Quiz z „Ogniem i mieczem”. Dokończysz popularne fragmenty?

Uzupełnianie zdań z naszych ulubionych powieści? Nic prostszego!
Twój wynik:

1 / 10 – Człowiek póty młody, póki się

śmieje
trudzi
rusza
go pytają o dowód

2 / 10 – Ja zaś wolę życie, bo śmierć to na raz sztuka, od której się

uciec nie da nijak.
żadnym dowcipem nie wykręcisz.
nie odżegnasz nawet w kościele.
nie wymiga taki gagatek.

3 / 10 – Co, u licha! – zakrzyknął pan Zagłoba. – Sarny za wilkami gonią! Świat, widzę, przewraca się

do góry nogami!
na naszych oczach!
każdego dnia!
jak pijany!

4 / 10 – Jedzże waćpanna – rzekł – „kiedy w brzuchu pusto, w głowie

takoż pusto...”
groch z kapustą...”
burczenie słychać...”
ozory krowie...”

5 / 10 – Milczałbyś, panie Michale. Nie większyś od sikory, to się ziarnkiem prosa pożywisz,

a rosą napoisz.
a deszczem nasiąkniesz.
a wiatrem napijesz.
a z naparstka napijesz.

6 / 10 Bar...

pusty!
tłoczny!
zamknięty!
wzięty!

7 / 10 – Niejeden szlachcic tyle nie wyorze w tym kraju, ile

poseł ukradnie.
ksiądz wymodli.
w barze straci.
dziad wyżebrze.

8 / 10 – Na starość najgorzej

mieć niewdzięczne dziecię.
na krzywej chabecie.
ładnej kobiecie.
samemu na świecie.

9 / 10 Błogo mi jest, bo prawdę rzekłszy, po miodzie i węgrzynie nie masz

jak słońce na stare kości.
jak w domu.
lepszego nad Wołodyjowskiego.
dosyć miodu i węgrzyna.

10 / 10 - Mości panowie! gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło, a pewnie i miodu, bo stare gardło

jak stary wóz smarować trzeba.
jak stara rynna trzeszczy.
jak stara chata - z przeciągami.
już na sucho nie zaśpiewa.