66 proc. Polaków pozytywnie ocenia policję

66 proc. Polaków pozytywnie ocenia policję

Dodano:   /  Zmieniono: 1
66 proc. Polaków pozytywnie ocenia policję (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Jak wskazują wyniki najnowszej edycji badania CBOS-u, przeprowadzonego w dniach 11-16 września 2014 roku na reprezentatywnej próbie 946 osób, większość Polaków dobrze ocenia Policję jako instytucję.
Od lat, regularnie co miesiąc, CBOS monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta, natomiast kilka razy w roku przedstawia badanym rozszerzoną listę instytucji publicznych. Obecnie ocenie poddano m.in. władze samorządowe, związki zawodowe, służby mundurowe, instytucje finansowe oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości. 

Jak wskazują wyniki najnowszej edycji badania, 66 proc. Polaków pozytywnie ocenia Policję. Odmiennego zdania jest nieco ponad jedna piąta respondentów (22 proc.), natomiast co dziesiąty (12 proc.) nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Wynik ten utrzymał się na zbliżonym poziomie do uzyskanego w poprzednim pomiarze.

W najnowszej edycji badania, Policja znajduje się na trzecim miejscu spośród dwudziestu ocenianych instytucji. Więcej pozytywnych ocen ankietowani przyznali tylko działalności Prezydenta i wojska. 

Warto zwrócić uwagę, że od wielu lat instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura oceniane są znacznie niżej niż Policja - odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest ponad dwukrotnie wyższy.

policja.pl
 1

Czytaj także