Gdzie się leczyć

Gdzie się leczyć

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najlepsze szpitale w Polsce: kardiologia, kardiochirurgia, ortopedia
Część 2 - neurochirurgia, otolaryngologia, ginekologia
Część 3 - okulistyka, psychiatria, chirurgia

Wojciech Kilar zrezygnował z leczenia w klinice kardiologicznej w Los Angeles, kiedy podczas pobytu na planie filmowym w Hollywood dowiedział się, że z powodu niedokrwienia serca musi się jak najszybciej poddać zabiegowi angioplastyki. Natychmiast wrócił do Polski, bo wolał, by się nim zajęli kardiolodzy w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. To najlepsza placówka kardiologiczna i kardiochirurgiczna w kraju w tegorocznej, drugiej już edycji rankingu szpitali tygodnika "Wprost" (pierwsze miejsce w operacjach serca oraz zabiegach kardiologii inwazyjnej, angioplastyki i elektrokardiologii). Najlepszym w Polsce ośrodkiem ortopedycznym okazała się w tym roku Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Warszawie.
We wszystkich objętych rankingiem specjalnościach czołowe miejsca zajęły kliniki i oddziały szpitalne, które mimo powszechnych w polskiej służbie zdrowia kłopotów finansowych są najlepiej zarządzane i wykonują zabiegi na podobnym poziomie jak najbardziej cenione kliniki europejskie i amerykańskie. Duże znaczenie dobrego zarządzania potwierdzają sondaże opinii publicznej. W ankiecie Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia większość badanych osób (56 proc.) uznała, że właśnie źle zarządzany system opieki zdrowotnej, a nie brak pieniędzy, jest głównym powodem głębokiego kryzysu, w jakim znalazła się polska służba zdrowia.

Modelowanie serca
W II Klinice Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego, w najlepszym ośrodku kardiochirurgicznym w kraju, są wykonywane operacje przeprowadzane jedynie w nielicznych podobnych klinikach w USA i Europie. Ośrodek, od 10 lat kierowany przez prof. Stanisława Wosia, w 1998 r. wyróżnił się najniższą w kraju śmiertelnością okołooperacyjną w chorobie wieńcowej (wyniosła ona zaledwie 1,8 proc.). Ma największe w Polsce doświadczenie w wyjątkowo skomplikowanych operacjach będących jedynym ratunkiem dla chorych po ciężkich zawałach lub z długotrwałymi wadami zastawkowymi. Takim pacjentom do niedawna oferowano jedynie przeszczep serca (jeśli znaleziono dawcę narządu). Teraz wykonuje się u nich tzw. remodeling (operacje przeprowadzane w ramach amerykańskiego programu STICH). Są to unikatowe na świecie zabiegi, podczas których oprócz wszczepienia by-passów (dodatkowego naczynia krwionośnego) i naprawy zastawek przeprowadzana jest plastyka przerośniętej lewej komory (wycinane są blizny pozawałowe i powodujący niewydolność serca nadmiar rozciągniętego mięśnia sercowego). Zoperowano w ten sposób 40 pacjentów, zmarł tylko jeden chory. - Naszym atutem jest świetnie wyszkolona kadra - mówi prof. Stanisław Woś. - Dbam o to, by przynajmniej jeden z asystentów był na praktyce w dobrej klinice za granicą. Jeden z nich został nawet konsultantem w kardiochirurgii w Newcastle.
Prof. Stanisław Woś był pierwszym w kraju specjalistą, który wykonał w 1996 r. operacje leczenia choroby wieńcowej bez użycia krążenia pozaustrojowego. Śląski kardiochirurg dotychczas zoperował w ten sposób ponad 200 chorych. Pierwsza pacjentka, której na bijącym sercu wszczepił by-pass do zatkanej w 85 proc. przedniej tętnicy międzykomorowej, żyje do dziś i nie ma żadnych objawów choroby. To najbardziej popularne operacje nazywane zabiegami przez dziurkę od klucza (w II Klinice Kardiochirurgii GCM operuje się w ten sposób już 35 proc. chorych). Nie wymagają one rozcinania klatki piersiowej chorego - wykonuje się jedynie niewielkie nacięcia w mostku lub między żebrami, przez które wprowadzane są mikronarzędzia chirurgiczne.

Zestawianie zastawek
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ w Krakowie (pierwsze miejsce w kardiochirurgii ex aequo z kliniką prof. Wosia) kontynuuje tradycje szkoły kardiologicznej prof. Jana Molla z Łodzi. Prof. Jerzy Sadowski, kierownik kliniki, zakładał ją przed 25 laty wraz prof. Antonim Dziatkowiakiem (trzy lata temu przejął po nim prowadzenie ośrodka). Dziś krakowska klinika ma największe na świecie doświadczenie w wyjątkowo trudnych operacjach tętniaków aorty. Co tydzień wykonywane są tutaj dwa takie zabiegi wymagające głębokiej hipotermii - schłodzenia ciała pacjenta do 20ĄC i wypompowania z jego organizmu krwi (kardiochirurdzy mają wtedy kilkadziesiąt minut na usunięcie tętniaka). - Przez 25 lat zoperowaliśmy w ten sposób ponad 600 osób, więcej niż w innych czołowych ośrodkach kardiochirurgicznych na Zachodzie - mówi prof. Sadowski.
Krakowscy kardiochirurdzy skorzystali z tego, że takimi zabiegami początkowo nikt się nie zajmował. Od trzech lat ich nową specjalnością jest wszczepianie biologicznych bezstentowych zastawek aortalnych (wykonanych z końskiego worka osierdziowego). Te zastawki już niedługo będzie można wprowadzać do serca chorego jedynie cewnikiem przez nakłucie tętnicy lub żyły (pierwszą taką operację już wykonano w Paryżu, niedługo będzie przeprowadzona także w Krakowie). W klinice od siedmiu lat wykonuje się co roku 2,5-3 tys. operacji z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Operowani są w niej pacjenci z zagranicy, głównie z Niemiec, gdzie są tylko dwa ośrodki, w których przeprowadza się więcej takich zabiegów (od 3 tys. do 4 tys.). Kosztują 15--20 tys. euro i są trzy, cztery razy droższe niż w Polsce.

