Kontrrewolucja w kontrwywiadzie

Kontrrewolucja w kontrwywiadzie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego storpedowała projekt ujawnienia powiązań polskich urzędników z rosyjskimi służbami
Medialny spór o Służbę Kontrwywiadu Wojskowego ma w sobie coś przewidywalnego. W miarę zbliżania się dnia publikacji aneksu do raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI przybiera on coraz bardziej ognistą postać. A że dokument ów dotarł już do marszałków Sejmu i Senatu, część mediów przygotowuje mu gorące przyjęcie, nagłaśniając inny „tajny" tekst – raport zatrudnionego na okoliczność czystek „specjalisty od oceny spustoszeń", jakie pozostawiła po sobie w SKW ekipa Antoniego Macierewicza.
Nie nazwę tego polityczną przepychanką, gdyż w szale oskarżeń i pomówień zwolennicy nowej władzy dawno zatracili zdolność oceny faktów. Macierewicza można nie lubić za jego retorykę i temperament, trudno jednak zaprzeczyć, że wielokrotnie dawał dowody patriotyzmu i dobrze rozumie wymogi bezpieczeństwa Polski i jej sojuszników. Niestety, nie da się powiedzieć tego o wielu jego oponentach.

Uzdrawiacze
Od lat zajmuję się technologią informacji i prowadzę badania dotyczące tajnych służb. W 2007 r. skorzystałem z oferty Antoniego Macierewicza i 1 października rozpocząłem pracę w jego gabinecie na stanowisku głównego specjalisty w zakresie edukacji i promocji międzynarodowej SKW. W listopadzie nastały tam nowe porządki. O tym, jak w praktyce wygląda polityka PO‑PSL i „uzdrawianie" stosunków w służbach wojskowych, mogłem się przekonać po przedstawieniu nowemu szefostwu projektu ocenionego bardzo wysoko przez moich poprzednich zwierzchników. Przewidywał on stworzenie biograficznego słownika służb specjalnych PRL – bazy danych, którą można by wykorzystać do celów analitycznych oraz szkoleniowych. Odtajniona część materiałów miała się znaleźć w wydawnictwie opracowanym we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej IPN.
Wkrótce po przedłożeniu projektu zostałem wezwany przez pułkownika Grzegorza Reszkę, który miesiąc wcześniej przejął obowiązki szefa SKW. Oświadczył on, że mój projekt dowodzi nieznajomości spraw operacyjnych, w związku z czym SKW rozwiązuje zawartą ze mną umowę o pracę. Pismo, które odebrałem 24 stycznia 2008 r., zawierało taki akapit: „Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest niewłaściwa realizacja zadań wynikających z zatwierdzonego i podpisanego przez pana zakresu obowiązków. Równocześnie wykonywał pan zadania wykraczające poza ustalony zakres obowiązków, nie związane bezpośrednio z realizacją przez SKW ustawowych zadań. Składane przez pana propozycje dalszych swoich działań świadczą o tym, iż niewłaściwie interpretuje pan ustawowe zadania SKW". Niewtajemniczonym wyjaśniam, iż w „zakres moich obowiązków" nie wchodziła praca w Komisji Weryfikacyjnej WSI, tę wszakże wykonywałem bezpłatnie poza normowanym czasem, spędzając przy biurku średnio 14 godzin na dobę.
To, czy nowe szefostwo SKW działało zgodnie z prawem i obowiązującymi standardami moralnymi, pozostawiam ocenie sądu i opinii publicznej. Chciałbym jedynie podkreślić, iż w podobny sposób potraktowano mojego bezpośredniego zwierzchnika, który poparł projekt „w całej rozciągłości", i że w rozmowie ze mną płk Reszka dał wyraz trosce o los ludzi dawnych służb, demonstrując przy okazji brak wiedzy o metodach pracy kontrwywiadowczej w krajach, gdzie stosuje się najnowsze zdobycze technologii informacji. Rzecz w tym, iż mój projekt przewidywał gromadzenie ściśle tajnych informacji o późniejszych karierach funkcjonariuszy i współpracowników służb komunistycznych, czyniąc tym samym wyłom w zaporze chroniącej postkomunistyczny układ. Postulat zbadania niektórych dokumentów opatrzonych klauzulą „ściśle tajne" nie płynął jednak wcale z chęci bezwzględnego rozliczenia ludzi uwikłanych we współpracę z aparatem komunistycznym ani tym bardziej nie osłabiał systemu bezpieczeństwa kraju. Wprost przeciwnie: wzmacniał go i czynił bardziej nowoczesnym.

