Sejm uchwalił nowelizację ustawy ws. nauczycielskich wynagrodzeń

Sejm uchwalił nowelizację ustawy ws. nauczycielskich wynagrodzeń

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej m.in. terminu wypłat przez samorządy jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Zgodnie ze zmianami samorządy będą miały więcej czasu na wyliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli i wypłacenie im dodatków uzupełniających. W głosowaniu wzięło udział 421 posłów, 419 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
W przyjętej przez Sejm ustawie reguluje się obowiązkowe terminy m.in. wypłaty różnicy między średnią nauczycielskich wynagrodzeń uzyskanych w danym roku a średnią, którą powinni uzyskać zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela. Według posłów, obecnie obowiązujące terminy (znowelizowane w listopadzie 2008 r.) okazały się niewykonalne dla samorządów, które dokonują wypłat. Problem ten jako pierwszy zgłosił Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Pensje pod kontrolą

Zgodnie z nowelizacją, wszystkie samorządy będą musiały do 20 stycznia każdego roku przeprowadzić analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a następnie w terminie do 31 stycznia wypłacić różnicę między "wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku szkolnym" a "iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku". Ponadto nowelizacja zobowiązuje samorządy, aby do 17 lutego każdego roku składały, m.in. w Regionalnych Izb Obrachunkowych, sprawozdanie z osiągania średnich wynagrodzeń określonych w Karcie Nauczyciela. Ustawa doprecyzowuje także, aby samorządy przeprowadzały analizę średnich wynagrodzeń w każdym przypadku bez względu na osiąganą średnią i przesyłały ją do Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Nie będzie dowolnej interpretacji Karty Nauczyciela

Nowelizacja zobowiązuje także MEN do wydania rozporządzenia określającego m.in. sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ustalania kwot różnicy i wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego, a także wzór formularza sprawozdawczego. Według posłów, którzy w czwartek, podczas drugiego czytania, odbyli debatę nad nowelizacją, rozporządzenie MEN w tej sprawie jest konieczne, by uniknąć dowolności w interpretowaniu zapisów Karty Nauczyciela odnośnie wypłacania nauczycielskich dodatków.

PAP, dar

 0

Czytaj także