Agent Heubauer

Agent Heubauer

Dzisiejsza polska lustracja to powtórka z XIX wieku
Fałszywki, nikomu nieszkodzące donosy, pomówienia, szukanie agentów wśród niewinnych i zasłużonych dla sprawy polskiej. Tłumaczenie kontaktów z policją polityczną potrzebą uzyskania paszportu, powoływanie się na Boga i werdykt historii. To repertuar „argumentów" stosowanych do udowodnienia własnej niewinności nie tylko przez byłych współpracowników SB, ale również przez zdekonspirowanych agentów już w XIX wieku. Jednym z nich był agent wywiadu austriackiego, polski działacz polityczny, poeta i powieściopisarz konkurujący o palmę pierwszeństwa z Henrykiem Sienkiewiczem – Zygmunt Kaczkowski (1825-1896), współpracownik o pseudonimie Heubauer.

Kandydat na wieszcza
Gdyby nie współpraca z austriackim zaborcą i jednoznaczny osąd II Rzeczypospolitej Kaczkowski byłby dziś patronem ulic i katedr literatury. Jego oficjalna biografia przypomina żywoty bohaterów, którzy z upadkiem Rzeczypospolitej nigdy się nie pogodzili. Kaczkowski dorastał w majątku Aleksandra Fredry w Cisnej. Już w wieku 14 lat trafił do więzienia. Później była szkoła w Tarnowie i studia we Lwowie i Wiedniu. Brał udział w powstaniu krakowskim, za co skazano go na karę śmierci. W oczekiwaniu na wyrok doczekał wiosny ludów i wyszedł na wolność. Zaczął publikować.
Rozgłos zyskał dzięki opowiadaniom i powieściom historycznym. „Genezą powieści historycznych Kaczkowskiego jest miłość tradycji, przywiązanie do przeszłości narodowej" – pisał prof. Ignacy Chrzanowski. Istotnie, m.in. w „Grobie Nieczui” (1858 r.), „Żydowskich” (1872 r.) i „Tece Nieczui” (1883 r.) Kaczkowski piętnował polskie warcholstwo, materializm, nieodpowiedzialne powstańcze uniesienia oraz… zdradę narodową. Był konserwatystą. Jako redaktor lwowskiego „Głosu” współpracował z księciem Adamem Sapiehą. W 1861 r. znów dotknęły go represje. Został aresztowany przez Austriaków pod zarzutem zdrady stanu i skazany na pięć lat więzienia. Ułaskawił go cesarz w grudniu 1862 r.
Kaczkowski był przeciwny powstaniu styczniowemu. Uważał jednak, że skoro już wybuchło, należy je wspierać z zewnątrz finansowo i dyplomatycznie. Już w tym czasie pojawiły się opinie, że Kaczkowski jest na podwójnej służbie. Polscy konspiratorzy z Lwowa zaczęli go śledzić. Okazało się, że kandydat na narodowego wieszcza odwiedza nocami szefa policji Aleksandra Hammera. Skonfrontowany ze spiskowcami Kaczkowski zdołał się wytłumaczyć: owszem, odwiedza policję poza godzinami urzędowania, ale tylko po to, by otrzymać paszport, bo przecież on, patriota skazany w przeszłości na śmierć, nie może liczyć na łaskawość austriackiego zaborcy. Kaczkowski wyjechał do Wiednia, gdzie założył rodzaj biura dyplomatycznego.
W listopadzie 1863 r. polscy spiskowcy we Lwowie uzyskali kolejny dowód zdrady Kaczkowskiego. Od urzędnika pocztowego otrzymali dwie depesze adresowane do centrali wywiadowczej w Wiedniu. W jednej z nich namiestnik galicyjski Mensdorff informował ministra policji, że ważny i usłużny agent udaje się właśnie do Wiednia, gdzie przekaże memoriał, za który otrzymał zapłatę. Do listu dołączono karteczkę z zaszyfrowanym nazwiskiem agenta. Dzięki sprawności polskiej siatki konspiracyjnej w zaborze austriackim zdobyto klucz do zaszyfrowanej informacji, głoszącej, że agentem tym był Kaczkowski. W 1864 r. sąd obywatelski we Lwowie, tajna ekspozytura powstańczego Rządu Narodowego, uznał pisarza za winnego zdrady i skazał go na banicję. Rząd Narodowy potwierdził ten wyrok: „Na takich łotrów i z tej sfery społecznej kara śmierci jest za mała".

