MEN wycofuje się ze zmian

MEN wycofuje się ze zmian

Dodano:   /  Zmieniono: 8
MEN wycofuje się ze zmian
MEN wycofuje się ze zmian / Źródło: East News
Minister edukacji zapowiada więcej lekcji informatyki w liceum, niż proponowano kilka dni temu. Rezygnuje też z obowiązkowego egzaminu z historii po szkole podstawowej. Uczeń sam wybierze dodatkowy przedmiot.

Kilka dni temu resort edukacji pokazał propozycję siatki godzin w zreformowanych szkołach. To, co zaskoczyło ekspertów, to bardzo mały wymiar godzin informatyki w liceach. Zgodnie z propozycją na naukę przedmiotu przewidziano tylko rok w wymiarze jednej lekcji tygodniowo. Ta deklaracja wywołała także konsternację w resortach rozwoju i cyfryzacji, które wykładają setki milionów złotych na doprowadzenie do szkół szerokopasmowego internetu oraz naukę programowania dla uczniów i nauczycieli. Na dodatek w planach wicepremiera Morawieckiego branża informatyczna ma być jedną z tych, które rozruszają polską gospodarkę. Z jego koncepcją rozwoju kłóci się też zapowiedź minister edukacji Anny Zalewskiej, że uczniowie po szkole podstawowej nie będą egzaminowani z żadnego przedmiotu przyrodniczego.

Eksperci przekonują, że może to doprowadzić do marginalizacji nauczania tych przedmiotów, a to z kolei przełoży się na mniejsze zainteresowanie studiami ścisłymi, co boleśnie odczuje gospodarka. Zgodnie z zapowiedzią absolwenci zreformowanej szkoły podstawowej mieliby zdawać obowiązkowo cztery przedmioty. Trzy z nich to tzw. maturalne, czyli język polski, obcy i matematyka, dodatkowo jeszcze historia. – To jasny sygnał dla uczniów i pedagogów, które przedmioty są ważne, a które nie – mówi dyrektor jednego z najlepszych polskich liceów. Pojawia się jeszcze jeden problem, czyli rekrutacja do licealnych klas o profilu przyrodniczym. – Na jakiej podstawie będziemy wiedzieć, czy dany uczeń ma predyspozycje do nauki chemii lub fizyki na poziomie rozszerzonym? Oceny na świadectwie nie są obiektywnym czynnikiem – mówi nasz rozmówca. Wątpliwości nazbierało się sporo, więc zapytaliśmy o nie minister edukacji Annę Zalewską.

Reforma edukacji wywołuje emocje. Ostatnio podgrzała je zapowiedź, że lekcje informatyki zostaną ograniczone do godziny tygodniowo tylko przez jeden rok. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej zapowiadała pani przeniesienie polskiej szkoły do ery cyfrowej.

To było nieporozumienie, które wyjaśniliśmy. Zapewniam, że dotrzymamy słowa i informatyzacja szkoły będzie wiązała się też z rozszerzeniem programu nauczania tego przedmiotu i podniesieniem kompetencji cyfrowych uczniów. Przygotowaliśmy wstępną propozycję ramowych planów nauczania, które teraz szczegółowo analizowane są przez ekspertów pracujących nad nową podstawą programową. dodam, że nie rezygnujemy z nauki przedmiotów w wymiarze rozszerzonym.

To ile godzin informatyki będzie w nowym liceum?

Propozycja jest taka aby, na poziomie podstawowym wszyscy uczniowie przez trzy lata mieli dwie lekcje informatyki w tygodniu. (Szkoły będą mogły inaczej rozłożyć tę liczbę godzin, byle tylko ich suma się zgadzała np. będą mogły zaplanować cały kurs na dwa lata, zwiększając liczbę godzin do trzech w tygodniu red.). Uczniowie, którzy wybiorą klasy o profilu informatycznym, oczywiście będą mieli odpowiednio więcej zajęć. Ostateczną siatkę godzin pokażemy pod koniec listopada.

Minister cyfryzacji anna streżyńska chce do września 2018 r. Spiąć szybkim internetem w ogólnopolską sieć edukacyjną wszystkie szkoły. finansuje naukę programowania dla uczniów i nauczycieli. Eksperci wytykają, że do tej pory men nie przedstawiło żadnej koncepcji, jak ten potencjał wykorzystać.

Pracujemy nad tym. To, co zamierzamy zrobić w najbliższym czasie, to zmobilizować się finansowo, aby w szkołach obok szerokopasmowego internetu pojawił się sprzęt informatyczny. Chcemy też jako ministerstwo przejąć finansowanie zakupu aktualizacji oprogramowania, na którym pracują szkoły, bo w większości przypadków są to aplikacje mające kilka czy nawet więcej lat.

Pozostaje problem nauczycieli, którzy często nie mają wiedzy i umiejętności, jak wpleść do nauczania nowoczesne technologie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że cyfryzacja szkoły nie ogranicza się do lekcji informatyki.Chcemy, by dzięki tym narzędziom nauczanie stało się lepsze i ciekawsze. Szerokopasmowy internet daje chociażby możliwość, by setki szkół i tysiące uczniów uczestniczyły online w doświadczalnych lekcjach chemii lub fizyki czy też w wykładach historycznych prowadzonych w najlepszych ośrodkach akademickich. Planujemy szkolenia dla pedagogów, by z tych rozwiązań umieli korzystać.

To ma być rozwiązanie systemowe?

Planujemy gruntowną reformę systemu doskonalenia nauczycieli. Obecnie jest on wypaczony. Mamy ponad 400 ośrodków doskonalących, które działają bez żadnej akredytacji. Nikt nie weryfikuje efektów ich pracy. To się zmieni. Po drugie każdego roku na doskonalenie zawodowe pedagogów powinno być przeznaczone nawet 400 mln zł. Wydatkowanie tych środków też pozostaje poza kontrolą. Zamierzamy uruchomić rozwiązania, w ramach których państwo finansuje rozwój zawodowy pedagogów, ale też go od nich wymaga i kierunkuje. Myślimy o wprowadzeniu oceny pracy nauczycieli. To jest norma w większości krajów UE. Szczegóły będą jeszcze negocjowane ze związkami zawodowymi i z samorządami.

Nauczyciele narzekają, że nie mają czasu na wprowadzanie nowinek technologicznych, bo ogranicza ich podstawa programowa.

To też się zmieni. Nowa podstawa programowa zostanie tak skonstruowana, aby na realizację wytycznych programowych nauczyciele poświęcali ok. 80 proc. czasu pracy z uczniem. Pozostałe 20 proc. to ma być czas na ich autorskie programy i metody. W ten sposób chcemy uruchomić w szkole naukę metod pracy nad projektem czy problemem. To będzie też okazja do włączenia w edukację technologii informatycznych.

Przedstawiając reformę, stwierdziła pani, że uczniowie po szkole podstawowej będą zdawać obowiązkowo egzamin z języka polskiego, obcego, matematyki oraz historii. Padają zarzuty, że doprowadzi to do marginalizacji nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Dość mocny jest głos fizyków, chemików czy biologów, którzy chcą, aby docenić, w formule egzaminu, także ich przedmioty. Argumentują, że mobilizuje to uczniów do nauki, a pedagogów do wydajniejszej pracy.

Dyrektorzy liceów dodają, że będą problemy z rekrutacją do klas o profilu przyrodniczym, bo nie otrzymają informacji o wiedzy ucznia w tym zakresie.

Przyjmuję te uwagi z odpowiedzialnością i pokorą. Dlatego formuła egzaminu po szkole podstawowej się zmieni. Zapewne historia będzie jednym z kilku przedmiotów do wyboru. Uczeń będzie mógł zdawać ten, który pokaże jego predyspozycje do nauczania na konkretnym profilu.

Obecnie po gimnazjum uczniowie zdają egzamin z szeroko rozumianej przyrody, który w jednym teście grupuje fizykę, chemię, biologię i geografię.

To się zmieni. Do wyboru będzie określony przedmiot. W trakcie dyskusji nad reformą edukacji formuła egzaminu przyrodniczego była krytykowana. Padały zarzuty, że infantylizował on poszczególne przedmioty, sprowadzając ich trzyletni proces nauczania do kilku pytań. Bywało też, że wszystkie one skupiały się na pojedynczym, wąskim zagadnieniu, co także nie pozwalało obiektywnie ocenić pełnej wiedzy ucznia z danego przedmiotu.

Kiedy uczniowie nowej szkoły podstawowej będą zdawać ten egzamin?

Jak na razie kalendarz egzaminacyjny się nie zmienia. Sprawdzian po nowej szkole podstawowej będzie odbywał się w tym samym terminie co obecnie egzamin gimnazjalny, czyli pod koniec kwietnia. Będzie jednak rozłożony na dwa, a nie trzy dni i będzie prowadzony jedynie w formule podstawowej. Jednego dnia sprawdzone zostaną umiejętności językowe uczniów, a kolejnego matematyczne i te z przedmiotu do wyboru.

Jak będzie wyglądała rekrutacja do liceum?

Tak jak obecnie. Będzie o tym decydował wynik egzaminacyjny oraz oceny ze świadectwa w proporcjach 50:50.

Jeszcze jedno niepokoi rodziców: kumulacja dwóch roczników w 2019 r. wtedy w szkołach ponadgimnazjalnych spotkają się ostatni absolwenci gimnazjum i pierwsi nowej szkoły podstawowej.

Miejsca dla nich na pewno nie zabraknie. Obecnie licea i technika z racji niżu demograficznego narzekają raczej na niedobór uczniów. Z naszych szacunków wynika, że gdyby nie ta reforma, do 2019 r. w mniejszych powiatach trzeba by zamknąć nawet co trzecie liceum. Na razie zapowiedzi likwidacji szkół zostały wyciszone, co jest dobrym sygnałem dla nauczycieli, którzy obawiają się o swoją pracę. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 40/2016
Więcej możesz przeczytać w 40/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 8
 • Swetru=Gimbus   IP
  Zobaczcie co gimnazjum robi z ludźmi ! Szok ! NATYCHMIAST ZLIKWIDOWAĆ GIMBUSÓW ZANIM POLSKA UPADNIE ! JANUSZ SWETRU = DZIECKO Z GIMNAZJUM = GIMBUS
  • Grzegorz Zalewski   IP
   Najrozsądniej byłoby gdyby MEN w ogóle wycofał projekt zmian. To, co wprowadzono w 1999 roku nareszcie zaczęło działać. Pani minister nie ma chyba wielkiego pojęcia o tym, co dzieje się w szkołach. Jeśli chce zmieniać, to niech zmienia treści, ilości (zwiększy liczbę godzin, przywróci - opóźni sprawdzian, egzamin i matury). Taki przewrót nic dobrego nie wniesie. Tworzyłem gimnazjum, przekształcałem SP, zarządzam przedszkolem, szkołą podstawową i gimnajzum. COś wiem na temat funkcjonowania systemu. Pani minister raczej nie wie.
   • Zmartwiony Obywatel   IP
    Nauka programowania w szkole podstawowej i gimnazjum nie ma najmniejszego sensu ani tym bardziej nie jest potrzebna! Według MON najlepiej będzie nauczyć wszystkich programowania, nie ważne czy masz 4 lata czy 90 - masz umieć pisać aplikacje, strony internetowe, itp. i nawet nie próbuj dyskutować. Jeśli ktoś nie odczuwa zamiłowania do programowania to po co tego kogoś męczyć i narzucać mu dodatkową naukę, z której ta osoba nigdy nie skorzysta. Zróbmy programowanie, jako dwie dodatkowe lekcje w tygodniu, które uczeń będzie mógł sobie wybrać z takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, w-f. Wyrzućmy religię ze szkół, ponieważ nie jest ona tam potrzebna. Jestem nauczycielem i często słyszę jak jest na lekcjach religii, z tego wyciągam jeden wniosek - są to zmarnowane dwie godziny tygodniowo, podczas których uczniowie nie uczą się niczego nowego, z wielkim żalem obserwuję to co dzieje się w edukacji i bardzo chciałbym jakoś to zmienić... Jednak wiem, że jeśli za bardzo się wychylę, to zostanę zwolniony i nie pomogę nikomu. Teraz przynajmniej mogę wpływać na myślenie uczniów i wytłumaczyć im, że państwo PiS nie jest dobrym wyborem! Wydajemy miliony złotych, po co? Po to żeby banda paniczyków mogła sobie pogadać w ministerstwie edukacji i wprowadzać wszędzie "dobrą zmianę"? Zmianę, która tylko pogorszy sytuację w polskim szkolnictwie... Nie wprowadzajmy na razie nowych przedmiotów, a zajmijmy się zmianą obecnego systemu edukacji, który jest tak zły, że nie sposób wyrazić tego słowami.
    • drakon   IP
     najrozsądniej byłoby wycofać panią minister z rządu
     • Anna Nowik   IP
      Rozsądnie to byłoby opóźnić likwidację gimnazjum! A najrozsądniej powinno być tak, że dzieci, które w 2017 roku pójdą do I klasy szkoły podstawowej nie szły by już do gimnazjum. Moim zdaniem to jedyne sensowne rozwiązanie, któro pozwoliłoby dobrze przygotować tą reformę, skoro musi być...