Obsesja tajności
Amerykańscy eksperci zwracają uwagę na zamieszanie panujące wokół pojęć tradycyjnie kojarzonych ze służbami specjalnymi. Bardzo często tajne informacje (secret information) myli się z informacjami użytecznymi w pracy wywiadowczo-operacyjnej (intelligence) i nie docenia wartości informacji czerpanych z otwartych źródeł (open source information). Tymczasem, jak zauważa analityk CIA Stephen C. Mercado, „przy monitorowaniu i analizowaniu tak istotnych problemów, jak terroryzm czy rozprzestrzenianie broni atomowej, a także w działalności kontrwywiadowczej informacje z jawnych źródeł często dorównują lub przewyższają informacje ze źródeł niejawnych". Ich przewaga uwidacznia się najczęściej w ilości, dostępności, większej wiarygodności oraz w szybszym docieraniu analityka do źródła przy znacznie niższych kosztach. Stworzenie właściwej bazy danych pozwoliłoby uniknąć wielu skomplikowanych i czasochłonnych procedur związanych z lustracją i znacznie ułatwiło podejmowanie decyzji przy nominacjach na stanowiska rządowe. Pozwoliłoby na przykład szybko ustalić, kto z dzisiejszych pracowników MON utrzymywał w przeszłości nieoficjalne kontakty z przedstawicielami ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej.
Studiując dokumenty przejęte po służbach cywilnych i wojskowych, zrozumiałem, że jednym ze źródeł zagrożenia bezpieczeństwa narodowego jest dzisiaj utrzymywanie w ścisłej tajemnicy danych, które powinny być odtajnione wiele lat temu. Z lektury tych materiałów wyciągnąłem dwa wnioski. Po pierwsze, niektóre nominacje na stanowiska związane z resortem obrony nie odpowiadają kryteriom bezpieczeństwa stosowanym przez sojuszników Polski. Po drugie, to, co w dziedzinie służb specjalnych jest obwarowywane murem tajemnicy, pozostaje często całkowicie przezroczyste dla służb rosyjskich.

Ściśle jawne dla Moskwy
Dziś nie jest już tajemnicą, że od 1979 r., kiedy podczas Konferencji Szefów Zarządów Wywiadowczych Sił Zbrojnych państw sygnatariuszy Układu Warszawskiego w Budapeszcie ustalono reguły współdziałania służb wojskowych w zakresie informacji, służby państw sojuszniczych miały obowiązek przekazywania danych operacyjnych do centralnej bazy danych Głównego Zarządu Wywiadowczego sowieckich sił zbrojnych (GRU). Wiadomo też, że w 1989 r. szef Wojskowej Służby Wewnętrznej gen. Edmund Buła przekazał GRU kartotekę operacyjną WSW. Łatwo sobie wyobrazić konsekwencje tych faktów po przekształceniu w 1991 r. struktur peerelowskich służb wojskowych w WSI.
Typowy przykład: służby wojskowe PRL pozyskały w latach 70. młodego, dobrze zapowiadającego się informatyka, który otrzymał stypendium w jednym z krajów NATO. Nie musiał na nikogo donosić. Po prostu przewoził i przekazywał zleceniodawcom materiały instruktażowe ze swojej dziedziny. Tylko raz lub dwa udało mu się zdobyć instrukcje obłożone embargiem. Po roku 1989 ów człowiek założył z błogosławieństwem prowadzących go oficerów własny biznes. Nie można go ujawnić, gdyż jego firma utrzymuje kontakty ze Wschodem i WSI wprowadziły do niej za jego zgodą innego współpracownika, powierzając mu jakąś misję. Tyle że dla GRU, mającego ogromną wiedzę o służbach PRL, jest to struktura przezroczysta, bo tylko niewielki odsetek współpracowników WSI działających w wielkim biznesie pozyskano po 1991 r.
Obrona układu stworzonego w latach 90. przez służby wojskowe szkodzi w sposób ewidentny bezpieczeństwu kraju. To dlatego – jak rozumiem – po likwidacji WSI szefostwa SWW i SKW zaczęły niemalże od podstaw budować nowe struktury. Wszystko wskazuje na to, iż proces ten został brutalnie przerwany i nowe władze będą dążyć do utrzymania postpeerelowskiego status quo, nie zważając na ryzyko utraty wiarygodności w oczach sojuszników Polski.


Testament Macierewicza
Mam nadzieję, że dokonałem skutecznego spustoszenia w WSI, rozwiązując je tak, że już nie będzie możliwy powrót tej formacji. Za to zbudowałem od nowa Służbę Kontrwywiadu Wojskowego jako pierwszą służbę niepodległej Polski, składającą się z ludzi absolutnie niemających związków z komunizmem czy z układem „okrągłego stołu"
Antoni Macierewicz w radiowej Trójce (20 lutego 2008 r.)


Harcerze kontra kursanci GRU
Czy lepiej zatrudnić w wojskowych służbach osoby po przyspieszonych kursach czy pozostawić absolwentów kursów KGB i GRU lub ich wychowanków? Nie ma dowodów, że amatorzy – jak ich nazywają krytycy Antoniego Macierewicza – wyrządzili Polsce jakiekolwiek szkody. A czym się wykazali kursanci GRU i jakie niebezpieczeństwa wiążą się z ich służbą?

W latach 1980-1992 sowieckie kursy ukończyło ponad 3 tys. oficerów LWP, a potem WP, z tego ponad 300 przeszło specjalistyczne kursy w KGB i GRU.
Szkolenia GRU przeszli trzej szefowie WSI: gen. Bolesław Izydorczyk, adm. Kazimierz Głowacki i gen. Marek Dukaczewski.
Po 1989 r. WSI nie wykryły ani jednego szpiega działającego na rzecz Rosjan. Rozpoczęta po przyjęciu Polski do NATO operacja „Gwiazda" (mająca wskazać uczestników kursów GRU i KGB) została przerwana w listopadzie 2001 r., gdy szefem WSI został szkolony przez GRU gen. Marek Dukaczewski.
Brytyjski wywiad (MI6) znalazł w przejętych archiwach Stasi dokumenty dowodzące, że trzech szefów WSI [Bolesław Izydorczyk, Konstanty Malejczyk oraz Marek Dukaczewski] było „bezpośrednio zaangażowanych w działalność wywiadowczą przeciwko Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym już po upadku komunizmu w Polsce".
Już po przyjęciu Polski do NATO wywiady państw Zachodu unikały współpracy z niektórymi polskimi oficerami, naszych wojskowych służb nie informowano o wielu kwestiach dotyczących bezpieczeństwa paktu.
W latach 90. WSI stworzyły parasol ochronny nad ustawionymi przetargami na rzecz marynarki wojennej. Byli oficerowie WSI zarabiali w firmach zdobywających dzięki łapówkom zamówienia od marynarki, a współpracujący z nimi Rosjanie uzyskali dostęp do tajemnic polskiej floty wojennej.Janusz Zemke

poseł SLD , przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych
Nie da się pozytywnie ocenić Antoniego Macierewicza. Minister chciał zdesowietyzować służbę wojskową i stąd pomysł na rozwiązanie WSI i powołanie na ich miejsce SKW. Tyle że chcąc stworzyć coś nowego, trzeba się porządnie zabrać do szkolenia kadr. A nabór do SKW przypominał pospolite ruszenie. Nowi oficerowie, zamiast zajmować się kontrwywiadem, pisali głównie raport z weryfikacji WSI. Antoni Macierewicz
zupełnie nie sprawdził się jako organizator. Pozostawił po sobie instytucję, w której panuje totalny bałagan i giną dokumenty. Zamiast rozwiązywać WSI, lepiej było po prostu wymienić kilkaset pracujących tam osób.
