałtach....84
 • Strategia antyterroru28 lis 2004Rozmowa z gen. Szaulem Mofazem, ministrem obrony Izraela85
 • Europa z bronią u nogi28 lis 2004Tylko takie zdruzgotanie przeciwnika, jakie spotkało Niemcy podczas II wojny światowej, dałoby nadzieję na pokój Wojna z Iranem? Amerykańskie naloty na instalacje nuklearne? Całkiem możliwe. Wprawdzie jeszcze niedawno Pentagon wydał oświadczenie,...86
 • Kim kontra Kim28 lis 2004Brat Kim Dzong Ila Kim Pyong Il, ambasador Korei Północnej w Polsce, ma szansę przejąć władzę w Phenianie Gdy dwa miesiące temu północnokoreańska ambasada w Paryżu zamówiła kosztowną trumnę i wysłała ją czarterem do kraju, dziennikarze z Korei...90
 • Zapłacić za Berlin?28 lis 2004O polską rację stanu - wbrew rządowi - muszą się upominać urzędnicy warszawskiego magistratu 11 listopada jest symbolem uwolnienia się Polski spod zaborów, w tym zaboru niemieckiego, jest świętem patriotycznym i w żadnym razie nie jest okazją do...92
 • Kartel Kosowo28 lis 200470 proc. europejskiego rynku heroiny pozostaje w rękach kosowsko-albańskich klanów Kraj opierający się na strukturze klanowej, w którym nie ma regularnej policji, jest rajem dla zorganizowanej przestępczości. Kosowo to europejski Medellin, w...94
 • Nowy pępek świata28 lis 2004Klucz do pomyślności świata XXI wieku leży między Alaską, Wyspami Japońskimi i Nową Zelandią Erik Weihenmayer z Kolorado, który przemawiał na szczycie APEC, mówił kilkanaście minut bez kartki. Z powodu rzadkiej choroby genetycznej od 13. roku...96
 • Menu28 lis 2004KRÓTKO PO WOLSKU Matka zastępcza Coraz częstszym sposobem na zapewnienie sobie biologicznej kontynuacji są matki zastępcze. Gdy z jakiegoś powodu nie możesz mieć dzieci z własną lub nawet cudzą żoną, za odpowiednim wynagrodzeniem urodzi ci...98
 • Ostatnia wieczerza Stalina28 lis 2004Wystawa Moskwa - Warszawa to zapis dramatycznych losów Polaków i Rosjan w XX wieku Polskich i rosyjskich środowisk artystycznych często nie da się rozdzielić. Katarzyna Kobro, najwybitniejsza rzeźbiarka polskiej awangardy międzywojennego...102
 • Misjonarze rocka28 lis 2004U2 to połączenie irlandzkich mnichów, Marksa, antyglobalistów, trockistów i nowoczesnej firmy Nigdy nie lekceważ swoich fanów, bo to oni zapewniają ci dostatnie życie" - stwierdził Bono w przeddzień ukazania się nowego albumu grupy U2. Wraz z...106
 • Okropnie miłe święta28 lis 2004Aż 147 razy pada słowo fuck w dialogach przygotowanego na święta filmu "Zły Mikołaj" Skoro prawie wszyscy lubią Boże Narodzenie, to przewrotnie pokażemy okropne strony tych świąt. Taka jest tegoroczna recepta Hollywood na kinowe przeboje końca...108
 • Ueorgan Ludu28 lis 2004Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 48 (113) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 22 listopada 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Sensacja! Tajny okólnik Z różnych stron...112
 • Skibą w mur - Nowe nagrania28 lis 2004Tylko patrzeć, jak na listach przebojów taśmy z nagraniami Dochnala wyprą Madonnę i Beyonce Wraz z wprowadzeniem w Polsce dzikiego kapitalizmu zaroiło się w eterze od nowych stacji radiowych. Dawniej stacje zmuszane były do propagowania polskiej...114