Przeszczepy bez długów
Jednym z najlepszych ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych w kraju jest również Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (drugie miejsce w kardiologii inwazyjnej i angioplastyce, trzecie - w kardiochirurgii). Szpital ma największe doświadczenie w zabiegach rekonstrukcji zastawki, a - według naszego rankingu - najlepiej wykonywane są w nim zabiegi zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej serca. W zabrzańskim centrum wykonano przeszczepy, o których było głośno w ostatnich latach. To w tym ośrodku prof. Zbigniew Religa jesienią 1985 r. przeprowadził pierwszą w kraju transplantację serca. Rok później próbował wykonać jednoczesny przeszczep płuca i serca, ale ta operacja się nie powiodła. Dopiero w 2001 r. u 37-letniego wówczas tarnogórzanina Marka Breguły przeprowadził ją prof. Marian Zembala, następca Religi i obecny szef centrum. Przed dwoma laty zabrzański kardiochirurg wspólnie z nefrologami z Katowic dokonał pierwszego jednoczesnego przeszczepu serca i nerki u Artura Dudara, a rok temu wykonał pierwszy w Polsce przeszczep płuca (pacjentem był 55-letni Zygmunt Sikorski z Sosnowca). - Wszyscy operowani chorzy żyją do dziś i są w pełni sprawni - podkreśla prof. Zembala.
Ośrodek od początku reformy służby zdrowia nie ma żadnych długów (!), mimo że w dwóch klinikach kardiologicznych co roku leczonych jest ponad 5,5 tys. osób (w ubiegłym roku wykonano 4,2 tys. koronarografii i ponad 2,4 tys. angioplastyk). Jak to możliwe? - Robimy wszystko, żeby mieć jak najmniej powikłań po zabiegach - mówi prof. Zembala. - Stosujemy system zarządzania, jakiego nauczyliśmy się na Zachodzie: oferujemy pracownikom dobre zarobki, ale dużo też wymagamy. Można powiedzieć, że to mobbing, bo godziny pracy kończą się wtedy, gdy nie ma już pracy, ale mobbing wyłącznie dla dobra chorego - podkreśla prof. Zembala.
Pierwsze miejsce w zabiegach przywrócenia prawidłowej pracy zastawki serca (tzw. walwuloplastyki mitralnej) i drugie w kardiologii zajął Instytut Kardiologii w Warszawie od ponad trzech lat kierowany przez prof. Zbigniewa Religę. Ośrodek specjalizuje się w leczeniu ostrego zapalenia mięśnia sercowego przy użyciu wszczepianych sztucznych komór serca (urządzenie nagrodzono na zakończonych przed kilkoma dniami Międzynarodowych Targach Wynalazczości Eureka w Brukseli). Instytut jest jedynym ośrodkiem w kraju i jednym z nielicznych w Europie, gdzie jest wykonywana tzw. genoterapia. - Geny wstrzykiwane są w okolice mięśnia sercowego, gdzie powodują wzrost nowych naczyń krwionośnych, co poprawia jego ukrwienie - mówi prof. Religa. Takie eksperymentalne wciąż zabiegi stosuje się u pacjentów, u których z powodu stanu zdrowia nie można przeprowadzić angioplastyki ani wszczepić by-passów, a farmakoterapia już im nie pomaga.

Stawy hodowlane
W Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Warszawie wykorzystywane są wszystkie stosowane na świecie techniki operacyjne, a ich skuteczność jest taka sama jak w najlepszych ośrodkach zagranicznych. - Chcemy nadążać za najlepszymi klinikami europejskimi, zapraszamy czołowych specjalistów i wykładowców z zagranicy, organizujemy pokazowe operacje i uczestniczymy w międzynarodowych badaniach - mówi szef kliniki prof. Andrzej Górecki. To jedyny na świecie ośrodek, w którym podczas tej samej operacji wszczepiono cztery sztuczne stawy - dwa biodrowe i dwa kolanowe. W czasie zabiegów osadzania protez stawów oraz operacji kręgosłupa wykorzystywana jest tzw. nawigacja komputerowa (do narzędzi chirurgicznych i ciała pacjenta przymocowywane są emitery rejestrowanej przez kamery podczerwieni, pomagające chirurgom precyzyjnie określić wykonanie cięcia i mocowania śrub). Warszawscy ortopedzi potrafią nawet odtworzyć fragment kości u pacjentów, u których ta tkanka nie chce się goić, na przykład u dzieci, którym wydłuża się kości kończyn (do tych zabiegów wykorzystuje się czynnik wzrostu kości pozyskiwany z płytek krwi pacjenta). - Im bardziej cenionym ośrodkiem jesteśmy w kraju i za granicą, tym łatwiej jest nam pozyskać fundusze na zakup sprzętu i wyposażenia szpitala - mówi prof. Górecki.
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu (pierwsze miejsce w tzw. alloplastyce stawu kolanowego i atroskopii) do regeneracji stawów wykorzystuje się hodowaną z próbki tkanki pacjenta chrząstkę wszczepianą metodą artroskopii (wziernikowania stawów). Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich (ubiegłoroczny zwycięzca rankingu "Wprost" w ortopedii) jest czołowym w Europie ośrodkiem, w którym stosuje się wszczepy tytanowe w operacjach kręgosłupa.
- Żałujemy jedynie, że nie możemy operować chorych tak szybko, jak byśmy tego chcieli - mówi dr Bogdan Koczy, dyrektor szpitala. Wielu pacjentów woli jednak czekać nawet dwa, trzy lata, jeśli tylko w ich przypadku jest to możliwe, aby poddać się operacji w najlepszej klinice. Do Piekar Śląskich na szkolenie przyjeżdżają specjaliści z Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii i Włoch. Nie ma złych szpitali, są tylko źle zarządzane.


