List otwarty do Patronów, Uczestników, Partnerów i Sympatyków Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa

List otwarty do Patronów, Uczestników, Partnerów i Sympatyków Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa

Michał M. Lisiecki, Prezes PMPG Polskie Media
Michał M. Lisiecki, Prezes PMPG Polskie Media Źródło: FORUM/Radosław Nawrocki

Warszawa – Nowy Jork, 20 stycznia, 2018 r.

Do Patronów, Uczestników, Partnerów i Sympatyków Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa:

Jako organizatorzy, członkowie Honorowej Rady Programowej i współzałożyciele formatu RTMx (Round Table Mixer), chcemy Państwa serdecznie zaprosić na inauguracyjną sesję Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji w Miami na Florydzie.

Przystępując do organizacji tego wydarzenia, stawialiśmy sobie za cel powołanie do życia pierwszego dwustronnego polsko-amerykańskiego forum biznesowego, którego efektem będzie wzmocnienie więzi handlowych i gospodarczych, a także naszego bezpieczeństwa geopolitycznego i historycznego sojuszu.

Studenci historii, ale też każdy, kto interesuje się przeszłością, dobrze wie, że wywodzi się on już z czasów rewolucji amerykańskiej, tym samym stanowiąc pierwszy międzynarodowy sojusz Stanów Zjednoczonych. Gdy polscy bojownicy o wolność, Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, dołączyli do amerykańskiego ruchu rewolucyjnego i przybyli z pomocą walczącej o samostanowienie młodej demokracji, wykopali solidny fundament pod dalsze obustronne relacje. W walce o wartości przez ponad dwa stulecia walczyliśmy po jednej stronie. Wkrótce po zrzuceniu jarzma imperialnej tyranii, nowo powstałe USA zagwarantowały obywatelom prawa naturalne - ustanowione przez Boga, a nie rząd – poprzez ich kodyfikację w pierwszej na świecie nowoczesnej konstytucji (1789 r.). Polska przyjęła te ramy zaledwie dwa lata później (1791 r.) pisząc własną ustawę zasadniczą, która jako pierwsza w Europie potwierdzała te uniwersalne wartości.

Nasz sojusz wielokrotnie był integralną częścią bezpieczeństwa obu narodów i większej stabilności geopolitycznej. W 1918 r. opracowany przez Amerykę plan „Czternastu punktów” stanowił ramy procesu, który przyniósł Polsce upragnioną niepodległość. Dwa lata później, w 1920 r., amerykańscy piloci walczyli u boku swoich polskich kolegów w bitwie warszawskiej, odpierając bolszewików, którzy po trupie Rzeczpospolitej chcieli przynieść Europie komunistyczną rewolucję. Wbrew woli jej narodów. Podczas II wojny światowej Ameryka znowu walczyła o wolność Starego Kontynentu, pomagając pokonać niemieckich nazistów dążących do despotycznej hegemonii. Przez cały okres zimnej wojny, Ameryka konsekwentnie zmierzała do uwolnienia tych narodów, które cierpiały pod wpływem sowieckiego ucisku za żelazną kurtyną. Przez dekady Polska służyła jako istotny węzeł strategii wojny informacyjnej, promującej demokrację i opór obywatelski, który podsycało Radio Wolna Europa. Właśnie ze względu na łączącą nasze narody przeszłość, pierwsza wizyta w stolicy suwerennego kraju, którą prezydent Donald Trump odbył w lipcu 2017 r., miała miejsce w Warszawie. Przesłanie płynące z jego przemówienia było jasne. Chodziło o solidarność z rządem wybranym na tej samej płaszczyźnie ideowej, tj. ochrony suwerenności państwa narodowego oraz promowania konserwatywnych wartości i patriotyzmu. Ta historyczna wizyta wzmocniła zaangażowanie Polski i Ameryki w dwustronne relacje przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa, ale także przyczyniła się do pogłębienia transatlantyckich stosunków gospodarczych, co jest kluczem do rozwoju autentycznego sojuszu naszych państw na miarę XXI wieku.

Podczas inauguracyjnego Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa chcemy służyć integralnemu komponentowi współczesnej globalnej dyplomacji i postępu społecznego – współzależnemu, ale wolnemu handlowi między sojusznikami. Od 1989 roku, kiedy Polska przekształciła swój ustrój z komunistycznej gospodarki nakazowej na rynkową, więzi handlowe między naszymi narodami zaczęły się umacniać. Uważamy jednak, że do tej pory lewie ślizgaliśmy się po powierzchni tematu, a potencjał transferu komercyjnego i intelektualnego jest znacznie większy Warszawa – Nowy Jork, 20 stycznia, 2018 r. niż to, co do tej pory zostało skonsumowane – przynosząc korzyści materialne obu gospodarkom i społeczeństwom.

Nieprzypadkowo wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie zbiegła się z otwarciem najnowszego w Europie terminala przeładunkowego LNG w Świnoujściu. Prezydent Trump i jego administracja uznali, że polska polityka energetyczna postawiła na bezpieczeństwo wynikające z różnorodności źródeł dostaw surowca. We współczesnej Europie istnieje jeden dominujący kontynentalny dostawca, który chce wykorzystać swoją zdolność do handlu energią jako broń polityczną – z wyraźnym celem destabilizacji swoich przeciwników. To oczywiste niebezpieczeństwo, zignorowane przez poprzednie rządy Polski i Ameryki, ale obecnie trzeźwo oceniane przez administrację Trumpa i Morawieckiego.

Polska, jako rosnący odbiorca amerykańskich towarów i usług, beneficjent transferu technologii, produkcji przemysłowej OEM oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze usług opartych na wiedzy i wymiany edukacyjnej, ma wyjątkową pozycję, aby stać się liderem rozwijającej się inicjatywy „Trójmorza”. Ten projekt – na płaszczyźnie handlu i bezpieczeństwa – z entuzjazmem łączy tuzin suwerennych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od Morza Bałtyckiego przez Morze Czarne po Adriatyk w Europie Środkowo-Wschodniej. Porozumienie „Trójmorza” skupia 112 milionów Europejczyków z najszybciej rozwijających się gospodarek, którzy obawiają się ryzyka podważania własnej suwerenności, płynącego ze strony centralizujących się politycznie sfer wpływów, które leżą zarówno na ich wschodzie, jak i na zachodzie. Polska od samego początku jest polityczną i ekonomiczną kotwicą oraz motorem tego projektu. Wynika to z polskiego potencjału regionalnego, jako największego państwa Europy Środkowo-Wschodniej z najwyższymi wskaźnikami produkcji przemysłowej, liczby ludności, jak i największego rynku kapitałowego regionu.

Biorąc pod uwagę tę dynamikę, uważamy, że jest to idealny moment na połączenie polskich i amerykańskich interesów biznesowych z sektorów energetyki, obrony, technologii, telekomunikacji i usług konsumenckich. To również najlepszy czas dla liderów myśli ekonomicznej, strategów, inwestorów mających dostęp do bazy kapitałowej oraz wszystkich, którzy chcą być częścią historii „polskiego cudu gospodarczego” oraz ciągle rozwijających się relacji polsko-amerykańskich.

Mamy nadzieję, że dołączą do nas Państwo w Miami w lutym 2018 r., w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystko po to, aby coraz szybciej rozwijać wzajemne więzi gospodarcze, zapewniające wspólny dobrobyt naszych dwóch narodów. Bo Polska i Ameryka są najsilniejsze wtedy, gdy działają razem – politycznie, gospodarczo i we wspólnym dążeniu do pokojowej stabilizacji dla przyszłych pokoleń!

Za Wolność Naszą i Waszą,

Michał Maciej Lisiecki & Matthew Tyrmand
Współzałożyciele RTMx Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Honorowego Komitetu Programowego Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa 2018

Czytaj też:
An open letter to Polish American Leadership Summit Patrons, Attendees, Supporters, and Partners