Dyplomacja żebracza

Dyplomacja żebracza

Polscy dyplomaci są jednymi z najgorzej opłacanych w Unii Europejskiej
Wymagane są wyższe wykształcenie, doskonała znajomość co najmniej dwóch języków obcych, ukończenie Akademii Dyplomatycznej i gotowość do przeprowadzki za granicę. A potem można liczyć na zarobki w wysokości 1800 zł brutto. Takie warunki proponuje MSZ początkującym dyplomatom. Dlatego nasza służba zagraniczna ma kłopoty ze znalezieniem pracowników. Z raportu MSZ, do którego dotarł „Wprost", wynika, że polscy dyplomaci są jednymi z najgorzej opłacanych w UE.
Zaproszenie na lunch odpowiednika z MSZ obcego kraju nie wchodzi w rachubę z braku środków. – Jest problem ze znalezieniem praktycznie wszystkich pracowników niższego szczebla, zwłaszcza na stanowiska konsularne – mówi „Wprost" Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych.

Zapomoga ambasadorska
W MSZ krąży anegdota o dzieciach jednego z polskich dyplomatów w USA. Gdy w szkole dowiedziano się, ile zarabiają rodzice, dzieci automatycznie zostały zakwalifikowane do programu dofinansowywania obiadów. A taka pomoc jest przeznaczona dla najbiedniejszych rodzin. Z raportu MSZ wynika, że realnie płace polskich dyplomatów w porównaniu z dyplomatami z krajów grupy wyszehradzkiej są o 20-30 proc. niższe. Najgorzej jest na poziomie radców, gdzie płaca Polaków stanowi jedynie 42-61 proc. płacy Czechów, Węgrów czy Słowaków. W dodatku – jak piszą autorzy raportu – „obecnie obowiązujące w Polsce uregulowania prawne przewidują możliwość ustalenia dodatku zagranicznego na poziomie niższym niż równowartość miesięcznych diet z tytułu podróży służbowej". Za te niższe diety Polacy – w przeciwieństwie do Czechów – muszą zapłacić podatek. Sam dodatek zagraniczny jest raz do roku pomniejszany o równowartość 30 diet.
Przeciętna polska placówka na cele reprezentacyjne ma 10 tys. euro rocznie. Lepiej jest w dużych placówkach, na przykład w Paryżu, Berlinie czy Waszyngtonie – tam fundusz reprezentacyjny to 30-50 tys. euro rocznie. Za te pieniądze ambasada musi zorganizować kilka przyjęć w roku (na przykład z okazji świąt państwowych), a także imprezy z okazji wizyt polskich oficjeli. To, co zostanie, jest przeznaczane na służbowe spotkania ambasadora i konsulów. – Robocze lunche to jeden z najważniejszych elementów pracy dyplomaty. Nie może być tak, że nasz ambasador ma szansę na spotkanie z ambasadorem innego kraju tylko wtedy, gdy zostanie zaproszony, bo sam nie ma na to pieniędzy – mówi Paweł Zalewski, poseł niezrzeszony, dawniej PiS. Dariusz Rosati, były szef MSZ, a dziś eurodeputowany SDPL, twierdzi, że Polska ma największe braki kadrowe w dyplomacji w Europie. – Najlepszych kandydatów przejmują unijne instytucje i prywatne firmy – mówi Rosati.

Dyplomata z drugiej ligi
Najprostsza droga do dyplomacji to ukończenie aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w MSZ (niezbędne jest wykształcenie wyższe, najlepiej prawnicze, ekonomiczne lub politologiczne). Aplikacja trwa 18 miesięcy: pół roku zajmuje nauka w Akademii Dyplomatycznej, a reszta to staż w departamentach MSZ oraz placówkach zagranicznych. – Kiedy kierowałem MSZ, na 30 miejsc w Akademii Dyplomatycznej było kilkuset chętnych, dziś jest ich zaledwie 70 – mówi Włodzimierz Cimoszewicz, były szef dyplomacji, dziś niezależny senator. Na Zachodzie na podobne studia na jedno miejsce jest kilkunastu chętnych.
Po dwóch latach nauki początkujący dyplomata może liczyć na 1800 zł brutto. I płace nie są o wiele lepsze na wyższych stanowiskach. Średnie zarobki w MSZ to 2,5-7 tys. zł brutto (plus dodatki przy zagranicznym wyjeździe). Wyjeżdżając za granicę, trzeba wynająć mieszkanie. W Londynie to co najmniej tysiąc funtów miesięcznie (ok. 5 tys. zł), w Nowym Jorku – 2-3 tys. dolarów (5-7 tys. zł), a w Tokio przynajmniej 150 tys. jenów (ok. 7 tys. zł). Pracownicy niższego szczebla starają się dorobić do dyplomatycznej pensji – najczęściej tłumaczeniami czy nauką języków obcych. Małżonkowie dyplomatów często nie zarabiają, bo wiele krajów nie zezwala im na pracę. A MSZ nie płaci za nich składek emerytalno-rentowych podczas pobytu na placówce.

Priorytety i przetasowania
Radosław Sikorski, szef MSZ, zapowiedział podniesienie płac dla początkujących dyplomatów. Zamiast 1800 zł brutto mają zarabiać około 3 tys. zł, a w kolejnych latach ich płace mają wzrosnąć do 4 tys. zł. Zapowiadane są także zmiany w procesie rekrutacji – ma ona być bardziej otwarta, także na osoby spoza administracji rządowej.
Włodzimierz Cimoszewicz uważa, że do służby zagranicznej zniechęca także jej upolitycznienie. – W tych warunkach będzie coraz trudniej liczyć na to, że ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy nie planują karier politycznych, zechcą się wiązać z dyplomacją. Jeżeli praca w służbie państwowej jest nie tylko gorzej płatna, ale i mniej stabilna niż w sektorze prywatnym, to po co ją podejmować? – pyta Cimoszewicz.
- Jeśli nie stać nas na zwiększenie wydatków na dyplomację, to powinniśmy pomyśleć o ustaleniu priorytetów i dokonać przetasowań. Wysłać więcej ludzi tam, gdzie chcemy być zauważeni, a zmniejszyć obsadę jednostek w tych krajach, gdzie na obecności nam tak nie zależy – mówi „Wprost" europoseł PO Bogusław Sonik. – Takie oszczędzanie to nie tylko kwestia bytowa dyplomatów, to także kwestia bezpieczeństwa państwa. Bo brak pieniędzy ma wpływ na jakość ich pracy – dodaje Paweł Zalewski.


Ile zarabiają dyplomaci
Kwoty z dodatkami (w euro)
AMBASADOR
Polska – 5266
Czechy – 6284
Słowacja – 7452
Węgry – 6323
RADCA
Polska – 2473
Czechy – 4040
Słowacja – 5350
Węgry – 4249


 

Okładka tygodnika WPROST: 9/2008
Więcej możesz przeczytać w 9/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 7
 • bez-nazwy   IP
  W takim przypadku nie dziwi mnie ze gdy potrzebuje polska pomoc np na filipinach to nie jestem w stanie porozuiec sie gdyz ten filipinczyk nie zna polskiego i nie ma pojecia o Polsce i poskiej kulturze.
  Tylko pytam sie po co jest ta placowka?
  • paznerschreck   IP
   Polacy cišgle psioczycie na Niemców, Rosjan i w zależnosci od wydarzeń politycznych na inne nacje. A spójżcie na siebie dziady. Ale to zawsz wy macie najwięcej do powiedzenia i najlepiej się na wszystkim znaciem
   • moro   IP
    Nie jednymi z najgorzej tylko zdecydowanie najgorzej zarabiajacymi ! Sprostowanie:
    - Placa po 5 latach pracy w MSZ 1900 netto (trzeci sekretarz).
    - Przy takiej placy oczywiscie chetnych na wyjazdy zagraniczne nie brakuje, tyle ze wiele placowek zapelnianych jest z klucza politycznego i po znajomosci, gdzie \"nowi dyplomaci\" otrzymuja warunki finansowe znacznie lepsze od pracownikow etatowych msz.
    - skladki emerytalno-rentowe dla niepracujacego na placowce wspolmalzonka placa wszystkie panstwa UE oprocz Polski.
    - jedynie Polska daje bilet na podroz do kraju 1 raz podczas 4 lat pobytu na placowce. Dyplomaci panstw UE otrzymuja taki bilet przynajmniej 1 raz na rok.
    • dyplomata   IP
     Bardzo dobry artykul, pomimo kilku niescislosci. ponizej wklajma testy dwa , ktore jeszcze bardziej otwieraja oczy na sprawe marnych wynagrodzen dyplomatow, ale takze marnego prawa w tym zakresie i bardzo niekorzystnej, stronniczej jego interpretacji.

     Przepisy dotyczšce opodatkowania dochodów członków służby zagranicznej pracujšcych w placówkach zagranicznych oraz innych osób zatrudnionych w placówkach w oparciu o polskie przepisy prawa pracy naruszajš zasadę sprawiedliwoœci społecznej, konstytucyjnš zasadę równoœci wobec prawa obywateli RP oraz pozbawione sš logiki prawnej.
     Podczas pracy w placówce obok pensji złotówkowej, od której płacony jest podatek i wszystkie składki, otrzymujemy tzw. dodatek zagraniczny - najczęœciej w walucie kraju, w którym przebywamy. Na potrzeby podatku dochodowego wg skali 19%, 30%, 40 % sumowana jest pensja złotówkowa oraz kwota dodatku zagranicznego przeliczonego wg kursu NBP na złotówki, jednak składki na ubezpieczenie społeczne, rentowe itd. sš odprowadzane wyłšcznie od częœci złotówkowej.
     Wštpliwoœci budzi już samo objęcie dodatku zagranicznego podatkiem dochodowym, bowiem w myœl ustawy o służbie zagranicznej jest on wypłacany z tytułu zwiększonych wydatków zwišzanych z pracš za granicš, czyli jest wydawany za granicš a objęty polskim prawem dotyczšcym podatku dochodowego.
     Naruszenie zasady równoœci konstytucyjnej jest widoczne w sytuacji, kiedy zestawi się przymus prawny płacenia podatku dochodowego przez osoby pracujšce kadencyjnie (zwykle ok. 4 lat) w placówkach zagranicznych z sytuacjš osób pracujšcych w Polsce i wyjeżdżajšcych na delegacje służbowe. W tej sytuacji za agrument trudno uznać długoœć okresu przebywania za granicš, bowiem sš przypadki delegacji, które trwajš rok i dłużej, choćby przypadek funkcjonariuszy BOR pracujšcych za granicš. Nierównoœć polega na tym, że osoby przebywajšce w delegacji nie płacš podatku od otrzymywanych diet, natomiast osoby pracujšce w systemie kadencyjnym muszš płacić taki podatek. Co więcej dodatek zagraniczny wpływa na opodatkowanie pensji złotówkowej (jej wartoœć netto obniża się szybko przekraczajšc szybko kolejne progi podatkowe), ponieważ jest ona sumowana z dodatkiem zagranicznym, zaœ w przypadku osób w delegacji, diety nie sš uwzględniane przy obliczaniu podstawy podatku dochodowego.
     Częœciowym przyznaniem się do winy ustawodawcy było wprowadzenie z mocš obowišzywania od poczštku 2006 r. zasady, że 30% dziennej diety przysługujšcej na dany kraj pomnożonej przez liczbę dni w danym miesišcu jest odliczana od podstawy opodatkowania dodatku zagranicznego. Pozostaje postawić pytanie dlaczego nie 100%, tak jak w przypadku osób przebywajšcych w delegacji?
     Kolejne pytanie jakie się nasuwa, to dlaczego w jednym przypadku (delegacje służbowe) obywatel RP przebywajšcy za granicš przez miesišc otrzymuje dodatkowo, bez podatku kwotę będšcš ilorazem iloœci dni w miesišcu oraz kwoty dziennej diety na dany kraj, a z kolei inny ma wyznaczony dodatek zagraniczny, nawet często brutto niższy niż ww. iloraz diet. Np. osoba w delegacji otrzymuje 45 euro x 30 dni (jeœli taka jest liczba dni w miesišcu) =1350 euro i nie wpływa to na jej pensję krajowš, zaœ osoba pracujšca „kadencyjnie” otrzymuje często, szczególnie w przypadku osób na niższych stanowiskach administracyjnych, niższš kwotę brutto, od której musi jeszcze odprowadzić podatek dochodowy i dodatkowo sumowane jest to z jego pensjš złotówkowš, która przez to znacznie szybciej podlega opodatkowaniu wg wyzszej stawki podatku. Traci zatem swojš ustawowš rolę dodatek zagraniczny ustanowiony „na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicš”. (ust. o slużbie zagranicznej). Dodatkowo osoby wyjeżdżajšce na ok. 4 lata zabierajš ze sobš rodziny i muszš je utrzymać w warunkach zwiększonych kosztów utrzymania za granicš, pokrywajšc pewnš częœć rachunków np. za pršd. Osoby przebywajšce w delegacji nie ponoszš żadnych kosztów dodatkowych, ich noclegi sš opłacone w 100 %, nie ponoszš też opłat z tytułu eksploatacji zajmowanych lokali mieszkalnych.

     Innym następstwem tego stanu rzeczy, jest to, że po powrocie do kraju po zakończeniu kadencji na placówce, co najczęœciej ma miejsce w okresie wakacji pracownik służby zagranicznej „klepie przysłowiowš biedę”, bowiem jego pensja jest już opodatkowywana wg skali 30% , czy nawet 40% przez resztę roku, czemu winne jest sumowanie dodatku zagranicznego i pensji krajowej. Czyli ktoœ, kto pracuje dla państwa, znoszšc niedogodnoœci pracy za granicš traci na tym, innymi słowy służba państwu przynosi szkody finansowe.
     Kolejny absurd. Stawki dodatku zagranicznego sš zróżnicowane, teoretycznie w zależnoœci od kosztów życia w danym kraju. W jednym sš niższe w innym wyższe, co wyraża wysokoœć tzw. kwoty bazowej. Zasada sumowania dodatku zagranicznego i pensji krajowej powoduje, że następuje czasem taki okres, że ten otrzymujšcy dodatek zagraniczny wg wyższej kwoty bazowej, z uwagi na wyższe koszty życia w danym kraju, otrzymuje niższš kwotę netto niż ten ,który pracuje w kraju, gdzie te koszty sš niższe. Wpadł bowiem wczeœniej w wyższy próg podatkowy.
     .
     Pożšdane rozwišzania tej kwestii to:
     1) Całkowite zwolnienie z opodatkowania kwoty dodatku zagranicznego, przy ustanowieniu jako minimalnej jego kwoty stanowišcej iloraz dni w miesišcu i dziennej kwoty diety.
     2) Możliwe jest objęcie opodatkowaniem jedynie kwoty przekraczajšcej iloraz diety dziennej i iloœci dni w miesišcu.


     Obecna sytuacja powoduje wysokie szkody dla służby zagranicznej i wydajnoœci polskiej dyplomacji. Niskie dochody, często znacznie poniżej œredniej pensji w kraju przebywania, nie pozwalajš na godne wykonywanie zawodu, utrzymywanie kontaktów towarzyskich, godne życie dla dzieci i współmałżonka (pozbawionego jakichkolwiek œrodków, jeœli nie podejmie pracy w placówce, co często nie jest możliwe). W wielu przypadkach sytuacja ta odstrasza od wyjazdu na placówkę tych najzdolniejszych, w jeszcze innych powoduje całkowicie porzucenie pracy w administracji państwowej.

     Warta podkreœlenia jest także niezgodnoœć z ustawš o slużbie zagranicznej rozporzšdzenia o œwiadczeniach przysługujšcych dyplomatom z tytulu pracy w placówce zagranicznej. Rozporzšdzenie każe obliczać kwotę bazowš dodatku zagranicznego w oparciu o kwotę bazowš stosowanš w USA, tym samym przy obliczaniu kwoty bazowej uwzględniany jest czynnik kursu walutowego np. USD/Euro. Jest to niestosowne i wypacza sens dodatku zagranicznego, jaki nadała mu ustawa o służbie zagranicznej. Art. 29 tejże ustawy precyzuje, że „warunki pracy w placówkach zagranicznych powinny zapewniać prawidłowe i godne wykonywanie zadań służby zagranicznej. W niektórych przypadkach od czasów ostatniej waloryzacji kwoty bazowej minęlo kilka lat (choć powinna miejsce co roku 1 maja), a w tym czasie ceny wzrosly nawet o ponad 30 %. Nie czyni się tego, gdyż slabnie sila amerykańskiej waluty. Trudno mówić zatem o utrzymaniu tych warunków na prawidłowym, godnym poziomie. Z kolei pkt. 3 art. 29 ustawy mówi, że dodatek zagraniczny „przysługuje na pokrycie zwiększonych kosztów zwišzanych z wykonywaniem obowišzków służbowych w placówce zagranicznej, uwzględniajšcy poziom kosztów utrzymania w państwie przyjmujšcym”. Logicznš konsekwencjš tego zapisu powinna być coroczna waloryzacja tego dodatku w oparciu wyłšcznie o zmiany kosztów utrzymania w danym państwie (np. inflację), nie zaœ łšczenie tego z dodatkiem zagranicznym w Stanach Zjednoczonych i tym samym kursem walutowym. Koszty utrzymania w kraju przyjmujšcym nie majš bowiem nic wspólnego z kosztami utrzymania w USA. Osoby zatrudnione w polskiej placówce dyplomatycznej w innym niż USA kraju, nie mogš być zakładnikami słabszej koniunktury gospodarczej w USA, gdzie nie wiodš swojego życia, i niskiego kursu jego waluty.
     Uwzględnianie kursu walutowego, sprawia, że osoby zatrudnione w przedstawicielstwach dyplomatycznych sš skazane na coraz bardziej skromne życie, w niektórych przypadkach ocierajšc się o granicę minimum socjalnego w tym kraju, nie wspominajšc tu o rozwijaniu kontaktów w korpusie dyplomatycznym, œwiecie kultury, nauki. Nie muszš dodawać, jak bardzo demobilizujšcy ma to wpływ na podejœcie do obowišzków.
     Tym bardziej, iż największy wzrost cen, powyżej œredniej krajowej jest notowany w grupie wydatków na żywnoœć, wydatki mieszkaniowe, kulturę i rekreację oraz edukację, zaœ ostatnio w wydatkach na wyżywienie w restauracjach i kawiarniach.

     Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2008 (1314)

     • Na stronie - Wilki i barany 24 lut 2008, 22:00 Pozytywny wizerunek Platformy Obywatelskiej buduje Prawo i Sprawiedliwość 3
     • Skaner 24 lut 2008, 22:00 8
     • Eurovitro 24 lut 2008, 22:00 ZDROWIE 8
     • Psycho Tusk 24 lut 2008, 22:00 Muzyka 8
     • Spisek przeciwko Diane 24 lut 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
     • Rusza szkoła Marcinkiewicza 24 lut 2008, 22:00 Edukacja 8
     • Sikorski dożyna watahę 24 lut 2008, 22:00 Dyplomacja 8
     • Dossier 24 lut 2008, 22:00 Ten, kto się boi krwi, nie zostaje lekarzem. Kto boi się fotoreporterów, nie zostaje politykiemHanna Gronkiewicz-Waltz o jej plażowych zdjęciach z Egiptu, które opublikował „Fakt"Robię wszystko, by Polska nie była dzieckiem... 8
     • Pytania niepolityczne - Grałem z Hołdysem 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Ryszardem Schnepfem, wiceministrem spraw zagranicznych 8
     • Ludzie 24 lut 2008, 22:00 Terrazzino aktoremStefano Terrazzino, włoski tancerz znany z „Tańca z gwiazdami", zadebiutuje jako aktor w serialu „Samo życie”. Terrazzino nie chce iść w ślady swoich kolegów Rafała Maseraka i Marcina Hakiela,... 8
     • Wieczni punkowcy 24 lut 2008, 22:00 Kariery 8
     • Wariograf pomoże w sprawie Papały 24 lut 2008, 22:00 Śledztwo 8
     • Karate skarbu państwa 24 lut 2008, 22:00 Spółki 8
     • Coming out z Dancewicz 24 lut 2008, 22:00 Telewizja 8
     • Premier Islandii zaśpiewał w obronie Polaków 24 lut 2008, 22:00 Koncert 8
     • Grunwald podbija Azję 24 lut 2008, 22:00 Piosenki 8
     • UOKiK przeciw striptizowi 24 lut 2008, 22:00 Obyczaje 8
     • Sawka czatuje 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
     • Poczta 24 lut 2008, 22:00 Niezbędnik Ewy KopaczW związku z artykułem „Niezbędnik Ewy Kopacz" (nr 3), dotyczącym zmian w organizacji funkcjonowania ochrony zdrowia, chciałbym przypomnieć, że w 2000 r. zapaleńcy reformatorzy, pełniący funkcje... 15
     • Playback 24 lut 2008, 22:00 Zbigniew Chlebowski przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 15
     • Wprost przeciwnie - Sukces braku sukcesu 24 lut 2008, 22:00 Obecna ekipa rządząca odniosła sukces – w robieniu balona z obywateli 16
     • Fotoplastykon 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
     • Z życia koalicji 24 lut 2008, 22:00 Radek Sikorski bardzo szybko chciał uznać niepodległość Kosowa. Ale wciął mu się prezydent, a i inni politycy platformy sugerowali, że ta sprawa wymaga pewnego namysłu. Niesamowite, gdyby nie paru Albańczyków na Bałkanach, zjawisko... 18
     • Z życia opozycji 24 lut 2008, 22:00 Jeśli się nie mylimy, to Lech Kaczyński w końcu rzeczywiście został Kociarzem Roku. Niestety, informacja ta jakoś nie przebiła się do mediów. Biedny Kaczor, gdyby to Tusk wygrał, pewnie ogłosiliby dzień wolny od pracy.Żeby się... 19
     • Bilans tygodnia 24 lut 2008, 22:00 20
     • Krzyż dla Beenhakkera 24 lut 2008, 22:00 SportLeo Beenhakker, trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej, to nie tylko Człowiek Roku 2007 tygodnika „Wprost". Właśnie został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jedno z... 20
     • Przełom bez przełomu 24 lut 2008, 22:00 DyplomacjaMinister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił w TVN 24, że podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie Władimir Putin uznał zamordowanie polskich oficerów w Katyniu za zbrodnię stalinowską. Jednak to, co przez... 20
     • Oleksy przegrywa wszystko 24 lut 2008, 22:00 ProcesyAndrzej Milczanowski, były szef MSW, został uniewinniony przez warszawski sąd okręgowy. Uznał on, że wprawdzie Milczanowski naruszył tajemnicę państwową, przekazując informacje o rzekomej współpracy Józefa Oleksego z obcym... 20
     • Wilk Tusk i gajowy Kaczyński 24 lut 2008, 22:00 PolitykaCzerwony Kapturek i Matrix – PiS sięgnęło po filmowe skojarzenia, by podsumować 100 dni rządów Donalda Tuska. W nowym spocie filmowym widzimy przerobioną bajkę o Czerwonym Kapturku, babci i złym wilku. „Nie tak dawno... 20
     • Dziadostwo polskie 24 lut 2008, 22:00 Politykę rządu kreują redaktorzy tabloidów 22
     • Donald ubogi 24 lut 2008, 22:00 Jeśli Tusk chce zostać prezydentem, Polacy muszą w nim dostrzec nie urzędnika, lecz monarchę 26
     • Trójca prezydencka 24 lut 2008, 22:00 Tusk i Pawlak chcą być Kaczyńskim, a Kaczyński - Tuskiem 28
     • Dyplomacja żebracza 24 lut 2008, 22:00 Polscy dyplomaci są jednymi z najgorzej opłacanych w Unii Europejskiej 30
     • Kontrrewolucja w kontrwywiadzie 24 lut 2008, 22:00 Służba Kontrwywiadu Wojskowego storpedowała projekt ujawnienia powiązań polskich urzędników z rosyjskimi służbami 32
     • Postać tygodnia - Odnowiciel 24 lut 2008, 22:00 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 35
     • Jak one to robią 24 lut 2008, 22:00 Dlaczego kobiety po pięćdziesiątce zaczynają rządzić światem 36
     • Grzech tolerancji 24 lut 2008, 22:00 Nietolerancja zaskakująco często cechuje tych, którzy uważają się za szczególnie tolerancyjnych 42
     • Blogomania 24 lut 2008, 22:00 Co sekunda na świecie powstaje nowy blog 46
     • Trójka bez sternika 24 lut 2008, 22:00   48
     • Żółw na torach 24 lut 2008, 22:00 Wykorzystujemy tylko 40 proc. unijnych dotacji do kolei 48
     • Łowcy Macierewicza 24 lut 2008, 22:00 Ścigając Macierewicza PO chce przykryć fakt, że nie realizuje wyborczych obietnic 48
     • Kosowo jak Sarajewo 24 lut 2008, 22:00 Sytuacja Międzynarodowa coraz bardziej przypomina okres poprzedzający I wojnę światową 48
     • Ryba po polsku - Kalendarz i klepsydra 24 lut 2008, 22:00 Kalendarze zmieniali Juliusz Cezar i papież Grzegorz Wielki. Czas już, aby wziął się do tego Donald Tusk 49
     • Liga polskich mistrzów 24 lut 2008, 22:00 Ten sezon Orange Ekstraklasy będzie najciekawszy od lat 50
     • Giełda 24 lut 2008, 22:00 52
     • Triumf piwa 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. wszystkie trzy największe polskie browary zanotowały rekordową sprzedaż. Żywiec sprzedał o 11 proc. piwa więcej niż w 2006 r., osiągając 419 mln zł zysku (wzrost o 27 proc.). Koncernowi udało się umocnić czołową pozycję... 52
     • Era Blu-Ray 24 lut 2008, 22:00 Cyfrowy format Blu-ray będzie światowym standardem, który zastąpi DVD. Japońska Toshiba ogłosiła, że przestanie produkować sprzęt audiowizualny w formacie HD DVD. Do tej pory trwała wojna o dominację na rynku między Toshibą a Sony,... 52
     • Od hitu do kitu - Szaleniec na Wall Street 24 lut 2008, 22:00  Jim Cramer jest w USA kimś w rodzaju Kuby Wojewódzkiego. Nie prowadzi jednak talk-show, a program ekonomiczny. Na wizji skacze i krzyczy, że Ben Bernanke jest idiotą. A w swoim funduszu hedgingowym zarabia 100 mln USD rocznie. W... 52
     • Zrzutka na bank 24 lut 2008, 22:00 Siedem tysięcy funtów zapłaci każdy Brytyjczyk za nacjonalizację banku Northern Rock. Już w 2007 roku rząd w Londynie, ratując go przed bankructwem spowodowanym kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, wpompował w bank 55 mld funtów.... 52
     • Świat w sieci 24 lut 2008, 22:00 53
     • Cyfrowe oszustwo 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. Polacy kupili ponad 1,5 mln nowoczesnych telewizorów plazmowych i LCD. To najwięcej w UE. Pod względem zakupów najnowocześniejszych telewizorów przystosowanych do odbioru sygnału HD w Europie wyprzedzają nas tylko słynący ze skłonności do nowinek Rosjanie. Niestety,... 54
     • Nędza podatkowa 24 lut 2008, 22:00 Były wiceminister finansów radzi obecnemu ministrowi, jak rozwiązać polski podatkowy węzeł gordyjski 58
     • Kryzysowy niezbędnik 24 lut 2008, 22:00 Jak zarobić w czasie dekoniunktury 60
     • Know-how 24 lut 2008, 22:00 70
     • Miłość po amfetaminie 24 lut 2008, 22:00 Pigułka miłości, jak jest nazywana ecstasy, wywołuje stan przypominający zakochanie. Tak wskazują wyniki eksperymentów na szczurach, które przeprowadził dr Iain McGreor z University of Sydney. Pod wpływem amfetaminy u szczurów rósł... 70
     • Komentarz - Pustynia globalna 24 lut 2008, 22:00 Ekolodzy ostrzegają przed efektem cieplarnianym, a ekonomiści wieszczą globalny kryzys z powodu braku ropy naftowej. Największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki jest jednak coraz większy brak wody. Nie chodzi tylko o to, że będziemy... 70
     • Recepta na długowieczność 24 lut 2008, 22:00 Dożycie stu lat jest łatwiejsze, niż się wydaje. Niestety, nie pomoże w tym pigułka. Skutecznym sposobem na zostanie stulatkiem jest zmiana stylu życia. Dr Dellara Terry z Boston University twierdzi, że osoby, które chorują na cukrzycę... 70
     • Pompa w mięśniach 24 lut 2008, 22:00 (patrz Galeria artykułu)  70
     • Chwalebna wada 24 lut 2008, 22:00 Wiele negatywnych cech osobowości przynosi korzyści 72
     • Dobór internetowy 24 lut 2008, 22:00 Partnerzy o odmiennych genach rzadziej się zdradzają 76
     • Kopyta królowej 24 lut 2008, 22:00 Odkryto grobowiec, w którym mogła być pochowana krewna władczyni Saby 78
     • Agent Heubauer 24 lut 2008, 22:00 Dzisiejsza polska lustracja to powtórka z XIX wieku 82
     • Górna półka - Legenda marszałka 24 lut 2008, 22:00 Piłsudski nie wychodzi z mody. I dobrze. Marszałek jest bodaj najpowszechniej uznawanym w Polsce bohaterem narodowym. W powtarzanych ostatnio przez opiniotwórcze czasopisma ankietach zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście... 85
     • Bez granic 24 lut 2008, 22:00   86
     • 600 lat poszło z dymem 24 lut 2008, 22:00 – 21 mln dolarów będzie kosztować odbudowa seulskiej, liczącej ponad 600 lat Wielkiej Południowej Bramy – Namdaemun. To jeden z najważniejszych zabytków Korei Południowej. Podpalacz, 69-letni mężczyzna, podłożył ogień, bo... 86
     • „Niet" dla HRW 24 lut 2008, 22:00 „Zdławieni przez biurokrację: ograniczenia narzucone przez państwo na niezależną działalność obywatelską" – to tytuł raportu, jaki w Moskwie chciał przedstawić dyrektor Human Rights Watch Kenneth Roth. Rosyjskie MSZ... 86
     • Dynastia po francusku 24 lut 2008, 22:00 Ameryka ma dynastie Bushów i Clintonów, Francja wkrótce może mieć dynastię Sarkozych. 21-letni syn prezydenta Francji – Jean – zapowiedział start w wyborach samorządowych. Będzie się ubiegał o mandat w podparyskim... 86
     • Pervez niezatapialny 24 lut 2008, 22:00 Kilka dni po tym, jak światowe media odtrąbiły wyborczą porażkę prezydenta Perweza Muszarrafa i rychły koniec jego rządów, okazało się, że w Pakistanie wszystko może zostać po staremu. Zwycięska Pakistańska Partia Ludowa (PPP)... 86
     • Globalna ’ndrangheta 24 lut 2008, 22:00 Najpotężniejszym i najsprawniejszym na świecie holdingiem, najlepiej też przystosowanym do wymogów globalizacji jest przestępcza organizacja ’ndrangheta – ogłosiła komisja antymafijna parlamentu Włoch. Zyski kalabryjskiej... 86
     • Niemiecki przekręt 24 lut 2008, 22:00 Niemcy oszukują fiskusa na ponad 25 mld euro rocznie 88
     • Gazowanie Ukrainy 24 lut 2008, 22:00 Kremlowskie klany kontrolują sprzedaż surowców dla Kijowa 92
     • Pawana dla Fidela 24 lut 2008, 22:00 Ani Kubańczycy, ani emigranckie enklawy w Miami nie oczekują radykalnych reform 94
     • Błąd Europy 24 lut 2008, 22:00 Uznanie Kosowa przez państwa Zachodu służy Rosji 96
     • Pasaż 24 lut 2008, 22:00 100
     • Bieliźniany szał 24 lut 2008, 22:00 Pół Polski zastanawia się, czy podczas rozdania Telekamer Doda miała na sobie majtki. Bielizna to ostatnio główny atrybut gwiazd. Celebrities wywołują niemal międzynarodowe zamieszanie, nie zakładając jej lub reklamując ją. Britney... 100
     • Druga skóra 24 lut 2008, 22:00 Wiosenno-letnia kolekcja Triumpha powstała pod hasłem „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Wygodna bielizna ma zachęcać do spędzania czasu w domowym zaciszu. W kolekcji znajdziemy m.in. stanik Space Curves. Wszystkie jego... 100
     • Pirackie reformy 24 lut 2008, 22:00 Stacy Dash nie jest może aktorką pierwszoligową (ostatnio można ją było oglądać w filmie „Nigdy nie będę twoja"), ale ma pomysł na siebie – projektuje staromodną bieliznę. Swoją markę nazwała Letters of Marque... 100
     • Szlafrok jak smoking 24 lut 2008, 22:00 W tym sezonie marka Zegna zadbała o męski strój spodni kompleksowo – w najnowszej kolekcji bielizny panowie znajdą szorty, bokserki, skarpety, a także piżamy i szlafroki. Jest mało klasycznie, raczej młodzieżowo i na luzie –... 100
     • Laser 24 lut 2008, 22:00 104
     • Sylwetka tygodnia: Dee Dee Bridgewater 24 lut 2008, 22:00 Kto? - Jedna z najwszechstronniejszych wokalistek jazzowych, odnosząca sukcesy od ponad trzydziestu lat. Laureatka licznych nagród, w tym Grammy. Zaczynała od disco, śpiewała soul i... punk rocka. Jako dobra czarownica w musicalu „The... 104
     • Trzy po trzy - płyty nietypowe 24 lut 2008, 22:00 52 Dębiec „Deep Hans" http://52debiec.muzzo.plPłyta poznańskiego zespołu hiphopo-wego jest jeszcze bardziej mroczna i undergroundowa niż poprzednie produkcje duetu. Opłaciło się. Z sieci nagrania pobrało ponad 40 tys. osób.Lao... 104
     • Termometr kultury 24 lut 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeSamopoczucie po czterdziestceWspółczesna warszawianka po przekroczeniu czterdziestki zafundowała sobie seans terapeutyczny. Cellulitis i oponki w normie. Gorzej z samopoczuciem. Po raz pierwszy w trakcie życiowej gonitwy... 104
     • Teatr smutku 24 lut 2008, 22:00 Mróz„To ma być teatr rozrywki? To przecież teatr smutku!" – to najkrótsza i najcelniejsza recenzja. Podczas antraktu wykrzyczał ją wściekły widz, po czym udał się po zwrot kosztów. Z reklamówką foliową, na... 104
     • Ojciec chrzestny kapitalizmu 24 lut 2008, 22:00 WrzeWspaniały. Epicki. Monumentalny. Na przestrzeni 37 lat (do wielkiego kryzysu w 1927 r.) widzimy typowego self-made mana amerykańskiego kapitalizmu. Poznajemy go jako pracowitego, pewnego siebie i prostolinijnego kopacza srebra,... 104
     • Reklama narodowa 24 lut 2008, 22:00 Reklama z udziałem międzynarodowej gwiazdy to najlepsze antidotum na polskie kompleksy 106
     • Myślałem, że Wajda to dziewczyna 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Johnem Cleese’em, aktorem, satyrykiem, członkiem legendarnej grupy Monty Python 108
     • Niezniszczalni 24 lut 2008, 22:00 Hollywood nie potrafi wykreować następców Rambo i Indiany Jonesa 110
     • Wencel gordyjski - Ojcobójstwo 24 lut 2008, 22:00 Kapucyn o. Ksawery porównuje stosunek płciowy do strzelania bramek po widowiskowych akcjach 112
     • Krótko po wolsku - Liceum czy muzeum 24 lut 2008, 22:00 Odwieczny dylemat „myć ręce czy nogi" odżył ostatnio za sprawą nowego kierownictwa Ministerstwa Kultury, które uznało, że od przeszłości ważniejsza jest przyszłość. Zamiast nikomu niepotrzebnych kolekcji skorup i obrazów,... 113
     • Ueorgan Ludu 24 lut 2008, 22:00 Prowokacja medialna - Kociarzem Roku Lech Kaczyński, a co z Jarosławem? * Czołg Rudy gwałcił bezbronne niemieckie armaty 113
     • Skibą w mur - Wygrać dupą 24 lut 2008, 22:00 Dzięki TVN słowo „dupa” uroczyście przeszło ze świata mroku do języka oficjalnego 114

     ZKDP - Nakład kontrolowany