Prof. MICHAŁ TENDERA
Od 10 lat szef III Kliniki Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego, od sierpnia tego roku prezes Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Jesteśmy w światowej czołówce zarówno pod względem wyników leczenia, jak i różnorodności wykonywanych zabiegów. W Górnośląskim Centrum Medycznym wykonuje się najwięcej w kraju zabiegów koronarografii - badania naczyń wieńcowych serca, oraz angioplastyk - poszerzania tętnic wykonywanego u chorych z zaawansowaną miażdżycą. W klinice elektrokardiologii wszczepia się rocznie ponad 1300 stymulatorów, co roku wykonywanych jest kilkadziesiąt tzw. zabiegów resynchronizacji polegających na wszczepieniu chorym z ciężką niewydolnością serca rozrusznika stymulującego prace obu komór.

RANKING SZPITALIKardiochirurgia
Najlepsze szpitale
 • 1. Krakowski Szpital Specjalistyczny, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ, Kraków 244
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego ŚAM, II Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Katowice 244
 • 2. Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM, Zabrze 235
 • 3. SP Szpital Kliniczny nr 1, Akademickie Centrum Kliniczne AM, Klinika Kardiochirurgii, Gdańsk 189
 • 4. Instytut Kardiologii, I i II Klinika Kardiochirurgii, Warszawa 186
 • 5. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 3, Klinika Kardiochirurgii, Łódź 175
 • 6. CSK MSWiA, Klinika Kardiochirurgii, Warszawa 168
 • 7. SP Szpital Kliniczny nr 1 PAM, Klinika Kardiochirurgii, Szczecin 163
 • 8. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, Klinika Kardiochirurgii, Poznań 144
 • 9. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ, Wrocław 128


Kardiologia
Najlepsze szpitale
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice 573,66
 • 2. Instytut Kardiologii, Warszawa 453,96
 • 3. Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii, Zabrze 388,43
 • 4. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, I Klinika Kardiologii, Poznań 273,23
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej, Lublin 251,72
 • 6. Krakowski Szpital Specjalistyczny, Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej, Kraków 246,33
 • 7. Samodzielny CSK AM, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa 235,16
 • 8. SP Szpital Kliniczny AM, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz 230,54
 • 9. SP Szpital Kliniczny nr 2 AM, Klinika Kardiologii, Szczecin 211,16
 • 10. Wojskowy Szpital Kliniczny, Klinika Kardiologii, Wrocław 203,81
 • 11. Szpital im. dr. W. Biegańskiego, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź 201,49
 • 12. SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny, Wrocław 199,66
 • 13. SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Kardiologii, Opole 198,1
 • 14. CSK MSWiA, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Warszawa 196,32
 • 15. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szczecin 194,84
 • 16. Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Kielce 180,82
 • 17. Szpital Wolski, SP ZOZ, Oddział Kardiologiczny, Warszawa 156,51
 • 18. Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Kardiologii, Warszawa 156,26
 • 19. SP Szpital Wojewódzki nr 2, Oddział Kardiologii, Rzeszów 156,13
 • 20. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Kardiologii z Pododdziałem IOK, Zamość 155,28


Kardiologia inwazyjna
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice 352,38
 • 2. Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii, Zabrze 249,24
 • 3. Instytut Kardiologii, Warszawa 228,78
 • 4. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, I Klinika Kardiologii, Poznań 184,68
 • 5. Krakowski Szpital Specjalistyczny, Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej, Kraków 175,77
 • 6. SP Szpital Kliniczny AM, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz 174,54
 • 7. Samodzielny CSK AM, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa 173,38
 • 8. SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej, Lublin 166,96
 • 9. Szpital im. dr. W. Biegańskiego, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź 155,28
 • 10. SP ZOZ Wojewódzkie Cetrum Medyczne, Oddział Kardiologii, Opole 154,26
 • 11. Szpital im. J. Strusia, Oddział Kardiologiczny, Poznań 143,32
 • 12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Kardiologiczny z Oddziałem IOK, Olsztyn 142,67
 • 13. Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Kielce 140,31
 • 14. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, I i II Oddział Kardiologiczny, Ustroń 135,26
 • 15. CSK MSWiA, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Warszawa 133,52
 • 16. SP Szpital Kliniczny nr 2 AM, Klinika Kardiologii, Szczecin 133,09
 • 17. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szczecin 130,63
 • 18. SP ZOZ, Oddział Kardiologii, Nowa Sól 118,74
 • 19. SP Szpital Wojewódzki nr 2, Oddział Kardiologii, Rzeszów 113,91
 • 20. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Kardiologii z Pododdziałem IOK, Zamość 133,16


Angioplastyka
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice 345,11
 • 2. Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii, Zabrze 225,64
 • 3. Instytut Kardiologii, Warszawa 210,00
 • 4. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, I Klinika Kardiologii, Poznań 191,15
 • 5. Krakowski Szpital Specjalistyczny, Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej, Kraków 169,07
 • 6. SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej, Lublin 164,86
 • 7. SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Kardiologii, Opole 164,19
 • 8. Samodzielny CSK AM, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa 158,63
 • 9. SP Szpital Kliniczny AM, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz 154,93
 • 10. Szpital im. J. Strusia, Oddział Kardiologiczny, Poznań 153,45
 • 11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Kardiologiczny z Oddziałem IOK, Olsztyn 151,43
 • 12. Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Kielce 148,98
 • 13. Szpital im. dr. W. Biegańskiego, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź 142,19
 • 14. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, I i II Oddział Kardiologiczny, Ustroń 138,27
 • 15. CSK MSWiA, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Warszawa 136,07
 • 16. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szczecin 133,86
 • 17. SP ZOZ, Oddział Kardiologii, Nowa Sól 127,59
 • 18. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Kardiologii z Pododdziałem IOK, Zamość 119,82
 • 19. SP Szpital Wojewódzki nr 2, Oddział Kardiologii, Rzeszów 119,06
 • 20. SP Szpital Specjalistyczny, Oddział Kardiologiczny z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej, Gdańsk 111,82Elektrokardiologia
 • 1. SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice 109,73
 • 2. Instytut Kardiologii, Warszawa 99,61
 • 3. Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii, Zabrze 94,75
 • 4. SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej, Lublin 92,27
 • 5. Samodzielny CSK AM, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawa 78,59
 • 6. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, I Klinika Kardiologii, Poznań 74,84
 • 7. SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny, Wrocław 71,91
 • 8. Szpital Wolski, SP ZOZ, Oddział Kardiologiczny, Warszawa 55,99
 • 9. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szczecin 46,10
 • 10. SP Szpital Kliniczny nr 2 AM, Klinika Kardiologii, Szczecin 43,14
 • 11. Wojskowy Szpital Kliniczny, Klinika Kardiologii, Wrocław 38,65
 • 12. CSK MSWiA, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Warszawa 37,82
 • 13. SP Szpital Kliniczny AM, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz 32,57
 • 14. Szpital Wojewódzki nr 2, Oddział Kardiologii, Rzeszów 31,92
 • 15. Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Kielce 31,56
 • 16. SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Kardiologii, Opole 30,33
 • 17. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Kardiologii z Pododdziałem IOK, Zamość 29,58
 • 18. Szpital Wojewódzki, Oddział Kardiologii, Koszalin 28,98
 • 19. Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Klinika Kardiologii, Warszawa 28,58
 • 20. Szpital im. dr. W. Biegańskiego, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź 24,55
Leczenie ubytków przegrody
 • 1. Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii, Zabrze 145,34
 • 2. Instytut Kardiologii, Warszawa 95,32
 • 3. SP Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM, I Klinika Kardiologii, Poznań 74,64
 • 4. SP Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szczecin 59,34
 • 5. CSK MSWiA, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Warszawa 49,76
 • 6. SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice 46,44
 • 7. Szpital im. J. Strusia, Oddział Kardiologiczny, Poznań 45,49
 • 8. Szpital im. dr. W. Biegańskiego, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź 43,05
 • 9. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, I i II Oddział Kardiologiczny, Ustroń 41,45
 • 10. SP Szpital Kliniczny AM, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz 40,58
 • 11. SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Kardiologii, Opole 35,98
Leczenie zastawek serca metodą walwuloplastyki
 • 1. Instytut Kardiologii, Warszawa 163,19
 • 2. SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚAM, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice 79,51
 • 3. Śląskie Centrum Chorób Serca, I i III Katedra Kardiologii z Klinicznym Oddziałem Kardiologii, Zabrze 67,65
 • 4. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, I i II Oddział Kardiologiczny, Ustroń 67,20
 • 5. CSK MSWiA, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Warszawa 59,16
 • 6. SP Szpital Kliniczny AM, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Bydgoszcz 57,90


Ortopedia
Najlepsze szpitale
 • 1. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa 240,1
 • 2. SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Oddział Ortopedyczny, Piekary Śląskie 222,4
 • 3. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM, Poznań 221,6
 • 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec 218,5
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii, Lublin 163,4
 • 6. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, Oddział Ortopedyczny, Świebodzin 151,4
 • 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Olsztyn 144,4
 • 8. Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Ortopedii, Warszawa 138,2
 • 9. Szpital Wojewódzki, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Bielsko-Biała 135,0
 • 10. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu oraz Chirurgii Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji, Gorzów Wielkopolski 134,1
 • 11. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Rybnik 133,7
 • 12. Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Oddziałem Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych, Poznań 131,1
 • 13. Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Zielona Góra 130,0
 • 14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Radom 129,0
 • 15. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Elbląg 128,3
 • 16. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Kraków 127,7
 • 17. Wojskowy Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Krosno 122,8
 • 18. ZOZ Sucha Beskidzka Szpital Rejonowy, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Sucha Beskidzka 117,3
 • 19. NZOZ Szpital Chirurgia Endoskopowa sp. z o.o., Żory 114,0
 • 20. SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Chełmno 113,1
Wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego
 • 1. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa 87,6
 • 2. SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Oddział Ortopedyczny, Piekary Śląskie 77,3
 • 3. SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii, Lublin 66,0
 • 4. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM, Poznań 65,1
 • 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Radom 55,1
 • 6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec 52,8
 • 7. ZOZ Poznań - Nowe Miasto, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Oddziałem Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych, Poznań 42,3
 • 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Olsztyn 39,4
 • 9. Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Ortopedii, Warszawa 39,0
 • 10. Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu, Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej, Łódź 38,6
 • 11. III Szpital Miejski, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Łódź 35,8
 • 12. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Kraków 35,1
 • 13. SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Chełmno 34,5
 • 14. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu oraz Chirurgii Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji, Gorzów Wielkopolski 33,7
 • 15. Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Piła 33,0
 • 16. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wejherowo 31,2
 • 17. Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Grudziądz 30,0
 • 18. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, Oddział Ortopedyczny, Świebodzin 28,7
 • 19. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Elbląg 28,4
 • 20. Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Zielona Góra 26,2
Wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego
 • 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec 126,1
 • 2. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Elbląg 115,6
 • 3. SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Oddział Ortopedyczny, Piekary Śląskie 96,6
 • 4. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa 67,0
 • 5. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM, Poznań 52,6
 • 6. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Kraków 49,6
 • 7. SP Specjalistyczny ZOZ, Oddział Chirurgii Ogólnej i Ortopedii, Elbląg 47,8
 • 8. SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii, Lublin 42,0
 • 9. Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu, Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej, Łódź 36,4
 • 10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Radom 27,3
 • 11. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu oraz Chirurgii Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji, Gorzów Wielkopolski 26,8
 • 12. Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Ortopedii, Warszawa 25,0
 • 13. Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Grudziądz 23,7
 • 14. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, Oddział Ortopedyczny, Świebodzin 18,6
 • 15. Zespolony Szpital Rejonowy, I Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Zabrze 15,5
 • 16. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wejherowo 10,8
 • 17. SP ZOZ Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Jelenia Góra 5,8
 • 18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Łódź 5,0
 • 19. Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Zielona Góra 4,4
 • 20. Specjalistyczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny ZOZ, Oddział Ortopedyczny, Wrocław 3,8
Artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów
 • 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec 84,1
 • 2. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM, Poznań 66,0
 • 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Radom 60,6
 • 4. SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Oddział Ortopedyczny, Piekary Śląskie 55,9
 • 5. Wojskowy Szpital Podkarpacki, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Krosno 53,6
 • 6. NZOZ Szpital Chirurgia Endoskopowa sp. z o.o., Żory 44,4
 • 7. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Elbląg 40,3
 • 8. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu oraz Chirurgii Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji, Gorzów Wielkopolski 36,5
 • 9. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa 31,8
 • 10. SP Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Rzeszów 30,0
 • 11. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, Oddział Ortopedyczny, Świebodzin 26,9
 • 12. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Rybnik 26,7
 • 13. Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Leszno 25,0
 • 14. Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Ortopedii, Warszawa 24,5
 • 15. NZOZ Carolina Medical Center, Oddział Ortopedyczny, Warszawa 24,1
 • 16. Zespolony Szpital Rejonowy, I Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Zabrze 23,7
 • 17. Szpital Wojewódzki, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Bielsko-Biała 20,8
 • 18. SP Specjalistyczny ZOZ, Oddział Chirurgii Ogólnej i Ortopedii, Elbląg 19,9
 • 19. Szpital Miejski, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Siemianowice Śląskie 18,5
 • 20. Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Zielona Góra 18,1


Chirurgia kręgosłupa
 • 1. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa 99,1
 • 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Olsztyn 97,0
 • 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec 84,1
 • 4. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM, Poznań 83,2
 • 5. SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii, Lublin 82,1
 • 6. SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Oddział Ortopedyczny, Piekary Śląskie 78,9
 • 7. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, Oddział Ortopedyczny, Świebodzin 77,8
 • 8. Szpital Wojewódzki SP ZOZ, Zielona Góra 76,2
 • 9. Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Ortopedii, Warszawa 61,2
 • 10. SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu oraz Chirurgii Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji, Gorzów Wielkopolski 54,4
 • 11. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Kraków 43,3
 • 12. SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Chełmno 40,1
 • 13. Szpital Specjalistyczny Matopat, Toruń 39,0
 • 14. Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Grudziądz 38,1
 • 15. Szpital Swissmed, Gdańsk 29,7
 • 16. Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu SP ZOZ, Konstancin 28,1
 • 17. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Toruń 27,5
 • 18. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Rybnik 16,9
 • 19. SP ZOZ, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Busko Zdrój 13,1
 • 20. ZOZ Poznań - Nowe Miasto, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Oddziałem Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych, Poznań 12,0