Paweł Graś
poseł PO , były koordynator służb specjalnych
Działalność Antoniego Macierewicza dowodzi, że na stanowiskach szefów służb specjalnych zupełnie nie sprawdzają się politycy. Macierewicz próbował być jednocześnie szefem SKW i showmanem występującym w mediach. Szkoda, że nie ograniczył się do tego drugiego. Bo o ile udało mu się jeszcze przeprowadzić proces likwidacji WSI, to w dziedzinie tworzenia nowych służb nie może się pochwalić sukcesami. Za czasów Macierewicza panowała w SKW amatorszczyzna: zarówno w sposobie organizacji służby, jak i w doborze kadr. Macierewicz powiedział kiedyś, że oficera wywiadu da się wyszkolić w ciągu pół roku. Ta wypowiedź dowodzi też jego braku profesjonalizmu. Dobrze się stało, że nie kieruje już SKW.Okładka tygodnika WPROST: 9/2008
Więcej możesz przeczytać w 9/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2008 (1314)

 • Na stronie - Wilki i barany 24 lut 2008, 22:00 Pozytywny wizerunek Platformy Obywatelskiej buduje Prawo i Sprawiedliwość 3
 • Skaner 24 lut 2008, 22:00 8
 • Eurovitro 24 lut 2008, 22:00 ZDROWIE 8
 • Psycho Tusk 24 lut 2008, 22:00 Muzyka 8
 • Spisek przeciwko Diane 24 lut 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
 • Rusza szkoła Marcinkiewicza 24 lut 2008, 22:00 Edukacja 8
 • Sikorski dożyna watahę 24 lut 2008, 22:00 Dyplomacja 8
 • Dossier 24 lut 2008, 22:00 Ten, kto się boi krwi, nie zostaje lekarzem. Kto boi się fotoreporterów, nie zostaje politykiemHanna Gronkiewicz-Waltz o jej plażowych zdjęciach z Egiptu, które opublikował „Fakt"Robię wszystko, by Polska nie była dzieckiem... 8
 • Pytania niepolityczne - Grałem z Hołdysem 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Ryszardem Schnepfem, wiceministrem spraw zagranicznych 8
 • Ludzie 24 lut 2008, 22:00 Terrazzino aktoremStefano Terrazzino, włoski tancerz znany z „Tańca z gwiazdami", zadebiutuje jako aktor w serialu „Samo życie”. Terrazzino nie chce iść w ślady swoich kolegów Rafała Maseraka i Marcina Hakiela,... 8
 • Wieczni punkowcy 24 lut 2008, 22:00 Kariery 8
 • Wariograf pomoże w sprawie Papały 24 lut 2008, 22:00 Śledztwo 8
 • Karate skarbu państwa 24 lut 2008, 22:00 Spółki 8
 • Coming out z Dancewicz 24 lut 2008, 22:00 Telewizja 8
 • Premier Islandii zaśpiewał w obronie Polaków 24 lut 2008, 22:00 Koncert 8
 • Grunwald podbija Azję 24 lut 2008, 22:00 Piosenki 8
 • UOKiK przeciw striptizowi 24 lut 2008, 22:00 Obyczaje 8
 • Sawka czatuje 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 24 lut 2008, 22:00 Niezbędnik Ewy KopaczW związku z artykułem „Niezbędnik Ewy Kopacz" (nr 3), dotyczącym zmian w organizacji funkcjonowania ochrony zdrowia, chciałbym przypomnieć, że w 2000 r. zapaleńcy reformatorzy, pełniący funkcje... 15
 • Playback 24 lut 2008, 22:00 Zbigniew Chlebowski przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 15
 • Wprost przeciwnie - Sukces braku sukcesu 24 lut 2008, 22:00 Obecna ekipa rządząca odniosła sukces – w robieniu balona z obywateli 16
 • Fotoplastykon 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
 • Z życia koalicji 24 lut 2008, 22:00 Radek Sikorski bardzo szybko chciał uznać niepodległość Kosowa. Ale wciął mu się prezydent, a i inni politycy platformy sugerowali, że ta sprawa wymaga pewnego namysłu. Niesamowite, gdyby nie paru Albańczyków na Bałkanach, zjawisko... 18
 • Z życia opozycji 24 lut 2008, 22:00 Jeśli się nie mylimy, to Lech Kaczyński w końcu rzeczywiście został Kociarzem Roku. Niestety, informacja ta jakoś nie przebiła się do mediów. Biedny Kaczor, gdyby to Tusk wygrał, pewnie ogłosiliby dzień wolny od pracy.Żeby się... 19
 • Bilans tygodnia 24 lut 2008, 22:00 20
 • Krzyż dla Beenhakkera 24 lut 2008, 22:00 SportLeo Beenhakker, trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej, to nie tylko Człowiek Roku 2007 tygodnika „Wprost". Właśnie został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jedno z... 20
 • Przełom bez przełomu 24 lut 2008, 22:00 DyplomacjaMinister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił w TVN 24, że podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie Władimir Putin uznał zamordowanie polskich oficerów w Katyniu za zbrodnię stalinowską. Jednak to, co przez... 20
 • Oleksy przegrywa wszystko 24 lut 2008, 22:00 ProcesyAndrzej Milczanowski, były szef MSW, został uniewinniony przez warszawski sąd okręgowy. Uznał on, że wprawdzie Milczanowski naruszył tajemnicę państwową, przekazując informacje o rzekomej współpracy Józefa Oleksego z obcym... 20
 • Wilk Tusk i gajowy Kaczyński 24 lut 2008, 22:00 PolitykaCzerwony Kapturek i Matrix – PiS sięgnęło po filmowe skojarzenia, by podsumować 100 dni rządów Donalda Tuska. W nowym spocie filmowym widzimy przerobioną bajkę o Czerwonym Kapturku, babci i złym wilku. „Nie tak dawno... 20
 • Dziadostwo polskie 24 lut 2008, 22:00 Politykę rządu kreują redaktorzy tabloidów 22
 • Donald ubogi 24 lut 2008, 22:00 Jeśli Tusk chce zostać prezydentem, Polacy muszą w nim dostrzec nie urzędnika, lecz monarchę 26
 • Trójca prezydencka 24 lut 2008, 22:00 Tusk i Pawlak chcą być Kaczyńskim, a Kaczyński - Tuskiem 28
 • Dyplomacja żebracza 24 lut 2008, 22:00 Polscy dyplomaci są jednymi z najgorzej opłacanych w Unii Europejskiej 30
 • Kontrrewolucja w kontrwywiadzie 24 lut 2008, 22:00 Służba Kontrwywiadu Wojskowego storpedowała projekt ujawnienia powiązań polskich urzędników z rosyjskimi służbami 32
 • Postać tygodnia - Odnowiciel 24 lut 2008, 22:00 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 35
 • Jak one to robią 24 lut 2008, 22:00 Dlaczego kobiety po pięćdziesiątce zaczynają rządzić światem 36
 • Grzech tolerancji 24 lut 2008, 22:00 Nietolerancja zaskakująco często cechuje tych, którzy uważają się za szczególnie tolerancyjnych 42
 • Blogomania 24 lut 2008, 22:00 Co sekunda na świecie powstaje nowy blog 46
 • Trójka bez sternika 24 lut 2008, 22:00   48
 • Żółw na torach 24 lut 2008, 22:00 Wykorzystujemy tylko 40 proc. unijnych dotacji do kolei 48
 • Łowcy Macierewicza 24 lut 2008, 22:00 Ścigając Macierewicza PO chce przykryć fakt, że nie realizuje wyborczych obietnic 48
 • Kosowo jak Sarajewo 24 lut 2008, 22:00 Sytuacja Międzynarodowa coraz bardziej przypomina okres poprzedzający I wojnę światową 48
