Kontrola CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

Kontrola CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne / Źródło: cba.gov.pl
CBA prowadzi kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Chodzi m.in. o weryfikację zasadności udzielonego dofinansowania na kwotę niemal 5 mln złotych.

Choć informacja o kontroli obiegła media dopiero teraz, to Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło ją 17 kwietnia 2019 r. W komunikacie podkreślono, że dotyczyła ona „procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczącej udzielenia dofinansowania Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski spółce komandytowo-akcyjnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn. »Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski spółka komandytowo – akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej«”.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikują zasadność udzielonego dofinansowania, jak również prawidłowość samego procesu realizacji projektu. Wartość udzielonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansowania wyniosła 4.999.999,99 PLN.

+
 1

Czytaj także