Odcisk stworzenia

Odcisk stworzenia

Miniaturowe czarne dziury mogą się pojawić nad Jeziorem Genewskim
Choć mieści się pod ziemią, będzie wielkim otwarciem na wszechświat. Large Hadron Collider, czyli wielki zderzacz hadronów, jest już prawie gotowy. Znajduje się w betonowym tunelu wydrążonym na głębokości od 50 m do 175 m między górami Jury a Jeziorem Genewskim. Na razie kolejne sektory akceleratora, umieszczone wzdłuż okręgu o obwodzie 27 km, są schładzane do temperatury -271,3ºC (zaledwie dwa stopnie powyższej najniższej z możliwych na świecie temperatur).Wewnątrz dwóch rur próżniowych będą krążyły w przeciwne strony dwie wiązki protonów – jąder wodoru. Poruszające się z prędkością niemal równą prędkości światła (około 300 000 km/s) cząstki będą się z sobą zderzać czołowo. Efekty tych zderzeń mają pomóc zrozumieć, jak wyglądał świat ułamki sekund po swoim początku. Mają także wyjaśnić, dlaczego świat składa się z materii, a nie z antymaterii. Fizycy nie wykluczają, że w LHC pojawią się również czarne dziury, a nawet znany z powieści science fiction wehikuł czasu!

Mur z grafitu
Początkowo do tunelu będą wpuszczane tylko pojedyncze „paczki" cząstek, które umożliwią przetestowanie działania LHC. Jeżeli zdarzy się groźna destabilizacja cząstek, niebezpieczna wiązka zostanie w ciągu ułamków tysięcznych części sekundy skierowana do specjalnego tunelu, na którego końcu będzie na nią czekała jedyna przeszkoda zdolna do bezpiecznego pochłonięcia jej energii. Jest nią chłodzony wodą siedmiometrowy cylinder z grafitu, który może zaabsorbować ciepło zdolne do roztopienia 500 kg miedzi.
Panowanie nad ruchem protonów jest kluczowym wyzwaniem, któremu musieli sprostać konstruktorzy akceleratora. Wytrącenie z toru nawet niewielkiej liczby protonów spowodowałoby ich zderzenie z magnesami nadprzewodzącymi, utrzymującymi rozpędzone cząstki w kolistym torze, ich natychmiastowe zniszczenie i utratę panowania nad wiązką. A jest nad czym panować. Gdy LHC osiągnie docelowe parametry, energia krążących w jego tunelu protonów będzie porównywalna do energii 400-tonowego pociągu TGV jadącego z prędkością ponad 200 km/h. I to mimo że wszystkie atomy wodoru, z których stworzono krążące w akceleratorze protony, w normalnych warunkach zmieściłyby się kostce o boku 0,2 mm.
Energia pochłaniana przez LHC w tempie około 120 MW będzie tylko kilkakrotnie mniejsza od elektryczności zużywanej przez województwo mazowieckie. Dzięki niej przyspieszane przez 20 min protony będą mogły krążyć w akceleratorze nawet kilkanaście godzin. W tym czasie każdy z nich, dokonując 10 tys. okrążeń tunelu na sekundę i przebywając drogę porównywalną do podróży na Neptuna i z powrotem, będzie miał szansę na zderzenie z protonem z przeciwnej wiązki. Łączna energia obu zderzających się protonów wyniesie 14 teraelektronowoltów. Będą miały zatem energię porównywalną do niesionej przez szybko lecącego komara, ale będzie ona skoncentrowana w miliardy razy mniejszym obszarze, wywoła więc znacznie potężniejsze skutki od zderzenia z komarem. Można to porównać do uderzenia dłoni, przy czym w jednej z nich trzymalibyśmy igłę. Ból, który powoduje energia zderzenia skoncentrowana na czubku igły w zetknięciu z dłonią, jest znacznie większy niż wtedy, gdy uderzamy całą powierzchnią dłoni.