 • Ryba po polsku - Kalendarz i klepsydra 24 lut 2008, 22:00 Kalendarze zmieniali Juliusz Cezar i papież Grzegorz Wielki. Czas już, aby wziął się do tego Donald Tusk 49
 • Liga polskich mistrzów 24 lut 2008, 22:00 Ten sezon Orange Ekstraklasy będzie najciekawszy od lat 50
 • Giełda 24 lut 2008, 22:00 52
 • Triumf piwa 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. wszystkie trzy największe polskie browary zanotowały rekordową sprzedaż. Żywiec sprzedał o 11 proc. piwa więcej niż w 2006 r., osiągając 419 mln zł zysku (wzrost o 27 proc.). Koncernowi udało się umocnić czołową pozycję... 52
 • Era Blu-Ray 24 lut 2008, 22:00 Cyfrowy format Blu-ray będzie światowym standardem, który zastąpi DVD. Japońska Toshiba ogłosiła, że przestanie produkować sprzęt audiowizualny w formacie HD DVD. Do tej pory trwała wojna o dominację na rynku między Toshibą a Sony,... 52
 • Od hitu do kitu - Szaleniec na Wall Street 24 lut 2008, 22:00  Jim Cramer jest w USA kimś w rodzaju Kuby Wojewódzkiego. Nie prowadzi jednak talk-show, a program ekonomiczny. Na wizji skacze i krzyczy, że Ben Bernanke jest idiotą. A w swoim funduszu hedgingowym zarabia 100 mln USD rocznie. W... 52
 • Zrzutka na bank 24 lut 2008, 22:00 Siedem tysięcy funtów zapłaci każdy Brytyjczyk za nacjonalizację banku Northern Rock. Już w 2007 roku rząd w Londynie, ratując go przed bankructwem spowodowanym kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, wpompował w bank 55 mld funtów.... 52
 • Świat w sieci 24 lut 2008, 22:00 53
 • Cyfrowe oszustwo 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. Polacy kupili ponad 1,5 mln nowoczesnych telewizorów plazmowych i LCD. To najwięcej w UE. Pod względem zakupów najnowocześniejszych telewizorów przystosowanych do odbioru sygnału HD w Europie wyprzedzają nas tylko słynący ze skłonności do nowinek Rosjanie. Niestety,... 54
 • Nędza podatkowa 24 lut 2008, 22:00 Były wiceminister finansów radzi obecnemu ministrowi, jak rozwiązać polski podatkowy węzeł gordyjski 58
 • Kryzysowy niezbędnik 24 lut 2008, 22:00 Jak zarobić w czasie dekoniunktury 60
 • Know-how 24 lut 2008, 22:00 70
 • Miłość po amfetaminie 24 lut 2008, 22:00 Pigułka miłości, jak jest nazywana ecstasy, wywołuje stan przypominający zakochanie. Tak wskazują wyniki eksperymentów na szczurach, które przeprowadził dr Iain McGreor z University of Sydney. Pod wpływem amfetaminy u szczurów rósł... 70
 • Komentarz - Pustynia globalna 24 lut 2008, 22:00 Ekolodzy ostrzegają przed efektem cieplarnianym, a ekonomiści wieszczą globalny kryzys z powodu braku ropy naftowej. Największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki jest jednak coraz większy brak wody. Nie chodzi tylko o to, że będziemy... 70
 • Recepta na długowieczność 24 lut 2008, 22:00 Dożycie stu lat jest łatwiejsze, niż się wydaje. Niestety, nie pomoże w tym pigułka. Skutecznym sposobem na zostanie stulatkiem jest zmiana stylu życia. Dr Dellara Terry z Boston University twierdzi, że osoby, które chorują na cukrzycę... 70
 • Pompa w mięśniach 24 lut 2008, 22:00 (patrz Galeria artykułu)  70
 • Chwalebna wada 24 lut 2008, 22:00 Wiele negatywnych cech osobowości przynosi korzyści 72
 • Dobór internetowy 24 lut 2008, 22:00 Partnerzy o odmiennych genach rzadziej się zdradzają 76
 • Kopyta królowej 24 lut 2008, 22:00 Odkryto grobowiec, w którym mogła być pochowana krewna władczyni Saby 78
 • Agent Heubauer 24 lut 2008, 22:00 Dzisiejsza polska lustracja to powtórka z XIX wieku 82
 • Górna półka - Legenda marszałka 24 lut 2008, 22:00 Piłsudski nie wychodzi z mody. I dobrze. Marszałek jest bodaj najpowszechniej uznawanym w Polsce bohaterem narodowym. W powtarzanych ostatnio przez opiniotwórcze czasopisma ankietach zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście... 85
 • Bez granic 24 lut 2008, 22:00   86
 • 600 lat poszło z dymem 24 lut 2008, 22:00 – 21 mln dolarów będzie kosztować odbudowa seulskiej, liczącej ponad 600 lat Wielkiej Południowej Bramy – Namdaemun. To jeden z najważniejszych zabytków Korei Południowej. Podpalacz, 69-letni mężczyzna, podłożył ogień, bo... 86
 • „Niet" dla HRW 24 lut 2008, 22:00 „Zdławieni przez biurokrację: ograniczenia narzucone przez państwo na niezależną działalność obywatelską" – to tytuł raportu, jaki w Moskwie chciał przedstawić dyrektor Human Rights Watch Kenneth Roth. Rosyjskie MSZ... 86
 • Dynastia po francusku 24 lut 2008, 22:00 Ameryka ma dynastie Bushów i Clintonów, Francja wkrótce może mieć dynastię Sarkozych. 21-letni syn prezydenta Francji – Jean – zapowiedział start w wyborach samorządowych. Będzie się ubiegał o mandat w podparyskim... 86
 • Pervez niezatapialny 24 lut 2008, 22:00 Kilka dni po tym, jak światowe media odtrąbiły wyborczą porażkę prezydenta Perweza Muszarrafa i rychły koniec jego rządów, okazało się, że w Pakistanie wszystko może zostać po staremu. Zwycięska Pakistańska Partia Ludowa (PPP)... 86
 • Globalna ’ndrangheta 24 lut 2008, 22:00 Najpotężniejszym i najsprawniejszym na świecie holdingiem, najlepiej też przystosowanym do wymogów globalizacji jest przestępcza organizacja ’ndrangheta – ogłosiła komisja antymafijna parlamentu Włoch. Zyski kalabryjskiej... 86
 • Niemiecki przekręt 24 lut 2008, 22:00 Niemcy oszukują fiskusa na ponad 25 mld euro rocznie 88
 • Gazowanie Ukrainy 24 lut 2008, 22:00 Kremlowskie klany kontrolują sprzedaż surowców dla Kijowa 92
 • Pawana dla Fidela 24 lut 2008, 22:00 Ani Kubańczycy, ani emigranckie enklawy w Miami nie oczekują radykalnych reform 94
 • Błąd Europy 24 lut 2008, 22:00 Uznanie Kosowa przez państwa Zachodu służy Rosji 96
 • Pasaż 24 lut 2008, 22:00 100
 • Bieliźniany szał 24 lut 2008, 22:00 Pół Polski zastanawia się, czy podczas rozdania Telekamer Doda miała na sobie majtki. Bielizna to ostatnio główny atrybut gwiazd. Celebrities wywołują niemal międzynarodowe zamieszanie, nie zakładając jej lub reklamując ją. Britney... 100
 • Druga skóra 24 lut 2008, 22:00 Wiosenno-letnia kolekcja Triumpha powstała pod hasłem „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Wygodna bielizna ma zachęcać do spędzania czasu w domowym zaciszu. W kolekcji znajdziemy m.in. stanik Space Curves. Wszystkie jego... 100
