Quiz ortograficzny. „Ó” czy „u”?

Zachęcamy Was do rozwiązania najnowszego quizu ortograficznego.
Twój wynik:

1 / 15 Który zapis jest poprawny?

gżegżułka
gżegżółka

2 / 15 Który zapis jest poprawny?

tchurz
tchórz

3 / 15 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

4 / 15 Który zapis jest poprawny?

przepiurka
przepiórka

5 / 15 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

6 / 15 Który zapis jest poprawny?

wujt
wójt

7 / 15 Który zapis jest poprawny?

pruchno
próchno

8 / 15 Który zapis jest poprawny?

rzeżucha
rzeżócha

9 / 15 Który zapis jest poprawny?

prużny
próżny

10 / 15 Który zapis jest poprawny?

halibut
halibót

11 / 15 Który zapis jest poprawny?

partytura
partytóra

12 / 15 Który zapis jest poprawny?

rumień
rómień

13 / 15 Który zapis jest poprawny?

klaustrofobia
klaóstrofobia

14 / 15 Który zapis jest poprawny?

turbulencje
tórbulencje

15 / 15 Który zapis jest poprawny?

trud
tród

Zobacz inne quizy