Wikingowie z Kijowa

Wikingowie z Kijowa

Ruska dynastia Rurykowiczów wywodziła się od Skandynawów
Udział Skandynawów w tworzeniu państwa ruskiego nie był marginalny, jak twierdziło wielu badaczy w Rosji. Skandynawskie pochodzenie władców Rusi potwierdzają wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu genetycznej rekonstrukcji drzewa genealogicznego Rurykowiczów. Była to założona przez Ruryka dynastii, która rządziła na Rusi Kijowskiej i w Księstwie Moskiewskim. Zbadano dotychczas DNA czterech współczesnych potomków Rurykowiczów. Wyniki wskazują na ich pokrewieństwo z mieszkańcami rejonu Upplandii, historycznej krainy Szwecji.
Z ziemi skandynawskiej na Ruś
Teorię o wikińskich korzeniach Rusi Kijowskiej już w XVIII wieku wysunął Gerhardt Friedrich Müller zaproszony do badań przez członków Rosyjskiej Akademii Nauk. Gdy niemiecki historyk zaczął przekonywać o podbiciu Rusi przez Skandynawów, członkom akademii to tak się nie spodobało, że na posiedzeniu w 1749 r. przerwano wykład Müllera. Uczony opublikował wyniki swoich badań dopiero ponad 20 lat później. Przeciwnicy teorii o skandynawskim pochodzeniu kijowskich władców podkreślali, że dwa imiona braci Ruryka, Sineus i Truvor, wynikają z niezrozumienia skandynawskiego dokumentu i słów „sine hus" (z domem) oraz „tru voring" (z lojalną strażą).
O przybyciu Skandynawów na tereny dzisiejszej Ukrainy i Rosji mówi najstarszy zachowany z tego rejonu dokument, staroruski latopis zatytułowany „Powieść minionych lat", opisujący dzieje państwa ruskiego od czasów najdawniejszych do początku XII wieku. Autorstwo tego dokumentu, który powstał na początku XII wieku, przypisuje się kijowskiemu mnichowi Nestorowi. „Powieść" podaje, że w roku 862 (6370 według bizantyńskiej rachuby czasu, którą posługuje się latopis) Waregowie, którzy „zza morza ściągali dań z Czudów i ze Słowien, i z Mery, i z Wesów, i z Krywiczów", zostali przegnani przez ludność miejscową. Po kolejnych kilku latach lokalne plemiona z powrotem zaprosiły jednak do siebie skandynawskich przybyszów. Znamy imię przywódcy nowej grupy Waregów: Ruryk jest prawdopodobnie zniekształconą wersją skandynawskiego imienia Hrœrekr lub Rørikr (imię to przetrwało do dziś w językach anglosaskich jako Roderick, a w Hiszpanii i Portugalii jako Rodrigo). Założona przez Ruryka dynastia przetrwała upadek Rusi Kijowskiej, zniszczonej w drugiej ćwierci XIII wieku przez Mongołów. Ostatni z dynastii Rurykowiczów, Fiodor I Szujski, zmarł w 1598.
Ruscy Waregowie bardzo szybko zasymilowali się z kulturą miejscowych Słowian do tego stopnia, że niektórzy badacze nazywają ich nawet „kulturalnymi kameleonami". Pod koniec X wieku jedynym śladem skandynawskiego pochodzenia władców Rusi był język staronordycki, którym mówiono w Nowogrodzie aż do XIII wieku.

Rus, czyli Wareg
Nazwa „Viking" pojawiła się po raz pierwszy w źródłach pisanych w 793 r., kiedy morscy piraci ze Skandynawii złupili klasztor na wyspie Lindisfarne, u wschodnich wybrzeży Anglii. Mnisi zostali wymordowani, ich ciała wrzucone do morza, a ci, którzy uniknęli śmierci, zostali sprzedani jako niewolnicy. Wzdłuż wybrzeży Morza Północnego pojawienie się na horyzoncie płaskodennych wikińskich łodzi – drakkarów – oznaczało złe wieści. Na wschodzie Europy Skandynawowie, zwani tam Waregami, musieli się kojarzyć miejscowej ludności z intratnym handlem.
Waregowie, których na wschodzie zwano Rus lub z grecka Rhos, założyli w połowie VIII wieku miasto Holmgard (Nowogród), a w następnym pokoleniu – Kijów. Wołga i Dniepr okazały się doskonałymi szlakami handlowymi, którym Waregowie transportowali do Bizancjum i na Wschód futra, wosk pszczeli, miód i niewolników. Złoty wiek Ruś Kijowska przeżywała za panowania wielkich książąt Włodzimierza (zwanego Wielkim) i Jarosława (zwanego Mądrym), pod koniec X i na początku XI wieku. Rurykowicze stali się najlepiej skoligaconą rodziną królewską w Europie. Wielkiego księcia Jarosława nazywano „teściem Europy": jego córka Elżbieta została żoną króla Norwegii Haralda III, druga – Anastazja – poślubiła węgierskiego władcę Andrzeja I, a Anna – Henryka I Francuskiego, po czym sama panowała na tronie Francji do czasu pełnoletności syna.
Kijów, Nowogród i inne miasta Rusi były zamożne, a ich mieszkańcy dobrze wykształceni, jak na ówczesne standardy. W czasach, kiedy niejeden władca zachodniej Europy z trudem sylabizował swoje imię, wielu mieszkańców Kijowa i Nowogrodu umiało pisać i czytać – świadczą o tym zachowane na płatach kory brzozowej liściki miłosne i szkolne ćwiczenia.

Waregowie w Bizancjum
W IX i X wieku Waregowie kilkakrotnie napadali na Bizancjum, jednak generalnie stosunki Rusów i Bizantyńczyków uľkładały się poprawnie. Obie strony koncentrowały się raczej na handlu niż na militarnych potyczkach. W 839 r. cesarz Teofil zaciągnął Waregów w szeregi bizantyńskich wojsk, a ponad wiek później Bazyli II stworzył z Waregów, którzy cieszyli się sławą nieustraszonych wojowników, swoją straż przyboczną. Nordyckim zwyczajem członkowie straży po śmierci władcy mieli prawo wyniesienia z cesarskiego skarbca takiej ilości złota i drogich kamieni, jaką mogli unieść. Wielu Waregów wróciło więc do rodzinnej Skandynawii jako bogacze, co zachęcało kolejnych wikingów do podróżowania do Miklagardu, jak nazywali Konstantynopol. Tak wielu Skandynawów porzucało rodzinne ziemie, żeby zaciągnąć się w szeregi bizantyńskiej straży cesarskiej, że w Szwecji uchwalono prawo pozbawiające dziedzictwa tych, którzy tam stacjonowali.
W 988 r. Bazyli II poprosił wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza o pomoc w obronie tronu. Włodzimierz posłał Bazylemu 6 tys. swoich ludzi, a w zamian za pomoc otrzymał rękę siostry Bazylego Anny Porfirogenetki. To małżeństwo było ważnym elementem procesu chrystianizacji Rusi. Nowo nawrócony Włodzimierz, który przyjął chrześcijańskie imię Bazyli, postanowił za jednym zamachem ochrzcić cały Kijów. Rozesłał więc gońców, nakazując wszystkim mieszkańcom miasta udać się nad rzekę, gdzie zostali masowo ochrzczeni. Włodzimierz z zapałem neofity niszczył pogańskie posągi: wiele z nich zostało spalonych i porąbanych, a posąg boga Peruna wrzucono do Dniepru. Na rozkaz biskupa z Chersonezu Joachima na miejscu pogańskiego cmentarza wybudowano pierwszą ruską katedrę pod wezwaniem Mądrości Bożej, z 13 kopułami.
Stypa Waregów
Waregowie byli poganami. Według pochodzącego z X w. opisu obyczajów pogrzebowych, podczas pochówku ruskiego wodza zwłoki przez dziewięć dni leżały złożone w specjalnym namiocie. Jedna z niewolnic dobrowolnie zgadzała się odejść w zaświaty razem z wodzem. Od tej pory była traktowana jak jego żona i obdarzana wielkim szacunkiem. Jeden ze statków, który miał posłużyć za stos ofiarny, był wyciągany z wody. Na pokładzie układano wspaniale odziane zwłoki, a wokół nich pożywienie i zwierzęta złożone w ofierze. Następnie mężczyźni z drużyny wodza spółkowali z odurzoną alkoholem niewolnicą, spełniając obowiązek małżeński w imieniu zmarłego. Niewolnicę zabijano – jednocześnie dusząc ją sznurem i wbijając jej między żebra metalową klingę. Cały statek razem ze zwłokami wodza i niewolnicy wydawano na pastwę ognia.

Bractwo Wilka
Srebrny Wilk to nazwa jednej z grup, której członkowie próbują odtworzyć realia życia Waregów z IX i X wieku. Dzisiejsi rosyjscy wikingowie, których w całej Rosji działa około tysiąca, to głównie studenci, pracownicy fizyczni, urzędnicy. Nazywają się starymi skandynawskimi imionami: Agnur, Jork, Gerd, Grid, noszą skandynawskie stroje i uczą się walczyć specjalnie stępionymi mieczami. W grupach współczesnych wikingów obowiązują ścisłe zasady: żadnych papierosów, plastiku, syntetycznych tkanin, ziemniaków, widelców i innych przedmiotów, które nie istniały przed dziesięcioma wiekami. Podczas spotkań sypiają wokół ogniska, jedzą mięso, jabłka, cebulę i kapustę. Większość członków wikińskich grup nosi jednak nowoczesne buty i prawie wszyscy używają telefonów komórkowych.
Kobiety wikingów
Wikińskie kobiety prowokowały mężczyzn swoim strojem – twierdzi Annika Larsson, archeolog z uniwersytetu w Uppsali. Wcześniej sądzono, że ubiór wikińskich kobiet był skromny. Cienką płócienną suknię przykrywał rodzaj długiego fartucha, który maskował kobiece kształty. Na wysokości obojczyków fartuch był przypięty do szelek dwiema wykonanymi z brązu broszami, które kształtem przypominały
skorupę żółwia. Brosze zazwyczaj były dekorowane spiralnymi motywami i okrągłymi guzkami oraz służyły do zawieszania sznurów paciorków. Tkaniny rzadko zachowują się w dobrym stanie, najczęściej archeolodzy znajdują jedynie w grobach niewielkie skrawki materiału. Brosze żółwiowe odkopano jednak dosłownie w każdym grobie wikińskiej niewiasty, wszędzie tam, gdzie dotarli wikingowie: w Norwegii,
Danii, Szwecji, Anglii, Szkocji, Irlandii, a nawet na Islandii i w Rosji. Annika Larsson uważa, że archeolodzy badający w przeszłości wikińskie pochowki źle interpretowali ułożenie broszy żółwiowych na szkielecie. Mimo że brosze znajdowano na wysokości piersi, większość badaczy przypuszczała, że zsunęły się z obojczyków podczas procesu rozkładu ciała. Tak opisali znaleziska archeolodzy badający w XIX w. najsłynniejszy wikiński ośrodek Birka. Larsson twierdzi, że ta interpretacja nacechowana była pruderią charakterystyczną dla naukowców epoki wiktoriańskiej. Nowa rekonstrukcja kobiecego stroju, sporządzona przez badaczkę, jest zupełnie inna. Brosze żółwiowe umieszczone są dokładnie w tym miejscu, w którym znajduje się je na szkieletach – na wysokości piersi. Pomiędzy podkreślonymi broszami piersiami widać
było ciało osłonięte tylko cienką, nierzadko rozsuniętą u góry, koszulą. Zaś tkanina, którą pierwotnie uważano za rodzaj drapowanego z przodu fartucha, była prawdopodobnie trenem przytroczonym z tyłu do spódnicy.Okładka tygodnika WPROST: 15/2008
Więcej możesz przeczytać w 15/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Rorik   IP
  Takie \"newsy\" to przykład żenujących umiejętności dziennikarza-autora. Wiadomości o Ruryku i Rhosach (bo tak dokładnie nazywano skandynawskich kolonistów w Europie Wschodzniej) znane są nie od roku 2008 (jak każe domniemywac data artykułu), ale od wielu lat. Zalecam autorowi lekturę naukową - i to wcale nie z lat 60-tych, ale współczesną. Może dokształci się na tyle, że nie będzie prokurował \"nowości\". Wstyd.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2008 (1320)

  • Na stronie - Co cieszy Polaków 6 kwi 2008, 22:00 Pół roku rządu Tuska dało powody do radości jego zwolennikom i przeciwnikom 3
  • Wprost od czytelników 6 kwi 2008, 22:00 Kłamstwo płacoweJestem pod wrażeniem tak rzeczowo i jasno napisanego artykułu o płacach w budżetówce („Kłamstwo płacowe", nr 7). Mogę tylko dodać coś, o czym wszyscy (zwłaszcza politycy) wiedzą, że walka o... 3
  • Papież 6 kwi 2008, 22:00 Serce Jana Pawła II trafi na Wawel? 8
  • Skaner 6 kwi 2008, 22:00 8
  • Tusk zmieni konstytucję 6 kwi 2008, 22:00 Rząd 9
  • Janda & Seweryn 6 kwi 2008, 22:00 Teatr 9
  • Cały rząd nie jedzie do Pekinu 6 kwi 2008, 22:00 Igrzyska 9
  • Dossier 6 kwi 2008, 22:00 „Nasza sekcja menopauzy"SILVIO BERLUSCONI, były premier Włoch, o działaczkach włoskiej Partii Emerytów„Bo taki nowoczesny i z Zachodu"BRONISŁAW KORFANTY, senator PiS, w „Naszym Dzienniku" o tym, dlaczego... 10
  • Pytania niepolityczne - Jestem tajemnicza bestia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z Renatą Beger, byłą posłanką Samoobrony 10
  • Ludzie 6 kwi 2008, 22:00  Giertych walczy z komórkami Maciej Giertych żąda zakazu badań nad komórkami macierzystymi pochodzenia embrionalnego. Miałby on obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Europoseł LPR napisał w tej sprawie interpelację do Komisji... 11
  • Politycy bez obyczajów 6 kwi 2008, 22:00 Skandale 11
  • Sensacyjne odkrycie IPN 6 kwi 2008, 22:00 Śledztwo 12
  • Murdoch popiera Obamę 6 kwi 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
  • NATO u Ceaucescu 6 kwi 2008, 22:00 Szczyt 12
  • Strzał w dwudziestkę 6 kwi 2008, 22:00 Big Cyc 14
  • Meble od Minge 6 kwi 2008, 22:00 Projektanci 14
  • Stracą pracę przez lustrację? 6 kwi 2008, 22:00 Prawo 14
  • Sawka czatuje 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
  • Zapytaj wprost - Lubię Rydzyka 6 kwi 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada MACIEJ MALEŃCZUK. 16
  • Poczta 6 kwi 2008, 22:00 Kto głupieje od jedzeniaPytanie zadane we wstępie artykułu „Kto głupieje od jedzenia" (nr 11) powinno brzmieć: kto i po co usiłuje nas za wszelką cenę karmić żywnością transgeniczną (GMO)? Odpowiedź jest prosta. Korporacje... 17
  • Playback 6 kwi 2008, 22:00 Elmo i Ciasteczkowy Potwór, bohaterowie "Ulicy Sezamkowej" 17
  • Wprost przeciwnie - Ministerstwo głupich kroków 6 kwi 2008, 22:00 Mamy prawo żyć, ale pod kontrolą Brukseli i Strasburga 18
  • Fotoplastykon 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
  • Z życia koalicji 6 kwi 2008, 22:00 Z zadowoleniem przyjęliśmy wiosenną kreację naszego ulubieńca Kamila Durczoka. Baleronowate wrażenie minęło wraz z zimą oraz zbyt opiętą marynarką i teraz jest zgrabnie, a także powabnie. Zupełnie odwrotnie niż u nas.Bez dwóch... 20
  • Z życia opozycji 6 kwi 2008, 22:00 Nareszcie! Nastąpił z dawna wyczekiwany rozłam w PiS. Prawo i Sprawiedliwość rozpadło się na 158 posłów oraz na Lucjana Karasiewicza. Obie frakcje żyją i mają się dobrze, choć pan Lucjan jakiś taki blady. Od teraz chciałby Polskę... 21
  • Co z tym Benedyktem 6 kwi 2008, 22:00 Czy Joseph Ratzinger jest najgorszym papieżem ostatniego stulecia? 22
  • Ostatni Europejczyk 6 kwi 2008, 22:00 Pontyfikat Benedykta XVI jest ostatnią próbą odzyskania Starego Kontynetu dla chrześcijaństwa 26
  • Kościół muzealników 6 kwi 2008, 22:00 Benedykt XVI sprowadza polskich hierarchów do roli kustoszy pamięci po Janie Pawle II 32
  • Jarosław kontra Jarosław 6 kwi 2008, 22:00 Prezes PiS jest jednocześnie najcenniejszym kapitałem i największym obciążeniem swej partii 34
  • Bibuła dla Tybetu 6 kwi 2008, 22:00 Niech każdy kibic zabierze do Pekinu napisaną po chińsku książkę lub broszurę dotyczącą praw człowieka i demokracji 36
  • Lewica w szparce 6 kwi 2008, 22:00 "LiD to jest kit" wołają teraz ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno woleli pomarańczowe barwy LiD niż czerwień SLD 38
  • Koniec sportu 6 kwi 2008, 22:00 Polska mafia piłkarska była silniejsza niż największe gangi 40
  • Postać tygodnia - Czujny talib Ryszard Bender 6 kwi 2008, 22:00   Miało miejsce zatrucie mojego pokoju. Próba zamachu na moje życie". Tak w lipcu 2006 r. senator LPR prof. Ryszard Bender alarmował dyrektora Domu Poselskiego. Wyjaśnił, że pokojówka nasączyła jego pościel dziwną... 42
  • Prymusi eksportowi 6 kwi 2008, 22:00 14,5 tysiąca Polaków studiuje w Niemczech, 7 tysięcy w Wielkiej Brytanii 44
  • Między kurwami 6 kwi 2008, 22:00 Rynsztokowy język wchodzi na salony 48
  • Trójka bez sternika 6 kwi 2008, 22:00 52
  • Drugi oddech dolara 6 kwi 2008, 22:00 Informacje o śmierci dolara okazały się zdecydowanie przedwczesne 52
  • Szczyt niemocy 6 kwi 2008, 22:00 Niemcy i Francja zwiększają swoje znaczenie w NATO 52
  • Radek Brutus 6 kwi 2008, 22:00 Cezarów najczęściej zabijają przyjaciele 52
  • Ryba po polsku - Plamy na wątrobie 6 kwi 2008, 22:00 Czy wątroba po polityku będzie też upoważniała do przejęcia jego stanowiska i uposażenia? 53
  • Giełda 6 kwi 2008, 22:00 54
  • Z motyką na Kubę 6 kwi 2008, 22:00 Już w kwietniu 2008 r. kubańscy rolnicy będą mogli kupować ręczne narzędzia rolnicze. Zniesienie tego zakazu było jednym z postulatów mieszkańców wymienianych w ogólnonarodowej ankiecie. Teraz wystarczy parę dolarów (narzędzia... 54
  • Jeden podpis 6 kwi 2008, 22:00 Jeden wniosek wystarczy w Lukas Banku, by otrzymać firmową kartę kredytową i kredyt w rachunku firmowym. Klient wedle własnego uznania dzieli limit zadłużenia między oba produkty. Jeśli wybierze jako kartę kredytową MasterCard... 54
  • Absolut francuski 6 kwi 2008, 22:00 Absolut stał się własnością francuskiego koncernu Pernod Ricard. Drugi największy koncern alkoholowy świata zapłacił za właściciela Absoluta, państwową spółkę Vin & Spirit AB, 5,63 mld euro. Ta wódka będzie najlepiej... 54
  • Giełda z bagażem 6 kwi 2008, 22:00 Wiceminister gospodarki Waldemar Pawlak zrezygnował z zapowiadanej likwidacji podatku Belki. Uzasadnił to koniecznością przywrócenia równowagi budżetowej. Po trzech miesiącach 2008 r. budżet miał jednak nawet 3 mld zł nadwyżki. W... 54
  • Sojusz Lewicy Emerytalnej 6 kwi 2008, 22:00 SLD zgłosił projekt ustawy wprowadzającej minimalną emeryturę w wysokości 50 proc. przeciętnego świadczenia. Ma to być znak po rozpadzie LiD, że sojusz jest partią o charakterze socjalnym. Dziś średnia emerytura wynosi 1350 zł, więc... 54
  • Kłamstwo inflacyjne 6 kwi 2008, 22:00 Jak bankierzy i politycy kradną nasze pieniądze 56
  • Starszy księgowy 6 kwi 2008, 22:00 Minister finansów Jan Vincent Rostowski sprzeniewierzył się poglądom profesora ekonomii Jacka Rostowskiego 60
  • Emerytura za hipotekę 6 kwi 2008, 22:00 Gotówkę za mieszkanie zaoferują emerytom instytucje finansowe 64
  • Know - How 6 kwi 2008, 22:00 66
  • Gagarin nie był pijany 6 kwi 2008, 22:00 Jurij Gagarin nie zginął przed 40 laty w katastrofie samolotu, bo był pijany. Nie potwierdziła się tym samym plotka, że kosmonauta zasiadł nietrzeźwy za sterami myśliwca MiG-15 UTI. Obalono też inną plotkę, że na zlecenie Breżniewa... 66
  • Jadowite czułki 6 kwi 2008, 22:00 Jadowitego chrząszcza-kózkę z gatunku Onychocerus albitarsis odkryto w Peru. Chrząszcze do tej pory uznawano za nieszkodliwe, okazało się jednak, że kózka żądli czułkami. To niezwykła zdolność w świecie owadów, gdyż u pszczół,... 66
  • Samotne, bo atrakcyjne 6 kwi 2008, 22:00 Kobiety uważane za atrakcyjne chcą mieć idealnych partnerów. Czyli przystojnych, o cechach świadczących o dobrych genach, inteligentnych, bogatych, lojalnych i opiekuńczych. Panie mniej atrakcyjne wiedzą, że raczej nie... 66
  • Pies człowiekiem 6 kwi 2008, 22:00 W USA co roku jest usypianych 30-50 proc. psów. Aż 30 proc. z nich, czyli ponad 1,5 mln, traci życie wyłącznie z powodu złego zachowania. W ten sposób pozbywają się ich właściciele tylko dlatego, że nie radzą sobie z czworonogami. To... 66
  • Mit Brytyjczyka 6 kwi 2008, 22:00 Brytyjska powściągliwość to mit – dowodzą uczeni z Mental Health Foundation. Aż 64 proc. Brytyjczyków przyznaje, że coraz więcej ich rodaków nie potrafi powstrzymać złości, a 32 proc. twierdzi, że nie panuje nad swoim gniewem.... 66
  • Awangarda metropolii 6 kwi 2008, 22:00 Przybysze z prowincji przewyższają urodzonych mieszczuchów 68
  • Piramida zdrowia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Walterem Willettem, dietetykiem z Uniwersytetu Harvarda, twórcą nowej piramidy żywieniowej 72
  • Odcisk stworzenia 6 kwi 2008, 22:00 Miniaturowe czarne dziury mogą się pojawić nad Jeziorem Genewskim 76
  • Wikingowie z Kijowa 6 kwi 2008, 22:00 Ruska dynastia Rurykowiczów wywodziła się od Skandynawów 80
  • Zaczadzeni klęską 6 kwi 2008, 22:00 W wojnie polsko-polskiej ofiarami są najpiękniejsi, którym każdy inny naród wznosiłby pomniki 84
  • Górna półka - Ucieczka ze Wschodu 6 kwi 2008, 22:00 Powodzenie puczu moskiewskiego w sierpniu 1991 r. zahamowało rozpad ZSRR. Gorbaczow przekazał urząd prezydenta przywódcy zamachowców Giennadijowi Janajewowi, ten zaś doprowadził do uwięzienia oskarżonego o zdradę stanu Jelcyna. Nowe... 87
  • Bez granic 6 kwi 2008, 22:00   88
  • Oslo – najdroższe miasto świata 6 kwi 2008, 22:00 Oslo, Paryż i Londyn to najdroższe miasta na świecie. Wśród najtańszych są Caracas, Bombaj i Buenos Aires. Tak wynika z rankingu przygotowanego na zlecenie brytyjskiego tygodnika „The Economist". Autorzy raportu wzięli pod... 88
  • Cytat tygodnia 6 kwi 2008, 22:00 Większość ludzi umrze, a ci którzy ocaleją, staną się kanibalamiTed Turner, amerykański magnat medialny, właściciel stacji CNN, o możliwych skutkach globalnego ocieplenia. 88
  • Biegunka polityczna 6 kwi 2008, 22:00 Porozumienie kończące trwającą od 22 lat wojnę w Ugandzie nie zostało podpisane. Jeden z jego sygnatariuszy, twórca partyzantki werbującej dzieci Joseph Kony, nie przybył na uroczystość. Watażka poinformował, że z powodu biegunki nie... 88
  • Paranoja w metrze 6 kwi 2008, 22:00 Co trzeci podróżujący londyńskim metrem ma objawy paranoi. Są one podobne do tych, które towarzyszą chorym na schizofrenię. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez dr. Daniela Freemana, psychiatrę z King’s College w Londynie. Dla... 88
  • Królestwo za samolot 6 kwi 2008, 22:00 Trwa wojna o samoloty rządowe… w Wielkiej Brytanii. Premier Gordon Brown naraził się na gniew pałacu Buckingham, po tym jak zrezygnował z planów wydzierżawienia dwóch nowych samolotów pasażerskich, z których mieliby korzystać... 88
  • Zamykanie Europy 6 kwi 2008, 22:00 Rezygnacja z idei poszerzania unii stworzy nową żelazną kurtynę na naszym kontynencie 90
  • Berlińskim targiem 6 kwi 2008, 22:00 Polska dyplomacja powinna przehandlować aspiracje Niemiec do członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 94
  • Cesarz Słowacji 6 kwi 2008, 22:00 W Europie Środkowej powstał nowy typ polityka: nad poglądy i ideologię przedkłada on własne interesy i władzę 96
  • Pasaż 6 kwi 2008, 22:00 100
  • Rzeczpospolita terenowa 6 kwi 2008, 22:00 Upodabniamy się do Europejczyków z Zachodu. Przynajmniej w upodobaniu do terenówek i SUV-ów, czyli skrzyżowania auta terenowego z limuzyną. Teraz praktycznie każdy liczący się koncern ma w ofercie duży samochód. Przedstawiamy... 100
  • Tuareg leo 6 kwi 2008, 22:00 Volkswagen wypuścił nową wersję swojej ulubionej terenówki. Tuareg jest spokrewniony z Porsche Cayenne, od którego zaczerpnął siłę i szybkość, i z limuzyną Phaeton, od której wziął luksusowe wyposażenie. Najnowszy model otrzymał... 100
  • Władca hybrydowy 6 kwi 2008, 22:00 Lexus RX 400h zapowiada się na przyszłego władcę Europy. Jego podstawową zaletą jest hybrydowy silnik – coraz więcej państw unii pozwala samochodom z takim napędem wjeżdżać nawet do zabytkowych centrów swoich metropolii, podczas... 100
  • Potęga czirokeza 6 kwi 2008, 22:00 Jeep Grand Cherokee SRT8 to wódz grupy zwanej czirokezami. Wszystko jest w nim amerykańskie: i wnętrze, i show, jaki można odstawić na drodze dzięki 420 KM mieszczącym się pod maską (do setki w 5 s przy wadze ponad dwu ton). Niestety,... 100
  • Komfort w dziurze 6 kwi 2008, 22:00 Volvo XC90 to elegancki wygląd i komfort we wnętrzu – design foteli i zegarów najwyższej klasy plus system nagłośnienia pozwalający słuchać muzyki bez szumów przy najwyższych obrotach. XC90 oferuje też dużą moc – 300 KM... 100
  • Diament Dakaru 6 kwi 2008, 22:00 Znakiem firmowym Mitsubishi są trzy diamenty. Jednym z najważniejszych w tym zestawie jest Pajero, król piasków i bezdroży, 12-krotny zwycięzca wyścigu Paryż –Dakar. Ci, którzy pozostają pod urokiem tego auta, uwagę zwracają na... 100
  • Ósmy samuraj 6 kwi 2008, 22:00 Japończycy z Toyoty zademonstrowali już ósme wcielenie Land Cruisera. Cechy charakterystyczne, czyli potężna sylwetka i moc, pozostały. Dodano m.in. system Crawl Control, który automatycznie reguluje pracę silnika i hamulców przy bardzo... 100
  • Laser 6 kwi 2008, 22:00   104
  • Postać tygodnia: Fryderyk XV 6 kwi 2008, 22:00 KtoFryderyk ma 14 lat. Jest dzieckiem polskiego przemysłu fonograficznego i telewizji publicznej. Dopóki rodzice żyli w zgodzie, Fryderyk był najbardziej prestiżową nagrodą muzyczną w Polsce. CoChoć początkowo Fryderyk był raczej... 104
  • Trójka na piątkę – Kucharskie bestsellery 6 kwi 2008, 22:00 „Gotuj z Oliverem"Jamie Oliver, MuzaDzięki niemu Wielka Brytania przestała się kojarzyć ze złą kuchnią. Brad Pitt ściąga czasem kucharza do USA, by ugotował mu obiad. Jak zwykle u sympatycznego Brytyjczyka – dużo... 104
  • Termometr kulturalny 6 kwi 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeTrzeci wymiar nudyU2 nie jest zespołem wybitnym. Jest za to arcydziełem marketingu – popkulturowego i politycznego. Ewolucja U2 zakończyła się około roku 1990, gdy ukazał się album „Achtung Baby".... 104
  • Komuniści z Hollywood 6 kwi 2008, 22:00 Dlaczego „Katyń" nie zdobył Oscara? Bo oznaczałoby to przyznanie się amerykańskiego przemysłu filmowego do haniebnego faktu. Do tego, że przez dekady, niemal do dziś, fabryka snów nie reagowała na zbrodnie popełniane przez... 106
  • Film na scenie 6 kwi 2008, 22:00 Współczesny teatr kanibalizuje kino 108
  • Herosi z dymkiem 6 kwi 2008, 22:00 Odkrycie przez Hollywood komiksów Marvel jest jak znalezienie w XIX wieku złota w Kalifornii 110
  • Wencel gordyjski - Zwierzoczłekoupiór 6 kwi 2008, 22:00 Starożytni Grecy częściej uprawiali filozofię niż seks 112
  • Ueorgan Ludu 6 kwi 2008, 22:00 To nie geje - to pedały * Rzeczpospolita Primaaprilisowa * Co Doda przekazała premierowi? * Skra się wzmacnia - drożeje prąd 113
  • Krótko po wolsku - Zielona degrengolada 6 kwi 2008, 22:00 To, że świat, a przynajmniej Zachód chyli się ku upadkowi, widoczne jest już gołym okiem. Najlepszą recenzję amerykańskiej walucie wystawił ostatnio pewien zadłużony facet ze stanu Nowy Jork, który wypisał, a co ciekawsze, usiłował... 113
  • Skibą w mur - Cudze dzieci 6 kwi 2008, 22:00 Cudze dziecko może mieć większy wpływ na życie niż niespłacony kredyt 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany