Demokracja w mundurze

Demokracja w mundurze

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rozmowa z Perwezem Muszarrafem, prezydentem Pakistanu
Agata Jabłońska: Pakistańskie partie islamskie żądały, szczególnie podczas demonstracji w sprawie publikowanych na Zachodzie karykatur proroka Mahometa, by ustąpił pan z urzędu. Bierze pan pod uwagę takie rozwiązanie?
Perwez Muszarraf: Publikacja bluźnierczych karykatur głęboko zraniła u-czucia religijne muzułmanów na całym świecie, a demonstracje przeciwko nim odbyły się we wszystkich państwach islamskich. Pakistan ostro potępił ten akt braku wrażliwości i prowokację części zachodnich mediów. Partie religijne wygłosiły przy okazji oświadczenia polityczne. Dowodzi to tylko jednego: jesteśmy krajem z ożywioną opozycją, gdzie każda partia ma zagwarantowane demokratyczne prawo do swobodnego wyrażania opinii.

- Na świecie Pakistan nie jest jednak uważany za demokrację, choćby dlatego, że jego prezydent nosi mundur.
- W ciągu ostatnich siedmiu lat z powodzeniem wprowadzam w kraju demokrację: Pakistan ma suwerenny parlament, władzę przekazaliśmy wybranym przedstawicielom stanów i szczebli lokalnych; niezależne gazety, stacje telewizyjne i radiowe pozytywnie wpływają na wolność mediów; ostatnio zostały przeprowadzone wolne i uczciwe wybory do władz lokalnych. W 2007 r. odbędą się wybory powszechne. Wówczas pierwszy raz w historii Pakistanu wybrany przez obywateli parlament wypełni pięcioletnią kadencję. By zapewnić stabilność i by wprowadzane przez nas fundamentalne zmiany zostały uwieńczone sukcesem, nie może dochodzić do politycznych wstrząsów. Z tego powodu racjonalne wydawało mi się pozostanie w mundurze. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie demokratycznie wybrany parlament dał mi, jako prezydentowi, mandat do kierowania dwoma urzędami. W przyszłości również będę się stosować do nakazów naszej konstytucji.

- Na Zachodzie panuje przekonanie, że demokracja i islam nie idą w parze.
- Powód takiego błędnego postrzegania tego zagadnienia tkwi w przekonaniu, że tylko zachodni model demokracji jest systemem, który odpowiada na oczekiwania ludzi. Tymczasem każdy kraj wypracowuje własny model demokracji oparty na stworzonej przez siebie koncepcji uczestnictwa i pełnomocnictwa obywateli. Każde państwo ma prawo wypracować swój model oparty na wartościach narodowych, tradycjach i własnych celach. Pakistan dzięki serii przeprowadzonych z sukcesem głębokich reform zaadaptował parlamentarną formę rządów. To nasz sposób na krzewienie mocnych, demokratycznych tradycji i struktur. Nasz parlament odgrywa rolę ustawodawczą, wypracowaliśmy własny sposób przekazania władzy jego członkom, mamy wolne i tętniące życiem media, a społeczeństwo obywatelskie przez ostatnie lata rośnie w siłę. Można powiedzieć, że demokracja w pełnym tego słowa znaczeniu została w naszym kraju zrekonstruowana.

- Pakistan kojarzy się jednak przeciętnemu Europejczykowi nie z demokracją, lecz z ekstremizmem religijnym. To tu ukrywa się dowództwo Al-Kaidy, odradza się taliban. Dlaczego religijni radykałowie mają tak duże wpływy?
- Pakistan to kraj nowoczesny, a większość Pakistańczyków to muzułmanie o umiarkowanych poglądach. Wrażenie, że fundamentaliści mają silny wypływ na całe społeczeństwo, jest mylne. Mamy w kraju niewielką grupę radykałów, choć trzeba przyznać, że są oni krzykliwi. Jeśli zaś idzie o wpływy Al-Kaidy, to dzięki wysiłkom prawnym i akcjom armii udało się ją zmarginalizować. Dowództwo i wpływowi członkowie sieci Osamy bin Ladena zostali totalnie sparaliżowani. Działają jedynie małe odłamy tej organizacji, nie mają jednak jasno sprecyzowanego celu i zadań.

- Przedstawiciele rządu Afganistanu, w tym prezydent Karzaj, twierdzą, że talibowie i inne grupy ekstremistów znajdują schronienie w Pakistanie, mogą też swobodnie przekraczać granicę. Zdaniem Afgańczyków, to z Pakistanu przedostają się zamachowcy samobójcy.
- Prawdopodobnie żaden inny kraj nie zrobił tyle, co Pakistan, by przeciwdziałać terroryzmowi. Rozmieściliśmy 82 tys. żołnierzy, stworzyliśmy 800 posterunków na granicy z Afganistanem, złapaliśmy 700 bojowników, a 600 naszych żołnierzy zginęło w walce z tym zagrożeniem...

- A działające w Pakistanie medresy? To one są uważane za wylęgarnie terroryzmu.
- Reformujemy medresy. Poza nauczaniem islamu wprowadzamy do nich inne przedmioty, takie jak geografia, historia i wiedza o innych wyznaniach. Nawet informatyki uczy się w medresach!

- Dlaczego jednak nie zarządzi pan zamknięcia medres, jak domaga się Zachód?
- Na Zachodzie uważa się, że medresa to właściwie obóz terrorystyczny. Tymczasem nie wszystkie medresy kipią przemocą i ekstremizmem. Niektóre tak, ale z pewnością nie wszystkie. Dziś uczy się tam milion uczniów. Gdybym nakazał zamknięcie medres, milion uczniów znalazłoby się na ulicy. Robię to, co jestem w stanie zrobić, czyli dzięki perswazji i dyskusji podnoszę standardy tych szkół, by wprowadzały przedmioty ogólnokształcące. Z tego powodu jestem krytykowany przez wielu ludzi w Pakistanie, że jestem zbyt prozachodni. Nie jestem. Staram się jedynie przybliżyć mojemu narodowi wizję założyciela Pakistanu Muhammada Alego Jinnaha, który wierzył w nowoczesne, demokratyczne społeczeństwo oparte na islamie, ale także na prawach człowieka, prawach kobiet itd. Budowanie Pakistanu jako państwa świeckiego, a jednocześnie islamskiego i niezbyt zwesternizowanego to zadanie bardzo trudne.

- Czy to w ogóle możliwe? Można zmienić islam w Pakistanie?
- Dotychczas islam oznaczał u nas przede wszystkim rytuały. I do tej pory obskuranci interpretują islam. Ostatnie zamieszki na północy między szyitami a sunnitami wybuchły dlatego, że jedna grupa modliła się z ramionami skrzyżowanymi na piersiach, a drugiej to się nie podobało. To jest ten rodzaj islamu, który musimy wyplenić. Obrońcami islamu są postęp i współczucie. Aby tak się stało, ci, którzy nauczają islamu, muszą sprawić, by zwykli ludzie zaczęli rozumieć, czym w rzeczywistości jest nasza religia.

- Co Zachód może zrobić, by w wojnie z terroryzmem wygrać? W jaki sposób może wspierać takie państwa jak Pakistan?
- Pakistan aresztował wielu dowódców Al-Kaidy i przeprowadził serię operacji przeciw terrorystom. Potrzebujemy jednak międzynarodowego wsparcia, zwłaszcza w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, dzięki któremu moglibyśmy wzmocnić systemy komunikacji, wywiad i możliwości uderzeniowe. Rozwiązania siłowe nie są jednak środkiem, który można długo stosować. By wygrać z terroryzmem i żeby skutki tego zwycięstwa były trwałe, społeczność międzynarodowa, szczególnie Zachód, musi się zająć przyczynami terroryzmu.
Trzeba się pilnie zająć politycznymi i ekonomicznymi problemami, które gnębią świat islamski. Społeczność międzynarodowa powinna nam pomóc w odnalezieniu rozwiązań naszych regionalnych problemów ekonomicznych i politycznych. Właśnie takie działania byłyby najbardziej pomocne, by wyeliminować na dobre terroryzm, i to zarówno w naszym wewnętrznym, jak i międzynarodowym kontekście. Dodatkowo społeczność międzynarodowa, w szczególności Zachód, musi wykorzenić i uznać za niezgodne z prawem wypadki podjudzania i traktowania stereotypowo islamu oraz jego świętych. Wszystkie tego typu akcje są bowiem paliwem dla międzynarodówki terrorystycznej i przyczyniają się do poszerzania przepaści między cywilizacjami.

- Uważa pan, że forum dialogu między cywilizacjami jest potrzebne?
- Pakistan bezustannie nawołuje do międzynarodowych i regionalnych inicjatyw promujących porozumienie między cywilizacjami. Ostatnie wypadki w Europie, w których islam i jego święci zostali obrażeni, wskazują, że musimy robić więcej, by nasze społeczeństwa były nie tylko bardziej tolerancyjne, ale bardziej uprzejme wobec siebie. Inaczej ekstremiści będą mieli otwartą drogę ku temu, by wizja zderzenia cywilizacji się urzeczywistniła. Pakistan podjął wiele inicjatyw, by promować pojednanie między religiami i kulturami. Mój pomysł "Enlightened Moderation" (Oświecony umiar) kładzie nacisk na wzajemne zrozumienie cywilizacji. Jako państwo jesteśmy aktywnym uczestnikiem w inicjatywie ONZ "Alliance of Civilization" i z radością weźmiemy udział w promowaniu tolerancji i dialogu.

- Tematem numer jeden na świecie jest ostatnio Iran i jego nuklearne ambicje. Pana rząd opowiada się przeciwko użyciu siły. Dlaczego?
- Respektujemy prawo Iranu do używania technologii nuklearnych w celach pokojowych, przy poszanowaniu międzynarodowych traktatów o nierozprzestrzenianiu broni atomowej. Jednocześnie Pakistan zawsze opowiadał się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów. Stąd nasze poparcie dla dyplomatycznych metod rozwiązania problemu nuklearnego w Iranie. Pakistan, tak jak społeczność międzynarodowa, a szczególnie Unia Europejska, naciska na Iran, by znaleźć pokojowe wyjście z kryzysu. Użycie siły nie jest odpowiedzią na impas. Rozwiązanie pokojowe leży w interesie Iranu, jego sąsiadów i całego świata. Świat musi zrozumieć, że nasz region nie może sobie pozwolić na kolejny konflikt zbrojny. Ewentualna wojna mogłaby wyniszczyć nie tylko Irańczyków, ale cały region, w tym sąsiadujący z Iranem Afganistan, który i tak już odczuwa skutki poprzednich wojen. W Pakistanie potrzebujemy stabilizacji, by poprawić warunki życia obywateli. Zresztą cały nasz region najbardziej potrzebuje teraz pokoju, a nie wojny.


Islamabad
Więcej możesz przeczytać w 15/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2006 (1218)

 • Na stronie - Recepta na receptę 16 kwi 2006 Medycyna może dobić europejskie państwo socjalne 3
 • Skaner 16 kwi 2006 SKANER POLSKA KOALICJA Kto dzwonił do PiS? Jeden telefon miał sprawić, że nie dojdzie do koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską. Jarosław Kaczyński poinformował Radę Polityczną PiS, że kilka minut przed rozpoczęciem... 8
 • Sawka czatuje 16 kwi 2006 8
 • Dossier 16 kwi 2006 JAN ROKITA wiceprzewodniczący PO "Wszystkim naszym wrogom, konkurentom, przeciwnikom wybaczamy, a za swoje winy i przewinienia prosimy o przebaczenie" Radio Zet ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI metropolita gdański "Dajmy spokój... 9
 • Poczta 16 kwi 2006 Lustrowanie lustracji W artykule Andrzeja Grajewskiego "Lustrowanie lustracji" (nr 14) wywody autora, oceniające nowe propozycje rozwiązań lustracyjnych w Polsce, zostały opatrzone dużym moim zdjęciem oraz adwokata i B.... 14
 • Playback 16 kwi 2006 ©J. MARCZEWSKI Prezydent Lech Kaczyński i Andrzej Lepper, przewodniczący Samoobrony 14
 • Ryba po polsku - Radość Judaszów 16 kwi 2006 Spodziewane są cuda za wstawiennictwem świętego Judasza - kalekom będą odrastały sumienia 15
 • Okiem barbarzyńcy - Widacki autorytet 16 kwi 2006 Jeśli nawet pech zaprowadzi Widackiego za kratki, to i tam będzie sygnował listy przeciw psuciu demokracji 16
 • Z życia koalicji 16 kwi 2006 PRZEZ PÓŁ DNIA PIS I PO były dla siebie miłe. Uff, jak to dobrze, że mamy to wariactwo za sobą! DOSTALIŚMY LIST. NIE BYLE JAKI. Czerpany papier, duży format, na okładce złotymi literami: Maria Kaczyńska. Pani prezydentowa donosi... 18
 • Z życia opozycji 16 kwi 2006 TO STRASZNE. Doszły nas słuchy, że szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak i sekretarz generalny tej zacnej organizacji Grzegorz Napieralski nie wiedzą, któż to taki towarzysz Adam Schaff. O nieszczęsny ruchu... 19
 • Nałęcz - W okopach historii 16 kwi 2006 Nie ma sensu dzielenie Polaków na lepszych - z Armii Krajowej - i gorszych - z PRL 20
 • Fotoplastykon 16 kwi 2006 Henryk Sawka www.przyssawka.pl 21
 • Ministerstwo Sporów Zagranicznych 16 kwi 2006 Strategia polskiej polityki zagranicznej polega na braku strategii 22
 • Rydzyk przed próbą Gamaliela 16 kwi 2006 Od 100 lat nie było w Polsce tak dużego zagrożenia rozłamem w Kościele katolickim 26
 • Tajne konta polityków 16 kwi 2006 Rozmowa z Januszem Kaczmarkiem, prokuratorem krajowym, zastępcą prokuratora generalnego 28
 • Mniej więcej państwo 16 kwi 2006 Świat nie zna patriotów większych niż Polacy, a jednocześnie trudno o naród nastawiony bardziej antypaństwowo 32
 • Okęcie odlatuje do Berlina 16 kwi 2006 Jeśli natychmiast nie powstanie w Polsce centralny port lotniczy, wylądujemy na cywilizacyjnym marginesie Europy 36
 • Giełda 16 kwi 2006 Hossa Świat Fuzją w Cisco Prawie 35 mld USD będzie warta firma, która powstanie w wyniku fuzji amerykańskiego Lucenta i francuskiego Alcatela. Wartość rynkowa Alcatela, największego na świecie producenta sprzętu do szerokopasmowego... 40
 • Półplan Gilowskiej 16 kwi 2006 W 2009 r. obudzimy się z ręką w... roku 1999 42
 • Laser zamiast topora 16 kwi 2006 Rozmowa z Zytą Gilowską, wicepremierem i ministrem finansów 46
 • Pan Kowalski & Mister Kowalski 16 kwi 2006 Niech Polacy wypowiedzą się w referendum, czy chcą być biedni, czy bogaci 48
 • Generał Kryzys 16 kwi 2006 Stulecie amerykańskiej dominacji w branży samochodowej w 2006 r. dobiegło końca 52
 • Kasa na start 16 kwi 2006 Kurs ekonomii NBP i "Wprost", czyli jak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy 56
 • 2 x 2 = 4 - Tupet i niedostatek 16 kwi 2006 Płacimy coraz wyższą cenę za luki edukacyjne i skrzywienia światopoglądowe polityków 58
 • Supersam 16 kwi 2006 62
 • Powrót spinki 16 kwi 2006 Wiosenno-letnia kolekcja święcącego ostatnio triumfy w Polsce brytyjskiego domu mody Burberry zaskakuje niezwykle stonowaną kolorystyką rozbielonych beżów, błękitów i zieleni. Projektanci mody męskiej tej firmy proponują połączenia... 62
 • Pocztówka z Vegas 16 kwi 2006 Prestiżową nagrodę Best of CES 2005 w kategorii Audio to Go, przyznawaną na targach elektroniki użytkowej w Las Vegas, zdobył odtwarzacz Zen MicroPhoto marki Creative Labs. Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz to odtwarzacz mp3 i... 62
 • Odmierzanie fazy 16 kwi 2006 Fazy Księżyca stały się inspiracją do zaprojektowania zegarka marki Maurice Lacroix - Phase de Lune Tonneau - o numerowanej serii i indywidualnych certyfikatach. W tym mechanicznym czasomierzu z automatycznym naciągiem zsynchronizowano... 62
 • Moc lilii i lotosu 16 kwi 2006 Ekstrakt z białej lilii wodnej zabija bakterie powodujące przebarwienia i inne niedoskonałości skóry. Wiedzę tę wykorzystała firma Decléor, tworząc serię kosmetyków Aroma Pureté. Preparaty mają także działanie nawilżające... 62
 • Porządek w Warszawie 16 kwi 2006 Daniel Libeskind zmienia wygląd polskiej stolicy 64
 • Republika Federalna Nasyconych 16 kwi 2006 Dawna radykalna lewica tworzy dzisiejszy establishment Niemiec 68
 • Cygaro Wałęsy 16 kwi 2006 W sennikach cygara oznaczają dobrobyt, a ich palenie - wyborne i liczne towarzystwo 74
 • Ziemia pierwotna 16 kwi 2006 Antarktyda tylko pozornie jest krainą wielkiej pustki 76
 • Prywatne śledztwo katyńskie 16 kwi 2006 Oficer KGB Oleg Zakirow kontra KGB 78
 • Know-how 16 kwi 2006 Radość wirtualna Stajemy się zdrowsi, gdy oczekujemy, że coś nas rozśmieszy - odkryli naukowcy z amerykańskiego Loma Linda University. U osób spodziewających się, że obejrzą ulubioną komedię, znacznie wzrastał poziom... 82
 • Koniec zawałów 16 kwi 2006 Statyny mogą co roku uratować życie kilkudziesięciu tysięcy Polaków 84
 • Skalpelem w doktora 16 kwi 2006 Lekarze i pielęgniarki mają bardziej niebezpieczną pracę niż policjanci 92
 • Noe z wieży Babel 16 kwi 2006 Znajomość mitów i legend może uratować życie 94
 • Bez granic 16 kwi 2006 Wiosenna fala Powódź w tym roku ominęła Polskę, ale nie naszych zachodnich i południowych sąsiadów. Wielka woda rozlała się na Niemcy, Austrię, Czechy i Węgry. W Budapeszcie mówi się o powodzi stulecia - Dunaj... 98
 • Poczekalnia Pana Boga 16 kwi 2006 Porządki w Ziemi Świętej do dziś reguluje dekret sułtana z 1852 roku 100
 • Boski Silvio 16 kwi 2006 Berlusconi zmienił Włochy jak nikt od czasów Mussoliniego 106
 • Mały człowiek do wielkich interesów 16 kwi 2006 Gerhard Schröder szkodzi Unii Europejskiej 108
 • Demokracja w mundurze 16 kwi 2006 Rozmowa z Perwezem Muszarrafem, prezydentem Pakistanu 112
 • Menu 16 kwi 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Więzienie all inclusive Perspektywa płatnych więzień ożywiła dyskusję o polskim systemie penitencjarnym. Dotychczasowa zasada, by oszukani i wyrolowani zrzucali się na darmowe wczasy dla swych winowajców, od... 116
 • Recenzje 16 kwi 2006 118
 • Utopijny finansista 16 kwi 2006 **** Dwa lata temu z Teatru Powszechnego odeszła z hukiem Krystyna Janda i założyła swój własny teatr. Teraz po cichu odeszła Joanna Szczepkowska i jedną z ról przeniosła do innego stołecznego teatru. Na kilka dni przed premierą... 118
 • Ksiądz z pałką 16 kwi 2006 **** Podczas mszy świętej zwykle zerkamy na sąsiada, by podpatrzeć, co w danej chwili należy zrobić. Mechanicznie wstajemy i klękamy, nie zastanawiając się, co te z pozoru bezsensowne czynności oznaczają. W tym podręczniku znajdziemy... 118
 • Na znanych tropach 16 kwi 2006 *** W niemieckich antykwariatach można dostać spis muzealnych rarytasów do kupienia w magazynie staroci, za jaki uznaje się Polskę. Znajdują się w nim skarby m.in. Biblioteki Jagiellońskiej. Autor próbuje ukazać tropy wiodące do szajek... 118
 • Ekranowe mruczki 16 kwi 2006 **** Polska kabaretem stoi. Nawet operatorzy sieci komórkowych wykorzystują w reklamach jego gwiazdy. Dlatego Michael Palin z Monty Pythona, który kręci film o Polsce, główną atrakcją produkcji uczynił kabaret Ani Mru-Mru, czyli duet... 118
 • Kosmiczny rock 16 kwi 2006 *****  Jednym wystarczy efektowny debiut, by stali się gwiazdami, innym - parę ładnych płyt, by wspięli się na rockowy Olimp. Do tych drugich zalicza się Flaming Lips z Oklahomy. Grupa Wayne'a Coyne'a dostarcza właśnie kolejny... 118
 • Cwaniakofiary 16 kwi 2006 Polskie kino truje Polaków. Takiej akcji niszczenia energii i wiary w sukces nie ma nigdzie na świecie. 120
 • Górna półka - Rentgen piętnastolecia 16 kwi 2006 Wśród historyków krąży, opowiadana w różnych wersjach, anegdota, o tym, co by się stało, gdyby po nuklearnej katastrofie, która zniszczyła naszą cywilizację, odnaleziono tylko jedno źródło do... 126
 • Pazurem - D... na lodzie 16 kwi 2006 Britney Spears polskiego Kościoła był Jan Dobraczyński - hurtownik w branży oleodruków pobożnych 128
 • Ueorgan Ludu 16 kwi 2006 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 15 (181) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 10 kwietnia 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy Specjalne oddziały likwidują nielegalne... 129
 • Skibą w mur - Czas zapytań 16 kwi 2006 W Polsce pod rządami braci Kaczyńskich - mimo becikowego - rodzi się więcej pytań niż dzieci 130