Drabina bez końca

Dodano:   /  Zmieniono: 
Katherine Zelinski, pielęgniarka z Chicago, po dwóch latach dodatkowej nauki uzyskała specjalizację w zakresie opieki nad starszymi osobami.
 Podwyższenie kwalifikacji pozwoliło jej podwoić dochody! Richard Rassmussen, Duńczyk mieszkający w USA, trzy lata temu zmienił zawód - z inżyniera informatyka na informatyka programistę. Dziś, mimo rynkowego kryzysu, nie ma problemów ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Zelinski i Rassmussen podjęli swoje decyzje po lekturze najpopularniejszego amerykańskiego rankingu zawodów "Jobs". Ukazuje się on na początku każdego roku jako dodatek do tygodnika "US News and World Report". Dla Amerykanów jest to drogowskaz przy wyborze kariery zawo-dowej dla siebie i dzieci. "Wprost" przygotował analizę rynku pracy na najbliższe siedem lat wzorowaną na rankingu zawodów "Jobs".

Do usług i komputerów!
Z raportu "Wprost" wynika, że największym powodzeniem będą cieszyły się zawody związane z sektorem usług i informatyką. Prawie milion nowych miejsc pracy powstanie w Polsce do 2010 r. tylko w dwóch pierwszych grupach zawodów naszego rankingu. Pierwszą stanowią profesje związane z pomocą w prowadzeniu działalności gospodarczej - specjaliści od marketingu, reklamy, kontaktów z prasą (PR), tzw. zasobów ludzkich (HR) itp. W zawodach tych powstanie 493 tys. nowych miejsc pracy. Do drugiej grupy najczęściej poszukiwanych zawodów będą należeć informatycy i personel obsługujący systemy komputerowe (analitycy systemów, administratorzy sieci, projektanci systemów, programiści itp.). W tym sektorze w ciągu najbliższych siedmiu lat pojawi się 462 tys. miejsc pracy. Duże będzie też zapotrzebowanie na pracowników biurowych (wzrost o 319 tys.) i handlowców (wzrost o 229 tys.).
Czynnikiem nie ujętym w rankingu jest wzrost popytu na zawody, do których dostęp ograniczają korporacje zawodowe.

Magister w pampersach
W USA dwie trzecie rodziców decyduje o karierze swych dzieci, wybierając im szkoły - wynika z badań Amerykańskiego Departamentu Pracy. I nic dziwnego. W Stanach Zjednoczonych decyduje ten, kto płaci. - Jeżeli młody człowiek chce sam wybrać drogę życiową, musi sam za wszystko płacić. Jeżeli chce wziąć pieniądze od rodziców, musi się zgodzić, że będą oni mieli wpływ na to, jakie zdobędzie wykształcenie - tłumaczy John Craig z Santa Fe w stanie Nowy Meksyk. Craig razem z żoną Anną, zanim zdecydowali się na wybór kariery zawodowej dzieci (Paula i Betsy), konsultowali się ze szkolnym doradcą, z psychologiem, a nawet z doradcą finansowym. Paul poszedł na studia plastyczne (grafika komputerowa), a Betsy na wydział biznesu (specjalność marketing).
Podobne tendencje można już zauważyć w Polsce. Syn Łucji (właścicielka prywatnej szkoły języka angielskiego) i Mateusza (absolwent studiów dziennikarskich w Wielkiej Brytanii, pracownik działu obsługi konsumentów sieci Era) Krajewskich z Warszawy ma dopiero trzy lata, mimo to kierunkiem jego edukacji rodzice zaczęli się interesować już dziś. - Nie chcemy, by w przyszłości nasze dzieci musiały emigrować w poszukiwaniu pracy - tłumaczy Mateusz Krajew-ski. Zainteresowanie zawodem dziecka w tak wczesnym wieku nie jest ekstrawagancją. W Warszawie jest kilka szkół podstawowych, do których dzieci trzeba zapisywać tuż... po poczęciu!

Szczeble kariery
"Pomyślna przyszłość to drabina bez końca. Zawsze możemy wspiąć się wyżej, ale też z każdego szczebla możemy spaść na sam dół" - pisał Karl Jas-pers. Nie można już - tak jak kiedyś - liczyć na to, że raz zdobyte wykształcenie zapewni pracę na całe życie. - Jesteśmy skazani na ciągłe uczenie się i dostosowywanie umiejętności do oczekiwań rynku. Nie wolno ani na moment przysnąć, bo to oznacza zawodową śmierć - mówi Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum Adama Smitha. Wejście do Unii Europejskiej sprawi, że Polacy będą rywalizować w pracy nie tylko z rodakami, ale i z obywatelami państw piętnastki, których niebawem będzie już dwadzieścia pięć.
Antoni, bohater książki Martina Page'a "Jak zostałem głupcem", był bardzo wykształconym człowiekiem. Miał magisterium z języka aramejskiego i licencjat z biologii. Mimo to nie mógł znaleźć pracy. Podobne problemy ma jedna trzecia absolwentów polskich szkół wyższych kształcona w kompletnym oderwaniu od wymagań rynku. W Polsce 35 proc. osób legitymujących się wyższym wykształceniem rozpoczyna pracę w zawodzie nie odpowiadającym kwalifikacjom. Oznacza to, że już na początku źle wybrali kierunek studiów. By zapobiec takiej sytuacji, coraz więcej studentów kończy kilka fakultetów. Co czwarty student Uniwersytetu Warszawskiego studiuje dwa, a co szósty nawet trzy fakultety. - Dwa języki obce, otwarcie się na inne kultury, przedsiębiorczość, duża wiedza ogólna to nie luksus, lecz konieczność - przekonuje prof. Marek Kossewski z UW.


Zawody bez przyszłości (brak wzrostu liczby miejsc pracy, spadek zapotrzebowania)

garbarze | kaletnicy | górnicy | hutnicy | rolnicy | sadownicy | pracownicy żeglugi | krawcy | szewcy | rzemieślnicy odzieżowi | rybacy pracujący na własną
rękę | kowale | ślusarze | operatorzy maszyn wydobywczych | robotnicy transportu i tragarze | nauczyciele nauczania początkowego | robotnicy poligrafii | drukarze i zawody pokrewne.


Poszukiwani

Pracownicy, którym do 2010 r. najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie (pod uwagę wzięto zawody wymagające wykształcenia wyższego niż średnie)

1 Specjaliści od marketingu, reklamy, kontaktów z prasą (PR), zasobów ludzkich (HR), statystycy, ekonomiści, konsultanci biznesowo-prawni, doradcy podatkowi etc. Zapotrzebowanie na pracowników tej grupy wzrośnie prawie o 493 tys. osób.
2 Informatycy i personel związany z obsługą systemów komputerowych; analitycy systemów, administratorzy sieci, projektanci systemów, programiści itp. - wzrost zatrudnienia o 462 tys. osób.
3 Sekretarki, operatorzy maszyn biurowych i wykwalifikowany personel biurowy (tłumacze, graficy komputerowi, szkoleniowcy, kontrolerzy wewnętrzni etc.) - wzrost zatrudnienia o 319 tys. osób.
4 Handlowcy, pośrednicy, agenci i inni licencjonowani pracownicy zajmujący się szeroko rozumianą sprzedażą - wzrost zatrudnienia o 223 tys. osób.
5 Techniczny personel obsługi komputerów - wzrost zatrudnienia o 100 tys. osób.
6 Artyści sceny, radia i telewizji, muzycy, dziennikarze, a także specjaliści od rekreacji, sportu, wypoczynku i turystyki - wzrost zatrudnienia o 74 tys. osób.
7 Specjaliści od usług finansowych, doradcy inwestycyjni, maklerzy, specjaliści zarządzający funduszami inwestycyjnymi, dealerzy papierów wartościowych - wzrost zatrudnienia o 62 tys. osób.
8 Pracownicy obsługi medycznej i osobistej, personel medyczny, dietetycy, fizykoterapeuci, pielęgniarki geriatryczne i rehabilitanci - wzrost zatrudnienia o 41 tys. osób.
9 Architekci, inżynierowie i zawody pokrewne (urbaniści, inżynierzy ochrony środowiska itp.) - wzrost zatrudnienia o 40 tys. osób.
10 Automatycy, robotycy, elektronicy i operatorzy zautomatyzowanych systemów produkcyjnych - wzrost zatrudnienia o 28 tys. osób.
11 Specjaliści od telekomunikacji, obsługi Internetu, telefonii oraz komunikacji bezprzewodowej - wzrost zatrudnienia o ponad 10 tys. osób.
12 Specjaliści od nauk społecznych - socjologowie, psychologowie społeczni, politolodzy - wzrost zatrudnienia (w segmencie o profilu "komercyjnym") o 8,5 tys. osób.

Więcej możesz przeczytać w 19/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 19/2003 (1067)

 • Amerykańskie okulary dla Millera11 maj 2003, 1:00Widmo, widmo eurowzroczności krąży nad Europą. Eurowzroczność, czyli zabójcza krótkowzroczność.3
 • Peryskop11 maj 2003, 1:00Majówka Millera Hasła z pochodów, manifestacji i happeningów pierwszomajowych: Warszawa "SLD - biedni inaczej!" "Miller, gdzie schowałeś dobrobyt?" "Leszek Miller na zasiłek!" "Kawiorowa...8
 • Dossier11 maj 2003, 1:00ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Europa przedstawia gospodarczą i polityczną siłę, lecz z wojskowego punktu widzenia prawie się nie liczy. Dlatego współpraca transatlantycka jest dla nas nadal niezwykle ważna" "Der...9
 • Z życia koalicji11 maj 2003, 1:00Tradycyjny pierwszomajowy pochód przeszedł przez Warszawę. A po pochodzie w parku koło siedziby SLD urządzono majówkę. Doskonała lokalizacja, parę metrów obok, na górce, znajduje się Muzeum Ziemi. Również ono ma...10
 • Z życia opozycji11 maj 2003, 1:00Do polityków PiS zgłosiła się agencja. Ale nie taka zwykła, jakich pełno w Warszawie, lecz agencja sobowtórów. Sobowtóry zarabiają na tym, że są wykorzystywane w celach promocyjnych. W PiS nad ofertą troskliwie się...11
 • M&M11 maj 2003, 1:00SENS POCHODU PIERWSZOMAJOWEGO12
 • Playback11 maj 2003, 1:00Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP, oraz byli prezesi Rady Ministrów: Tadeusz Mazowiecki (premier w latach 1989-1990) i Józef Oleksy (1995-1996)12
 • Fotoplastykon11 maj 2003, 1:0014
 • Poczta11 maj 2003, 1:00Listy od czytelników16
 • Kadry11 maj 2003, 1:0017
 • Haracz stagnacji11 maj 2003, 1:00Za 250 mld zł kolejne rządy III RP kupiły spokój społeczny i trwanie na urzędach. Płaciliśmy - i straciliśmy - my wszyscy!18
 • Wielki bLew11 maj 2003, 1:00Gdy Rywin składał Agorze korupcyjną propozycję, nie było kompromisu między rządem a mediami prywatnymi24
 • Mniej niż zero11 maj 2003, 1:00Rok więzienia lub tysiąc dolarów grzywny groziłoby Millerowi, gdyby słowa "pan jest zerem" wypowiedział przed komisją śledczą w USA26
 • Rozrywkoujście11 maj 2003, 1:00Świnoujście stało się polską stolicą seksu i hazardu28
 • Zadymiarze do wynajęcia11 maj 2003, 1:00Z zawodu manifestanta można wygodnie żyć34
 • Konwencja nr 10211 maj 2003, 1:00II Rzeczpospolita miała najbardziej postępowe w Europie ustawodawstwo socjalne38
 • Giełda i wektory11 maj 2003, 1:00Hossa Świat Litwa prymusem Litwa ma największe szanse spośród państw przystępujących do UE, aby pierwsza przyjąć euro - twierdzi tamtejszy rząd. Kraj już teraz spełnia wszystkie kryteria traktatu z Maastricht. Bank centralny prowadzi...40
 • Licencja na rujnowanie11 maj 2003, 1:00100 tysięcy miejsc pracy co roku likwidują urzędnicy skarbowi42
 • Burgeronomika11 maj 2003, 1:00Wróżba z Big Maca wskazuje, że nasi eksporterzy nie mają prawa biadolić48
 • Drabina bez końca11 maj 2003, 1:00Katherine Zelinski, pielęgniarka z Chicago, po dwóch latach dodatkowej nauki uzyskała specjalizację w zakresie opieki nad starszymi osobami.52
 • Dolina wolframowa11 maj 2003, 1:00Zdobyliśmy 10 procent europejskiego rynku oświetleniowego56
 • Uwaga na język11 maj 2003, 1:00Niezależne środki masowego przekazu stają się niekiedy bezwiednym narzędziem manipulacji58
 • Pieniędzy!11 maj 2003, 1:00Rząd stoi nad otchłanią dziury budżetowej wykopanej wspólnym wysiłkiem kolejnych koalicji59
 • Supersam11 maj 2003, 1:00Klasa signum Opel signum to auto, które trudno zaklasyfikować do konkretnego segmentu. Teoretycznie jest jednym z najlepszych modeli z rodziny opla vectry, ale różnic między nim a mniej prestiżowymi samochodami tej linii jest tak...62
 • Krzywda męska11 maj 2003, 1:00We współczesnej kulturze kwitnie mizoandria, czyli pogarda dla mężczyzn! Żyje się im ciężej, choć nie wolno im się skarżyć, jak to czynią kobiety.64
 • Kuchnia, która mówi11 maj 2003, 1:00Lodówki nowej generacji same przygotowują posiłki, a nawet informują, jakich produktów w nich brakuje68
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza11 maj 2003, 1:00Piotrze! Robiłem niedawno kuchenny remanent, przeglądając spoczywające w zakamarkach spiżarni sprzęty. Odkurzyłem i natłuściłem wielki wok, usiłując sobie przy okazji przypomnieć, kiedy ostatni raz go używałem, i doszedłem do wniosku, że musiało...70
 • Mistrzowie w pampersach11 maj 2003, 1:00Na swoje pierwsze urodziny Tiger Woods, najlepszy golfista na świecie, zamiast grzechotki dostał od ojca kij golfowy. Rok miała Jennifer Capriati, jedna z najlepszych tenisistek ostatnich lat, gdy otrzymała od ojca rakietę tenisową. Martina Hingis...72
 • Schwul, czyli pedał11 maj 2003, 1:00Po drodze mi z tym, kto mówi "jestem gejem", a boję się tego, kto zastanawia się, w jakim stopniu należy pozwalać na lansowanie gejowskiego stylu życia76
 • Czarna śmierć11 maj 2003, 1:00Jeszcze dwa wieki temu w Europie pandemie zbierały zabójcze żniwo co 10-15 lat78
 • Know-how11 maj 2003, 1:00Anoreksja wcześniaków Nawet niewielkie niedożywienie kobiet w okresie poczęcia dziecka może skrócić długość ciąży. Wyniki badań przeprowadzonych na owcach sugerują, że niewłaściwe odżywianie się może być powodem aż 40 proc. nie...81
 • Jadowite kosmetyki11 maj 2003, 1:00Człowiek zawsze będzie chciał być piękniejszy niż jest - uznał Meng-tsy, żyjący w III wieku p.n.e. chiński myśliciel. "Człowiek chce być piękniejszy niż jest i by osiągnąć ten cel, zapłaci każdą cenę. Bo chce być najatrakcyjniejszym towarem na...82
 • Zegarmistrzowie życia11 maj 2003, 1:00Do DNA długowieczności86
 • Drugi podbój Troi - "Iliada" podręcznikiem historii i geografii?11 maj 2003, 1:00"Iliada" podręcznikiem historii i geografii?88
 • Bez granic11 maj 2003, 1:00Gniew ziemi - Winni zostaną ukarani - grzmiał premier Turcji Recep Tayyip Erdogan, stojąc na gruzach zniszczonej podczas trzęsienia ziemi szkoły w miasteczku Bingol. Kataklizm, który dotknął południowo-wschodnią Turcję, pochłonął co...90
 • Doktryna Busha11 maj 2003, 1:00Koniec diabelskich paktów USA z przywódcami despotycznych reżimów!92
 • Siły ślamazarnego reagowania11 maj 2003, 1:00NATO składa się z 18 karzełków i Stanów Zjednoczonych - ten cytat nie pochodzi z wypowiedzi Donalda Rumsfelda. Te słowa wypowiedział premier Belgii Guy Verhofstadt, inicjator spotkania szefów państw "starej Europy" w sprawie utworzenia niezależnej...96
 • Trzęsienie Hiszpanii11 maj 2003, 1:00Niewiele spośród 99 zagranicznych podróży Jana Pawła II miało tak głośny wydźwięk polityczny jak ostatnia. Pielgrzymka papieża Polaka do Madrytu zatrzęsła całą Hiszpanią, zanim jeszcze się odbyła. Efektów jego piątej już wizyty w tym kraju...98
 • Berlin w Nikozji11 maj 2003, 1:00To jest drugi Berlin - entuzjazmował się Andreas Piouros, przekraczając granicę między grecką a turecką częścią Cypru. - To, co się dzieje u nas, jest jak runięcie berlińskiego muru".100
 • Kiosk11 maj 2003, 1:00TheGuardian 1.5.2003 r. "Francusko-niemiecko-belgijsko-luksemburskie porozumienie obronne zdobyło już miano 'lisia oś'. Wrogowie będą się trząść, gdy ta armia ruszy pierwszy raz do boju - nie ze strachu, ale ze śmiechu. Na pewno nowe siły nie...101
 • Polski duch Schumana11 maj 2003, 1:00Fiasko rozszerzenia Unii Europejskiej oznaczałoby rewolucję polityczną na naszym kontynencie101
 • Menu11 maj 2003, 1:00Kraj Lupie na 60-lecie Ostatnie przedstawienia - "Mistrz i Małgorzata", "Azyl" i "Stosunki Klary" - Krystianowi Lupie nie udały się. Ale wybitny reżyser ma w swoim dorobku szereg spektakli, które sprawiły, że...102
 • Lenin w Polsce11 maj 2003, 1:00Dotacje demobilizują reżyserów, aktorów i pisarzy! Zamiast myśleć o publiczności - myślą o urzędnikach z ministerstwa.106
 • Patent Kępczyńskiego11 maj 2003, 1:00Roma to najbardziej profesjonalny teatralny biznes w Polsce110
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego11 maj 2003, 1:00Recenzje płyt111
 • Nie jestem urodziwą maskotką11 maj 2003, 1:00Wywiad z Catherina Zeta-Jones112
 • Kino Tomasza Raczka11 maj 2003, 1:00Recenzje filmów: Jak stracić chłopaka w 10 dni,X-Men2113
 • Perły do lamusa?11 maj 2003, 1:00Wielbiciele filmu "Być jak John Malkovich" mogą być pewni, że "Adaptacja" jest równie zakręcona i udana artystycznie114
 • Świat w oczach Jadźki (i Mietka)11 maj 2003, 1:00Świat w oczach Jadźki (i Mietka)116
 • Bandy czworga11 maj 2003, 1:00Coś ostatnio modne jest chodzenie czwórkami. Zobaczcie sami. Irak wyzwalały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia i Pol-ska. Wyzwalaliśmy co prawda w dwieście osób, ale żeby utrzymać pokój, będzie nas potrzeba już trzy...116
 • Organ Ludu11 maj 2003, 1:00Organ Ludu TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 19 (32) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 5 maja 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta 1-majowe obchody w całym kraju I sekretarz L. Miller jako Róża Tradycyjny pochód 1-majowy w...117
 • Jestem, więc jestem11 maj 2003, 1:00Zbiorowa fotografia to najmodniejszy sposób zaistnienia. Co drugie miasto w Polsce robi sobie wspólną fotkę w myśl hasła "Mam zdjęcie, więc jestem"118