Nie jesteśmy kliką

Nie jesteśmy kliką

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wymiar sprawiedliwości musi nadrabiać kilkudziesięcioletnie opóźnienia
Bronisław Wildstein i Grzegorz Pawelczyk w artykule "Ziobro kontra klika sprawiedliwości" (nr 8) powierzchownie i tendencyjnie opisali różne "fronty", na których minister sprawiedliwości musi toczyć ciężkie boje z tzw. kliką sprawiedliwości. Jednocześnie redaktorzy Stanisław Janecki i Grzegorz Pawelczyk przeprowadzili wywiad ze Zbigniewem Ziobrą pod znamiennym tytułem "Chcę przeciąć wrzód". Po przeczytaniu tych tekstów długo zastanawiałem się, jak należy na to wszystko zareagować? Dotychczas byłem przekonany, że tak jak wielu innych sędziów uczciwie wypełniam obowiązki sędziowskie. Tymczasem dowiaduję się, że jestem w jakieś klice sprawiedliwości, że istnieją w niej nieczyste układy, korporacyjny egoizm wyrosły z PRL i wrzód, który trzeba przeciąć. Tak może pisać tylko ten, kto nie ma rzetelnej wiedzy na temat wymiaru sprawiedliwości lub ma wyjątkowo złą wolę.
Autorzy pytają, czy jest to "bunt trzeciej władzy?". Otóż, nie. Konstytucyjnym obowiązkiem Krajowej Rady Sądownictwa jest strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W swojej uchwale z 8 lutego tego roku rada, wykonując nałożony na nią obowiązek, zasygnalizowała tylko, że owe zagrożenia niezawisłości się pojawiły. Nie ma to nic wspólnego z buntem. W demokratycznym państwie władza sądownicza musi być niezawisła i niezależna od innych władz (art. 173 Konstytucji RP). Owa niezawisłość i niezależność nie jest jednak dana raz na zawsze. Krajowa Rada Sądownictwa ma konstytucyjny obowiązek reagować na wszelkie pojawiające się zagrożenia i konsekwentnie to czyni.
Nie mam żadnej wątpliwości, że sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości powinny być omawiane na forum rady i szanse takie istnieją przecież cały czas.
Nie sposób zgodzić się z poglądem, że sędziowie tworzą jakąś korporację czy wręcz sitwę. O korporacji można mówić w odniesieniu do takich grup zawodowych, jak na przykład adwokaci, radcowie, dziennikarze czy lekarze. Sędziowie są powoływani na swój urząd przez prezydenta RP. Sądy i trybunały stanowią odrębną władzę w państwie, i to władzę niezależną od innych władz. Autorzy kwestionują także zasadność funkcjonowania immunitetu, który ma w Polsce stosunkowo długą tradycję, albowiem został wprowadzony już Konstytucją marcową z 1921 r. Immunitet sędziowski jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i co do tego nie powinno być większych wątpliwości. Wskazują na to chociażby ostatnie zdarzenia - kierowanie przez media wątpliwych zarzutów pod adresem sędziego z Gliwic czy nawet rzecznika dyscyplinarnego przy KRS - sędziego Pawła Misiaka.
Bronisław Wildstein i Grzegorz Pawelczyk sugerują, że "cały wymiar sprawiedliwości" wyrasta z PRL. Zarzut wyjątkowo demagogiczny. Rzesza sędziów w trudnych czasach PRL pełniła swoją służbę bardzo godnie. Sędziowie, którzy w tamtym okresie sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej, w zasadzie odeszli już do historii. Wielu z nas w tamtym okresie tworzyło "Solidarność" sądową, a nieco młodsi w czasie studiów brali czynny udział w ugrupowaniach opozycyjnych. Aktualnie nominacje sędziowskie uzyskują osoby młode, urodzone w latach 70., dla których PRL to tylko historia. Jeżeli przyjąć za księdzem Tischnerem, że wszyscy jednak jesteśmy w jakimś sensie homo sovieticus, to również dotyczyć to musi autorów artykułu. Swój materiał prasowy opatrzyli oni danymi statystycznymi, które miały uwiarygodnić prezentowane poglądy. Nie jest winą sędziów, że w Polsce jest ich 8963. Panuje jednak zgoda co do tego, że liczba ta nie powinna rosnąć, a sprawność postępowań sądowych należy uzyskiwać innymi drogami, aniżeli przez zwykłe zwiększanie liczby sędziów. Nie można zgodzić się z tezą, że polscy sędziowie mają o wiele mniej pracy niż angielscy, bo w Warszawie - jak podają autorzy - sędzia rocznie załatwia 203 sprawy, a w Londynie - 1477. Porównano, niestety, dwa zupełnie odmienne systemy prawne - a mianowicie kontynentalny z anglosaskim. Z tego względu zestawienie to nie obrazuje rzeczywistego obciążenia polskiego sędziego. Prawdą jest, że w ostatnim okresie wzrosły nakłady na wymiar sprawiedliwościi są one nawet wyższe niż w niektórych krajach unii. Nie można jednak zapominać, że polski wymiar sprawiedliwości musi nadrabiać kilkudziesięcioletnie opóźnienia w zakresie infrastruktury sądowej.
Trudno się też zgodzić z głównymi tezami ministra sprawiedliwości, który w wywiadzie twierdzi, że "przez całe ostatnie szesnastolecie" sędziowie mieli decydujący wpływ na polski wymiar sprawiedliwości. Pragnę zauważyć, że daleko naszemu wymiarowi sprawiedliwości do takiej samodzielności, jaka występuje na przykład na Węgrzech. Polska Krajowa Rada Sądownictwa ma wyjątkowo skromne uprawnienia. Nie ma w szczególności inicjatywy ustawodawczej, nie ma istotnego wpływu na politykę kadrową, szkoleniową czy budżetową. Krajowa Rada Sądownictwa jest za zwiększeniem swoich uprawnień, a co za tym idzie - za przejęciem pewnej odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości. Niestety, zaprezentowany przez ministra wstępny projekt zmian ustawy o KRS zmierza w zasadzie do  marginalizacji rady i osłabienia jej konstytucyjnej pozycji. W tej sprawie rada zajęła już osobne stanowisko, wskazując na te propozycje zmian, które są w sposób oczywisty sprzeczne z konstytucją.
Minister Ziobro twierdzi, że KRS domaga się, aby nie kierował on zawiadomień do prokuratury przeciwko sędziom. Otóż, nie jest to prawdą. Jeżeli minister ma uzasadnione podejrzenie co do potrzeby postawienia sędziemu zarzutu, to oczywiście powinien to czynić. Nadmienię też, że rada w swoich uchwałach wielokrotnie zwracała uwagę na naganne zachowania sędziów. Problem polega tylko na tym, że minister zarzuty stawia najpierw przed kamerami, a sam zainteresowany i rada dowiadują się o tym z telewizji. Inną kwestią są oczywiście dowody, na których opierają się zarzuty. Jak dotychczas, były one wyjątkowo wątpliwe i w sposób oczywisty rodziły się pytania o rzeczywiste intencje takich oskarżeń.
Takie postępowanie nakierowane jest przede wszystkim na zyskanie popularności. Niestety, odbywa się to kosztem autorytetu wymiaru sprawiedliwości. Pierwsze tego skutki już są widoczne w sądach. Przytoczę chociażby fragment jednego z listów, jaki trafił w lutym do prezesa dużego sądu: "Szanowny panie prezesie, uprzejmie proszę o zatrudnienie mnie w pana sądzie jako sędziego (...). Moje kwalifikacje są następujące: iloraz inteligencji 25 (debil), dyplom kupiłem w Internecie za 5 tys. zł, jestem wyjątkowo odporny na moralność".
Gdy piszę te słowa, kończy się właśnie zorganizowana przez "Gazetę Wyborczą" telewizyjna dyskusja przedstawicieli ministerstwa z prawnikami. Przed chwilą minister sprawiedliwości przyznał, że "bardzo szanuje sędziów". Może więc nie jest tak źle. Może wrócą czasy rzeczowej debaty, może stopniowo odbuduje się autorytet trzeciej władzy, może jednak okaże się, że nie jest ona "kliką sprawiedliwości". Może...
Więcej możesz przeczytać w 9/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2006 (1212)

 • Na stronie - Skąd donikąd 5 mar 2006 Polaka w Polaku jest niewiele, za to dużo w nas Europy i trochę Azji 3
 • Skaner 5 mar 2006 SONDAŻ Prezydent Ziobro? Polacy stoją murem za ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą! Pentor na zlecenie "Wprost" zapytał, po czyjej stronie jesteśmy w sporze między ministrem a środowiskami prawniczymi, których... 8
 • Dossier 5 mar 2006 KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ premier "Połasiłem się na ptasie mleczko. Ja je po prostu uwielbiam, nie potrafić się opanować!" "Super Express" ANDRZEJ LEPPER wicemarszałek Sejmu, lider Samoobrony "Polską rządzi prezes... 9
 • Sawka czatuje 5 mar 2006 10
 • Playback 5 mar 2006 14
 • Poczta 5 mar 2006 KATASTROFA RATUNKOWA W artykule "Katastrofa ratunkowa" (nr 6) pojawiły się stwierdzenia i opinie wymagające krytycznego komentarza. Dotyczą one zdarzenia z ubieg-łego roku - wypadku drogowego pod Białymstokiem, kiedy w płomieniach... 14
 • Ryba po polsku - Polityka moralnego niepokoju 5 mar 2006 To straszne. Cała nasza polityka jest oparta na korupcji, oczywiście politycznej 15
 • Z życia koalicji 5 mar 2006 DRAMATYCZNE RZECZY DZIEJĄ SIĘ Z SAMOOBRONĄ I LPR. Obie partie odeszły z opozycji jakiś czas temu i jak dotąd nie wróciły. Twierdziły, że wybierają się do koalicji, ale tam nie doszły. Ktokolwiek widział zaginionych, jest... 16
 • Z życia opozycji 5 mar 2006 ZBIGNIEW SOBOTKA ZAMIAST po Białołęce spaceruje po Wilanowie. Ostatnio widziano go tam przy kiosku, jak kupował "Życie na Gorąco". Cóż, może dla jego duchowości byłoby lepiej, gdyby prezydent go jednak nie ułaskawiał.... 17
 • Nałęcz - Na straconej pozycji 5 mar 2006 Z tak zabagnioną hipoteką jak SLD trzeba oliwić tryby antykorupcyjnej maszyny, a nie sypać w nie piasek 18
 • Fotoplastykon 5 mar 2006 © Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Nagana dla Marcinkiewicza 5 mar 2006 Koniec medialnego teatru premierem w roli głównej 20
 • Chcemy zmian 5 mar 2006 Z sali sądowej wychodzi tylko 50 proc. zadowolonych. Pozostali chętnie dają posłuch opiniom, iż sądy są sprzedajne 24
 • Nie jesteśmy kliką 5 mar 2006 Wymiar sprawiedliwości musi nadrabiać kilkudziesięcioletnie opóźnienia 25
 • Trzy pogrzeby i marne wesele 5 mar 2006 Alberto Moravia mawiał, że "silny rząd rządzi krajem, silna opozycja rządzi rządem". W Polsce nie ma ani jednego, ani drugiego. 28
 • Giełda 5 mar 2006 Hossa Świat Recenzent w kieszeni Japoński koncern Toshiba opracował technologię dla telefonów komórkowych umożliwiającą szybkie wyszukanie na stronach internetowych opinii o określonym produkcie. Wystarczy sfotografować... 32
 • Haracz w funtach 5 mar 2006 Nasze urzędy skarbowe kasują Polaków w Londynie 34
 • Cuda w baku 5 mar 2006 Europaliwo z drugiego tłoczenia 38
 • Dzień po 5 mar 2006 Piąta fala prasuje rynek mediów 42
 • Kredyt nie na bank? 5 mar 2006 Czy bankowcy chcą zabrać Polakom nowe mieszkania? 44
 • Ekonomii! 5 mar 2006 Kurs ekonomii NBP i "Wprost", czyli jak przestać się uczyć na błędach 46
 • 2 x 2 = 4 - Pogardzane pryncypia 5 mar 2006 Nie stać nas na kontynuację dotychczasowej gospodarki czy raczej antygospodarki budżetowej 48
 • Supersam 5 mar 2006 50
 • Kokardy i falbany 5 mar 2006 Najnowsza klasyczna kolekcja Teresy Rosati to tradycyjnie już propozycja dla kobiet, które lubią dosłowność i przewidywalność w modzie, stroje popmatyczne, wręcz kostiumowe. Dominują ciężkie "kurtynowe" kreacje z... 50
 • Róża na reumatyzm 5 mar 2006 Skandynawscy badacze odkryli, że pewna odmiana dzikiej róży łagodzi dolegliwości związane ze zmianami zwyrodnieniowymi i reumatycznymi stawów. Pozyskana z niej naturalna substancja galaktolipid stała się podstawą preparatu Litozin Forte,... 50
 • Emocjonujący leon 5 mar 2006 W wersji koncepcyjnej leon pojawił się rok temu na salonie w Genewie. I zachwycił. Potem przez kilka miesięcy jeszcze go dopieszczano, by "wzbudzał emocje". W stajni Seata auto zostało ustawione w zagrodzie dla pojazdów sportowych... 50
 • Koncertowa Metaxa 5 mar 2006  Grecki trunek Metaxa o prawie 120-letniej historii został w tym roku nagrodzony przez polską Radę Marek tytułem Cool Brand (fajna marka). - Łagodna, lekko słodka metaxa swój smak zawdzięcza kombinacji destylatów trzech odmian... 50
 • Miłość od pierwszego kliknięcia 5 mar 2006 Portale randkowe to nic innego jak dawna swatka, tyle że oferująca więcej i lepiej dobranych kandydatów 52
 • Banalizacja zła 5 mar 2006 Trzeba zwalczać fałszerzy Holocaustu i tych, którzy na ich kłamstwa pozwalają 56
 • Przesilenie w Turynie 5 mar 2006 Nowe dyscypliny zimowe z Ameryki reanimują skostniałe igrzyska 58
 • Motory postępu mniemanego 5 mar 2006 Prezydent Bush zachęca do jeżdżenia hybrydowymi autami 60
 • Know-how 5 mar 2006 Kwaśny wybielacz Środki dezynfekujące zawierające chlor działają znacznie silniej po dodaniu do nich octu. Naukowcy z Microchem Lab zbadali skuteczność stosowanego w wybielaczach podchloryanu sodu (NaOCl). Po zakwaszeniu jego skuteczność... 63
 • Skąd pochodzą Polacy 5 mar 2006 Badania DNA Polaków nie ujawniły żadnych różnic genetycznych między ludnością chłopską i szlachecką 64
 • Polska krew 5 mar 2006 Wiek XVI wprowadził na polskie ziemie Włochów, Węgrów i Francuzów, wiek XVII - Szwedów, Turków i Tatarów, a wiek XIX - Rosjan, Niemców i Austriaków 72
 • Pradziadek Kopernika 5 mar 2006 Automaty na monety, baterie elektryczne, a nawet komputery wynaleziono w starożytności! 74
 • Disco polo Mozarta 5 mar 2006 Piosenki Britney Spears wykorzystuje się do odstraszania dzików, a utwory Eminema do torturowania terrorystów 77
 • Bez granic 5 mar 2006 Na tropie Gen. Ratko Mladić, jeden z najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy wojennych, został schwytany - podały serbskie media. Informację natychmiast zdementował rząd Serbii i haska prokurator Carla Del Ponte. Serbia wstrzymała jednak... 78
 • Wolimy konserwatywnych prezydentów 5 mar 2006 Rozmowa z Glebem Pawłowskim, jednym z najbardziej wpływowych doradców Władimira Putina 80
 • Halny od wschodu? 5 mar 2006 Nienormalność stosunków z Rosją polega na wymaganiu przez nią propagandowego poddaństwa 84
 • Lepenizacja Francji 5 mar 2006 Nad Sekwaną nadchodzi czas wyrazistych polityków i decyzji 86
 • Francja elegancja 5 mar 2006 Niewykluczone, że do spotkania prezydentów Kaczyńskiego i Putina dojdzie w Paryżu 88
 • Psy pokoju 5 mar 2006 Świat zaczyna być gotowy do prywatyzacji pokoju 89
 • Menu 5 mar 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Sztuka przepraszania Żyjemy w czasach, kiedy sztuka przepraszania osiąga swoje szczyty. Europa przeprasza świat islamu za karykatury, a jakoś nie słychać, żeby muzułmanie przepraszali za cokolwiek (terroryzm,... 92
 • Recenzje 5 mar 2006 94
 • Dworzec Waterloo - 40 lat później 5 mar 2006 Solowy album Raya Daviesa - zapowiadany od dziesięciu lat - przypomina o jednym z największych brytyjskich kompozytorów i wokalistów wszech czasów, który w niczym nie ustępuje McCartneyowi czy Jaggerowi. Davies całe życie był liderem... 94
 • Cyrk zamiast karnawału 5 mar 2006 W "Słudze dwóch panów" Carlo Goldoni odmalowuje barwny korowód postaci. W ujęciu Rimasa Tuminasa - słynnego litewskiego reżysera - niepowtarzalna atmosfera weneckiego karnawału ginie. Tuminas dość lekką fabułę XVIII-wiecznej... 94
 • Czytelniku, na kolana! 5 mar 2006 Oto okaz prozy ciągnionej. Doktoranta historii sztuki babcia zabezpieczyła spadkiem w postaci dwóch kamienic. Doktorant dysponuje więc rezerwami czasowymi na ulubione penetracje: sztuki renesansu i przygodnych panienek. Na przemian daje się... 94
 • Odrażający, brudni, źli 5 mar 2006 Kinowe piekło podobno jest wybrukowane filmami zrodzonymi z dobrych chęci. "Syriana" - wyreżyserowana przez Stephena Gaghana, scenarzystę m.in. filmu "Traffic" - może niekoniecznie jest kolejnym kocim łbem w tym piekle,... 94
 • Mauzoleum Waldiego 5 mar 2006 Za 200 milionów złotych w centrum Warszawy powstanie muzeum dla garstki kuratorów i ich kolegów artystów 96
 • Zapasy na ludowo 5 mar 2006 Hinduscy zapaśnicy ćwiczą na gołej ziemi, posypując przed walką ciało piaskiem 100
 • Górna półka - Telehistoria 5 mar 2006 Charles de Gaulle, który jak na generała przystało, nie lubił misternych gier dyplomatycznych, stwierdził kiedyś w chwili szczerości: "Dyplomata nie wierzy nigdy w to, co mówi, toteż dziwi go bardzo, jeżeli ktoś mu uwierzy". 103
 • Pazurem - Należne wyrazy 5 mar 2006 Polszczyzna żywa i piękna zaczyna się tam, gdzie kończą się macki Rady Języka Polskiego 104
 • Ueorgan Ludu 5 mar 2006 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy<br> TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 9 (175) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 27 lutego 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza SŁOWNIK NA OSTATKI Tańce z gwizdami... 105
 • Skibą w mur - Złe wychowanie 5 mar 2006 Polaków trzeba wychować od nowa - to nie antypolski dowcip, lecz myśl przyświecająca ekipie rządzącej 106