Szkolny apartheid

Szkolny apartheid

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Segregacja płci w szkołach podnosi poziom nauczania i dyscyplinę

Publiczna szkoła podstawowa w Moten, jednej z najbiedniejszych dzielnic Waszyngtonu, miała opinię najgorszej w stołecznym dystrykcie. Było tak do jesieni 2001 r., kiedy George Smitherman, jej dyrektor, zdecydował się podzielić uczniów na klasy według płci. Już po roku uczniowie zaczęli osiągać w testach równie dobre wyniki jak ich rówieśnicy z prywatnych szkół na zamożnych przedmieściach. Historia edukacyjnego cudu w Moten trafiła na pierwszą stronę "Washington Post". Obecnie w Stanach Zjednoczonych działa 47 publicznych szkół, w których chłopcy i dziewczęta uczą się w osobnych klasach. Prywatnych placówek tego typu, głównie religijnych, jest ponad tysiąc. Szkół stosujących segregację płci przybywa w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, a nawet w Niemczech. Zwolennicy segregacji płciowej uczniów do piętnastego roku życia twierdzą, że koedukacyjna szkoła zostanie niedługo uznana za mało znaczący i nieudany epizod w historii edukacji.
W Stanach Zjednoczonych wprowadzono poprawki do ustawy zwanej Title IX z 1972 r. Nakazywała ona organizowanie klas koedukacyjnych. Podział na klasy męskie i żeńskie popiera prezydent George W. Bush oraz zdecydowana większość republikańskich kongresmanów. Za takim rozwiązaniem opowiada się też demokratyczna senator Hillary Clinton, była pierwsza dama.

Dobre, bo niekoedukacyjne
W australijskich szkołach państwowych, w których zniesiono koedukację, o 25 proc. wzrosła liczba uczniów zdobywających najwyższe oceny. W Nadrenii Północnej-Westfalii segregacja płci w klasach o profilu matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym (dla dzieci w wieku 12-14 lat, kiedy istnieje największa różnica w dojrzewaniu między dziewczynkami i chłopcami) spowodowała, że trzykrotnie wzrosła liczba uczniów osiągających wyniki dobre i bardzo dobre. W Wielkiej Brytanii na liście pięćdziesięciu najlepszych gimnazjów dopiero na trzydziestym drugim miejscu znalazła się szkoła koedukacyjna.
W latach 60. i 70., na fali feminizmu i lewicowych nastrojów, psychologowie postulowali zamiany ról: dziewczynkom dawano na przykład do zabawy samochody, a chłopcom lalki i w ten sposób miała się dokonać swoista konwergencja emocjonalna i intelektualna płci. Okazało się jednak, że taka konwergencja jest niepotrzebna, a wręcz szkodliwa. Przede wszystkim dlatego, że dziewczynki i chłopcy rozwijają się w odmiennym tempie, co przekłada się na różnice w nauce. Opublikowane w 1996 r. badania prof. Verne'a S. Cavinessa dowodzą, że nastolatki płci męskiej osiągają dojrzałość jedenastoletnich dziewcząt dopiero w wieku lat siedemnastu.
Odmienny sposób funkcjonowania mózgu w wieku dorastania powoduje, że chłopcy są bardziej konkretni i racjonalni, dziewczęta natomiast częściej posługują się empatią. Dlatego do piętnastego roku życia uczniowie zwykle są lepsi w przedmiotach ścisłych, a uczennice - w humanistycznych. Dzielenie klas wedle kryterium płci powoduje, że każda z nich uczy się efektywniej tego, w czym jest słabsza. Badania przeprowadzone w ubiegłym roku w Niemczech przez socjologa Jörga Hoffmanna dowodzą, że uczennice z klas żeńskich znacznie lepiej radziły sobie z zadaniami z fizyki niż ich koleżanki w klasach koedukacyjnych (otrzymywały dwukrotnie więcej dobrych ocen z tego przedmiotu). Gdy Morley High School w Leeds była szkołą koedukacyjną, mniej niż jedna trzecia chłopców zaliczała testy z niemieckiego i francuskiego. Po podziale klas na męskie i żeńskie egzaminy językowe zdało 97 proc. uczniów.
W klasach podzielonych według płci nie ma konfliktów wywołanych tym, że szybciej dojrzewające dziewczynki nie traktują swoich rówieśników jak partnerów. - Lepsze wyniki chłopców w przedmiotach ścisłych powodują, że dziewczęta czują się gorsze. Z kolei to, co je mobilizuje na lekcjach polskiego, historii, plastyki, czyli muzyka, poezja, rozmowy o emocjach, chłopców nuży. Ten rozdźwięk wręcz "rozwala" lekcje - mówi Jakub Czarkowski, dyrektor katolickiego liceum pod wezwaniem św. Augustyna w Warszawie.

Jak rozdział płci wpływa na śpiewanie?
Leonard Sax, szef amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozdzielenia Płci w Edukacji Publicznej (NASSPE), twierdzi, że szkoły koedukacyjne wzmacniają stereotypy dotyczące płci. Według danych Departamentu Edukacji USA, w męskich szkołach kilkakrotnie więcej chłopców niż w koedukacyjnych zapisuje się do kółek literackich, teatralnych i muzycznych. - Rozdział płci wpływa na rozwój talentów wokalnych wśród chłopców. We własnym gronie po prostu nie wstydzą się śpiewać - mówi Brian Walsh, amerykański pedagog, który uczył zarówno w szkołach męskich, jak i koedukacyjnych. Obserwacje Walsha potwierdzają liczby: w placówkach stosujących segregację płci działa trzykrotnie więcej chórów niż w koedukacyjnych. Z kolei z sondażu przeprowadzonego przez brytyjską Narodową Fundację Badań Edukacyjnych wynika, że w szkołach żeńskich o 35 proc. więcej dziewcząt niż w szkołach koedukacyjnych zapisuje się do kółek naukowych.
- W klasach koedukacyjnych są znacznie większe problemy z dyscypliną niż w tych, w których płcie są rozdzielone. Zwykle jakiś chłopak chce zaimponować dziewczynie z tej samej klasy i robi coś głupiego, co rozprasza wielu uczniów - mówi Mariusz Malinowski, nauczyciel filozofii, prowadzący zajęcia w klasach męskich i mieszanych. W kanadyjskich szkołach, które zrezygnowały z koedukacyjnych klas, o jedną trzecią zmalała liczba absencji. We wspomnianym już podwaszyngtońskim Moten o połowę zmniejszyła się liczba chuligańskich wybryków.

Mity koedukacji
Zwolennicy koedukacji twierdzą, że badania, na które powołują się orędownicy segregacji płciowej, są zafałszowane, gdyż do takich szkół są posyłane dzieci z zamożniejszych rodzin, które wszędzie osiągają lepsze wyniki. Przeczą temu dane NASSPE dotyczące szkół publicznych (pochodzą one z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Australii): to dzieci z ubogich rodzin stanowią tam zdecydowaną większość w klasach stosujących podział wedle płci i osiągających dobre wyniki. W szkole w Moten aż 98 proc. uczniów pochodzi z najbiedniejszych rodzin, korzystających z rządowych programów socjalnych.
Przeciwnicy rozdziału płci w szkołach twierdzą, że chłopcy i dziewczęta pozbawieni między dziesiątym a piętnastym rokiem życia własnego towarzystwa mają później problemy z komunikowaniem się z płcią przeciwną. To mit. Dwa lata temu Katherine Sanders i Neville Bruce, australijscy socjologowie, przebadali kilkuset uczniów w wieku 17-19 lat ze szkół męskich i żeńskich oraz koedukacyjnych. Okazało się, że ci pierwsi mieli tyle samo romansów co ich koledzy ze szkół mieszanych. Z badań prof. Corneliusa Riordana, socjologa w Rhode Island's Providence College, wynika, że absolwenci szkół z podziałem na klasy męskie i żeńskie nie mają też problemów z zawieraniem małżeństw.
Badania Sanders i Bruce'a dowodzą również, że w szkołach stosujących rozdział płci zdarza się czterokrotnie mniej niechcianych ciąż niż w placówkach koedukacyjnych. Sanders i Bruce tłumaczą to tym, że w tych ostatnich dziewczyny przyciąga do chłopców nie tylko biologia, ale też pozycja towarzyska partnera. "Uczniowie szkół stosujących segregację płci rzadziej wybierają partnera będącego towarzyskim guru, któremu częściej się ulega - zwyczajnie tego nie wiedzą" - napisali Sanders i Bruce. - Przez to, że dziewczyny nie były na wyciągnięcie ręki, bardziej je szanowaliśmy, bardziej staraliśmy się o ich względy - wspomina Stefan Friedman, absolwent warszawskiego liceum Rejtana, które do 1958 r. było szkołą męską.

Miękka separacja płci
Mimo pozytywnych efektów stosowania segregacji płciowej w szkołach przeciwstawiono się jej we Francji - zaważyły argumenty polityczne. Osobne klasy dla dziewcząt i chłopców uznano za "zagrożenie dla idei równości płci" - jak to ujął Daniel Motta z francuskiego Narodowego Instytutu Badań Pedagogicznych. W Polsce dotychczas nie rozważano (nie licząc kilku artykułów w pismach dla nauczycieli) pomysłu rozdziału płci w szkołach publicznych. Koedukacja wciąż jest u nas przedstawiana jako "zdobycz nowoczesnego społeczeństwa". Jedyną publiczną szkołą, która oparła się koedukacji, jest krakowskie gimnazjum żeńskie prowadzone przez siostry prezentki.
Leonard Sax uważa, że w przyszłości upowszechni się tzw. miękka forma separacji płci, czyli koedukacyjne szkoły, ale osobne klasy żeńskie i męskie. Po raz kolejny okazuje się, że - używając lewicowej frazeologii - to, co uchodzi za postępowe, okazuje się wsteczne, bo nieefektywne.

Więcej możesz przeczytać w 20/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2003 (1068)

 • Wprost od czytelników 18 maj 2003, 1:00 Listy od czytelników 3
 • Realny baraninizm 18 maj 2003, 1:00 Jedną z właściwości kwarków, jest to, że pozornie niemal swobodnie "pływają" one w jądrach atomowych. 3
 • Peryskop 18 maj 2003, 1:00 Rzeczpospolita Europejska Organizatorzy X Polskich Spotkań Europejskich Polska Fundacja im. Roberta Schumana Komitet Integracji Europejskiej przedstawicielstwo Komisji Europejskiej władze Warszawy Narodowy Bank Polski tygodnik "Wprost"... 8
 • Dossier 18 maj 2003, 1:00 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Leszek Miller jest premierem z sukcesami, o których zapominamy za łatwo" Program III Polskiego Radia LECH WAŁĘSA, były prezydent RP Kto ma walizki duże, to pakować się i wyjeżdżać.... 9
 • Z życia koalicji 18 maj 2003, 1:00 SLD, przygotowując się do wyborów parlamentarnych, wynajął już pewną warszawską agencję reklamową. Nie, to nie pomyłka. Otóż wybory mają się odbyć jesienią! Taki jest podobno plan SLD: po wygranym referendum... 10
 • Z życia opozycji 18 maj 2003, 1:00 W święto 3 Maja Liga Polskich Rodzin rozpoczęła kampanię antyunijną przez duże "k". Najfajniejsze zacznie się za dwa tygodnie, kiedy liga pokaże swoje spoty w telewizji. Na razie muszą nam wystarczyć ulotki i plakaty. Przy... 11
 • M&M 18 maj 2003, 1:00 Nieprzystawanie trójkątów - feleiton Marka Majewskiego 12
 • Playback 18 maj 2003, 1:00 Jacques Chirac, prezydent Francji, Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP, i Gerhard Schröder, kanclerz Niemiec 12
 • Balcerowicz rozbrojony 18 maj 2003, 1:00 70 pistoletów Glock 17 oraz 22 pistolety maszynowe Glauberyt przekazał policji Narodowy Bank Polski. 12
 • Fotoplastykon 18 maj 2003, 1:00 14
 • Poczta 18 maj 2003, 1:00 Listy od czytelników 16
 • Kadry 18 maj 2003, 1:00 17
 • Iracka lokomotywa 18 maj 2003, 1:00 Na odbudowie Irak możemy zarobić 2-3 miliardy dolarów 18
 • Porządek Baraniny 18 maj 2003, 1:00 Jeremiasz Barański (Baranina) odszedł z tego świata w chwili, gdy mógł zaszkodzić co najmniej kilkuset osobom w Polsce, a także w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii: od zwykłych policjantów, po polityków z pierwszych stron gazet. W procesie przed wiedeńskim sądem Baranina... 24
 • Euroapelomania 18 maj 2003, 1:00 Im więcej apeli o udział w euroreferendum, tym niższa frekwencja 30
 • Milczenie cieląt 18 maj 2003, 1:00 Polska może zapłacić gigantyczne odszkodowania z powodu opóźnień w przyjmowaniu unijnego prawa 32
 • Biało - Polacy 18 maj 2003, 1:00 Jak rozpoznać Żyda po twarzy, anarchistę po ubiorze - 10 tys. nastolatków "wyszkolą" tego lata w Polsce neonaziści. 34
 • Układ krwionośny 18 maj 2003, 1:00 Potwierdziły się obawy "Wprost" z 2000 r.: za nie istniejącą fabrykę osocza w Mielcu podatnicy zapłacą ponad 140 mln zł 38
 • Na Księżyc 18 maj 2003, 1:00 Pax Americana to błogosławiony dyktat umiejętności i sprawności 39
 • Nałęcz - Zapluty karzeł 18 maj 2003, 1:00 Pod względem brutalizacji polityki daleko nam jeszcze do II RP 39
 • Giełda i wektory 18 maj 2003, 1:00 Hossa Świat VolkstrabantPopularny niegdyś trabant pojawi się w nowym wcieleniu jako africar. Niemiecka firma Sachsenring Automobiltechnik (SARL) planuje opracowanie prototopu i rozpoczęcie produkcji auta w Afryce. SARL chce dać szansę... 40
 • CK Nafta! 18 maj 2003, 1:00 Jak najdrożej sprzedać skórę na rynku paliw? 42
 • Węgiel gordyjski 18 maj 2003, 1:00 Rosja szantażuje nas wypowiedzeniem wojny celnej 46
 • Guru Kołodki 18 maj 2003, 1:00 Z kogo składa się minister finansów 48
 • Keynes z lodówki 18 maj 2003, 1:00 Plan Kołodki i Hausnera, czyli jak dać ludziom więcej pieniędzy, odbierając im pieniądze 54
 • Wolność tygrysom! 18 maj 2003, 1:00 Czy Polska była europejskim tygrysem, czy tylko krową? 56
 • Spadochron made in USA 18 maj 2003, 1:00 Europejscy bankruci nie są skazani na samobójstwo 58
 • Ostatni lot? 18 maj 2003, 1:00 Koniec, czyli początek nowej ery podniebnych podróży 60
 • Upiorki przeszłości 18 maj 2003, 1:00 Zygmunt Bauman, Mieczysław F. Rakowski, Grzegorz W. Kołodko, czyli dlaczego rząd Millera osiągnął rekordowy - dziesięcioprocentowy - poziom poparcia 62
 • Supersam 18 maj 2003, 1:00 Rakieta dla koneserów Dotychczas auta Subaru znane były z dość banalnej karoserii i znakomitych silników. Samochodami tej marki jeździli najlepsi rajdowcy świata. Dziś za kierownicą subaru zasiada m.in. Fin Tommi Mäkinen.... 66
 • Szkolny apartheid 18 maj 2003, 1:00 Segregacja płci w szkołach podnosi poziom nauczania i dyscyplinę 68
 • Zebra w kratki 18 maj 2003, 1:00 Połowa polskich ogrodów zoologicznych to więzienia dla zwierząt 72
 • Bójmy się bać 18 maj 2003, 1:00 Cieszę się, że Małgorzata Domagalik ("Schwul, czyli pedał", nr 19) włączyła się do dyskusji o kampanii plakatowej ("Niech nas zobaczą") organizacji homoseksualnych. 74
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Koperek kontra pietruszka 18 maj 2003, 1:00 Drogi Robercie! Czy nie za duŻo tej pietruszki? Wszędzie pietruszka! Do każdej zupy, do każdej surówki, w każdej sałatce, na ziemniakach - sypiemy tę natkę jak Włosi parmezan. Tak, tak, wiem, Włosi także sypią masę pietruszki, podobnie jak i Francuzi, ale jednak na zmianę z... 76
 • Chiński holocaust zwierząt 18 maj 2003, 1:00 Po ulicach Pekinu jeżdżą samochody, z których nawołuje się do usypiania psów i kotów jako roznoszących wirus SARS 78
 • Bliski Zachód 18 maj 2003, 1:00 Wyższa forma kolonializmu 80
 • Know-how 18 maj 2003, 1:00 Na ratunek Ziemi Jeśli Ziemia pozostanie na swojej orbicie, będziemy zgubieni - twierdzą astrofizycy. Słońce pewnego dnia zamieni się w czerwonego olbrzyma, jak wszystkie gwiazdy o podobnej masie. Ziemia zostanie wówczas pochłonięta... 83
 • Choroba na receptę 18 maj 2003, 1:00 Co czwarty pacjent pada ofiarą lekarza 84
 • Erotyka mózgu 18 maj 2003, 1:00 Esencja męskości reguluje cykl płodności kobiet 88
 • Narkotyk odwykowy 18 maj 2003, 1:00 Ekstrakt z korzenia afrykańskiej rośliny leczy z narkomanii 92
 • Bez granic 18 maj 2003, 1:00 Sterani weterani "Weterani to podpora białoruskiego społeczeństwa" - przypominał prezydent Aleksander Łukaszenka w przemówieniu z okazji Dnia Zwycięstwa i 58. rocznicy zakończenia wielkiej wojny ojczyźnianej. Na... 96
 • Nibyland Polen 18 maj 2003, 1:00 W odczuciu niemieckich elit politycznych, RP wciąż pozostaje nibylandem niedorozwiniętego społeczeństwa nieudaczników. 98
 • Największe zboczenie świata 18 maj 2003, 1:00 Rozmowa z BERNARD-HENRIM LÉVYM, francuskim filozofem 102
 • Wiceprezydent świata 18 maj 2003, 1:00 Blair, wnuk Churchilla, syn Thatcher? 104
 • Trójka bez sternika 18 maj 2003, 1:00 We Wrocławiu ostatecznie zakończył się dla nas brukselski "pralinkowy szczyt" 108
 • Zepsuty karabin bolszewików 18 maj 2003, 1:00 Czy nowa awangarda rewolucji proletariackiej usiłowała stworzyć państwo w Kazachstanie? 110
 • Małysz i inni 18 maj 2003, 1:00 Sportowcy i twórcy obdarzeni autorytetem nie zawahali się go wykorzystać w słusznej sprawie 111
 • Menu 18 maj 2003, 1:00 Kraj Laureatki Pen Clubu "Za pomocą oszczędnych, lirycznych zdań, łudzących iluzją znajomych szczegółów - zastawiony stół, śpiące dziecko, nie posłane łóżko - jesteśmy nagle zanurzani w otchłań... 112
 • Żadnych granic 18 maj 2003, 1:00 Festiwal Eurowizji: Ich Troje kontra Tatu 114
 • Terminator XXI 18 maj 2003, 1:00 Filmowe hity na lato 118
 • Kino Tomasza Raczka 18 maj 2003, 1:00 Recenzje filmów: czas religii,Oszukać przeznaczenie 119
 • Praga Europy 18 maj 2003, 1:00 Czeską Pragę promują Mozart, Kafka, Gehry, Jagger i Willis 120
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 18 maj 2003, 1:00 Recenzje płyt 121
 • Królowa myszy 18 maj 2003, 1:00 Olga Boznańska twierdziła, że skrzywdzono Niemców, odbierając im Górny Śląsk i Pomorze 122
 • Sezon odjazdowy 18 maj 2003, 1:00 Pożytki z wyjeżdżania są rozliczne. Społeczeństwo, wyjechawszy na długi weekend, zrelaksowało się i już liczy dni do następnego. 124
 • Prezes z dyplomem 18 maj 2003, 1:00 Najlepsza, według prezesa Kwiatkowskiego, telewizja europejska, czyli TVP, ujawniła pewną słabość, mianowicie nie zatrudnia fachowych tłumaczy. Nie powiodło się więc przełożenie na język polski uzasadnienia nagrody otrzymanej od Europejskiej Unii Nadawców (EBU). 124
 • Organ Ludu 18 maj 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 20 (33) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 12 maja 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ludowa Ojczyzna w sercach wielu z nas Jeszcze brzmią echa 1-majowego święta i 9-majowej parady Zwycięstwa. Z... 125
 • Che opyla kamerę 18 maj 2003, 1:00 Gdyby Che Guevara żył, przemycałby narkotyki i za kasę porywał ludzi. Czyli nie nadawałby się na idola, chyba że w Pruszkowie 126
 • Ranking szkół wyższych - Uniwersytet rynkowy 18 maj 2003, 1:00 Najlepsi to: UAM, Politechnika Wrocławska, AM Poznań, SGH, WSPiZ im. Kozińskiego. 204
 • Ranking szkół wyższych - Ranking masowego rażenia 18 maj 2003, 1:00 Wartość uczelni nie zależy od ocen profesorów, lecz studentów 218
 • Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu 18 maj 2003, 1:00 Po 1989 roku kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej pospiesznie przemalowano na świątynie biznesu 223