Dzika lustracja
W książce „Rewolucyjne sądy i wyroki" poświęconej swojej „niesłusznej krzywdzie” Kaczkowski pisał: „We Lwowie już dnia 15 grudnia rozpuszczano wieść głośną, jakobym jakąś niesłychaną zdradę popełnił. Zarazem rozniesiono agitację przeciw mnie pomiędzy wszystkie warstwy ludności, które się jak zaraza przyjęła”. Domagał się jawnego sądu i konfrontacji dowodów. Kwestionował autentyczność depesz, jak i sposób porozumiewania się komórek wywiadowczych z centralą w Wiedniu.
„Gdyby przejmowanie depesz rządowych było tak łatwem, żeby je można za pomocą przekupstwa urządzać, to nie byłoby żadnych tajemnic pomiędzy rządami, bo każdy rząd poświęciłby chętnie miliony za przejmowanie depesz swoich sąsiadów" – kpił Kaczkowski. Poddawał także w wątpliwość wiarygodność współpracownika polskiej konspiracji na poczcie, który widział treść depesz, sugerując, że za pieniądze taki może świadczyć przeciw każdemu. Twierdził, że autentyczność dokumentów „nie była dowiedzioną”. Na koniec pisarz stwierdził, że „gdyby nawet autentyczność ich była dowiedzioną, nie okazywały żadnego czynu, któryby był widocznym i sprawie publicznej szkodliwym”.

Rehabilitacja
Kaczkowski zaskarżył wyrok do Rządu Narodowego. „Pomnijcie na to – pisał – że nigdy niewinność nie może być potępioną bezkarnie! Wierzę w uczciwość ludzi i opiekę Boga nad nimi: jeżeli sprawiedliwości nie znajdę u Rządu Narodowego (...) to pewnie mi ją wymierzy historia, do której imieniem moim i zasługami należę".
Był na tyle przekonujący, że 29 lutego 1864 r. Rząd Narodowy wydał dekret kasacyjny. Kaczkowskiego przeprosił nawet były komisarz naczelny Rządu Narodowego, który go wcześniej oskarżał: „Oto, wybacz mi, Szanowny Panie! Wyrzuć z serca żal i gorycze, jakiemi ono przepełnione musi być. (...) Pamiętaj, w jakim czasie byliśmy i jak miłość sprawy i obawa o jej powodzenie musiały nas robić drażliwymi i podejrzliwymi". Bronił go także wybitny historyk Ksawery Liske, który mówił o „naciąganych dowodach” zdrady. Kaczkowski triumfował. W powieści „Teka Nieczui” piętnował agenturę. Włożył w usta Niemcewicza słowa pasujące jak ulał do niego samego: „Nie denuncjuje się zabłąkanych obywateli przed krajem, aby bezpotrzebnie niepokoić powszechność i odrywać ją od pracy spokojnej, kiedy jest rzeczą pewną, że jej żadne nie grozi niebezpieczeństwo – a tem mniej jeszcze wolno jest kraj denuncjować przed obcym rządem jedynie tylko dlatego, ażeby tchórzów i frantów zgromadzić około siebie w kraju i stworzyć frakcję, na której czele można na polityczne targowisko wyjechać i tam się przedstawić z pokorną prośbą o nominację na zagranicznego żandarma we własnej ojczyźnie”.
W 1896 r. Kaczkowski umierał otoczony chwałą, tylko niektórych nie zdołał przekonać o swojej niewinności. Na łożu śmierci mówił: „nie mam ani jednej łzy bratniej, ani jednego grosza nieuczciwie zarobionego, a wreszcie ani jednej kropli krwi ludzkiej na mojem sumieniu". Na cmentarzu Montmorency w Paryżu mowę pogrzebową wygłosił Józef Korzeniowski. Na nagrobku wyryto: „Całe życie walczył piórem za Ojczyznę”.

Wiedeńska kwerenda
Po upadku Austro-Węgier dr Eugeniusz Barwiński wyruszył na kwerendę archiwalną do Wiednia. Wpadły mu w ręce akta konfidentów austriackiej policji, a wśród nich opasła teczka agenta o pseudonimie Heubauer i 230 stron jego raportów. Heubauerem był Zygmunt Kaczkowski – agent wywiadu austriackiego, który w latach 1863-1871 składał sążniste i szczegółowe donosy, za które otrzymywał niemałe pieniądze. Okazało się, że to właśnie Kaczkowski był opisywany w przejętych przez powstańców depeszach i później z oficerami prowadzącymi ustalał swą linię obrony. „Donosi tam, co tylko mógł się dowiedzieć o działaniach powstańczych na emigracji, łączności przywódców ruchu z krajem, sytuacji międzynarodowej" – pisał historyk. Barwiński stanął przed dylematem podobnym do tych, które mają dziś historycy badający akta IPN. „Długo zastanawiałem się nad tem, czy rezultaty mego przykrego odkrycia podać do publicznej wiadomości, czy też przemilczeć (...) W końcu przecież przyszedłem do przekonania, że wyjawić to należy, by prawdzie stało się zadość, by na szlachetnych jego oskarżycielach, którzy krew swą i życie składali na ołtarzu Ojczyzny, nie ciążył zarzut, że działali lekkomyślnie, że może dali się unieść zaślepieniu partyjnemu, że niewinnego poświęcili, skazując go niesłusznie”.
W 1920 r. ukazała się książka Barwińskiego „Zygmunt Kaczkowski w świetle prawdy (1863-1871). Z tajnych aktów b. austryackiego ministerstwa policyi". Wolna Polska wymazała Kaczkowskiego z kanonu literatury narodowej. Odwaga historyka i prawda zwyciężyły kłamstwo i obłudę fikcyjnych bohaterów.


Trwają przygotowania do filmu poświęconego Zygmuntowi Kaczkowskiemu. Scenariusz przygotuje reżyser Grzegorz Baun.
Okładka tygodnika WPROST: 9/2008
Więcej możesz przeczytać w 9/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • rbocian@poczta.fm   IP
  Joseph Conrad dożył do ujawnienia swojej naiwności - jako obrońcy zdrajcy Kaczkowskiego.
  Jak mu było w gębie :)
  I czy będzie to przestrogą dla obrońcow dzisiejszych zdrajców? Wątpię ...
  Głupota ludzka jest nieśmiertelna ;)

  Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2008 (1314)

  • Na stronie - Wilki i barany 24 lut 2008, 22:00 Pozytywny wizerunek Platformy Obywatelskiej buduje Prawo i Sprawiedliwość 3
  • Skaner 24 lut 2008, 22:00 8
  • Eurovitro 24 lut 2008, 22:00 ZDROWIE 8
  • Psycho Tusk 24 lut 2008, 22:00 Muzyka 8
  • Spisek przeciwko Diane 24 lut 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
  • Rusza szkoła Marcinkiewicza 24 lut 2008, 22:00 Edukacja 8
  • Sikorski dożyna watahę 24 lut 2008, 22:00 Dyplomacja 8
  • Dossier 24 lut 2008, 22:00 Ten, kto się boi krwi, nie zostaje lekarzem. Kto boi się fotoreporterów, nie zostaje politykiemHanna Gronkiewicz-Waltz o jej plażowych zdjęciach z Egiptu, które opublikował „Fakt"Robię wszystko, by Polska nie była dzieckiem... 8
  • Pytania niepolityczne - Grałem z Hołdysem 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Ryszardem Schnepfem, wiceministrem spraw zagranicznych 8
  • Ludzie 24 lut 2008, 22:00 Terrazzino aktoremStefano Terrazzino, włoski tancerz znany z „Tańca z gwiazdami", zadebiutuje jako aktor w serialu „Samo życie”. Terrazzino nie chce iść w ślady swoich kolegów Rafała Maseraka i Marcina Hakiela,... 8
  • Wieczni punkowcy 24 lut 2008, 22:00 Kariery 8
  • Wariograf pomoże w sprawie Papały 24 lut 2008, 22:00 Śledztwo 8
  • Karate skarbu państwa 24 lut 2008, 22:00 Spółki 8
  • Coming out z Dancewicz 24 lut 2008, 22:00 Telewizja 8
  • Premier Islandii zaśpiewał w obronie Polaków 24 lut 2008, 22:00 Koncert 8
  • Grunwald podbija Azję 24 lut 2008, 22:00 Piosenki 8
  • UOKiK przeciw striptizowi 24 lut 2008, 22:00 Obyczaje 8
  • Sawka czatuje 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
  • Poczta 24 lut 2008, 22:00 Niezbędnik Ewy KopaczW związku z artykułem „Niezbędnik Ewy Kopacz" (nr 3), dotyczącym zmian w organizacji funkcjonowania ochrony zdrowia, chciałbym przypomnieć, że w 2000 r. zapaleńcy reformatorzy, pełniący funkcje... 15
  • Playback 24 lut 2008, 22:00 Zbigniew Chlebowski przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 15
  • Wprost przeciwnie - Sukces braku sukcesu 24 lut 2008, 22:00 Obecna ekipa rządząca odniosła sukces – w robieniu balona z obywateli 16
  • Fotoplastykon 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
  • Z życia koalicji 24 lut 2008, 22:00 Radek Sikorski bardzo szybko chciał uznać niepodległość Kosowa. Ale wciął mu się prezydent, a i inni politycy platformy sugerowali, że ta sprawa wymaga pewnego namysłu. Niesamowite, gdyby nie paru Albańczyków na Bałkanach, zjawisko... 18
  • Z życia opozycji 24 lut 2008, 22:00 Jeśli się nie mylimy, to Lech Kaczyński w końcu rzeczywiście został Kociarzem Roku. Niestety, informacja ta jakoś nie przebiła się do mediów. Biedny Kaczor, gdyby to Tusk wygrał, pewnie ogłosiliby dzień wolny od pracy.Żeby się... 19
  • Bilans tygodnia 24 lut 2008, 22:00 20
  • Krzyż dla Beenhakkera 24 lut 2008, 22:00 SportLeo Beenhakker, trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej, to nie tylko Człowiek Roku 2007 tygodnika „Wprost". Właśnie został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jedno z... 20
  • Przełom bez przełomu 24 lut 2008, 22:00 DyplomacjaMinister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił w TVN 24, że podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie Władimir Putin uznał zamordowanie polskich oficerów w Katyniu za zbrodnię stalinowską. Jednak to, co przez... 20
  • Oleksy przegrywa wszystko 24 lut 2008, 22:00 ProcesyAndrzej Milczanowski, były szef MSW, został uniewinniony przez warszawski sąd okręgowy. Uznał on, że wprawdzie Milczanowski naruszył tajemnicę państwową, przekazując informacje o rzekomej współpracy Józefa Oleksego z obcym... 20
  • Wilk Tusk i gajowy Kaczyński 24 lut 2008, 22:00 PolitykaCzerwony Kapturek i Matrix – PiS sięgnęło po filmowe skojarzenia, by podsumować 100 dni rządów Donalda Tuska. W nowym spocie filmowym widzimy przerobioną bajkę o Czerwonym Kapturku, babci i złym wilku. „Nie tak dawno... 20
  • Dziadostwo polskie 24 lut 2008, 22:00 Politykę rządu kreują redaktorzy tabloidów 22
  • Donald ubogi 24 lut 2008, 22:00 Jeśli Tusk chce zostać prezydentem, Polacy muszą w nim dostrzec nie urzędnika, lecz monarchę 26
  • Trójca prezydencka 24 lut 2008, 22:00 Tusk i Pawlak chcą być Kaczyńskim, a Kaczyński - Tuskiem 28
  • Dyplomacja żebracza 24 lut 2008, 22:00 Polscy dyplomaci są jednymi z najgorzej opłacanych w Unii Europejskiej 30
  • Kontrrewolucja w kontrwywiadzie 24 lut 2008, 22:00 Służba Kontrwywiadu Wojskowego storpedowała projekt ujawnienia powiązań polskich urzędników z rosyjskimi służbami 32
  • Postać tygodnia - Odnowiciel 24 lut 2008, 22:00 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 35
  • Jak one to robią 24 lut 2008, 22:00 Dlaczego kobiety po pięćdziesiątce zaczynają rządzić światem 36
  • Grzech tolerancji 24 lut 2008, 22:00 Nietolerancja zaskakująco często cechuje tych, którzy uważają się za szczególnie tolerancyjnych 42
  • Blogomania 24 lut 2008, 22:00 Co sekunda na świecie powstaje nowy blog 46
  • Trójka bez sternika 24 lut 2008, 22:00   48
  • Żółw na torach 24 lut 2008, 22:00 Wykorzystujemy tylko 40 proc. unijnych dotacji do kolei 48
  • Łowcy Macierewicza 24 lut 2008, 22:00 Ścigając Macierewicza PO chce przykryć fakt, że nie realizuje wyborczych obietnic 48
  • Kosowo jak Sarajewo 24 lut 2008, 22:00 Sytuacja Międzynarodowa coraz bardziej przypomina okres poprzedzający I wojnę światową 48
  • Ryba po polsku - Kalendarz i klepsydra 24 lut 2008, 22:00 Kalendarze zmieniali Juliusz Cezar i papież Grzegorz Wielki. Czas już, aby wziął się do tego Donald Tusk 49
  • Liga polskich mistrzów 24 lut 2008, 22:00 Ten sezon Orange Ekstraklasy będzie najciekawszy od lat 50
  • Giełda 24 lut 2008, 22:00 52
  • Triumf piwa 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. wszystkie trzy największe polskie browary zanotowały rekordową sprzedaż. Żywiec sprzedał o 11 proc. piwa więcej niż w 2006 r., osiągając 419 mln zł zysku (wzrost o 27 proc.). Koncernowi udało się umocnić czołową pozycję... 52
  • Era Blu-Ray 24 lut 2008, 22:00 Cyfrowy format Blu-ray będzie światowym standardem, który zastąpi DVD. Japońska Toshiba ogłosiła, że przestanie produkować sprzęt audiowizualny w formacie HD DVD. Do tej pory trwała wojna o dominację na rynku między Toshibą a Sony,... 52
  • Od hitu do kitu - Szaleniec na Wall Street 24 lut 2008, 22:00  Jim Cramer jest w USA kimś w rodzaju Kuby Wojewódzkiego. Nie prowadzi jednak talk-show, a program ekonomiczny. Na wizji skacze i krzyczy, że Ben Bernanke jest idiotą. A w swoim funduszu hedgingowym zarabia 100 mln USD rocznie. W... 52
  • Zrzutka na bank 24 lut 2008, 22:00 Siedem tysięcy funtów zapłaci każdy Brytyjczyk za nacjonalizację banku Northern Rock. Już w 2007 roku rząd w Londynie, ratując go przed bankructwem spowodowanym kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, wpompował w bank 55 mld funtów.... 52
  • Świat w sieci 24 lut 2008, 22:00 53
  • Cyfrowe oszustwo 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. Polacy kupili ponad 1,5 mln nowoczesnych telewizorów plazmowych i LCD. To najwięcej w UE. Pod względem zakupów najnowocześniejszych telewizorów przystosowanych do odbioru sygnału HD w Europie wyprzedzają nas tylko słynący ze skłonności do nowinek Rosjanie. Niestety,... 54
  • Nędza podatkowa 24 lut 2008, 22:00 Były wiceminister finansów radzi obecnemu ministrowi, jak rozwiązać polski podatkowy węzeł gordyjski 58
  • Kryzysowy niezbędnik 24 lut 2008, 22:00 Jak zarobić w czasie dekoniunktury 60
  • Know-how 24 lut 2008, 22:00 70
  • Miłość po amfetaminie 24 lut 2008, 22:00 Pigułka miłości, jak jest nazywana ecstasy, wywołuje stan przypominający zakochanie. Tak wskazują wyniki eksperymentów na szczurach, które przeprowadził dr Iain McGreor z University of Sydney. Pod wpływem amfetaminy u szczurów rósł... 70
  • Komentarz - Pustynia globalna 24 lut 2008, 22:00 Ekolodzy ostrzegają przed efektem cieplarnianym, a ekonomiści wieszczą globalny kryzys z powodu braku ropy naftowej. Największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki jest jednak coraz większy brak wody. Nie chodzi tylko o to, że będziemy... 70
