Przymiotniki na literę „e”. Wiesz, co oznaczają?

Chcesz rozbudować swoje słownictwo? Zachęcamy do rozwiązania quizu, w którym główną rolę odgrywają przymiotniki na literę „e”.
Twój wynik:

1 / 15 Ezopowy to:

zwięzły i trafny, dowcipny, cięty
gorzki, niesmaczny

2 / 15 Ewidentny to:

oczywisty, wyraźny
możliwy, przypuszczalny

3 / 15 Eutropowy to:

obracający się ku słońcu
przystosowany do zapylania przez owady
obie odpowiedzi są poprawne

4 / 15 Etniczny to:

związany z przynależnością do jakiegoś narodu
subtelny, zwiewny

5 / 15 Esencjonalny to:

nierozcieńczony, mocny
zawierający istotę rzeczy
obie odpowiedzi są poprawne

6 / 15 Erotematyczny to:

polegający na stawianiu uczniom naprowadzających pytań
rozpatrujący dzieło lub czyjąś twórczość bez uwzględnienia innych aspektów, np. biografii autora

7 / 15 Epistemiczny to:

filoz. poznawczy
dotyczący listów lub utworów napisanych w formie listów

8 / 15 Eoliczny to:

związany z działaniem wiatru na powierzchni Ziemi
zachodzący z udziałem enzymów

9 / 15 Enigmatyczny to:

zagadkowy, tajemniczy
niejasny, trudny do zrozumienia
obie odpowiedzi są poprawne

10 / 15 Endotermiczny to:

chem. powstający, przebiegający z pochłanianiem ciepła
wytwarzający ciepło w procesach metabolizmu i utrzymujący stałą ciepłotę ciała
obie odpowiedzi są poprawne

11 / 15 Endogeniczny to:

odnoszący się do procesów zachodzących we wnętrzu Ziemi
odnoszący się do procesów zachodzących we wnętrzu Marsa

12 / 15 Endemiczny to:

występujący tylko na danym terenie
powszechny

13 / 15 Eminentny to:

wybitny, znakomity
zwyczajny; taki, który nie wyróżnia się z tłumu

14 / 15 Emblematyczny to:

symboliczny
nieważny

15 / 15 Elokwentny to:

mający dar, łatwość wymowy
iron. gadatliwy
obie odpowiedzi są poprawne