Polska Unia Konserwatywna

Polska Unia Konserwatywna

Dodano:   /  Zmieniono: 
W poszerzonej UE będziemy często mówić "nie!"
Nasze znaczenie polityczne w Unii Europejskiej będzie nieproporcjonalnie większe od naszej siły gospodarczej. O Niemczech lat 50. mówiło się, że są gospodarczym gigantem, ale politycznym karłem, w wypadku Polski będzie odwrotnie - mówi prof. Witold Orłowski, doradca ekonomiczny prezydenta. "Polacy mogą sporo namieszać w poszerzonej unii, wnieść do wspólnoty swoje proamerykańskie rozumienie konserwatyzmu. A to mimo niechęci Niemców czy Francuzów może tylko wyjść Staremu Kontynentowi na zdrowie" - napisał w redakcyjnym komentarzu dziennik "Chicago Tribune".
Siłę polityczną Polski będzie wyznaczać 27 głosów w radzie unii, co czyni z nas członka tzw. wielkiej szóstki. Podobnie jak Polska najczęściej będą zapewne głosować nasi sąsiedzi - Litwa i Słowacja. To zaś daje 41 głosów. Na więcej mogą liczyć jedynie Niemcy ze wspierającą ich Austrią.

Na ręcznym hamulcu
Kraje północne naciskają na odchudzenie wspólnej polityki rolnej. Francuzi i Niemcy próbują wypracować wspólną europejską politykę obronną i zagraniczną, zwiększając dystans do USA. Ten sam duet chce ujednolicenia (czytaj: podwyższenia) podatków w całej unii. W bólach rodzi się wspólna polityka wobec imigrantów. Po naszym wejściu do unii może się jednak okazać, że polskie 27 głosów (plus ewentualne 14 litewskich i słowackich) zmusi niektórych Europejczyków do modyfikacji planów. Dość często będziemy bowiem mówili "nie", sięgając po swego rodzaju ręczny hamulec.
Wspólnie z Brytyjczykami, Włochami, Hiszpanami i większością nowych członków będziemy - wszystko na to wskazuje - sceptyczni wobec wspólnej polityki obronnej. Skandynawowie i Anglicy poprą nasz sprzeciw wobec podwyższenia podatków, a Francja i Hiszpania mogą z nami blokować redukcję dopłat rolniczych.
- W Polsce żywe są obawy przed utratą niezależności - mówi "Wprost" senator Edmund Wittbrodt, członek polskiej delegacji w Konwencie Europejskim, który przygotowuje przyszłą konstytucję unii. - Gdy dołączymy do rozgrywki, nie zyskają federaliści, tacy jak Niemcy czy kraje Beneluksu, dążący do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, lecz raczej ci, którzy opowiadają się za Europą ojczyzn.

Nie rzucim dopłat
Wspólna polityka rolna (CAP), która jest niemal w całości sterowana z Brukseli, kosztuje 45 mld euro rocznie. Północ - na czele z Niemcami - ma coraz mniej chęci, by dopłacać do francuskiej kukurydzy, hiszpańskich pomidorów czy - w przyszłości - do polskiej wołowiny. Na październikowym szczycie w Brukseli kanclerz Gerhard Schröder po raz kolejny próbował wymusić na prezydencie Chiracu redukcję wydatków na rolnictwo, ale Francji udało się odwlec reformę do 2006 r., kiedy będzie negocjowany nowy siedmioletni budżet unii. Tyle że wtedy przy stole będzie siedzieć nie piętnaście, lecz dwadzieścia pięć państw, w tym delegacja polska. - Podczas negocjowania nowego budżetu unii polski rząd będzie odczuwać silną presję, by uzyskać maksymalne korzyści ze wspólnej polityki rolnej - mówi "Wprost" prof. Orłowski. Prof. Dariusz Rosati, członek Rady Polityki Pieniężnej i były minister spraw zagranicznych, nie ma złudzeń: - Nie wierzę, by Polska stanęła po stronie zwolenników zmniejszenia wydatków rolnych.
Francuzi, Hiszpanie i Włosi będą potrzebować 88 głosów, by zablokować zmiany, a sami będą mieli tylko 85. Polskie 27 głosów może się więc okazać na wagę złota. Zwłaszcza jeśli za Polską, która ma szanse stać się regionalnym liderem, pójdą pozostali nowi członkowie.

Bliżej Ameryki
Walka o reformę CAP rozgorzeje na dobre dopiero w 2006 r., a już teraz unia próbuje budować wspólną politykę zagraniczną i obronną. Inicjatorami tych działań są Francuzi marzący od lat o tym, że zjednoczona Europa (pod ich przywództwem) stanie się mocarstwem równym Ameryce. Każdy kolejny kryzys na arenie światowej obnaża jednak konflikty interesów wewnątrz UE i niezdolność do wspólnego działania. Brytyjczycy, a także Włosi i Hiszpanie, są bliskimi sojusznikami USA i nie palą się do europejskiej integracji militarnej, która mogłaby doprowadzić do osłabienia roli politycznej NATO i podważenia sensu amerykańskiej obecności w Europie. Większość krajów unijnych oszczędza na wojsku, dlatego powiększa się dystans dzielący potencjały militarne Europy i USA.
W interesie Polski jako kraju frontowego UE jest utrzymanie amerykańskiego parasola ochronnego nad Europą. - Rozszerzenie wspólnoty o proamerykańskie kraje, takie jak Polska czy Węgry, sprawi, że opowiadający się za utrzymaniem ścisłych więzi z USA zyskają. Brytyjczycy będą w bardziej komfortowej sytuacji - mówi "Wprost" Janusz Onyszkiewicz, były minister obrony narodowej.

Ręce precz od naszych podatków
Brytyjczycy, dotychczas największy przeciwnik przenoszenia władzy do Brukseli, mogą na nas liczyć także w sprawie ujednolicenia polityki podatkowej. - Jeśli dojdzie do harmonizacji podatków w Europie, to pójdą one w górę - mówi "Wprost" Heather Grabbe, dyrektor analiz w londyńskim Centre for European Reform. Francuzi i Niemcy, którzy płacą jedne z najwyższych podatków w Europie, patrzą krzywym okiem na bardziej liberalne kraje, ponieważ ucieka do nich coraz więcej inwestorów. Ten duet od kilku lat naciska na ujednolicenie polityki podatkowej.
Zdaniem Grabbe, w interesie Polski leży blokowanie francusko-niemieckiego dyktatu podatkowego. Kraje takie jak Luksemburg, Wielka Brytania, Holandia, a zwłaszcza Irlandia, utrzymujące względnie niskie podatki, bronią się przed francusko-niemieckim pomysłem, bo widzą w nim zamach na swoje gospodarki.
- Moglibyście zawrzeć sojusz z tymi państwami przeciwko ujednoliceniu polityki podatkowej. W Polsce - przynajmniej na tle europejskim - koszty pracy są względnie niskie i powinniście zachować ten atut - mówi Heather Grabbe. Rozszerzenie unii będzie - według Grabbe - gwoździem do trumny wspólnej polityki podatkowej, bo większość nowych członków się na nią nie zgodzi.

Imigranci?
Bardzo drodzy goście
Polska będzie również przeciwna ujednoliceniu polityki wobec imigrantów. Już z udziałem Polaków podjęte zostaną decyzje dotyczące proporcjonalnego rozdzielenia w Europie azylantów czekających na rozpatrzenie wniosków. Planowana wspólna polityka imigracyjna ma raczej zachęcać do osiedlania się w Europie, choćby dlatego, że Stary Kontynent jest jedynym kontynentem, na którym liczba ludności spada (w najbliższych kilkunastu latach przewiduje się zmniejszenie populacji z 680 mln do 600 mln osób).
Dziś do Polski przyjeżdża znacznie mniej imigrantów niż do Europy Zachodniej, ale wejście do unii podniesie naszą atrakcyjność. Łatwiej też będzie się przedostać z Polski do tradycyjnych rajów imigracyjnych - Niemiec, Szwecji czy Danii.
Dla polityków azylanci to tylko problem. Drenują budżet państwa, drażnią nacjonalistów, napędzają wyborców radykałom. Dziś większość azylantów jedzie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Beneluksu i krajów skandynawskich. Pod naciskiem tych państw powstaje wspólna polityka imigracyjna, dzięki której azylanci mają być bardziej proporcjonalnie "rozdzielani" między kraje członkowskie. Dla Polski wiąże się to z koniecznością poniesienia większego niż dotychczas ciężaru. - Polski rząd będzie musiał zaproponować jakąś politykę wobec azylantów. Ta kwestia nie jest jeszcze w Polsce upolityczniona, ale niedługo będzie. Na pewno znajdą się politycy, którzy podchwycą ten temat - mówi Heather Grabbe.

Kurs dla początkujących
"Miej oczy otwarte przed ślubem i przymykaj je potem" - mawiał Benjamin Franklin, jeden z twórców Stanów Zjednoczonych. Zwolennicy Stanów Zjednoczonych Europy przyjęli dziesięciu nowych członków, w tym Polskę, przymykając oczy na to, że będziemy wzmacniali wewnątrz unii zwolenników utrzymania obecnych regulacji prawnych. W przyszłym roku nasz premier, nasz komisarz, nasi ministrowie i posłowie Parlamentu Europejskiego każą im spojrzeć prawdzie w oczy.
Siła polityczna naszych 27 głosów w radzie i 50 posłów w parlamencie będzie duża. Arytmetyka to jednak zaledwie połowa sukcesu. Żeby wygrywać kolejne rozdania, trzeba dobrze poznać zawiłe reguły gry i preferencje innych graczy, tak by wiedzieć, z kim, kiedy i jak zawierać sojusze. Polskich polityków czeka intensywny kurs brukselskiego brydża.
- Przez kilka lat nie będziemy umieli wykorzystać naszej siły - mówi z przekonaniem prof. Orłowski. Grecy i Włosi do dziś nie są traktowani do końca poważnie przy unijnych rozgrywkach, mimo że z praw arytmetyki wynika, iż mają mocne karty. Słabo wyszkoleni, niewydolni urzędnicy i politycy nie potrafili posiąść tajników tej gry tak dobrze, jak udało się to Francuzom, Niemcom czy Brytyjczykom. Za rok Polska zasiądzie za stołem. Karty już są tasowane.

Unijne koalicje
Jakie stanowisko zajmą państwa UE wobec planów pogłębienia integracji
 • władza do Brukseli
  za: Francja, Niemcy, Beneluks
  przeciw: Polska, Wielka Brytania, kraje bałtyckie
 • wspólna polityka obronna i zagraniczna
  za: Francja, Niemcy
  przeciw: Polska, Wielka Brytania, Włochy
 • wspólna polityka podatkowa
  za: Francja, Niemcy
  przeciw: Polska, inne kraje członkowskie z Europy Środkowej, Wielka Brytania, Holandia, Irlandia
 • wspólna polityka imigracyjna
  za: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Holandia, Dania
  przeciw: nowi członkowie, w tym Polska
 • reforma wspólnej polityki rolnej
  za: kraje północne
  przeciw: Polska, Francja, kraje południowe


Więcej możesz przeczytać w 2/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 2/2003 (1050)

 • Fatalny sukces ludzi roku 12 sty 2003 Prapolacy, czyli prawdziwi Polacy, żywiący się głównie narodowymi klęskami i osobistymi porażkami, minionego roku po prostu nie powinni byli przeżyć. 3
 • Peryskop 12 sty 2003 Kodeks Kiepskich Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej (co za łaskawość w stosunku do pracodawców!) niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza... 8
 • Dossier 12 sty 2003 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Mój światopogląd tak wygląda - psychologicznie centrysta, ideologicznie liberalny socjalista" "Gazeta Wyborcza" JÓZEF GLEMP, prymas Polski "Trudno, aby Europa... 9
 • Z życia Rywina 12 sty 2003 No i wyszło na nasze! Kiedyśmy na początku września napisali, że Lew Rywin w imieniu Leszka Millera i SLD chciał od Agory łapówkę, to się wszyscy żachnęli, i choć Monika Olejnik ministra sprawiedliwości dopytywała, to Grzegorz... 10
 • Z życia opozycji 12 sty 2003 Fałszywy Aleksander Łukaszenka, czyli prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, sprzedał samochód. Nie włas-ny, bo takowego prezes ZChN nie posiada. Prezydencki sprzedał. Ślicznego peugeota 607, naszpikowanego ultranowoczesną elektroniką... 11
 • M&M 12 sty 2003 Próba przyjaźni Nasza przyjaźń przeszła, przyjacielu luby, przez najcięższe próby. Jest najwyższej próby. A od dziś należy do dobrego tonu, by ta próba była próbą mikrofonu. Marek Majewski 12
 • Playback 12 sty 2003 12
 • Ratowanie eurocyrku 12 sty 2003 Noelle Lenoir, francuska minister ds. europejskich, walczy o to, by Parlament Europejski nadal obradował w Strasburgu. Francja wyłoży 45 mln euro na projekt, który ma dowieść, że siedziba parlamentu powinna pozostać w tym francuskim... 12
 • Fotoplastykon 12 sty 2003 14
 • Poczta 12 sty 2003 Edukacja, nie agitacja Teraz, kiedy wiemy, na jakich warunkach Polska może wejść do UE, nadszedł właściwy moment, by rozpocząć merytoryczną, pozbawioną ideo-logicznego zacietrzewienia debatę publiczną na ten temat. Polskie radio i... 16
 • Kadry 12 sty 2003 17
 • Ludzie Człowieka Roku 2002 12 sty 2003 Porwali Europę dla Europy. Ta gra słów oddaje istotę zasług dwóch polityków, którzy wywarli ogromny wpływ na życie Polaków i pozostałych Europejczyków. 18
 • Europa story 12 sty 2003 Leszek Miller i Günter Verheugen: Ludzie Człowieka Roku 2002 20
 • Przewodnicy 12 sty 2003 Komu przyznałby tytuł Człowieka Roku Tadeusz Mazowiecki, komu Lech Wałęsa, Adam Michnik, Henryka Bochniarz, Andrzej Lepper... Wyniki ankiety "Wprost": 28
 • Rządowi anarchiści 12 sty 2003 Najdroższe jest to, co bezpłatne 32
 • Premierzy w malinach 12 sty 2003 I Wincenty Witos, i Leszek Miller wybrali drogę honoru, ale też niemal pewnych dalszych kłopotów 35
 • Giełda i wektory 12 sty 2003 Hossa Świat Kochanie, kupiłem miasto Sprzedać można wszystko, o czym przekonują Kalifornijczycy. 670 mieszkańców Bridgeville wystawiło na internetowej aukcji eBay... swoje miasto. Anonimowy kupiec za 1,78 mln USD nabył 32,3 ha... 36
 • Złoty z niedowagą 12 sty 2003 Producenci przekonują, że gdy euro kosztuje 3,98 zł, nic nie opłaca im się eksportować. To samo twierdzili w sierpniu 2002 r. (gdy za euro płaciliśmy 4,08 zł), w lipcu 2000 r. (4,21 zł) i w grudniu 1999 r. (4,34 zł). Wnoszę z tego, że nawet gdyby Grzegorz W. Kołodko dokonał... 38
 • Zdobywcy Dzikiego Wschodu 12 sty 2003 Piętnowany przez peerelowską propagandę "prywaciarz" lub "badylarz" był faktycznym panem na wygłodniałym, odciętym od świata rynku - łagodził rozpaczliwą niewydolność "gospodarki braku". 42
 • Skrzydła ryzyka 12 sty 2003 Czy futuryści zdobędą niebo? 44
 • Feldstein 12 sty 2003 Objawił się następca Alana Greenspana? 46
 • Załatwione odmownie 12 sty 2003 Jak się ubezpieczyć od ryzyka uszczęśliwiania nas przez cholernych amatorów dobrych uczynków? 48
 • Supersam 12 sty 2003 Powrót eleganckich mężczyzn Jeszcze na początku 2001 r. wielcy kreatorzy mówili, że męska moda szybko się feminizuje. Dzisiaj okazuje się, że taka prognoza była przedwczesna. Tradycyjna elegancja znów staje się... 50
 • Niedzielni ziemianie 12 sty 2003 Zapanowała moda na zakup ziemi rolnej. W Polsce już za 1000 zł można kupić spory kawałek gruntu. Rośnie grono niedzielnych ziemian. 52
 • Rezerwat dla palaczy 12 sty 2003 Doktor rynek oducza palenia 56
 • Człowiek z krzemu 12 sty 2003 Rozpoczęła się era komputeryzacji człowieka 60
 • Marmelada na księżycu 12 sty 2003 Piotrze drogi! ZnajdujĘ w skrzynce awizo, biegnę na pocztę, a tu list i przesyłka od naszego nieocenionego czytelnika, pana Janusza Milewskiego z Frankfurtu nad Menem. Pan Milewski przysłał nam po słoiczku powideł. Wprost z Niemiec. I... 62
 • W nowych spodniach 12 sty 2003 W nowym roku ruszam moją tratwą w podróż przez czas w stroju i nastroju europejskim 63
 • Boscy kosmici 12 sty 2003 Klonujcie się! - brzmi pierwsze przykazanie realian. 64
 • Jeszcze was zaskoczę 12 sty 2003 Spotkanie z ARKADIUSEM, projektantem mody 65
 • Ruchome ilustracje 12 sty 2003 Filmy powinna finansować publiczność przez to, że chce je oglądać. Jeśli nie chce, pozostaje szukać ekscentrycznego sponsora 67
 • Dziecięca zbrodnia i kara 12 sty 2003 Przed stu laty triumfy w Europie swięciła czarna pedagogika 68
 • Know-how 12 sty 2003 Mężna płeć Białko GIRK2 sprawia, że to mężczyźni są bardziej odporni na ból niż kobiety - wynika z badań przeprowadzonych przez dwie grupy naukowców z Rockefeller University oraz z University of Texas. Uczeni mają... 71
 • Emigracja tęgich głów 12 sty 2003 Najlepsi polscy uczeni w Ameryce 72
 • Mózg na huśtawce 12 sty 2003 Co dwudziesty z nas cierpi na przemienne stany skrajnej depresji i nadaktywności. 76
 • Prehistoryczna wojna światowa 12 sty 2003 Dwa lata temu podczas burzy szalejącej w Dos Pilas - osadzie, ukrytej głęboko w dżungli przy granicy Gwatemali i Meksyku - drzewo wyrwane z korzeniami odsłoniło dziesięć schodów gigantycznej piramidy Majów. 78
 • Bez granic 12 sty 2003 Niewiele wiadomo o losie mieszkańców Wysp Salomona, nad którymi przeszedł niszczycielski cyklon Zoe. Porywy wiatru dochodzące do 300 km/godz. podniosły fale o wysokości 11 m, które zalały wyspy. Zerwana została nawet... 82
 • Polska Unia Konserwatywna 12 sty 2003 W poszerzonej UE będziemy często mówić "nie!" 84
 • Życie w trumnie 12 sty 2003 Aby przetrwać zimę, Koreańczycy z północy stawiają w mieszkaniach foliowe namioty 88
 • Przyjaciele Saddama 12 sty 2003 Husajna wspiera międzynarodówka dyktatorów. Ale wygranej wojny Saddama z Ameryką nie przewidują nawet najczarniejsze scenariusze. 91
 • Filtr do unii 12 sty 2003 Lepper zapowiada, że rozpoczyna kampanię informacyjną o UE i rusza na bazary 95
 • Menu 12 sty 2003 Świat Diana znów pijana "Przewróciła się i śmiała" - napisał w raporcie policjant, który aresztował Dianę Ross za prowadzenie samochodu po pijanemu. Słynna piosenkarka od lat nie wylansowała żadnego... 96
 • Seksowny wiek XX 12 sty 2003 Współczesna sztuka przejadła się seksem. 100
 • Kino Tomasza Raczka 12 sty 2003 Harry Potter i komnata tajemnic Reżyseria: Chris Columbus W rolach głównych: Daniel Radcliffe, Richard Harris, Maggie Smith, Kenneth Branagh. USA 2002 Ekranizacja drugiej części ulubionej bajki przełomu wieków. W Hogwarcie,... 103
 • Pornograf Bellmer 12 sty 2003 Urodzony w Katowicach Hans Bellmer jest zaliczany do gigantów surrealizmu 104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 12 sty 2003 MAKOWIECKI BAND Makowiecki Band Złoty chłopiec programu "Idol" przemówił własnym głosem. Okrzyknięty dość wcześnie emocjonalno-stylistycznym dublerem Gawlińskiego udowadnia, że potrafi funkcjonować bez medialnej... 105
 • Reżyser 12 sty 2003 Kazimierz Dejmek 1924-2002 Kazimierz Dejmek kojarzy się z tak różnymi dokonaniami, jak socrealistyczna "Brygada szlifierza Karhana" (1949), polityczne "Dziady" (1967), pełne artystycznych sukcesów kierowanie... 106
 • Kino w San Rywino 12 sty 2003 W życiu jak w filmie. "Taśmy prawdy" ujawnione przez Michnika zatrzęsły nie tylko naszą kinematografią. 108
 • Palcem po mapie 12 sty 2003 Będąc autorem od przypadku do przypadku, cierpię na syndrom pustej kartki. Jestem podobny do jednego z bohaterów "Dżumy" Camusa, który (bohater, nie Camus) pragnął napisać powieść, nigdy jednak nie wyszedł poza pierwsze, wciąż cyzelowane zdanie. 108
 • Organ Ludu 12 sty 2003 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 2 (15) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 6 stycznia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Nauka w służbie społeczeństwa Optymistyczna prognoza na 2003 rok Ekonomia jest dziedziną, w której... 109
 • Śnieżynka gorąca pierzynka 12 sty 2003 Mikołaj za 50 zł to usługa dla całej rodziny. Dzieci ciągną Mikołaja za brodę, a tatuś ciągnie Śnieżynkę do sypialni 110