Komorowski z wizytą u Szwajcarów

Komorowski z wizytą u Szwajcarów

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. pap
Prezydent Bronisław Komorowski rozpoczął dwudniową, oficjalną wizytę w Szwajcarii, gdzie weźmie m.in. udział w forum gospodarczym w Zurychu, poświęconym polskiemu rynkowi inwestycyjnemu. Prezydentowi towarzyszy małżonka Anna Komorowska.

Prezydent składa wizytę w Szwajcarii na zaproszenie prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, przewodniczącej Rady Federalnej Eveline Widmer-Schlumpf.

Prezydencki minister Jaromir Sokołowski mówił w środę PAP i IAR, że celem wizyty jest "nadanie relacjom polsko-szwajcarskim nowego impulsu" w obszarze współpracy gospodarczej, politycznej, wojskowej, naukowej i kulturalnej.

Sokołowski zaznaczył, że Szwajcaria dostrzega rosnący potencjał polskiej gospodarki. Z tego względu ważnym aspektem wizyty prezydenta w tym kraju będą kwestie gospodarcze. "Będziemy chcieli przedstawić nowe możliwości inwestycyjne w Polsce, sukcesy naszych reform i sukcesy prywatyzacyjne. Liczymy na zwiększone zainteresowanie szwajcarskich przedsiębiorców polskim rynkiem kapitałowym i inwestycyjnym" - mówił prezydencki minister.

W tym celu - poinformował - prezydent Komorowski wspólnie z prezydent Konfederacji Szwajcarskiej otworzą w Zurychu, czyli "jednym z głównych centrów finansowych Europy" forum gospodarcze "Polski rynek inwestycyjny". Będzie to pierwszy punkt wizyty pary prezydenckiej w Szwajcarii.

Z Zurychu Komorowski - jeszcze w czwartek - uda się do Berna, gdzie przed budynkiem parlamentu odbędzie się uroczystość oficjalnego powitania pary prezydenckiej. Później prezydent oraz pierwsza dama spotkają się w budynku parlamentu z Radą Federalną, czyli szwajcarskim rządem. Przewidziano wystąpienia prezydenta oraz Anny Komorowskiej, a także rozmowy plenarne delegacji. Po spotkaniu planowana jest konferencja prasowa.

W czwartek wieczorem głowa państwa wraz z małżonką wezmą udział w uroczystym obiedzie wydanym przez prezydent Widmer-Schlumpf.

W piątek Komorowski spotka się z polską kadrą naukową i polskimi studentami na Uniwersytecie we Fryburgu, gdzie studiował prezydent II RP Ignacy Mościcki i gdzie znajduje się poświęcona mu tablica pamiątkowa. Z kolei w Morges prezydent odwiedzi muzeum pianisty oraz premiera i ministra spraw zagranicznych II RP Ignacego Jana Paderewskiego oraz odsłoni tablicę upamiętniającą jego koncert charytatywny w tym mieście. Spotka się także ze szwajcarską Polonią.

Również w piątek prezydent wysłucha w Lozannie koncertu zatytułowanego "Muzyka Gór". Jak poinformował Sokołowski, w programie znajdą się m.in. utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i Karola Szymanowskiego, muzyka ludowa oraz współczesne aranżacje muzyki góralskiej. Wystąpią m.in. Janusz Olejniczak oraz Sebastian Karpiel-Bułecka, całość poprowadzi Jerzy Maksymiuk.

Szwajcaria nie ma instytucji głowy państwa. Funkcje reprezentacyjne pełni wybierany na rok przewodniczący Rady Federalnej (rządu), noszący tytuł prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej. Rada Federalna sprawuje najwyższą władzę rządzącą i wykonawczą; składa się ona z 7 członków (ministrów), wybieranych przez parlament na czteroletnią kadencję.

Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament - Zgromadzenie Federalne złożone z Rady Narodowej i Rady Kantonów. Rada Narodowa (izba niższa), o kadencji czteroletniej, liczy 200 deputowanych. Rada Kantonów (izba wyższa) składa się z 46 członków, wybieranych na okres od jednego do czterech lat.
eb, pap
+
 0

Czytaj także