Prawicolew

Prawicolew

Dodano:   /  Zmieniono: 
Lewica proponuje Polakom stagnację, sztucznie podsycane lęki i podszytą resentymentem "walkę z nienawiścią" Powszechne jest oczekiwanie, że w najbliższych wyborach zwycięstwo odniesie prawica, a przegra lewica. Ale co właściwie oznaczają te nazwy? Co myślimy, mówiąc, że Józef Oleksy jest lewicowy, a Jan Rokita prawicowy? Czy Andrzej Lepper jest lewicowy, czy prawicowy?
Co jest postępowe?
Na Zachodzie też wciąż powraca pytanie, czy słowa "lewica" i "prawica" jeszcze cokolwiek znaczą. Kłopot tym większy, że także pojęcia odnoszące się do wielkich nurtów politycznych i ideologicznych - konserwatyzmu, liberalizmu i socjalizmu - wydają się anachroniczne. Konserwatyzm wiązał się z arystokracją, z dawną hierarchiczną societas civilis. Liberalizm opierał się na mieszczańskiej wizji świata i etyce odwołującej się do zasady samoprzezwyciężenia, powściągliwości i samokontroli. Ten dawny, mieszczański liberalizm utożsamia się obecnie z konserwatyzmem.
Socjaliści wiązali nadzieje z proletariatem i oczekiwali zastąpienia społeczeństwa kapitalizmu i indywidualizmu innym typem organizacji społecznej. Obok tych podziałów istniała dychotomia - prawica i lewica. Konserwatyści bywali utożsamiani z prawicą, liberałowie sytuowani w centrum, a socjaliści byli niezaprzeczalnie lewicowi. Lewicowość wiązała się z postępowością, z przekonaniem ludzi lewicy, że ich poglądy są zgodne z biegiem historii. Do dziś na pytanie o lewicową tożsamość polscy respondenci odpowiadają, że należą do niej "postępowe poglądy". Ale jakie poglądy są postępowe? Skąd wiadomo, dokąd zmierza przyszłość, na czym polega postęp, a na czym regres, skoro dawny cel - zniesienie kapitalizmu i ustanowienie socjalizmu - okazał się iluzją?

Jak wygląda marksista?
Pamiętam, że gdy po raz pierwszy zetknąłem się z niemieckimi lewicowymi studentami, trudno mi był zrazu zrozumieć, na czym polega ich lewicowość. Jeden z nich, przebywający na stypendium w Polsce, wyjaśnił mi, jak najlepiej i najszybciej rozpoznać osobę o lewicowych poglądach - po wyglądzie. "Człowiek lewicowy wygląda tak, jakby był trochę brudny, ale nie jest brudny" - powiedział. Jego wiara w marksizm zachwiała się po raz pierwszy, gdy poznał jednego z czołowych polskich ideologów marksistowskich, ubranego w szyty na miarę garnitur, z sygnetem na palcu, który zwykł był polerować w czasie wykładów. "Tak nie może wyglądać marksista" - powtarzał mój niemiecki kolega, oburzony i wstrząśnięty. Dzisiaj dawni niemieccy buntownicy lat 60. i 70. to syte i pewne siebie zamożne pokolenie. Nie noszą sygnetów, ale dawno już pozbyli się długich włosów, tenisówek i radykalnych poglądów. Martwią się nadmiarem wielokulturowości i marzą o większej roli Europy w świecie. Są spełnieni, zadowoleni z siebie i ze swego kraju. Jak mi powiedział jeden z nich: "Dostaliśmy taką republikę, jakiej chcieliśmy".

Lewica reakcyjna
Kiedyś osoby o lewicowym, w zachodnim sensie, stylu życia i zachowania można było znaleźć w opozycji, która jednak bulwersowała lewicowców swoimi "prawicowymi" czy wręcz reakcyjnymi poglądami. Ludzie tacy jak Leszek Kołakowski, który miał objąć katedrę po Theodorze W. Adorno we Frankfurcie, w sercu niemieckiej rewolty studenckiej, szybko przestali uchodzić za lewicowych i zostali uznani za renegatów wysługujących się reakcji. W Polsce także po jakimś czasie pozbyto się niewygodnego pojęcia "lewicy laickiej". Jacek Kuroń twierdził wówczas, że w opozycji podział na prawicę i lewicę ma charakter psychiatryczny, a nie polityczny. Później, w epoce "okrągłego stołu", w odpowiedzi na pytanie o polityczną identyfikację często można było usłyszeć: "Nie jestem ani lewicowy, ani prawicowy". Zresztą uchodziło to za najlepszy dowód, że ta osoba należy raczej do lewicy, gdyż prawica głośno deklarowała swoją tożsamość.
Jeszcze kilka lat po 1989 r. twierdzono, że pojęcia "lewicy" i "prawicy" nie odpowiadają polskiej rzeczywistości politycznej. Wynikło to z faktu, że lewicowość była w dużej mierze skompromitowana. Lewicowi byli prawie wyłącznie zwolennicy komunistycznego ancien regime`u i tylko oni mieli jeszcze ochotę tak się określać. Inne formy lewicowości coraz chętniej skrywały się pod nazwą liberalizmu. Teraz się to zmienia, o czym świadczy fakt, że także wśród młodzieży pojawiły się grupy i środowiska deklarujące się jako lewica.

Polska Labour Party
Włoski politolog Norbert Bobbio twierdził, że różnica między lewicą a prawicą wynika ostatecznie ze stosunku do kwestii nierówności społecznej. Czy da się to zastosować do Polski? Czy w Polsce lewica jest bardziej egalitarna? Patrząc na realne działania, trudno powiedzieć, by rządy lewicy prowadziły do większej równości. Nawet pod względem gospodarczym, bo trudno dociec, jaka jest w istocie zasadnicza różnica między Balcerowiczem, Rosatim czy Hausnerem (oprócz pewnej ospałości i niechęci do podejmowania reform).
W Polsce jest zgoła inaczej, niż twierdzi Bobbio - rządy lewicy zawsze prowadzą do wzmocnienia się układu postkomunistycznego, ukrytej oligarchicznej struktury panowania, a więc zasadniczej nierówności. I nic w tym dziwnego, bo elita lewicy postkomunistycznej w Polsce to ludzie, którzy najwięcej zarobili na transformacji. Natomiast prawica w swej większości pozostawała związana ze związkiem zawodowym "Solidarność" - to ona była polską Labour Party. Tak więc to lewica konserwuje nierówności systemu postkomunistycznego, a prawica dąży do ich zniesienia.

Straszne widmo prawicy
Prawicę i lewicę dzielą dzisiaj nie tylko kwestie kulturowe i obyczajowe, lecz głęboki spór o III RP. W opublikowanym niedawno w "Trybunie" "Manifeście lewicy" znalazła się zarówno krytyka liberalnego kapitalizmu, jak i "milleryzmu", ale nieprzypadkowo na pierwszym miejscu wspomniano sprawę lustracji i dekomunizacji. "Odcinamy się od wojny polsko-polskiej. Zamknijmy teczki, znieśmy ustawę lustracyjną - lustrację i dekomunizację zostawmy wyborcom. Odcinamy się od milleryzmu: w teorii gospodarczej - od podatku liniowego, kultu wzrostu PKB i przeświadczenia, że rynek ma zawsze rację; w praktyce rządzenia - od łatania deficytu budżetowego kosztem pracowników najemnych, emerytów, rencistów, uczniów i studentów; w życiu towarzyskim lewicy - od kumplowania się ze światem biznesu. Odcinamy się od liberalnego kapitalizmu". Trudno o lepszy program konserwacji postkomunistycznych struktur - owego "milleryzmu".
Postkomunistyczna lewica maluje w czarnych barwach zagrożenie płynące z prawicy. W "Manifeście" możemy przeczytać: "Widmo prawicy krąży nad naszym krajem. Nie zgadzamy się z jej wizją Polski: Polski dla bogatych, Polski dla lepszych Polaków, Polski pogrążonej w piekle Rokity, Kaczyńskich, Giertycha, Macierewicza i Radia Maryja". Ten pogląd o naturze polskiego piekła podzielają także wpływowe lewicowo-liberalne środowiska polityczne i inteligenckie. Także z tej strony rozlegają się strwożone głosy, że Polsce grozi radykalizm, że zbliżająca się fala jakobinizmu może pochłonąć III Rzeczpospolitą, że podważa się dokonania już nie tylko "okrągłego stołu", lecz także "Solidarności". Nagle zapałano miłością do Wałęsy, kiedyś ulubionego obiektu szyderstw i pomówień.
W dość kuriozalnym, trącącym myszką PRL liście intelektualiści i politycy "zwracają się do współobywateli o poparcie naszych starań o postawienie tamy skandalicznym kłótniom i awanturom politycznym, a także działaniom obniżającym prestiż Polski i wywołującym fatalne nastroje społeczne. Obecne pokolenie Polaków może być dumne z odzyskania suwerenności i uzyskania przez Polskę bezpiecznej pozycji w Europie i świecie. Nie do przecenienia jest wkład, jaki w tych najważniejszych dla kraju sprawach wnieśli obaj Prezydenci niepodległej Polski. Atakowanie Prezydentów i próby przypisania im roli agentów i aferzystów jest działaniem nieodpowiedzialnym, które uderza w godność Polaków i polską rację stanu".

Wszyscy obrońcy Kwaśniewskiego
To rzekomy język nienawiści, a nie kompromitujące fakty ujawniane każdego dnia, niepokoi polską inteligencję. Szacowna pani profesor filozofii Barbara Skarga stwierdziła niedawno na łamach "Gazety Wyborczej": "Nienawiść jak błoto, maź potrafi pokryć wszelkie społeczne działania, lepka i niszcząca - gotowa zrujnować nawet to, co najlepsze. Niestety. Możemy się o tym przekonać, bo znów pokazuje swą wściekłą twarz. I nikt na jej działania nie reaguje, nikt nie potępia, przeciwnie są tacy, którzy mają wciąż na ustach moralną rewolucję, a poddają się jej z ochotą, jakby tęsknili za szubienicami". Natomiast Rywin, Pęczak, Sobotka, Jakubowska, Kwiatkowski, Dochnal, Grabek, Gawronik, Wieczerzak, Jamroży, Miller, Oleksy, Kuna, Żagiel i Wiatr, Grochulski, Baranina i Mazur, jak również tajemniczy Olin, Kat i Minim oraz ich kolega Ałganow, zdają się nie przeszkadzać autorom tych apeli. Wszak w żaden sposób nie mogą oni podważyć dorobku III RP. I choć trudno już dziś utrzymywać, że uchodzą za wzór uczciwości, jakoś daje się z nimi żyć. A te wszystkie afery to akcydensy, niepotrzebnie rozdmuchiwane i demonizowane.
Znamienna jest różnica reakcji na ustalenia obecnych komisji śledczych i na rewelacje komisji Rywina. Nikt wtedy nie martwił się o to, czy Kwiatkowskiego, Czarzastego, Jakubowskiej i Nikolskiego nie spotyka niedostatek współczucia czy wyrozumiałości. W aferze Rywina poszkodowana była "Gazeta Wyborcza", tak miła wielu liberalno-lewicowym inteligentom, a Leszek Miller nigdy nie cieszył się taką sympatią jak Aleksander Kwaśniewski.

Niewola status quo
Wydaje się, że powstaje nowy, coraz wyraźniejszy podział w Polsce - na tych, którzy są zdecydowanie zadowoleni z III RP, i na tych, którzy chcą głębokich przemian instytucjonalnych i mentalnych. W pierwszym obozie skupia się lewica - liberalna i postkomunistyczna. Nie jest ona jednak w stanie się zmierzyć z problemami Polski, nie jest w stanie dostrzec zasadniczego błędu konstrukcyjnego III RP. Dlatego to nie rzekomy radykalizm, lecz zaciekła obrona status quo jest dzisiaj największym niebezpieczeństwem.
Nacisk na to, by w Polsce nie dokonały się żadne głębsze zmiany, jest ogromny. W miarę zbliżania się wyborów będzie on rósł. Nie wiadomo, kto w tych zmaganiach zwycięży. Czasem można odnieść wrażenie, że najdogodniejszy czas do zmian już minął, że szansa nie została wykorzystana, że nie ma dostatecznej energii społecznej, by przeprowadzić reformy. Oczywiście, nie wiemy, jaki społeczny i polityczny skutek będą miały reakcje po śmierci Jana Pawła II. Być może staną się początkiem oczekiwanej rewolucji serc i umysłów. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że nawet przy pomyślnym wyniku wyborów próby reform się powiodą, że zwycięska prawica udźwignie historyczne zadanie. Wręcz zakrawałoby na cud, gdyby się udało. Ale podjęcie próby zmiany jest niezbędne.
Jest rzeczą oczywistą, że polityka kontynuacji III RP byłaby tylko dalszym niknięciem, korumpowaniem Polski, jej dryfowaniem w niebyt, zamienianiem się w zaniedbany region przygraniczny, którym zarządzają we własnym interesie postkomunistyczne sieci i siatki, w dzikie pole europejskich Niemiec i neoimperialnej Rosji. Jest jasne, że szeroko rozumiana lewica - od SLD do PD - nie ma nic Polakom do zaproponowania oprócz stagnacji, sztucznie podsycanego lęku i podszytej resentymentem "walki z nienawiścią".
Więcej możesz przeczytać w 18/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 18/2005 (1170)

 • Na stronie - Marionetki marionetek 8 maj 2005 W świecie Kwaśniewskiego społeczeństwo funkcjonuje nie wedle norm i wartości, ale wedle uzgodnień Dlaczego Janowi Rokicie odjęło mowę? Nie trwale, ale podczas rozmowy w telewizyjnym studiu z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Słuchając Jaruzelskiego, a także ostatniego premiera PRL... 3
 • Skaner 8 maj 2005 Nowe fakty i fotografia w sprawie spotkania prezydenta Kwaśniewskiego z paliwowym baronem Lepiarzem "Wprost zarzucił mi ["Aleksander K.", nr 10/2005], że trzy lata temu w Wiśle spotkałem się z jakimś podejrzanym baronem... 6
 • Dossier 8 maj 2005 To koszmar być posłem opozycji, ja bym tego nie potrafił, chyba bym się pociął Podczas spotkania w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi MAREK BELKA premier RP Kiedy widzę, jak o konkurencyjności... 7
 • Kadry 8 maj 2005 8
 • Playback 8 maj 2005 Zdjęcia: Z. Furman 9
 • M&M 8 maj 2005 DRUGA STRONA SPRAWY OJCA HEJMY 9
 • Poczta 8 maj 2005 WYDZIELINA Z ARTYSTY Autor artykułu "Wydzielina z artysty" (nr 2) słusznie napisał, iż zapełnianie muzeów i galerii sztuki produktami artystycznie bezwartościowymi i wymuszanie finansowania ich ze środków publicznych... 9
 • Nałęcz 8 maj 2005 Jeszcze chwila i Toeplitz zaproponuje, aby nękanemu przez gawiedź Rywinowi ufundować pomnik Z Krzysztofem Teodorem Toeplitzem polemizuję bardzo niechętnie. Pamiętam, poczynając od lat 60., jego świetne audycje i teksty, z których wiele osób mojego pokolenia czerpało wiedzę o... 10
 • Okiem barbarzyńcy 8 maj 2005 Słuchając wypowiedzi w sprawie o. Hejmy, można odnieść wrażenie, że prawda jest brzydka i lepiej ją zakopać To co się zaczęło dziać po ujawnieniu agenta w łonie Kościoła, zmusza mnie do zajęcia się lustracją. I to mimo że jest ona ostatnią rzeczą, o której mam ochotę pisać.... 11
 • Z życia koalicji 8 maj 2005 SPINNING CUP SANDOMIERZ 2005 to wędkarskie zawody nie byle jakie. Ich stawką jest bowiem "puchar profesora Jerzego Jaskierni". Ciekawe, czy wyniki rywalizacji zadadzą kłam popularnemu powiedzonku, że w Polsce tylko ryba nie bierze.... 12
 • Z życia opozycji 8 maj 2005 W RAMACH ZAWIĄZYWANIA KOALICJI Platforma Obywatelska postanowiła głosować przeciw absolutorium dla prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Ot tak, by mu zrobić kuku. W rewanżu PiS postanowiło wysłać na siedzibę PO dywizję... 13
 • Fotoplastykon 8 maj 2005 14
 • Osaczony 8 maj 2005 Jak bezpieka inwigilowała Karola Wojtyłę Sprawa agenta noszącego pseudonimy Dominik i Hejnał tylko podgrzała dyskusję o inwigilowaniu Kościoła przez tajne służby komunistycznego państwa. Trudno się dziwić, że najwięcej emocji... 16
 • Wydział Papież 8 maj 2005 Ojciec Hejmo to Dominik i Hejnał. Czy ksiądz Maliński to Delta? 18
 • Bóg, honor, agentura 8 maj 2005 Niektórzy bohaterowie naszej historii - na przykład generał Władysław Sikorski - byli agentami obcych mocarstw 20
 • Spowiedź Rzeźnika 8 maj 2005 Czy Jagna Marczułajtis pomagała bandycie Ryszardowi Niemczykowi? Superbandyta Ryszard Niemczyk nie wpadł w ręce policji przypadkowo. Szef MSWiA, komendant główny policji i szef prokuratury w Moguncji, gdzie Niemczyk został schwytany, przedstawili legendę. Nie było żadnego... 22
 • Prawo i opiekuńczość 8 maj 2005 Rozmowa z Lechem Kaczyńskim, prezydentem Warszawy 24
 • Partia Wszystkiego Najlepszego 8 maj 2005 7 grzechów głównych Partii Demokratycznej Nowa jakość. Partia ponad podziałami. Mądre ugrupowanie mądrych ludzi. Partia umiaru i rozsądku. Ugrupowanie zasad. Partia prawdziwego etosu inteligenckiego. To tylko kilka haseł z peanów na cześć tworzonej właśnie Partii... 26
 • Prawicolew 8 maj 2005 Lewica proponuje Polakom stagnację, sztucznie podsycane lęki i podszytą resentymentem "walkę z nienawiścią" Powszechne jest oczekiwanie, że w najbliższych wyborach zwycięstwo odniesie prawica, a przegra lewica. Ale co właściwie oznaczają te nazwy? Co myślimy, mówiąc, że Józef... 30
 • Polska żyronda 8 maj 2005 Odpowiedzialność za państwo to alibi dla nieodpowiedzialnych elit lewicy Co współczesna polska rzeczywistość ma wspólnego z ucieczką Ludwika XVI z ogarniętego rewolucją Paryża? Otóż ma, i to dużo. Ucieczka zakończyła się niesławnym zatrzymaniem króla w Varennes. Od tego... 34
 • Święte świętowanie 8 maj 2005 Korzystamy z dni wolnych, bo są wolne, a nie dlatego, byśmy chcieli uszanować na przykład 3 Maja Niemal co dzień ktoś proponuje mi, co mógłbym zrobić i zarobić. Tymczasem bywa tak, że chcę być panem swojego czasu. I w maju tacy jak ja mają po temu okazję. Najpierw kilkudniowy... 36
 • Giełda 8 maj 2005 Hossa Świat Rover dogoni strzałę? Być może brytyjska marka Rover nie zniknęła bezpowrotnie. Zakupem upadłego koncernu motoryzacyjnego jest zainteresowana irańska firma Saipa, drugi największy po Iran Khodro producent aut w tym kraju.... 38
 • Umrzeć bez podatku 8 maj 2005 Archaiczne prawo spadkowe hamuje wzrost zamożności Polaków Umrzeć latem czy na jesieni? Pytanie wydaje się absurdalne, lecz termin wyborów parlamentarnych może mieć wpływ na to, czy od spadku odziedziczonego po zmarłych podatnikach ich spadkobiercy zapłacą podatek. -... 40
 • Eurobus na dotacje 8 maj 2005 Airbus strzelił Boeingowi gola, ale meczu jeszcze nie wygrał To nowa karta w historii aeronautyki - ocenił pierwszy udany lot giganta A380 prezydent Francji Jacques Chirac. Powinien dodać, że to również nowa karta w rozwoju - wydawałoby się - liberalnej zachodniej gospodarki.... 46
 • MOLowanie Orlenu 8 maj 2005 Jan Kulczyk wraca do gry Dwa miliony złotych zapłacił Jan Kulczyk agencji public relations Profile, by poprawiła jego wizerunek publiczny po ujawnieniu afery związanej ze spotkaniem z Władimirem Ałganowem w Wiedniu w lipcu 2003 r. - twierdzą nasi informatorzy. Choć agencja... 48
 • AntyMarks 8 maj 2005 Ludwig von Mises - ekonomista ciągle zakazany W czasach stanu wojennego, gdy byłem studentem UW i sposobiłem się do kolejnej krucjaty antykomunistycznej, wpadły mi do ręki książki Friedricha Augusta von Hayeka "The Road to Serfdom" (Droga ku poddaństwu) i Ludwiga von Misesa... 52
 • Załatwione odmownie - Prywatyzacja a` la PRL 8 maj 2005 Interes państwa to dla większości polityków ich własny interes Prywatyzacja w Polsce nie cieszy się dobrą opinią, atakowana z fanatyzmem zarów-no przez "lewicę bezbożną" (postkomunistów), jak i przez "lewicę pobożną" (postsolidarnościowców). A także przez wszystkich innych,... 54
 • Supersam 8 maj 2005 56
 • Stereo i w kolorze 8 maj 2005 Mikrogadżety elektroniczne nie muszą być wyłącznie srebrzyste. Odtwarzacze Network Walkman firmy Sony otrzymały właśnie nową kolorystykę. Modele serii NW-E100, dostępne w sześciu barwach, wyposażone są w pamięć do 1 GB, co... 56
 • Architektura pudru 8 maj 2005 Projektanci opakowań kosmetyków coraz częściej czerpią wzorce z dzieł słynnych architektów. Jako inspiracje przy projektowaniu kształtu nowej puderniczki Tender Blush firmy Est`e Lauder designer Vincent Ditrichstein wymienił m.in.... 56
 • Leon zawodowiec 8 maj 2005 Filmowy najemny zabójca Leon konsekwentnie dbał o utrzymanie tężyzny fizycznej, dzięki czemu mógł celnie strzelać, nawet wisząc głową w dół. Specjaliści z Seata też stanęli na głowie i w trzy miesiące przygotowali nowego... 56
 • Być jak Audrey 8 maj 2005 Mimo powrotu estetyki dzieci kwiatów i znanego z lat 90. minimalizmu stylistyka lat 50. już od trzech sezonów cieszy się niezmienną popularnością wśród kobiet. W najnowszej kolekcji firmy Solar moda ta utrzymana jest w klasycznym tonie,... 56
 • Koniec świętych profesorów 8 maj 2005 Polski profesor przypomina bohaterów kina moralnego niepokoju: wykłada tak, jakby cierpiał za miliony W połowie lat 90. do kilku warszawskich uczelni państwowych zaproszono amerykańskich wykładowców. Już po kilku tygodniach chciano się ich pozbyć. Po prostu po zajęciach... 58
 • Anorican Beauty 8 maj 2005 W globalnej sieci powstała nowa sekta - anorektyczek "Tabele kaloryczne są natchnionym słowem Bożym, więc uczę się ich na pamięć" - napisała w internetowym pamiętniku 22-letnia anorektyczka Emma z Australii. Po jej wyznaniu wiarę w to nowe słowo Boże od razu zadeklarowało... 62
 • Miasto rzeczne 8 maj 2005 Światowe metropolie pięknieją dzięki zbliżaniu się do rzek, Warszawa od swojej rzeki się odwraca. Słowo "rzeka" pojawia się w nazwach wielu projektów urbanistycznych różnych kontynentów. W czeskiej Pradze powstaje obecnie przy nabrzeżu Rohańskim Wełtawy Rzeczne Miasto Praga,... 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta 8 maj 2005 Drogi Przyjacielu! Pragnę Cię zawiadomić, iż prowadzone w naszej domowej kuchni badania nad optymalizacją litewskich cepelinów dobiegły końca. Co więcej, ów koniec jest jak najbardziej happy endem. Jak większość potraw... 67
 • Kusząca postać zła 8 maj 2005 Rozmowa z Joachimem Festem, autorem biografii Adolfa Hitlera 68
 • Antybraterstwo broni 8 maj 2005 Jak fałszowano historię udziału Polaków w zdobyciu Berlina Polacy byli jedynymi żołnierzami, którzy z Armią Czerwoną brali udział w szturmie na Berlin. Po wojnie przywódcy Związku Radzieckiego zrobili wszystko, by... 70
 • Strażnicy pamięci 8 maj 2005 Gdyby nie Zagłada, na świecie żyłoby teraz 30 mln Żydów 27 stycznia, dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau (1945), stał się ogólnoeuropejskim Dniem Pamięci o Holocauście. W Izraelu pamięć ofiar i bohaterów Holocaustu jest czczona 27. dnia miesiąca nisan, w rocznicę... 71
 • Know-how 8 maj 2005 Medytacja leczy? Osoby, które regularnie medytują, żyją dłużej - wynika z pierwszych wieloletnich badań naukowych przeprowadzonych na zlecenie amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia. W eksperymencie wzięło udział ponad... 72
 • Mężczyzna szympansem kobiety 8 maj 2005 Kobiety i mężczyźni, czyli dwie płcie, to dwa gatunki - odmienne kultury i wizje świata Mózgi paryskich kobiet rozmiarami są bardziej zbliżone do mózgów goryli niż mężczyzn, dlatego kobiety nie są zdolne do logicznego myślenia - uważał francuski psycholog Gustav Le Bon,... 74
 • Doktor Hibernacja 8 maj 2005 Ludzie będą zapadać w sen zimowy? Woody Allen w filmie "Śpioch" zostaje poddany drobnemu zabiegowi chirurgicznemu, ale ponieważ operacja się nie udaje, lekarze postanawiają poddać go hibernacji, by mógł doczekać momentu, w którym medycyna będzie mogła go uratować. Dzięki... 80
 • Bez granic 8 maj 2005 Jednoczenie przez podział Chińska telewizja nie lubi relacji na żywo. Tym razem zrobiła wyjątek. Pierwszy raz od 1949 r., czyli od końca chińskiej wojny domowej, spotkali się szefowie opozycyjnej tajwańskiej Partii Nacjonalistycznej... 82
 • Lucuś Kwaśniewski 8 maj 2005 Aleksandra Kwaśniewskiego pcha do Moskwy miraż stanowiska sekretarza generalnego ONZ Największą tragedią geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego" - oznajmił Władimir Putin w swoim dorocznym orędziu do narodu. Zapomniał dodać, że największym osiągnięciem myśli... 84
 • Putin show 8 maj 2005 Na obchody 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej zjedzie do Moskwy 53 szefów państw, rządów i organizacji międzynarodowych. Wśród zaproszonych gości są też byli premierzy i prezydenci krajów, które wchodziły w skład koalicji antyhitlerowskiej, w tym Wojciech Jaruzelski.... 86
 • Dzień zwycięstwa Stalina 8 maj 2005 Rozmowa z Andriusem Kubiliusem, byłym premierem Litwy 88
 • Rosja nie powinna przepraszać 8 maj 2005 Rozmowa z Asłambekiem Asłachanowem, doradcą prezydenta Władimira Putina 89
 • Car w Jerozolimie 8 maj 2005 Polska postrzegana jest w Izraelu jako najbardziej przyjacielskie państwo w Europie Postawiliście na Amerykę, ale polityka Busha jeszcze bardziej komplikuje sytuację i wzmaga terror - tłumaczył Władimir Putin podczas rozmów z Izraelczykami, zachwalając jednocześnie swój nowy... 90
 • Pralka Gusinskiego 8 maj 2005 Duże pieniądze z rosyjskim akcentem są zawsze podejrzane Wielu przechodniów, którzy tamtego ranka spieszyli do pracy, było przekonanych, że na nadmorskiej promenadzie znowu kręcą film o złodziejach i policjantach. Skandal wybuchł kilka godzin później, gdy okazało się, że... 92
 • Menu 8 maj 2005 WYSTAWA Słaby król, dobry książę W Lotaryngii znają go wszyscy. Nancy zawdzięcza mu jedno z najpiękniejszych rokokowych założeń urbanistycznych w Europie. Zanim Stanisław Leszczyński zdobył sławę filozofa, filantropa i... 96
 • Prawo kiczu 8 maj 2005 Nikt nie potrafi żyć na wyżynach - stąd totalitaryzm kiczu Na malowanej makacie widać ułana i dziewczynę. On w barwnym mundurze stoi nad brzegiem wody obok białogrzywego konia. Po falach sunie łódź, a w niej siedzi ona - ufryzowana, ubrana na różowo. Wyciąga ku niemu kwiaty -... 98
 • Estrogen kontra testosteron 8 maj 2005 Kobiety i mężczyźni są siebie warci: tak samo udają kogoś, kim nie są Ta sztuka już została przetłumaczona na słowacki, węgierski i niemiecki, a wkrótce pojawi się też wersja angielska. "Testosteron" w ubiegły piątek był grany już po raz 244. Znowu przy pełnej sali. A... 102
 • Ueorgan Ludu 8 maj 2005 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (132) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 2 maja 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza ROZPOCZYNAMY KONSULTACJE Zgodnie z obietnicą... 105
 • Skibą w mur 8 maj 2005 Tegoroczne Wiktory przejdą do historii jako Mistrzostwa w Całowaniu się po Tyłkach Nie ma dobrej imprezy bez skandalu. Dzięki skandalowi impreza zostanie zapamiętana i opisana przez kronikarzy. Skandal ma tę właściwość, że - podobnie jak granat - musi wybuchnąć. Głośny wybuch... 106