Jak przebadaliśmy szpitale
"Wprost" wspólnie z wydawnictwem medycznym Termedia rozesłał do lecznic zarejestrowanych przez Ministerstwo Zdrowia wielostronicową ankietę mającą przede wszystkim określić skuteczność terapii w danej placówce. W tym wydaniu naszego tygodnika przedstawiamy ranking placówek kardiologicznych, kardiochirurgicznych i ortopedycznych. W dwóch następnych numerach będą to szpitale i oddziały ginekologiczne, otolaryngologiczne i neurochirurgiczne oraz kliniki chirurgii wysokospecjalistycznej, psychiatrii i okulistyki.
Do oceny szpitali i ich usług posłużyliśmy się metodologią opracowaną przez głównych specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Kwestionariusze wysłaliśmy do wszystkich lecznic w dziewięciu specjalnościach (kardiologia - 204, kardiochirurgia - 26, ortopedia - 277, ginekologia - 433, otolaryngologia - 208, neurochirurgia - 67, chirurgia wysokospecjalistyczna - 669, psychiatria - 230 i okulistyka - 170). Wybraliśmy zabiegi i schorzenia, których leczenie najlepiej świadczy o profesjonalizmie zespołu medycznego. W podobny sposób, tym razem przy pomocy specjalistów w dziedzinie zarządzania i funkcjonowania szpitali, stworzyliśmy tzw. ankietę ogólną. Odpowiedzi miały świadczyć o stopniu zagrożenia zakażeniami szpitalnymi i komforcie pacjenta podczas wykonywania zabiegu.
Po zsumowaniu punktów uzyskaliśmy listę najlepszych klinik i oddziałów szpitalnych, która pokazuje, gdzie najlepiej są wykonywane najczęstsze zabiegi planowe (na które czekają chorzy nie wymagający natychmiastowej pomocy). Oddzielnie prezentujemy również pełną ocenę danej specjalności. Złożyły się na nią wyniki uzyskane w poszczególnych procedurach medycznych, zsumowane z punktami przyznanymi w ankiecie ogólnej.
Naszemu rankingowi patronowali:
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów oraz konsultant krajowy w dziedzinie otolaryngologii
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne oraz konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki
 • konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii i konsultanci zewnętrzni w tej specjalności
 • konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii i konsultanci zewnętrzni w tej specjalności
 • konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i konsultanci zewnętrzni w tej specjalności
 • liderzy opinii i konsultanci zewnętrzni w dziedzinie psychiatrii, neurochirurgii i chirurgii specjalistycznej
Więcej możesz przeczytać w 49/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2004 (1149)

 • Wprost od czytelników5 gru 2004Między piekłem a rajem Profesor Nałęcz proponuje w felietonie "Między piekłem a rajem" (nr 45), by "zamożni łożyli na utrzymanie państwa proporcjonalnie więcej niż osoby, które z trudem wiążą koniec z końcem"....3
 • Na stronie - Demilleryzacja Polski5 gru 2004Ukraina zmierza śmiało na Zachód, a Polska nieśmiało na Wschód Gdyby ruchy w geopolitycznej czasoprzestrzeni można było dostrzec gołym okiem, bez trudu zauważylibyśmy, że Ukraina w tych dniach wyraźnie przesunęła się ze Wschodu na Zachód, i to od...3
 • Skaner5 gru 2004Taktyka Kulczyka Jan Kulczyk z własnej inicjatywy przyspieszył przesłuchanie przed łódzką prokuraturą i zeznawał w miniony piątek. Przesłuchanie dotyczyło śledztwa w sprawie jego wiedeńskiego spotkania z Władimirem Ałganowem. Pierwotnie...8
 • Dossier5 gru 2004Gdybym miał dać rękę za 30 tys. ludzi, którzy są w platformie, byłbym chyba przesadnym ryzykantem ""Gazeta Lubuska" DONALD TUSK lider PO Byłem wszechwiedzący, dopiero potem stopniowo i powoli głupiałem Program II Polskiego...9
 • Sawka5 gru 200410
 • Kadry5 gru 200411
 • Playback5 gru 200413
 • M&M5 gru 2004ZA PRZYKŁADEM UKRAINY Jak Lwów zrzućmy okowy, nie dajmy się spętać! Niechaj topnieją lody z naszej mętnej wody. U nas wciąż jeszcze Orlen, u nich znów orlęta. Witaj Juszczenko swobody!13
 • Poczta5 gru 2004Sprostowanie Przepraszam księdza profesora Antoniego Stankiewicza za zawartą w artykule Jacka Pałasińskiego "Prałat non grata" (nr 48) sugestię, jakoby mógł on mieć cokolwiek wspólnego z próbami księdza Jankowskiego...13
 • Nałęcz - Życie w zaduchu5 gru 2004Autorytaryzm radzi sobie z trudnościami trapiącymi państwo jeszcze gorzej niż demokracja Obecne nastroje przypominają krytyczny rozrachunek z II Rzecząpospolitą, czyniony w połowie lat 20. Tamten stan ducha najlepiej wyrażała literatura, będąca...14
 • Ryba po polsku - Rezerwat obywatelski5 gru 2004Długoletnie obserwacje maneżu politycznego doprowadziły mnie do wniosku, że braku rządu nikt by w Polsce nie zauważył Wysłuchałem za grzechy swoje i całej rodziny debaty budżetowej w Sejmie, a w niej wystąpienia posłanki Senyszyn, która obcięcie...15
 • Z życia koalicji5 gru 2004Mamy nowy, jak co roku fantastyczny, budżet! Od teraz będzie tak dobrze, że z tej radości do Pabianic przyleciały bociany, w Pułtusku zakwitły sasanki, a w Tatrach przebudziły się misie. Aha, jeszcze w Sejmie obrodziły głąby i odbiła palma....16
 • Z życia opozycji5 gru 2004Czas umierać, bo znikąd nadziei. Niezmordowana tropicielka warszawskich nadużyć Julia Pitera trafiła na poszlaki świadczące, że ona sama nie jest czysta jak łza. Wśród stołecznych radnych rozeszła się wieść, że we wciąż komunalnym...17
 • Fotoplastykon5 gru 2004Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)18
 • Uniwersytet korupcji5 gru 2004Aż 51,1 proc. Polaków zetknęło się z wypadkami korupcji podczas przyjmowania na studia Bycie członkiem społeczności uniwersyteckiej zobowiązuje" - mówił w 1996 r. Jan Paweł II na spotkaniu z rektorami polskich wyższych uczelni....20
 • Grzech Giertycha5 gru 2004Roman Giertych powinien szczerze wyznać winy, żałować za nie i pokutować, lecz już poza komisją śledczą Wczasach zimnej wojny Amerykanie wspierali niezbyt sympatyczne reżimy, byle tylko władza nie wpadła w ręce komunistów. O różnych...24
 • Umarli na egzekucję5 gru 2004W III RP nie udało się wyjaśnić żadnej zagadkowej śmierci w sprawie z politycznym podtekstem "Demokratyczny porządek III Rzeczypospolitej" odróżnia nas od Białorusi czy Turkmenistanu - mówi przy każdej okazji prezydent Kwaśniewski. Czy...26
 • Orły Temidy5 gru 200420 największych prawniczych majstersztyków Na liście najbardziej poważanych zawodów o ułamek procenta wyprzedzają księży i biznesmenów, ale zdecydowanie ustępują naukowcom, dziennikarzom czy policjantom. Według najnowszego sondażu Centrum Badania...30
 • Giełda5 gru 2004Hossa Świat Biznes po byku Już 2,8 mln funtów zarobiła w tym roku brytyjska firma Genus na pięcioletnim byku Picston Shottle rasy Holstein. Jego sperma cieszy się takim powodzeniem, że hodowcy z całej Wielkiej Brytanii, kilku krajów...38
 • Prywatna telewizja publiczna5 gru 2004TVN stała się telewizją polskiej klasy średniej "Było tylko dwóch szaleńców w sektorze medialnym: właściciel CNN Ted Turner i ja" - zauważył niedawno Rupert Murdoch, magnat medialny, właściciel m.in. telewizji Fox, "New York Post", "The Times" i...40
 • Krok pijanego5 gru 2004Mocny złoty? Tragedia narodowa? Nie, to po prostu droga do normalności. Euro warte jest 2,5 zł! W połowie tego roku euro kosztowało 4,64 zł. Bardzo drogo, biorąc pod uwagę, że dzisiaj (23 listopada) kosztuje już tylko 4,20 zł. W ciągu pół roku...46
 • Na zdechłym mustangu5 gru 2004Zamiast strategii lizbońskiej - duch przedsiębiorczości, dobrze strzeżone prawa własności i niskie podatki Eamonn Butler, dyrektor londyńskiego Instytutu Adama Smitha, przypomniał stare porzekadło Indian ze stanu Dakota: "Jeśli spostrzeżesz, że...48
 • T-shirt z chińskim smokiem5 gru 2004Przeciętny koszt pracy robotnika w Chinach jest trzy razy niższy niż w Polsce, 20 razy niższy niż w USA i 30 razy niższy niż w Niemczech! Dokładnie 18 039 168 chińskich kurtek mogli sprowadzić na rynek unii importerzy w 2001 r. Przed dwoma laty...50
 • Balcerowicz wprost - Renta zacofania5 gru 2004To nie nauce, lecz transferowi gotowych technologii zawdzięczamy wzrost gospodarczy Nauka" należy do słów, które powalają na kolana. Któż się oprze na przykład twierdzeniu, że bez nauki jesteś-my skazani na zacofanie albo że więcej nauki to...54
