Poczekalnia Pana Boga

Poczekalnia Pana Boga

Dodano:   /  Zmieniono: 
Porządki w Ziemi Świętej do dziś reguluje dekret sułtana z 1852 roku
Zmiejsca, w którym kiedyś znajdował się szpital Augusty Wiktorii, widać wyraęnie dolinę Jozafata. Pewnego dnia zmartwychwstaną z niej wszyscy umarli od powstania świata. Jest mała i wąska, ale rozszerzy się cudownym sposobem. Jerozolima potrzebuje jednak więcej cudów. Plan separacji dwóch narodów wprowadzany w życie przez Ariela Szarona i jego następców sprawia, iż w  terytorialnych rozrachunkach między Izraelem i Palestyńczykami najwięcej problemów będzie z miejscami świętymi. Warto się w związku z tym odwołać do zapomnianego precedensu, który jak ulał pasuje do miasta Dawida i może stanowić podstawę każdego przyszłego porozumienia: w 1871 r. doszło do ostrego sporu między Watykanem a Włochami. Poszło o to, że nie zważając na gwałtowne protesty papieża, rząd włoski ogłosił Rzym stolicą zjednoczonego państwa. Dopiero w 1929 r. osiągnięto porozumienie, w którego ramach pięć bazylik należących do Watykanu, ale usytuowanych poza jego terytorium, uzyskało specjalny status potwierdzony później gwarancjami międzynarodowymi.

Telefon od Hamasu
Ehud Olmert, desygnowany na premiera Izraela, nie ukrywa, że już teraz myśli o kolejnych krokach separacyjno-rozwodowych w stosunkach z Palestyńczykami. - Nie będziemy czekać na telefon od Hamasu - mówił niedawno na spotkaniu z grupą protestantów z USA. Logiczną konsekwencją polityki jednostronnych kroków byłaby decyzja o przyznaniu specjalnego statusu Wzgórzu Świątynnemu, meczetom Al-Aksa i Omara, Bazylice Grobu Pańskiego, Drodze Krzyżowej, Górze Oliwnej i kilku podobnym miejscom. Spotkałoby się to z poparciem światowej opinii publicznej, pod warunkiem że Izrael podzieliłby się odpowiedzialnością z odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi. Musiałoby temu towarzyszyć zobowiązanie dotyczące zagwarantowania swobodnego dostępu do miejsc świętych wszystkim "bez względu na wyznanie, rasę i płeć".
W ostatnim dziesięcioleciu, szczególnie w okresie intifady, władze izraelskie od czasu do czasu ograniczały dostęp do niektórych obiektów kultu religijnego. Ograniczenia dotyczyły zarówno muzułmanów, jak chrześcijan i żydów. W obawie przed terrorystycznymi megazamachami mieszkańcy okupowanych terenów nie zawsze byli wpuszczani na teren meczetów. Od wielu lat zakaz wstępu na Wzgórze Świątynne mają żydowscy ekstremiści, którzy na miejscu Al-Aksy chcą odbudować biblijną świątynię króla Salomona. - Nasze świątynie są w niebezpieczeństwie - alarmują działacze Partii Islamskiej w Izraelu. I mimo że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, nie ulega wątpliwości, że ograniczenia i zakazy, podyktowane na ogół względami bezpieczeństwa, wywołują gniew i protesty ludności muzułmańskiej.
Budowa słynnego muru skomplikowała również życie chrześcijanom, którzy zostali odcięci od Betlejem. Częste blokady tego miasta, zapory i godziny policyjne utrudniają wiernym i pielgrzymom dostęp do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, a wzrost wrogich nastrojów wśród muzułmanów czyni sytuację chrześcijan jeszcze trudniejszą.

Delikatna równowaga
W 1852 r. władca Imperium Otomańskiego wydał dekret regulujący prawny i religijny status miejsc świętych. Na liście sułtana znalazło się 150 obiektów należących do wyznawców trzech religii monoteistycznych. Dekret ten obowiązuje do dzisiaj, być może również dlatego, że współczesne prawodawstwo izraelskie jest w dużej mierze oparte na kodeksie otomańskim. Lista jest traktowana ze szczególną skrupulatnością i pietyzmem przez Watykan, który uważa, że jakakolwiek zmiana status quo może wstrząsnąć delikatną równowagą religijną w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie. Mimo przyjaznych relacji na linii Watykan - Jerozolima za kulisami od kilku lat toczą się zmagania o kontrolę nad niektórymi miejscami świętymi. Wprawdzie już kilkanaście lat temu Stolica Apostolska podpisała konkordat z państwem żydowskim, ale nadal traktuje ona Jerozolimę jako corpus separatum - miejsce wydzielone, nie należące ani do Izraela, ani do przyszłego państwa palestyńskiego. Z dobrze poinformowanych źródeł w izraelskiej stolicy wiadomo, że ten problem został kilka dni temu poruszony podczas spotkania wicepremiera Szymona Peresa z Benedyktem XVI. Z pewnością Peres próbował tłumaczyć swoim watykańskim rozmówcom, że tego typu stanowisko nie ułatwia znalezienia rozwiązania we wszystkim, co dotyczy Jerozolimy.
Pod koniec ubiegłego roku Izrael przekazał Kościołowi katolickiemu budynek na jerozolimskiej górze Syjon z wielkim pomieszczeniem, w którym odbyła się ostatnia wieczerza Jezusa z apostołami, i przyległą Salę Ducha Świętego. Obiekt znajdował się na liście sułtańskiej z 1852 r., ale po powstaniu Państwa Izrael w 1948 r. był zarządzany przez Żydów. Po przekazaniu budynku Watykanowi doszło do gwałtownych demonstracji, ponieważ okazało się, że na parterze znajduje się "zapomniany" grób króla Dawida, święty zarówno dla żydów, jak i muzułmanów. Ortodoksi żydowscy nie przestali demonstrować nawet wtedy, gdy ujawniono, że w zamian Żydzi otrzymali synagogę w Toledo, zamienioną na kościół po wygnaniu ich z Hiszpanii.
Jednostronne przyznanie przez Izrael specjalnego statusu miejscom świętym zapewne spowoduje krzykliwe reakcje w świecie arabskim, w którego interesie leży, aby konflikt polityczny na Bliskim Wschodzie nabierał coraz więcej znamion konfliktu religijnego. Zdaniem Moszego Sassona, byłego ambasadora Izraela w Egipcie, po pierwszym szoku umiarkowane państwa muzułmańskie zaakceptują takie rozwiązanie. W takim wypadku Izrael będzie mógł nawet wyrazić zgodę na powstanie arabskich wielonarodowych sił porządkowych, które będą stacjonować w miejscach świętych dla islamu.

Boska suwerenność
Problem jest bardzo skomplikowany nie tylko dlatego, że w grę wchodzą irracjonalne argumenty i emocje, ale również dlatego, że prawie do każdego miejsca roszczą sobie pretensje patroni wszystkich religii istniejących na Bliskim Wschodzie. Tak jest na przykład na Wzgórzu Świątynnym, przy grobie Józefa, przy grobie Racheli, w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie czy Grocie Patriarchów w Hebronie. Może dlatego warto odnotować oryginalne rozwiązanie zaproponowane przez prof. Ruth Lapidoth, światowej sławy uczoną izraelską, specjalistkę w dziedzinie prawa międzynarodowego. Twierdzi ona, że zarówno Izrael, jak i państwa arabskie powinny dobrowolnie zrezygnować z suwerenności w miejscach świętych i przekazać ją... Panu Bogu: "Suwerenność jest pojęciem wirtualnym, a przecież chodzi głównie o to, kto zarządza każdym miejscem. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni tytuł tego planu. Sadzę, że formuła o 'boskiej autonomii' mogłaby zostać zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony".
O podobnym rozwiązaniu myślał kiedyś poprzedni król Jordanii Husajn, tyle że przy okazji chciał objąć "boską suwerennością" całe Stare Miasto w Jerozolimie. Również Abu Mazen, obecny szef Autonomii, już w liście intencyjnym z 1995 r. pisał, że sprawa przyszłego statusu religijnej przestrzeni w Jerozolimie i na terenach okupowanych może zostać rozwiązana na mocy zasady "wyższej suwerenności". Ta sprawa absorbowała nawet Jasera Arafata, szczególnie po tym, gdy pierwszy raz zasiadł na honorowym miejscu w kościele podczas pasterki w Betlejem. Na spotkaniu z grupą amerykańskich rabinów zaproponował, aby suwerenem przy Ścianie Płaczu, w Bazylice Grobu Pańskiego, przy Drodze Krzyżowej i w innych miejscach w arabskiej części Jerozolimy była ambasada Państwa Izrael w przyszłym państwie palestyńskim.
Ojciec Pierbattista Pizzaballa, franciszkanin z Betlejem, któremu Jan Paweł II kilka tygodni przed śmiercią przyznał tytuł Strażnika Ziemi Świętej, w wywiadzie prasowym z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych powiedział, że jedynym pożądanym rozwiązaniem problemu byłoby umiędzynarodowienie wszystkich miejsc świętych. Mało tego, ich status winien być zagwarantowany przez stałą obecność sił międzynarodowych. Pizzaballa wyraża oficjalne i od dawna znane stanowisko Watykanu, ale zarówno z punktu widzenia Izraela, jak i większości państw arabskich jest ono mało realne.
Ostatnie wydarzenia polityczne w Izrae-lu i Palestynie, a szczególnie dojście do władzy Hamasu i wzrost siły skrajnych nurtów islamskich, jeszcze bardziej oddalają możliwość osiągnięcia porozumienia politycznego i religijnego w tej części świata. Wytworzoną sytuacją zaniepokojeni są nie tylko żydzi, ale również chrześcijanie - w tym arabscy - którzy coraz częściej na własnej skórze odczuwają nietolerancję i fanatyzm muzułmańskich sąsiadów. Nie ulega wątpliwości, że problem miejsc świętych zostanie ostatecznie rozwiązany dopiero w ramach porozumienia zainteresowanych stron. Jednostronne kroki Izraela mogą przyspieszyć cały proces, ale na razie Pan Bóg musi jeszcze poczekać.
Więcej możesz przeczytać w 15/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2006 (1218)

 • Na stronie - Recepta na receptę 16 kwi 2006 Medycyna może dobić europejskie państwo socjalne 3
 • Skaner 16 kwi 2006 SKANER POLSKA KOALICJA Kto dzwonił do PiS? Jeden telefon miał sprawić, że nie dojdzie do koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską. Jarosław Kaczyński poinformował Radę Polityczną PiS, że kilka minut przed rozpoczęciem... 8
 • Sawka czatuje 16 kwi 2006 8
 • Dossier 16 kwi 2006 JAN ROKITA wiceprzewodniczący PO "Wszystkim naszym wrogom, konkurentom, przeciwnikom wybaczamy, a za swoje winy i przewinienia prosimy o przebaczenie" Radio Zet ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI metropolita gdański "Dajmy spokój... 9
 • Poczta 16 kwi 2006 Lustrowanie lustracji W artykule Andrzeja Grajewskiego "Lustrowanie lustracji" (nr 14) wywody autora, oceniające nowe propozycje rozwiązań lustracyjnych w Polsce, zostały opatrzone dużym moim zdjęciem oraz adwokata i B.... 14
 • Playback 16 kwi 2006 ©J. MARCZEWSKI Prezydent Lech Kaczyński i Andrzej Lepper, przewodniczący Samoobrony 14
 • Ryba po polsku - Radość Judaszów 16 kwi 2006 Spodziewane są cuda za wstawiennictwem świętego Judasza - kalekom będą odrastały sumienia 15
 • Okiem barbarzyńcy - Widacki autorytet 16 kwi 2006 Jeśli nawet pech zaprowadzi Widackiego za kratki, to i tam będzie sygnował listy przeciw psuciu demokracji 16
 • Z życia koalicji 16 kwi 2006 PRZEZ PÓŁ DNIA PIS I PO były dla siebie miłe. Uff, jak to dobrze, że mamy to wariactwo za sobą! DOSTALIŚMY LIST. NIE BYLE JAKI. Czerpany papier, duży format, na okładce złotymi literami: Maria Kaczyńska. Pani prezydentowa donosi... 18
 • Z życia opozycji 16 kwi 2006 TO STRASZNE. Doszły nas słuchy, że szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak i sekretarz generalny tej zacnej organizacji Grzegorz Napieralski nie wiedzą, któż to taki towarzysz Adam Schaff. O nieszczęsny ruchu... 19
 • Nałęcz - W okopach historii 16 kwi 2006 Nie ma sensu dzielenie Polaków na lepszych - z Armii Krajowej - i gorszych - z PRL 20
 • Fotoplastykon 16 kwi 2006 Henryk Sawka www.przyssawka.pl 21
 • Ministerstwo Sporów Zagranicznych 16 kwi 2006 Strategia polskiej polityki zagranicznej polega na braku strategii 22
 • Rydzyk przed próbą Gamaliela 16 kwi 2006 Od 100 lat nie było w Polsce tak dużego zagrożenia rozłamem w Kościele katolickim 26
 • Tajne konta polityków 16 kwi 2006 Rozmowa z Januszem Kaczmarkiem, prokuratorem krajowym, zastępcą prokuratora generalnego 28
 • Mniej więcej państwo 16 kwi 2006 Świat nie zna patriotów większych niż Polacy, a jednocześnie trudno o naród nastawiony bardziej antypaństwowo 32
 • Okęcie odlatuje do Berlina 16 kwi 2006 Jeśli natychmiast nie powstanie w Polsce centralny port lotniczy, wylądujemy na cywilizacyjnym marginesie Europy 36
 • Giełda 16 kwi 2006 Hossa Świat Fuzją w Cisco Prawie 35 mld USD będzie warta firma, która powstanie w wyniku fuzji amerykańskiego Lucenta i francuskiego Alcatela. Wartość rynkowa Alcatela, największego na świecie producenta sprzętu do szerokopasmowego... 40
 • Półplan Gilowskiej 16 kwi 2006 W 2009 r. obudzimy się z ręką w... roku 1999 42
 • Laser zamiast topora 16 kwi 2006 Rozmowa z Zytą Gilowską, wicepremierem i ministrem finansów 46
 • Pan Kowalski & Mister Kowalski 16 kwi 2006 Niech Polacy wypowiedzą się w referendum, czy chcą być biedni, czy bogaci 48
 • Generał Kryzys 16 kwi 2006 Stulecie amerykańskiej dominacji w branży samochodowej w 2006 r. dobiegło końca 52
 • Kasa na start 16 kwi 2006 Kurs ekonomii NBP i "Wprost", czyli jak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy 56
 • 2 x 2 = 4 - Tupet i niedostatek 16 kwi 2006 Płacimy coraz wyższą cenę za luki edukacyjne i skrzywienia światopoglądowe polityków 58
 • Supersam 16 kwi 2006 62
 • Powrót spinki 16 kwi 2006 Wiosenno-letnia kolekcja święcącego ostatnio triumfy w Polsce brytyjskiego domu mody Burberry zaskakuje niezwykle stonowaną kolorystyką rozbielonych beżów, błękitów i zieleni. Projektanci mody męskiej tej firmy proponują połączenia... 62
 • Pocztówka z Vegas 16 kwi 2006 Prestiżową nagrodę Best of CES 2005 w kategorii Audio to Go, przyznawaną na targach elektroniki użytkowej w Las Vegas, zdobył odtwarzacz Zen MicroPhoto marki Creative Labs. Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz to odtwarzacz mp3 i... 62
 • Odmierzanie fazy 16 kwi 2006 Fazy Księżyca stały się inspiracją do zaprojektowania zegarka marki Maurice Lacroix - Phase de Lune Tonneau - o numerowanej serii i indywidualnych certyfikatach. W tym mechanicznym czasomierzu z automatycznym naciągiem zsynchronizowano... 62
 • Moc lilii i lotosu 16 kwi 2006 Ekstrakt z białej lilii wodnej zabija bakterie powodujące przebarwienia i inne niedoskonałości skóry. Wiedzę tę wykorzystała firma Decléor, tworząc serię kosmetyków Aroma Pureté. Preparaty mają także działanie nawilżające... 62
 • Porządek w Warszawie 16 kwi 2006 Daniel Libeskind zmienia wygląd polskiej stolicy 64
 • Republika Federalna Nasyconych 16 kwi 2006 Dawna radykalna lewica tworzy dzisiejszy establishment Niemiec 68
 • Cygaro Wałęsy 16 kwi 2006 W sennikach cygara oznaczają dobrobyt, a ich palenie - wyborne i liczne towarzystwo 74
 • Ziemia pierwotna 16 kwi 2006 Antarktyda tylko pozornie jest krainą wielkiej pustki 76
 • Prywatne śledztwo katyńskie 16 kwi 2006 Oficer KGB Oleg Zakirow kontra KGB 78
 • Know-how 16 kwi 2006 Radość wirtualna Stajemy się zdrowsi, gdy oczekujemy, że coś nas rozśmieszy - odkryli naukowcy z amerykańskiego Loma Linda University. U osób spodziewających się, że obejrzą ulubioną komedię, znacznie wzrastał poziom... 82
 • Koniec zawałów 16 kwi 2006 Statyny mogą co roku uratować życie kilkudziesięciu tysięcy Polaków 84
 • Skalpelem w doktora 16 kwi 2006 Lekarze i pielęgniarki mają bardziej niebezpieczną pracę niż policjanci 92
 • Noe z wieży Babel 16 kwi 2006 Znajomość mitów i legend może uratować życie 94
 • Bez granic 16 kwi 2006 Wiosenna fala Powódź w tym roku ominęła Polskę, ale nie naszych zachodnich i południowych sąsiadów. Wielka woda rozlała się na Niemcy, Austrię, Czechy i Węgry. W Budapeszcie mówi się o powodzi stulecia - Dunaj... 98
 • Poczekalnia Pana Boga 16 kwi 2006 Porządki w Ziemi Świętej do dziś reguluje dekret sułtana z 1852 roku 100
 • Boski Silvio 16 kwi 2006 Berlusconi zmienił Włochy jak nikt od czasów Mussoliniego 106
 • Mały człowiek do wielkich interesów 16 kwi 2006 Gerhard Schröder szkodzi Unii Europejskiej 108
 • Demokracja w mundurze 16 kwi 2006 Rozmowa z Perwezem Muszarrafem, prezydentem Pakistanu 112
 • Menu 16 kwi 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Więzienie all inclusive Perspektywa płatnych więzień ożywiła dyskusję o polskim systemie penitencjarnym. Dotychczasowa zasada, by oszukani i wyrolowani zrzucali się na darmowe wczasy dla swych winowajców, od... 116
 • Recenzje 16 kwi 2006 118
 • Utopijny finansista 16 kwi 2006 **** Dwa lata temu z Teatru Powszechnego odeszła z hukiem Krystyna Janda i założyła swój własny teatr. Teraz po cichu odeszła Joanna Szczepkowska i jedną z ról przeniosła do innego stołecznego teatru. Na kilka dni przed premierą... 118
 • Ksiądz z pałką 16 kwi 2006 **** Podczas mszy świętej zwykle zerkamy na sąsiada, by podpatrzeć, co w danej chwili należy zrobić. Mechanicznie wstajemy i klękamy, nie zastanawiając się, co te z pozoru bezsensowne czynności oznaczają. W tym podręczniku znajdziemy... 118
 • Na znanych tropach 16 kwi 2006 *** W niemieckich antykwariatach można dostać spis muzealnych rarytasów do kupienia w magazynie staroci, za jaki uznaje się Polskę. Znajdują się w nim skarby m.in. Biblioteki Jagiellońskiej. Autor próbuje ukazać tropy wiodące do szajek... 118
 • Ekranowe mruczki 16 kwi 2006 **** Polska kabaretem stoi. Nawet operatorzy sieci komórkowych wykorzystują w reklamach jego gwiazdy. Dlatego Michael Palin z Monty Pythona, który kręci film o Polsce, główną atrakcją produkcji uczynił kabaret Ani Mru-Mru, czyli duet... 118
 • Kosmiczny rock 16 kwi 2006 *****  Jednym wystarczy efektowny debiut, by stali się gwiazdami, innym - parę ładnych płyt, by wspięli się na rockowy Olimp. Do tych drugich zalicza się Flaming Lips z Oklahomy. Grupa Wayne'a Coyne'a dostarcza właśnie kolejny... 118
 • Cwaniakofiary 16 kwi 2006 Polskie kino truje Polaków. Takiej akcji niszczenia energii i wiary w sukces nie ma nigdzie na świecie. 120
 • Górna półka - Rentgen piętnastolecia 16 kwi 2006 Wśród historyków krąży, opowiadana w różnych wersjach, anegdota, o tym, co by się stało, gdyby po nuklearnej katastrofie, która zniszczyła naszą cywilizację, odnaleziono tylko jedno źródło do... 126
 • Pazurem - D... na lodzie 16 kwi 2006 Britney Spears polskiego Kościoła był Jan Dobraczyński - hurtownik w branży oleodruków pobożnych 128
 • Ueorgan Ludu 16 kwi 2006 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 15 (181) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 10 kwietnia 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy Specjalne oddziały likwidują nielegalne... 129
 • Skibą w mur - Czas zapytań 16 kwi 2006 W Polsce pod rządami braci Kaczyńskich - mimo becikowego - rodzi się więcej pytań niż dzieci 130