Wiosenne przysłowia i powiedzenia. Potrafisz dokończyć?

Niektóre słyszymy od urodzenia, inne zostały nieco zapomniane. Jak dobrze znasz polskie przysłowia o wiośnie?
Twój wynik:

1 / 10 Na rozgrzewkę kilka prostych. W marcu, jak...

w tańcu
w garncu
w czepcu

2 / 10 Kolejny miesiąc. Kwiecień plecień, bo przeplata

raz rachunek, raz wypłata
rata tata, tata rata
trochę zimy, trochę lata

3 / 10 Jedna jaskółka...

to kiepska spółka
wiosny nie czyni
drugiej zerka na piórka

4 / 10 Kto w marcu zasieje, ten...

się na wiosnę śmieje
do lata osiwieje
we wrześniu kosi knieję

5 / 10 A po lutym marzec spieszy...

słychać brzęk lemieszy
lecz dopiero kwiecień nas pocieszy
koniec zimy wszystkich cieszy

6 / 10 Na marzec narzeka...

każdy starzec
koziorożec
zamarznięta rzeka

7 / 10 Jak przygrzeje słonko...

wyrośnie ci kąkol
przyjdzie kwiecień łąką
będzie maj z biedronką

8 / 10 Gdy przyjdzie wiosna hoża...

pójdzie zima do morza
to znaczy - taka wola boża
kryj się tylko kto moża

9 / 10 Kwiecień gdy deszczem plecie...

to wszyscy dalej wiecie
to maj wjedzie w karecie
to maj wystroi w kwiecie

10 / 10 W kwietniu gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa...

dzięcielina pała krzywa
świerzop, gryka rosną chyba
mokra wiosna zwykle bywa

Zobacz inne quizy