Cenołapka

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jedenaste: nie będziesz kupował tanio i sprzedawał drogo Z niecałych 8 euro do 10 euro wzrosła we Włoszech cena mszy za duszę zmarłego, gdy 1 stycznia 2002 r. kraj ten wprowadzał do obiegu euro. W Niemczech przy tej okazji postanowił zarobić nawet bawarski Związek Orkiestr Dętych, który o kilkanaście procent podniósł składki członkowskie. Do walki ze spekulantami rzucono w dwunastu krajach wstępujących wtedy do strefy euro urzędy skarbowe, urzędy ds. konkurencji - bezskutecznie. Ale Unia Europejska nie słynie z uczenia się na błędach. Gdy tuż przed pogrzebem Jana Pawła II rzymscy restauratorzy, hotelarze i sklepikarze, chcąc zarobić na milionach pielgrzymów, wywindowali ceny (cena butelki wody mineralnej z 30 eurocentów skoczyła do 1-2 euro), władze Wiecznego Miasta zaczęły ich straszyć nalotami policji skarbowej i karabinierów. Znów bezskutecznie. Teraz dla odmiany Bruksela rozważa, czy nie należałoby ukarać Polski grzywną za to, że nasze firmy i rolnicy rzekomo zgromadzili przed wstąpieniem do unii nadmierne zapasy produktów spożywczych, by sprzedać je drożej już po 1 maja 2004 r. Wszędzie spekulanci!
250 lat temu Adam Smith napisał, że nie od przychylności piekarza i rzeźnika, lecz od ich niepohamowanej żądzy zysku oczekuje, iż będzie miał co do garnka włożyć. Bo "niewidzialna ręka rynku" w najlepszy sposób rozprowadza wyprodukowane dobra. Niestety, i w unii, i w Polsce biurokraci pracują nad cenołapką - nad tym, by "rękę rynku" zakuć w dyby, rzecz jasna w trosce o konsumentów. Dlatego policja ma się uganiać za tzw. konikami, za "przywilej" sprzedaży własnego mieszkania trzeba budżetowi zapłacić haracz itp. Podstawie handlu od zarania dziejów, czyli zasadzie "kupić tanio, drogo sprzedać", w przesocjalizowanej Europie dorobiono gębę złowrogiej spekulacji. Walka z nią wykoślawia rynek, choć spekulacji nie likwiduje. Tolerowany jej poziom mogą wyznaczyć tylko klienci, głosując portfelami i nogami. W 2002 r. unijnych sprzedawców do obniżenia "zaokrąglonych" cen zmusili nie urzędnicy, ale konsumenci, po tym jak w Grecji czy we Włoszech do bojkotu sklepów zawyżających ceny przystąpiły dwie trzecie konsumentów.

Bij spekulanta!
Okazją do walki z rodzimymi spekulantami stał się niedawno koncert słynnej grupy U2, która wystąpi w lipcu w Chorzowie. Agencja Koncertowa Odyssey, organizator imprezy, doniosła policji na tzw. koników, którzy na aukcji internetowej Allegro.pl zaczęli oferować bilety na koncert (niektórzy życzyli sobie za nie nawet 1000 zł). W Polsce odsprzedawanie biletów z zyskiem jest bowiem wykroczeniem (art. 133 ¤1 kodeksu wykroczeń)! Prywatne firmy mają prawo usiłować zapobiec takiej działalności (na przykład ograniczając liczbę biletów sprzedawanych pojedynczym osobom), ale co do tego państwowej policji?
Przed rokiem nagonkę na bardziej obrotnych postanowił rozpocząć Narodowy Bank Polski, który wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów stworzył infolinię, gdzie obywatele mogli zgłaszać przykłady "nieuzasadnionego podnoszenia cen" przez handlowców tuż przed i po 1 maja 2004 r. Na tej podstawie UOKiK miał m.in. nakładać na nieuczciwych producentów i handlowców kary. Dziś większość cen wróciła do poziomu sprzed roku (na przykład cukier znów kosztuje około 2,5 zł za kg), bo zasobność portfeli klientów okazała się nieprzekraczalną granicą możliwych podwyżek. Telefony z donosami na "spekulantów" nie miały na to żadnego wpływu.