      Spis treści tygodnika Wprost nr 40/2016 (1756)

      • Polska (re)sortowa 2 paź 2016, 20:00 Czy jeden lider (bo wszak nie w pojedynkę) może przestawić administrację publiczną na takie tory, aby zaczęła działać efektywniej, na miarę czasów? Wicepremier Mateusz Morawiecki po ostatnich nominacjach zyskał nowe możliwości, aby... 3
      • Polska (re)sortowa 2 paź 2016, 20:00 Czy jeden lider (bo wszak nie w pojedynkę) może przestawić administrację publiczną na takie tory, aby zaczęła działać efektywniej, na miarę czasów? Wicepremier Mateusz Morawiecki po ostatnich nominacjach zyskał nowe możliwości, aby... 3
      • Świat żegna Peresa 2 paź 2016, 20:00 Na pogrzebie izraelskiego męża stanu Szimona Peresa stawiła się polityczna elita świata, od Baracka Obamy, poprzez przywódców Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Kanady, Unii Europejskiej, a nawet Palestyńczyków,... 6
      • Zdarzyło się jutro 2 paź 2016, 20:00 O Szałamasze to będzie piosenka, czyli rekonstrukcja w rytmie dumki. 13
      • Balcerowicz prawicy 2 paź 2016, 20:00 Jarosław Kaczyński chce, by Mateusz Morawiecki został Balcerowiczem prawicy. Jeśli wicepremier odniesie sukces, będzie to dla niego przepustka do najwyższych stanowisk w państwie. 16
      • Sprzężenie zwrotne 2 paź 2016, 20:00 Samorządowcy liczą, że plan Morawieckiego przyciągnie inwestorów oraz ułatwi inwestowanie im samym. 21
      • Premier Kaczyński 2 paź 2016, 20:00 Otoczenie Jarosława Kaczyńskiego przekonuje go, by znowu został premierem. Sam prezes PiS coraz poważniej to rozważa. 22
      • PiS-owski walec nas mobilizuje 2 paź 2016, 20:00 Przy tym, co dla swoich ludzi robi teraz Prawo i Sprawiedliwość, PSL to małe miki – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. 26
      • MEN wycofuje się ze zmian 2 paź 2016, 20:00 Minister edukacji zapowiada więcej lekcji informatyki w liceum, niż proponowano kilka dni temu. Rezygnuje też z obowiązkowego egzaminu z historii po szkole podstawowej. Uczeń sam wybierze dodatkowy przedmiot. 30
      • Rzeź była zaplanowana 2 paź 2016, 20:00 Plan ukraińskiej czystki etnicznej na Polakach powstał w połowie lat 30. na Wyspach Liparyjskich i na Sycylii – ustalił prof. Grzegorz Motyka, historyk, konsultant historyczny filmu „Wołyń”. 32
      • Bunt kobiet 2 paź 2016, 20:00 Godne warunki na porodówkach, alimenty, parytety, wynagrodzenia takie, jakie mają mężczyźni – to tylko niektóre z tematów, o które od lat toczyły się głośne batalie. Teraz jednak coś pękło i kobiety ze swoimi postulatami wyszły na ulice. 36
      • e-Pionier: nietypowe wsparcie dla e-biznesu 2 paź 2016, 20:00 Składające się m.in. z programistów zespoły działające w tzw. akceleratorach będą tworzyć e-innowacje istotne społecznie lub gospodarczo. Do 2020 r. zostanie przeznaczone na ten cel ok. 100 mln zł z programu e-Pionier. 44
      • ZUS albo przewóz 9 paź 2016, 20:00 Ujednolicenie danin to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, dla których comiesięczny ZUS był kulą u nogi. Ale gorsza dla tych, którzy zarabiają nieźle. 46
      • Wielu dla wielu 2 paź 2016, 20:00 Ekonomia współpracy zmienia dotychczasowe zasady gry. Zamiast centralizacji i efektu skali mamy decentralizację i efekt sieciowy. Właśnie ukazał się raport na temat ekonomii współpracy w Polsce. 48
      • Mężczyźni powinni się bać 2 paź 2016, 20:00 Polki przebiły już szklany sufit i mężczyźni będą musieli się z tym pogodzić – mówi Dorota Soszyńska, najbogatsza kobieta polskiej branży kosmetycznej. 50
      • Hossa Bessa 2 paź 2016, 20:00 Piłkarz kontra przedsiębiorca W październikowych wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek zyskał zaskakującego kontrkandydata. O fotel szefa polskiej piłki będzie z nim rywalizować Józef Wojciechowski.... 52
      • 250 lat innowacji w produkcji monet 2 paź 2016, 20:00 Jednym ze strategicznych celów Mennicy Polskiej jest wykorzystywanie potencjału na rynkach zagranicznych. Spółka produkuje m.in. gruzińskie lari, kolumbijskie pesos czy armeńskie dramy. W portfolio ma również kontrakty z Kamerunem, Nową Zelandią czy Filipinami, jak i wieloma... 54
      • Czas na drugą rundę 2 paź 2016, 20:00 Dość nijaka pierwsza debata telewizyjna w prezydenckim pojedynku Trumpa i Clinton zostawia otwartą kwestię wyniku wyborów. Walka jest nadal zacięta, a kandydat republikanów szuka nawet pomocy u amerykańskiej Polonii. 56
      • Trump ma problem, Clinton jeszcze większy 2 paź 2016, 20:00 Mimo przegranej debaty telewizyjnej Donald Trump może jeszcze wygrać wybory – mówi prof. Allan Lichtman, który od 30 lat trafnie przewiduje wszystkie wyniki wyborów prezydenckich w USA. 57
      • Europa mówi Orbánem 2 paź 2016, 20:00 Referendum w sprawie przyjmowania imigrantów to dowód rzekomej ksenofobii Węgrów. Tyle że jego wynik byłby pewnie podobny w innych krajach Unii. 60
      • W obcym ciele 2 paź 2016, 20:00 Zapowiedź przeszczepu ludzkiej głowy szokuje, ale dla naukowców nie istnieją bariery, których nie będą chcieli przekroczyć. 62
      • Kilogramy ryzyka 2 paź 2016, 20:00 Otyłość sprzyja nie tylko chorobom stawów, serca i cukrzycy. Prowadzi również do nowotworów. To fakt potwierdzony naukowo. Jednak mało kto zdaje sobie z tego sprawę. 64
      • Robot dla urologa 2 paź 2016, 20:00 W ramach refundacji świadczeń nie jesteśmy w stanie zaoferować pacjentowi tego, co otrzymują pacjenci w innych krajach – mówi prof. Piotr L. Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. 66
      • Know-How 2 paź 2016, 20:00 Oto twój spektakl Snapchat wprowadzi na rynek okulary spectacles pozwalające na robienie krótkich filmów wideo i szybkie zamieszczanie ich na koncie w aplikacji. Spectacles to okulary przeciwsłoneczne, w których oprawki wbudowana jest... 67
      • Konkurujemy z czasem 2 paź 2016, 20:00 Ludzie kochają telewizję, ale nie taką, jaka jest teraz. Jeśli telewizja przetrwa, to tylko w internecie – mówi „Wprost” Reed Hastings, założyciel i szef Netflixa. 68
      • Niech Pan nie wraca 2 paź 2016, 20:00 Narodowiec Doboszyński został w czasach stalinizmu skazany na śmierć za poglądy. Komuna chciała, by wyrok na niego był wyrokiem na całe ziemiaństwo. 70
      • Poza czernią i bielą 2 paź 2016, 20:00 To most, nie mur – mówi Wojciech Smarzowski o „Wołyniu”. I taki jest jego film. Odarty z publicystyki, wielowymiarowy epos historyczny, uniwersalna refleksja nad złem, którego eksplozję może wywołać iskra. Opowieść o rzezi zrealizowana z wiarą w człowieka. 76
      • Realista z wizją 2 paź 2016, 20:00 Wojciech Smarzowski jest obecnie jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów. Ci, którzy śledzą jego twórczość, wiedzą, że tylko on mógł nakręcić film o Wołyniu. 78
      • Aktorzy (nie) prowincjonalni 2 paź 2016, 20:00 „Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bilet, no chyba że to bilet do teatru” – mogliby zaśpiewać teatromani. Słowo „prowincjonalny” w świecie teatru już dawno straciło swoje negatywne znaczenie. 80
      • Zobaczyć Neapol i zacząć żyć 2 paź 2016, 20:00 O palmę pierwszeństwa walczą Mediolan i Rzym. Ale wyrasta im groźny konkurent – omijany Neapol zachwyca. Spieszcie się go docenić, przewiduję modę na to miasto, a wraz z nią – najazd turystów. 84
      • Śpiewać porywająco 2 paź 2016, 20:00 Mamy fantastycznych muzyków i śpiewaków. Ale tkwi w nas kompleks, że jak coś jest zagraniczne, to lepsze – mówi Alicja Węgorzewska, śpiewaczka operowa, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego. 87
      • A jednak się kręci 2 paź 2016, 20:00 Internet to wielki żarłacz mediów – albo je wchłania, albo unicestwia. Jest jednak dziedzina, którą ocalił, a nawet pozwolił jej się rozwinąć – teledyski. 88
      • Oczekuj wszystkiego 2 paź 2016, 20:00 Pracujące w nowoczesnym parku rozrywki roboty wpadają w szał – serial „Westworld” startuje w HBO. O sztucznej inteligencji, graniu w serialach i o swojej roli szefa parku opowiada nam Anthony Hopkins. Ł Kamil Śmiałkowsk 92
      • Bonda błądzi, Mróz grzeje 2 paź 2016, 20:00 Nowa książka Katarzyny Bondy obnaża wszelkie braki warsztatowe autorki nazywanej królową polskiego kryminału. Okazuje się, że królowa jest naga, a jej przypadek pokazuje też inną chorobę trawiącą nasz rynek wydawniczy, a mianowicie... 94
      • I dziewczyny mogą marzyć 2 paź 2016, 20:00 Na swojej trzeciej płycie żeński kwartet z Los Angeles zaskakuje przystępnością „rozmarzonego” rocka, który – nic nie tracąc z mistycznego wręcz charakteru ą la Kate Bush – proponuje też kalifornijski rockowy pazur w stylu... 96
      • Czeski smutny klaun 2 paź 2016, 20:00 Martin Myšička jest sfrustrowanym, niespełnionym i kłótliwym przedstawicielem wymierającego zawodu dziennikarza. Do tego właśnie rozstaje się z żoną, czyli ma wszystko, co niezbędne, aby się stać bohaterem filmu Petra Zelenki.... 97
      • Prezydentem być 2 paź 2016, 20:00 Wiceprezydent to człowiek, który ma najlepszą robotę w Stanach Zjednoczonych. Wszystko co musi robić, to każdego ranka po przebudzeniu pytać: Jak się ma prezydent? – jak stwierdził Will Rogers, prekursor stand-upu w Stanach Zjednoczonych. 98

      ZKDP - Nakład kontrolowany