Przymiotniki na literę „p”. Wiesz, co oznaczają?

Zachęcamy Was do rozwiązania quizu z przymiotnikami na literę „p”. Sprawdźcie, czy nie popełnicie błędu i poprawnie wskażecie ich znaczenie.
Twój wynik:

1 / 15 Palatalny to:

o spółgłosce: miękki
o spółgłosce: twardy

2 / 15 Paliowy to:

daw. jasnożółty
daw. jasnoczerwony

3 / 15 Pałąkowaty to:

drewniany
łukowato wygięty

4 / 15 Pandemiczny to:

występujący miejscowo
należący do ogółu, obejmujący swym zasięgiem wszystkich

5 / 15 Parciany to:

zrobiony z grubego płótna konopnego lub lnianego albo ze szpagatu
znajdujący się na parterze domu

6 / 15 Parcjalny to:

daw. obiektywny, sprawiedliwy
daw. stronniczy, jednostronny

7 / 15 Pasowany to:

pot. w paski
pot. skrojony tak, żeby przylegał do figury

8 / 15 Patriarchalny to:

obejmujący pełny etat
oparty na poszanowaniu starszeństwa, związków rodzinnych i tradycji; też: odznaczający się ojcowskim stosunkiem do wszystkich

9 / 15 Płowy to:

żółtawy z szarym odcieniem
dążący do perfekcji lub taki, który osiągnął perfekcję w jakimś działaniu

10 / 15 Pękaty to:

pot. bogaty
rozszerzający się znacznie w jednym miejscu, zwykle pośrodku

11 / 15 Portatywny to:

o włosach: taki, który posiwiał
daw. przenośny

12 / 15 Podstołeczny to:

leżący w pobliżu stolicy państwa
skłonny do pobłażania; też: będący przejawem takiej cechy

13 / 15 Procesualny to:

życzliwy w stosunku do innych; też: wyrażający taką postawę
dotyczący procesu – postępowania sądowego

14 / 15 Psychotropowy to:

o związkach chemicznych: działający na ośrodkowy układ nerwowy
o pytaniu: powodujący, że odpowiadający mówi coś, co chciałby ukryć

15 / 15 Poufny to:

łagodny, zgodny, niesprzeciwiający się nikomu; też: będący objawem takich cech
udostępniany tylko niewielu osobom, wymagający dyskrecji