50 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu

50 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu

Dodano:   /  Zmieniono: 1
1. 16.10.1978 około godz. 17.15. Wybór kard. Karola Wojtyły na 265. papieża w historii Kościoła katolickiego.
"Powołali mnie z dalekiego kraju, ale jednocześnie w chrześcijańskiej wierze i tradycji"

2. 22.10.1978. Inauguracja pontyfikatu.
"Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa!"

3. 25.01 - 1.02.1979. Pierwsza zagraniczna podróż pontyfikatu.
W Dominikanie, Meksyku i na Wyspach Bahama papież ostrzega przed teologią wyzwolenia.
"Obraz Chrystusa polityka, rewolucjonisty, wywrotowca z Nazaretu nie zgadza się z katechezą Kościoła"

4. 4.03.1979. Pierwsza encyklika - "Redemptor hominis".
"Człowiek jest drogą Kościoła"

5. 2-10.06.1979. Pierwsza pielgrzymka do Polski.
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi"

6. 2.10.1979. Przemówienie w ONZ.
Pean na cześć praw człowieka, w tym wolności sumienia.

"Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka"

7. 30.11.1979. Wizyta u honorowego zwierzchnika prawosławia patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I.
"Czy mamy jeszcze prawo pozostawać rozdzieleni?"

8. 15.01.1981. Papież przyjmuje lidera "Solidarności" Lecha Wałęsę.
"Pragnę z tej całej wielkiej polskiej pracy uczynić ofiarę chleba i wina"

9. 30.05 - 2.06.1980. Pielgrzymka do Francji.
"Francjo, najstarsza córko Kościoła, czy jesteś wierna przyrzeczeniom twojego chrztu?"

10. 13.05.1981. Mehmet Ali Agca dokonuje zamachu na życie Jana Pawła II.
"Składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat"

11. 25.11.1981. Mianowanie kard. Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
Niemiecki hierarcha będzie nadawał ton
nauczaniu Kościoła przez najbliższe 24 lata.

12. 29.05.1982. Wizyta ekumeniczna w anglikańskiej katedrze w Canterbury.
"Przewodnictwo biskupa Rzymu ma być przewodzeniem w miłości"

13. 16-23.06.1983. Podróż do Polski. Spotkanie z przywódcą podziemnej "Solidarności" Lechem Wałęsą.
"Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza"

14. 27.12.1983. Odwiedziny u zamachowca Mehmeta Ali Agcy w rzymskim więzieniu Rebibbia.
"Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu z całego serca przebaczyłem"

15. 13.04.1986. Wizyta w rzymskiej synagodze.
"Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi. Można powiedzieć, naszymi starszymi braćmi"

16. 27.10.1986. Międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących wszystkie wyznania chrześcijańskie i 13 innych religii.
"Życzeniem Kościoła katolickiego jest prowadzenie dialogu z innymi religiami"

17. 18.11 - 1.12.1986. Najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II podczas pontyfikatu: w podróży papież spędza 13 dni, 6 godz. i 15 min. Odwiedza Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową Zelandię, Australię i Seszele.

18. 30.06.1988. Schizma tradycjonalistów pod wodzą arcybiskupa Marcela Lefebvre'a.
"Na rany Chrystusa, (...) gorąco wzywam cię, czcigodny bracie, do pełnego posłuszeństwa Zastępcy Chrystusa"

19. 9.10.1988. Przemówienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
"Stara Europa potrzebuje nowej ewangelizacji"

20. 20.10.1989. Spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym niekomunistycznym premierem z kraju Europy Środkowej i Wschodniej.
"Będę się za pana modlił. Wszystkimi myślami jestem z panem i życzę powodzenia"
21. 1.12.1989. Radziecki przywódca Michaił Gorbaczow przyjęty w papieskich apartamentach.
"Chyba mogę powiedzieć, nie zdradzajac żadnego sekretu, że pan Gorbaczow powiedział mi, że jest mi wdzięczny za papieską modlitwę"

22. 1.05.1991. Encyklika "Centesimus annus" poświęcona konsekwencjom upadku komunizmu.
"Wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania potrzeb"

23. 1-9.06.1991; 14-15.08.1991. Dwuetapowa wizyta w Polsce, pierwsza po upadku komunizmu.
"Kościół w Europie może wreszcie oddychać obydwoma swoimi płucami"

24. 31.10.1992. Rehabilitacja Galileusza.
Papież wyraża ubolewanie z powodu dokonanego niegdyś przez Kościół potępienia tego naukowca.
"Galileusz okazał większą przenikliwość niż teologowie"

25. 7.12.1992. Ogłoszenie pierwszego od ponad 400 lat Katechizmu Kościoła katolickiego.
"Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła"

26. 6.08.1993. Ogłoszenie przygotowywanej od sześciu lat encykliki "Veritatis splendor".

