Chwalebna wada

Chwalebna wada

Wiele negatywnych cech osobowości przynosi korzyści
Jeśli chcesz osiągnąć sukces, pozbądź się nieśmiałości, nerwowości i samokrytycyzmu – zalecają poradniki psychologiczne. Badania przeprowadzone przez prof. Carol Dweck ze Stanford University dowodzą jednak, że nie jest to konieczne. Wręcz przeciwnie – może się okazać szkodliwe. Bo wiele cech powszechnie uważanych za negatywne przynosi korzyści. Dlatego ewolucja ich nie wyeliminowała.
– Niektóre cechy, które usilnie próbujemy zmienić, nie tylko ułatwiają nam przetrwanie. Często leżą u podłoża naszego sukcesu. Zamiast je zmieniać, powinniśmy się tylko nauczyć dobrze z nich korzystać – twierdzi prof. Dweck.

Czujny jak neurotyk
Największą frustrację ludzi budzą nieskuteczne próby wyzbycia się neurotyzmu. Tak wynika z badań Dana Nettle’a z Centre for Behaviour and Evolution uniwersytetu w Newcastle, brytyjskiego specjalisty zajmującego się teorią osobowości. W długiej kolejce do psychoterapeutów stoją m.in. biznesmeni, menedżerowie i handlowcy. Skarżą się na stany lękowe, nerwowość, nadmierną czujność, podatność na stres. Te cechy nie są dobrze postrzegane w społeczeństwie, dlatego wielu ludzi za wszelką cenę chce je zwalczyć. Niepotrzebnie. – W latach 90. przychodziło do mnie wielu brokerów z Wall Street i szefów banków, którzy przyjmowali leki przeciwdepresyjne i uspokajające, zmieniające ich temperament. Stawali się spokojni, nie odczuwali lęku, ale jednocześnie obojętnieli na zmiany na rynku finansowym. Zmniejszała się ich zdolność przewidywania i dokonywali niewłaściwych inwestycji – opowiada Nettle.
Gdyby więcej osób było neurotykami, na świecie żyłoby się lepiej – twierdzi Nettle. Neurotycy są bardziej niż inni wrażliwi na bodźce. Mogą służyć społeczeństwu jak „kanarki w kopalni", które przeczuwają niebezpieczeństwo. To oni pierwsi przeczuwają nastroje społeczne i przewidują nowe trendy. Przykładem neurotycznej wrażliwości jest Woody Allen. Często reaguje zbyt emocjonalnie, ale jego przewidywania się sprawdzają. Podobnie jest z Lechem Wałęsą. Często potrafi zawczasu przewidzieć obrót spraw w polityce. I szybko podejmuje decyzje, nie zwracając uwagi na etykietę. Samuel Gosling z University of Texas w Austin uważa, że ewolucja wykształciła neurotyzm jako cechę niezbędną do przetrwania zarówno poszczególnych osobników, jak i całych społeczności. Jego zdaniem, niepokój, który często odczuwają neurotycy, zwiększa czujność. Szkodliwy jest jedynie wtedy, gdy staje się przesadny. Wówczas wymaga leczenia.

Kreatywni nieśmiali
Samokrytycyzm jest w psychologii uważany za formę pesymizmu. Ale sprzyja dostrzeganiu u siebie słabych stron i motywuje do ich przezwyciężania. Do samokrytycyzmu i ciągłego stawiania sobie wysokich wymagań przyznaje się aktorka Agnieszka Dygant. Na tym polega tzw. zarządzanie własną osobowością – trzeba poznać własne słabości i uświadomić sobie, że właśnie dzięki nim można osiągać sukcesy. Każda cecha charakteru, którą zostaliśmy obdarzeni, jest niezbędna. Co ważne, żadnej z nich nie należy rozpatrywać w oderwaniu od innych, bo zwykle uzupełniają się wzajemnie tak, by każdemu umożliwić prawidłowe funkcjonowanie.
Korzystne mogą być nawet cechy z pozoru utrudniające relacje z innymi ludźmi i uniemożliwiające osiąganie sukcesów, takie jak nieśmiałość czy zazdrość. Osoby nieśmiałe cechuje wyjątkowa siła woli. Podejmują działania nawet wtedy, kiedy inni twierdzą, że się nie uda. Mają też silne poczucie wewnętrznej kontroli, co powoduje, że zawsze doprowadzają rozpoczęte zadanie do końca i dotrzymują obietnic. Potwierdziły to badania przeprowadzone wśród 240 prezesów dużych przedsiębiorstw. Okazało się, że osoby nieśmiałe, stroniące od innych, należą do najbardziej kreatywnych. Chcąc pokonać nieśmiałość, rzadziej wycofują się w trudnych sytuacjach. Jedynie z większą ostrożnością podchodzą do wyzwań i unikają brawury. Bill Gates od dzieciństwa był samotnikiem. Na studiach stronił od towarzystwa. – Osoby nieśmiałe są na ogół spokojne, ciche i mają dużo pokory. Dlatego potrafią docenić umiejętności innych, budują twórcze zespoły profesjonalistów i potrafią nimi kierować – mówi dr Joanna Heidtman z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobrą stroną nieśmiałości jest także to, że łagodzi obyczaje, pozwala powstrzymać negatywne reakcje i uniknąć niepotrzebnych konfliktów.

Zazdrość buduje
Do działania może też motywować zazdrość. Ludzie zwykle nie przyznają się do tej cechy, bo się jej wstydzą. Tymczasem zazdrość towarzyszy nam od wczesnego dzieciństwa. Starsze rodzeństwo jest zazdrosne o młodsze. Oskarża rodziców, że młodsze dzieci kochają bardziej. Nie ma w tym niczego niepokojącego. Normalne jest nawet odczuwanie przykrości dlatego, że nie posiadamy czegoś, co mają inni. – Silna zazdrość nie jest społecznie akceptowana. Koroduje umysł jednak tylko wtedy, kiedy ją w sobie podsycamy i pozwalamy jej się przerodzić w zawiść. Jeśli jednak traktujemy ją jako stawianie sobie wzorców do naśladowania, jest pozytywną siłą. Wzmaga kreatywność – mówi doc. Janusz Heitzman, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Psychoterapeutka Windy Dryden, autorka książki „Pokonać zazdrość" („Overcoming Envy") , uważa, że zazdrość należy ukierunkować tak, by nie zmieniła się w chęć zniszczenia wszystkich, których uważamy za lepszych od siebie. „Kiedy z kolegą staramy się o to samo stanowisko i kolega je otrzymuje, nie wolno nam myśleć: jestem gorszy. Nie można ulegać irracjonalnemu myśleniu, utwierdzając się w przekonaniu, że z tego powodu jesteśmy mniej warci. Większości ludzi to się udaje" – twierdzi Dryden. Destrukcyjna zazdrość najczęściej wynika z traumatycznych przeżyć w dzieciństwie. Jeśli dziecko jest emocjonalnie zaniedbane, rozwija się w nim poczucie, że brakuje mu czegoś, co koniecznie powinno mieć. Zwykle taka postawa się utrwala w dorosłym życiu.

Agresywna pasja
Amerykański psycholog Mark Gorkin uważa, że skłonność do agresji sama w sobie nie jest zła. Nie powoduje także utraty samokontroli. Leży ona u podstaw skuteczności, przynosi sukcesy w negocjacjach.
Testy psychologiczne wykazują wysoki poziom agresji u ludzi z pasją. Takie osoby są emocjonalne i działają spontanicznie, a dzięki temu są kreatywne. U mężczyzn agresja wiąże się z wysokim poziomem testosteronu. To jednak nie oznacza, że tacy mężczyźni są zawadiaccy i nadmiernie skłonni do narażania się na szwank w walce z innymi „samcami". Wręcz przeciwnie. Umiarkowany poziom agresji jest związany z wysokim poczuciem odpowiedzialności za partnerkę i rodzinę. Takie cechy mężczyzn są cenione przez kobiety. Aktorka i modelka Milla Jovovich przyznaje, że lubi „facetów silnych i władczych. Takich, którzy traktują mnie tak, jakbym była krucha i bezbronna".
Choć osoby z wysokim poziomem agresji łatwiej niż inni okazują złość, nie należy ich źle oceniać. Takie zachowanie wiąże się z wysokim poziomem energii. W kontaktach z innymi ci ludzie wysyłają więcej pozawerbalnych sygnałów, które kodują aż 65 proc. przekazywanych informacji. Lepiej też rozumieją mowę ciała innych. Nie trzeba się więc wyzbywać cech powszechnie uznawanych za negatywne. Akceptacja siebie i innych mimo wad wyzwala siłę, by zmienić to, z czym jest nam źle.

OSOBOWOŚĆ DO WYMIANY
NA OSOBOWOŚĆ WPŁYWA NATURALNA zmiana rytmów biologicznych i społecznych w życiu. Badania opublikowane w „Journal of Personality and Social Psychology" wykazały, że takie cechy jak samodyscyplina i koncentrowanie się na osiągnięciu celu wzrasta po 20. roku życia i trwa około dekady. Po trzydziestce zwiększa się ugodowość i otwartość na ludzi, a poziom egoizmu spada. Wzrasta tolerancja dla różnorodności. Z wiekiem maleje też neurotyzm, ale tylko u kobiet. U obu płci około 40. roku życia zmniejsza się otwartość na innych. Tylko u kobiet z wiekiem spada ekstrawersja. Około 40. roku życia jesteśmy najbardziej narażeni na depresję. Prawdopodobnie jest to efekt tego, że ludzie powoli uczą się akceptować swoje słabe i mocne strony i dopiero w średnim wieku zaczynają tłumić nierealne aspiracje. Być może dlatego osoby około 70. roku życia czują się równie szczęśliwe jak dwudziestolatki. Najtrudniej jest zmienić cechy osobowości uwarunkowane biologicznie i uwarunkowane popędami, na przykład dewiacje seksualne. Wyzbycie się ich wymaga siły woli i terapii trwającej do czasu, gdy właściwe reagowanie stanie się odruchem.

TYPY CHARAKTERU
FLORENCE LITTAUER w książce „Osobowość plus" twierdzi, że każdy człowiek jest układanką różnych typów osobowości. Według współczesnych psychologów, nie można pogrupować ludzi według czterech ustalonych przez Hipokratesa typów osobowości: sangwinik, melancholik, choleryk i flegmatyk. Osoby z dużym poczuciem humoru i łatwo zyskujące przyjaciół są na ogół spóźnialskie, zapominalskie i chaotyczne.
Melancholicy są zaś perfekcyjni i cenią uporządkowanie. Trudno ich jednak zadowolić. Cechuje ich skłonność do skrajności, od innych wymagają zrozumienia ich wrażliwej natury. Przykładem takiej
osobowości może być piosenkarka Edyta Górniak. Z kolei osoby bezkonfl iktowe i opanowane na ogół są dobrymi mediatorami, ale odwlekają podejmowanie decyzji, nie uzewnętrzniają emocji i zwlekają z wykonaniem powierzonych im zadań. Za przykład takiej osobowości uchodzi Tadeusz Mazowiecki.

Okładka tygodnika WPROST: 9/2008
Więcej możesz przeczytać w 9/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • p695730@ineria.pl   IP
  Ciekawy artykuł bo już myślałem że jestem chodzącą patologią;) we współczesnej literaturze psychologicznej piszą że neurotyzm jest wyłącznie negatywnym elementem osobowości a tu proszę znalazł sie naukowiec, ktory powiedział \'Nie panowie Ciekawy artykuł bo już myślałem że jestem chodzącą patologią;) we współczesnej literaturze psychologicznej piszą że neurotyzm jest wyłącznie negatywnym elementem osobowości a tu proszę znalazł sie naukowiec, ktory powiedział \'Nie panowie i panie\'...i panie\'...

  Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2008 (1314)

  • Na stronie - Wilki i barany 24 lut 2008, 22:00 Pozytywny wizerunek Platformy Obywatelskiej buduje Prawo i Sprawiedliwość 3
  • Skaner 24 lut 2008, 22:00 8
  • Eurovitro 24 lut 2008, 22:00 ZDROWIE 8
  • Psycho Tusk 24 lut 2008, 22:00 Muzyka 8
  • Spisek przeciwko Diane 24 lut 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
  • Rusza szkoła Marcinkiewicza 24 lut 2008, 22:00 Edukacja 8
  • Sikorski dożyna watahę 24 lut 2008, 22:00 Dyplomacja 8
  • Dossier 24 lut 2008, 22:00 Ten, kto się boi krwi, nie zostaje lekarzem. Kto boi się fotoreporterów, nie zostaje politykiemHanna Gronkiewicz-Waltz o jej plażowych zdjęciach z Egiptu, które opublikował „Fakt"Robię wszystko, by Polska nie była dzieckiem... 8
  • Pytania niepolityczne - Grałem z Hołdysem 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Ryszardem Schnepfem, wiceministrem spraw zagranicznych 8
  • Ludzie 24 lut 2008, 22:00 Terrazzino aktoremStefano Terrazzino, włoski tancerz znany z „Tańca z gwiazdami", zadebiutuje jako aktor w serialu „Samo życie”. Terrazzino nie chce iść w ślady swoich kolegów Rafała Maseraka i Marcina Hakiela,... 8
  • Wieczni punkowcy 24 lut 2008, 22:00 Kariery 8
  • Wariograf pomoże w sprawie Papały 24 lut 2008, 22:00 Śledztwo 8
  • Karate skarbu państwa 24 lut 2008, 22:00 Spółki 8
  • Coming out z Dancewicz 24 lut 2008, 22:00 Telewizja 8
  • Premier Islandii zaśpiewał w obronie Polaków 24 lut 2008, 22:00 Koncert 8
  • Grunwald podbija Azję 24 lut 2008, 22:00 Piosenki 8
  • UOKiK przeciw striptizowi 24 lut 2008, 22:00 Obyczaje 8
  • Sawka czatuje 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
  • Poczta 24 lut 2008, 22:00 Niezbędnik Ewy KopaczW związku z artykułem „Niezbędnik Ewy Kopacz" (nr 3), dotyczącym zmian w organizacji funkcjonowania ochrony zdrowia, chciałbym przypomnieć, że w 2000 r. zapaleńcy reformatorzy, pełniący funkcje... 15
  • Playback 24 lut 2008, 22:00 Zbigniew Chlebowski przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 15
  • Wprost przeciwnie - Sukces braku sukcesu 24 lut 2008, 22:00 Obecna ekipa rządząca odniosła sukces – w robieniu balona z obywateli 16
  • Fotoplastykon 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
  • Z życia koalicji 24 lut 2008, 22:00 Radek Sikorski bardzo szybko chciał uznać niepodległość Kosowa. Ale wciął mu się prezydent, a i inni politycy platformy sugerowali, że ta sprawa wymaga pewnego namysłu. Niesamowite, gdyby nie paru Albańczyków na Bałkanach, zjawisko... 18
  • Z życia opozycji 24 lut 2008, 22:00 Jeśli się nie mylimy, to Lech Kaczyński w końcu rzeczywiście został Kociarzem Roku. Niestety, informacja ta jakoś nie przebiła się do mediów. Biedny Kaczor, gdyby to Tusk wygrał, pewnie ogłosiliby dzień wolny od pracy.Żeby się... 19
  • Bilans tygodnia 24 lut 2008, 22:00 20
  • Krzyż dla Beenhakkera 24 lut 2008, 22:00 SportLeo Beenhakker, trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej, to nie tylko Człowiek Roku 2007 tygodnika „Wprost". Właśnie został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jedno z... 20
  • Przełom bez przełomu 24 lut 2008, 22:00 DyplomacjaMinister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił w TVN 24, że podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie Władimir Putin uznał zamordowanie polskich oficerów w Katyniu za zbrodnię stalinowską. Jednak to, co przez... 20
  • Oleksy przegrywa wszystko 24 lut 2008, 22:00 ProcesyAndrzej Milczanowski, były szef MSW, został uniewinniony przez warszawski sąd okręgowy. Uznał on, że wprawdzie Milczanowski naruszył tajemnicę państwową, przekazując informacje o rzekomej współpracy Józefa Oleksego z obcym... 20
  • Wilk Tusk i gajowy Kaczyński 24 lut 2008, 22:00 PolitykaCzerwony Kapturek i Matrix – PiS sięgnęło po filmowe skojarzenia, by podsumować 100 dni rządów Donalda Tuska. W nowym spocie filmowym widzimy przerobioną bajkę o Czerwonym Kapturku, babci i złym wilku. „Nie tak dawno... 20
  • Dziadostwo polskie 24 lut 2008, 22:00 Politykę rządu kreują redaktorzy tabloidów 22
  • Donald ubogi 24 lut 2008, 22:00 Jeśli Tusk chce zostać prezydentem, Polacy muszą w nim dostrzec nie urzędnika, lecz monarchę 26
  • Trójca prezydencka 24 lut 2008, 22:00 Tusk i Pawlak chcą być Kaczyńskim, a Kaczyński - Tuskiem 28
  • Dyplomacja żebracza 24 lut 2008, 22:00 Polscy dyplomaci są jednymi z najgorzej opłacanych w Unii Europejskiej 30
  • Kontrrewolucja w kontrwywiadzie 24 lut 2008, 22:00 Służba Kontrwywiadu Wojskowego storpedowała projekt ujawnienia powiązań polskich urzędników z rosyjskimi służbami 32
  • Postać tygodnia - Odnowiciel 24 lut 2008, 22:00 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 35
  • Jak one to robią 24 lut 2008, 22:00 Dlaczego kobiety po pięćdziesiątce zaczynają rządzić światem 36
  • Grzech tolerancji 24 lut 2008, 22:00 Nietolerancja zaskakująco często cechuje tych, którzy uważają się za szczególnie tolerancyjnych 42
  • Blogomania 24 lut 2008, 22:00 Co sekunda na świecie powstaje nowy blog 46
  • Trójka bez sternika 24 lut 2008, 22:00   48
  • Żółw na torach 24 lut 2008, 22:00 Wykorzystujemy tylko 40 proc. unijnych dotacji do kolei 48
  • Łowcy Macierewicza 24 lut 2008, 22:00 Ścigając Macierewicza PO chce przykryć fakt, że nie realizuje wyborczych obietnic 48
  • Kosowo jak Sarajewo 24 lut 2008, 22:00 Sytuacja Międzynarodowa coraz bardziej przypomina okres poprzedzający I wojnę światową 48
  • Ryba po polsku - Kalendarz i klepsydra 24 lut 2008, 22:00 Kalendarze zmieniali Juliusz Cezar i papież Grzegorz Wielki. Czas już, aby wziął się do tego Donald Tusk 49
  • Liga polskich mistrzów 24 lut 2008, 22:00 Ten sezon Orange Ekstraklasy będzie najciekawszy od lat 50
  • Giełda 24 lut 2008, 22:00 52
  • Triumf piwa 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. wszystkie trzy największe polskie browary zanotowały rekordową sprzedaż. Żywiec sprzedał o 11 proc. piwa więcej niż w 2006 r., osiągając 419 mln zł zysku (wzrost o 27 proc.). Koncernowi udało się umocnić czołową pozycję... 52
  • Era Blu-Ray 24 lut 2008, 22:00 Cyfrowy format Blu-ray będzie światowym standardem, który zastąpi DVD. Japońska Toshiba ogłosiła, że przestanie produkować sprzęt audiowizualny w formacie HD DVD. Do tej pory trwała wojna o dominację na rynku między Toshibą a Sony,... 52
  • Od hitu do kitu - Szaleniec na Wall Street 24 lut 2008, 22:00  Jim Cramer jest w USA kimś w rodzaju Kuby Wojewódzkiego. Nie prowadzi jednak talk-show, a program ekonomiczny. Na wizji skacze i krzyczy, że Ben Bernanke jest idiotą. A w swoim funduszu hedgingowym zarabia 100 mln USD rocznie. W... 52
  • Zrzutka na bank 24 lut 2008, 22:00 Siedem tysięcy funtów zapłaci każdy Brytyjczyk za nacjonalizację banku Northern Rock. Już w 2007 roku rząd w Londynie, ratując go przed bankructwem spowodowanym kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, wpompował w bank 55 mld funtów.... 52
  • Świat w sieci 24 lut 2008, 22:00 53
  • Cyfrowe oszustwo 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. Polacy kupili ponad 1,5 mln nowoczesnych telewizorów plazmowych i LCD. To najwięcej w UE. Pod względem zakupów najnowocześniejszych telewizorów przystosowanych do odbioru sygnału HD w Europie wyprzedzają nas tylko słynący ze skłonności do nowinek Rosjanie. Niestety,... 54
  • Nędza podatkowa 24 lut 2008, 22:00 Były wiceminister finansów radzi obecnemu ministrowi, jak rozwiązać polski podatkowy węzeł gordyjski 58
  • Kryzysowy niezbędnik 24 lut 2008, 22:00 Jak zarobić w czasie dekoniunktury 60
  • Know-how 24 lut 2008, 22:00 70
  • Miłość po amfetaminie 24 lut 2008, 22:00 Pigułka miłości, jak jest nazywana ecstasy, wywołuje stan przypominający zakochanie. Tak wskazują wyniki eksperymentów na szczurach, które przeprowadził dr Iain McGreor z University of Sydney. Pod wpływem amfetaminy u szczurów rósł... 70
  • Komentarz - Pustynia globalna 24 lut 2008, 22:00 Ekolodzy ostrzegają przed efektem cieplarnianym, a ekonomiści wieszczą globalny kryzys z powodu braku ropy naftowej. Największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki jest jednak coraz większy brak wody. Nie chodzi tylko o to, że będziemy... 70
  • Recepta na długowieczność 24 lut 2008, 22:00 Dożycie stu lat jest łatwiejsze, niż się wydaje. Niestety, nie pomoże w tym pigułka. Skutecznym sposobem na zostanie stulatkiem jest zmiana stylu życia. Dr Dellara Terry z Boston University twierdzi, że osoby, które chorują na cukrzycę... 70
  • Pompa w mięśniach 24 lut 2008, 22:00 (patrz Galeria artykułu)  70
  • Chwalebna wada 24 lut 2008, 22:00 Wiele negatywnych cech osobowości przynosi korzyści 72
  • Dobór internetowy 24 lut 2008, 22:00 Partnerzy o odmiennych genach rzadziej się zdradzają 76
  • Kopyta królowej 24 lut 2008, 22:00 Odkryto grobowiec, w którym mogła być pochowana krewna władczyni Saby 78
  • Agent Heubauer 24 lut 2008, 22:00 Dzisiejsza polska lustracja to powtórka z XIX wieku 82
  • Górna półka - Legenda marszałka 24 lut 2008, 22:00 Piłsudski nie wychodzi z mody. I dobrze. Marszałek jest bodaj najpowszechniej uznawanym w Polsce bohaterem narodowym. W powtarzanych ostatnio przez opiniotwórcze czasopisma ankietach zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście... 85
  • Bez granic 24 lut 2008, 22:00   86
  • 600 lat poszło z dymem 24 lut 2008, 22:00 – 21 mln dolarów będzie kosztować odbudowa seulskiej, liczącej ponad 600 lat Wielkiej Południowej Bramy – Namdaemun. To jeden z najważniejszych zabytków Korei Południowej. Podpalacz, 69-letni mężczyzna, podłożył ogień, bo... 86
  • „Niet" dla HRW 24 lut 2008, 22:00 „Zdławieni przez biurokrację: ograniczenia narzucone przez państwo na niezależną działalność obywatelską" – to tytuł raportu, jaki w Moskwie chciał przedstawić dyrektor Human Rights Watch Kenneth Roth. Rosyjskie MSZ... 86
  • Dynastia po francusku 24 lut 2008, 22:00 Ameryka ma dynastie Bushów i Clintonów, Francja wkrótce może mieć dynastię Sarkozych. 21-letni syn prezydenta Francji – Jean – zapowiedział start w wyborach samorządowych. Będzie się ubiegał o mandat w podparyskim... 86
  • Pervez niezatapialny 24 lut 2008, 22:00 Kilka dni po tym, jak światowe media odtrąbiły wyborczą porażkę prezydenta Perweza Muszarrafa i rychły koniec jego rządów, okazało się, że w Pakistanie wszystko może zostać po staremu. Zwycięska Pakistańska Partia Ludowa (PPP)... 86
  • Globalna ’ndrangheta 24 lut 2008, 22:00 Najpotężniejszym i najsprawniejszym na świecie holdingiem, najlepiej też przystosowanym do wymogów globalizacji jest przestępcza organizacja ’ndrangheta – ogłosiła komisja antymafijna parlamentu Włoch. Zyski kalabryjskiej... 86
  • Niemiecki przekręt 24 lut 2008, 22:00 Niemcy oszukują fiskusa na ponad 25 mld euro rocznie 88
  • Gazowanie Ukrainy 24 lut 2008, 22:00 Kremlowskie klany kontrolują sprzedaż surowców dla Kijowa 92
  • Pawana dla Fidela 24 lut 2008, 22:00 Ani Kubańczycy, ani emigranckie enklawy w Miami nie oczekują radykalnych reform 94
  • Błąd Europy 24 lut 2008, 22:00 Uznanie Kosowa przez państwa Zachodu służy Rosji 96
  • Pasaż 24 lut 2008, 22:00 100
  • Bieliźniany szał 24 lut 2008, 22:00 Pół Polski zastanawia się, czy podczas rozdania Telekamer Doda miała na sobie majtki. Bielizna to ostatnio główny atrybut gwiazd. Celebrities wywołują niemal międzynarodowe zamieszanie, nie zakładając jej lub reklamując ją. Britney... 100
  • Druga skóra 24 lut 2008, 22:00 Wiosenno-letnia kolekcja Triumpha powstała pod hasłem „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Wygodna bielizna ma zachęcać do spędzania czasu w domowym zaciszu. W kolekcji znajdziemy m.in. stanik Space Curves. Wszystkie jego... 100
  • Pirackie reformy 24 lut 2008, 22:00 Stacy Dash nie jest może aktorką pierwszoligową (ostatnio można ją było oglądać w filmie „Nigdy nie będę twoja"), ale ma pomysł na siebie – projektuje staromodną bieliznę. Swoją markę nazwała Letters of Marque... 100
  • Szlafrok jak smoking 24 lut 2008, 22:00 W tym sezonie marka Zegna zadbała o męski strój spodni kompleksowo – w najnowszej kolekcji bielizny panowie znajdą szorty, bokserki, skarpety, a także piżamy i szlafroki. Jest mało klasycznie, raczej młodzieżowo i na luzie –... 100
  • Laser 24 lut 2008, 22:00 104
  • Sylwetka tygodnia: Dee Dee Bridgewater 24 lut 2008, 22:00 Kto? - Jedna z najwszechstronniejszych wokalistek jazzowych, odnosząca sukcesy od ponad trzydziestu lat. Laureatka licznych nagród, w tym Grammy. Zaczynała od disco, śpiewała soul i... punk rocka. Jako dobra czarownica w musicalu „The... 104
  • Trzy po trzy - płyty nietypowe 24 lut 2008, 22:00 52 Dębiec „Deep Hans" http://52debiec.muzzo.plPłyta poznańskiego zespołu hiphopo-wego jest jeszcze bardziej mroczna i undergroundowa niż poprzednie produkcje duetu. Opłaciło się. Z sieci nagrania pobrało ponad 40 tys. osób.Lao... 104
  • Termometr kultury 24 lut 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeSamopoczucie po czterdziestceWspółczesna warszawianka po przekroczeniu czterdziestki zafundowała sobie seans terapeutyczny. Cellulitis i oponki w normie. Gorzej z samopoczuciem. Po raz pierwszy w trakcie życiowej gonitwy... 104
  • Teatr smutku 24 lut 2008, 22:00 Mróz„To ma być teatr rozrywki? To przecież teatr smutku!" – to najkrótsza i najcelniejsza recenzja. Podczas antraktu wykrzyczał ją wściekły widz, po czym udał się po zwrot kosztów. Z reklamówką foliową, na... 104
  • Ojciec chrzestny kapitalizmu 24 lut 2008, 22:00 WrzeWspaniały. Epicki. Monumentalny. Na przestrzeni 37 lat (do wielkiego kryzysu w 1927 r.) widzimy typowego self-made mana amerykańskiego kapitalizmu. Poznajemy go jako pracowitego, pewnego siebie i prostolinijnego kopacza srebra,... 104
  • Reklama narodowa 24 lut 2008, 22:00 Reklama z udziałem międzynarodowej gwiazdy to najlepsze antidotum na polskie kompleksy 106
  • Myślałem, że Wajda to dziewczyna 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Johnem Cleese’em, aktorem, satyrykiem, członkiem legendarnej grupy Monty Python 108
  • Niezniszczalni 24 lut 2008, 22:00 Hollywood nie potrafi wykreować następców Rambo i Indiany Jonesa 110
  • Wencel gordyjski - Ojcobójstwo 24 lut 2008, 22:00 Kapucyn o. Ksawery porównuje stosunek płciowy do strzelania bramek po widowiskowych akcjach 112
  • Krótko po wolsku - Liceum czy muzeum 24 lut 2008, 22:00 Odwieczny dylemat „myć ręce czy nogi" odżył ostatnio za sprawą nowego kierownictwa Ministerstwa Kultury, które uznało, że od przeszłości ważniejsza jest przyszłość. Zamiast nikomu niepotrzebnych kolekcji skorup i obrazów,... 113
  • Ueorgan Ludu 24 lut 2008, 22:00 Prowokacja medialna - Kociarzem Roku Lech Kaczyński, a co z Jarosławem? * Czołg Rudy gwałcił bezbronne niemieckie armaty 113
  • Skibą w mur - Wygrać dupą 24 lut 2008, 22:00 Dzięki TVN słowo „dupa” uroczyście przeszło ze świata mroku do języka oficjalnego 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany