Ostrzejsze kary dla piratów drogowych, skuteczniejsze egzekwowanie alimentów. Prezydent podpisał osiem ustaw

Ostrzejsze kary dla piratów drogowych, skuteczniejsze egzekwowanie alimentów. Prezydent podpisał osiem ustaw

Andrzej Duda po podpisaniu ustawy
Andrzej Duda po podpisaniu ustawy / Źródło: Kancelaria Prezydenta
Prezydent Andrzej Duda 6 maja podpisał osiem ustaw, w tym ustawę o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych zasad, których celem będzie doprowadzenie do surowszego i przede wszystkim bardziej skutecznego ścigania i karania kierowców łamiących uporczywie przepisy ruchu drogowego.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności nawiązuje do rządowego programu „Praca dla więźniów”. Kilkuletni program przewiduje: wybudowanie w latach 2016-2023 czterdziestu hal produkcyjnych przy zakładach karnych; rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządu terytorialnego i innych podmiotów (cel ten realizuje już obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017 r. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, która poszerza katalog prac wykonywanych przez skazanych nieodpłatnie) oraz wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Głównym celem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie standardów pracy tymczasowej oraz poprawa warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych.

Celem uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest realizacja konstytucyjnego obowiązku zapewnienia przez państwo opieki osobom niepełnosprawnym, dzieciom i innym osobom, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych. Wprowadzone w zakresie prawa karnego zmiany, dotyczące przestępstwa niealimentacji, prowadzić mają do podniesienia skuteczności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych od osób uchylających się od tego obowiązku.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ma na celu dokonanie reformy systemu metrologii instytucjonalnej w Polsce. Wprowadza reformę administracji metrologicznej, polegającą na zniesieniu jednego z organów administracji miar – naczelnika obwodowego urzędu miar oraz likwidacji obwodowych urzędów miar. Naczelnicy obwodowych urzędów miar oraz zatrudnieni tam pracownicy, stają się pracownikami właściwych miejscowo okręgowych urzędów miar.

Ponadto prezydent Duda podpisał ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r., oraz ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego. Nowe cywilne odznaczenie będzie wręczał prezydent RP za pomoc Polakom lub obywatelom polskim w latach 1939-1989. W rozmowie z Wprost.pl autor projektów medalu Robert Szydlik wyjaśniał, jakie idee przyświecały jego powstaniu.

Czytaj też:
Nowe cywilne odznaczenie coraz bliżej. To może być przełom w polskiej polityce historycznej

Źródło: WPROST.pl / prezydent.pl
+
 7

Czytaj także