Quiz ortograficzny. Wskaż prawidłową odpowiedź!

Przygotowane przez nas pytania nie powinny sprawić Wam dużych trudności. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

chumor
humor

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

błachostka
błahostka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rozprężenie
rozpręrzenie

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

ościerznica
ościeżnica

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

jaskułka
jaskółka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

chiperbola
hiperbola

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wehikuł
wechikuł

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

prószyć
pruszyć

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

chwalipięta
hwalipięta