Wydział Papież

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ojciec Hejmo to Dominik i Hejnał. Czy ksiądz Maliński to Delta?
Nasi przyjaciele [z SB] mają do dyspozycji poważnych agentów, mających bezpośredni dostęp do papieża i Kurii Rzymskiej. Poza agentami, wobec których Jan Paweł II jest dobrze nastawiony i którzy mogą zostać przez niego przyjęci w dowolnej chwili, nasi przyjaciele mają też aktywnych agentów w środowisku studentów katolickich. Ci ostatni są w stałym kontakcie z kręgami watykańskimi, mają dostęp do radia watykańskiego i papieskiego sekretariatu". To fragment raportu, który 16 czerwca 1980 r. warszawska rezydentura KGB wysłała do Moskwy. Dokument znajduje się dziś w tzw. archiwum Wasilija Mitrochina, byłego oficera KGB. Czy sowieccy agenci mieli na myśli ojca Konrada Hejmę? Opis pasuje do niego jak ulał. Opiekun polskich pielgrzymów w latach 80. był studentem watykańskiego Angelicum, próbował nawiązać współpracę z radiem watykańskim, przez lata znał też sekretarza papieskiego ks. Stanisława Dziwisza. 

Jaruzelski rżnie głupa

W sprawie śledzenia papieża powinni się dziś tłumaczyć głównie mocodawcy bezpieki. Tymczasem ci "rżną głupa". - To dla mnie kompletne zaskoczenie. Bardzo byłem poruszony tą informacją - oświadczył gen. Wojciech Jaruzelski tuż po ogłoszeniu rewelacji IPN o ojcu Hejmie. - Ja też nic nie wiedziałem. Nie sądzę, żeby jakikolwiek premier lub wicepremier wiedział - wtórował mu ostatni premier PRL Mieczysław Rakowski. A Kazimierz Kąkol, szef wyspecjalizowanego w walce z Kościołem Urzędu ds. Wyznań, dodawał: "Nie mój resort, nie moje działanie, nie potrafię się ustosunkować. To myśmy byli inwigilowani. Aparatura podsłuchowa była w moim gabinecie".
Z dokumentu, do którego dotarli dziennikarze "Wprost", wynika, że zarówno Jaruzelski, jak i Rakowski otrzymywali informacje sporządzone na podstawie raportów agentów z Watykanu. Zdobyty przez nas dokument pochodzi z kwietnia 1988 r. i jest opatrzony klauzulą "tajne". Jest relacją z narady, która odbyła się w Watykanie 29 marca 1988 r. z udziałem Jana Pawła II, kard. Casarolego, abp. Silvestriniego, abp. Colasuonno oraz prałatów Saint-Munoza i Bolonka. Z dokumentu podpisanego przez gen. Zdzisława Sarewicza, ówczesnego dyrektora wywiadu, wynika, że był on przeznaczony dla dwunastu osób, w tym generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, ówczesnego premiera Zbigniewa Messnera i wicepremiera Mieczysława Rakowskiego. Uwagę zwraca dopisek: "Informacja ze względu na źródło wywiadowcze podlega szczególnej ochronie". To źródło wywiadowcze musiało mieć dostęp do najwyższych dostojników Watykanu, czyli raczej nie był to ojciec Hejmo.

Sekcja Watykan
W strukturze PRL-owskiego MSW rozpracowywaniem Watykanu zajmowała się kilkuosobowa sekcja Watykan działająca w ramach III wydziału I Departamentu MSW. Polskie służby były elementem nadzorowanej w Moskwie struktury do walki z Kościołem i Stolicą Apostolską. Raporty w tej sprawie, wysyłane z Warszawy do Moskwy, znajdują się m.in. w archiwum Mitrochina. Śladem tej działalności jest "Grafik spotkań roboczych delegacji Dep. I MSW i bratnich służb wywiadowczych w 1989 r.". W dokumencie z 7 marca 1989 r. jest mowa o "naradzie roboczej w celu oceny i wymiany doświadczeń w pracy przeciwko USA, RFN, NATO i Watykanowi". Do udziału w czterodniowej naradzie w Budapeszcie w III kwartale 1989 r., czyli już po wyborach czerwcowych w Polsce, MSW oddelegowało aż pięciu funkcjonariuszy, w tym wiceszefa wywiadu. Razem z węgierskimi towarzyszami zajęli się oni uzgodnieniem "wspólnych akcji na odcinku przedsięwzięć aktywnych".