 • 2 x 2 = 4 - Nie chciana regionalizacja5 gru 2004Zamiast samorządnych regionów mamy centralizm Bardzo się ucieszyłem z powołania na komisarza unii Danuty Huebner, która będzie się zajmować polityką regionalną. Niemal natychmiast zasępiłem się jednak, zadając sobie pytanie, czy nasza dzielna...56
 • Supersam5 gru 2004Kino w kieszeni Samsung Yepp YH-999 jest przenośnym odtwarzaczem multimedialnym. Jego właściciel ma zawsze dostęp do plików muzycznych i wideo, gdyż na 1,8-calowym twardym dysku o pojemności 20 GB mogą być zapisane pliki MP3, WMA, WMV i...58
 • Globalny shopping5 gru 2004Suknia Diora kupiona w Paryżu to nie to samo, co suknia Diora kupiona w Warszawie Poddaj się zakupowej terapii w światowych stolicach handlu - zostań nowoczesnym podróżnikiem! - tak reklamuje się brytyjskie biuro podróży A2B Travel. Spędź z nami...60
 • Stowarzyszenie umarłych internautów5 gru 2004Globalna sieć potęguje falę samobójstw Po co zabijać czas, skoro można się zabić samemu - głosiła reklama zegarków w Danii. Towarzyszyły jej zdjęcia wisielca bądź mężczyzny z podciętymi żyłami. Dziś w podobny sposób można by reklamować niektóre...70
 • Dostojewski w Jerozolimie5 gru 2004Imigranci z Rosji stają się dominującą siłą w Izraelu Ilu jeszcze Żydów mieszka w Rosji - spytałem mojego brata Aharona Weissa, który zajmuje się odrodzeniem żydowskich gmin na terenach byłego ZSRR. Odpowiedź była zaskakująca: "Tylu, ilu...72
 • Druga płeć - Do wyboru, do koloru5 gru 2004Ruch równouprawnienia zmienia się w orgię zakupów, gdzie kobiety kupują sobie tożsamość, jaka im się zamarzy Jak to się stało, że nie wystarczy nam już własna twarz i własne nazwisko. Nie wystarczy i to do tego stopnia, że niezaprzeczalne walory...74
 • Kulturkampf5 gru 2004"Naród polski nie może się mienić narodem kulturalnym, należącym do wspólnoty europejskiej" - mówił Joseph Goebbels Ostatnio wiele - a zdaniem niektórych zbyt wiele - uwagi poświęca się kwestiom niemieckim, w tym zadośćuczynieniu za szkody...76
 • Know-how5 gru 2004Kompas w dziobie Ptaki potrafią reagować na działanie ziemskiego pola magnetycznego, które pozwala im obrać prawidłowy kierunek lotu. Takie właściwości wykryli ornitolodzy u gołębi domowych, drozdów oraz lasówek....80
 • Gdzie się leczyć5 gru 2004Najlepsze szpitale w Polsce: kardiologia, kardiochirurgia, ortopedia82
 • Kręgi faraona5 gru 2004Nowe badania mumii odsłaniają tajemnice starożytnego Egiptu Ramzes II Wielki zasłynął jako wojownik i dowódca, który poprowadził wojska egipskie niemal do granic dzisiejszych Turcji i Iraku. Z Hetytami stoczył pod Kadesz jedną z największych...94
 • Bez granic5 gru 2004Indeks indyka W Święto Dziękczynienia nawet Michael Moore nie powie o Bushu "morderca". Na kilka dni przed Thanksgiving Day Bush ułaskawił wybranego przez miliony internautów narodowego indyka roku. Dwudziestokilowy ptak o...96
 • Ukraina kontra Ruskraina5 gru 2004Na Majdanie Niezależności w Kijowie oglądamy uroczysty pogrzeb rosyjskiej polityki ostatniej dekady Nie macie moralnego prawa wtrącać się w wewnętrzne sprawy Ukrainy - pouczał poirytowany Władimir Putin polityków państw Unii Europejskiej. Jego...98
 • Zakochany Amerykanin5 gru 2004Esej Jeremy'ego Rifkina stał się niezamierzoną parodią euroentuzjazmu Jeremy Rifkin lubi chodzić pod prąd. Po pochwalnej pieśni dla gospodarki opartej na energii z wodoru amerykańskiemu eseiście przyśniła się nowa, wszechpotężna Europa. Europa -...104
 • Kanclerz Schroeder & Mr Hyde5 gru 2004Wśród 600 gości na 60. urodzinach Gerharda Schroedera nie było jego przyrodniego brata Dlaczego Gerhard Schroeder nie lubi się bawić w chowanego? Bo nikt go nie będzie szukał" - tak brzmi jeden z dowcipów o kanclerzu. Niemieccy chadecy już...105
 • Małe wielkie narody5 gru 2004Europa cierpi na deficyt patriotyzmu, ale szowinizmu w niej nie brakuje Kraj, który przeżył porażkę i głębokie upokorzenie, będzie wyjątkowo podatny na wszelkie nawroty nacjonalizmu, nawoływania do odbudowy własnej świetności" - twierdzi Paul...106
 • Menu5 gru 2004Wydarzenia Krótko po Wolsku Człowiek człowiekowi wilkołakiem Moją uwagę zwróciły doniesienia z Pomorza. Coś dużego morduje tam króliki, zagryza, nie zjada... Wilk, ryś, niedźwiedź? A może - podsuwam nieśmiało - wilkołak? Na...108
 • Wprost poleca pod choinkę5 gru 2004Albumy i encyklopedie Świat w trzech wymiarach Demart Ten ilustrowany atlas jest prawdziwą perłą w swej kategorii. Dokładne mapy krajów i regionów świata wzbogacają liczne tablice tematyczne, ciekawe opisy, cytaty z książek, piękne...110
 • Muzeum niewidzialnej architektury5 gru 2004Na pierwszy rzut oka nowy budynek MoMA składa się z zawieszonych w próżni białych ścian "Plaster miodu napełniony mlecznym światłem". "Martwe laboratorium naukowe zbudowane na przekór tętniącemu życiem Manhattanowi". To jedne z wielu opinii o...112
 • Hurtownia kultury5 gru 2004Arcydzieła muzyki, literatury i filmu kupujemy dziś na wagę lub w zgrzewkach - jak piwo Harry Potter, James Bond czy Superman to dziś marki handlowe, rozpoznawalne tak samo jak Marlboro czy Heineken. I tak samo jak papierosy czy piwo sprzedawane...118
 • Ueorgan Ludu5 gru 2004Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 49 (114) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 29 listopada 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Plan ukraińskiego okrągłego stołu zaproponowany przez...120
 • Skibą w mur - Kotlet w bułce5 gru 2004W opowieściach antyglobalistów kotlet w bułce jawi się jako coś w rodzaju pały faszysty Czy coś tak banalnego jak kotlet w bułce może się stać tematem filmu, przedmiotem kampanii politycznej czy inspiracją do poważnej dyskusji? Jak najbardziej,...122