Poczta

Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Lustracja seksualna
Sygnatariusze apelu do Ewy Sowińskiej, rzecznika praw dziecka, w sprawie seksualnej lustracji tzw. bajek emitowanych w telewizji publicznej, który ukazał się na stronie www.stopzboczonymbajkom.za.pl, są zbulwersowani przypisywaniem im przez tygodnik „Wprost" prześmiewczych czy wręcz kpiarskich intencji. Apel ów został wystosowany w najgłębszej powadze oraz trosce o moralność dzieci i młodzieży, w ramach poparcia dla inicjatywy pani rzecznik, podczas gdy w nr. 23 „Wprost” (na s. 14) czytamy: „internauci (...) kpią z Sowińskiej" (!). Apel sygnuje grupa odpowiedzialnych rodziców, związanych ze środowiskiem narodowym i katolickim. Nie życzymy sobie tego typu przekłamań w łże-liberalnych mediach!

ARKADIUSZ SMOKTUNOWICZ
rzecznik inicjatywy „Stop zboczonym bajkom"

Brzydkie, bo polskie
Z artykułu „Brzydkie, bo polskie" (nr 19) wynika, że polski design nie istnieje. Według mnie, problemem nie jest brak myśli designerskiej, ale przestarzały gust osób zarządzających fabrykami mebli. To nie designerzy są tu winni, tylko ci, którzy decydują o wzorach wchodzących do produkcji. W Polsce brakuje wizjonerów w zarządzaniu. Jako menedżer z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach często mam do czynienia z osobami i gremiami decyzyjnymi dążącymi do zachowania stanu istniejącego, do myślenia w krótkiej perspektywie czasowej, do sprzedawania tylko tego, co się już sprzedało, bez chęci podejmowania wyzwań i ryzyka. Tylko tak bowiem można wprowadzić coś nowatorskiego, coś, co nie jest kopią przestarzałych lub cudzych wzorów. Być może wiąże się to z mniejszymi niż w innych krajach możliwościami inwestycyjnymi i badawczymi firm, ale w mojej opinii główną barierą jest strategiczne podejście producentów do planowania produkcji, oparte na naśladownictwie, i kompletny brak zainteresowania poszukiwaniem własnego nowego stylu.

URSZULA KOWALCZUK
Więcej możesz przeczytać w 24/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2007 (1277)