Wehikuł czasu
Akcelerator będzie dla fizyków czymś w rodzaju wehikułu czasu, gdyż mogą być w nim odtworzone warunki, które panowały przed miliardami lat, w pierwszych ułamkach sekundy istnienia wszechświata. Wypełniała go wówczas plazma kwarkowo-gluonowa; mieszanina cząstek, z których zbudowane są składniki atomów, protony i neutrony. LHC może być zatem pierwszym akceleratorem, który wytworzy w swym wnętrzu tak poszukiwaną od lat plazmę. A może uda nam się odnaleźć cząstki ciemnej materii – tajemniczego składnika wszechświata, którego masa dziesięciokrotnie przekracza masę gwiazd i międzygwiezdnego gazu? Poszukiwania cząstek ciemnej materii nie przyniosły na razie rezultatów, może więc łatwiej będzie ją po prostu wyprodukować?
LHC może być wehikułem czasu w bardziej dosłownym znaczeniu. Zgodnie z teorią rosyjskich fizyków, zderzenia protonów będą tak potężne, że mogą stworzyć miniaturowe tunele czasoprzestrzenne, którymi można podążyć w przyszłość. Hipotetycznymi tunelami mogłyby podróżować najwyżej cząstki elementarne, ale ich wykrycie zrewolucjonizowałoby fizykę. Kolejnym zjawiskiem, które może się pojawić w LHC, są miniaturowe czarne dziury. Ich większe, znajdujące się w kosmosie kuzynki pochłaniają otaczającą je materię, a z ich powierzchni nie może się uwolnić nawet światło. Czy czarna dziura, która powstanie podczas eksperymentu, może pochłonąć Ziemię?
Gdy budowano amerykański akcelerator RHIC, niebezpieczeństwu wyprodukowania czarnych minidziur poświęcono kilka naukowych artykułów, a nawet opracowano raport dla amerykańskiego Kongresu. Tłumaczono w nim, że miniaturowe czarne dziury powinny błyskawicznie parować. Podobny do LHC eksperyment prowadzi natura, wysyłająca ku Ziemi protony o energiach większych od nadawanych w akceleratorze. Zderzają się one z cząstkami powietrza, a mimo to Ziemia nadal istnieje. Wszystko wskazuje więc na to, że to, co powstanie w LHC, choć niezwykłe, nie jest jednak niebezpieczne.

Boska cząstka
W ciągu sekundy w akceleratorze będzie dochodziło nawet do 600 mln zderzeń. Fizycy oczekują, że tylko tzw. cząstek Higgsa może się pojawiać kilkadziesiąt na minutę. Ich wykrycie to najważniejsze wyzwanie, przed którym stoją fizycy cząstek elementarnych. Poszukiwana od lat „boska cząstka", jak nazywany jest higgs, według obowiązujących dotychczas teorii, ma nadawać masę wszystkim innym cząstkom. Od dawna próbował ją wykryć rywalizujący z akceleratorami w CERN amerykański zderzacz Tevatron, ale dotychczas bezskutecznie. Jeżeli higgsa nie odnajdzie znacznie potężniejszy LHC, fizykę cząstek i nasze zrozumienie mikroświata trzeba będzie przebudować niemal od podstaw.
Wyzwaniem stawianym przed detektorami LHC będzie wykrycie zderzeń, które pomogą nam wyjaśnić różnice między materią i antymaterią. Każda ze znanych nam cząstek ma swoją antycząstkę, niemal identyczną, choć obdarzoną przeciwnym ładunkiem elektrycznym. Gdy się z nią spotka, obie znikają, produkując kolosalną ilość energii. Wszystko wskazuje na to, że na początku wszechświat wypełniała podobna ilość materii i antymaterii. Dlaczego materia zwyciężyła, a antymaterii jest dziś we wszechświecie bardzo mało?
Niewykluczone, że analiza protonowych zderzeń ujawni istnienie dodatkowych, nieobserwowanych na co dzień wymiarów świata, w którym żyjemy. Przewidywana liczba wstępnie już odfiltrowanych, najciekawszych danych zebranych w ciągu roku pracy akceleratora będzie w stanie wypełnić kilkaset tysięcy płyt DVD. A badania LHC zaplanowano na 20 lat, z możliwością jego udoskonalenia po dziesięciu latach. Do analizy danych zasiądzie – na ogół zdalnie – 6700 fizyków z 85 krajów. Wśród nich będą również Polacy.
Polska od 1964 r. była w CERN obserwatorem, zaangażowanym w badania na równi z państwami członkowskimi. Od 1991 r. jesteśmy pełnoprawnymi członkami CERN. Procentowy udział polskich naukowców w pracach CERN jest nawet nieznacznie wyższy od naszego udziału procentowego w jego budżecie. Przefiltrowane wstępnie dane zebrane w czterech wielkich i dwóch dodatkowych detektorach LHC będą przesyłane do ośrodków badawczych i analizowane, również przez polskie komputery w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
Choć LHC nie został jeszcze uruchomiony, jego detektory rejestrują już wpadające doń cząstki promieniowania kosmicznego. Prawdziwa praca zacznie się jednak dopiero późną wiosną 2008 r. Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, początkowo w tunelu będą krążyły pojedyncze paczki o długości kilku centymetrów, zawierające około 100 mld protonów. Ich liczba będzie stopniowo zwiększana, do ostatecznej wartości 2808. Gdy rozpoczną się ich zderzenia, fizycy uchylą furtkę do nieznanego wcześniej świata. 
Wielki zderzacz Ciągnące się wzdłuż tunelu rury próżniowe, w których będą się poruszały w przeciwne strony obie wiązki protonów, otaczają magnesy nadprzewodzące, których celem jest utrzymywanie rozpędzonych cząstek na kolistym torze. Do chłodzenia magnesów do temperatury umożliwiającej im wytworzenie pola magnetycznego kilkadziesiąt tysięcy razy większego od ziemskiego wykorzystuje się 60 ton nadciekłego helu. Na obwodzie LHC umieszczono wnęki, w których zmienne pole elektryczne będzie przyspieszało cząstki. W obszarach akceleratora, w których wiązki będą się przecinały, są detektory rejestrujące wyniki kolizji. Zderzenia czołowe cząstek będą tak potężne, że w ich trakcie powstaną tysiące cząstek wtórnych. Wśród nich powinny się znaleźć cząstki, których dotychczas nie udało się zarejestrować.

Co dały badania w CERN
Terapia hadronowa nowotworów
Wiązka protonów i jąder węgla przenika ciało pacjenta i oddaje energię na końcu drogi, nie niszcząc okolicznych tkanek. Do 2006 r. leczono tak już 45 tys. pacjentów.
PET (pozytronowa tomografia emisyjna)
Pierwszy obraz tej techniki uzyskano w 1977 r. w CERN. Dziś PET służy m.in. do badania mózgu i diagnozowania nowotworów. Dzięki akceleratorom opracowano też tomografię komputerową CT. CERN stale współpracuje ze Szpitalem Kantonalnym w Genewie, gdzie testuje się zastosowania diagnostyczne opracowanych przez fizyków detektorów.
Wielodrutowe komory proporcjonalne
Czułe detektory są wykorzystywane na przejściach granicznych do kontroli celnej samochodów ciężarowych i kontenerów (na terminalu Eurotunelu i w Hawrze) oraz na lotniskach i do kontroli antyterrorystycznej. Wynalazł je w CERN Georges Charpak, za co w 1992 r. otrzymał Nagrodę Nobla.
Internet
Sieć komputerowa WWW postała najpierw w CERN w 1990 r. Później opracowano sieci gridowe, przetwarzające bardzo duże ilości danych.
Postęp w innych technologiach

Nadprzewodnictwo, kriogenika, technika próżni i geodezja

 

Okładka tygodnika WPROST: 15/2008
Więcej możesz przeczytać w 15/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • adi   IP
  A co jeśli po zderzeniu się cząstek powstanie czarna dziura i zniszczy ziemię.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2008 (1320)

  • Na stronie - Co cieszy Polaków 6 kwi 2008, 22:00 Pół roku rządu Tuska dało powody do radości jego zwolennikom i przeciwnikom 3
  • Wprost od czytelników 6 kwi 2008, 22:00 Kłamstwo płacoweJestem pod wrażeniem tak rzeczowo i jasno napisanego artykułu o płacach w budżetówce („Kłamstwo płacowe", nr 7). Mogę tylko dodać coś, o czym wszyscy (zwłaszcza politycy) wiedzą, że walka o... 3
  • Papież 6 kwi 2008, 22:00 Serce Jana Pawła II trafi na Wawel? 8
  • Skaner 6 kwi 2008, 22:00 8
  • Tusk zmieni konstytucję 6 kwi 2008, 22:00 Rząd 9
  • Janda & Seweryn 6 kwi 2008, 22:00 Teatr 9
  • Cały rząd nie jedzie do Pekinu 6 kwi 2008, 22:00 Igrzyska 9
  • Dossier 6 kwi 2008, 22:00 „Nasza sekcja menopauzy"SILVIO BERLUSCONI, były premier Włoch, o działaczkach włoskiej Partii Emerytów„Bo taki nowoczesny i z Zachodu"BRONISŁAW KORFANTY, senator PiS, w „Naszym Dzienniku" o tym, dlaczego... 10
  • Pytania niepolityczne - Jestem tajemnicza bestia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z Renatą Beger, byłą posłanką Samoobrony 10
  • Ludzie 6 kwi 2008, 22:00  Giertych walczy z komórkami Maciej Giertych żąda zakazu badań nad komórkami macierzystymi pochodzenia embrionalnego. Miałby on obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Europoseł LPR napisał w tej sprawie interpelację do Komisji... 11
  • Politycy bez obyczajów 6 kwi 2008, 22:00 Skandale 11
  • Sensacyjne odkrycie IPN 6 kwi 2008, 22:00 Śledztwo 12
  • Murdoch popiera Obamę 6 kwi 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
  • NATO u Ceaucescu 6 kwi 2008, 22:00 Szczyt 12
  • Strzał w dwudziestkę 6 kwi 2008, 22:00 Big Cyc 14
  • Meble od Minge 6 kwi 2008, 22:00 Projektanci 14
  • Stracą pracę przez lustrację? 6 kwi 2008, 22:00 Prawo 14
  • Sawka czatuje 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
  • Zapytaj wprost - Lubię Rydzyka 6 kwi 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada MACIEJ MALEŃCZUK. 16
  • Poczta 6 kwi 2008, 22:00 Kto głupieje od jedzeniaPytanie zadane we wstępie artykułu „Kto głupieje od jedzenia" (nr 11) powinno brzmieć: kto i po co usiłuje nas za wszelką cenę karmić żywnością transgeniczną (GMO)? Odpowiedź jest prosta. Korporacje... 17
  • Playback 6 kwi 2008, 22:00 Elmo i Ciasteczkowy Potwór, bohaterowie "Ulicy Sezamkowej" 17
  • Wprost przeciwnie - Ministerstwo głupich kroków 6 kwi 2008, 22:00 Mamy prawo żyć, ale pod kontrolą Brukseli i Strasburga 18
  • Fotoplastykon 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
  • Z życia koalicji 6 kwi 2008, 22:00 Z zadowoleniem przyjęliśmy wiosenną kreację naszego ulubieńca Kamila Durczoka. Baleronowate wrażenie minęło wraz z zimą oraz zbyt opiętą marynarką i teraz jest zgrabnie, a także powabnie. Zupełnie odwrotnie niż u nas.Bez dwóch... 20
  • Z życia opozycji 6 kwi 2008, 22:00 Nareszcie! Nastąpił z dawna wyczekiwany rozłam w PiS. Prawo i Sprawiedliwość rozpadło się na 158 posłów oraz na Lucjana Karasiewicza. Obie frakcje żyją i mają się dobrze, choć pan Lucjan jakiś taki blady. Od teraz chciałby Polskę... 21
  • Co z tym Benedyktem 6 kwi 2008, 22:00 Czy Joseph Ratzinger jest najgorszym papieżem ostatniego stulecia? 22
  • Ostatni Europejczyk 6 kwi 2008, 22:00 Pontyfikat Benedykta XVI jest ostatnią próbą odzyskania Starego Kontynetu dla chrześcijaństwa 26
  • Kościół muzealników 6 kwi 2008, 22:00 Benedykt XVI sprowadza polskich hierarchów do roli kustoszy pamięci po Janie Pawle II 32
  • Jarosław kontra Jarosław 6 kwi 2008, 22:00 Prezes PiS jest jednocześnie najcenniejszym kapitałem i największym obciążeniem swej partii 34
  • Bibuła dla Tybetu 6 kwi 2008, 22:00 Niech każdy kibic zabierze do Pekinu napisaną po chińsku książkę lub broszurę dotyczącą praw człowieka i demokracji 36
  • Lewica w szparce 6 kwi 2008, 22:00 "LiD to jest kit" wołają teraz ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno woleli pomarańczowe barwy LiD niż czerwień SLD 38
  • Koniec sportu 6 kwi 2008, 22:00 Polska mafia piłkarska była silniejsza niż największe gangi 40
  • Postać tygodnia - Czujny talib Ryszard Bender 6 kwi 2008, 22:00   Miało miejsce zatrucie mojego pokoju. Próba zamachu na moje życie". Tak w lipcu 2006 r. senator LPR prof. Ryszard Bender alarmował dyrektora Domu Poselskiego. Wyjaśnił, że pokojówka nasączyła jego pościel dziwną... 42
  • Prymusi eksportowi 6 kwi 2008, 22:00 14,5 tysiąca Polaków studiuje w Niemczech, 7 tysięcy w Wielkiej Brytanii 44
  • Między kurwami 6 kwi 2008, 22:00 Rynsztokowy język wchodzi na salony 48
  • Trójka bez sternika 6 kwi 2008, 22:00 52
  • Drugi oddech dolara 6 kwi 2008, 22:00 Informacje o śmierci dolara okazały się zdecydowanie przedwczesne 52
  • Szczyt niemocy 6 kwi 2008, 22:00 Niemcy i Francja zwiększają swoje znaczenie w NATO 52
  • Radek Brutus 6 kwi 2008, 22:00 Cezarów najczęściej zabijają przyjaciele 52
  • Ryba po polsku - Plamy na wątrobie 6 kwi 2008, 22:00 Czy wątroba po polityku będzie też upoważniała do przejęcia jego stanowiska i uposażenia? 53
  • Giełda 6 kwi 2008, 22:00 54
  • Z motyką na Kubę 6 kwi 2008, 22:00 Już w kwietniu 2008 r. kubańscy rolnicy będą mogli kupować ręczne narzędzia rolnicze. Zniesienie tego zakazu było jednym z postulatów mieszkańców wymienianych w ogólnonarodowej ankiecie. Teraz wystarczy parę dolarów (narzędzia... 54
  • Jeden podpis 6 kwi 2008, 22:00 Jeden wniosek wystarczy w Lukas Banku, by otrzymać firmową kartę kredytową i kredyt w rachunku firmowym. Klient wedle własnego uznania dzieli limit zadłużenia między oba produkty. Jeśli wybierze jako kartę kredytową MasterCard... 54
  • Absolut francuski 6 kwi 2008, 22:00 Absolut stał się własnością francuskiego koncernu Pernod Ricard. Drugi największy koncern alkoholowy świata zapłacił za właściciela Absoluta, państwową spółkę Vin & Spirit AB, 5,63 mld euro. Ta wódka będzie najlepiej... 54
  • Giełda z bagażem 6 kwi 2008, 22:00 Wiceminister gospodarki Waldemar Pawlak zrezygnował z zapowiadanej likwidacji podatku Belki. Uzasadnił to koniecznością przywrócenia równowagi budżetowej. Po trzech miesiącach 2008 r. budżet miał jednak nawet 3 mld zł nadwyżki. W... 54
  • Sojusz Lewicy Emerytalnej 6 kwi 2008, 22:00 SLD zgłosił projekt ustawy wprowadzającej minimalną emeryturę w wysokości 50 proc. przeciętnego świadczenia. Ma to być znak po rozpadzie LiD, że sojusz jest partią o charakterze socjalnym. Dziś średnia emerytura wynosi 1350 zł, więc... 54
  • Kłamstwo inflacyjne 6 kwi 2008, 22:00 Jak bankierzy i politycy kradną nasze pieniądze 56
  • Starszy księgowy 6 kwi 2008, 22:00 Minister finansów Jan Vincent Rostowski sprzeniewierzył się poglądom profesora ekonomii Jacka Rostowskiego 60
  • Emerytura za hipotekę 6 kwi 2008, 22:00 Gotówkę za mieszkanie zaoferują emerytom instytucje finansowe 64
  • Know - How 6 kwi 2008, 22:00 66
  • Gagarin nie był pijany 6 kwi 2008, 22:00 Jurij Gagarin nie zginął przed 40 laty w katastrofie samolotu, bo był pijany. Nie potwierdziła się tym samym plotka, że kosmonauta zasiadł nietrzeźwy za sterami myśliwca MiG-15 UTI. Obalono też inną plotkę, że na zlecenie Breżniewa... 66
  • Jadowite czułki 6 kwi 2008, 22:00 Jadowitego chrząszcza-kózkę z gatunku Onychocerus albitarsis odkryto w Peru. Chrząszcze do tej pory uznawano za nieszkodliwe, okazało się jednak, że kózka żądli czułkami. To niezwykła zdolność w świecie owadów, gdyż u pszczół,... 66
  • Samotne, bo atrakcyjne 6 kwi 2008, 22:00 Kobiety uważane za atrakcyjne chcą mieć idealnych partnerów. Czyli przystojnych, o cechach świadczących o dobrych genach, inteligentnych, bogatych, lojalnych i opiekuńczych. Panie mniej atrakcyjne wiedzą, że raczej nie... 66
  • Pies człowiekiem 6 kwi 2008, 22:00 W USA co roku jest usypianych 30-50 proc. psów. Aż 30 proc. z nich, czyli ponad 1,5 mln, traci życie wyłącznie z powodu złego zachowania. W ten sposób pozbywają się ich właściciele tylko dlatego, że nie radzą sobie z czworonogami. To... 66
  • Mit Brytyjczyka 6 kwi 2008, 22:00 Brytyjska powściągliwość to mit – dowodzą uczeni z Mental Health Foundation. Aż 64 proc. Brytyjczyków przyznaje, że coraz więcej ich rodaków nie potrafi powstrzymać złości, a 32 proc. twierdzi, że nie panuje nad swoim gniewem.... 66
  • Awangarda metropolii 6 kwi 2008, 22:00 Przybysze z prowincji przewyższają urodzonych mieszczuchów 68
  • Piramida zdrowia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Walterem Willettem, dietetykiem z Uniwersytetu Harvarda, twórcą nowej piramidy żywieniowej 72
  • Odcisk stworzenia 6 kwi 2008, 22:00 Miniaturowe czarne dziury mogą się pojawić nad Jeziorem Genewskim 76
  • Wikingowie z Kijowa 6 kwi 2008, 22:00 Ruska dynastia Rurykowiczów wywodziła się od Skandynawów 80
  • Zaczadzeni klęską 6 kwi 2008, 22:00 W wojnie polsko-polskiej ofiarami są najpiękniejsi, którym każdy inny naród wznosiłby pomniki 84
  • Górna półka - Ucieczka ze Wschodu 6 kwi 2008, 22:00 Powodzenie puczu moskiewskiego w sierpniu 1991 r. zahamowało rozpad ZSRR. Gorbaczow przekazał urząd prezydenta przywódcy zamachowców Giennadijowi Janajewowi, ten zaś doprowadził do uwięzienia oskarżonego o zdradę stanu Jelcyna. Nowe... 87
  • Bez granic 6 kwi 2008, 22:00   88
  • Oslo – najdroższe miasto świata 6 kwi 2008, 22:00 Oslo, Paryż i Londyn to najdroższe miasta na świecie. Wśród najtańszych są Caracas, Bombaj i Buenos Aires. Tak wynika z rankingu przygotowanego na zlecenie brytyjskiego tygodnika „The Economist". Autorzy raportu wzięli pod... 88
  • Cytat tygodnia 6 kwi 2008, 22:00 Większość ludzi umrze, a ci którzy ocaleją, staną się kanibalamiTed Turner, amerykański magnat medialny, właściciel stacji CNN, o możliwych skutkach globalnego ocieplenia. 88
  • Biegunka polityczna 6 kwi 2008, 22:00 Porozumienie kończące trwającą od 22 lat wojnę w Ugandzie nie zostało podpisane. Jeden z jego sygnatariuszy, twórca partyzantki werbującej dzieci Joseph Kony, nie przybył na uroczystość. Watażka poinformował, że z powodu biegunki nie... 88
  • Paranoja w metrze 6 kwi 2008, 22:00 Co trzeci podróżujący londyńskim metrem ma objawy paranoi. Są one podobne do tych, które towarzyszą chorym na schizofrenię. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez dr. Daniela Freemana, psychiatrę z King’s College w Londynie. Dla... 88
  • Królestwo za samolot 6 kwi 2008, 22:00 Trwa wojna o samoloty rządowe… w Wielkiej Brytanii. Premier Gordon Brown naraził się na gniew pałacu Buckingham, po tym jak zrezygnował z planów wydzierżawienia dwóch nowych samolotów pasażerskich, z których mieliby korzystać... 88
  • Zamykanie Europy 6 kwi 2008, 22:00 Rezygnacja z idei poszerzania unii stworzy nową żelazną kurtynę na naszym kontynencie 90
  • Berlińskim targiem 6 kwi 2008, 22:00 Polska dyplomacja powinna przehandlować aspiracje Niemiec do członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 94
  • Cesarz Słowacji 6 kwi 2008, 22:00 W Europie Środkowej powstał nowy typ polityka: nad poglądy i ideologię przedkłada on własne interesy i władzę 96
  • Pasaż 6 kwi 2008, 22:00 100
  • Rzeczpospolita terenowa 6 kwi 2008, 22:00 Upodabniamy się do Europejczyków z Zachodu. Przynajmniej w upodobaniu do terenówek i SUV-ów, czyli skrzyżowania auta terenowego z limuzyną. Teraz praktycznie każdy liczący się koncern ma w ofercie duży samochód. Przedstawiamy... 100
  • Tuareg leo 6 kwi 2008, 22:00 Volkswagen wypuścił nową wersję swojej ulubionej terenówki. Tuareg jest spokrewniony z Porsche Cayenne, od którego zaczerpnął siłę i szybkość, i z limuzyną Phaeton, od której wziął luksusowe wyposażenie. Najnowszy model otrzymał... 100
  • Władca hybrydowy 6 kwi 2008, 22:00 Lexus RX 400h zapowiada się na przyszłego władcę Europy. Jego podstawową zaletą jest hybrydowy silnik – coraz więcej państw unii pozwala samochodom z takim napędem wjeżdżać nawet do zabytkowych centrów swoich metropolii, podczas... 100
  • Potęga czirokeza 6 kwi 2008, 22:00 Jeep Grand Cherokee SRT8 to wódz grupy zwanej czirokezami. Wszystko jest w nim amerykańskie: i wnętrze, i show, jaki można odstawić na drodze dzięki 420 KM mieszczącym się pod maską (do setki w 5 s przy wadze ponad dwu ton). Niestety,... 100
