Ziobro: Przepisy dopuszczające przerywanie ciąży niezgodne z konstytucją

Ziobro: Przepisy dopuszczające przerywanie ciąży niezgodne z konstytucją

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Aborcja wykonywana z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu jest niezgodna z konstytucją – twierdzi minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w stanowisku, które przekazał Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Stanowisko Zbigniewa Ziobry ws. ustawy aborcyjnej pojawiło się już na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości złożył swoją opinię w TK, by stwierdzić niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Ziobro w dokumencie do TK podkreślił, że „zgodnie z konstytucją podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia. Pojęcie „człowiek”, które zostało użyte m.in. w art. 30 i art. 38 Konstytucji, obejmuje również istotę ludzką w prenatalnej fazie jej rozwoju”. Dodał, że ochrona, która została zapisana w ustawie zasadniczej, dotyczy także tego „wczesnego okresu życia”.

Ziobro: Nieuleczalna choroba nie uzasadnia przerywania ciąży

„Wprowadzenie ograniczeń prawnej ochrony życia dziecka poczętego jest możliwe jedynie w sytuacji absolutnej konieczności. Może to nastąpić w szczególności, gdy jedynie w ten sposób możliwa jest ochrona innego, równie ważnego w konstytucyjnej hierarchii dobra – np. prawa do prawnej ochrony życia innej osoby. Pogląd taki jest zgodny z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz opiniami zdecydowanej większości przedstawicieli doktryny prawa” – czytamy w stanowisku Ziobry, które zamieszczono również na stronie Prokuratury Krajowej.

Prokurator Generalny jest zdania, że sam fakt ciężkiego upośledzenia dziecka poczętego lub jego nieuleczalnej choroby, a tym bardziej prawdopodobieństwo tego faktu, nie może być uznany za konstytucyjnie uzasadniony powód dopuszczalności przerywania ciąży.

Jak podkreśla Radio ZET, stanowisko Ziobry nie oznacza, że Trybunał Konstytucyjny zajmie się tą sprawą od razu. Potrzebuje bowiem do tego decyzji politycznej.

Czytaj też:
Referendum w Irlandii. Kobiety świętują na ulicach Dublina

Źródło: WPROST.pl / Trybunał Konstytucyjny / Prokuratura Krajowa
 3

Czytaj także