 • Pirackie reformy 24 lut 2008, 22:00 Stacy Dash nie jest może aktorką pierwszoligową (ostatnio można ją było oglądać w filmie „Nigdy nie będę twoja"), ale ma pomysł na siebie – projektuje staromodną bieliznę. Swoją markę nazwała Letters of Marque... 100
 • Szlafrok jak smoking 24 lut 2008, 22:00 W tym sezonie marka Zegna zadbała o męski strój spodni kompleksowo – w najnowszej kolekcji bielizny panowie znajdą szorty, bokserki, skarpety, a także piżamy i szlafroki. Jest mało klasycznie, raczej młodzieżowo i na luzie –... 100
 • Laser 24 lut 2008, 22:00 104
 • Sylwetka tygodnia: Dee Dee Bridgewater 24 lut 2008, 22:00 Kto? - Jedna z najwszechstronniejszych wokalistek jazzowych, odnosząca sukcesy od ponad trzydziestu lat. Laureatka licznych nagród, w tym Grammy. Zaczynała od disco, śpiewała soul i... punk rocka. Jako dobra czarownica w musicalu „The... 104
 • Trzy po trzy - płyty nietypowe 24 lut 2008, 22:00 52 Dębiec „Deep Hans" http://52debiec.muzzo.plPłyta poznańskiego zespołu hiphopo-wego jest jeszcze bardziej mroczna i undergroundowa niż poprzednie produkcje duetu. Opłaciło się. Z sieci nagrania pobrało ponad 40 tys. osób.Lao... 104
 • Termometr kultury 24 lut 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeSamopoczucie po czterdziestceWspółczesna warszawianka po przekroczeniu czterdziestki zafundowała sobie seans terapeutyczny. Cellulitis i oponki w normie. Gorzej z samopoczuciem. Po raz pierwszy w trakcie życiowej gonitwy... 104
 • Teatr smutku 24 lut 2008, 22:00 Mróz„To ma być teatr rozrywki? To przecież teatr smutku!" – to najkrótsza i najcelniejsza recenzja. Podczas antraktu wykrzyczał ją wściekły widz, po czym udał się po zwrot kosztów. Z reklamówką foliową, na... 104
 • Ojciec chrzestny kapitalizmu 24 lut 2008, 22:00 WrzeWspaniały. Epicki. Monumentalny. Na przestrzeni 37 lat (do wielkiego kryzysu w 1927 r.) widzimy typowego self-made mana amerykańskiego kapitalizmu. Poznajemy go jako pracowitego, pewnego siebie i prostolinijnego kopacza srebra,... 104
 • Reklama narodowa 24 lut 2008, 22:00 Reklama z udziałem międzynarodowej gwiazdy to najlepsze antidotum na polskie kompleksy 106
 • Myślałem, że Wajda to dziewczyna 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Johnem Cleese’em, aktorem, satyrykiem, członkiem legendarnej grupy Monty Python 108
 • Niezniszczalni 24 lut 2008, 22:00 Hollywood nie potrafi wykreować następców Rambo i Indiany Jonesa 110
 • Wencel gordyjski - Ojcobójstwo 24 lut 2008, 22:00 Kapucyn o. Ksawery porównuje stosunek płciowy do strzelania bramek po widowiskowych akcjach 112
 • Krótko po wolsku - Liceum czy muzeum 24 lut 2008, 22:00 Odwieczny dylemat „myć ręce czy nogi" odżył ostatnio za sprawą nowego kierownictwa Ministerstwa Kultury, które uznało, że od przeszłości ważniejsza jest przyszłość. Zamiast nikomu niepotrzebnych kolekcji skorup i obrazów,... 113
 • Ueorgan Ludu 24 lut 2008, 22:00 Prowokacja medialna - Kociarzem Roku Lech Kaczyński, a co z Jarosławem? * Czołg Rudy gwałcił bezbronne niemieckie armaty 113
 • Skibą w mur - Wygrać dupą 24 lut 2008, 22:00 Dzięki TVN słowo „dupa” uroczyście przeszło ze świata mroku do języka oficjalnego 114

ZKDP - Nakład kontrolowany