Tropienie zbyt wysokich - zdaniem urzędników - cen to stałe zajęcie państwa, które bohatersko zwalcza problemy przez siebie stwarzane. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty dba o to, by telekomy nie podwyższały nadmiernie opłat za swoje usługi. Jednocześnie w końcu 2000 r. unieważniono przetarg na UMTS, choć wpuszczenie wtedy na rynek nowego operatora komórkowego mogło sprawić, że wojna cenowa w telefonii trwałaby już od kilku lat i ceny rozmów dawno by spadły. Urząd Regulacji Energetyki ma pilnować, by podwyżki cen energii nie były nadmierne, ale to państwo stworzyło system kontraktów długoterminowych w energetyce, który zapewnia elektrowniom zyski bez konieczności konkurowania cenami.
Przekonania o potrzebie zwalczania wrednych spekulantów nie mącą urzędnikom nawet dowody na to, że ich działalność może być pożyteczna. Niedawno umożliwiono tzw. równoległy import leków, czyli kupowanie danego farmaceutyku w krajach unii, gdzie jego ceny są niskie, i sprzedaż w Polsce, gdzie kosztuje on dużo więcej - po to, by obniżyć średnie ceny leków w aptekach. Przecież niezależni importerzy kupują za granicą leki tanio, a sprzedają u nas drożej (choć wciąż taniej niż spółki-córki zachodnich koncernów farmaceutycznych).

Kamienicznik na celowniku
Jednym z największych wrogów III RP jest kamienicznik - z definicji krwiopijca. Dlatego od 1994 r. państwo ograniczało wysokość czynszów, jakie właściciele kamienic mogli pobierać od lokatorów, do 3 proc. tzw. wartości odtworzeniowej lokalu rocznie (w praktyce około 4-6 zł miesięcznie za m2). Do zniesienia tego bolszewickiego przepisu zmusił nas dopiero Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, jednak Sejm wprowadził ograniczenia tempa podwyżek czynszów - maksymalnie do 10 proc. rocznie. Ten przepis uchylił z kolei Trybunał Konstytucyjny (przestał obowiązywać 26 kwietnia), lecz nadal właściciel budynku musi przedstawić lokatorom... uzasadnienie i kalkulację większej podwyżki (ci zaś mogą ją zaskarżyć do sądu).
Nasze państwo zapomina, że jedynym krajem postsocjalistycznym, w którym mieszkań nie brakuje, są Czechy, gdzie zaraz po "aksamitnej rewolucji" przeprowadzono powszechną reprywatyzację zasobów mieszkaniowych i całkowicie uwolniono czynsze.
W Polsce karze się również ludzi, którzy - zgroza! - chcieliby zarabiać na handlu nieruchomościami. Mamy wręcz współczesny wariant glebae adscripti (przypisania do ziemi). Nie możemy sprzedać mieszkania wcześniej niż po pięciu latach od jego zakupu bez konieczności zapłaty zryczałtowanego podatku (10 proc.), chyba że za zarobione w ten sposób pieniądze kupimy kolejne mieszkanie. - Co więcej, ten podatek pobierany jest od wartości sprzedaży, a nie od zysku z transakcji. Jeśli ktoś w nagłej potrzebie sprzedaje mieszkanie taniej, niż je kupił, i tak zapłaci podatek - zauważa Adam Polanowski, szef agencji Polanowscy Nieruchomości. Przepisów wymierzonych w "spekulacyjny" handel nieruchomościami jest więcej. Za zamianę przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany, co zwiększa jego rynkową wartość, trzeba zapłacić gminie tzw. rentę planistycz-
ną. Żeby spadkobierców mieszkań nie korciło natychmiast je sprzedać, państwo daje marchewkę (preferencje podatkowe) tym, którzy obiecają pomieszkać określony czas w odziedziczonym lokalu. Dla tych, którzy kupione od gminy z bonifikatą mieszkanie chcą sprzedać za wcześnie, jest kij - konieczność zwrotu bonifikaty. Nic dziwnego, że w Polsce od lat brakuje na rynku 1-2 mln mieszkań.

Buszujący w zbożu
Jednym z najpoważniejszych grzechów w Polsce i w unii jest spekulacyjny handel żywnością, czyli znana od wieków "gra w zapasy" - przetrzymywanie zapasów w oczekiwaniu na wzrost cen i następnie ich sprzedaż. Bruksela ustaliła, że państwa, w których zgromadzono przed 1 maja 2004 r. nadmierne zapasy żywności (w domyśle, żeby sprzedać je z większym zyskiem po akcesji), zapłacą swoisty karny podatek. Skokowy wzrost eksportu polskiej żywności do unii w ubiegłym roku (o prawie 60 proc.) wzbudził podejrzenia Komisji Europejskiej, że nasi rolnicy i przedsiębiorcy handlujący żywnością takie niedozwolone zapasy zgromadzili. - Na razie komisja zbadała zapasy cukru i nie ma do nas zastrzeżeń. Sprawa zapasów mięsa drobiowego, wieprzowiny i innych artykułów dopiero będzie badana. Spieramy się jednak z Brukselą o to, czy Polska w ogóle powinna być objęta przepisami o nadmiernych zapasach - mówi "Wprost" Wojciech Olejniczak, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia wobec Polski (chodzi o rzekomo nadmierne zapasy m.in. mięsa, serów, masła, ryżu, czosnku), a kara może sięgać 170 mln euro.
Zresztą na własnym podwórku nasze państwo nie mniej stanowczo zwalcza spekulację. Na przykład państwowa Agencja Rynku Rolnego (a raczej Agencja Destabilizacji Rynku Rolnego) wydaje pieniądze podatników na interwencyjny skup i sprzedaż produktów rolnych. I tu dopiero zaczyna się marnotrawstwo i prawdziwa spekulacja. Jeszcze nigdy, nigdzie i nikomu nie udało się ustalić owych cen dobrze, dlatego co roku mamy "świńskie górki" albo "świńskie dołki", nadmiar albo brak zboża itp. Jest zbyt drogo dla kupujących lub zbyt tanio dla producentów.
Oczywiście, nasza ARR jest drobnym detalistą w porównaniu z megaoszustem, jakim jest Unia Europejska ze swoją wspólną polityką rolną, która pochłania 50 proc. unijnego budżetu. Nie dość, że Bruksela wysoko winduje ceny żywności, to jeszcze - przez wymuszanie barierami celnymi ograniczenia produkcji w krajach Trzeciego Świata - wpędza obywateli najbiedniejszych państw w jeszcze większą nędzę. Dlatego, skoro 3 maja 2005 r. unia po raz pierwszy obchodziła Europejskie Święto Konkurencji, wnosić należy, że przez pozostałe 364 dni w roku jest antykonkurencyjna.

Cenzorzy cen
Najnowszy front "antyspekulacyjny" otwierają posłowie SLD, próbując przeforsować projekt tzw. ustawy przeciwko lichwie, która ograniczyłaby dopuszczalne roczne odsetki od kredytów i pożyczek do czterokrotności stopy lombardowej, ustalanej przez NBP (obecnie wynosi ona 7 proc.). Projekt ów przewiduje, że "lichwa" byłaby zakazana faktycznie w całym obrocie gospodarczym. - Zamiast ochronić niezamożnych ludzi przed naciągaczami, pomysłodawcy ustawy pozbawią ich w ogóle możliwości pozyskania pieniędzy z rynku w legalny sposób - uważa Adam Szejnfeld (PO), szef sejmowej Komisji Gospodarki. Dzisiaj, jeżeli dzień przed wypłatą zabraknie komuś pieniędzy, może pożyczyć je od takich firm jak brytyjski Provident (oferuje on pożyczki do 5000 zł, oprocentowane na horrendalnie wysokim poziomie, a mimo to ma setki tysięcy klientów). Jutro, czyli po uchwaleniu ustawy, tacy ludzie wbiją zęby w ścianę albo pożyczą pieniądze od mafii. Jak zauważa Szejnfeld, obecne lichwiarskie firmy z łatwością obejdą zresztą ustawę - wystarczy, że w umowach zamiast wysokości oprocentowania wpiszą konkretną sumę, jaką klienci mają im zwrócić.
Polska wykonała w 1990 r. olbrzymi krok w stronę wolnego rynku. Jeszcze w 1998 r. w badaniach OECD dotyczących swobody stanowienia cen zajmowaliśmy 12. miejsce wśród 30 analizowanych krajów. W następnym pięcioleciu pod względem swobody działania rynku przegoniły nas takie państwa, jak Słowacja, Turcja, Czechy czy Meksyk, i obecnie plasujemy się pod koniec owej tabeli. Jeśli antyspekulacyjna mania nadal będzie trawiła naszych polityków to Polska w owym rankingu spadnie jeszcze niżej, choć ceny towarów i usług nie spadną wcale. Nie ma bowiem ceny zbyt wysokiej lub zbyt niskiej: cena rynkowa jest po prostu minimalną ceną, jaka zadowala producenta, i maksymalną ceną, jaką godzą się płacić kupujący. I to oni - sprzedający i kupujący - ustalą ją najrozsądniej.
Więcej możesz przeczytać w 21/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 21/2005 (1173)

 • Sawka29 maj 20051
 • Na stronie29 maj 2005Wymyślono właśnie genialnie prosty sposób na zmienianie przeszłości Wreszcie mamy nowego Kopernika. I objawił nam się nie na żadnej uczelni czy w akademii, ale w zwykłym areszcie śledczym. Nowy polski Kopernik (ciekawe, czy Niemcy także o niego...3
 • Skaner29 maj 2005Ucho u Kluka Stenogramami z podsłuchów rozmów telefonicznych byłego komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, gen. Mieczysława Kluka dysponuje prokuratura. Generał został kilka dni temu aresztowany pod zarzutem...6
 • Dossier29 maj 2005Zarząd Krajowy PO świadomie podjął decyzję zorganizowania własnej wiceprzewodniczącej pokazowego procesu w oświadczeniu uzasadniającym rezygnację z członkostwa w PO ZYTA GILOWSKA posłanka Platformy Obywatelskiej Ręczę, że wszystkie wywiady świata...7
 • Playback29 maj 200511
 • Poczta29 maj 2005ZARYCZNY POD PRĄDEM Nieprawdziwe i nierzetelne jest stwierdzenie zawarte w artykule "Zaryczny pod prądem" ( nr 17), że Zdzisław Zaryczny, związany z Markiem Dochnalem ( jak to wynika z ilustrującego publikację zdjęcia), "w drugiej...11
 • Nałęcz - Zapach PRL29 maj 2005Generał Jaruzelski zachował się w Moskwie fatalnie, ale pomysł, by go zdegradować, jest jeszcze gorszy Jarosław Kaczyński domaga się ukarania Wojciecha Jaruzelskiego za jego moskiewskie wypowiedzi. Chce zdegradować generała i pozbawić go...12
 • Ryba po polsku - Cimoszewicz w Splicie29 maj 2005W wyborach prezydenckich, jak na olimpiadzie, najważniejszy jest udział Sądząc po zamieszaniu na lewicy, a także hałasie medialnym, zapowiedź Włodzimierza Cimoszewicza, że nie będzie kandydował na urząd prezydenta i wycofa się z polityki, jest...13
 • Z życia koalicji29 maj 2005DAWNY PZPR-OWIEC, OBECNY PRZEDSIĘBIORCA. Do tego idealnego portretu współczesnego lewicowca pasuje nowy przewodniczący Unii Pracy, niejaki Andrzej Spychalski. Następca Jarugi-Nowackiej i Marka Pola niewiele miał do powiedzenia, za to Pol...14
 • Z życia opozycji29 maj 2005DOSTALIŚMY SMS: "Głosuj na Władka Frasyniuka, 1 procent wyborców nie może się mylić!". Ludzie to jednak złośliwe świnie są. ŻARTY ŻARTAMI, ALE CZĘŚĆ Z TYCH, do których SMS dotarł, musiała wziąć sobie apel do serca, bo w...15
 • Fotoplastykon29 maj 200516
 • Nowi Polacy29 maj 2005Aż 52 proc. Niemców akceptuje szefa Polaka, a 61 proc. Francuzów wybrałoby Polaka na radnego "Dlaczego David Copperfield musiał odwołać swój występ w Polsce? Nikt nie był nim zainteresowany, bo w Polsce nie jest niczym niezwykłym, gdy coś znika"....18
 • Gorzka lekcja rosyjskiego29 maj 2005Związek Sowiecki brał udział w zupełnie innej wojnie niż Polska czy Wielka Brytania Polacy jak zwykle niczego nie zrozumieli. Chodzi o upokorzenie, którego Polska doznała w Moskwie w dniach rocznicy sowieckiego zwycięstwa nad faszyzmem. Polacy...26
 • Akcja Putinokio29 maj 2005"Izwiestia" w korespondencji poświęconej akcji "Wprost" oskarżyły nas o podsycanie antyrosyjskich nastrojów Jeśli będzie pan tu nadal jeździł z tym plakatem szkalującym naszego prezydenta, postaram się, żeby zajęli się panem oficerowie służb...28
 • Zabójcza Panna29 maj 2005Czy SB zamordowaŁa w Niemczech ks. Franciszka Blachnickiego, twórcę ruchu oazowego? Dotychczas wydawało się, że Służba Bezpieczeństwa mordowała niewygodnych księży w Polsce. Dotarliśmy do dokumentów, które dowodzą, że polityczne zabójstwa księży...32
 • Antyksiężniczki29 maj 2005Żony kandydatów na prezydenta Polski łączy jedno: nie będą naśladowały Jolanty Kwaśniewskiej W Ameryce mówi się, że prezydentowa to najwyższe nie opłacane stanowisko w państwie. W Polsce można by dodać: przynajmniej nie opłacane z budżetu. Żony...36
 • Giełda29 maj 2005Hossa Świat Osioł na etacie Słynne osły z angielskiej miejscowości Blackpool otrzymały takie same prawa, jakie przysługują pracownikom. Zwierzęta będą pracować od godziny 10 rano do 19 wieczorem, przysługuje im też godzinna przerwa na lunch i...44
 • Cenołapka29 maj 2005Jedenaste: nie będziesz kupował tanio i sprzedawał drogo Z niecałych 8 euro do 10 euro wzrosła we Włoszech cena mszy za duszę zmarłego, gdy 1 stycznia 2002 r. kraj ten wprowadzał do obiegu euro. W Niemczech przy tej okazji postanowił zarobić...46
 • Polska goni Exxonmobil29 maj 2005100 największych państw i korporacji świata Kiedy po mianowaniu prezesa General Motors Charlesa Wilsona na stanowisko sekretarza obrony zapytano go, czy nie widzi konfliktu między interesami firmy a interesami państwa, odpowiedział: "Co jest...50
 • Gaz się ulatnia29 maj 2005Rząd Belki umożliwi Rosjanom opanowanie rynku gazu56
 • 2 x 2 = 4 - Partie, niepartie...29 maj 2005Polacy zdobyli się na odrzucenie stalinizmu, ale nie wyzwolili się ze społecznej demagogii marksizmu Nasze towarzystwa polityczne epoki transformacji zasługują niewątpliwie na solidną monografię porządkującą. Spektrum tych formacji, o ile...57
 • Supersam29 maj 200558
 • Fotodyktafon29 maj 2005Instalowanie kilku funkcji w jednym urządzeniu staje się standardem w przemyśle elektronicznym. Firma Sony wprowadza właśnie do swojej oferty dyktafon ICD-CX50, który łączy dwie różne technologie cyfrowe pozwalające na nagrywanie dźwięku i...58
 • Puchatek do rany przyłóż29 maj 2005Opracowując najnowsze plastry dla dzieci, naukowcy z amerykańskiej firmy 3M posłużyli się wynikami sondażu przeprowadzonego wśród młodych rodziców. Wynikało z niego, że istotną wadą plastrów opatrunkowych jest ich banalny wygląd, sprawiający, że...58
 • Modni buntownicy29 maj 2005James Dean, Marlon Brando, Sex Pistols - zadziorny image słynnych buntowników przez kolejne dekady inspiruje projektantów mody. Tym razem posłużył do stworzenia najnowszej, jesiennej kolekcji marki Hugo Boss. Skórzane, powycierane kurtki i...58
 • Lodowata Carolina29 maj 2005Zgodnie z najnowszymi trendami wody kolońskie na lato muszą być nie tylko świeże, ale i "chłodzące". Po premierze Baldessarini Del Mar i Boss In Motion Green naturalne chłodzące składniki - takie jak mięta i sandałowiec - zawiera nowa...58
 • Sportowe kombi29 maj 2005Saab 9-3 sportcombi to pierwsza w historii modelu 9-3 wersja kombi. Auto, które zadebiutowało podczas tegorocznego salonu genewskiego, w sprzedaży pojawi się późną jesienią. Jego twórcy nie zamierzali rywalizować z Volvo i jego rzeczywiście...58
 • Boso, ale w butach29 maj 2005Buty są największym wrogiem biegacza - uznali szefowie Sportowego Laboratorium Badawczego Nike. Bieganie boso nie dość, że wzmacnia mięśnie stabilizujące, które chronią przed kontuzjami, to lepiej amortyzuje uderzenia i pozwala osiągać lepsze...58
 • Kobieca intuicja mężczyzn29 maj 2005W branżach, gdzie intuicja jest bardzo pożyteczna, dominują mężczyźni Tylko kobiety mają intuicję - głosi obiegowa prawda. Ma ona tyle samo wspólnego z rzeczywistością, ile przekonanie XVIII-wiecznych medyków, którzy twierdzili, że intuicja...60
 • Ateiści Pana Boga29 maj 2005Europa zaczyna rozumieć, że walka z Bogiem nie może być wygrana Ateizm jest stanowiskiem narzucającym się każdemu odpowiedzialnie i porządnie myślącemu człowiekowi". To teza Anthony`ego Flewa, współczesnego angielskiego filozofa. Ciężar...64
 • Imperium kontratakuje29 maj 2005Czy samochody z USA podbiją Europę? Zapowiadany przez amerykańskie koncerny samochodowe podbój Starego Kontynentu to tylko powrót do przeszłości. Do wybuchu drugiej wojny światowej zamożni Europejczycy kupowali przeważnie amerykańskie auta....68
 • Mordercy futbolu29 maj 2005Im szybciej zgaśnie gwiazda Jose Mourinho, tym lepiej dla piłki nożnej Jose Mourinho należy się pomnik. Nie za osiągnięcia obecnego trenera Chelsea w futbolu, bo te wciąż są niewielkie. Pomnik powinni zbudować mu inni trenerzy - w podzięce za to,...72
 • Dr. Jekyll & Mr. Allende29 maj 2005Żydów charakteryzują określone rodzaje zbrodni: oszustwo, fałszerstwo, oszczerstwo i przede wszystkim lichwa - pisał apostoł lewicy Salvador Allende Europejska lewica jest zszokowana. Jej idol Salvador Allende był rasistą i antysemitą. Był też...74
 • Czarny czerwony29 maj 2005Rozmowa z Victorem Fariasem, autorem książek "Narodowi socjaliści w Chile", "Salvador Allende - antysemityzm i eutanazja"76
 • Know-how29 maj 2005Barometr z rekina Zbyt obfite połowy ryb na wodach międzynarodowych sprawiły, że największe ryby na świecie się zmniejszają. Naukowcy z Australian Institute of Marine Science wykazali, że rekiny wielorybie (Rhincodon typus), które osiągają...78
 • Nefrokatastrofa29 maj 2005Znowu będziemy umierać na przewlekłą niewydolność nerek? W szpitalu w Kutnie wybuchł skandal, gdy chorzy na przewlekłą niewydolność nerek zaczęli uciekać do innych ośrodków dializoterapii. Placówka oszczędzała na pacjentach i nie...80
 • Dryfujący umysł29 maj 2005Dzięki hipnozie na śmierć skazano Teda Bundy`ego, amerykańskiego seryjnego zabójcę kobiet W filmie "Klątwa skorpiona" Woody`ego Allena oszust zdobywa władzę nad detektywem ubezpieczeniowym dzięki hipnozie i zmusza go, by okradał...84
 • Zmartwychwstanie zwierząt29 maj 2005Masowe wymieranie gatunków to mit! Kiedy ornitolog Bob Harrison zobaczył króla ptaków, jak nazywany jest dzięcioł wielkodzioby, był tak zdumiony, jakby spotkał Elvisa Presleya. Największy w Ameryce i trzeci pod względem wielkości dzięcioł na...86
 • Króliczki z neolitu29 maj 2005Najstarsza pornografia świata? Pochodząca z epoki kamiennej figurka mężczyzny ma mocno zaznaczone atrybuty męskości, postać kobieca ma pośladki udekorowane tatuażem i tułów pochylony do przodu jak podczas stosunku płciowego. Harald Stuble z...90
 • Bez granic29 maj 2005Wieże Trumpa Donald Trump kontratakuje. Amerykański milioner i potentat na rynku nieruchomości chce odbudować wieże World Trade Center. Byłyby one wyższe o jedno piętro od budynków zniszczonych w zamachu z 11 września 2001 r. W ten...92
 • Wielka demistyfikacja francuska29 maj 2005De Gaulle głosowałby przeciwko eurokonstytucji Prezydent Jacques Chirac chciał być kapłanem "wielkiej Francji" Charles`a de Gaulle`a, a będzie raczej grabarzem mocarstwowej pozycji swego kraju, zbudowanej przez de Gaulle`a dzięki mistrzowskiej...94
 • Wojna z brukselokracją29 maj 2005Rozmowa z Vaclavem Klausem, prezydentem Czech100
 • Sowiecki nowotwór29 maj 2005Na liście wrogów Aleksandra Łukaszenki Polska zajmuje trzecie miejsce i wciąż się pnie Logika rozwoju każdej dyktatury wymaga znalezienia wrogów. Ich lista i hierarchia stopniowo kształtują się w Łukaszenkowskiej propagandzie. Na czele obecnie są...102
 • Menu29 maj 2005KRÓTKO PO WOLSKU Galapagos Zrobiłem sobie trochę odpoczynku od polskiej menażerii, udając się do ostatniego miejsca na świecie, gdzie można podziwiać miejscową faunę bez krat, rowów z wodą czy elektrycznych pastuchów. Ludzie...104
 • Instytut Filmu Pasożytniczego29 maj 2005"Nie dam ani grosza na więcej g... Wajdy czy na głupawe komedie Lubaszenki" - komentują internauci ustawę o podatku filmowym Panowie, co wyjdzie, to wyjdzie, byleby było! Bo to jest ostatnia szansa. Tamci przyjdą do władzy i nie będziecie już...106
 • Paw warszawki29 maj 2005"Paw królowej" Doroty Masłowskiej to literacka wydmuszka, którą zachwyca się salon warszawki Bożyszcze salonów puściło literackiego pawia. Tytuł najnowszej książki Doroty Masłowskiej "Paw królowej" nie jest więc przypadkowy. Tymczasem mizdrzący...110
 • Ueorgan Ludu29 maj 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 21 (136) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 23 maja 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Po występie Ivana z Delfinem Tym razem klęska w Kijowie Nie...112
 • Skibą w mur - Kto się boi papieru toaletowego?29 maj 2005Papier toaletowy wraca na arenę polityczną Papier toaletowy odgrywa znaczącą rolę w życiu politycznym i artystycznym naszego kraju. Nie od dziś wzbudza wielkie emocje. Nie jest to zwykły, banalny środek służący higienie osobistej. Papier...114