Quiz ortograficzny. Wiesz, jak zapisać te słowa?

Przygotowane przez nas pytania nie powinny sprawić Wam trudności. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

ubustwo
ubóstwo

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

kukułka
kókółka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

chur
chór

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żur
żór

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

partytura
partytóra

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

ruzga
rózga

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

prużny
próżny