  • Recepta na długowieczność 24 lut 2008, 22:00 Dożycie stu lat jest łatwiejsze, niż się wydaje. Niestety, nie pomoże w tym pigułka. Skutecznym sposobem na zostanie stulatkiem jest zmiana stylu życia. Dr Dellara Terry z Boston University twierdzi, że osoby, które chorują na cukrzycę... 70
  • Pompa w mięśniach 24 lut 2008, 22:00 (patrz Galeria artykułu)  70
  • Chwalebna wada 24 lut 2008, 22:00 Wiele negatywnych cech osobowości przynosi korzyści 72
  • Dobór internetowy 24 lut 2008, 22:00 Partnerzy o odmiennych genach rzadziej się zdradzają 76
  • Kopyta królowej 24 lut 2008, 22:00 Odkryto grobowiec, w którym mogła być pochowana krewna władczyni Saby 78
  • Agent Heubauer 24 lut 2008, 22:00 Dzisiejsza polska lustracja to powtórka z XIX wieku 82
  • Górna półka - Legenda marszałka 24 lut 2008, 22:00 Piłsudski nie wychodzi z mody. I dobrze. Marszałek jest bodaj najpowszechniej uznawanym w Polsce bohaterem narodowym. W powtarzanych ostatnio przez opiniotwórcze czasopisma ankietach zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście... 85
  • Bez granic 24 lut 2008, 22:00   86
  • 600 lat poszło z dymem 24 lut 2008, 22:00 – 21 mln dolarów będzie kosztować odbudowa seulskiej, liczącej ponad 600 lat Wielkiej Południowej Bramy – Namdaemun. To jeden z najważniejszych zabytków Korei Południowej. Podpalacz, 69-letni mężczyzna, podłożył ogień, bo... 86
  • „Niet" dla HRW 24 lut 2008, 22:00 „Zdławieni przez biurokrację: ograniczenia narzucone przez państwo na niezależną działalność obywatelską" – to tytuł raportu, jaki w Moskwie chciał przedstawić dyrektor Human Rights Watch Kenneth Roth. Rosyjskie MSZ... 86
  • Dynastia po francusku 24 lut 2008, 22:00 Ameryka ma dynastie Bushów i Clintonów, Francja wkrótce może mieć dynastię Sarkozych. 21-letni syn prezydenta Francji – Jean – zapowiedział start w wyborach samorządowych. Będzie się ubiegał o mandat w podparyskim... 86
  • Pervez niezatapialny 24 lut 2008, 22:00 Kilka dni po tym, jak światowe media odtrąbiły wyborczą porażkę prezydenta Perweza Muszarrafa i rychły koniec jego rządów, okazało się, że w Pakistanie wszystko może zostać po staremu. Zwycięska Pakistańska Partia Ludowa (PPP)... 86
  • Globalna ’ndrangheta 24 lut 2008, 22:00 Najpotężniejszym i najsprawniejszym na świecie holdingiem, najlepiej też przystosowanym do wymogów globalizacji jest przestępcza organizacja ’ndrangheta – ogłosiła komisja antymafijna parlamentu Włoch. Zyski kalabryjskiej... 86
  • Niemiecki przekręt 24 lut 2008, 22:00 Niemcy oszukują fiskusa na ponad 25 mld euro rocznie 88
  • Gazowanie Ukrainy 24 lut 2008, 22:00 Kremlowskie klany kontrolują sprzedaż surowców dla Kijowa 92
  • Pawana dla Fidela 24 lut 2008, 22:00 Ani Kubańczycy, ani emigranckie enklawy w Miami nie oczekują radykalnych reform 94
  • Błąd Europy 24 lut 2008, 22:00 Uznanie Kosowa przez państwa Zachodu służy Rosji 96
  • Pasaż 24 lut 2008, 22:00 100
  • Bieliźniany szał 24 lut 2008, 22:00 Pół Polski zastanawia się, czy podczas rozdania Telekamer Doda miała na sobie majtki. Bielizna to ostatnio główny atrybut gwiazd. Celebrities wywołują niemal międzynarodowe zamieszanie, nie zakładając jej lub reklamując ją. Britney... 100
  • Druga skóra 24 lut 2008, 22:00 Wiosenno-letnia kolekcja Triumpha powstała pod hasłem „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Wygodna bielizna ma zachęcać do spędzania czasu w domowym zaciszu. W kolekcji znajdziemy m.in. stanik Space Curves. Wszystkie jego... 100
  • Pirackie reformy 24 lut 2008, 22:00 Stacy Dash nie jest może aktorką pierwszoligową (ostatnio można ją było oglądać w filmie „Nigdy nie będę twoja"), ale ma pomysł na siebie – projektuje staromodną bieliznę. Swoją markę nazwała Letters of Marque... 100
  • Szlafrok jak smoking 24 lut 2008, 22:00 W tym sezonie marka Zegna zadbała o męski strój spodni kompleksowo – w najnowszej kolekcji bielizny panowie znajdą szorty, bokserki, skarpety, a także piżamy i szlafroki. Jest mało klasycznie, raczej młodzieżowo i na luzie –... 100
  • Laser 24 lut 2008, 22:00 104
  • Sylwetka tygodnia: Dee Dee Bridgewater 24 lut 2008, 22:00 Kto? - Jedna z najwszechstronniejszych wokalistek jazzowych, odnosząca sukcesy od ponad trzydziestu lat. Laureatka licznych nagród, w tym Grammy. Zaczynała od disco, śpiewała soul i... punk rocka. Jako dobra czarownica w musicalu „The... 104
  • Trzy po trzy - płyty nietypowe 24 lut 2008, 22:00 52 Dębiec „Deep Hans" http://52debiec.muzzo.plPłyta poznańskiego zespołu hiphopo-wego jest jeszcze bardziej mroczna i undergroundowa niż poprzednie produkcje duetu. Opłaciło się. Z sieci nagrania pobrało ponad 40 tys. osób.Lao... 104
  • Termometr kultury 24 lut 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeSamopoczucie po czterdziestceWspółczesna warszawianka po przekroczeniu czterdziestki zafundowała sobie seans terapeutyczny. Cellulitis i oponki w normie. Gorzej z samopoczuciem. Po raz pierwszy w trakcie życiowej gonitwy... 104
  • Teatr smutku 24 lut 2008, 22:00 Mróz„To ma być teatr rozrywki? To przecież teatr smutku!" – to najkrótsza i najcelniejsza recenzja. Podczas antraktu wykrzyczał ją wściekły widz, po czym udał się po zwrot kosztów. Z reklamówką foliową, na... 104
  • Ojciec chrzestny kapitalizmu 24 lut 2008, 22:00 WrzeWspaniały. Epicki. Monumentalny. Na przestrzeni 37 lat (do wielkiego kryzysu w 1927 r.) widzimy typowego self-made mana amerykańskiego kapitalizmu. Poznajemy go jako pracowitego, pewnego siebie i prostolinijnego kopacza srebra,... 104
  • Reklama narodowa 24 lut 2008, 22:00 Reklama z udziałem międzynarodowej gwiazdy to najlepsze antidotum na polskie kompleksy 106
  • Myślałem, że Wajda to dziewczyna 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Johnem Cleese’em, aktorem, satyrykiem, członkiem legendarnej grupy Monty Python 108
  • Niezniszczalni 24 lut 2008, 22:00 Hollywood nie potrafi wykreować następców Rambo i Indiany Jonesa 110
  • Wencel gordyjski - Ojcobójstwo 24 lut 2008, 22:00 Kapucyn o. Ksawery porównuje stosunek płciowy do strzelania bramek po widowiskowych akcjach 112
  • Krótko po wolsku - Liceum czy muzeum 24 lut 2008, 22:00 Odwieczny dylemat „myć ręce czy nogi" odżył ostatnio za sprawą nowego kierownictwa Ministerstwa Kultury, które uznało, że od przeszłości ważniejsza jest przyszłość. Zamiast nikomu niepotrzebnych kolekcji skorup i obrazów,... 113
  • Ueorgan Ludu 24 lut 2008, 22:00 Prowokacja medialna - Kociarzem Roku Lech Kaczyński, a co z Jarosławem? * Czołg Rudy gwałcił bezbronne niemieckie armaty 113
  • Skibą w mur - Wygrać dupą 24 lut 2008, 22:00 Dzięki TVN słowo „dupa” uroczyście przeszło ze świata mroku do języka oficjalnego 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany