Przymiotniki na literę „i”. Wiesz, co oznaczają?

Izabelowaty, ideomotoryczny, iluzoryczny – o znaczenie m.in. tych słów pytamy w dzisiejszym quizie. Umiesz wskazać ich definicje?
Twój wynik:

1 / 15 Izotoniczny to:

mający ciśnienie jednakowe z ciśnieniem porównywanym
mający jednakową liczbę akcentów
obie odpowiedzi są poprawne

2 / 15 Izolowany to:

stanowiący odosobniony przypadek
pokryty warstwą izolacji
wydzielony ze złożonej struktury
wszystkie odpowiedzi są poprawne

3 / 15 Izogonalny to:

mat. równokątny
nieśmiertelny

4 / 15 Izabelowaty to:

o maści konia: czarny
o maści konia: jasnożółtawy, płowy

5 / 15 Irrealny to:

nierealny, nierzeczywisty
realny, rzeczywisty

6 / 15 Irrelewantny to:

jęz. nieistotny dla funkcji komunikatywnej wypowiedzi
jęz. istotny dla funkcji komunikatywnej wypowiedzi

7 / 15 Inwazyjny to:

dotyczący inwazji zbrojnej
med. łączący się z ingerencją w organizm
obie odpowiedzi są poprawne

8 / 15 Intrygujący to:

dotyczący powiązań utworu literackiego z innymi dziełami literackimi
poruszający, wzbudzający chęć poznania

9 / 15 Intersubiektywny to:

dostępny więcej niż jednemu podmiotowi poznającemu
o programie komputerowym: zdolny do prowadzenia dialogu z użytkownikiem

10 / 15 Integralny to:

nierozdzielnie związany z całością
odseparowany, rozłączny

11 / 15 Intencjonalny to:

należący do innego plemienia
mający coś na celu

12 / 15 Infernalny to:

pochodzący z piekła
przerażający
obie odpowiedzi są poprawne

13 / 15 Ideomotoryczny to:

będący automatycznym następstwem bodźca myślowego
głupi, bezsensowny

14 / 15 Implicytny to:

stanowiący nieodpartą konieczność
wnioskowany z kontekstu, domyślny

15 / 15 Iluzoryczny to:

ulegający impulsom, popędliwy; też: świadczący o takich cechach
złudny, pozorny

Zobacz inne quizy