Kłamstwo inflacyjne

Kłamstwo inflacyjne

Jak bankierzy i politycy kradną nasze pieniądze
Inflacja w USA jest najwyższa od 17 lat (4,1 proc.), rekordowa jest też w strefie euro (3,3 proc.). Niechlubne rekordy pobiły także Chiny, Japonia, Czechy i Ukraina (kraje te notują najwyższe wskaźniki inflacji od 10 lat). Rekordowo wysoki jest wskaźnik inflacji w Polsce, który w lutym przekroczył 4,2 proc. Dlaczego tak się dzieje?
Czym jest inflacja?
Inflacja to nic innego jak podatek nakładany na obywateli przez kontrolujące podaż pieniądza rządy. Inflacja oznacza, że w obiegu pojawiło się więcej pieniądzy niż produkowanych towarów, a więc ceny dóbr musiały wzrosnąć. To dlatego płacimy coraz wyższe raty kredytów i coraz więcej wydajemy na zakup towarów, przede wszystkim żywności. Statystyczny Polak zarabiający średnią krajową pensję (według GUS – 3 tys. zł) tylko od swoich poborów zapłacił w ostatnim roku ok. 1500 zł podatku inflacyjnego (zarabiane przez niego pieniądze straciły na wartości 4,2 proc.). „Banki centralne działają tak jak syndykaty fałszerzy pieniędzy. Jednak w przeciwieństwie do innych fałszerzy udają, że działają w publicznym interesie: łagodzą cykle koniunkturalne czy starają się utrzymać ceny na stabilnym poziomie" – dowodził Murray Rothbard, jeden z najwybitniejszych amerykańskich ekonomistów XX wieku. – Inflacja to największe złodziejstwo, jakiego dopuszczają się współczesne państwa – mówi prof. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Teoria spisku
Poza garstką bankowców mało kto zdaje sobie sprawę, skąd się w gospodarce biorą pieniądze. Jak zauważył sir Josiah Stamp, szef Banku Anglii w latach 1928-1941, „nowoczesny system bankowy produkuje pieniądze z niczego. To najbardziej zdumiewająca sztuczka, jaka kiedykolwiek została wynaleziona". „Proces kreacji przez banki pieniądza jest tak prosty, że umysł ludzki go odrzuca" – podsumował amerykański ekonomista John Kenneth Galbraith.
Większość Polaków jest przekonana, że o nowym pieniądzu, który pojawia się na rynku, decyduje Narodowy Bank Polski. Nie jest to prawda. 90 proc. nowego pieniądza emitowanego w Polsce jest produkowane przez banki komercyjne. Za każdym razem, kiedy bierzemy kredyt w banku, tworzy on nowe pieniądze, które wcześniej nie istniały. W teorii ekonomii proces ten jest nazwany eufemistycznie „kreacją pieniądza". Jego przeciwnicy uważają, że to nic innego jak oszustwo, fałszerstwo albo nawet kradzież. Rothbard uważał, że inflacja jest świadomą strategią sektora bankowego działającego w sojuszu z rządem. Na nowych pieniądzach zarabiają bowiem ci, którzy dostają je pierwsi (czyli banki) i są w stanie wydać je, zanim nastąpi wzrost cen.
Doskonałym sposobem ilustracji tego, jak „wyprodukowany" w bankach pieniądz napędza inflację, jest sytuacja w ostatnich latach na polskim rynku nieruchomości. W 2006 r., kiedy ceny nieruchomości wzrosły o 50 proc., banki udzieliły ponad 300 tys. kredytów o wartości 44 mld zł. Tymczasem w 2005 r. kredytów było tylko 202 tys. o wartości 24 mld zł, czyli dwa razy mniej. Banki zaczęły masowo udzielać kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości i kilkaset tysięcy osób mogło wziąć „wyprodukowane" przez banki pieniądze i kupić sobie mieszkanie. Te sto kilkadziesiąt miliardów złotych (kolejne 57 mld zł kredytów hipotecznych udzielono w 2007 r.), wpompowane nagle
w rynek nieruchomości, musiało doprowadzić do wzrostu cen. Jaki był skutek? Inflacja dla osób, które obecnie chcą kupić mieszkanie (czyli większość dwudziesto- i trzydziestolatków) wyniosła nie kilka procent, jak twierdzi GUS, tylko kilkadziesiąt procent (za dwupokojowe mieszkanie zapłacą 2 tys. zł miesięcznej raty zamiast 1 tys. zł jak jeszcze dwa lata temu). Dlaczego zatem wskaźnik inflacji utrzymywał się w tym czasie na poziomie 2-4 proc.? W polskim wskaźniku inflacji nie jest bowiem odzwierciedlony wzrost cen mieszkań, chociaż na przykład w amerykańskim jest on zawarty.

Fałszywe miliardy
Banki to najbardziej dochodowe instytucje świata, które zarabiają tym więcej, im więcej kredytów udzielą (czyli im więcej „pustego" pieniądza wyprodukują). Dlatego obecny boom kredytowy zbiegł się z ogłoszeniem rekordowych zysków przez nasz sektor bankowy. W 2007 r. banki w Polsce zarobiły „na czysto" 13,7 mld zł. Od początku transformacji ustrojowej do 2003 r. ich dochody nigdy nie przekroczyły 5 mld zł rocznie. Stopa zwrotu na kapitale własnym w polskim sektorze bankowym (ROE) to 25,1 proc., czyli pieniądze wyłożone na założenie banku zwracają się po czterech latach. Takich wyników nie ma żaden inny sektor.
Skutkiem boomu kredytowego jest bardzo szybko rosnąca ilość pieniądza w obiegu. Najlepszym tego wskaźnikiem jest tzw. M3, który obejmuje, oprócz gotówki, także m.in. krótkoterminowe depozyty w banku. Nie zawsze wzrost M3 jest spowodowany wzrostem ilości pieniądza kreowanego przez banki, ale w większości wypadków dobrze pokazuje wzrost ilości pieniądza na rynku. Na koniec lutego 2007 r. było w Polsce w obiegu 509 mld zł, a obecnie (dane z końca lutego 2008 r.) jest 578 mld zł, czyli o 13,5 proc. więcej. W tym okresie ilość dóbr i usług wytworzonych przez polską gospodarkę (czyli PKB) wzrosła tylko o 6 proc. Większa ilość pieniędzy w rękach obywateli bez równoczesnego zwiększenia liczby wytworzonych dóbr oznacza właśnie inflację.

Przyjaciel polityków
„Żaden polityk nie przegrał wyborów, doprowadzając do wzrostu inflacji" – zauważył kiedyś Richard Nixon, prezydent USA. Dlatego, że doprowadza ona do redystrybucji pieniędzy od biednych do bogatych. Dzięki temu politycy mają pracę polegającą na obiecywaniu odwracania tego procesu. Jeżeli bowiem – tak jak obecnie w Polsce – inflacja wynosi 4,2 proc., to oznacza, że w ciągu roku pensje etatowych pracowników obniżają się automatycznie prawie o jedną dwudziestą. Te osoby stają się w części klientelą polityków, którzy utrzymują, że zapewnią im więcej pieniędzy (tak jak to zrobił PiS przed wyborami, podnosząc płacę minimalną prawie o 20 proc.). Tymczasem inflacja nie dotyczy aktywów należących do zamożnych. Ceny nieruchomości czy udziałów w firmach rosną wraz ze wzrostem cen.
Dzięki inflacji politycy dostają więcej pieniędzy z podatków (rosną ceny, a największy udział w budżetach europejskich państw ma podatek od towarów i usług – VAT, który jest tym wyższy, im wyższe są ceny). Tymczasem wydatki publiczne są ustalane nominalnie rok wcześniej, wtedy kiedy ceny są niższe. Aby dodatkowo spotęgować ten efekt, ministrowie finansów regularnie zaniżają wysokość inflacji. Na przykład w projekcie budżetu na rok 2008 r. przewidywano, że inflacja wyniesie 2,3 proc. Tymczasem już wynosi ona 4,2 proc. Zamiast 247 mld zł planowanych przychodów, będzie prawdopodobnie o 5 mld zł więcej.
Dodatkowym bonusem dla polityków jest to, że w miarę wzrostu inflacji maleje wartość długu zaciągniętego wcześniej przez państwo. Skrajnym przykładem tego, jak to można wykorzystać, dali polscy komuniści po II wojnie światowej. Nie odmówili spłaty przedwojennych obligacji, tylko ustawowo znieśli zabezpieczenie ich wartości w złocie, a następnie poczekali aż inflacja obniży wartość długu do zera.

Malowanie trawy
Zwolennicy teorii spiskowych wskazują, że amerykański bank centralny zaprzestał publikowania wskaźnika podaży pieniądza M3 w 2006 r., a obecnie inflacja w USA jest najwyższa od 17 lat. Co więcej, wartość dolara względem innych walut topnieje w oczach. Wszystko dlatego, że inwestorzy na świecie zorientowali się, iż do obiegu wprowadzono ogromne ilości „pustego dolara". – Państwa na całym świecie starają się manipulować oficjalnymi wskaźnikami inflacji, aby nie pokazywać, ile naprawdę pieniądze tracą na wartości – mówi prof. Witold Kwaśnicki. Stosowany jest mechanizm, który do perfekcji opanowali komuniści w PRL. Chcąc ukryć podwyżki cen, uwzględniali w koszyku inflacji obniżkę cen na przykład lokomotyw. Tak naprawdę każdy ma własny poziom inflacji, bo każdy kupuje inne towary i usługi. GUS przyjmuje typowy koszyk dóbr i usług, który wybiera na podstawie anonimowych ankiet. Ich reprezentatywność jest wysoce umowna. Poza tym co roku GUS zmienia koszyk tych usług. Jeżeli na przykład w jednym roku ceny ogórków wzrosły i klienci zaczęli kupować więcej pomidorów, to GUS zacznie uwzględniać tańsze pomidory. We wskaźniku inflacji nie będzie ani śladu tego, że wzrosły ceny ogórków.

Kto wrobił wolny rynek?
Zrozumienie mechanizmu kreowania pieniądza jest kluczem do pojęcia tego, dlaczego społeczeństwa w rozwiniętych i większości rozwijających się krajów pozwalają politykom na zabieranie sobie połowy zarobionych pieniędzy w postaci podatków. Punktem zwrotnym w historii świata był wielki kryzys w USA, który rozpoczął się w 1929 r. Wówczas uznano, że jest to ostateczny dowód na to, że wolny rynek się nie sprawdził i społeczeństwa w rozwiniętych krajach przyzwoliły politykom na masowe zwiększanie podatków i interwencjonizmu państwowego. Ekonomiczną „podkładkę" dla światowego zamachu stanu na pieniądze podatników dostarczył słynny ekonomista John Maynard Keynes, który ukuł teorię, według której politycy mogą zapobiegać kryzysom gospodarczym, zwiększając w czasach dekoniunktury wydatki budżetowe. Wolny rynek został zwyczajnie wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił. I został skazany. 36 lat później, w 1965 r., prof. Milton Friedman udowodnił, że za kryzys odpowiedzialny jest amerykański bank centralny, który w nieodpowiedni sposób „majstrował" przy ilości pieniądza w obiegu, a nie wolny rynek. Friedman dostał ze to odkrycie Nagrodę Nobla z ekonomii, ale politycy zdobytych wówczas pieniędzy i władzy nie oddali do tej pory.

Prawo do wolności
Aby istnieć, państwo opiekuńcze potrzebuje znacznie więcej pieniędzy, niż jest w stanie uzyskać z podatków. Dlatego istnienie pieniądza opartego na złocie (czyli takiego, który chroni wartość) byłoby nie do pogodzenia z tak dużym udziałem państwa w gospodarce, z jakim mamy do czynienia. Doskonale to podsumował Alan Greenspan, były szef amerykańskiego banku centralnego. W 1967 r., gdy posiadanie sztabek złota było w USA nielegalne, w artykule „Złoto i wolność ekonomiczna" pisał: „Złoto stoi na drodze politykom do konfiskaty majątku obywateli za pośrednictwem inflacji. I dlatego tak bardzo się bronią przed pieniądzem opartym na złocie. To ciemny sekret polityków państwa opiekuńczego, które po to, by istnieć, potrzebuje zbyt wiele pieniędzy. Kiedy pieniądz nie jest zabezpieczony złotem, nie ma możliwości uchronienia oszczędności przed ich konfiskatą przez inflację".
Warto przypomnieć, że w USA do czasów wojny secesyjnej drukowanie pieniądza bez pokrycia w złocie było karane śmiercią. Rząd potrzebował jednak pieniędzy na finansowanie wojny, nałożył więc na obywateli podatek inflacyjny. Od 1913 r., kiedy powstał Fed, wartość dolara spadła o 96 proc. (obecny 1 USD jest wart tyle, ile 4 centy w 1913 r.). Murray Rothbard podkreślał, że praktyka pokazała, iż jedynym zabezpieczeniem przed inflacją jest prywatny system bankowy z prywatnymi mennicami. Jak zauważył prof. Friedman, „inflacja to jedyny podatek, który można nałożyć bez głosowania" i dlatego politycy w demokracji nie zrezygnują z możliwości jego stosowania. 

 

Okładka tygodnika WPROST: 15/2008
Więcej możesz przeczytać w 15/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 23
 • kocisko1@poczta.onet.pl   IP
  To już dawno nie jest żadną TEORIĄ spisu (skoro juz o tym publicznie wiadomo) ale FAKT spiskowy ... z ktoruym nikt ni c nie robi.
  • bobi   IP
   Nie chcą w polsce euro bo nie bedą mogli generować odpowiednio dużej inflacji w momencie kiedy chcą, z tego wynika.
   • kocisko1@poczta.onet.pl   IP
    Tekst jest jak najbardziej prawziwy i mowienie o tzw. \"teorii\" spisku jest nieporozumieniem. To już DAWNO niejet żadną \"teorią\' a FAKTEM spiskowym.
    Banki okradają nas z naszych dóbr \"dajć\" nam kredydty czyli pieniadze ktore wlasciwie nie istnieją. Płacimy wiec haracz (tzn. ładniej brzmi : odsetki)za cos czego banki w rzeczywisosci nie mają i nigdy nie miały... Poza zerami ktroe wpisują do komputerów...
    DLACZEGO WIĘC TO OGÓLNOŚWIATOWE OSZUSTWO O KTORYM JUZ PRZECIEZ WIADOMO - JAKO ŻE PISZE SIE O NIM (jak w tym tekscie oraz w wielu innych) NADAL FUNKCJONUJE DOPROWADZAJĄC DO RUINY LUDI, GOSPODARKI KRAJÓW JAK I SAME KRAJE ...? Czy jst ktos kto jest mi w stanie na to pytanie odpwoeidzeic - nie kręcąc i nie ściemniająć... ?
    • bez-nazwy   IP
     Tu chodzi o podział przyjemności i nieprzyjemności. Kto sprytniejszy to dobrze się urządzi i mu jest wygodnie. Może kiedyś tam w przyszłości podejmiemy decyzję, która będzie dobra dla wszystkich jednocześnie. No a gdzie może być wygodnie dla wszystkich jednocześnie? W świecie niematerialnym! Tam nie ma ciał, które sterują nami za pomocą ściśle dozowanych doznań typu głód, pragnienie, uczucie zimna, gorąca, strachu, bólu etc. ;)
     • jb101@o2.pl   IP
      Polityka niskiej stopy procentowej kredytu banku centralnego powoduje, że zyski z kreacji pieniądza wcale nie trafiają do budżetu tylko do kieszeni bankierów. Nie powinno się więc mówić o \"podatku inflacyjnym\" bo z definicji podatek to takie obciążenie, które trafia do budżetu. To nieuczciwe obciążenie ludzi (użytkowników pieniądza) na rzecz innych ludzi (bankierów) należy nazwać po prostu złodziejstwem. Żeby to złodziejstwo zatrzymać trzeba odejść od polityki niskich stóp procentowych czyli bank centralny powinien zaprzestać kredytowania banków komercyjnych po zaniżonej cenie. Pisałem o tym: http://niepoprawni.pl/blog/404/inflacja-nie-musi-byc-zlodziejstwem

      Bacz

      Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2008 (1320)

      • Na stronie - Co cieszy Polaków 6 kwi 2008, 22:00 Pół roku rządu Tuska dało powody do radości jego zwolennikom i przeciwnikom 3
      • Wprost od czytelników 6 kwi 2008, 22:00 Kłamstwo płacoweJestem pod wrażeniem tak rzeczowo i jasno napisanego artykułu o płacach w budżetówce („Kłamstwo płacowe", nr 7). Mogę tylko dodać coś, o czym wszyscy (zwłaszcza politycy) wiedzą, że walka o... 3
      • Papież 6 kwi 2008, 22:00 Serce Jana Pawła II trafi na Wawel? 8
      • Skaner 6 kwi 2008, 22:00 8
      • Tusk zmieni konstytucję 6 kwi 2008, 22:00 Rząd 9
      • Janda & Seweryn 6 kwi 2008, 22:00 Teatr 9
      • Cały rząd nie jedzie do Pekinu 6 kwi 2008, 22:00 Igrzyska 9
      • Dossier 6 kwi 2008, 22:00 „Nasza sekcja menopauzy"SILVIO BERLUSCONI, były premier Włoch, o działaczkach włoskiej Partii Emerytów„Bo taki nowoczesny i z Zachodu"BRONISŁAW KORFANTY, senator PiS, w „Naszym Dzienniku" o tym, dlaczego... 10
      • Pytania niepolityczne - Jestem tajemnicza bestia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z Renatą Beger, byłą posłanką Samoobrony 10
      • Ludzie 6 kwi 2008, 22:00  Giertych walczy z komórkami Maciej Giertych żąda zakazu badań nad komórkami macierzystymi pochodzenia embrionalnego. Miałby on obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Europoseł LPR napisał w tej sprawie interpelację do Komisji... 11
      • Politycy bez obyczajów 6 kwi 2008, 22:00 Skandale 11
      • Sensacyjne odkrycie IPN 6 kwi 2008, 22:00 Śledztwo 12
      • Murdoch popiera Obamę 6 kwi 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
      • NATO u Ceaucescu 6 kwi 2008, 22:00 Szczyt 12
      • Strzał w dwudziestkę 6 kwi 2008, 22:00 Big Cyc 14
      • Meble od Minge 6 kwi 2008, 22:00 Projektanci 14
      • Stracą pracę przez lustrację? 6 kwi 2008, 22:00 Prawo 14
      • Sawka czatuje 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
      • Zapytaj wprost - Lubię Rydzyka 6 kwi 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada MACIEJ MALEŃCZUK. 16
      • Poczta 6 kwi 2008, 22:00 Kto głupieje od jedzeniaPytanie zadane we wstępie artykułu „Kto głupieje od jedzenia" (nr 11) powinno brzmieć: kto i po co usiłuje nas za wszelką cenę karmić żywnością transgeniczną (GMO)? Odpowiedź jest prosta. Korporacje... 17
      • Playback 6 kwi 2008, 22:00 Elmo i Ciasteczkowy Potwór, bohaterowie "Ulicy Sezamkowej" 17
      • Wprost przeciwnie - Ministerstwo głupich kroków 6 kwi 2008, 22:00 Mamy prawo żyć, ale pod kontrolą Brukseli i Strasburga 18
      • Fotoplastykon 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
      • Z życia koalicji 6 kwi 2008, 22:00 Z zadowoleniem przyjęliśmy wiosenną kreację naszego ulubieńca Kamila Durczoka. Baleronowate wrażenie minęło wraz z zimą oraz zbyt opiętą marynarką i teraz jest zgrabnie, a także powabnie. Zupełnie odwrotnie niż u nas.Bez dwóch... 20
      • Z życia opozycji 6 kwi 2008, 22:00 Nareszcie! Nastąpił z dawna wyczekiwany rozłam w PiS. Prawo i Sprawiedliwość rozpadło się na 158 posłów oraz na Lucjana Karasiewicza. Obie frakcje żyją i mają się dobrze, choć pan Lucjan jakiś taki blady. Od teraz chciałby Polskę... 21
      • Co z tym Benedyktem 6 kwi 2008, 22:00 Czy Joseph Ratzinger jest najgorszym papieżem ostatniego stulecia? 22
      • Ostatni Europejczyk 6 kwi 2008, 22:00 Pontyfikat Benedykta XVI jest ostatnią próbą odzyskania Starego Kontynetu dla chrześcijaństwa 26
      • Kościół muzealników 6 kwi 2008, 22:00 Benedykt XVI sprowadza polskich hierarchów do roli kustoszy pamięci po Janie Pawle II 32
      • Jarosław kontra Jarosław 6 kwi 2008, 22:00 Prezes PiS jest jednocześnie najcenniejszym kapitałem i największym obciążeniem swej partii 34
      • Bibuła dla Tybetu 6 kwi 2008, 22:00 Niech każdy kibic zabierze do Pekinu napisaną po chińsku książkę lub broszurę dotyczącą praw człowieka i demokracji 36
      • Lewica w szparce 6 kwi 2008, 22:00 "LiD to jest kit" wołają teraz ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno woleli pomarańczowe barwy LiD niż czerwień SLD 38
      • Koniec sportu 6 kwi 2008, 22:00 Polska mafia piłkarska była silniejsza niż największe gangi 40
      • Postać tygodnia - Czujny talib Ryszard Bender 6 kwi 2008, 22:00   Miało miejsce zatrucie mojego pokoju. Próba zamachu na moje życie". Tak w lipcu 2006 r. senator LPR prof. Ryszard Bender alarmował dyrektora Domu Poselskiego. Wyjaśnił, że pokojówka nasączyła jego pościel dziwną... 42
      • Prymusi eksportowi 6 kwi 2008, 22:00 14,5 tysiąca Polaków studiuje w Niemczech, 7 tysięcy w Wielkiej Brytanii 44
      • Między kurwami 6 kwi 2008, 22:00 Rynsztokowy język wchodzi na salony 48
      • Trójka bez sternika 6 kwi 2008, 22:00 52
      • Drugi oddech dolara 6 kwi 2008, 22:00 Informacje o śmierci dolara okazały się zdecydowanie przedwczesne 52
      • Szczyt niemocy 6 kwi 2008, 22:00 Niemcy i Francja zwiększają swoje znaczenie w NATO 52
      • Radek Brutus 6 kwi 2008, 22:00 Cezarów najczęściej zabijają przyjaciele 52
      • Ryba po polsku - Plamy na wątrobie 6 kwi 2008, 22:00 Czy wątroba po polityku będzie też upoważniała do przejęcia jego stanowiska i uposażenia? 53
      • Giełda 6 kwi 2008, 22:00 54
      • Z motyką na Kubę 6 kwi 2008, 22:00 Już w kwietniu 2008 r. kubańscy rolnicy będą mogli kupować ręczne narzędzia rolnicze. Zniesienie tego zakazu było jednym z postulatów mieszkańców wymienianych w ogólnonarodowej ankiecie. Teraz wystarczy parę dolarów (narzędzia... 54
      • Jeden podpis 6 kwi 2008, 22:00 Jeden wniosek wystarczy w Lukas Banku, by otrzymać firmową kartę kredytową i kredyt w rachunku firmowym. Klient wedle własnego uznania dzieli limit zadłużenia między oba produkty. Jeśli wybierze jako kartę kredytową MasterCard... 54
      • Absolut francuski 6 kwi 2008, 22:00 Absolut stał się własnością francuskiego koncernu Pernod Ricard. Drugi największy koncern alkoholowy świata zapłacił za właściciela Absoluta, państwową spółkę Vin & Spirit AB, 5,63 mld euro. Ta wódka będzie najlepiej... 54
      • Giełda z bagażem 6 kwi 2008, 22:00 Wiceminister gospodarki Waldemar Pawlak zrezygnował z zapowiadanej likwidacji podatku Belki. Uzasadnił to koniecznością przywrócenia równowagi budżetowej. Po trzech miesiącach 2008 r. budżet miał jednak nawet 3 mld zł nadwyżki. W... 54
      • Sojusz Lewicy Emerytalnej 6 kwi 2008, 22:00 SLD zgłosił projekt ustawy wprowadzającej minimalną emeryturę w wysokości 50 proc. przeciętnego świadczenia. Ma to być znak po rozpadzie LiD, że sojusz jest partią o charakterze socjalnym. Dziś średnia emerytura wynosi 1350 zł, więc... 54
      • Kłamstwo inflacyjne 6 kwi 2008, 22:00 Jak bankierzy i politycy kradną nasze pieniądze 56
      • Starszy księgowy 6 kwi 2008, 22:00 Minister finansów Jan Vincent Rostowski sprzeniewierzył się poglądom profesora ekonomii Jacka Rostowskiego 60
      • Emerytura za hipotekę 6 kwi 2008, 22:00 Gotówkę za mieszkanie zaoferują emerytom instytucje finansowe 64
      • Know - How 6 kwi 2008, 22:00 66
      • Gagarin nie był pijany 6 kwi 2008, 22:00 Jurij Gagarin nie zginął przed 40 laty w katastrofie samolotu, bo był pijany. Nie potwierdziła się tym samym plotka, że kosmonauta zasiadł nietrzeźwy za sterami myśliwca MiG-15 UTI. Obalono też inną plotkę, że na zlecenie Breżniewa... 66
      • Jadowite czułki 6 kwi 2008, 22:00 Jadowitego chrząszcza-kózkę z gatunku Onychocerus albitarsis odkryto w Peru. Chrząszcze do tej pory uznawano za nieszkodliwe, okazało się jednak, że kózka żądli czułkami. To niezwykła zdolność w świecie owadów, gdyż u pszczół,... 66
      • Samotne, bo atrakcyjne 6 kwi 2008, 22:00 Kobiety uważane za atrakcyjne chcą mieć idealnych partnerów. Czyli przystojnych, o cechach świadczących o dobrych genach, inteligentnych, bogatych, lojalnych i opiekuńczych. Panie mniej atrakcyjne wiedzą, że raczej nie... 66
      • Pies człowiekiem 6 kwi 2008, 22:00 W USA co roku jest usypianych 30-50 proc. psów. Aż 30 proc. z nich, czyli ponad 1,5 mln, traci życie wyłącznie z powodu złego zachowania. W ten sposób pozbywają się ich właściciele tylko dlatego, że nie radzą sobie z czworonogami. To... 66
      • Mit Brytyjczyka 6 kwi 2008, 22:00 Brytyjska powściągliwość to mit – dowodzą uczeni z Mental Health Foundation. Aż 64 proc. Brytyjczyków przyznaje, że coraz więcej ich rodaków nie potrafi powstrzymać złości, a 32 proc. twierdzi, że nie panuje nad swoim gniewem.... 66
      • Awangarda metropolii 6 kwi 2008, 22:00 Przybysze z prowincji przewyższają urodzonych mieszczuchów 68
      • Piramida zdrowia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Walterem Willettem, dietetykiem z Uniwersytetu Harvarda, twórcą nowej piramidy żywieniowej 72
      • Odcisk stworzenia 6 kwi 2008, 22:00 Miniaturowe czarne dziury mogą się pojawić nad Jeziorem Genewskim 76
      • Wikingowie z Kijowa 6 kwi 2008, 22:00 Ruska dynastia Rurykowiczów wywodziła się od Skandynawów 80
      • Zaczadzeni klęską 6 kwi 2008, 22:00 W wojnie polsko-polskiej ofiarami są najpiękniejsi, którym każdy inny naród wznosiłby pomniki 84
      • Górna półka - Ucieczka ze Wschodu 6 kwi 2008, 22:00 Powodzenie puczu moskiewskiego w sierpniu 1991 r. zahamowało rozpad ZSRR. Gorbaczow przekazał urząd prezydenta przywódcy zamachowców Giennadijowi Janajewowi, ten zaś doprowadził do uwięzienia oskarżonego o zdradę stanu Jelcyna. Nowe... 87
      • Bez granic 6 kwi 2008, 22:00   88
      • Oslo – najdroższe miasto świata 6 kwi 2008, 22:00 Oslo, Paryż i Londyn to najdroższe miasta na świecie. Wśród najtańszych są Caracas, Bombaj i Buenos Aires. Tak wynika z rankingu przygotowanego na zlecenie brytyjskiego tygodnika „The Economist". Autorzy raportu wzięli pod... 88
      • Cytat tygodnia 6 kwi 2008, 22:00 Większość ludzi umrze, a ci którzy ocaleją, staną się kanibalamiTed Turner, amerykański magnat medialny, właściciel stacji CNN, o możliwych skutkach globalnego ocieplenia. 88
      • Biegunka polityczna 6 kwi 2008, 22:00 Porozumienie kończące trwającą od 22 lat wojnę w Ugandzie nie zostało podpisane. Jeden z jego sygnatariuszy, twórca partyzantki werbującej dzieci Joseph Kony, nie przybył na uroczystość. Watażka poinformował, że z powodu biegunki nie... 88
      • Paranoja w metrze 6 kwi 2008, 22:00 Co trzeci podróżujący londyńskim metrem ma objawy paranoi. Są one podobne do tych, które towarzyszą chorym na schizofrenię. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez dr. Daniela Freemana, psychiatrę z King’s College w Londynie. Dla... 88
      • Królestwo za samolot 6 kwi 2008, 22:00 Trwa wojna o samoloty rządowe… w Wielkiej Brytanii. Premier Gordon Brown naraził się na gniew pałacu Buckingham, po tym jak zrezygnował z planów wydzierżawienia dwóch nowych samolotów pasażerskich, z których mieliby korzystać... 88
      • Zamykanie Europy 6 kwi 2008, 22:00 Rezygnacja z idei poszerzania unii stworzy nową żelazną kurtynę na naszym kontynencie 90
      • Berlińskim targiem 6 kwi 2008, 22:00 Polska dyplomacja powinna przehandlować aspiracje Niemiec do członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 94
      • Cesarz Słowacji 6 kwi 2008, 22:00 W Europie Środkowej powstał nowy typ polityka: nad poglądy i ideologię przedkłada on własne interesy i władzę 96
      • Pasaż 6 kwi 2008, 22:00 100
      • Rzeczpospolita terenowa 6 kwi 2008, 22:00 Upodabniamy się do Europejczyków z Zachodu. Przynajmniej w upodobaniu do terenówek i SUV-ów, czyli skrzyżowania auta terenowego z limuzyną. Teraz praktycznie każdy liczący się koncern ma w ofercie duży samochód. Przedstawiamy... 100
      • Tuareg leo 6 kwi 2008, 22:00 Volkswagen wypuścił nową wersję swojej ulubionej terenówki. Tuareg jest spokrewniony z Porsche Cayenne, od którego zaczerpnął siłę i szybkość, i z limuzyną Phaeton, od której wziął luksusowe wyposażenie. Najnowszy model otrzymał... 100
      • Władca hybrydowy 6 kwi 2008, 22:00 Lexus RX 400h zapowiada się na przyszłego władcę Europy. Jego podstawową zaletą jest hybrydowy silnik – coraz więcej państw unii pozwala samochodom z takim napędem wjeżdżać nawet do zabytkowych centrów swoich metropolii, podczas... 100
      • Potęga czirokeza 6 kwi 2008, 22:00 Jeep Grand Cherokee SRT8 to wódz grupy zwanej czirokezami. Wszystko jest w nim amerykańskie: i wnętrze, i show, jaki można odstawić na drodze dzięki 420 KM mieszczącym się pod maską (do setki w 5 s przy wadze ponad dwu ton). Niestety,... 100
      • Komfort w dziurze 6 kwi 2008, 22:00 Volvo XC90 to elegancki wygląd i komfort we wnętrzu – design foteli i zegarów najwyższej klasy plus system nagłośnienia pozwalający słuchać muzyki bez szumów przy najwyższych obrotach. XC90 oferuje też dużą moc – 300 KM... 100
      • Diament Dakaru 6 kwi 2008, 22:00 Znakiem firmowym Mitsubishi są trzy diamenty. Jednym z najważniejszych w tym zestawie jest Pajero, król piasków i bezdroży, 12-krotny zwycięzca wyścigu Paryż –Dakar. Ci, którzy pozostają pod urokiem tego auta, uwagę zwracają na... 100
      • Ósmy samuraj 6 kwi 2008, 22:00 Japończycy z Toyoty zademonstrowali już ósme wcielenie Land Cruisera. Cechy charakterystyczne, czyli potężna sylwetka i moc, pozostały. Dodano m.in. system Crawl Control, który automatycznie reguluje pracę silnika i hamulców przy bardzo... 100
      • Laser 6 kwi 2008, 22:00   104
      • Postać tygodnia: Fryderyk XV 6 kwi 2008, 22:00 KtoFryderyk ma 14 lat. Jest dzieckiem polskiego przemysłu fonograficznego i telewizji publicznej. Dopóki rodzice żyli w zgodzie, Fryderyk był najbardziej prestiżową nagrodą muzyczną w Polsce. CoChoć początkowo Fryderyk był raczej... 104
      • Trójka na piątkę – Kucharskie bestsellery 6 kwi 2008, 22:00 „Gotuj z Oliverem"Jamie Oliver, MuzaDzięki niemu Wielka Brytania przestała się kojarzyć ze złą kuchnią. Brad Pitt ściąga czasem kucharza do USA, by ugotował mu obiad. Jak zwykle u sympatycznego Brytyjczyka – dużo... 104
      • Termometr kulturalny 6 kwi 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeTrzeci wymiar nudyU2 nie jest zespołem wybitnym. Jest za to arcydziełem marketingu – popkulturowego i politycznego. Ewolucja U2 zakończyła się około roku 1990, gdy ukazał się album „Achtung Baby".... 104
      • Komuniści z Hollywood 6 kwi 2008, 22:00 Dlaczego „Katyń" nie zdobył Oscara? Bo oznaczałoby to przyznanie się amerykańskiego przemysłu filmowego do haniebnego faktu. Do tego, że przez dekady, niemal do dziś, fabryka snów nie reagowała na zbrodnie popełniane przez... 106
      • Film na scenie 6 kwi 2008, 22:00 Współczesny teatr kanibalizuje kino 108
      • Herosi z dymkiem 6 kwi 2008, 22:00 Odkrycie przez Hollywood komiksów Marvel jest jak znalezienie w XIX wieku złota w Kalifornii 110
      • Wencel gordyjski - Zwierzoczłekoupiór 6 kwi 2008, 22:00 Starożytni Grecy częściej uprawiali filozofię niż seks 112
      • Ueorgan Ludu 6 kwi 2008, 22:00 To nie geje - to pedały * Rzeczpospolita Primaaprilisowa * Co Doda przekazała premierowi? * Skra się wzmacnia - drożeje prąd 113
      • Krótko po wolsku - Zielona degrengolada 6 kwi 2008, 22:00 To, że świat, a przynajmniej Zachód chyli się ku upadkowi, widoczne jest już gołym okiem. Najlepszą recenzję amerykańskiej walucie wystawił ostatnio pewien zadłużony facet ze stanu Nowy Jork, który wypisał, a co ciekawsze, usiłował... 113
      • Skibą w mur - Cudze dzieci 6 kwi 2008, 22:00 Cudze dziecko może mieć większy wpływ na życie niż niespłacony kredyt 114

      ZKDP - Nakład kontrolowany