Kiedy zabraknie nam gazu

Kiedy zabraknie nam gazu

Połowę potrzebnego w Polsce gazu trzeba było czerpać ze źródeł krajowych i zapasów. Tak było w kulminacyjnym dniu kryzysu – 7 stycznia. Gdyby mrozy nie zelżały, a rosyjsko-ukraiński konflikt przeciągnął się na kilka tygodni, nasze zapasy gazu (mniej więcej 1,2 mld m3) wyczerpałyby się znacznie wcześniej niż po teoretycznych dwóch miesiącach. Nawet tak dramatyczna sytuacja nie skłania naszych polityków, aby kiwnęli palcem w sprawie zapewnienia trwałego bezpieczeństwa 6,4 mln odbiorców gazu w Polsce.
Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak (PSL) do ostatniej chwili zwlekał z podpisaniem przyjętego 6 stycznia rozporządzenia rządu umożliwiającego czasowe ograniczenie dostaw gazu do dużych zakładów przemysłowych – dowiedział się „Wprost". Bał się o to, jak zapowiedź cięcia dostaw może być przyjęta przez opinię publiczną. To syndrom wszystkich naszych polityków, traktujących sprawy energetyczne jak gorący kartofel, który może zwichnąć ich kariery, więc trzeba go podrzucić następcom. Tymczasem problem ten wymaga szybkich i zdecydowanych działań. Dotychczas nie było i nie ma zagrożenia dla przeciętnych obywateli. Zapotrzebowanie gospodarstw domowych na gaz wynosi 3,5-3,6 mld m3 rocznie, a w kraju wydobywamy rocznie 4,3 mld m3 błękitnego paliwa. Z własnych zasobów jesteśmy więc w stanie pokryć zapotrzebowanie indywidualnych odbiorców gazu. Nawet przepisy formalnie zabraniają ograniczania dostaw dla rodzin. Tyle że w najgorszym scenariuszu (jak w Bułgarii lub Serbii – ze stuprocentowym uzależnieniem od rosyjskiego gazu i śladowymi jego zapasami) żadne prawo nie przeszkodzi w podjęciu koniecznych działań dla ratowania całego systemu gazowego.
Około 60 proc. zużywanego w Polsce gazu wykorzystują przedsiębiorstwa (najwięcej – 900 mln m3 rocznie – Zakłady Azotowe Puławy). Tym razem zostało wprowadzone ograniczenie zużycia gazu dla PKN Orlen (o 25 proc.) i ZA Puławy (o 12,5 proc.), ale generalnie obowiązuje pierwszy, najwyższy stopień zasilania gazem. Płocki koncern przerzucił się na olej opałowy, ale puławskie zakłady musiały ograniczyć produkcję (częściowo zrobiły to już wcześniej z powodu kryzysu gospodarczego).
Gdyby gazowa wojna rozgorzała na dobre i stracilibyśmy dostawy ze Wschodu (kontrolowanymi przez Rosję gazociągami otrzymujemy 8,8 mld m3 gazu rocznie – 63 proc. całego zapotrzebowania), sytuacja stałaby się dramatyczna. Należałoby bowiem zapewnić – przy 10. stopniu zasilania – minimalne dostawy dla przemysłu, aby uniknąć zniszczenia linii technologicznych (w wypadku huty szkła, korzystającej z gazu jako źródła ciepła, całkowite wstrzymanie dostaw groziłoby rozsadzeniem pieca hutniczego). Musielibyśmy również utrzymywać minimalne ciśnienie gazu w rurociągach, aby zapobiec ich dewastacji.
Mając jedynie zasoby gazu wydobywanego w Polsce i rezerwy, trzeba by przeznaczyć ich część na podtrzymanie gospodarki w ruchu. Groźba, że zabraknie go dla części prywatnych użytkowników, byłaby wtedy realna. Tym bardziej że w zimie zużycie gazu jest większe, a jego przesył trudniejszy. W wypadku podziemnych magazynów (w trakcie obecnego kryzysu poziom ich wypełnienia spadł z 90 do 80 proc.) im więcej gazu się z nich pobiera i im niższe panują temperatury, tym trudniej i wolniej idzie wytłaczanie kolejnych partii gazu.
Politycy przekonują, że to fikcyjny scenariusz. Rząd zapewnia, że choć przestał płynąć gaz z kierunku ukraińskiego (w ramach kontraktu krótkoterminowego z firmą RosUkrEnergo, należącą w połowie do Gazpromu), to nie ma przerw w dostawach gazociągiem jamalskim przez Białoruś. Przez Ukrainę dociera do nas 40 proc. importowanego rosyjskiego gazu, przez Białoruś – reszta. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki twierdzą też, że część wstrzymanych dostaw gazu dla Polski z kierunku ukraińskiego przekierowali na białoruski. „Z punktu widzenia ogólnego bilansu dostaw nie ma problemu, bo tylko zostały zmienione kierunki i punkty wejścia gazu do polskiego systemu" – uspokajał Waldemar Pawlak 3 stycznia. To nonsens. Podobny jak stwierdzenie szefa MSZ Radosława Sikorskiego, że rząd chce zabezpieczyć nas przed przerwami dostaw gazu, przekonując Moskwę do puszczenia przez Polskę drugiej nitki Gazociągu Jamalskiego. Z jej wybudowania Rosjanie nie wywiązali się od 1993 r. i nadal nie zamierzają tego zrobić.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zwróciło się 7 stycznia 2009 r. do Gazpromu, z którym ma umowę do 2022 r., o interwencyjne dostawy Gazociągiem Jamalskim przez Białoruś. Natychmiast przyszła odmowa – dowiedział się „Wprost". Mitem jest więc możliwość przekierowania części dostaw do innej rury. Mitem jest też bezpieczeństwo dostaw przez Białoruś. Dziś Rosja dostarcza gaz na Białoruś mimo braku umowy na 2009 r. między Gazpromem i białoruskim Biełtransgazem. Jej szczegóły zostały już dogadane, ale sytuacja nie jest pewna. Zwłaszcza jeśli pamięta się o odcięciu przez Rosję dostaw na Białoruś na początku 2004 r. i zażegnaniu w ostatniej chwili kolejnego konfliktu Moskwy z Mińskiem w końcu 2006 r. Wygaszenie obecnego kryzysu nie zmienia więc naszej sytuacji na dłuższą metę. Kreml niemal tradycyjnie już organizuje gazowe ofensywy na sąsiadów w okolicach Nowego Roku lub prawosławnego Bożego Narodzenia, więc za rok możemy się spodziewać nowego kryzysu.
Uderzające jest to, że tym razem najbardziej poszkodowane wstrzymaniem tranzytu gazu zostały Serbia, Słowacja, Węgry, Bułgaria i Austria. Czyli kraje prowadzące przyjazną Rosji politykę, w których Gazprom ma liczne interesy. To wskazuje, że Kreml przekroczył już Rubikon – czy to ze względów politycznych, czy ekonomicznych – i nie ma sentymentu nawet dla swoich sojuszników. Mamienie w tej sytuacji Polaków przez polityków opowieściami o tym, że my jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym kontrahentem, więc nam Rosja na pewno nie zgotuje tego co Ukrainie, jest przejawem naiwności albo – twierdzą niektórzy – swoistego sabotażu.
Mając tak niepewnego, a zarazem kluczowego partnera jak Rosja (czysto rosyjski gaz pokrywa prawie 47 proc. naszego zużycia gazu), na kuriozum zakrawa fakt, na jakie warunki godzimy się przy zakupie błękitnego paliwa. Cena, którą płacimy Gazpromowi za gaz, jest tajemnicą, ale sami urzędnicy przyznają, że nie można wykluczyć, iż płacimy więcej niż bogate kraje Europy Zachodniej. Potwierdza to pośrednio analiza cen dla odbiorców gazu w Polsce. Jak wynika z danych portalu Energy.eu i Eurostatu, ceny gazu w Polsce należą do najwyższych w Europie. To cena uzależnienia od dostaw z Rosji i nieudolności polskich polityków.
Symbolem tego, jak politycy dbają o nasze bezpieczeństwo energetyczne, stał się Marek Pol, minister infrastruktury w rządzie Leszka Millera. W 2003 r. „Wprost" ujawnił treść skandalicznego protokołu dodatkowego do polsko-rosyjskiej umowy gazowej, który „wynegocjował" Pol. Zgodziliśmy się w nim m.in. na postępujące obniżki opłat, które Gazprom wnosi za tranzyt gazu przez Polskę (z 2,74 USD za przesył 1000 m3 na odległość 100 km do 1 USD w latach 2014-2019). W ostatnich latach, gdy ceny gazu na świecie sięgnęły szczytu, rosyjski gigant zarobił krocie na eksporcie gazu, płacąc nam za jego przesył coraz mniej. Grzech zaniechania obarcza wszystkie rządy po 1989 r., z wyjątkiem rządu Jerzego Buzka, który pierwszy usiłował pozyskać gaz z Danii i Norwegii, ale zabrakło mu czasu, żeby to sfinalizować. Nadzieja, iż rząd Tuska rozwiąże problem dywersyfikacji dostaw (i gazu, i ropy), właśnie się rozwiewa.
Rok 2008 r. był czasem zaniechania realizacji gotowych projektów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski: budowy gazociągu Baltic Pipe z Danii, za pośrednictwem którego możliwy byłby import surowca z Norwegii, oraz terminalu na gaz skroplony (LNG) w Świnoujściu. To projekty odziedziczone po PiS, lecz oficjalnie poparte przez rząd PO-PSL. Symptomatyczne było odejście w kwietniu 2008 r. w niejasnych okolicznościach wiceministra gospodarki Eugeniusza Postolskiego, który odpowiadał za bezpieczeństwo energetyczne. Pewnie ani premier Tusk, ani wicepremier Pawlak nie chcieliby opowiadać ze szczegółami, jak „skutecznie" Postolski negocjował w Rzymie z przedstawicielami OPEC dostawy morzem LNG do planowanego gazoportu w Świnoujściu, które mają nas uniezależnić od importu z Rosji. Po jego odejściu pół roku trwał wakat na tym stanowisku, a kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego sprawy pozostawiono bez nadzoru. Równolegle politycy koalicji PO-PSL, w tym wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld (PO), wygłaszali niefrasobliwie sądy („najpierw liberalizacja, a potem dywersyfikacja") i martwili się, czy zapasy paliw i gazu nie zostały ustalone za wysoko i czy nie są zbyt dużym obciążeniem dla koncernów. Powstał paraliż decyzyjny, gdy premier postanowił „obejść" PSL i powołał własny zespół ds. bezpieczeństwa energetycznego, który od początku był martwy z powodu obstrukcji wciąż konstytucyjnie odpowiedzialnego za te kwestie Waldemara Pawlaka.
Trudno zdjąć odpowiedzialność za taki stan rzecz z premiera i rządu jako całości, zwłaszcza po przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały o likwidacji pełnomocnika rządu ds. dywersyfikacji. Politycy rządzącej koalicji skupili się na fantazjowaniu o gazyfikacji węgla, zamiast realizować gotowe już projekty. Co gorsza, podjęto działania na rzecz projektów de facto uniemożliwiających realne zróżnicowanie źródeł dostaw gazu. Przy braku sprzeciwu ze strony rządu PGNiG zaplanował budowę gazociągów łączących Polskę z Niemcami i Austrią (przez Czechy). Realizacja tego pomysłu przy wsparciu rządu byłaby równoznaczna z wiarą polityków w to, że w razie kolejnych przerw w dostawach gazu z Rosji surowiec będzie można pozyskać z kierunku południowego (austriacki hub gazowy w Baumgarten, kontrolowany w 50 proc. przez Gazprom) lub zachodniego (Niemcy, uzależnione w 39 proc. od rosyjskiego surowca). Czyli że będzie możliwe sprowadzanie rosyjskiego gazu z krajów, w których w kryzysowej sytuacji także go zabraknie. Wybudowanie takich połączeń oznaczałoby też, że realizacja innych projektów, wcześniej zatwierdzonych, nie będzie miała już sensu (na polskim rynku nie ma miejsca na więcej niż jeszcze około 5 mld m3 gazu).
Realizację najważniejszych projektów dywersyfkacyjnych – budowy krótkiego gazociągu do Danii i terminalu LNG w Świnoujściu zlecono pierwotnie PGNiG, a potem Gaz-Systemowi. Ale nie są one realizowane. W 2007 r. zaplanowano zakończenie budowy podmorskiego gazociągu Baltic Pipe na 2010 r. Za jego pośrednictwem przesyłane byłoby 2,5-3 mld m3 gazu z norweskiego szelfu kontynentalnego. Stracono już rok i wspomniany termin jest nierealny. Rząd Tuska po raz drugi – po gabinecie Leszka Millera – może więc pogrzebać ideę pozyskania skandynawskiego gazu.
Gdyby Miller nie zablokował wejścia w życie umowy na dostawy gazu zawartej za rządów AWS przez PGNiG z konsorcjum norweskich firm, już w 2008 r. gazociągiem do polskiego wybrzeża płynęłoby 5 mld m3 gazu ziemnego i nie balibyśmy się dziś, czy zabranie nam gazu w kuchenkach. Taka sama inercja panuje w wypadku projektu budowy gazoportu w Świnoujściu. Gdyby rząd PO-PSL cokolwiek robił, już w 2011 r. do terminalu LNG mógłby przypłynąć pierwszy gazowiec. Tymczasem już się mówi, że opóźnienia w projektowaniu przesuną datę uruchomienia gazoportu na 2013 r.
Niezależnie od tego, jak zakończy się najnowsza odsłona rosyjsko-ukraińskiej wojny gazowej, powinniśmy pamiętać, że nasze „partnerstwo energetyczne" z Rosją to związek łączący alkoholika z jedynym w okolicy sklepem monopolowym. To dlatego wicepremier Pawlak musi dziś spolegliwie twierdzić, że nie powinniśmy się opowiadać po żadnej stronie obecnego konfliktu. Przecież w grudniu 2009 r. skończy się nam kontrakt z powiązaną z Gazpromem spółką RosUkrEnergo na dostawę 2,5 mld m3 gazu rocznie. I tylko od Rosjan zależy, czy będziemy mogli uzupełnić ten brak, i za jaką cenę. Na dodatek Rosja zrobi wszystko, by obecny kryzys wykorzystać do przekonania unijnych polityków, że należy przyspieszyć budowę gazociągów, które ominą ukraińskich „złodziei" (a przy okazji także Polskę) i dotrą bezpośrednio do Europy Zachodniej (chodzi o Gazociąg Północny przez Morze Bałtyckie do Niemiec i Gazociąg Południowy przez Morze Czarne i Bałkany do Austrii i Włoch).
Prawie dwa miesiące temu Rosjanie zasygnalizowali, że z uwagi na krach gospodarczy potrzebują wsparcia finansowego unii dla realizacji tych projektów. Nie ma się co łudzić, że takie argumenty nie padną w Brukseli na podatny grunt. Dlatego zamiast oglądać się na unię i wyczekiwać oznak pojawienia się wreszcie wspólnej polityki energetycznej, powinniśmy jak najszybciej zrealizować własne projekty dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. Zanim przyjdą kolejne święta i zabawa zacznie się od nowa, tyle że – jak wskazuje dotychczasowa logika działań Kremla – w jeszcze większej skali.


Dywersyfikacyjna klęska

Sierpień 1993 – rząd Hanny Suchockiej podpisuje z Rosją porozumienie o budowie dwóch nitek Gazociągu Jamalskiego.

Luty 1995 – Marek Pol, minister przemysłu w rządzie Waldemara Pawlaka, podpisuje polsko-rosyjski protokół międzyrządowy, zawierający harmonogram budowy dwóch nitek gazociągu jamalskiego. Druga nitka ma powstać do 2001 r. Z pierwszej nitki Polska ma prawo odbierać do 2,9 mld m3 gazu.

Wrzesień 1996 – PGNiG zawiera 25-letni kontrakt z Gazpromem na dostawy gazu do Polski.

Wrzesień 1999 – dwa lata po terminie zostaje ukończona budowa pierwszej nitki Gazociągu Jamalskiego. Budowa drugiej stoi.

Grudzień 1999 – Gazprom oficjalnie proponuje Polsce uczestnictwo w budowie nowego gazociągu omijającego Ukrainę.

Maj 2001 – rząd premiera Jerzego Buzka prosi Rosjan o zajęcie stanowiska w sprawie dokończenia budowy drugiej nitki Gazociągu Jamalskiego. Nie otrzymuje odpowiedzi.

Czerwiec – wrzesień 2001 – PGNiG podpisuje umowy na dostawy gazu z Danii i Norwegii. Wynegocjowano kontrakt z Dansk Olie og Naturgas (DONG) na budowę 230 km gazociągu, który połączyłby Stevens w Danii z Niechorzem w Polsce. Zgodnie z umową od końca 2003 r. kupowalibyśmy 2 mld m3 duńskiego gazu rocznie, a od 2007 r. także 5 mld m3 gazu z Norwegii. Duńczycy zgodzili się pokryć dwie trzecie kosztów budowy gazociągu, szacowanych na 335 mln euro. Rozmowy zostają zawieszone po dojściu do władzy SLD.

Luty 2003 – Marek Pol, minister infrastruktury w rządzie Millera, podpisuje dodatkowy protokół do polsko-rosyjskiej umowy z 1993 r. Ogranicza on dostawy rosyjskiego gazu do Polski. W protokole zapisano też obniżkę opłat za transport surowca Gazociągiem Jamalskim przez Polskę. Zarabiają na tym Rosjanie, bo do nich należy 85 proc. przesyłanego tą trasą gazu.

Październik 2003 – po wynegocjowaniu niższych dostaw gazu z Rosji okazuje się, że zabraknie nam gazu. PGNiG musi go dokupić. Wybiera na dostawcę firmę EuralTransGas. Jak się okaże, Departament Sprawiedliwości USA podejrzewa, że ukrywa się za nią rosyjska mafia. Prawidłowość procedur ze względu na pojawiające się zarzuty korupcji bada od 2006 r. katowicka prokuratura.

Czerwiec 2004 – afera, która wybucha wokół firmy ETG (okolicznościami powstania spółki intersują się FBI i Interpol), doprowadza do powstania w jej miejsce firmy RosUkrEnergo, zarejestrowanej w Szwajcarii. Przejmuje ona najważniejsze kontrakty ETG, w tym interesy na polskim rynku. Sierpień 2005 – tuż przed wyborami, po których SLD traci władzę, RosUkrEnergo podpisuje kontrakt na dostawy gazu dla PGNiG.

Kwiecień 2006 – media ujawniają, że spółka Raiffeisen Investment AG, która ma 50 proc. udziałów w RosUkrEnergo, faktycznie reprezentuje firmę CentraGas Holding. Ta zaś należy do biznesmenów z otoczenia prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki: Dmytra Firtasza i Iwana Fursina. Drugie 50 proc. udziałów należy do Gazpromu.

Listopad-grudzień 2006 – kończy się umowa PGNiG z RosUkrEnergo i brakuje nam 2,5 mld m3 gazu. Zawarty zostaje nowy kontrakt, który wygaśnie w końcu 2009 r. RosUkrEnergo podpisanie nowego kontraktu uzależnia od podwyższenia opłat za gaz w głównym kontrakcie PGNiG z Gazpromem.

Jerzy Buzek
Eurodeputowany, premier w latach 1997-2001

W 2001 r. mój rząd wynegocjował umowę i doprowadził do podpisania wstępnego kontraktu między PGNiG i firmami gazowymi z Danii i Norwegii. Podpisałem też list intencyjny z premierami tych państw. Umowę na dostawy poparła rada nadzorcza PGNiG i zatwierdził właściwy minister. W tym sensie miała ona charakter rządowy. I to rząd – następny, czyli SLD-PSL – odpowiada za odstąpienie od niej. Gaz, który miał docierać na polskie wybrzeże ze źródeł norweskich, byłby niemal w tej samej cenie co gaz rosyjski przesyłany do naszej zachodniej granicy. Nawet gdyby był nieco droższy, to warto było zapłacić za bezpieczeństwo, którego brak dziś dotkliwie odczuwamy. Tymczasem SLD już w czasie kampanii wyborczej zapowiadał zerwanie kontraktu, którego jeszcze na oczy nie widział.

Jacek Saryusz-Wolski
Eurodeputowany, szef komisji spraw zagranicznych Parlamentu

Europejskiego Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy to kolejny dzwonek ostrzegawczy dla UE. Z poprzednich tego rodzaju kryzysów politycy europejscy nie wyciągnęli wniosków. Państwa UE muszą połączyć swoje systemy gazowe, ustalić zasady utrzymywania rezerw i dzielenia się nimi. Niezbędne jest też zróżnicowanie źródeł dostaw gazu. Polsce udało się zmienić postrzeganie problemu bezpieczeństwa energetycznego przez państwa UE. Nie idą za tym konkretne działania. Wciąż wiele państw UE preferuje dwustronne rozmowy z Gazpromem, osłabiając siłę negocjacyjną wspólnoty jako całości. Trzeba przyspieszyć budowę gazociągu Nabucco z Kaukazu przez Turcję i Bałkany do państw UE, co pozwoli sprowadzać gaz ze Wschodu z pominięciem Rosji. Ta jednak nie ustaje w wysiłkach, aby utrącić ten projekt i przeforsować własne projekty, m.in. Gazociągu Północnego.

Radosław Dudziński
Wiceprezes ds. strategii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Odbiorcy indywidualni i mali odbiorcy przemysłowi mają zabezpieczone dostawy gazu. Obowiązek przygotowania planu ograniczeń poboru gazu mają duzi odbiorcy, których dzienne zużycie przekracza 10 tys. m3. Podlegają oni dziesięciostopniowemu planowi ograniczeń zużycia gazu (10. stopień oznacza minimalne dostawy, niezbędne dla utrzymania w ruchu linii produkcyjnych) uzgadnianemu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Rosjanie powiadamiali wcześniej o możliwych zakłóceniach dostaw. Dzięki temu na początku 2009 r. mieliśmy około 90 proc. zapasów. Obecnie – 80 proc., co wynika z przerwania dostaw gazu przez Ukrainę. W pierwszych dniach kryzysu z magazynów trafiało do sieci 7-9 mln m3 gazu dziennie. Później pobór wzrósł do 20 mln m3 na dobę. Poza dywersyfikacją dostaw ważna jest infrastruktura przesyłowa.

Adam Szejnfeld
Wiceminister gospodarki

Nie istnieje ryzyko, że Polska znajdzie się w sytuacji podobnej do Ukrainy. Jesteśmy wiarygodnym klientem, wywiązujemy się terminowo z obowiązków odbiorcy gazu i nie ma żadnych przesłanek, by nasze relacje z dostawcami rosyjskiego gazu miały się załamać. Po renegocjacjach umów gazowych z Rosją mamy długoterminowe kontrakty na gaz jamalski do 2022 r. (w 2009 r. gazociągiem jamalskim przesyłane jest 9 mld m3 gazu). Mniejszą ilość gazu (około 2,5 mld m3) dostarcza też z Azji Środkowej firma RosUkrEnergo. Jednak ta umowa wygasa z końcem 2009 r. Dlatego już prowadzimy rozmowy o jej przedłużeniu. Z krajowych źródeł pozyskujemy około 4,5 mld m3 gazu. Dysponujemy też około 1,2 mld m3 rezerw. W razie niedoborów najpierw uruchamiane są rezerwy handlowe. Klient indywidualny nie powinien się obawiać żadnych zawirowań.

Okładka tygodnika WPROST: 3/2009
Więcej możesz przeczytać w 3/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 5
 • skrzat IP
  Cudy sie robia za Wasza akceptacja inteligencio zagazowana
  komunistycznym smrodem.Czyja wina ze Polska otumanionym
  panstwem sie stala? Tylko wasza,piepszone wyksztalciuchy,
  w tych czasach ja z glodu przymieralem,ze szkol mnie goniliscie jak jakas zaraze i teraz macie zapytanie w sprawie gazu,O gaz sie nie marwcie,bo Wam z tylka nie
  poleci,macie jadlo jedzenia a nie powietrzenia lakniecie.
  Bylem mlodym,powietrzem zylem i woda H2O i dobrze sie czuje.
  Nasi politycy sie znaja,ze czyism palcem dupeczke ocieraja.
  • Amorek IP
   Goracych dziewczyn czy tez wodki w Polsce nie brakuje.
   Bedziemy pili i seks uprawiali,strzelanie sobie wtedy
   zrobie zniwa noworodkow i CUDA dostaniecie oddemnie na
   Swietego Mikolaja
   • Grzegorz Rossa. IP
    Rozwiązanie

    http://www.eioba.pl/a88914/podziemna_gazyfikacja_wegla_kamiennego
    • jewrej IP
     W kucki Donek z Merkel gada jak Odzyskane Ziemie oddać i gaz rurą od Putina, po niemiecku i Sowiecku jewropejsko znów wypada by z Polaczków zrobić dziada. Geotermię polską cymes blokujemy i Rydzyka koszer w diabły malujemy. Na odwierty Toruń szmalu pozbawiamy, by Polaczki na kolanach od Jukoila i Gazpromu, ruską ropę z gazem kupowali. Jewropejskiej kasy Putinowi więc napchamy, nasze banki Mośku cymes zasilimy i kampanię lewo-liberałom dobrze opłacimy. My Lenina ze Stalinem wraz z naszą komuną, kibucowo namaścili. Ze Stalinem i Hitlerem i w Katyniu w Oświęcimiu, na Kołymie w goj powstaniu, katolików mnogo wytępili. A z Rooseveltem i Churchilem, Stalinowi w Jałcie to my gojów sprzedali, choć Polaczki za Europę swoją krew przelali i w nagrodę w PRLu z Mincem i Bermanem my UB im zakładali. Dziś holokaust gojom my wmawiamy, narodowców POtępiamy, zbrodnie UPA wyświęcamy a AKowców ośmieszamy. Krzyżak dla nas koszer rządzi, Gross z Michnikiem i Urbanem cymes gojów szmaci, by oddali nam ciemniacy, kamienice i bóżnice. W mediach Sztajnbach przeciw gojom nakręcamy, dziadka Wehrmacht wybielamy, bo Tuskowi zapomnimy gdy na Mośka go zrobimy. Więc gaz rura od Putina, koszer to interes będzie, nasza Polska w każdym względzie. Frycki w rządzie, mycki w sądzie w Trybunale jak w kahale. A gdy TVP i Polskie Radio, Donek dla nas cymes wyRYWINi, SLDowsko nie spartoli, wykiwamy całkowicie głupich goi.

     Spis treści tygodnika Wprost nr 3/2009 (1358)

     • Wprost od czytelników 11 sty 2009, 22:00 Jacy jesteśmyRedakcja „Wprost" podjęła szlachetny zamysł krzepienia naszych skołatanych serc, obalając dziesięć krzywdzących nas mitów („Jacy jesteśmy", nr 49). Czytając błyskotliwe, aforystyczne wręcz zabiegi... 4
     • Na stronie - Strasznie jak w niebie 11 sty 2009, 22:00 Gdyby nie te nieroby, złodzieje, nieudacznicy itp., wszystko byłoby takie piękne. Dlaczego tak często dajemy się wpuszczać w jałowe dywagacje o idealnym świecie (polityki, mediów, firm), w którym karty powinni rozdawać zupełnie inni ludzie niż ci, którzy akurat je rozdają? 5
     • Kiedy zabraknie nam gazu 11 sty 2009, 22:00 Połowę potrzebnego w Polsce gazu trzeba było czerpać ze źródeł krajowych i zapasów. Tak było w kulminacyjnym dniu kryzysu – 7 stycznia. Gdyby mrozy nie zelżały, a rosyjsko-ukraiński konflikt przeciągnął się na kilka tygodni, nasze zapasy gazu (mniej więcej 1,2 mld m3)... 6
     • Rosja bez gazu 11 sty 2009, 22:00 Największym zagrożeniem dla Polski nie jest imperialna polityka Kremla, wykorzystująca surowce energetyczne, lecz sowiecki, niewydolny model rosyjskiej gospodarki. Niedługo Rosja może odciąć nam dostawy gazu i ropy dlatego, że po prostu nie będzie miała czego dostarczyć. 12
     • Skaner 11 sty 2009, 22:00 14
     • Szmajdziński przejmie SLD? 11 sty 2009, 22:00 Wbrew nadziejom szefa SLD Grzegorza Napieralskiego posiedzenie zarządu partii nie zakończyło jego konfliktu z kierowanym przez Wojciecha Olejniczaka klubem parlamentarnym Lewica. Co najmniej do najbliższej konwencji w partii będzie się toczyć walka o władzę, którą może wygrać... 14
     • Ostatni żart o prezydencie 11 sty 2009, 22:00 Prezydent USA George W. Bush jeszcze przed opuszczeniem Białego Domu będzie mógł obejrzeć najnowszy film o sobie. Jest to bollywoodzki musical „Nadchodzi prezydent". Kanwą filmu jest wizyta Busha w Indiach, która odbyła się w... 14
     • Platforma na kryzys 11 sty 2009, 22:00 Jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński oprze nową strategię swojej partii na sprawach gospodarczych i wytykaniu PO nieudolności w radzeniu sobie z kryzysem, to na głosy przedsiębiorców i menedżerów raczej nie ma co liczyć. Większość z... 15
     • Wyścig za miliardy 11 sty 2009, 22:00 Rekordowe 4,1 mld USD kosztowały ubiegłoroczne wybory prezydenckie i do Kongresu w USA – wynika z wyliczeń Federalnej Komisji Wyborczej. Kandydaci na prezydenta wydali na kampanie 1,6 mld USD, kandydaci do Izby Reprezentantów – 924... 15
     • Wojna ściśle tajna 11 sty 2009, 22:00 CBA wyjaśnia, czy w ABW zgodnie z prawem gospodarowała mieszkaniami służbowymi – dowiedział się „Wprost".Sprawa ma dotyczyć przynajmniej trzech, wcześniej wyremontowanych mieszkań, które przejęli na własność wysocy... 15
     • Dossier 11 sty 2009, 22:00 „Albo będziemy teraz walczyć z kryzysem i zmniejszać tempo recesji, albo kilka następnych lat będzie dramatycznych"Barack Obama do reporterów po spotkaniu z ekonomicznymi doradcami„Pod naszym rynkiem zawaliła... 16
     • Pytania niepolityczne - Gram do kiełbasek 11 sty 2009, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Sellinem, posłem koła poselskiego Polska XXI, byłym gitarzystą zespołu rockowego Po Co?. 16
     • Czy ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wymaga zmiany? 11 sty 2009, 22:00 Konfrontacje 17
     • Wykrywacz kłamstw 11 sty 2009, 22:00 „I w tym konkursie, i w innych liczą się kompetencje". „Osoby [na kierownicze stanowiska w instytucjach związanych z MON] wyłaniane są w otwartych procedurach konkursowych" – powiedział Bogdan Klich w wywiadzie... 17
     • Barometr 11 sty 2009, 22:00 Polska neutralnośćStany Zjednoczone bez zastrzeżeń poparły izraelską interwencję w Strefie Gazy. Ofensywę potępiły Francja i Hiszpania.W imieniu Unii Europejskiej stanowisko takie jak USA początkowo wyraziły Czechy. Ostatecznie jednak... 18
     • Plus ujemny - Powtórka z playbacku 11 sty 2009, 22:00 Kto to powiedział? „Unia Europejska to tylko klub finansowy. Klub powstały z woli odwiecznych panów tego kontynentu – Francji i Niemiec. To kłamstwo mające wesprzeć pieprzone euro i antyamerykanizm, nienawiść wobec Zachodu. To pretekst, aby wypłacać oburzające... 19
     • Wydarzenia - Polska 11 sty 2009, 22:00 Polska odczuła skutki ograniczenia przez Rosję przesyłu gazu. Dostawy przez Białoruś spadły od 7 stycznia o 16 proc., a przez Ukrainę zostały całkowicie wstrzymane. Mimo zwiększenia poboru gazu z magazynów zmniejszono dostawy do kilku... 20
     • Wydarzenia – Świat 11 sty 2009, 22:00 Przez dziewięć dni południowa Europa była pozbawiona rosyjskiego gazu. Brak zgody Ukrainy na podniesienie ceny za 1000 metrów sześciennych gazu do 250 USD spowodował wstrzymanie przez Gazprom od 1 stycznia 2009 r. dostaw dla Ukrainy.Po... 22
     • Przegląd prasy zagranicznej 11 sty 2009, 22:00 WOJNA GAZOWASkrajna opcjaUE z opóźnieniem uświadamia sobie, że rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy jest czymś więcej niż dwustronnym problemem Moskwy i Kijowa. UE ociągała się z reakcją, by uniknąć irytacji Moskwy, która chce mieć... 24
     • Puls gospodarki 11 sty 2009, 22:00 26
     • Pierwsze euro za płoty 11 sty 2009, 22:00 Polscy turyści świętujący sylwestra na Słowacji byli jednymi z pierwszych osób narzekających na wprowadzenie euro w tym kraju. Przeliczanie przez sprzedawców koron na euro znacznie wydłużyło kolejki w sklepach. Wzrosły też... 26
     • SMS 11 sty 2009, 22:00 250 tys.Polaków odeszło w 2008 r. na emeryturę, z czego 80 proc. na emeryturę wcześniejszą. W Polsce pracuje tylko 29 proc. osób w wieku 55-64 lat. To najniższy odsetek w UE.Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżki cen energii... 26
     • Dwudziestolecie przełomu 11 sty 2009, 22:00 20 lat minęło 29 grudnia 2008 r. od uchwalenia przywracającej w Polsce wolny rynek ustawy o działalności gospodarczej, czyli tzw. ustawy Wilczka (Mieczysław Wilczek, minister przemysłu w rządzie Rakowskiego). – Dzięki niej powstało... 26
     • Jak Allah przykazał 11 sty 2009, 22:00 We Francji powstają banki funkcjonujące według prawa koranicznego (przestrzagające m.in. zakazu spekulacji i lichwy). Francuska minister finansów Christine Lagarde ma nadzieję, że Paryż stanie się europejską stolicą islamskich banków.... 26
     • Cytat 11 sty 2009, 22:00 „Jeśli Polsce się uda osiągnąć 2-3 proc. wzrostu PKB w 2009 r., to będziemy w absolutnej czołówce światowej"prof. Leszek Balcerowicz, były minister finansów oraz prezes NBP 26
     • Nieświadomy wybór 11 sty 2009, 22:00 Badania zachowań konsumentów to strata pieniędzy. Tak twierdzi Gerald Zaltman, doktor socjologii z Harvard Business School. Według niego, zachowania konsumentów są irracjonalne i niepodatne na większość używanych przez specjalistów od... 26
     • Przecena miliarderów 11 sty 2009, 22:00 Anil AmbaniMajątek szefa hinduskiego giganta medialno-finansowego ADAG stopniał z 42 mld USD do 12 mld USDOleg DieripaskaFortuna rosyjskiego oligarchy, kontrolującego m.in. największego producenta aluminium na świecie Rusal, zmalała z 28 mld... 26
     • Zapytaj wprost - Kazimierz Marcinkiewicz 11 sty 2009, 22:00 Na 10 pytań czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Kazimierz Marcinkiewicz. Premier rządu współtworzonego przez PiS, Samoobronę i LPR. Przez kilka miesięcy pełnił obowiązki prezydenta Warszawy. Był dyrektorem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w... 28
     • Bieda emerytury 11 sty 2009, 22:00 70 zł miesięcznie – tyle w przybliżeniu będą wynosić pierwsze emerytury, których wypłacanie rozpoczną w 2009 r. otwarte fundusze emerytalne. Otrzyma je około 2600 kobiet urodzonych w 1949 r. Wszystko wskazuje na to, że na przeprowadzonej 10 lat temu reformie systemu... 30
     • Władcy świata 11 sty 2009, 22:00 Dla zwolenników spiskowej teorii dziejów jest kolejną organizacją dążącą do wprowadzenia „rządu światowego”. Dla innych – zwyczajną organizacją lobbingową. W USA znów jest o niej głośno, bo wybory prezydenckie wygrał popierany przez nią Barack Obama. Czym... 32
     • Imprezowicze z Wiejskiej 11 sty 2009, 22:00 Dlaczego jeden z polskich ministrów zabiera zagranicznych gości do warszawskich klubów go-go? Kogo politycy mają na myśli, śpiewając „nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi ch...”? Który polityk platformy krzyczy „Balcerowicz musi odejść!”,... 36
     • Wycinanie ideowców 11 sty 2009, 22:00 Masz wyraziste poglądy i chciałbyś je realizować w praktyce? Jesteś przekonany, że państwo powinno być zbudowane na w miarę spójnym systemie wartości, nawet jeśli nie podziela ich większość obywateli? Nie angażuj się w politykę! W polityce nie ma miejsca dla ideowców, którzy... 40
     • Ryba po polsku - Trzej dyszkanci 11 sty 2009, 22:00 Jeszcze nawet nie ma przednówka, a już się zaczęło. A co to będzie później, wraz z wiosną? Nowe ugrupowania polityczne będą wschodzić jak ozimina. Od Bugu po Odrę i od Bałtyku do Tatr kraj pokryje się świeżym runem nowatorskiej myśli politycznej, zakwitnie ideowo i wysypie się... 42
     • O ile spadną ceny mieszkań 11 sty 2009, 22:00 Ceny mieszkań się ustabilizowały, a niedługo znów będą rosnąć – przekonują deweloperzy. Pracownicy biur nieruchomości namawiają, by kupować i nie łudzić się obniżkami cen w przyszłości. Doradcy finansowi, zainteresowani sprzedaniem kredytów hipotecznych, zapewniają, że... 46
     • Postać tygodnia - Juliusz Machulski 11 sty 2009, 22:00 To nie on dostaje nominacje do Oscarów, nie on odbiera państwowe nagrody i pozuje na narodowego mędrca. A jednak to Juliusz Machulski jest najwybitniejszym twórcą polskiego kina ostatnich trzech dekad. Autorem tak kultowych filmów, jak „Vabank”,... 56
     • Kto straci pracę 11 sty 2009, 22:00 W ciągu najbliższych dwóch lat pracę straci około 200 tys. Polaków (1,3 proc. legalnie zatrudnionych). Ale to oznacza, że skala zwolnień będzie dziesięciokrotnie mniejsza niż w latach 2001-2003, gdy światowa recesja dopadła naszą gospodarkę. Większość pracodawców wciąż... 60
     • Polskie Koleiny Państwowe 11 sty 2009, 22:00 PKP Polskie Linie Kolejowe, spółka zarządzająca kolejową infrastrukturą jest bardzo skuteczna. W likwidowaniu torów. Jest nawet skuteczniejsza niż bataliony Armii Czerwonej, które w latach 1944-1948 rozgrabiły i wywiozły z Polski do Związku Sowieckiego kilka tysięcy kilometrów... 64
     • Pakiet Obamy 11 sty 2009, 22:00 O ile w trakcie kampanii wyborczej Baracka Obamę najczęściej przyrównywano do Johna F. Kennedy’ego, o tyle obecnie patrzy się na jego rozpoczynającą się właśnie prezydenturę przez pryzmat dokonań Franklina D. Roosevelta. Podobnie jak on będzie się musiał zmierzyć z... 66
     • Bank wszystkich banków 11 sty 2009, 22:00 To szczyt arogancji. Nie zamierzają się tłumaczyć, co zrobili z dwoma bilionami dolarów podatników – tak kongresmen Ron Paul zareagował na postępowanie zarządu Rezerwy Federalnej (Fed), amerykańskiego banku centralnego. Szef Fed Ben Bernanke odmówił ujawnienia, jakim... 68
     • Biznes w przetrwalniku 11 sty 2009, 22:00 Rok 2009 będzie dla przedsiębiorców czasem ostrej walki o kontrakty publiczne i unijne dotacje. Zamówienia od państwa czy samorządów oraz fundusze unijne to dla nich szansa przeczekania złej koniunktury w jako takiej kondycji. 72
     • Głos z Ameryki - Republikanie z Toyoty 11 sty 2009, 22:00 W grudniu senatorowie z Partii Republikańskiej zastosowali obstrukcję parlamentarną i udaremnili przyjęcie planu wsparcia amerykańskich koncernów motoryzacyjnych kwotą 14 mld USD, mimo że proponowane pożyczki stanowiły zaledwie 2 proc. kwoty zatwierdzonej wcześniej przez Senat... 73
     • Generacja Net 11 sty 2009, 22:00 Czy Internet zjada dzieciom korę mózgową? Dzisiejsza młodzież jest głupsza niż jakiekolwiek wcześniejsze pokolenie – twierdzi prof. Mark Bauerlein w książce „The Dumbest Generation”. Nie zgadza się z nim Eric Schmidt, szef Google. – To pokolenie jest... 74
     • Smak schizofrenii 11 sty 2009, 22:00 Osłabienie węchu i smaku może być jednym z pierwszych objawów schizofrenii, guza mózgu, schorzeń nerek lub wątroby. Badając węch, można ocenić ryzyko rozwoju tych chorób. Niestety, takie badanie jest dostępne tylko w kilku klinikach laryngologicznych i neurologicznych. 77
     • Wędrujące zastawki 11 sty 2009, 22:00 Aby wymienić zastawkę serca, nie trzeba rozcinać klatki piersiowej chorego. Zastawkę aortalną lub płucną można wprowadzić przez naczynia krwionośne w pachwinie. Takie zabiegi są duże bezpieczniejsze, więc są szansą dla osób, u których przeprowadzenie wielogodzinnej operacji z... 78
     • Macho w spódnicy 11 sty 2009, 22:00 Po rozwodzie z Guyem Ritchiem Madonna rzuciła się w ramiona 21-letniego modela Jesusa Luza. Była od niego starsza o 29 lat. W ten sposób pobiła rekord Demi Moore, która po rozwodzie z Bruce’em Willisem wyszła za młodszego o 16 lat Ashtona Kutchera. – Wybierając... 80
     • Dziecięce choroby dorosłych 11 sty 2009, 22:00 Krztusiec, ospa, świnka, różyczka i odra nie są już chorobami wyłącznie wieku dziecięcego. Coraz częściej atakują dorosłych. Szczyt zachorowań na nie przypada późną zimą i wczesną wiosną. 82
     • Kto cię tego nauczył 11 sty 2009, 22:00 Mężowie często skarżą się w gabinetach seksuologów na monotonię w sypialni, a wtedy żony odpowiadają, że od dawna chcą skorzystać z gadżetów i wypróbować nowe pozycje. Nieszczęściem takich związków jest brak dialogu. 83
     • Z Afryki na księżyc 11 sty 2009, 22:00 Nie jest prawdą, że przez pierwszych 150 tys. lat istnienia Homo sapiens nie był tytanem intelektu. Z najnowszych badań wynika, że pradawni emigranci z Afryki nie różnili się od nas znacznie pod względem rozwoju zdolności poznawczych. 84
     • Kosmiczny Internet 11 sty 2009, 22:00 Globalna sieć rozrasta się poza granice Ziemi. NASA nawiązała łączność z odległą od naszej planety o 32 mln km sondą Epoxi. Transmisja danych odbywała się w sposób podobny do tego, w jaki działa sieć www. To pierwszy krok do stworzenia międzyplanetarnego Internetu. 88
     • Kino w kieszeni 11 sty 2009, 22:00 Już niedługo komórka bez projektora filmowego będzie passé. Wyścig rozpoczęła firma 3M, która pierwsza zademonstrowała projektor o rozmiarach i wadze paczki papierosów. A niedawno dla Samsunga skonstruowała projektor wielkości kciuka. 89
     • Know-how 11 sty 2009, 22:00   90
     • Cud przeszczepów 11 sty 2009, 22:00 Kto pierwszy w Polsce przeszczepił serce? Prof. Zbigniew Religa przeprowadził taką operację w 1985 r. Rolnik, który otrzymał nowe serce, zmarł po kilku dniach od transplantacji. Niewiele osób wie jednak o tym, że już w 1969 r. serce... 90
     • Czip seksu 11 sty 2009, 22:00 Naukowcy z Oxford University pracują nad stworzeniem wszczepianego do mózgu implantu wywołującego uczucie przyjemności, na przykład takiej jak ta doświadczana w trakcie seksu. Urządzenie ma być stosowane u osób cierpiących na... 90
     • Grypa z zimna 11 sty 2009, 22:00  Dotychczas sądzono, że grypa i wirusy atakujące górne drogi oddechowe przysparzają problemów głównie zimą, bo nasz układ odpornościowy jest o tej porze roku mniej aktywny. Jest inaczej. Niskie temperatury i mała wilgotność... 90
     • Mimika w genach 11 sty 2009, 22:00 Mimika jest zapisana w genach, więc wyraz twarzy wyrażający emocje jest podobny u wszystkich ludzi, niezależnie od płci czy kultury. Udowodniono to, fotografując twarze niewidomych sportowców tuż po zawodach i podczas ceremonii wręczania... 90
     • Czlowiek i gadżet 11 sty 2009, 22:00 Oczy laptopa W 2008 r. firmy komputerowe zarobiły na sprzedaży kamer internetowych 2,8 mld USD. W 2013 r. wartość sprzedaży tych urządzeń ma być ponaddwukrotnie wyższa. Do prowadzenia wideokonferencji, nagrywania zdjęć wysokiej jakości... 91
     • Dyskretny urok Hamasu 11 sty 2009, 22:00 Iran za pośrednictwem jednej z ambasad skandynawskich w Tel Awiwie ostrzegał Izrael przed wprowadzeniem sił lądowych do Strefy Gazy. Teheran jest zaniepokojony tym, co się dzieje w najdalej wysuniętym przyczółku islamskiej rewolucji. Hamas, nieślubne dziecko rewolucji, dostaje... 92
     • Dryf Kijowa 11 sty 2009, 22:00 Krótką listę ubiegłorocznych sukcesów Ukraina może zawrzeć w dwóch punktach: 7-procentowy wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku i przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu. Dziś przeżywa jedne z najcięższych miesięcy od odzyskania niepodległości. 95
     • Eurobieda nad Dunajem 11 sty 2009, 22:00 Do Bratysławy w sylwestra zjechało z całego świata czterdzieści telewizyjnych sztabów. Kraj z pięcioma milionami mieszkańców, który za sprawą dwucyfrowego wzrostu gospodarczego zasłużył na miano „tatrzańskiego tygrysa”, z końcem 2008 r. świętował 16. rocznicę... 96
     • Nędza Gazpromu 11 sty 2009, 22:00 Nieftiejugańsk to miasto Gazpromu. Formalnie działają tam władze, jest gubernator. Faktycznie prawie wszyscy, którzy tu żyją, to pracownicy Gazpromu. Wszystkie luksusowe obiekty, takie jak basen czy hala sportowa, też są własnością koncernu. Ludzie w Nieftiejugańsku nie mówią... 98
     • Dookoła świata 11 sty 2009, 22:00   100
     • Europa i reszta - Żyd wieczny tułacz 11 sty 2009, 22:00 Po rewolucji bolszewickiej konduktor tramwaju w Leningradzie ogłaszał, jakie mija przystanki. – Ulica Gorkiego. A na to żydowski pasażer ze swego miejsca: – Dawniej Twerska. Następny przystanek – ulica Robotnicza. – Dawniej Aleksandrowska –... 100
     • Lekcja za 50 mld 11 sty 2009, 22:00 Bernard Madoff, amerykański finansista oskarżony o zdefraudowanie 50 mld USD, otrzymał ostatnio niezwykłą lekcję uczciwości. Do klubu golfowego na Florydzie, którego jest członkiem, ktoś potajemnie zwrócił statuetkę skradzioną... 100
     • Cytat tygodnia 11 sty 2009, 22:00 "Odpowiedź możecie znaleźć w Google"George Bush senior, były prezydent USA, odmawiając dziennikarzom odpowiedzi na pytanie o przyczynę porażki republikanów w wyborach prezydenckich w USA. 100
     • Okiem Brytyjczyka - Papież Radek 11 sty 2009, 22:00 Pod względem gospodarczym i wojskowym Polska jest zawodnikiem wagi ciężkiej. Niestety, pod względem politycznym – karzełkiem. Na arenie międzynarodowej powinna zajmować miejsce przy najważniejszym stole, reprezentując wszystkie byłe państwa komunistyczne, które wybrały... 101
     • Patrioci i obywatele 11 sty 2009, 22:00 Kończy się dwudziestolecie III RP, niedługo minie pięć lat, odkąd współtworzymy Unię Europejską. Ile jest w nas obywateli Rzeczypospolitej, a ile Europejczyków? Czy proporcje między tymi składnikami naszej politycznej tożsamości się zmieniają? Czy mogą się połączyć... 102
     • Kicz, łzy i kremówki 11 sty 2009, 22:00 Jakość i poziom kolejnych książek i filmów o Janie Pawle II w niczym nie przeszkadzają odbiorcom, którzy opróżniają portfele, by jeszcze raz przeżyć wzruszenia sprzed lat. Taki jest bowiem cel tworzenia większości produktów sacropopkultury. 106
     • Gwiazdy szachownicy 11 sty 2009, 22:00 Wszędzie, gdzie się pojawi, przyciąga tłumy dziennikarzy. Zabiegają o nią ekskluzywne magazyny kobiece i firmy produkujące luksusowe produkty. Pierwszą sesję zdjęciową miała w wieku 17 lat. Obecnie 24-letnia Rosjanka Aleksandra Kosteniuk nie jest aktorką ani modelką. To... 108
     • Nie jestem Kurnikową 11 sty 2009, 22:00 Rozmowa z Aleksandrą Kosteniuk, mistrzynią świata w szachach 109
     • Doda w sosie bizantyjskim 11 sty 2009, 22:00 Dwumetrowy facet z rozjaśnioną brodą na szpilkach? Żona zbrodniarza wojennego? Dwie czternastoletnie lesbijki? Pięćdziesięcioletnia diva z mężem młodszym o połowę? Wokalista z doprawionym monstrualnym biustem? To nie są bohaterowie komedii science fiction. To gwiazdy masowej... 110
     • Recenzje 11 sty 2009, 22:00   114
     • Film 11 sty 2009, 22:00 „Gomorra" reż. Matteo Garrone, Syrena FilmsPo przeczytaniu „Gomorry" można mieć wątpliwości, czy taki reportaż da się przełożyć na język filmu. Roberto Saviano wiele lat mieszkał na przedmieściach Neapolu,... 114
     • Teatr 11 sty 2009, 22:00 "Oto idzie panna młoda", reż. Grzegorz Chrapkiewicz, teatr Komedia, WarszawaFarsa to farsa. Ma być śmiesznie. Bo jak nie, to smutniej niż na „Tytusie Andronikusie". Na szczęście w teatrze Komedia ubaw jest gwarantowany.... 114
     • DVD 11 sty 2009, 22:00 Wydawnictwo po prostu wstrząsające – chodzi o DVD dokumentujące koncert jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych – Lao Che – na Przystanku Woodstock. Być może najważniejszego, ale też chyba najbardziej... 114
     • Książka 11 sty 2009, 22:00 Książka napisana przez Brytyjkę szczególne może zainteresować polskich czytelników. Jest to bowiem historia Polki, którą II wojna światowa skazała na długą i burzliwą tułaczkę po świecie. Tytułowa córka oficera, Marta Dolniak,... 114
     • Wprost na weekend 11 sty 2009, 22:00 Oasis Niemieckie koncerty to już jedyna szansa zobaczenia największej gwiazdy w historii brit popu. Na brytyjskie koncerty grupy pół miliona biletów sprzedano w ciągu zaledwie trzech godzin od otwarcia internetowej sprzedaży.| 16 stycznia,... 116
     • Pożegnanie z dworkiem 11 sty 2009, 22:00 Dworek z cienistym gankiem na kolumienkach obrośnięty dzikim winem jest już niemodny. Coraz częściej wybieramy proste, industrialne bryły bez żadnego ciepłego akcentu. Czy zmienił się nasz narodowy gust? 120
     • Apetyt na chłopa 11 sty 2009, 22:00 Coraz bardziej na topie jest w Polsce podkreślanie chłopskiego pochodzenia. Nie byłoby w tym nic dziwnego – chłopskość bywa źródłem dumy w Szwajcarii, Szwabii czy nawet na staroobrzędowej Rusi. Problemem jest to, że polskość dotychczas kojarzyła się ze szlacheckością. 123
     • Blondynka wszech czasów 11 sty 2009, 22:00 Dla wielu mężczyzn jest pożądanym wzorem piękna, a dla kobiet – symbolem szowinizmu. Jej imię weszło na stałe do potocznego języka jako określenie pustej, głupiej dziewczyny. Długonoga i blondwłosa Barbie obchodzi w roku 2009 pięćdziesiąte urodziny. 124
     • Bond ubiera się w Antwerpii 11 sty 2009, 22:00 Diabeł ubiera się u Prady, a Bond w Antwerpii. W ostatnim filmie znany z dobrego smaku agent 007 nosi kurtkę z kolekcji Japończyka Yohji Yamamoto. Największy sklep tego projektanta znajduje się właśnie w Antwerpii, w kompleksie ModeNatie, łączącym muzeum, instytut i wydział... 126
     • Piwo u sąsiadów 11 sty 2009, 22:00 Narciarski weekend warto spędzić tuż za polską granicą. Czesi kuszą nas konkurencyjnymi cenami, mają nowoczesne wyciągi, hotele w przyzwoitym standardzie i ciekawe menu w górskich restauracjach. No i znakomite piwo. 129
     • Zimny szwed 11 sty 2009, 22:00 Volvo XC60 jest bardziej szwedzkie niż meble Ikei. Przekonuje wygodą, praktycznością i ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, choć wieje od niego skandynawskim chłodem. 132
     • Rakieta na szosie 11 sty 2009, 22:00 Jako chłopcy zbierali naklejki i plakaty z porsche, ferrari czy lamborghini. Marzyli, by w przyszłości usiąść za kierownicą choćby jednego z supersamochodów. Gdy dorośli, sami stworzyli konkurencję dla legendarnych producentów. Tak powstały mało znane marki, jak Pagani,... 134
     • Boks i ludzie z miasta 11 sty 2009, 22:00 Kiedy dziesięć lat temu Andrzej Gołota zakończył zwycięsko pojedynek z Timem Witherspoonem w Hali Ludowej we Wrocławiu na ring wszedł barczysty mężczyzna z pękiem czerwonych róż. To był Andrzej Kolikowski, ps. Pershing, domniemany boss gangu pruszkowskiego. 136
     • Wprost z sieci 11 sty 2009, 22:00 138
     • Więcej na Wprost.pl 11 sty 2009, 22:00 CHCESZ ZOSTAC AUTOREM OKŁADKI „WPROST"? Wejdz na www. wprost.pl/galeriaokladek i stwórz własna pierwsza strone tygodnika. Umozliwia to specjalna aplikacja. Mozna w niej wybrac i skadrowac wybrana przez siebie fotografi e. Autorzy... 138
     • Blogbox 11 sty 2009, 22:00 Czy trójkąt UE – Afryka – Chiny ma sens? Rzadko się zdarza, by Komisja Europejska zajmowała się trójstronnymi relacjami między UE i dwoma innymi państwami lub regionami. Z tym większym zainteresowaniem warto przyjrzeć się... 138
     • Człowiek w sieci 11 sty 2009, 22:00 Wikipedia uratowana Jimmy Wales, twórca Wikipedii, przywitał nowy rok sukcesem. Po jego apelu o wsparcie finansowe, opublikowanym w połowie grudnia 2008 r., do końca roku udało się zgromadzić ponad 6 mln dolarów na bieżącą... 138
     • Słowniczek 11 sty 2009, 22:00 BETA – oznacza oprogramowanie przeznaczone do testowania na zewnatrz fi rmy, która je produkuje. Dopiero przejscie takich testów pozwala na wprowadzenie na rynek programu w wersji fi nalnej, bez błedów.DIVX – nazywany fi lmowym... 138
     • Intercafe 11 sty 2009, 22:00 Intercafe – Kamil Durczok dziennikarz, szef „Faktów" TVN Gdzie najczęściej szukasz wiadomości? Najczęściej na stronie tvn24.pl. Jakich informacji ostatnio szukałeś? Ciągle czegoś szukam. Ostatnio na przykład informacji... 138
     • Szukaj z „Wprost"... 11 sty 2009, 22:00 biznesinformacji www.egospodarka.pl www.money.pl/gospodarka www.biznes-firma.pl www.przepisnabiznes.pl www.bankier.pl www.finanseosobiste.pl www.zrozumfinanse.pl http://bulletin.aarp.org www.forbes.pl www.news.com.au www.xe.com/ucc... 138
     • Antysalon 11 sty 2009, 22:00 CelebryciGwiezdny exodusPolscy celebryci grożą, że masowo wyjadą z kraju. Polska nie daje im możliwości rozwoju na miarę talentu.Ostatnio szczególnie aktywny w straszeniu emigracją jest Michał Piróg. Tancerz co kilka dni przypomina, że... 140
     • Playback 11 sty 2009, 22:00 Posłanka PiS Grażyna Gęsicka i prezes PiS Jarosław Kaczyński 142
     • Skibą w mur - Śpiewać każdy musi 11 sty 2009, 22:00 Nie ma to jak życie idealnie zaplanowane i pozbawione niespodzianek. W dzisiejszych czasach ludzie dobrze zorganizowani planują wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Przykładem Jennifer Lopez i jej mąż Marc Anthony, którzy wzorem idealnych handlowców planujących remanent... 143
     • Alfabet koalicji 11 sty 2009, 22:00 Ciężkie musiały być święta u państwa Tusków. I Nowy Rok nielekki. Nic dziwnego, że przemęczony tym wszystkim szef rządu udał się na zasłużony urlop i nie miał głowy do problemów z gazem i kryzysem energetycznym. Ale w końcu go... 144
     • Alfabet opozycji 11 sty 2009, 22:00 Kryzys – to nowy wróg Jarosława Kaczyńskiego. No cóż, skoro nie można sobie poradzić z Tuskiem, trzeba zająć się kimś, kogo ludzie lubią jeszcze mniej od Kaczorka. Niełatwo było znaleźć takiego stwora, ale się udało.... 145
     • Nie tylko dla kobiet - Cyborgi i feromony 11 sty 2009, 22:00 Od czasu, gdy Michał Choromański napisał „Zazdrość i medycynę", uważam, że lepiej nie łączyć miłości i medycyny. Bo jeżeli jest prawdą, jak twierdzą niektórzy naukowcy, iż miłość to po prostu sprawa feromonów, a wszystkie Laury i Filony, Romea i Julie, Orfeusze i... 146

     ZKDP - Nakład kontrolowany