Dowodem na to, że tajne służby PRL były tylko trybikiem w machinie KGB, jest tzw. połączony system ewidencji danych o przeciwniku (PSED). Sygnatariusze porozumienia dotyczącego PSED byli zobligowani do przekazywania danych do centrali w Moskwie raz na dwa tygodnie. Część polskiej dokumentacji systemu - zgodnie z sugestią rezydentury KGB w Warszawie - SB zniszczyła na przełomie lat 1989/1990. Kopie pozostały w moskiewskiej centrali.

Hejmo pod obcą flagą
Z dokumentów IPN dotyczących o. Konrada Hejmy wynika, że o swojej watykańskiej współpracy z SB dowiedział się dopiero po śmierci papieża. Był przekonany, że zwerbował go zachodnioniemiecki wywiad (BND). Był to typowy przykład werbunku pod obcą flagą. Dominikanin dostawał wynagrodzenie w markach, w RFN miał kontakty wywiadowcze, podpisywał sporządzoną w języku niemieckim dokumentację. Jak ustalili dziennikarze "Wprost", ojciec Hejmo informował SB o relacjach papieża z polskimi biskupami. Szczególnie wnikliwie rozpracowywał prymasa Józefa Glempa. Inwigilował też polską emigrację, a w raportach często wymieniał publicystę Bohdana Cywińskiego. W latach 80. Cywiński mieszkał w Szwajcarii, gdzie wydawał emigracyjne pismo "Widnokrąg". - W tym czasie dość często spotykałem się z o. Hejmą, stąd nie jestem tym faktem szczególnie zaskoczony - mówi "Wprost" Cywiński. Nie przypuszczał jednak, że jednym ze źródeł donosów mógł być pracujący w Rzymie dominikanin.
Wiele wskazuje na to, że współpraca o. Hejmy ze służbami specjalnymi była świadoma. Już w latach 70. donosił na współbraci dominikanów i to właśnie te raporty zrobiły tak wielkie wrażenie na o. Macieju Ziębie, prowincjale polskich dominikanów.

Agent Delta
Kiedy prof. Leon Kieres ujawnił, że w otoczeniu Jana Pawła II był agent, cień podejrzeń padł na wszystkich byłych współpracowników Karola Wojtyły. Stąd ujawnienie nazwiska Hejmy wielu z nich przyjęło jako oczyszczenie z zarzutów. Jednym z nich był ks. Mieczysław Maliński, przyjaciel papieża jeszcze sprzed wstąpienia do seminarium. "Według mnie, ks. Maliński nie powinien się tłumaczyć" - powiedział prof. Kieres, co wielu potraktowało jako ostateczne oczyszczenie duchownego. Chyba jednak zbyt pochopnie. Z badań historyków IPN wynika, że ks. Mieczysław Maliński był przez SB zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie Delta. Wbrew zapewnieniom ks. Malińskiego, że rozmawiał z funkcjonariuszami, by ich ewangelizować, jego analizy zdecydowanie wykraczały poza tematy ewangeliczne. W Archiwum Akt Nowych odnalazła się notatka pracownika Urzędu ds. Wyznań (ściśle współpracującego z SB) z rozmowy z ks. Malińskim w grudniu 1967 r. Wynika z niej, że przyjaciel papieża analizował stosunki w Kościele katolickim, zwłaszcza relacje między kardynałami Wyszyńskim i Wojtyłą. Dokumenty trafiły później do SB. "Autorytet kard. Wyszyńskiego w kręgach rzymskich spada z każdym dniem i miesiącem. Dopóki nie było drugiego kardynała w Polsce, to koła watykańskie wykorzystywały tego niedouczonego kardynała dla swoich celów. Obecnie stawia się na Wojtyłę" - mówił ks. Maliński. Szczegółowo relacjonował także podziały i koterie wśród polskich duchownych w Rzymie. Autor notatki tak charakteryzował ks. Malińskiego: "Zamiłowanie do samochodu, częste wyjazdy, wypoczynek poza miejscem zamieszkania, a nie krzewienie wiary, do której sam zresztą nie jest przekonany".
Delta okazał się szczególnie cennym agentem w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. W ocenie SB, podczas pierwszej pielgrzymki papieża do ojczyzny w 1979 r. agent o tym kryptonimie był jednym z najważniejszych tajnych współpracowników SB relacjonujących papieską wizytę. Oficerem prowadzącym Delty był kpt. Bogdan Podolski. Mimo że duża część teczki pracy Delty została pod koniec lat 80. zniszczona, zachowane dokumenty pozwalają na jego zidentyfikowanie. Ks. Maliński w rozmowie z "Wprost" zaprzecza, by był agentem SB kryjącym się pod kryptonimem Delta. - Pierwszy raz też słyszę o kapitanie Podolskim - zapewnia kapłan. - Maliński to ostatnia osoba, która ma moralne prawo, by wypowiadać się na temat o. Hejmy - mówi dr Andrzej Grajewski, historyk zajmujący się inwigilacją polskiego Kościoła, członek kolegium IPN.

Literat z SB?
W najbliższych dniach historycy zapowiadają publikacje, w których ujawnią nazwiska kolejnych agentów donoszących na Karola Wojtyłę i polskich hierarchów. "Wprost" dotarł do materiałów, z których wynika, że jednym z agentów mógł być Konrad Strzelewicz, obecny prezes krakowskiego Związku Literatów Polskich, w młodości związany m.in. ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego". Miał on się posługiwać kryptonimami Ewa, Magister i Adolf (o agencie ukrywającym się pod takimi kryptonimami pisze w tym numerze "Wprost" Marek Lasota, historyk IPN). Strzelewicz w rozmowie z "Wprost" zaprzeczył, by kiedykolwiek pracował dla SB. Tak jak niemal każdy z ujawnionych dotychczas agentów bezpieki.
Więcej możesz przeczytać w 18/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 18/2005 (1170)

 • Na stronie - Marionetki marionetek8 maj 2005W świecie Kwaśniewskiego społeczeństwo funkcjonuje nie wedle norm i wartości, ale wedle uzgodnień Dlaczego Janowi Rokicie odjęło mowę? Nie trwale, ale podczas rozmowy w telewizyjnym studiu z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Słuchając Jaruzelskiego, a...3
 • Skaner8 maj 2005Nowe fakty i fotografia w sprawie spotkania prezydenta Kwaśniewskiego z paliwowym baronem Lepiarzem "Wprost zarzucił mi ["Aleksander K.", nr 10/2005], że trzy lata temu w Wiśle spotkałem się z jakimś podejrzanym baronem paliwowym,...6
 • Dossier8 maj 2005To koszmar być posłem opozycji, ja bym tego nie potrafił, chyba bym się pociął Podczas spotkania w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi MAREK BELKA premier RP Kiedy widzę, jak o konkurencyjności mówi się w...7
 • Kadry8 maj 20058
 • Playback8 maj 2005Zdjęcia: Z. Furman9
 • M&M8 maj 2005DRUGA STRONA SPRAWY OJCA HEJMY9
 • Poczta8 maj 2005WYDZIELINA Z ARTYSTY Autor artykułu "Wydzielina z artysty" (nr 2) słusznie napisał, iż zapełnianie muzeów i galerii sztuki produktami artystycznie bezwartościowymi i wymuszanie finansowania ich ze środków publicznych jest...9
 • Nałęcz8 maj 2005Jeszcze chwila i Toeplitz zaproponuje, aby nękanemu przez gawiedź Rywinowi ufundować pomnik Z Krzysztofem Teodorem Toeplitzem polemizuję bardzo niechętnie. Pamiętam, poczynając od lat 60., jego świetne audycje i teksty, z których wiele osób...10
 • Okiem barbarzyńcy8 maj 2005Słuchając wypowiedzi w sprawie o. Hejmy, można odnieść wrażenie, że prawda jest brzydka i lepiej ją zakopać To co się zaczęło dziać po ujawnieniu agenta w łonie Kościoła, zmusza mnie do zajęcia się lustracją. I to mimo że jest ona ostatnią...11
 • Z życia koalicji8 maj 2005SPINNING CUP SANDOMIERZ 2005 to wędkarskie zawody nie byle jakie. Ich stawką jest bowiem "puchar profesora Jerzego Jaskierni". Ciekawe, czy wyniki rywalizacji zadadzą kłam popularnemu powiedzonku, że w Polsce tylko ryba nie bierze. TRWA...12
 • Z życia opozycji8 maj 2005W RAMACH ZAWIĄZYWANIA KOALICJI Platforma Obywatelska postanowiła głosować przeciw absolutorium dla prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Ot tak, by mu zrobić kuku. W rewanżu PiS postanowiło wysłać na siedzibę PO dywizję czołgów. Z...13
 • Fotoplastykon8 maj 200514
 • Osaczony8 maj 2005Jak bezpieka inwigilowała Karola Wojtyłę Sprawa agenta noszącego pseudonimy Dominik i Hejnał tylko podgrzała dyskusję o inwigilowaniu Kościoła przez tajne służby komunistycznego państwa. Trudno się dziwić, że najwięcej emocji wywołuje otoczenie...16
 • Wydział Papież8 maj 2005Ojciec Hejmo to Dominik i Hejnał. Czy ksiądz Maliński to Delta?18
 • Bóg, honor, agentura8 maj 2005Niektórzy bohaterowie naszej historii - na przykład generał Władysław Sikorski - byli agentami obcych mocarstw20
 • Spowiedź Rzeźnika8 maj 2005Czy Jagna Marczułajtis pomagała bandycie Ryszardowi Niemczykowi? Superbandyta Ryszard Niemczyk nie wpadł w ręce policji przypadkowo. Szef MSWiA, komendant główny policji i szef prokuratury w Moguncji, gdzie Niemczyk został schwytany, przedstawili...22
 • Prawo i opiekuńczość8 maj 2005Rozmowa z Lechem Kaczyńskim, prezydentem Warszawy24
 • Partia Wszystkiego Najlepszego8 maj 20057 grzechów głównych Partii Demokratycznej Nowa jakość. Partia ponad podziałami. Mądre ugrupowanie mądrych ludzi. Partia umiaru i rozsądku. Ugrupowanie zasad. Partia prawdziwego etosu inteligenckiego. To tylko kilka haseł z peanów na cześć...26
 • Prawicolew8 maj 2005Lewica proponuje Polakom stagnację, sztucznie podsycane lęki i podszytą resentymentem "walkę z nienawiścią" Powszechne jest oczekiwanie, że w najbliższych wyborach zwycięstwo odniesie prawica, a przegra lewica. Ale co właściwie oznaczają te...30
 • Polska żyronda8 maj 2005Odpowiedzialność za państwo to alibi dla nieodpowiedzialnych elit lewicy Co współczesna polska rzeczywistość ma wspólnego z ucieczką Ludwika XVI z ogarniętego rewolucją Paryża? Otóż ma, i to dużo. Ucieczka zakończyła się niesławnym zatrzymaniem...34
 • Święte świętowanie8 maj 2005Korzystamy z dni wolnych, bo są wolne, a nie dlatego, byśmy chcieli uszanować na przykład 3 Maja Niemal co dzień ktoś proponuje mi, co mógłbym zrobić i zarobić. Tymczasem bywa tak, że chcę być panem swojego czasu. I w maju tacy jak ja mają po...36
 • Giełda8 maj 2005Hossa Świat Rover dogoni strzałę? Być może brytyjska marka Rover nie zniknęła bezpowrotnie. Zakupem upadłego koncernu motoryzacyjnego jest zainteresowana irańska firma Saipa, drugi największy po Iran Khodro producent aut w tym kraju. Prawie 40 lat...38
 • Umrzeć bez podatku8 maj 2005Archaiczne prawo spadkowe hamuje wzrost zamożności Polaków Umrzeć latem czy na jesieni? Pytanie wydaje się absurdalne, lecz termin wyborów parlamentarnych może mieć wpływ na to, czy od spadku odziedziczonego po zmarłych podatnikach ich...40
 • Eurobus na dotacje8 maj 2005Airbus strzelił Boeingowi gola, ale meczu jeszcze nie wygrał To nowa karta w historii aeronautyki - ocenił pierwszy udany lot giganta A380 prezydent Francji Jacques Chirac. Powinien dodać, że to również nowa karta w rozwoju - wydawałoby się -...46
 • MOLowanie Orlenu8 maj 2005Jan Kulczyk wraca do gry Dwa miliony złotych zapłacił Jan Kulczyk agencji public relations Profile, by poprawiła jego wizerunek publiczny po ujawnieniu afery związanej ze spotkaniem z Władimirem Ałganowem w Wiedniu w lipcu 2003 r. - twierdzą nasi...48
 • AntyMarks8 maj 2005Ludwig von Mises - ekonomista ciągle zakazany W czasach stanu wojennego, gdy byłem studentem UW i sposobiłem się do kolejnej krucjaty antykomunistycznej, wpadły mi do ręki książki Friedricha Augusta von Hayeka "The Road to Serfdom" (Droga ku...52
 • Załatwione odmownie - Prywatyzacja a` la PRL8 maj 2005Interes państwa to dla większości polityków ich własny interes Prywatyzacja w Polsce nie cieszy się dobrą opinią, atakowana z fanatyzmem zarów-no przez "lewicę bezbożną" (postkomunistów), jak i przez "lewicę pobożną" (postsolidarnościowców). A...54
 • Supersam8 maj 200556
 • Stereo i w kolorze8 maj 2005Mikrogadżety elektroniczne nie muszą być wyłącznie srebrzyste. Odtwarzacze Network Walkman firmy Sony otrzymały właśnie nową kolorystykę. Modele serii NW-E100, dostępne w sześciu barwach, wyposażone są w pamięć do 1 GB, co umożliwia zapisanie w...56
 • Architektura pudru8 maj 2005Projektanci opakowań kosmetyków coraz częściej czerpią wzorce z dzieł słynnych architektów. Jako inspiracje przy projektowaniu kształtu nowej puderniczki Tender Blush firmy Est`e Lauder designer Vincent Ditrichstein wymienił m.in. budynki...56
 • Leon zawodowiec8 maj 2005Filmowy najemny zabójca Leon konsekwentnie dbał o utrzymanie tężyzny fizycznej, dzięki czemu mógł celnie strzelać, nawet wisząc głową w dół. Specjaliści z Seata też stanęli na głowie i w trzy miesiące przygotowali nowego agresywnego leona do...56
 • Być jak Audrey8 maj 2005Mimo powrotu estetyki dzieci kwiatów i znanego z lat 90. minimalizmu stylistyka lat 50. już od trzech sezonów cieszy się niezmienną popularnością wśród kobiet. W najnowszej kolekcji firmy Solar moda ta utrzymana jest w klasycznym tonie,...56
 • Koniec świętych profesorów8 maj 2005Polski profesor przypomina bohaterów kina moralnego niepokoju: wykłada tak, jakby cierpiał za miliony W połowie lat 90. do kilku warszawskich uczelni państwowych zaproszono amerykańskich wykładowców. Już po kilku tygodniach chciano się ich...58
 • Anorican Beauty8 maj 2005W globalnej sieci powstała nowa sekta - anorektyczek "Tabele kaloryczne są natchnionym słowem Bożym, więc uczę się ich na pamięć" - napisała w internetowym pamiętniku 22-letnia anorektyczka Emma z Australii. Po jej wyznaniu wiarę w to nowe słowo...62
 • Miasto rzeczne8 maj 2005Światowe metropolie pięknieją dzięki zbliżaniu się do rzek, Warszawa od swojej rzeki się odwraca. Słowo "rzeka" pojawia się w nazwach wielu projektów urbanistycznych różnych kontynentów. W czeskiej Pradze powstaje obecnie przy nabrzeżu Rohańskim...64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta8 maj 2005Drogi Przyjacielu! Pragnę Cię zawiadomić, iż prowadzone w naszej domowej kuchni badania nad optymalizacją litewskich cepelinów dobiegły końca. Co więcej, ów koniec jest jak najbardziej happy endem. Jak większość potraw litewskich i...67
 • Kusząca postać zła8 maj 2005Rozmowa z Joachimem Festem, autorem biografii Adolfa Hitlera68
 • Antybraterstwo broni8 maj 2005Jak fałszowano historię udziału Polaków w zdobyciu Berlina Polacy byli jedynymi żołnierzami, którzy z Armią Czerwoną brali udział w szturmie na Berlin. Po wojnie przywódcy Związku Radzieckiego zrobili wszystko, by wymazać to...70
 • Strażnicy pamięci8 maj 2005Gdyby nie Zagłada, na świecie żyłoby teraz 30 mln Żydów 27 stycznia, dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau (1945), stał się ogólnoeuropejskim Dniem Pamięci o Holocauście. W Izraelu pamięć ofiar i bohaterów Holocaustu jest czczona 27. dnia...71
 • Know-how8 maj 2005Medytacja leczy? Osoby, które regularnie medytują, żyją dłużej - wynika z pierwszych wieloletnich badań naukowych przeprowadzonych na zlecenie amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia. W eksperymencie wzięło udział ponad 200...72
 • Mężczyzna szympansem kobiety8 maj 2005Kobiety i mężczyźni, czyli dwie płcie, to dwa gatunki - odmienne kultury i wizje świata Mózgi paryskich kobiet rozmiarami są bardziej zbliżone do mózgów goryli niż mężczyzn, dlatego kobiety nie są zdolne do logicznego myślenia - uważał francuski...74
 • Doktor Hibernacja8 maj 2005Ludzie będą zapadać w sen zimowy? Woody Allen w filmie "Śpioch" zostaje poddany drobnemu zabiegowi chirurgicznemu, ale ponieważ operacja się nie udaje, lekarze postanawiają poddać go hibernacji, by mógł doczekać momentu, w którym medycyna będzie...80
 • Bez granic8 maj 2005Jednoczenie przez podział Chińska telewizja nie lubi relacji na żywo. Tym razem zrobiła wyjątek. Pierwszy raz od 1949 r., czyli od końca chińskiej wojny domowej, spotkali się szefowie opozycyjnej tajwańskiej Partii Nacjonalistycznej (Kuomintangu)...82
 • Lucuś Kwaśniewski8 maj 2005Aleksandra Kwaśniewskiego pcha do Moskwy miraż stanowiska sekretarza generalnego ONZ Największą tragedią geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego" - oznajmił Władimir Putin w swoim dorocznym orędziu do narodu. Zapomniał dodać, że...84
 • Putin show8 maj 2005Na obchody 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej zjedzie do Moskwy 53 szefów państw, rządów i organizacji międzynarodowych. Wśród zaproszonych gości są też byli premierzy i prezydenci krajów, które wchodziły w skład koalicji...86
 • Dzień zwycięstwa Stalina8 maj 2005Rozmowa z Andriusem Kubiliusem, byłym premierem Litwy88
 • Rosja nie powinna przepraszać8 maj 2005Rozmowa z Asłambekiem Asłachanowem, doradcą prezydenta Władimira Putina89
 • Car w Jerozolimie8 maj 2005Polska postrzegana jest w Izraelu jako najbardziej przyjacielskie państwo w Europie Postawiliście na Amerykę, ale polityka Busha jeszcze bardziej komplikuje sytuację i wzmaga terror - tłumaczył Władimir Putin podczas rozmów z Izraelczykami,...90
 • Pralka Gusinskiego8 maj 2005Duże pieniądze z rosyjskim akcentem są zawsze podejrzane Wielu przechodniów, którzy tamtego ranka spieszyli do pracy, było przekonanych, że na nadmorskiej promenadzie znowu kręcą film o złodziejach i policjantach. Skandal wybuchł kilka godzin...92
 • Menu8 maj 2005WYSTAWA Słaby król, dobry książę W Lotaryngii znają go wszyscy. Nancy zawdzięcza mu jedno z najpiękniejszych rokokowych założeń urbanistycznych w Europie. Zanim Stanisław Leszczyński zdobył sławę filozofa, filantropa i mecenasa, przeżył...96
 • Prawo kiczu8 maj 2005Nikt nie potrafi żyć na wyżynach - stąd totalitaryzm kiczu Na malowanej makacie widać ułana i dziewczynę. On w barwnym mundurze stoi nad brzegiem wody obok białogrzywego konia. Po falach sunie łódź, a w niej siedzi ona - ufryzowana, ubrana na...98
 • Estrogen kontra testosteron8 maj 2005Kobiety i mężczyźni są siebie warci: tak samo udają kogoś, kim nie są Ta sztuka już została przetłumaczona na słowacki, węgierski i niemiecki, a wkrótce pojawi się też wersja angielska. "Testosteron" w ubiegły piątek był grany już po raz 244....102
 • Ueorgan Ludu8 maj 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (132) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 2 maja 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza ROZPOCZYNAMY KONSULTACJE Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy...105
 • Skibą w mur8 maj 2005Tegoroczne Wiktory przejdą do historii jako Mistrzostwa w Całowaniu się po Tyłkach Nie ma dobrej imprezy bez skandalu. Dzięki skandalowi impreza zostanie zapamiętana i opisana przez kronikarzy. Skandal ma tę właściwość, że - podobnie jak granat -...106