  • Komfort w dziurze 6 kwi 2008, 22:00 Volvo XC90 to elegancki wygląd i komfort we wnętrzu – design foteli i zegarów najwyższej klasy plus system nagłośnienia pozwalający słuchać muzyki bez szumów przy najwyższych obrotach. XC90 oferuje też dużą moc – 300 KM... 100
  • Diament Dakaru 6 kwi 2008, 22:00 Znakiem firmowym Mitsubishi są trzy diamenty. Jednym z najważniejszych w tym zestawie jest Pajero, król piasków i bezdroży, 12-krotny zwycięzca wyścigu Paryż –Dakar. Ci, którzy pozostają pod urokiem tego auta, uwagę zwracają na... 100
  • Ósmy samuraj 6 kwi 2008, 22:00 Japończycy z Toyoty zademonstrowali już ósme wcielenie Land Cruisera. Cechy charakterystyczne, czyli potężna sylwetka i moc, pozostały. Dodano m.in. system Crawl Control, który automatycznie reguluje pracę silnika i hamulców przy bardzo... 100
  • Laser 6 kwi 2008, 22:00   104
  • Postać tygodnia: Fryderyk XV 6 kwi 2008, 22:00 KtoFryderyk ma 14 lat. Jest dzieckiem polskiego przemysłu fonograficznego i telewizji publicznej. Dopóki rodzice żyli w zgodzie, Fryderyk był najbardziej prestiżową nagrodą muzyczną w Polsce. CoChoć początkowo Fryderyk był raczej... 104
  • Trójka na piątkę – Kucharskie bestsellery 6 kwi 2008, 22:00 „Gotuj z Oliverem"Jamie Oliver, MuzaDzięki niemu Wielka Brytania przestała się kojarzyć ze złą kuchnią. Brad Pitt ściąga czasem kucharza do USA, by ugotował mu obiad. Jak zwykle u sympatycznego Brytyjczyka – dużo... 104
  • Termometr kulturalny 6 kwi 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeTrzeci wymiar nudyU2 nie jest zespołem wybitnym. Jest za to arcydziełem marketingu – popkulturowego i politycznego. Ewolucja U2 zakończyła się około roku 1990, gdy ukazał się album „Achtung Baby".... 104
  • Komuniści z Hollywood 6 kwi 2008, 22:00 Dlaczego „Katyń" nie zdobył Oscara? Bo oznaczałoby to przyznanie się amerykańskiego przemysłu filmowego do haniebnego faktu. Do tego, że przez dekady, niemal do dziś, fabryka snów nie reagowała na zbrodnie popełniane przez... 106
  • Film na scenie 6 kwi 2008, 22:00 Współczesny teatr kanibalizuje kino 108
  • Herosi z dymkiem 6 kwi 2008, 22:00 Odkrycie przez Hollywood komiksów Marvel jest jak znalezienie w XIX wieku złota w Kalifornii 110
  • Wencel gordyjski - Zwierzoczłekoupiór 6 kwi 2008, 22:00 Starożytni Grecy częściej uprawiali filozofię niż seks 112
  • Ueorgan Ludu 6 kwi 2008, 22:00 To nie geje - to pedały * Rzeczpospolita Primaaprilisowa * Co Doda przekazała premierowi? * Skra się wzmacnia - drożeje prąd 113
  • Krótko po wolsku - Zielona degrengolada 6 kwi 2008, 22:00 To, że świat, a przynajmniej Zachód chyli się ku upadkowi, widoczne jest już gołym okiem. Najlepszą recenzję amerykańskiej walucie wystawił ostatnio pewien zadłużony facet ze stanu Nowy Jork, który wypisał, a co ciekawsze, usiłował... 113
  • Skibą w mur - Cudze dzieci 6 kwi 2008, 22:00 Cudze dziecko może mieć większy wpływ na życie niż niespłacony kredyt 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany