Zamykanie Europy

Zamykanie Europy

Rezygnacja z idei poszerzania unii stworzy nową żelazną kurtynę na naszym kontynencie
Europa kończy się na Bugu. I tak pozostanie na długo. Państwa starej Europy nie chcą rozszerzenia. Nie chodzi tu tylko o Ukrainę czy europejskie aspiracje Gruzji, ale także o państwa bałkańskie, a zwłaszcza o Turcję.
Jedynie polityczna poprawność nakazuje dawać wymijające odpowiedzi: a to kandydaci są nieodpowiednio przygotowani, a to władcy Kremla może się nie podobać Europa u jego bram. Prawda jest taka, że europejskie elity nie chcą kolejnej fali rozszerzenia. Nie chcą nawet tak naprawdę rozszerzenia NATO, co pokazał ostatni szczyt w Bukareszcie. Nie wpuszcza się do porządnego domu biedaka, który nie umie się zachować przy stole i za którego kolację trzeba jeszcze zapłacić. Europa jest dzisiaj takim porządnym domem. My, Polacy, możemy się cieszyć, że nas jeszcze wpuszczono i jesteśmy w salonie. Nie możemy jednak udawać, że to normalne, że inni mają kilkanaście czy kilkadziesiąt lat spędzić w europejskim przedpokoju.
Ostatni prymus
Kiedy do Unii Europejskiej przystępowały Bułgaria i Rumunia, wielu Chorwatów uważało to za dziejową niesprawiedliwość. Byli przekonani, że nie miną dwa lata i ich kraj także będzie we wspólnocie. Teraz nie jest wcale pewne, czy Bruksela dochowa terminu przyjęcia Chorwacji do końca 2009 r. Nie chodzi przecież o to, że kraj ten nie jest odpowiednio przygotowany. Wręcz przeciwnie, podkreśla się, że wszystkie unijne wymogi zostały spełnione. Brakuje czegoś innego – politycznej woli. Europejscy urzędnicy nazywają to apatią rozszerzeniową. Kilka lat temu nie chciały integracji Europy społeczeństwa, które bały się zalewu taniej siły roboczej, uosabianej przez polskiego hydraulika. Dzisiaj chorwackiego hydraulika boją się europejskie elity.
Mimo wszystko Chorwacja stanowi szczególny przykład i raczej nie zostanie długo w europejskim przedpokoju. Jest prawdziwym prymusem wśród „oczekujących". To niewielki kraj (zaledwie 4,5 mln mieszkańców), rozwinięty ekonomicznie, którego przynależności mentalnej do cywilizacji europejskiej nikt nie kwestionuje. A Zagrzeb w przeciwieństwie do innych pretendentów ma potężnego orędownika – w Berlinie. Nawet cień wojny z lat 90. i ostatnie spory z Włochami i Słowenią (o granice i zaproponowaną przez Zagrzeb strefę ekologiczną na Adriatyku) nie przesłaniają plusów akcesji Chorwacji. Co najważniejsze, jest ona ostatnim krajem, którego przyjęcia do unii nie muszą poprzedzać referenda w krajach członkowskich. A wymóg takich referendów został wprowadzony specjalnym dekretem we Francji przez Jacques’a Chiraca i śladem Paryża chcą teraz iść kolejne stolice.
Według przyjętej w 2003 r. w Salonikach agendy, docelowo mają być przyjęte do UE Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Wszystkie mają już podpisane umowy o stowarzyszeniu z unią, a na podobnej drodze są jeszcze Albania i Czarnogóra. Najbardziej skomplikowana jest sytuacja Serbii. Część europejskich polityków, na otarcie łez po utracie Kosowa, chce zaproponować Serbom tzw. przyspieszoną ścieżkę członkostwa. Do niedawna mówiło się, że wejście do unii państw postjugosłowiańskich to kwestia najwyżej pięciu lat. Teraz wiadomo, że w najlepszym razie dojdzie do tego za lat kilkanaście lub później.

Wschód za burtą
– Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej mnie nie dotyczy, bo kiedy to nastąpi, nie będzie mnie wśród żywych – mówił w prywatnej rozmowie znany polski polityk. Oficjalnie tego nie powie. W języku polskiej poprawności politycznej priorytetem jest rozszerzanie europejskich struktur na Wschód. Zgodnie z testamentem politycznym pozostawionym przez Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, naszą racją stanu jest powstanie demokratycznej Białorusi, Gruzji czy Ukrainy, wyrwanych z rosyjskiej strefy wpływów. Powinniśmy być adwokatami i przyjaciółmi wszystkich krajów posowieckich. Polskie elity czasem z entuzjazmem, a czasem w obawie przed utratą popularności stosowały się do tych zaleceń. Dzisiaj polski rząd jest zmęczony nieskutecznością tych zabiegów. – Co mamy za to, że byliśmy adwokatami Ukrainy w Europie? – pytają politycy Platformy Obywatelskiej. Ich zdaniem, kiedy popieraliśmy „pomarańczową rewolucję", inni w Kijowie robili znakomite interesy. Oficjalnie więc wspieraliśmy dążenie Ukrainy i Gruzji do przyjęcia do tzw. planu działań na rzecz członkostwa NATO (MAP) podczas szczytu sojuszu w Bukareszcie, faktycznie jednak polska delegacja zdawała sobie sprawę, że będzie to kolejny gest.
Polskie elity wydają się coraz lepiej wpasowywać w europejski krajobraz: po cichu przyznają, że granica NATO i UE długo pozostanie na Bugu. – Nie jesteśmy w stanie tego zmienić, więc po co próbować. Róbmy interesy na wschodzie i zrezygnujmy z aspiracji – mówią w prywatnych rozmowach politycy PO i PSL. Jak pokazał szczyt sojuszu w Bukareszcie, nawet zaproponowanie współpracy Ukrainie i Gruzji z NATO (w ramach MAP) okazało się nierealne. Mimo deklaracji Stanów Zjednoczonych o poparciu sprzeciw starych krajów europejskich był zbyt silny.
Jeśli nie pomogło poparcie Stanów Zjednoczonych, to co może Polska? Wychodząc z takiego założenia, nasz kraj traci możliwość odgrywania roli kreatora europejskiej polityki wschodniej. Godząc się na dominującą rolę Rosji w regionie, określamy geopolityczną pozycję na całe dekady. Minister spraw zagranicznych Szwecji Carl Bildt przyznał, że członkostwo byłych radzieckich republik to daleka perspektywa. Także dlatego, że na ten temat nawet się nie dyskutuje. Polscy politycy muszą się starać, by do takiej debaty doszło. Jak kropla drąży skałę, tak polskie argumenty mogą przynieść efekty.
– Unia Europejska na razie czuje przesyt po ostatniej fazie rozszerzenia – uważa Rafał Trzaskowski, ekspert z Centrum Europejskiego Natolin. – Z jednej strony, ciągle liczy finansowe koszty poszerzenia, które są niemałe. Z drugiej zaś, zastanawia się nad wpływem poszerzenia na funkcjonowanie wspólnoty. A na to nakłada się zmęczenie obywateli unii. Pozostaje jeszcze kwestia przygotowania formalnego ewentualnych kandydatów. Na razie tylko Chorwacja jest gotowa do przyjęcia unijnych norm, zaś pozostałe kraje mają wiele do nadrobienia – dodaje.
Jeszcze w 2007 r. w Brukseli powtarzano, że z ewentualnym poszerzeniem unii trzeba poczekać do czasu opracowania i ratyfikacji nowej europejskiej konstytucji. Używano też fałszywego argumentu, iż na podstawie obecnie obowiązujących regulacji z traktatu nicejskiego nie można dokonywać kolejnych akcesji.

Perspektywa 2020
Nawet przy optymistycznym scenariuszu, zakładającym, że traktat bez większych zakłóceń wejdzie niedługo w życie, wiadomo, że po okresie refleksji przedkonstytucyjnych nastąpi czas przemyśleń potraktatowych. Dla Europy najważniejsze będzie teraz wdrażanie w życie zmian instytucjonalnych i budowanie wspólnej polityki zagranicznej. A tu upragniona jedność może się rozbić o podejście do rozszerzenia, dlatego wszyscy jak ognia unikają poważnych dyskusji na ten temat. Zwolennikami dalszego poszerzania są, poza nowymi krajami członkowskimi, jedynie Wielka Brytania i, mniej entuzjastycznie, kraje skandynawskie. Przeciwko sobie mają twardych przeciwników, wśród których prym wiedzie Francja. Zadeklarowany ostatnio przez ministra ds. europejskich Jeana-Pierre’a Jouyeta entuzjazm Paryża dla integracji trzeba traktować w kategoriach wyłącznie propagandowych.
Francja jest zresztą prekursorem polityki, zgodnie z którą krajom znajdującym się w poczekalni do Europy można oferować nawet znaczne korzyści, ale za cenę rezygnacji z dostania się na europejskie salony. Takim pomysłem jest też powołanie Unii Śródziemnomorskiej. Jedno stało się dziś jasne: dopóki jakąkolwiek władzę mieć będzie prezydent Francji Nicolas Sarkozy, Turcja może zapomnieć o wejściu do unii. Tym bardziej że strach przed wielkim (80 mln obywateli), w dodatku zamieszkanym przez muzułmanów państwem, podzielają prawie wszystkie, poza Londynem, stolice europejskie. Francuzom już udało się osiągnąć pierwszy sukces: z dokumentów poświęconych relacjom Ankara – Bruksela zniknęło słowo „członkostwo", co ma znaczenie nie tylko symboliczne. Taki pomysł Francja ma także dla Ukrainy i Mołdawii. – Jeśli się pojawi, nasz rząd poprze takie propozycje – powiedział „Wprost" wysoki rangą polski dyplomata.
Do tej pory jedynie były komisarz ds. rozszerzenia, obecnie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen ośmielił się zdecydowanie zabrać głos w tej sprawie. Uważa on, że kolejne akcesje mogą nastąpić najwcześniej w 2020 r. – Unia przeżyła rodzaj szoku, powiększając się prawie dwukrotnie. W ciągu następnych lat musi się nauczyć funkcjonować w nowej formie, mówić 27 czy 28 głosami, zniwelować podziały ekonomiczne i wszelkie inne – przyznaje Verheugen. Szef komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski dodaje, że problem dotyczy o wiele poważniejszej kwestii: pytania, czym ma być unia? – Jeśli ma to być tylko wspólnota interesów, to jest w niej miejsce nawet i dla Turcji. Jeśli jednak ma to być wspólnota wartości i zasad, sytuacja się komplikuje – podkreśla Saryusz-Wolski.
– Unii brakuje wizjonerów, obdarzonych przy tym zmysłem praktycznym i będących w stanie wyrwać nas z marazmu
– uważa Charles Grant, dyrektor Centre for European Reform. Debata o granicach Europy jest nieustannie przekładana. Na razie triumfuje hasło „pogłębiania zamiast poszerzania". Szkopuł w tym, by owo pogłębianie, czyli wzmacnianie wewnętrznych więzi, nie zabiło idei poszerzania. W takiej sytuacji strefa Schengen i jej wschodnie flanki staną się nową żelazną kurtyną dzielącą Europę.
Okładka tygodnika WPROST: 15/2008
Więcej możesz przeczytać w 15/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • batmanatma   IP
  propozycja przyjęcia Turcji do unii europejskiej,to głupota.jeszcze trupy milionów wymordowanych Ormian przez turków całkowicie sie nie rozłożyły,a tu stawia sie tak głupie propozycje.to nie islam jest zły,tylko fanatyzm,nietolerancja i zaborczość jego niektórych wyznawców.wystarczy prześledzić historię ,co sie działo z krajami gdzie wkraczali muzułmanie i stawali sie siłą dominującą,np w Indiach.prześladowania innowierców,mordowanie ich,burzenie ich świątyń przez muzułmańskich najeźćców było codziennością.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2008 (1320)

  • Na stronie - Co cieszy Polaków 6 kwi 2008, 22:00 Pół roku rządu Tuska dało powody do radości jego zwolennikom i przeciwnikom 3
  • Wprost od czytelników 6 kwi 2008, 22:00 Kłamstwo płacoweJestem pod wrażeniem tak rzeczowo i jasno napisanego artykułu o płacach w budżetówce („Kłamstwo płacowe", nr 7). Mogę tylko dodać coś, o czym wszyscy (zwłaszcza politycy) wiedzą, że walka o... 3
  • Papież 6 kwi 2008, 22:00 Serce Jana Pawła II trafi na Wawel? 8
  • Skaner 6 kwi 2008, 22:00 8
  • Tusk zmieni konstytucję 6 kwi 2008, 22:00 Rząd 9
  • Janda & Seweryn 6 kwi 2008, 22:00 Teatr 9
  • Cały rząd nie jedzie do Pekinu 6 kwi 2008, 22:00 Igrzyska 9
  • Dossier 6 kwi 2008, 22:00 „Nasza sekcja menopauzy"SILVIO BERLUSCONI, były premier Włoch, o działaczkach włoskiej Partii Emerytów„Bo taki nowoczesny i z Zachodu"BRONISŁAW KORFANTY, senator PiS, w „Naszym Dzienniku" o tym, dlaczego... 10
  • Pytania niepolityczne - Jestem tajemnicza bestia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z Renatą Beger, byłą posłanką Samoobrony 10
  • Ludzie 6 kwi 2008, 22:00  Giertych walczy z komórkami Maciej Giertych żąda zakazu badań nad komórkami macierzystymi pochodzenia embrionalnego. Miałby on obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Europoseł LPR napisał w tej sprawie interpelację do Komisji... 11
  • Politycy bez obyczajów 6 kwi 2008, 22:00 Skandale 11
  • Sensacyjne odkrycie IPN 6 kwi 2008, 22:00 Śledztwo 12
  • Murdoch popiera Obamę 6 kwi 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
  • NATO u Ceaucescu 6 kwi 2008, 22:00 Szczyt 12
  • Strzał w dwudziestkę 6 kwi 2008, 22:00 Big Cyc 14
  • Meble od Minge 6 kwi 2008, 22:00 Projektanci 14
  • Stracą pracę przez lustrację? 6 kwi 2008, 22:00 Prawo 14
  • Sawka czatuje 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
  • Zapytaj wprost - Lubię Rydzyka 6 kwi 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada MACIEJ MALEŃCZUK. 16
  • Poczta 6 kwi 2008, 22:00 Kto głupieje od jedzeniaPytanie zadane we wstępie artykułu „Kto głupieje od jedzenia" (nr 11) powinno brzmieć: kto i po co usiłuje nas za wszelką cenę karmić żywnością transgeniczną (GMO)? Odpowiedź jest prosta. Korporacje... 17
  • Playback 6 kwi 2008, 22:00 Elmo i Ciasteczkowy Potwór, bohaterowie "Ulicy Sezamkowej" 17
  • Wprost przeciwnie - Ministerstwo głupich kroków 6 kwi 2008, 22:00 Mamy prawo żyć, ale pod kontrolą Brukseli i Strasburga 18
  • Fotoplastykon 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
  • Z życia koalicji 6 kwi 2008, 22:00 Z zadowoleniem przyjęliśmy wiosenną kreację naszego ulubieńca Kamila Durczoka. Baleronowate wrażenie minęło wraz z zimą oraz zbyt opiętą marynarką i teraz jest zgrabnie, a także powabnie. Zupełnie odwrotnie niż u nas.Bez dwóch... 20
  • Z życia opozycji 6 kwi 2008, 22:00 Nareszcie! Nastąpił z dawna wyczekiwany rozłam w PiS. Prawo i Sprawiedliwość rozpadło się na 158 posłów oraz na Lucjana Karasiewicza. Obie frakcje żyją i mają się dobrze, choć pan Lucjan jakiś taki blady. Od teraz chciałby Polskę... 21
  • Co z tym Benedyktem 6 kwi 2008, 22:00 Czy Joseph Ratzinger jest najgorszym papieżem ostatniego stulecia? 22
  • Ostatni Europejczyk 6 kwi 2008, 22:00 Pontyfikat Benedykta XVI jest ostatnią próbą odzyskania Starego Kontynetu dla chrześcijaństwa 26
  • Kościół muzealników 6 kwi 2008, 22:00 Benedykt XVI sprowadza polskich hierarchów do roli kustoszy pamięci po Janie Pawle II 32
  • Jarosław kontra Jarosław 6 kwi 2008, 22:00 Prezes PiS jest jednocześnie najcenniejszym kapitałem i największym obciążeniem swej partii 34
  • Bibuła dla Tybetu 6 kwi 2008, 22:00 Niech każdy kibic zabierze do Pekinu napisaną po chińsku książkę lub broszurę dotyczącą praw człowieka i demokracji 36
  • Lewica w szparce 6 kwi 2008, 22:00 "LiD to jest kit" wołają teraz ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno woleli pomarańczowe barwy LiD niż czerwień SLD 38
  • Koniec sportu 6 kwi 2008, 22:00 Polska mafia piłkarska była silniejsza niż największe gangi 40
  • Postać tygodnia - Czujny talib Ryszard Bender 6 kwi 2008, 22:00   Miało miejsce zatrucie mojego pokoju. Próba zamachu na moje życie". Tak w lipcu 2006 r. senator LPR prof. Ryszard Bender alarmował dyrektora Domu Poselskiego. Wyjaśnił, że pokojówka nasączyła jego pościel dziwną... 42
  • Prymusi eksportowi 6 kwi 2008, 22:00 14,5 tysiąca Polaków studiuje w Niemczech, 7 tysięcy w Wielkiej Brytanii 44
  • Między kurwami 6 kwi 2008, 22:00 Rynsztokowy język wchodzi na salony 48
  • Trójka bez sternika 6 kwi 2008, 22:00 52
  • Drugi oddech dolara 6 kwi 2008, 22:00 Informacje o śmierci dolara okazały się zdecydowanie przedwczesne 52
  • Szczyt niemocy 6 kwi 2008, 22:00 Niemcy i Francja zwiększają swoje znaczenie w NATO 52
  • Radek Brutus 6 kwi 2008, 22:00 Cezarów najczęściej zabijają przyjaciele 52
  • Ryba po polsku - Plamy na wątrobie 6 kwi 2008, 22:00 Czy wątroba po polityku będzie też upoważniała do przejęcia jego stanowiska i uposażenia? 53
  • Giełda 6 kwi 2008, 22:00 54
  • Z motyką na Kubę 6 kwi 2008, 22:00 Już w kwietniu 2008 r. kubańscy rolnicy będą mogli kupować ręczne narzędzia rolnicze. Zniesienie tego zakazu było jednym z postulatów mieszkańców wymienianych w ogólnonarodowej ankiecie. Teraz wystarczy parę dolarów (narzędzia... 54
  • Jeden podpis 6 kwi 2008, 22:00 Jeden wniosek wystarczy w Lukas Banku, by otrzymać firmową kartę kredytową i kredyt w rachunku firmowym. Klient wedle własnego uznania dzieli limit zadłużenia między oba produkty. Jeśli wybierze jako kartę kredytową MasterCard... 54
  • Absolut francuski 6 kwi 2008, 22:00 Absolut stał się własnością francuskiego koncernu Pernod Ricard. Drugi największy koncern alkoholowy świata zapłacił za właściciela Absoluta, państwową spółkę Vin & Spirit AB, 5,63 mld euro. Ta wódka będzie najlepiej... 54
  • Giełda z bagażem 6 kwi 2008, 22:00 Wiceminister gospodarki Waldemar Pawlak zrezygnował z zapowiadanej likwidacji podatku Belki. Uzasadnił to koniecznością przywrócenia równowagi budżetowej. Po trzech miesiącach 2008 r. budżet miał jednak nawet 3 mld zł nadwyżki. W... 54
  • Sojusz Lewicy Emerytalnej 6 kwi 2008, 22:00 SLD zgłosił projekt ustawy wprowadzającej minimalną emeryturę w wysokości 50 proc. przeciętnego świadczenia. Ma to być znak po rozpadzie LiD, że sojusz jest partią o charakterze socjalnym. Dziś średnia emerytura wynosi 1350 zł, więc... 54
  • Kłamstwo inflacyjne 6 kwi 2008, 22:00 Jak bankierzy i politycy kradną nasze pieniądze 56
  • Starszy księgowy 6 kwi 2008, 22:00 Minister finansów Jan Vincent Rostowski sprzeniewierzył się poglądom profesora ekonomii Jacka Rostowskiego 60
  • Emerytura za hipotekę 6 kwi 2008, 22:00 Gotówkę za mieszkanie zaoferują emerytom instytucje finansowe 64
  • Know - How 6 kwi 2008, 22:00 66
  • Gagarin nie był pijany 6 kwi 2008, 22:00 Jurij Gagarin nie zginął przed 40 laty w katastrofie samolotu, bo był pijany. Nie potwierdziła się tym samym plotka, że kosmonauta zasiadł nietrzeźwy za sterami myśliwca MiG-15 UTI. Obalono też inną plotkę, że na zlecenie Breżniewa... 66
  • Jadowite czułki 6 kwi 2008, 22:00 Jadowitego chrząszcza-kózkę z gatunku Onychocerus albitarsis odkryto w Peru. Chrząszcze do tej pory uznawano za nieszkodliwe, okazało się jednak, że kózka żądli czułkami. To niezwykła zdolność w świecie owadów, gdyż u pszczół,... 66
  • Samotne, bo atrakcyjne 6 kwi 2008, 22:00 Kobiety uważane za atrakcyjne chcą mieć idealnych partnerów. Czyli przystojnych, o cechach świadczących o dobrych genach, inteligentnych, bogatych, lojalnych i opiekuńczych. Panie mniej atrakcyjne wiedzą, że raczej nie... 66
  • Pies człowiekiem 6 kwi 2008, 22:00 W USA co roku jest usypianych 30-50 proc. psów. Aż 30 proc. z nich, czyli ponad 1,5 mln, traci życie wyłącznie z powodu złego zachowania. W ten sposób pozbywają się ich właściciele tylko dlatego, że nie radzą sobie z czworonogami. To... 66
  • Mit Brytyjczyka 6 kwi 2008, 22:00 Brytyjska powściągliwość to mit – dowodzą uczeni z Mental Health Foundation. Aż 64 proc. Brytyjczyków przyznaje, że coraz więcej ich rodaków nie potrafi powstrzymać złości, a 32 proc. twierdzi, że nie panuje nad swoim gniewem.... 66
  • Awangarda metropolii 6 kwi 2008, 22:00 Przybysze z prowincji przewyższają urodzonych mieszczuchów 68
  • Piramida zdrowia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Walterem Willettem, dietetykiem z Uniwersytetu Harvarda, twórcą nowej piramidy żywieniowej 72
  • Odcisk stworzenia 6 kwi 2008, 22:00 Miniaturowe czarne dziury mogą się pojawić nad Jeziorem Genewskim 76
  • Wikingowie z Kijowa 6 kwi 2008, 22:00 Ruska dynastia Rurykowiczów wywodziła się od Skandynawów 80
  • Zaczadzeni klęską 6 kwi 2008, 22:00 W wojnie polsko-polskiej ofiarami są najpiękniejsi, którym każdy inny naród wznosiłby pomniki 84
  • Górna półka - Ucieczka ze Wschodu 6 kwi 2008, 22:00 Powodzenie puczu moskiewskiego w sierpniu 1991 r. zahamowało rozpad ZSRR. Gorbaczow przekazał urząd prezydenta przywódcy zamachowców Giennadijowi Janajewowi, ten zaś doprowadził do uwięzienia oskarżonego o zdradę stanu Jelcyna. Nowe... 87
  • Bez granic 6 kwi 2008, 22:00   88
  • Oslo – najdroższe miasto świata 6 kwi 2008, 22:00 Oslo, Paryż i Londyn to najdroższe miasta na świecie. Wśród najtańszych są Caracas, Bombaj i Buenos Aires. Tak wynika z rankingu przygotowanego na zlecenie brytyjskiego tygodnika „The Economist". Autorzy raportu wzięli pod... 88
  • Cytat tygodnia 6 kwi 2008, 22:00 Większość ludzi umrze, a ci którzy ocaleją, staną się kanibalamiTed Turner, amerykański magnat medialny, właściciel stacji CNN, o możliwych skutkach globalnego ocieplenia. 88
  • Biegunka polityczna 6 kwi 2008, 22:00 Porozumienie kończące trwającą od 22 lat wojnę w Ugandzie nie zostało podpisane. Jeden z jego sygnatariuszy, twórca partyzantki werbującej dzieci Joseph Kony, nie przybył na uroczystość. Watażka poinformował, że z powodu biegunki nie... 88
  • Paranoja w metrze 6 kwi 2008, 22:00 Co trzeci podróżujący londyńskim metrem ma objawy paranoi. Są one podobne do tych, które towarzyszą chorym na schizofrenię. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez dr. Daniela Freemana, psychiatrę z King’s College w Londynie. Dla... 88
  • Królestwo za samolot 6 kwi 2008, 22:00 Trwa wojna o samoloty rządowe… w Wielkiej Brytanii. Premier Gordon Brown naraził się na gniew pałacu Buckingham, po tym jak zrezygnował z planów wydzierżawienia dwóch nowych samolotów pasażerskich, z których mieliby korzystać... 88
  • Zamykanie Europy 6 kwi 2008, 22:00 Rezygnacja z idei poszerzania unii stworzy nową żelazną kurtynę na naszym kontynencie 90
  • Berlińskim targiem 6 kwi 2008, 22:00 Polska dyplomacja powinna przehandlować aspiracje Niemiec do członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 94
  • Cesarz Słowacji 6 kwi 2008, 22:00 W Europie Środkowej powstał nowy typ polityka: nad poglądy i ideologię przedkłada on własne interesy i władzę 96
  • Pasaż 6 kwi 2008, 22:00 100
  • Rzeczpospolita terenowa 6 kwi 2008, 22:00 Upodabniamy się do Europejczyków z Zachodu. Przynajmniej w upodobaniu do terenówek i SUV-ów, czyli skrzyżowania auta terenowego z limuzyną. Teraz praktycznie każdy liczący się koncern ma w ofercie duży samochód. Przedstawiamy... 100
  • Tuareg leo 6 kwi 2008, 22:00 Volkswagen wypuścił nową wersję swojej ulubionej terenówki. Tuareg jest spokrewniony z Porsche Cayenne, od którego zaczerpnął siłę i szybkość, i z limuzyną Phaeton, od której wziął luksusowe wyposażenie. Najnowszy model otrzymał... 100
  • Władca hybrydowy 6 kwi 2008, 22:00 Lexus RX 400h zapowiada się na przyszłego władcę Europy. Jego podstawową zaletą jest hybrydowy silnik – coraz więcej państw unii pozwala samochodom z takim napędem wjeżdżać nawet do zabytkowych centrów swoich metropolii, podczas... 100
  • Potęga czirokeza 6 kwi 2008, 22:00 Jeep Grand Cherokee SRT8 to wódz grupy zwanej czirokezami. Wszystko jest w nim amerykańskie: i wnętrze, i show, jaki można odstawić na drodze dzięki 420 KM mieszczącym się pod maską (do setki w 5 s przy wadze ponad dwu ton). Niestety,... 100
  • Komfort w dziurze 6 kwi 2008, 22:00 Volvo XC90 to elegancki wygląd i komfort we wnętrzu – design foteli i zegarów najwyższej klasy plus system nagłośnienia pozwalający słuchać muzyki bez szumów przy najwyższych obrotach. XC90 oferuje też dużą moc – 300 KM... 100
  • Diament Dakaru 6 kwi 2008, 22:00 Znakiem firmowym Mitsubishi są trzy diamenty. Jednym z najważniejszych w tym zestawie jest Pajero, król piasków i bezdroży, 12-krotny zwycięzca wyścigu Paryż –Dakar. Ci, którzy pozostają pod urokiem tego auta, uwagę zwracają na... 100
  • Ósmy samuraj 6 kwi 2008, 22:00 Japończycy z Toyoty zademonstrowali już ósme wcielenie Land Cruisera. Cechy charakterystyczne, czyli potężna sylwetka i moc, pozostały. Dodano m.in. system Crawl Control, który automatycznie reguluje pracę silnika i hamulców przy bardzo... 100
  • Laser 6 kwi 2008, 22:00   104
  • Postać tygodnia: Fryderyk XV 6 kwi 2008, 22:00 KtoFryderyk ma 14 lat. Jest dzieckiem polskiego przemysłu fonograficznego i telewizji publicznej. Dopóki rodzice żyli w zgodzie, Fryderyk był najbardziej prestiżową nagrodą muzyczną w Polsce. CoChoć początkowo Fryderyk był raczej... 104
  • Trójka na piątkę – Kucharskie bestsellery 6 kwi 2008, 22:00 „Gotuj z Oliverem"Jamie Oliver, MuzaDzięki niemu Wielka Brytania przestała się kojarzyć ze złą kuchnią. Brad Pitt ściąga czasem kucharza do USA, by ugotował mu obiad. Jak zwykle u sympatycznego Brytyjczyka – dużo... 104
  • Termometr kulturalny 6 kwi 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeTrzeci wymiar nudyU2 nie jest zespołem wybitnym. Jest za to arcydziełem marketingu – popkulturowego i politycznego. Ewolucja U2 zakończyła się około roku 1990, gdy ukazał się album „Achtung Baby".... 104
  • Komuniści z Hollywood 6 kwi 2008, 22:00 Dlaczego „Katyń" nie zdobył Oscara? Bo oznaczałoby to przyznanie się amerykańskiego przemysłu filmowego do haniebnego faktu. Do tego, że przez dekady, niemal do dziś, fabryka snów nie reagowała na zbrodnie popełniane przez... 106
  • Film na scenie 6 kwi 2008, 22:00 Współczesny teatr kanibalizuje kino 108
  • Herosi z dymkiem 6 kwi 2008, 22:00 Odkrycie przez Hollywood komiksów Marvel jest jak znalezienie w XIX wieku złota w Kalifornii 110
  • Wencel gordyjski - Zwierzoczłekoupiór 6 kwi 2008, 22:00 Starożytni Grecy częściej uprawiali filozofię niż seks 112
  • Ueorgan Ludu 6 kwi 2008, 22:00 To nie geje - to pedały * Rzeczpospolita Primaaprilisowa * Co Doda przekazała premierowi? * Skra się wzmacnia - drożeje prąd 113
  • Krótko po wolsku - Zielona degrengolada 6 kwi 2008, 22:00 To, że świat, a przynajmniej Zachód chyli się ku upadkowi, widoczne jest już gołym okiem. Najlepszą recenzję amerykańskiej walucie wystawił ostatnio pewien zadłużony facet ze stanu Nowy Jork, który wypisał, a co ciekawsze, usiłował... 113
  • Skibą w mur - Cudze dzieci 6 kwi 2008, 22:00 Cudze dziecko może mieć większy wpływ na życie niż niespłacony kredyt 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany