Wspaniałe porażki Czechów

Wspaniałe porażki Czechów

Rosyjscy generałowie marzą o powtórce z 21 sierpnia 1968 roku
W chwili, gdy minister spraw zagranicznych Czech Karel Schwarzenberg i szefowa dyplomacji USA Condoleezza Rice podpisywali porozumienie o budowie amerykańskiej bazy radarowej w Brdach, w siedzibie Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (ČSSD) odbywała się konferencja prasowa. Wtedy to rosyjski gen. Jewgienij Bużinski, bez najmniejszego sprzeciwu ze strony Petra Hulínskiego (ministra obrony w gabinecie cieni socjaldemokratów) zagroził, że w wypadku ratyfikowania przez czeski parlament umowy z USA Kreml zareaguje działaniami odwetowymi.
„W Rosji cieszymy się z tego, że duża część Europy i czeskiej opinii publicznej jest przeciwna temu, by stawiano tu jakiś parasol antynuklearny" – stwierdził Bużinski. I dodał: „Nie zamierzamy was bombardować”. Według Alexandra Vondry, wicepremiera Czech ds. europejskich, ta sytuacja daje podstawy, by sądzić, że ČSSD znajduje się pod kontrolą rosyjskiego wywiadu wojskowego, w którym gość z Moskwy przez długie lata działał. Agenci Moskwy
W związku ze staraniami czeskiego rządu o umieszczenie amerykańskiej bazy w Brdach, w Czechach ostatnio wyraźnie zwiększyła się aktywność rosyjskiej agentury. Według informacji czeskiego kontrwywiadu, które przedostały się do mediów, część antyradarowych aktywistów otrzymuje pomoc finansową z Rosji. Nawet przeciętny Czech, który nie dysponuje takimi tajnymi danymi, wie, że ruch „Nie bazom" jest blisko związany z Komunistyczną Partią Czech i Moraw. Ugrupowanie to nie kryje swych prokremlowskich (i prochińskich) sympatii, a w przyszłości być może utworzy wspólny rząd z socjaldemokratami.
KPCziM to nie tylko ostatnia w Europie Środkowej niezreformowana, posttotalitarna partia. Komuniści to przede wszystkim kolaboranci, którzy przez dwadzieścia lat służyli Moskwie i jej władzom, okupującym Czechosłowację po inwazji w sierpniu 1968 r. W pogoni za głosami wyborców ČSSD w swojej retoryce coraz bardziej zbliża się do promoskiewskich komunistów. W opinii Bohumila Doležala, znanego czeskiego politologa i byłego doradcy Václava Klausa, socjaldemokraci wprawdzie otwarcie nie współpracują z Moskwą, jednak ich polityka kokietowania Kremla jest ryzykowna. „Niebezpieczeństwo tkwi nie w chęci ČSSD rozwijania sojuszu z Rosją, lecz w tym, że Czechy mogą się stać całkowicie bezbronne wobec rosyjskich ambicji mocarstwowych" – zauważył Doležal w wywiadzie dla tygodnika „Respekt”. 40 lat po wydarzeniach z sierpnia 1968 r. czeska polityczna bitwa o amerykański radar stanowi jakby ostatni akt radzieckiej okupacji, ostatnią próbę uniemożliwienia Pradze całkowitego wyzwolenia się spod wpływu Rosji.

Słowiański dąb
21 sierpnia 1968 r., najtragiczniejsza data w powojennych dziejach Czechosłowacji, po czterdziestu latach znowu skłania do pytań, na które, jak się wydawało, przez ostatnie dwie dekady demokratycznego państwa czeskiego zdążono już odpowiedzieć lub o nich zapomnieć. Rocznica sierpniowej okupacji, jak wszystkich innych ważniejszych porażek, ma dla Czech kluczowe znaczenie. Ostatnim starciem zbrojnym, w którym Czesi odnieśli zwycięstwo, a i to sporne, były wojny husyckie na początku XV wieku. Od tego czasu południowi sąsiedzi Polaków już tylko przegrywali, a jeśli znajdowali się po stronie zwycięzców, zawdzięczali to wyłącznie dziejowemu zrządzeniu losu (I wojna światowa) lub „wyzwoleniu" przez innych (II wojna światowa). W jednej ze sztuk niezwykle popularnego w Czechach, legendarnego już teatru Járy Cimrmana, najważniejsze rocznice w czeskiej historii określono trafnie jako „nasze wspaniałe porażki”.
Sierpień’68 to w czeskiej świadomości jedna z trzech największych klęsk narodowych. Do tej kategorii zalicza się również bitwę pod Białą Górą w roku 1621 (początek trzystuletniego panowania Habsburgów), układ monachijski i nazistowską okupację od września 1938 do 14 marca 1939. Porażki i ucisk ze strony Niemców były przez Czechów zawsze niejako wkalkulowane. Wydarzenia z lata 1968 r., oznaczające koniec demokratycznych reform Praskiej Wiosny i socjalizmu z ludzką twarzą, uznano za przełomowe, ponieważ wcześniej mało kto się spodziewał ataku ze strony Rosjan.
Od początku XIX wieku w kierunku Rosji, „wielkiego słowiańskiego dębu", z nadzieją spoglądali czescy działacze ruchu odrodzeniowego, politycy i zwykli obywatele, którzy wierzyli, że to właśnie Moskwa wyzwoli ich spod zwierzchnictwa Niemiec. Wielu czeskich polityków, w tym późniejszy premier Karel Kramář, chciało, by na czele odbudowanego Królestwa Czeskiego stanął rosyjski car. W okresie międzywojennym demokratyczna Czechosłowacja zawarła militarny pakt z ZSRR, na mocy którego Rosjanie mieli być jej głównym (obok Francuzów) sojusznikiem w konflikcie z nazistowskimi Niemcami.
Zamiast współpracy z Polską Edvard Beneš, czeski prezydent na uchodźctwie, wybrał w 1942 r. przymierze ze Stalinem. Żołnierzy radzieckich w Czechach w 1945 r. witano entuzjastycznie, jak wyzwolicieli. O wątpliwościach związanych z sowieckim przywódcą i komunizmem zapomniały nawet czechosłowackie partie demokratyczne, a w pierwszych powojennych latach „sojusz ze Związkiem Radzieckim" stał się dla większości tutejszych polityków głównym wyznacznikiem polityki zagranicznej. Gdy w 1947 r. Stalin nie życzył sobie, by Czechosłowacja przyjęła plan Marshalla, rząd w Pradze (wtedy jeszcze demokratyczny) zaraz odwołał wcześniejszą zgodę na współpracę z USA.

Cztery „S"
Większość Czechów nie przejrzała na oczy nawet po komunistycznym przewrocie w lutym 1948 r. Pucz przeprowadzono wprawdzie przy pomocy Moskwy (czechosłowacka stolica roiła się w owym czasie od radzieckich agentów), ale przynajmniej na zewnątrz sprawiał pozory „wewnętrznej sprawy" Czechosłowacji.
Praska Wiosna (1968) korzystająca w pewnym stopniu z doświadczeń węgierskiej rewolucji (1956) stanowiła próbę zmiany skostniałego komunizmu w system bardziej liberalny pod względem ekonomicznym i politycznym. W odróżnieniu od wydarzeń z Budapesztu, nie była ona w żaden sposób wymierzona w Związek Radziecki. Jedno z głównych haseł czeskiej fali „demokratyzacji ustroju" brzmiało: „Wszystko, do czego dążymy, można zawrzeć w czterech S – Socjalizm! Sojusz! Suwerenność! Swoboda!”. Sojusz odnosił się oczywiście do Związku Radzieckiego. Symbol Praskiej Wiosny, szef Komunistycznej Partii Czechosłowacji Słowak Alexander Dubček, urodził się, dorastał i skończył studia właśnie w ZSRR. Gdy w latach 60. wrócił do ojczyzny, według wspomnień świadków, częściej mówił po rosyjsku niż po słowacku.
Przez dwadzieścia lat od momentu obalenia komunizmu w listopadzie 1989 r. w Czechach odbyło się wiele debat dotyczących Praskiej Wiosny. Pojawiło się sporo opinii – od Václava Klausa, który twierdzi, że Praska Wiosna to jedynie efekt walki o władzę dwóch frakcji partii komunistycznej, aż po niepozbawiony podstaw pogląd, że był to złoty okres czeskiej (i słowackiej) kultury, jedności narodowej oraz obywatelskiego zrywu, bez wcześniejszych ani późniejszych analogii. Tym razem debaty niemal nie było. Jej brak nie może dziwić w sytuacji, gdy nawet ostatni z żyjących przywódców Praskiej Wiosny są świadomi tego, iż cel, który sobie kiedyś wyznaczyli, był nierealny. Według cytowanego już Bohumila Doležala tym, co zachowuje Praską Wiosnę i jej obraz w czeskiej świadomości narodowej, jest okupacja z 21 sierpnia 1968 r.: „Mamy przed oczyma jakiś zbiór bohaterskich czynów, a kompletnie nie zwracamy uwagi na fakt, że całe to wydarzenie jest pełne niedorzecznych idei".
W jednej sprawie nie przeprowadzono do tej pory żadnej poważnej publicznej dyskusji. Czesi lubią debatować o własnych porażkach, a zwłaszcza podkreślać, jak to pozostawieni przez sojuszników i cały świat nie mogli podjąć walki z wrogiem (w sierpniu 1968 r. opór postanowił stawić elitarny pułk desantowy, jednak szybko wrócił do koszar, nie oddawszy ani jednego strzału). Rzeczą, o której Czesi (choć z pewnością nie tylko oni) rozmawiają niechętnie, jest ich kolaboracja z okupantem. W związku z wydarzeniami z sierpnia 1968 r. próbowano wprawdzie osądzić autorów listu – prośby o „bratnią pomoc" (podpisanej przez grupę „neostalinowskich” komunistów), którą Sowieci tłumaczyli swoją inwazję, cała sprawa spaliła jednak na panewce.
Oprócz polityków, rządzących w czasach tzw. normalizacji, stali się nimi także sami przywódcy Praskiej Wiosny. Podpisali oni, jak to określił Pavel Kohout, „nikczemną kapitulację", a zanim skazali się na ostateczne potępienie, uczestniczyli w represjach wymierzonych przeciwko swym zwolennikom. Najbardziej haniebna rola przypadła tu Dubčekowi. Jako przewodniczący Zgromadzenia Federalnego podpisał on tzw. ustawę pałkową, legalizując tym samym zabijanie ludzi, skandujących jego nazwisko podczas demonstracji zorganizowanej w pierwszą rocznicę wkroczenia do Czech wojsk Układu Warszawskiego (21 sierpnia 1969 r.).

Gruzińskie memento
Z radzieckimi okupantami kolaborowali, w sensie historycznym, wszyscy ważniejsi czechosłowaccy przedstawiciele władz partyjnych i państwowych w latach 70. i 80. XX wieku. Zdrajców po II wojnie światowej wieszano lub przynajmniej zamykano w więzieniu. Po listopadzie 1989 r. kolaboranckiej Komunistycznej Partii Czechosłowacji nawet nie zdelegalizowano. Komuniści nadal zasiadają w czeskim parlamencie i liczą na to, że po kolejnych wyborach obejmą posady rządowe. Sieci agentów radzieckiej KGB w Czechach do dziś nie udało się zdekonspirować.
Największym wydarzeniem upamiętniającym rocznicę sierpnia 1968 r. będzie w Pradze rekonstrukcja wjazdu sowieckich czołgów na plac Wacława. Telewizja nada program dokumentujący pierwsze godziny okupacji. Równie dobrze mogłaby pokazać nagrane zaledwie kilka dni temu sceny z udziałem rosyjskich wojsk zajmujących Gruzję. Rosjanie i Kreml przez czterdzieści lat niewiele się zmienili. Wielu rosyjskich generałów wciąż marzy o powrocie ich armii do Pragi.
Okładka tygodnika WPROST: 34/2008
Więcej możesz przeczytać w 34/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 34/2008 (1339)

 • Na stronie - Pieski Moskwy 17 sie 2008, 22:00 Dlaczego niektórzy Polacy muszą się łasić wobec Rosji, podlizywać się jej, odgadywać jej życzenia i je spełniać? 3
 • Wprost od czytelników 17 sie 2008, 22:00 Państwo jak paserStanowczo protestuję przeciwko manipulacjom naszego rządu, który zapowiadał w swoich przedwyborczych obietnicach wyrównanie krzywd obywateli poprzez zwrócenie zagrabionego przez komunistów mienia prawowitym właścicielom.... 3
 • Polacy boją się agresji Rosji 17 sie 2008, 22:00 Opinia publiczna 6
 • Rakietowy parasol nad Polską 17 sie 2008, 22:00 Obrona 6
 • Defilada Kaczyńskiego 17 sie 2008, 22:00 Wojsko 6
 • Skaner 17 sie 2008, 22:00 6
 • Dossier 17 sie 2008, 22:00 „Jestem samą łagodnością. Na nikogo nie krzyczę"Radosław Sikorski w radiowej Trójce, odpowiadając na pytanie, czy krzyczał na swojego zastępcę Witolda Waszczykowskiego„Trzeba nosić nakrycia głowy w słońcu, to wtedy... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Kaczyński poświęca figury 17 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Dariuszem Lipińskim, posłem Platformy Obywatelskiej, organizatorem turniejów szachowych 8
 • Ludzie 17 sie 2008, 22:00 Winehouse ucieka z odwykuBrytyjska wokalistka Amy Winehouse została gwiazdą kontrowersyjnej gry komputerowej „Escape From Rehab". Polega ona na uciekaniu z kliniki odwykowej. W rzeczywistości Winehouse zmaga się z uzależnieniem od... 8
 • Dziewice z odzysku 17 sie 2008, 22:00 Obyczaje 8
 • Zapytaj wprost - Aleksander Gudzowaty 17 sie 2008, 22:00 Nie głosowałem na żadną partię 12
 • Poczta 17 sie 2008, 22:00 Polityka Airlines 14
 • Playback 17 sie 2008, 22:00 Szef Klubu Parlamentarnego SLD Wojciech Olejniczak i wiceprzewodnicząca SLD Katarzyna Piekarska 14
 • Wprost przeciwnie - Polski kontratak 17 sie 2008, 22:00 Rząd wrócił z dalekiej podróży i nawiązał z powrotem kontakt z rzeczywistością 15
 • Z życia koalicji 17 sie 2008, 22:00 Wydawało nam się, że największy ubaw z polskiej polityki mają sami Polacy. Otóż – chyba nie. Dowiedzieliśmy się, że po turecku słowo „platform" oznacza dokładnie „wielkie cycki". Zaś słowo „pis"... 16
 • Z życia opozycji 17 sie 2008, 22:00 Zanim zaczniemy sobie tradycyjnie pokpiwać, musimy niestety wyznać, że w tym tygodniu prezydent Kaczyński zostanie potraktowany inaczej niż zwykle. Należymy bowiem do tych prymitywnych rusofobów, którzy z podziwem patrzyli na prezydencką... 17
 • Adolf Putin 17 sie 2008, 22:00 Rosja nie produkuje niczego prócz broni i żołnierzy podbijających nierosyjskie terytoria 18
 • Czy Polska ocali Gruzję? 17 sie 2008, 22:00 Moskwa jest gotowa do rozlewu krwi, aby udaremnić członkostwo w NATO Gruzji i Ukrainy 20
 • Putinowładztwo 17 sie 2008, 22:00 Można się spodziewać masowych regresji przeciwko Gruzinom mieszkającym w Rosji, a może nawet pogromów 24
 • Krokodyl żarłoczny 17 sie 2008, 22:00 Gdy Moskwa na coś się obrusza i czymś grozi, to znaczy, że sama się tego boi 25
 • Rosyjska szkoła bezprawia 17 sie 2008, 22:00 Prawo międzynarodowe pozwala Gruzji domagać się odszkodowań od Rosji i ukarania jej przywódców 26
 • Nowy książę 17 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Ludwikiem Dornem, posłem PiS, byłym marszałkiem Sejmu 28
 • Domowa narkofabryka 17 sie 2008, 22:00 W Polsce kwitnie produkcja narkotyków z legalnie nabytych półproduktów 32
 • Podsłuch totalny 17 sie 2008, 22:00 Aby być pewnym, że nikt nas nie podsłuchuje, trzeba się pozbyć wszystkich elektronicznych urządzeń 36
 • Postać tygodnia - Piotr Nurowski 17 sie 2008, 22:00 Niezatapialny 38
 • Wprost z blogu 17 sie 2008, 22:00 MediaKto nas wrzuca do rynsztoka?Rybitzky www.rybitzky.salon24.plTomasz Sekielski dziwi się niskiemu poziomowi debaty publicznej w Polsce. Jego zdaniem, to oczywista wina polityków. Nasze polityczne „elity" skupiają się na... 39
 • Trójka bez sternika 17 sie 2008, 22:00 40
 • Realizm podatkowy 17 sie 2008, 22:00 Wprowadzenie jednolitego podatku liniowego dla przedsiębiorców zwiększyło dochody budżetuNa świecie, gdy gospodarka się rozwija, przybywa ludzi bogatych. W Polsce jest zgoła odwrotnie. Bogatym w rozumieniu skarbu państwa jest ten, kto... 40
 • Hymn miłości 17 sie 2008, 22:00 Polska staje sie drugą Brazylią. gdzie słowo mañana wyjaśnia wszystko „Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić…" – te słowa piosenki wykonywanej przez Ryszarda Rynkowskiego mogłyby być... 40
 • Medalowy bojkot 17 sie 2008, 22:00 Pojechalismy na Olimpiadę, ale za to oszczędnie zdobywamy medale!Polacy! Nic się nie stało! To, co robicie, jest godne najwyższego uznania! Olimpijczycy! Przecież nawiązujecie do szczytnych idei „Solidarności". Pojechaliśmy na... 40
 • Ryba po polsku - Gumniana polityka 17 sie 2008, 22:00 Magdalena Środa wie, kim jest Glucksmann, a Glucksmann raczej nigdy nie słyszał o Środzie 41
 • Giełda 17 sie 2008, 22:00 42
 • Łaska fiskusa 17 sie 2008, 22:00 Ministerstwo Finansów chce przekazać szpitalom dotację odpowiadającą wysokości VAT pobranego od SMS-ów przesłanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory urzędnicy twierdzili, że nie ma mowy o zwrocie VAT za SMS-y,... 42
 • Strach szejków 17 sie 2008, 22:00 Gdy rosyjskie lotnictwo usiłowało zbombardować gruzińskie rurociągi, aby podbić ceny ropy, jej producenci z Płw. Arabskiego zwiększyli dostawy. Arabia Saudyjska zwiększyła dzienne wydobycie ropy co najmniej o 100 tys. baryłek. Naftowi... 42
 • Złodzieje firm 17 sie 2008, 22:00 Niedawno „Wprost" zwracał uwagę na zastraszanie polskich przedsiębiorców i „siłowe" przejęcia ich firm na Ukrainie przez tamtejszych biznesmenów i gangsterów. Po naszym artykule takie problemy zgłasza coraz więcej... 42
 • Prawdziwa jak reklama 17 sie 2008, 22:00 Czy bez dodania tego środka nasza pralka zmieni się w złom? Czy butelka tego płynu pozwoli pozmywać po trzech weselach? Czy na tej lokacie zarobimy 10 proc.? Aż 48 proc. Polaków wierzy reklamom. Daleko nam do podejrzliwości Duńczyków,... 42
 • Mistrzowie zarabiania 17 sie 2008, 22:00 Złoty medal w dyscyplinie biznesu mógłby zdobyć koncern GE. Jeden z głównych sponsorów igrzysk w Pekinie zdobył ponad 400 kontraktów wartych 700 mln USD na projekty infrastrukturalne w Chinach. Należąca do GE grupa medialna NBC... 42
 • Najtańszy, ale droższy 17 sie 2008, 22:00 Hinduski koncern Tata Motors nie dotrzymał słowa i jeszcze zanim jego najtańszy samochód świata Tata Nano pojawił się na rynku, podniósł jego cenę. Tata tłumaczy decyzję rosnącymi cenami surowców, zwłaszcza stali. Mimo podwyżki i... 42
 • Karciany afrodyzjak 17 sie 2008, 22:00 Banki dożywotnio uzależniają nas od kart kredytowych 44
 • Milion w Polaku 17 sie 2008, 22:00 Wartość życia przeciętnego Amerykanina spadła ostatnio o milion dolarów. Ile kosztuje życie obywatela RP? 48
 • Eksplozja średniaków 17 sie 2008, 22:00 70 milionów ludzi dołącza co roku do globalnej klasy średniej 52
 • Wojna Ambanich 17 sie 2008, 22:00 Najbogatsi bracia świata wciągnęli w rodzinną waśń całe Indie 54
 • 2x2=4 Lewicowa prawica 17 sie 2008, 22:00 Cechą polskiej sceny politycznej jest obecnie nie ekstremizm, lecz oportunizm światopoglądowy 57
 • Know-how 17 sie 2008, 22:00   58
 • Piknik dla wzroku 17 sie 2008, 22:00 Dzieci, które spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, rzadziej niż inne cierpią na krótkowzroczność, nawet jeśli potem długo się uczą. Dowiedli tego uczeni z University of Sydney. U dwunastolatków, które spędzają poza domem... 58
 • Papryka uzbrojona 17 sie 2008, 22:00 Jednych zwabić, innych odstraszyć – to taktyka papryki chilli. W porze dojrzewania owoców roślina zbroi się przeciw atakowi grzybów i owadów, nasycając czerwone strąki piekącą i hamującą wzrost mikroorganizmów kapsaicyną. Jak... 58
 • Kangurzyca ekologiczna 17 sie 2008, 22:00 Zmiana diety Australijczyków znacznie obniży emisję gazów cieplarnianych – dowodzi dr George Wilson. I proponuje zamiast owiec i bydła hodować kangury. Te skoczne zwierzaki nie należą do przeżuwaczy, więc w ich żołądkach nie... 58
 • Atrakcja fabryczna 17 sie 2008, 22:00 Stara fabryka zapałek w Częstochowie, produkcja papieru czerpanego w Dusznikach Zdroju,browar w Tychach, samodzielne odkuwanie minerałów z nieczynnej kopalni. Podróż tropem technicznych zabytków – mostów, latarni, gazowni, kopalni... 58
 • Bieg po zdrowie 17 sie 2008, 22:00 Chcesz się wolniej starzeć i być zdrowszy – uprawiaj jogging. Najlepiej codziennie – proponują naukowcy. Badania prowadzono na 500 biegaczach przez ponad 20 lat i rozpoczęto, gdy ochotnicy mieli po 50 lat. Ujawniono, że jako... 58
 • Kobieta podwójna 17 sie 2008, 22:00 Panie zmieniają orientację seksualną równie łatwo jak pracę 60
 • Końska inteligencja 17 sie 2008, 22:00 Miarą inteligencji jest skuteczność w rozwiązywaniu realnych problemów, a nie wysokie IQ 64
 • Przystanek Księżyc 17 sie 2008, 22:00 Nasz naturalny satelita stał się celem pożądania politycznego, naukowego, technologicznego, gospodarczego i propagandowego 66
 • Bratnia agresja 17 sie 2008, 22:00 Przywódcy PRL wymusili na polskich żołnierzach gotowość do zabijania i umierania w imię sowieckiego imperium 70
 • Bez granic 17 sie 2008, 22:00 74
 • Świat pod bronią 17 sie 2008, 22:00 W ostatnich pięciu latach niemal cały światowy rynek handlu bronią zmonopolizowało pięć krajów. Tak wynika z najnowszego raportu ogłoszonego przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Według ekspertów SIPRI,... 74
 • Guantanamo w Hollywood 17 sie 2008, 22:00 George Clooney zamierza nakręcić film o Salimie Hamdanie, osobistym kierowcy Osamy bin Ladena i pierwszym więźniu przesłuchiwanym w bazie w Guantanamo. Clooney kupił prawa do wykorzystania książki Jonathana Mahlera „Wyzwanie",... 74
 • Boski gronostaj 17 sie 2008, 22:00 Papież Benedykt XVI naraził się obrońcom praw zwierząt. Niezadowolenie włoskich ekologów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ochrony Praw Zwierząt i Środowiska wywołało zamiłowanie papieża do gronostajowych futer. Benedykt XVI powrócił... 74
 • Książka - Oś przez żelazną kurtynę 17 sie 2008, 22:00  Jak przebiegała ewolucja stosunków między Warszawą a Paryżem od apogeum zimnej wojny do stopniowego odprężenia z epoki Gierka? Jakie miejsce zajmowała Polska w polityce „otwarcia na Wschód" generała de Gaulle’a? W... 74
 • Cytat tygodnia 17 sie 2008, 22:00 „Od 1968 r. minęło czterdzieści lat. Rosja nie może teraz postępować tak jak wtedy wobec Czechosłowacji" Condoleezza Rice, amerykańska sekretarz stanu, o wydarzeniach w Gruzji 74
 • Liderzy i maruderzy 17 sie 2008, 22:00 Najlepsi i najgorsi przywódcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej 76
 • Wspaniałe porażki Czechów 17 sie 2008, 22:00 Rosyjscy generałowie marzą o powtórce z 21 sierpnia 1968 roku 80
 • Pancerna dama 17 sie 2008, 22:00 Szefowa resortu obrony jest jedyną osobą, której boi się francuski prezydent 84
 • Jedwabna skała 17 sie 2008, 22:00 Wnuczka chasydów z Góry Kalwarii jest najpopularniejszym izraelskim politykiem 86
 • Olimpijska terapia Chin 17 sie 2008, 22:00 Chińczycy chętniej niż medale liczą, ile zarobią na olimpiadzie 88
 • Mowa międzynarodowa 17 sie 2008, 22:00 Najlepiej znają języki obce politycy z niewielkich krajów starej Europy 90
 • Pasaż 17 sie 2008, 22:00 92
 • Globalny bieg 17 sie 2008, 22:00 Jeden dzień, milion biegaczy, 25 miast i 25 wydarzeń muzycznych to założenia Nike+ Human Race – największego na świecie jednodniowego biegu, który odbędzie się 31 sierpnia. W metropoliach na całym świecie (m.in. Los Angeles,... 92
 • Zobacz, jak biegniesz 17 sie 2008, 22:00 Zaczęło się od iPoda połączonego z butami Nike. Zestaw Nike+ iPod Sport Kit monitoruje bieg i niczym osobisty trener mówi głosem z iPoda – m.in. jaki przebyło się dystans i ile spaliło kalorii. Teraz oprócz systemu... 92
 • Srebro olimpijskie 17 sie 2008, 22:00 W tych butach polscy lekkoatleci walczą na igrzyskach. Reebok Kuai Sprint mają kolory nawiązujące do chińskiej tradycji (np. czerń symbolizuje w chińskiej astrologii moc, siłę i wytrwałość). W butach Kuai Sprint zastosowano... 92
 • Przebieżka ze Stellą McCartney 17 sie 2008, 22:00 Ubrania projektowane przez Stellę McCartney dla marki adidas to niezawodny sposób na lans w siłowni. Teraz można się w nich lansować także podczas joggingu w plenerze – w jesienno‑zimowej kolekcji znajdziemy linię Running dla... 92
 • Codzienny trening 17 sie 2008, 22:00 Fani biegania mają przed sobą nie tylko Nike+ Human Race – wkrótce mogą się sprawdzić także podczas innych zawodów, m.in. Maratonu Warszawskiego (28 września). Warto więc zainwestować w dobre buty do codziennego treningu. Response... 92
 • Zegarek na serce 17 sie 2008, 22:00 Casio Phys CHR-100 pomaga dobrać optymalne tempo biegu. Czasomierz wyposażono w monitor pracy serca, który łączy się bezprzewodowo z paskiem zakładanym na klatkę piersiową. Sygnał dźwiękowy daje znać biegaczowi, gdy bicie serca... 92
 • Legalny dopalacz 17 sie 2008, 22:00 Ambitni amatorzy biegania, którzy chcą się sprawdzić podczas Nike+ Human Race, potrzebują sporo energii. Dostarczy im jej ActiFood, żel o smaku owocowym – całkiem legalny dopalacz. Zawiera on dużą dawkę witamin C, E i B1 i jest... 92
 • Górna półka - Księgi na zawsze utracone 17 sie 2008, 22:00 W powieści Borisa Akunina „F.M." trup ściele się gęsto. A wszystko z powodu rękopisu „Teoryjki", nieznanej powieści Fiodora Dostojewskiego. Choć „Teoryjka” jest dziełem wyobraźni Akunina, to emocje,... 95
 • Mistrzowie muzycznej marki 17 sie 2008, 22:00 Kilar i Górecki uratowali muzykę klasyczną przed nią samą 96
 • Masakra filmem animowanym 17 sie 2008, 22:00 Kreskówki to enklawa obsceny, ale i zdrowego rozsądku 100
 • Wencel gordyjski - Zawsze niech będzie słońce 17 sie 2008, 22:00 Polacy piszą listy do Władimira Putina 104
 • Ueorgan Ludu 17 sie 2008, 22:00 Igrzyska – Polska za Zimbabwe ale przed Górną Woltą 105
 • Krótko po wolsku - Na medal 17 sie 2008, 22:00 Na mistrzostwach krajów Azji i Pacyfiku, zwanych olimpiadą, nie ma cudów. W internetowej sondzie na temat szans Polaków przygniatającą przewagę zyskała odpowiedź, że nie zdobędziemy medalu. A właściwie, dlaczego miałoby być inaczej?... 105
 • Skibą w mur - Chała i drobna budowa ciała 17 sie 2008, 22:00 Po zdrobnieniach typu Donek i Gosiu czas na Ziobrusia, Schetynkę, Macierkę, Niesiołka, Piterkę i Palikotusia 106

ZKDP - Nakład kontrolowany