27. 4-10.09.1993. Papież przekracza granice byłego ZSRR. Podczas pielgrzymki na Litwę, Łotwę i do Estonii składa hołd cierpiącym w czasach komunizmu.
"Przychodzę tu, aby przypomnieć wszystkich synów i córki waszej ziemi, na których wydawano wyroki, których skazywano na więzienia, łagry, Sybir czy Kołymę"

28. 19.10.1994. Publikacja książki "Przekroczyć próg nadziei".

29. 15.01.1995. Papieska msza św. w Manili gromadzi cztery miliony wiernych i staje się największym zgromadzeniem w dziejach ludzkości.
"Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z wami na zawsze"

30. 25.03.1995 Encyklika "Evangelium vitae" poświęcona wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
"Znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności. Głos Kościoła jest zawsze krzykiem w obronie ubogich tego świata, tych, którzy są zagrożeni, otoczeni pogardą, których prawa ludzkie są gwałcone"

31. 5.10.1995. Przemówienie w ONZ poświęcone prawom narodów.
"Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się, że łzy naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha"

32. 21-23.06.1996. Pierwsza pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec.
"Gdy Brama Brandenburska stała się bramą wolności, zostawcie ją otwartą dla wszystkich ludzi. Nie ma wolności bez miłości"

33. 12-13.04.1997. Pielgrzymka do zniszczonego wojną domową Sarajewa.
"Wszyscy ludzie dobrej woli mają nadzieję, że to, czego symbolem jest Sarajewo, nie wykroczy poza ramy XX wieku"

34. 21-25.01.1998. Pielgrzymka na Kubę i spotkanie z Fidelem Castro.
"Niechaj Kuba otworzy się na świat. I niechaj świat otworzy się na Kubę, aby ten naród mógł patrzeć w przyszłość z nadzieją"

35. 7-9.05.1999. Pielgrzymka do Rumunii - pierwszego kraju zamieszkanego przez większość prawosławną odwiedzanego przez papieża.
"Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę jej szukał aż do końca"

36. 5-17.06.1999. Pielgrzymka do Polski. Pierwsza w dziejach papieska wizyta w parlamencie narodowym.
"Składam dzięki Panu historii za kształt polskich przemian"

37 20-26.03.2000. Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
"Chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza"

38. 12.03.2000. Dzień Przebaczenia w Kościele katolickim. Papież przeprasza za winy Kościoła wyrządzone m.in. wyznawcom innych religii, Żydom, kobietom i ubogim.
"Wyznajemy z całą świadomością naszą odpowiedzialność chrześcijan za zło dnia dzisiejszego"

39. 13.05.2000. Ujawnienie trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Według Watykanu, objawienie Maryi zawierało zapowiedź zamachu na papieża.

40. 4.-9.05.2001. Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji, Syrii i Malty.

41. 23-27.06.2001. Pielgrzymka na Ukrainę i kolejna wielka misja ekumeniczna Jana Pawła II. Wydaje się, że zastępy nieprzejednanych hierarchów prawosławnych nieco zmalały.

42. 16.06.2002. Kanonizacja ojca Pio.
Żadna z dotychczasowych kanonizacji nie zgromadziła w Rzymie tak licznych rzesz wiernych.

43. 17.08.2002. Łagiewniki - ofiarowanie świata Bożemu miłosierdziu.

44. 06.10.2002. Kanonizacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei.
Kościół docenia promotora idei "powszechnego wezwania do świętości".

45. 6.03.2003. Wydanie "Tryptyku rzymskiego", poematu napisanego przez Jana Pawła II.
"Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.(...) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci"

46. 5-9.06.2003. Podróż apostolska do Chorwacji. Setna pielgrzymka Jana Pawła II.

47. 14-15.08.2004. Papież odwiedza Lourdes jako "chory z chorymi".
"Dzielę z wami ten czas naznaczony fizycznym cierpieniem, ale płodny w cudownym zamyśle Boga"

48. 19.10.2004. Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.
"Świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła dokonuje się poprzez miłość"

49. 17.03.2005. Promocja najnowszej książki papieża "Pamięć i tożsamość".

50. 31.03. - 1.04.2005. Na wiadomość o pogorszeniu się stanu zdrowia papieża na całym świecie trwają modlitwy w jego intencji.

KAI
Więcej możesz przeczytać w 14/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 14/2005 (1166)

 • Nieśmiertelny10 kwi 2005Pokolenia spadkobierców dzieła wielkiego papieża Jana Pawła II żyć będą do końca świata3
 • Król naszych sumień10 kwi 2005Na dnie swojej nędzy Polska dostała króla, i to takiego, o jakim śniła - pisał o Janie Pawle II Czesław Miłosz "Dominus adest et vocat te". Pan jesti woła cię - te słowa, skierowane do Karola Wojtyły w czasie październikowego konklawe przez jego...6
 • Ostatni prorok10 kwi 2005Na oczach milionów papież wędrował mistyczną drogą nocy10
 • Globalna droga krzyżowa10 kwi 2005W Rzymie doszło do prefiguracji męki i umierania Jezusa, tyle że w warunkach globalnej wioski Głębokim spokojem napełnia mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie z życia do życia. Dlatego wypowiadam często i bez najmniejszego...12
 • Misja na Wschodzie10 kwi 2005Komunizm trwałby dłużej, gdyby nie było Jana Pawła II16
 • 50 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu10 kwi 20051. 16.10.1978 około godz. 17.15. Wybór kard. Karola Wojtyły na 265. papieża w historii Kościoła katolickiego. "Powołali mnie z dalekiego kraju, ale jednocześnie w chrześcijańskiej wierze i tradycji" 2. 22.10.1978....20
 • Mosty z Watykanu10 kwi 2005Zielonoświątkowcy i baptyści, szczególnie amerykańscy, zaczynają sięgać do języka Jana Pawła II28
 • Papież kontra heretycy10 kwi 2005Jan Paweł II zażegnał największy kryzys Kościoła katolickiego od czasów reformacji32
 • Spotkałem papieża10 kwi 2005LECH WAŁĘSA, były prezydent RP: dla mnie Jan Paweł II jest następcą Chrystusa, Piotrem naszych czasów36
 • Giełda10 kwi 2005Hossa Świat Śladami Bransona Za dwa tygodnie ma się odbyć pierwszy lot linii Alpha 1 Airways należących do zaledwie 18-letniego Brytyjczyka Martina Halsteada. Cztery leasingowane samoloty, mogące jednorazowo przewieźć po osiem...42
 • Belkonomika10 kwi 2005Anty-reaganomika Marka Belki Doprowadzi nas do gospodarczej zapaści Prof. Marek Belka zasłynął przed laty krytyką reaganomiki, czyli ekonomiki wzrostu wprowadzonej w USA przez prezydenta Ronalda Reagana. Polegała ona m.in. na obniżeniu podatków i...44
 • Czarna euroowca10 kwi 2005Czy Europa przestanie być hamulcem świata Zachodnia Europa jest od kilku lat czarną owcą światowej gospodarki. Wzrost gospodarczy w największych krajach Unii Europejskiej kuleje i pozostaje daleko w tyle za amerykańskim, na rynku pracy większej...48
 • Dziewica w kosmosie10 kwi 2005Richard Branson - Juliusz Verne biznesu Czyż nie byłoby wspaniale zobaczyć Ziemię z kosmosu? Ja otrzymałem taką szansę" - emocjonował się Amerykanin Doug Ramsburg, 41-letni pracownik uniwersytetu w Denver. Ramsburg poleci w kosmos za...50
 • Internet w wielkim mieście10 kwi 2005Burmistrzowie miast rozbijają monopol dostawców Internetu Kiedy statek wpływa do portu w Amsterdamie, kapitan jednym przyciskiem na komputerze przesyła dyrektorowi portu wszelkie potrzebne do odprawy celnej dokumenty. Jest to możliwe dzięki...56
 • Z radosnymi poszczekiwaniami10 kwi 2005Socjaliści wbili sobie do głowy, że jeśli coś jest za darmo, to sprzyja biednym. Nic bardziej błędnego60
 • Supersam10 kwi 2005Davidoff Espresso 57 jest pierwszą na polskim rynku kawą rozpuszczalną typu espresso64
 • Płaskie w modzie10 kwi 2005Nastała moda na spłaszczanie urządzeń. Najnowszym tego przykładem jest miniwieża TEAC MC-DX20 wyposażona w odtwarzacz płyt CD i cyfrowe radio z opcją wyświetlania wiadomości tekstowych na ekranie (RDS). Wszystko to w płaskich...64
 • Rozpuszczalne espresso10 kwi 2005Davidoff Espresso 57 jest pierwszą na polskim rynku kawą rozpuszczalną typu espresso. Odpowiednio mocna i wypalana tak jak naturalne ziarna przeznaczone do zmielenia i wsypania do ekspresu, po zalaniu zyskuje charakterystyczną dla prawdziwego...64
 • Owocowy dziwak10 kwi 2005Już co drugie piwo warzone w Belgii to piwo smakowe. W ostatnich latach gusty Belgów zaczynają podzielać Polacy. Po lekkich piwach cytrynowym i karmelowym, po mocniejszych pilsach z aromatem jabłka i imbiru na polskim rynku debiutuje piwo o...64
 • Mini-Ecco10 kwi 2005Zataczająca kolejne pętle moda w tym roku zatrzyma się na latach 90. i typowym dla nich minimalizmie. Inspirację tą dekadą widać zarówno w projektach Giorgio Armaniego, w nowych propozycjach Vistuli, jak i wiosenno-letniej kolekcji obuwia...64
 • Mała wielka zbrodnia10 kwi 2005W starożytnym Egipcie dzieciobójczyni kazano przez trzy doby przytulać odnalezione zwłoki Po tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły, ja je po prostu postanowiłem chować do beczek. Żeby nie było śladu. I żeby nie było czuć - tak reporterom...68
 • Czas rebeliantów10 kwi 2005Nagroda Pritzkera 2005, czyli Nobel w architekturze Mam gdzieś ograniczenia przestrzeni publicznej i prywatnej. Interesuje mnie wyłącznie konflikt i konfrontacja". To dewiza Thoma Mayne`a, tegorocznego zdobywcy Nagrody Pritzkera, zwanej...70
 • Liga narodów10 kwi 2005Piłkarskie mecze wygrywa się głową, a nie nogami Polska prawie na pewno awansuje do przyszłorocznych finałów mistrzostw świata w Niemczech. Pawłowi Janasowi udało się stworzyć drużynę, w której bardzo dobrze są wyważone proporcje między...76
 • Bikont do Makłowicz - Makłowicz do Bikonta - O gorczycy bez goryczy10 kwi 2005Drogi Przyjacielu! Znasz na pewno doskonale ten głęboki dylemat, przed którym staje człowiek zamierzający zjeść gorącą kiełbasę albo parówki, albo golonkę: musztarda czy chrzan? Uwielbiam chrzan i bardzo go szanuję, bo to...78
 • Polowanie na ludzi10 kwi 2005W samej Warszawie było kilka tysięcy szmalcowników80
 • Know How10 kwi 2005Gimnastyka dla pracoholików Wielogodzinne ćwiczenia na siłowni to strata czasu! Świetne efekty można osiągnąć, gimnastykując się stosunkowo krótko. Naukowcy z University of Glamorgan przez osiem tygodni obserwowali dwie...86
 • Fast food w płynie10 kwi 2005Picie soków grozi otyłością i zawałem serca! W latach 70. dla pokoleń wychowanych na kompotach picie "zdrowych" soków, poza modą na coca-colę, było namiastką dobrobytu. - Soki symbolizowały wolność i styl życia, którego zazdrościliśmy ludziom z...88
 • Zawał zakaźny10 kwi 2005Dlaczego ludzie często myjący zęby kilkakrotnie rzadziej chorują na serce92
 • Bez granic10 kwi 2005Bójka gigant W Rosji wszystko musi być wielkie, nawet bijatyka w parlamencie. W ubiegłym tygodniu Władimir Żyrinowski splunął w twarz Andriejowi Sawieliewowi, a ten w odwecie zaatakował go prawym sierpowym. Po chwili obaj rosyjscy...96
 • Dzieci Roosevelta i Wilsona10 kwi 2005Demokracja prewencyjna zamiast wojny prewencyjnej? Czy forma kapitalizmu, którą jedni nazywają kapitalizmem fundamentalnym, a inni neoliberalizmem [w artykule "Dzieci Thatcher i Reagana", "Wprost" nr 12/2005, Walter Russell Mead nazywa go...98
 • Oś Bruksela - Pekin10 kwi 2005W ciągu 15 lat obowiązywania embarga z Europy dostarczono do Chin broń wartą 400 mln dolarów102
 • Wieczny premier10 kwi 2005Tony Blair nawet gdy się myli, ma rację106
 • Menu10 kwi 2005KINO Miłość po grób Jeśli komuś podoba się gra słów w tytule "Zakopana Betty", spodoba mu się także film. Ta przesycona typowo angielskim poczuciem humoru czarna komedia romantyczna zapewnia solidną dawkę...110
 • TRIUMFY Wprost10 kwi 2005Hity kulturalne 2004112
 • Oficer Pitbull10 kwi 2005Prawdziwe, krwiste kino istnieje w telewizyjnych serialach kryminalnych118
 • Leszno w Jerozolimie10 kwi 2005W Jerozolimie przywracamy imiona, które Żydom odebrano i zamieniono na wytatuowane numery porządkowe Oto widzimy fasady przedwojennych żydowskich kamienic, żydowskich sklepów, w których niegdyś panował wielki ruch i gwar, gdzie można było...120
 • Poczta10 kwi 2005KOMUNIKAT Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina o obowiązku zgłoszenia przez fundacje i stowarzyszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji. Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi...122