Lewicofrenia

Lewicofrenia

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Chorzy cierpią na manię prześladowczą połączoną z paranoidalnym syndromem teorii spiskowych Lewicowość nie jest ani skłonnością umysłu, ani społeczną postawą, ani systemem etycznym czy ideologią. Lewicowość, jak przekonują badania amerykańskich naukowców, to zwyczajna choroba. Daje się ją medycznie opisać, więc powinna istnieć szansa wyleczenia. Niestety, badacze nie pozostawiają nam wiele nadziei.

Objawy somatyczne i mentalne
Lewicowość objawia się słowotokiem, metapaplaniną (porównaj wyniki longitidunalnych badań prof. Ernsta Gellnera, Londyn 1992 r.). Charakteryzuje ją zespół "wyniosłej głębi" (porównaj z klasyczną już diagnozą prof. Karla R. Poppera), nieumiejętność koncentracji, bełkot, nieartykułowane krzyki (zobacz obszerne studium prof. Leszka Kołakowskiego "Główne nurty marksizmu").
Symptomom choroby lewicowości towarzyszą także zaburzenia słuchowe: część zdiagnozowanych pacjentów utrzymuje, że przemawia w imieniu tych, którzy milczą. Dodatkowym, szczególnie przykrym upośledzeniem są częste dysocjacje osobowości. Badani nagminnie identyfikują się nie tylko z innymi ludźmi (Habermas, Lacan), ale także bytami kolektywnymi, takimi jak proletariat (tzw. marksizm), chłopstwo (maoizm) oraz wykluczonymi (markuzjanizm). Osobnicy w najdalszym stadium choroby nierzadko utożsamiają się ze wszystkimi ludźmi (nazywanymi w ich idiolekcie "ludzkością"), a także ze zwierzętami, zwłaszcza z rodziny prymatów.
Być może najpoważniejszym zaburzeniem osobowości występującym w syndromie lewicowości jest jednak utożsamienie się z obiektami nieożywionymi, takimi jak kontynenty i regiony geograficzne (Afryka, Trzeci Świat). Co ciekawe, koresponduje to z równoczesną niechęcią, nieraz o wysokim natężeniu, do innych obszarów globu. "Ameryka [w domyśle: Północna] jest zła, władcza, arogancka" - to typowa wypowiedź. W ostatnich latach coraz powszechniejsze stały się zaburzenia seksualności, przejawiające się albo obsesyjnym zafascynowaniem tematami tabu (chichot z powodu wszystkiego, co może uchodzić za seksualną aluzję), albo we wzmagającej się identyfikacji z orientacjami i podorientacjami seksualnymi, jak również płcią jako taką (najczęściej w postaci bardzo agresywnych odmian tzw. feminizmu).
Charakterystyczna dla badanych jest mania prześladowcza połączona z paranoidalnym syndromem teorii spiskowych. Osoby cierpiące na te przypadłości czują się zagrożone przez bliżej nie sprecyzowane siły: Rodzinę, Naród, Religię, Konserwatyzm, Prawicę, Tradycję. Utrzymują one, że owe potęgi atakują nie tylko ich, ale wszystkich ludzi. Chorzy twierdzą, że gdyby nie ich niestrudzona aktywność, złowrogie moce zdusiłyby wszelkie przejawy wolności. Na barkach chorych spoczywa zadanie obrony świata.

Dieta
Uboga i jednostajna dieta stopniowo wzmacnia niekorzystne tendencje. Przeważają frankfurterki oraz ciężkostrawne kleiki `a la parisienne. Uwaga: szczególnie niebezpieczne jest zamiłowanie do przeterminowanych produktów, zwłaszcza z lat 60. Kończy się to zwykle skomplikowanymi zatruciami ustroju i trwałą deformacją procesów myślowych.

Etiologia
Choć nie dysponujemy systematycznymi badaniami choroby lewicowości, możemy wstępnie określić przyczyny pierwszej masowej epidemii - w połowie lat 40. XX wieku. Na początku przyczyną było tzw. ukąszenie heglowskie (ideologia). Tę koncepcję opracował Czesław Miłosza na podstawie przeprowadzonych przez siebie prekursorskich i wnikliwych studiów przypadku. Jako że wnioski wysuwane przez autora miały niewystarczającą bazę empiryczną i były skażone pewną arbitralnością, spotkały się z poważną krytyką. Bardziej systematyczne badania, choć nadal dalekie od doskonałości, dowiodły bowiem, że należy brać pod uwagę przede wszystkim czynniki i motywacje podstawowe, czyli strach, głupotę, interes i egoizm.

Progresja
W latach 90. odnotowano zanik strachu na korzyść głupoty, interesu i egoizmu, które przybrały nie obserwowane wcześniej natężenie. Dotknięci tym zespołem badani wykazują wiele interesujących właściwości. Po pierwsze, cechuje ich amnezja. W momentach największej jasności przeszłość jawi im się jako skomplikowana, niepojęta i przytłaczająca. Nawet długotrwała terapia nie odpowiada na pytania o przyczyny tego osobliwego zjawiska. Większość chorych nie reaguje bowiem na interwencje analityka, przeciwnie - wpada w stan przypominający katatonię i jednostajnym ruchem kreśli przed sobą (zwykle na blacie stołu) pojedynczą linię, która wraz z kolejnymi pociągnięciami staje się coraz grubsza. Analitycy nie potrafią rozszyfrować tego symbolu: być może razem z nabywaniem umiejętności malarskich okaże się, że jest to pierwsza linia mandali - starożytnego koła życia. Przy bardziej zaawansowanej terapii wychodzi stopniowo na jaw, że zaniki pamięci są częściowe. U chorych zaobserwowano trwałe występowanie ruminacji - kompulsywnych powrotów do minionych zdarzeń. Co ciekawe, dotyczą one zdarzeń, których chorzy nie mogą pamiętać, gdyż zaistniały na długo przed ich urodzeniem, zwykle przed wojną. Właśnie w tym okresie badani upatrują przyczyn własnych kłopotów, wtedy bowiem pojawiły się złowrogie, zagrażające im siły. To zjawisko naukowcy przypisują rozprzestrzenianiu się religii i doktryn parareligijnych.
Po drugie chorzy przejawiają rozchwianą emocjonalność. Ogólnie badanych cechuje psychastenia objawiająca się niechęcią do stawienia czoła rzeczywistości, do poznania jej i wyciągania odpowiednich wniosków. W momencie kiedy porzucają postawę pełną rezerwy wobec świata, ten naraz ich przytłacza. Badani zaczynają przejawiać impulsywny stosunek do otoczenia, co skutkuje tym, że z czasem refleksyjny styl działania ulega atrofii. Zdarzają im się nagłe, nieuzasadnione ataki płaczu i egzaltacji. Ex post chorzy próbują usprawiedliwić je istnieniem "nierówności społecznych", "niesprawiedliwości i dominacji", a nawet "symbolicznej przemocy". Indagowani przez analityka nie potrafią jednak wyjaśnić tego związku, w obliczu zaś własnej eksplanacyjnej bezradności popadają w jeszcze silniejszą egzaltację, graniczącą ze stanami histerycznymi.
Po trzecie, u chorych występują zaburzenia percepcji. Można zaobserwować wyraźne upośledzenie społecznego postrzegania. W skrajnej postaci, zmienione chorobowo imaginarium zakłada istnienie samotnych jednostek połączonych jedynie w gigantyczne makrostruktury. W początkowych fazach choroby postrzeganie pośrednich struktur społecznych jest zaburzone przez silne reakcje emocjonalne. Z czasem trudne do zniesienia emocje sprawiają, że niewygodny element rzeczywistości zostaje całkowicie wyparty ze świadomości. Na te zaburzenia nakłada się interesująca ułomność w kwestii rozpoznawania przedmiotów. Badani, paradoksalnie, nie dostrzegają obiektów o większych rozmiarach, wszędzie zaś widzą to, co mniejsze (das Mindere, the Minor, czasem - "mniejszość"). Co więcej, utrzymują, że oprócz nich "mniejszości" nie dostrzega nikt inny i poczytują sobie za obowiązek skupianie własnego wzroku właśnie na nich. Prowadzi to do postępującego wytrzeszczu oczu, a z czasem także martwoty spojrzenia i otępiałości.
Gdy analitykowi, na przykład za pomocą bodźców subliminalnych, uda się wreszcie uzmysłowić badanemu, że przedmioty większe naprawdę istnieją, ten ostatni zaczyna powtarzać, iż jest to tym groźniejsze, gdyż większe obiekty są niebezpiecznejsze.
Chorzy okazują się bezradni wobec zadań wymagających dokonania syntezy, nie dostrzegają związków logicznych między zjawiskami, systematycznie popełniają błędy w łączeniu poszczególnych elementów w spójny obraz. Badania kliniczne wykazały, że organ wzroku (oko) u badanych działa sprawnie (jeśli pominąć nagminną krótkowzroczność), zatem błędy w percepcji należy przypisać niedomaganiom systemu poznawczego, które uniemożliwiają skonstruowanie syntetycznego obrazu na podstawie informacji dostarczanych przez receptory. Jedna z najbardziej interesujących i śmiałych hipotez, dostarczająca całościowego wyjaśnienia powstawania choroby lewicowości, głosi, że stanowi ona swoistą racjonalizację egoizmu, socjopatii, ignorancji oraz bierności.

Leczenie
Żadna ze znanych metod terapii nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w leczeniu lewicowości. Klasyczne i sprawdzone metody przynoszą nawet zaostrzenie stanów chorobowych. W wypadku alkoholizmu zdanie sobie sprawy, że jest się uzależnionym, to pierwszy krok do wyleczenia. Natomiast u wszystkich naszych badanych, którzy uświadomili sobie, że cierpią na chorobę lewicowości, nie obserwowano chęci zmiany, lecz radykalne pogorszenie się ich stanu. Niektórzy z badanych odczuwali wręcz perwersyjną przyjemność w odkrywaniu, a następnie zaostrzaniu symptomów patologii. Najbardziej doświadczeni terapeuci stwierdzają, że możemy mieć do czynienia jedynie z chwilowymi regresjami choroby, gdyż trwa ona w stanie latentnym i powraca w momencie słabszej kontroli podmiotowej. Choroba zostawia trwałe, jak się zdaje nieusuwalne, ślady w psychice.

Profilaktyka
Zapadaniu na chorobę lewicowości może przeciwdziałać odrobina sapiencji, przyjmowana w regularnych odstępach czasu. W zasadzie chroni ona przed chorobą (nie stwierdzono jeszcze przypadków negatywnych). W poważniejszych stanach należy stosować modlitwę.

Fot. M. Stelmach
Więcej możesz przeczytać w 23/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 23/2005 (1175)

 • Na stronie12 cze 2005Za bełkotem traktatu konstytucyjnego chciało się schować tysiące establishmentów3
 • Wprost od czytelników12 cze 2005WOJNY "WPROST" Z coraz większym zainteresowaniem, niedowierzaniem i stale rosnącą sympatią obserwuję niezwykłe jak na polskie standardy działania tygodnika "Wprost". Gratuluję coraz większej niezależności i odwagi...3
 • Skaner12 cze 2005Kulczyk na Krymie Jan Kulczyk bada możliwości inwestowania na Krymie - dowiedzieliśmy się. W ubiegłym tygodniu najbogatszy Polak spotkał się z premierem Autonomicznej Republiki Krymu Anatolijem Matwijenką przebywającym z oficjalną...6
 • Sawka12 cze 20058
 • Dossier12 cze 2005LESZEK MILLER były premier "Mieszkam w Waszyngtonie, tuż obok głównej kwatery FBI, więc czuję się bardzo bezpiecznie" "Gazeta Wyborcza" MAREK BELKA premier "Od specjalistów lepsze są tresowane...8
 • Kadry12 cze 20059
 • Playback12 cze 200511
 • Poczta12 cze 2005Oświadczenie Zarząd Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Wprost" spółka z o.o. przyznaje, że w dodatku do artykułu "Sejm świętych krów" ("Wprost" nr 29/2003) pojawiły się informacje nieprawdziwe i...11
 • Nałęcz - Okrakiem na barykadzie12 cze 2005Weta Francuzów wobec konstytucji nie wykorzysta się do wynegocjowania korzystnych zapisów dla Polski Cudu nie było. Większość Francuzów wypowiedziała się przeciw konstytucji europejskiej. Jak się można było spodziewać, uskrzydliło to jej polskich...12
 • Ryba po polsku - Wylewanie eurynału12 cze 2005Politycy zachodni, w tym plemniki UE z jądra Europy, przyznają, że projekt konstytucji jest martwy Vivat Polonus, unus defensor constitutiae - taki napis będzie wyryty na pomniku Aleksandra Kwaśniewskiego, jeśli Europa sprawi sobie kiedyś taki...13
 • Z życia koalicji12 cze 2005Pojawiło się młode. Nazywa się Wojciech Olejniczak. Młode jak to młode - za bardzo nie umie mówić, za to na specjalnych kursach posiadło - jak się pochwaliło - "umiejętność uogólniania". I jest w tym...14
 • Z życia opozycji12 cze 2005Lech Kaczyński zdania nie zmieniai za nic w świecie nie chce się zgodzić na paradę gejów w Warszawie. Homoseksualiści nie rezygnują, wysyłają kolejne listy i protesty, ale ostatnio sięgnęli po ostrą broń. Wygarnęli do...15
 • Fotoplastykon12 cze 200516
 • Guma do życia12 cze 2005Telewizja pełni funkcję starożytnej agory, tylko znacznie większej Przeciętny Polak dobrze wie, jak powinna wyglądać służba zdrowia. Swej wiedzy nie czerpie jednak z programu Platformy Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości. Czerpie z serialu...18
 • Syn Kwaśniewskiego12 cze 2005Nowy zbawca lewicy ma 31 lat, reprezentacyjną żonę, syna, rozpoczęty doktorat w warszawskiej SGGW i około 10 kilogramów nadwagi Wojciech Olejniczak decyzję o kandydowaniu na szefa SLD podjął w lesie. Konkretnie na polowaniu, m.in. z jednym z...28
 • Polska Wirtschaft12 cze 2005Polak za granicą potrafi i nie łupi Po Europie krąży widmo - widmo polskiego hydraulika. A także glazurnika, rzeźnika, pielęgniarki, dentystki itd. Podbijają oni Europę ku zadowoleniu klientów i pacjentów, którzy płacą mniej za usługi lepszej...34
 • RP bożych prostaczków12 cze 2005Dla lewicowych intelektualistów budowa IV RP to rewolucyjne szaleństwo, dla przeciętnego Polaka - szansa na normalność W"Cyberiadzie" Stanisław Lem informuje, że Trurl, znany robot i konstruktor, wyprodukował kiedyś elektronicznego wieszcza....38
 • Giełda12 cze 2005Hossa Świat Andersen chwilowo niewinny Sąd Najwyższy USA uchylił orzeczenie sądu niższej instancji uznające, że firma konsultingowa Arthur Andersen utrudniała działania prokuratury i ponosi winę za upadek Enronu. Nie oznacza to jednak,...40
 • Niemieckie wudu12 cze 2005Europejski socjalizm zabije euro? Podczas tegorocznych wakacji w Niemczech do łask wrócą wycofane oficjalnie z obiegu marki. Po wrzuceniu monety o nominale jednej marki - zamiast jak dotychczas jednego euro - rozmowa z niemieckich automatów...42
 • Łagronomika12 cze 2005Ekonomia strachu to nowy wynalazek prezydenta Putina Czternaście lat po upadku Związku Radzieckiego następuje koniec okresu mniej lub bardziej liberalnych przeobrażeń. Quasi-liberalizm rosyjski zastępuje ekonomia strachu. Nowa Rosja ma...46
 • Włoska Bawaria w Polsce12 cze 2005Połączone banki Pekao i BPH kontrolowałyby prawie jedną czwartą polskich obrotów bankowych Pod koniec roku największym bankiem w Polsce przestanie być PKO BP. To, że powstanie nowy bank, najprawdopodobniej bawarski, prawie dwukrotnie większy,...50
 • Pralnia pomorska12 cze 2005Nitki mafii paliwowej prowadzą do PKN Orlen Zaciska się pętla wokół mafii paliwowej. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało właśnie Jerzego Krzystyniaka, jednego z najbogatszych biznesmenów na Pomorzu Zachodnim. Zarzuca mu się wyłudzenie "kredytu...54
 • 2 x 2 = 4 - Korupcja czy władza?12 cze 2005Nadmiar gestii państwowej osłabia, a nie umacnia państwo Mógłbym zacząć od banalnego stwierdzenia, że niczemu się już nie dziwię. Mógłbym też zauważyć, że mimo ujawnionych ostatnio spektakularnych przestępstw na wysokich szczeblach z pewnością...56
 • Supersam12 cze 200558
 • Zegarki na wakacje12 cze 2005Kolekcje zegarków, wzorem ubrań, zmieniają się wraz z porami roku. Linię Summer Adrenaline letniej kolekcji firmy Swatch cechują wyraźne, precyzyjne wzornictwo, żywe kolory, fluorescencyjne paski i tarcze ozdobione letnimi motywami...58
 • Autosalon12 cze 2005Audi A6 avant stworzono dla tych, którzy uwielbiają wszystko, co duże. Bo to naprawdę ogromne auto, z dodatkami również imponujących rozmiarów. Począwszy od wielkiego "grilla" z przodu, a skończywszy na wnętrzu, gdzie można...58
 • Kobiecość w modzie12 cze 2005Wielkie kwiaty z jedwabiu, kokardy i falbany, a do tego tiule i połyskujące materiały - dom mody Laura Guidi postawił w tym sezonie na romantyczną kobiecość. Fantazji towarzyszy jednak wyszukana elegancja, stąd w swej najnowszej kolekcji...58
 • Elegancja buku12 cze 2005Producenci mebli i dodatków do mieszkań coraz częściej współpracują z uznanymi architektami i designerami nad stworzeniem oryginalnych kolekcji. Śladem Philippe`a Starcka projektującego dla firmy Alessi poszedł w tym roku Wolfgang...58
 • Lewicofrenia12 cze 2005Chorzy cierpią na manię prześladowczą połączoną z paranoidalnym syndromem teorii spiskowych Lewicowość nie jest ani skłonnością umysłu, ani społeczną postawą, ani systemem etycznym czy ideologią. Lewicowość, jak przekonują badania amerykańskich...60
 • Płytkie głębokie gardło12 cze 2005Odkrycie sekretu "głębokiego gardła" mogło być decyzją rodziny Felta, a nie 91-letniego dziś staruszka Najsłynniejszy anonimowy informator w historii Ameryki ujawnił swoją tożsamość. To on przyczynił się do wyjaśnienia afery Watergate i...64
 • Kryptonim "Truteń"12 cze 2005Maciej Giertych, kandydat LPR na prezydenta, był łącznikiem między swoim ojcem Jędrzejem a służbami specjalnymi PRL Mama i reszta rodziny narzekali, że na długie godziny zamykamy się w gabinecie Ojca i gadamy, a reszta rodziny nie może w tym...68
 • Know-how12 cze 2005Ukryta moc życia Sokrates twierdził, że życie, którego nie zgłębiamy, nie jest warte przeżycia. By poznać tajniki życia, musimy sobie uświadomić, czym są emocje - przekonują autorzy "Psychologii emocji", wydanej przez...73
 • Plaga błędów medycznych12 cze 2005Patrz lekarzom na ręce! Ponad 36 tysięcy osób prawdopodobnie umrze w tym roku w Polsce z powodu błędów medycznych - dwukrotnie więcej, niż dotychczas szacowano. "Zdarzenia niepożądane", jak nazywają je lekarze, są już piątą przyczyną zgonów i...74
 • Lek ewolucji12 cze 2005Cukrzyca chroni przed mrozem! Woody Guthrie, legenda amerykańskiej muzyki folk, był uważany za alkoholika i leczony psychiatrycznie. Dopiero po wielu latach okazało się, że cierpiał na pląsawicę Huntingtona - dziedziczną chorobę niszczącą komórki...82
 • Hieny wykopalisk12 cze 2005Kuratorzy muzeów narodowych strażnikami skradzionych zabytków! Christopher Chippin-dale, kurator muzeum archeologicznego w Cambridge, i David Gill, archeolog z uniwersytetu w Walii, nie mogli uwierzyć, gdy sprawdzili, jakie jest pochodzenie...84
 • Bez granic12 cze 2005Znowu bomby W Pakistanie doszło do ostrych zamieszek między szyitami i sunnitami. W walkach ulicznych w Karaczi zostało rannych osiem osób. Tłum palił samochody, demolował wystawy sklepowe. W spalonej restauracji KFC policja znalazła...86
 • Euroklapa12 cze 2005Ukraina stała się pierwszą ofiarą odrzucenia eurokonstytucji W nocy po ogłoszeniu wyników referendum konstytucyjnego w Holandii kanclerz Gerhard Schroeder chwycił za telefon, by namawiać Holendrów, Francuzów, a także Belgów i Włochów do...88
 • Ósmy sekretarz12 cze 2005Kwaśniewski kontra Clinton? U Thant, pochodzący z Birmy sekretarz generalny ONZ, pomylił się. Świętując w latach 60. ćwierćwiecze istnienia Narodów Zjednoczonych, stwierdził, że organizacja ma dziesięć lat, by się zreformować. Potem przestanie...92
 • Palestyna, czyli Hamasland12 cze 2005Podczas tajnej narady w sztabie generalnym Izraela gen. Kuperwasser ostrzegał, że wkrótce proces pokojowy zawali się jak domek z kart Strefa Gazy to królestwo Hamasu. Tam Fatah - dawniej partia Arafata, dziś prezydenta Abu Mazena - nie miała...96
 • Koniec Polish jokes12 cze 2005Nie stać nas na to, by na promocję Polaków w USA zabrakło pieniędzy "Polski dowcip" to sztuka teatralna, która cieszy się zdumiewającym powodzeniem na amerykańskich scenach od Salt Lake City w Utah, egzotycznym stanie mormonów, po Houston,...98
 • Menu12 cze 2005KRÓTKO PO WOLSKU  Potęga drobiazgów Bywa, że w historii decydują drobiazgi. Przekonuje o tym ciekawa książka PennyŐego Le Couteura i Jaya Burresona "Guziki Napoleona". Cynowe guziki rozpadające się pod wpływem...102
 • Sodoma XXI wieku12 cze 2005Sin City jest połączeniem wszystkiego, co najlepsze w czarnym kryminale To pierwszy film, który został uznany za kultowy, zanim zaczęto go realizować. To pierwsza czarno-biała ekranizacja komiksu, która zajęła pierwsze miejsce w box office: film...104
 • Lex Waniek12 cze 2005Plusy przesłoniły Danucie Waniek minusy, więc musiała swój błąd naprawić "Sądy sądami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie" - to zdanie śmieszyło nas w znakomitej komedii "Sami swoi". Teraz okazuje się, że "sprawiedliwość po naszej...108
 • Rock z drugiej ręki12 cze 2005Zespół Oasis jest największym rockandrollowym oszustwem ostatniej dekady Ta grupa nie tylko nie wniosła niczego wartościowego do historii rocka, ale całą swoją egzystencję oparła na bezczelnym pasożytowaniu na muzyce z lat 60. Przez dziesięć lat,...110
 • Ueorgan Ludu12 cze 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 23 (138) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 6 czerwca 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza UJAWNIAMY PLANY AWARYJNE Na ratunek konstytucji!...112
 • Skibą w mur - Świeża dostawa zgorzkniałych12 cze 2005Lepszy wesoły dziadek niż po kominiarzu spadek - Świeża dostawa zgorzkniałych Życie jest jak urozmaicone danie wykreowane przez Okrasę czy Makłowicza, obok miodu potrzebuje też żółci. Miód nigdy nie był naszą specjalnością, choć lubimy się...114