Bratnia agresja

Bratnia agresja

Przywódcy PRL wymusili na polskich żołnierzach gotowość do zabijania i umierania w imię sowieckiego imperium
Pijany polski żołnierz, szer. Stefan Dorn, zaczął strzelać na oślep do grupy Czechów wychodzących z kawiarni. Zabił 28-letniego Jaroslava Veseliego i 56-letnią Zdenę Klimešovą. Cztery inne osoby ciężko ranił. Działo się to późnym wieczorem 7 września 1968 r. w Jiczinie. Veselý i Klimešová byli jedynymi śmiertelnymi ofiarami polskiej interwencji w Czechach. To dzięki temu, że Czesi nie wydali swojej armii rozkazu walki. Zarówno Sowieci, jak i interweniujący w Czechosłowacji Polacy, Węgrzy i Bułgarzy byli jednak gotowi do udziału w krwawym starciu zbrojnym.Obrońcy pokoju
Przygotowania do inwazji prowadzono na skalę operacji frontowych z okresu II wojny światowej. Pierwsza grupa wojsk inwazyjnych liczyła 200-250 tys. żołnierzy i 4200 czołgów. Potem te siły powiększono do 550-600 tys. żołnierzy. Większość stanowili Sowieci. PRL wystawiła drugi co do wielkości kontyngent sił interwencyjnych.
ZSRR nie potrzebował pomocy militarnej. Mógł samodzielnie spacyfikować Czechosłowację. Chodziło o zakamuflowanie imperialnej polityki ZSRR. Rosjanie zawsze dbali o to, aby militarną agresję przedstawiać jako „obronę prześladowanych", „wyzwolenie z ucisku” albo „bratnią pomoc”. To się nie zmieniło do dzisiaj. W 1968 r. Polacy, Węgrzy i Bułgarzy byli potrzebni, aby usprawiedliwić inwazję i okupację dotychczas wolnej od wojsk sowieckich Czechosłowacji. Polski udział w operacji militarnej miał więc charakter stricte politycznego wsparcia imperialnych działań Breżniewa.
Nie jest już tajemnicą, że to komunistyczni przywódcy PRL i NRD – Władysław Gomułka i Walter Ulbricht – najusilniej przekonywali Breżniewa o konieczności zbrojnej interwencji. NRD tylko z powodu historycznych skojarzeń nie wprowadziła do Czech wojsk. Czekały one jednak w gotowości bojowej przy granicy. Polskie siły interwencyjne liczyły w sumie 26 tys. żołnierzy, 600 czołgów, 450 dział i 3 tys. innych pojazdów. Udział Polski polegał też na tym, że na naszym terytorium przygotowano olbrzymie sowieckie siły.
Polskie jednostki występowały podczas inwazji jako 2. Armia Wojska Polskiego. Jej dowódcą mianowano gen. Floriana Siwickiego. Wcześniej wszystkie oddziały wchodziły w skład Śląskiego Okręgu Wojskowego – większość jego sił stanowiły dobrze wyposażone dywizje pancerne. 20 sierpnia 1968 r. z sowieckiego dowództwa w Legnicy przekazano do sztabu 2. Armii rozkaz ataku. Operacja miała kryptonim „Dunaj". Już kilka godzin później, o północy z 20 na 21 sierpnia 1968 r., siły zbrojne PRL wkroczyły do Czechosłowacji. „Ruszyła wielka lawina ludzi i stali. Kolumny związków taktycznych i samodzielnych oddziałów runęły na terytorium Czechosłowacji. […] w powietrzu towarzyszył nam warkot ciężkich samolotów transportowych Armii Radzieckiej […]” – wspominał gen. Włodzimierz Sawczuk, zastępca Siwickiego ds. polityczno-wychowawczych. Granica została uprzednio opanowana przez polskie jednostki specjalne. Komandosi bez przeszkód zajęli czechosłowackie placówki straży granicznej.

Umrzeć za Breżniewa
Gen. Wojciech Jaruzelski, ówczesny minister obrony narodowej, oraz sam Siwicki liczyli się z możliwością stawienia oporu przez czeską armię. Przecież operacja była skierowana przeciw całemu państwu. Musiano brać pod uwagę powtórkę scenariusza utopionego we krwi węgierskiego powstania w 1956 r. Generałowie wiedzieli, że są agresorami, że wysyłają do Czechosłowacji żołnierzy, którzy mają być gotowi zabijać i ginąć. Po latach Siwicki przyznał, że na zadawane w kółko przez oficerów pytanie: „strzelać czy nie strzelać?", odpowiadał: „strzelać, ale wyłącznie w obronie własnej”. Co to oznaczało w wypadku tysięcy żołnierzy wkraczających do obcego państwa? Odpowiedź jest prosta: gdyby Czechosłowacka Armia Ludowa stawiła zbrojny opór w obronie własnych granic, urządzono by krwawą łaźnię.
Była gotowość do zabijania Czechów. Była też gotowość do przelewania krwi polskich żołnierzy w służbie sowieckiego imperium. „Wiadomo było jedno: z chwilą otwarcia ognia przez stronę przeciwną mieli prawo odpowiedzieć ogniem" – mówił Siwicki. O gotowości do walk frontowych świadczą zarządzone w kraju przygotowania do przyjęcia transportów z rannymi. Wybranym szpitalom dano 48 godzin na dostosowanie się do wymogów wojskowych. W pierwszej fazie przygotowano 2400 łóżek szpitalnych dla żołnierzy 2. Armii. Dodatkowo w Kłodzku powstał mobilny skład sanitarny z materiałami potrzebnymi do zoperowania 2 tys. osób.
Rozkazy Siwickiego były odzwierciedleniem wytycznych sowieckich przekazanych Jaruzelskiemu szyfrogramem 27 lipca 1968 r.: „Zadaniem wojsk wprowadzonych na terytorium CSRS jest okazanie pomocy organom władzy ludowej w zdławieniu kontrrewolucji i zaprowadzenie porządku w kraju. […] Jeśli wojska CzAL ze zrozumieniem przyjmą wkroczenie wojsk sojuszniczych, nawiązać z nimi współdziałanie i wspólnie wykonywać postawione zadania. Przy przejściu poszczególnych pododdziałów na stronę kontrrewolucji lokalizować je i rozbrajać. Ogień otwierać w wypadku otwarcia go przez stronę przeciwną".
Żołnierzy już od dłuższego czasu faszerowano propagandową papką na temat konieczności obrony Czechów przed kontrrewolucją – rzekomo na prośbę tamtejszych władz partyjnych i państwowych. W rozkazie operacyjnym w dniu inwazji pisano o „niedopuszczeniu do objęcia władzy przez elementy kontrrewolucyjne i zabezpieczeniu zdobyczy socjalizmu bratniego narodu".

Żywe barykady
Agresja na Czechosłowację rozpoczęła się nocą, więc większość przerażonych Czechów zamknęła się w domach. W polskich raportach zapisano, że w stosunku Czechów do interweniujących Polaków widać niewiele entuzjazmu dla „bratniej pomocy": „Ze względu na porę nocną trudno było określić ich [Czechów] reakcję – informował Główny Zarząd Polityczny WP 21 sierpnia 1968 r. – Stwierdzono, że ludność odnosi się do naszych wojsk z pewną rezerwą. Zdarzają się pojedyncze wypadki tarasowania dróg przez pojazdy mechaniczne (cywilne), a w mieście Miedlin zanotowano przypadek wygrażania przez mieszkańców naszym żołnierzom pięściami. Powyższe przypadki nie hamują marszu naszych oddziałów”. Jednak z czasem coraz częściej „stawianie biernego oporu przez obywateli czechosłowackich, zamalowywanie drogowskazów lub ich przestawianie oraz dezinformacja powodowały nagłe zatrzymywania, zwroty i długie objazdy całymi kolumnami po gorszych i zniszczonych uprzednio drogach” – pisano w uzupełnieniu materiałów wywiadowczych z 21 sierpnia. Po latach potwierdził to Siwicki: „[Czesi] na wąskich przesmykach rozpoczęli stawianie barykad, w tym i żywych, kładli się na szosie i dodatkowo utrudniali przemarsz 10 DP. […] Usuwano więc barykadę za barykadą, a zdesperowanych Czechów leżących na szosie znoszono na pobocze i posuwano się dalej”.
Częściej spotykano się z niechęcią lub wrogością czeskich władz i wojska niż z gestami przyjaznymi. Kiedy 21 sierpnia 1968 r. Polacy zajęli lotnisko w Hradcu Králové, doszło do charakterystycznej wymiany zdań z przedstawicielami lokalnych władz i z gen. Rockvekelem z czeskich wojsk lotniczych. Rozmowa przebiegała we wrogiej atmosferze. Czesi odmówili współpracy. Oświadczyli, że dostarczą Polakom wodę, ale nic więcej. Podkomendni Siwickiego reagowali z pozycji siły. „Gen. Rockvekel próbował nas zastraszyć. Zagroził, że jeżeli nasze wojska wejdą do miasta, to poleje się krew. Wówczas płk Tadeusz Bełczewski zapytał z całym spokojem: czyja krew? Ostudziło to trochę wojownicze zapędy naszych rozmówców" – wspominał gen. Sawczuk.

Bierny opór
Ostatecznie Polacy rozpoczęli trwającą ponad dwa miesiące okupację obszaru liczącego ponad 20 tys. km², czyli 16 proc. Czechosłowacji. Propaganda głosiła swoje. „Działania sojusznicze wojsk na terytorium CSRS udaremniły dążenia sił kontrrewolucyjnych do oderwania tego bratniego kraju ze wspólnoty państw socjalistycznych" – pisał Jaruzelski 31 sierpnia 1968 r., nakazując Siwickiemu utrzymywanie zajmowanych pozycji.
Brak czynnego oporu czeskiej armii oszczędził Polakom umierania za Breżniewa w dniu inwazji. Mimo to w kolejnych tygodniach napięcie nie słabło. Polacy wciąż mieli blokować czeskie garnizony, aby nie pozwolić im na działania przeciw siłom okupacyjnym. Tym bardziej mnożące się incydenty, a także demonstracyjne akty wrogości ostrzegały, że sytuacja może się zaostrzyć w każdej chwili. We wrześniu polski wywiad informował o obwieszaniu koszar czeskich wojsk w Milovicach czarnymi flagami, przecinaniu kabli telefonicznych przez czeskich żołnierzy oraz o „obrzucaniu polskich wartowników kamieniami przez żołnierzy CzAL". Jeden z tamtejszych dowódców, ppłk Meček, oświadczył podczas rozmowy z polskimi oficerami, że „jeżeli otrzyma rozkaz otwarcia ognia do żołnierzy polskich, to uczyni to bez wahania”. Natomiast jeden z oficerów ds. politycznych twierdził, że jeżeli do połowy września armie okupacyjne nie opuszczą CSRS, „trzeba będzie iść do lasu”, czyli rozpocząć walkę partyzancką.
Podobne doniesienia nadchodziły z Hradca Králové, gdzie szef miejscowej bezpieki Sztennadel „ostro przeciwstawił się próbom nawiązywania kontaktów z naszymi wojskami, wskazując jednocześnie, że […] aparat bezpieczeństwa powinien się przygotować do przejścia do działalności podziemnej". Z kolei w Jaromierzu jeden z czeskich dowódców, ppłk Roda, ostrzegał, że „jeśli jednostki WP będą usiłowały wejść do koszar, to żołnierze CzAL otworzą ogień”. W Mladá Boleslav z okien blokowanych czeskich koszar „celowano do naszych żołnierzy z broni strzeleckiej, wznosząc przy tym prowokacyjne wrogie okrzyki”. Jak donoszono w innym raporcie, „nadal mają miejsce wypadki prowokacyjnych wystąpień przeciw naszym żołnierzom. Sprowadzają się one najczęściej do używania obelżywych słów i porównywania naszych wojsk z okupantami hitlerowskimi”.

Egzamin Jaruzelskiego
Zabójstwo czeskich cywilów w Jičinie wzbudziło obawy przed eskalacją napięcia. Polskie siły okupujące okolice Jiczina włożyły wiele wysiłku w wyciszenie tych wydarzeń. Starano się, aby informacje o incydencie nie dotarły do opinii publicznej. „Między innymi zdecydowanie nie wyrażono zgody na opublikowanie w prasie wojewódzkiej informacji o wypadku, mimo że miejscowe władze nalegają na to. Władze te zamierzały również zorganizować uroczystości pogrzebowe na placu w mieście Jiczin. Strona polska nie wyraziła na to zgody". Mimo to na murach urzędów i prywatnych domów wywieszono żałobne flagi. „Z głębokim oburzeniem potępiamy ten brutalny czyn, dokonany na bezbronnej, spokojnej ludności” – pisano w odezwie miejskiej i powiatowej Rady Narodowej w Jiczinie. W obawie przed przyjazdem wielotysięcznego tłumu na pogrzeb przeprowadzono z Czechami wiele ostrzegawczych rozmów, a w dniu pogrzebu udało się zablokować miasto dla osób z innych miejscowości – tym razem we współpracy z czeską milicją i wojskiem. Mimo to w pogrzebie wzięło udział około 2 tys. mieszkańców Jiczina.
Atmosferę, w której odbywała się „bratnia pomoc", ilustruje inny fragment polskich meldunków. To komentarz do zabójstwa czeskiego cywila przez sowieckiego wartownika w miejscowości Tabor: „Do tak gwałtownej reakcji skłoniła tego żołnierza nieprzerwana atmosfera wrogości do armii radzieckiej, a w związku z tym utrzymujący się wysoki stopień napięcia nerwowego, występującego u wszystkich żołnierzy armii sojuszniczych”.
Polscy żołnierze wrócili z Czech w listopadzie 1968 r. Gen. Jaruzelski przekazał 2. Armii podziękowania za pomoc czeskiemu narodowi i solidne wypełnienie „internacjonalistycznego obowiązku". W oczach Breżniewa Jaruzelski wzorowo zdał egzamin. Kolejny zdał w grudniu 1970 r. Tym razem we własnym kraju.
Okładka tygodnika WPROST: 34/2008
Więcej możesz przeczytać w 34/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • 1   IP
  pomijając aspekt moralny i polityczny to wtedy mieliśmy sprawną armię,a teraz co?

  Spis treści tygodnika Wprost nr 34/2008 (1339)

  • Na stronie - Pieski Moskwy 17 sie 2008, 22:00 Dlaczego niektórzy Polacy muszą się łasić wobec Rosji, podlizywać się jej, odgadywać jej życzenia i je spełniać? 3
  • Wprost od czytelników 17 sie 2008, 22:00 Państwo jak paserStanowczo protestuję przeciwko manipulacjom naszego rządu, który zapowiadał w swoich przedwyborczych obietnicach wyrównanie krzywd obywateli poprzez zwrócenie zagrabionego przez komunistów mienia prawowitym właścicielom.... 3
  • Polacy boją się agresji Rosji 17 sie 2008, 22:00 Opinia publiczna 6
  • Rakietowy parasol nad Polską 17 sie 2008, 22:00 Obrona 6
  • Defilada Kaczyńskiego 17 sie 2008, 22:00 Wojsko 6
  • Skaner 17 sie 2008, 22:00 6
  • Dossier 17 sie 2008, 22:00 „Jestem samą łagodnością. Na nikogo nie krzyczę"Radosław Sikorski w radiowej Trójce, odpowiadając na pytanie, czy krzyczał na swojego zastępcę Witolda Waszczykowskiego„Trzeba nosić nakrycia głowy w słońcu, to wtedy... 8
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Kaczyński poświęca figury 17 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Dariuszem Lipińskim, posłem Platformy Obywatelskiej, organizatorem turniejów szachowych 8
  • Ludzie 17 sie 2008, 22:00 Winehouse ucieka z odwykuBrytyjska wokalistka Amy Winehouse została gwiazdą kontrowersyjnej gry komputerowej „Escape From Rehab". Polega ona na uciekaniu z kliniki odwykowej. W rzeczywistości Winehouse zmaga się z uzależnieniem od... 8
  • Dziewice z odzysku 17 sie 2008, 22:00 Obyczaje 8
  • Zapytaj wprost - Aleksander Gudzowaty 17 sie 2008, 22:00 Nie głosowałem na żadną partię 12
  • Poczta 17 sie 2008, 22:00 Polityka Airlines 14
  • Playback 17 sie 2008, 22:00 Szef Klubu Parlamentarnego SLD Wojciech Olejniczak i wiceprzewodnicząca SLD Katarzyna Piekarska 14
  • Wprost przeciwnie - Polski kontratak 17 sie 2008, 22:00 Rząd wrócił z dalekiej podróży i nawiązał z powrotem kontakt z rzeczywistością 15
  • Z życia koalicji 17 sie 2008, 22:00 Wydawało nam się, że największy ubaw z polskiej polityki mają sami Polacy. Otóż – chyba nie. Dowiedzieliśmy się, że po turecku słowo „platform" oznacza dokładnie „wielkie cycki". Zaś słowo „pis"... 16
  • Z życia opozycji 17 sie 2008, 22:00 Zanim zaczniemy sobie tradycyjnie pokpiwać, musimy niestety wyznać, że w tym tygodniu prezydent Kaczyński zostanie potraktowany inaczej niż zwykle. Należymy bowiem do tych prymitywnych rusofobów, którzy z podziwem patrzyli na prezydencką... 17
  • Adolf Putin 17 sie 2008, 22:00 Rosja nie produkuje niczego prócz broni i żołnierzy podbijających nierosyjskie terytoria 18
  • Czy Polska ocali Gruzję? 17 sie 2008, 22:00 Moskwa jest gotowa do rozlewu krwi, aby udaremnić członkostwo w NATO Gruzji i Ukrainy 20
  • Putinowładztwo 17 sie 2008, 22:00 Można się spodziewać masowych regresji przeciwko Gruzinom mieszkającym w Rosji, a może nawet pogromów 24
  • Krokodyl żarłoczny 17 sie 2008, 22:00 Gdy Moskwa na coś się obrusza i czymś grozi, to znaczy, że sama się tego boi 25
  • Rosyjska szkoła bezprawia 17 sie 2008, 22:00 Prawo międzynarodowe pozwala Gruzji domagać się odszkodowań od Rosji i ukarania jej przywódców 26
  • Nowy książę 17 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Ludwikiem Dornem, posłem PiS, byłym marszałkiem Sejmu 28
  • Domowa narkofabryka 17 sie 2008, 22:00 W Polsce kwitnie produkcja narkotyków z legalnie nabytych półproduktów 32
  • Podsłuch totalny 17 sie 2008, 22:00 Aby być pewnym, że nikt nas nie podsłuchuje, trzeba się pozbyć wszystkich elektronicznych urządzeń 36
  • Postać tygodnia - Piotr Nurowski 17 sie 2008, 22:00 Niezatapialny 38
  • Wprost z blogu 17 sie 2008, 22:00 MediaKto nas wrzuca do rynsztoka?Rybitzky www.rybitzky.salon24.plTomasz Sekielski dziwi się niskiemu poziomowi debaty publicznej w Polsce. Jego zdaniem, to oczywista wina polityków. Nasze polityczne „elity" skupiają się na... 39
  • Trójka bez sternika 17 sie 2008, 22:00 40
  • Realizm podatkowy 17 sie 2008, 22:00 Wprowadzenie jednolitego podatku liniowego dla przedsiębiorców zwiększyło dochody budżetuNa świecie, gdy gospodarka się rozwija, przybywa ludzi bogatych. W Polsce jest zgoła odwrotnie. Bogatym w rozumieniu skarbu państwa jest ten, kto... 40
  • Hymn miłości 17 sie 2008, 22:00 Polska staje sie drugą Brazylią. gdzie słowo mañana wyjaśnia wszystko „Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić…" – te słowa piosenki wykonywanej przez Ryszarda Rynkowskiego mogłyby być... 40
  • Medalowy bojkot 17 sie 2008, 22:00 Pojechalismy na Olimpiadę, ale za to oszczędnie zdobywamy medale!Polacy! Nic się nie stało! To, co robicie, jest godne najwyższego uznania! Olimpijczycy! Przecież nawiązujecie do szczytnych idei „Solidarności". Pojechaliśmy na... 40
  • Ryba po polsku - Gumniana polityka 17 sie 2008, 22:00 Magdalena Środa wie, kim jest Glucksmann, a Glucksmann raczej nigdy nie słyszał o Środzie 41
  • Giełda 17 sie 2008, 22:00 42
  • Łaska fiskusa 17 sie 2008, 22:00 Ministerstwo Finansów chce przekazać szpitalom dotację odpowiadającą wysokości VAT pobranego od SMS-ów przesłanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory urzędnicy twierdzili, że nie ma mowy o zwrocie VAT za SMS-y,... 42
  • Strach szejków 17 sie 2008, 22:00 Gdy rosyjskie lotnictwo usiłowało zbombardować gruzińskie rurociągi, aby podbić ceny ropy, jej producenci z Płw. Arabskiego zwiększyli dostawy. Arabia Saudyjska zwiększyła dzienne wydobycie ropy co najmniej o 100 tys. baryłek. Naftowi... 42
  • Złodzieje firm 17 sie 2008, 22:00 Niedawno „Wprost" zwracał uwagę na zastraszanie polskich przedsiębiorców i „siłowe" przejęcia ich firm na Ukrainie przez tamtejszych biznesmenów i gangsterów. Po naszym artykule takie problemy zgłasza coraz więcej... 42
  • Prawdziwa jak reklama 17 sie 2008, 22:00 Czy bez dodania tego środka nasza pralka zmieni się w złom? Czy butelka tego płynu pozwoli pozmywać po trzech weselach? Czy na tej lokacie zarobimy 10 proc.? Aż 48 proc. Polaków wierzy reklamom. Daleko nam do podejrzliwości Duńczyków,... 42
  • Mistrzowie zarabiania 17 sie 2008, 22:00 Złoty medal w dyscyplinie biznesu mógłby zdobyć koncern GE. Jeden z głównych sponsorów igrzysk w Pekinie zdobył ponad 400 kontraktów wartych 700 mln USD na projekty infrastrukturalne w Chinach. Należąca do GE grupa medialna NBC... 42
  • Najtańszy, ale droższy 17 sie 2008, 22:00 Hinduski koncern Tata Motors nie dotrzymał słowa i jeszcze zanim jego najtańszy samochód świata Tata Nano pojawił się na rynku, podniósł jego cenę. Tata tłumaczy decyzję rosnącymi cenami surowców, zwłaszcza stali. Mimo podwyżki i... 42
  • Karciany afrodyzjak 17 sie 2008, 22:00 Banki dożywotnio uzależniają nas od kart kredytowych 44
  • Milion w Polaku 17 sie 2008, 22:00 Wartość życia przeciętnego Amerykanina spadła ostatnio o milion dolarów. Ile kosztuje życie obywatela RP? 48
  • Eksplozja średniaków 17 sie 2008, 22:00 70 milionów ludzi dołącza co roku do globalnej klasy średniej 52
  • Wojna Ambanich 17 sie 2008, 22:00 Najbogatsi bracia świata wciągnęli w rodzinną waśń całe Indie 54
  • 2x2=4 Lewicowa prawica 17 sie 2008, 22:00 Cechą polskiej sceny politycznej jest obecnie nie ekstremizm, lecz oportunizm światopoglądowy 57
  • Know-how 17 sie 2008, 22:00   58
  • Piknik dla wzroku 17 sie 2008, 22:00 Dzieci, które spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, rzadziej niż inne cierpią na krótkowzroczność, nawet jeśli potem długo się uczą. Dowiedli tego uczeni z University of Sydney. U dwunastolatków, które spędzają poza domem... 58
  • Papryka uzbrojona 17 sie 2008, 22:00 Jednych zwabić, innych odstraszyć – to taktyka papryki chilli. W porze dojrzewania owoców roślina zbroi się przeciw atakowi grzybów i owadów, nasycając czerwone strąki piekącą i hamującą wzrost mikroorganizmów kapsaicyną. Jak... 58
  • Kangurzyca ekologiczna 17 sie 2008, 22:00 Zmiana diety Australijczyków znacznie obniży emisję gazów cieplarnianych – dowodzi dr George Wilson. I proponuje zamiast owiec i bydła hodować kangury. Te skoczne zwierzaki nie należą do przeżuwaczy, więc w ich żołądkach nie... 58
  • Atrakcja fabryczna 17 sie 2008, 22:00 Stara fabryka zapałek w Częstochowie, produkcja papieru czerpanego w Dusznikach Zdroju,browar w Tychach, samodzielne odkuwanie minerałów z nieczynnej kopalni. Podróż tropem technicznych zabytków – mostów, latarni, gazowni, kopalni... 58
  • Bieg po zdrowie 17 sie 2008, 22:00 Chcesz się wolniej starzeć i być zdrowszy – uprawiaj jogging. Najlepiej codziennie – proponują naukowcy. Badania prowadzono na 500 biegaczach przez ponad 20 lat i rozpoczęto, gdy ochotnicy mieli po 50 lat. Ujawniono, że jako... 58
  • Kobieta podwójna 17 sie 2008, 22:00 Panie zmieniają orientację seksualną równie łatwo jak pracę 60
  • Końska inteligencja 17 sie 2008, 22:00 Miarą inteligencji jest skuteczność w rozwiązywaniu realnych problemów, a nie wysokie IQ 64
  • Przystanek Księżyc 17 sie 2008, 22:00 Nasz naturalny satelita stał się celem pożądania politycznego, naukowego, technologicznego, gospodarczego i propagandowego 66
  • Bratnia agresja 17 sie 2008, 22:00 Przywódcy PRL wymusili na polskich żołnierzach gotowość do zabijania i umierania w imię sowieckiego imperium 70
  • Bez granic 17 sie 2008, 22:00 74
  • Świat pod bronią 17 sie 2008, 22:00 W ostatnich pięciu latach niemal cały światowy rynek handlu bronią zmonopolizowało pięć krajów. Tak wynika z najnowszego raportu ogłoszonego przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Według ekspertów SIPRI,... 74
  • Guantanamo w Hollywood 17 sie 2008, 22:00 George Clooney zamierza nakręcić film o Salimie Hamdanie, osobistym kierowcy Osamy bin Ladena i pierwszym więźniu przesłuchiwanym w bazie w Guantanamo. Clooney kupił prawa do wykorzystania książki Jonathana Mahlera „Wyzwanie",... 74
  • Boski gronostaj 17 sie 2008, 22:00 Papież Benedykt XVI naraził się obrońcom praw zwierząt. Niezadowolenie włoskich ekologów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ochrony Praw Zwierząt i Środowiska wywołało zamiłowanie papieża do gronostajowych futer. Benedykt XVI powrócił... 74
  • Książka - Oś przez żelazną kurtynę 17 sie 2008, 22:00  Jak przebiegała ewolucja stosunków między Warszawą a Paryżem od apogeum zimnej wojny do stopniowego odprężenia z epoki Gierka? Jakie miejsce zajmowała Polska w polityce „otwarcia na Wschód" generała de Gaulle’a? W... 74
  • Cytat tygodnia 17 sie 2008, 22:00 „Od 1968 r. minęło czterdzieści lat. Rosja nie może teraz postępować tak jak wtedy wobec Czechosłowacji" Condoleezza Rice, amerykańska sekretarz stanu, o wydarzeniach w Gruzji 74
  • Liderzy i maruderzy 17 sie 2008, 22:00 Najlepsi i najgorsi przywódcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej 76
  • Wspaniałe porażki Czechów 17 sie 2008, 22:00 Rosyjscy generałowie marzą o powtórce z 21 sierpnia 1968 roku 80
  • Pancerna dama 17 sie 2008, 22:00 Szefowa resortu obrony jest jedyną osobą, której boi się francuski prezydent 84
  • Jedwabna skała 17 sie 2008, 22:00 Wnuczka chasydów z Góry Kalwarii jest najpopularniejszym izraelskim politykiem 86
  • Olimpijska terapia Chin 17 sie 2008, 22:00 Chińczycy chętniej niż medale liczą, ile zarobią na olimpiadzie 88
  • Mowa międzynarodowa 17 sie 2008, 22:00 Najlepiej znają języki obce politycy z niewielkich krajów starej Europy 90
  • Pasaż 17 sie 2008, 22:00 92
  • Globalny bieg 17 sie 2008, 22:00 Jeden dzień, milion biegaczy, 25 miast i 25 wydarzeń muzycznych to założenia Nike+ Human Race – największego na świecie jednodniowego biegu, który odbędzie się 31 sierpnia. W metropoliach na całym świecie (m.in. Los Angeles,... 92
  • Zobacz, jak biegniesz 17 sie 2008, 22:00 Zaczęło się od iPoda połączonego z butami Nike. Zestaw Nike+ iPod Sport Kit monitoruje bieg i niczym osobisty trener mówi głosem z iPoda – m.in. jaki przebyło się dystans i ile spaliło kalorii. Teraz oprócz systemu... 92
  • Srebro olimpijskie 17 sie 2008, 22:00 W tych butach polscy lekkoatleci walczą na igrzyskach. Reebok Kuai Sprint mają kolory nawiązujące do chińskiej tradycji (np. czerń symbolizuje w chińskiej astrologii moc, siłę i wytrwałość). W butach Kuai Sprint zastosowano... 92
  • Przebieżka ze Stellą McCartney 17 sie 2008, 22:00 Ubrania projektowane przez Stellę McCartney dla marki adidas to niezawodny sposób na lans w siłowni. Teraz można się w nich lansować także podczas joggingu w plenerze – w jesienno‑zimowej kolekcji znajdziemy linię Running dla... 92
  • Codzienny trening 17 sie 2008, 22:00 Fani biegania mają przed sobą nie tylko Nike+ Human Race – wkrótce mogą się sprawdzić także podczas innych zawodów, m.in. Maratonu Warszawskiego (28 września). Warto więc zainwestować w dobre buty do codziennego treningu. Response... 92
  • Zegarek na serce 17 sie 2008, 22:00 Casio Phys CHR-100 pomaga dobrać optymalne tempo biegu. Czasomierz wyposażono w monitor pracy serca, który łączy się bezprzewodowo z paskiem zakładanym na klatkę piersiową. Sygnał dźwiękowy daje znać biegaczowi, gdy bicie serca... 92
  • Legalny dopalacz 17 sie 2008, 22:00 Ambitni amatorzy biegania, którzy chcą się sprawdzić podczas Nike+ Human Race, potrzebują sporo energii. Dostarczy im jej ActiFood, żel o smaku owocowym – całkiem legalny dopalacz. Zawiera on dużą dawkę witamin C, E i B1 i jest... 92
  • Górna półka - Księgi na zawsze utracone 17 sie 2008, 22:00 W powieści Borisa Akunina „F.M." trup ściele się gęsto. A wszystko z powodu rękopisu „Teoryjki", nieznanej powieści Fiodora Dostojewskiego. Choć „Teoryjka” jest dziełem wyobraźni Akunina, to emocje,... 95
  • Mistrzowie muzycznej marki 17 sie 2008, 22:00 Kilar i Górecki uratowali muzykę klasyczną przed nią samą 96
  • Masakra filmem animowanym 17 sie 2008, 22:00 Kreskówki to enklawa obsceny, ale i zdrowego rozsądku 100
  • Wencel gordyjski - Zawsze niech będzie słońce 17 sie 2008, 22:00 Polacy piszą listy do Władimira Putina 104
  • Ueorgan Ludu 17 sie 2008, 22:00 Igrzyska – Polska za Zimbabwe ale przed Górną Woltą 105
  • Krótko po wolsku - Na medal 17 sie 2008, 22:00 Na mistrzostwach krajów Azji i Pacyfiku, zwanych olimpiadą, nie ma cudów. W internetowej sondzie na temat szans Polaków przygniatającą przewagę zyskała odpowiedź, że nie zdobędziemy medalu. A właściwie, dlaczego miałoby być inaczej?... 105
  • Skibą w mur - Chała i drobna budowa ciała 17 sie 2008, 22:00 Po zdrobnieniach typu Donek i Gosiu czas na Ziobrusia, Schetynkę, Macierkę, Niesiołka, Piterkę i Palikotusia 106

  ZKDP - Nakład kontrolowany