Szkolny apartheid

Szkolny apartheid

Dodano:   /  Zmieniono: 
Segregacja płci w szkołach podnosi poziom nauczania i dyscyplinę

Publiczna szkoła podstawowa w Moten, jednej z najbiedniejszych dzielnic Waszyngtonu, miała opinię najgorszej w stołecznym dystrykcie. Było tak do jesieni 2001 r., kiedy George Smitherman, jej dyrektor, zdecydował się podzielić uczniów na klasy według płci. Już po roku uczniowie zaczęli osiągać w testach równie dobre wyniki jak ich rówieśnicy z prywatnych szkół na zamożnych przedmieściach. Historia edukacyjnego cudu w Moten trafiła na pierwszą stronę "Washington Post". Obecnie w Stanach Zjednoczonych działa 47 publicznych szkół, w których chłopcy i dziewczęta uczą się w osobnych klasach. Prywatnych placówek tego typu, głównie religijnych, jest ponad tysiąc. Szkół stosujących segregację płci przybywa w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, a nawet w Niemczech. Zwolennicy segregacji płciowej uczniów do piętnastego roku życia twierdzą, że koedukacyjna szkoła zostanie niedługo uznana za mało znaczący i nieudany epizod w historii edukacji.
W Stanach Zjednoczonych wprowadzono poprawki do ustawy zwanej Title IX z 1972 r. Nakazywała ona organizowanie klas koedukacyjnych. Podział na klasy męskie i żeńskie popiera prezydent George W. Bush oraz zdecydowana większość republikańskich kongresmanów. Za takim rozwiązaniem opowiada się też demokratyczna senator Hillary Clinton, była pierwsza dama.

Dobre, bo niekoedukacyjne
W australijskich szkołach państwowych, w których zniesiono koedukację, o 25 proc. wzrosła liczba uczniów zdobywających najwyższe oceny. W Nadrenii Północnej-Westfalii segregacja płci w klasach o profilu matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym (dla dzieci w wieku 12-14 lat, kiedy istnieje największa różnica w dojrzewaniu między dziewczynkami i chłopcami) spowodowała, że trzykrotnie wzrosła liczba uczniów osiągających wyniki dobre i bardzo dobre. W Wielkiej Brytanii na liście pięćdziesięciu najlepszych gimnazjów dopiero na trzydziestym drugim miejscu znalazła się szkoła koedukacyjna.
W latach 60. i 70., na fali feminizmu i lewicowych nastrojów, psychologowie postulowali zamiany ról: dziewczynkom dawano na przykład do zabawy samochody, a chłopcom lalki i w ten sposób miała się dokonać swoista konwergencja emocjonalna i intelektualna płci. Okazało się jednak, że taka konwergencja jest niepotrzebna, a wręcz szkodliwa. Przede wszystkim dlatego, że dziewczynki i chłopcy rozwijają się w odmiennym tempie, co przekłada się na różnice w nauce. Opublikowane w 1996 r. badania prof. Verne'a S. Cavinessa dowodzą, że nastolatki płci męskiej osiągają dojrzałość jedenastoletnich dziewcząt dopiero w wieku lat siedemnastu.
Odmienny sposób funkcjonowania mózgu w wieku dorastania powoduje, że chłopcy są bardziej konkretni i racjonalni, dziewczęta natomiast częściej posługują się empatią. Dlatego do piętnastego roku życia uczniowie zwykle są lepsi w przedmiotach ścisłych, a uczennice - w humanistycznych. Dzielenie klas wedle kryterium płci powoduje, że każda z nich uczy się efektywniej tego, w czym jest słabsza. Badania przeprowadzone w ubiegłym roku w Niemczech przez socjologa Jörga Hoffmanna dowodzą, że uczennice z klas żeńskich znacznie lepiej radziły sobie z zadaniami z fizyki niż ich koleżanki w klasach koedukacyjnych (otrzymywały dwukrotnie więcej dobrych ocen z tego przedmiotu). Gdy Morley High School w Leeds była szkołą koedukacyjną, mniej niż jedna trzecia chłopców zaliczała testy z niemieckiego i francuskiego. Po podziale klas na męskie i żeńskie egzaminy językowe zdało 97 proc. uczniów.
W klasach podzielonych według płci nie ma konfliktów wywołanych tym, że szybciej dojrzewające dziewczynki nie traktują swoich rówieśników jak partnerów. - Lepsze wyniki chłopców w przedmiotach ścisłych powodują, że dziewczęta czują się gorsze. Z kolei to, co je mobilizuje na lekcjach polskiego, historii, plastyki, czyli muzyka, poezja, rozmowy o emocjach, chłopców nuży. Ten rozdźwięk wręcz "rozwala" lekcje - mówi Jakub Czarkowski, dyrektor katolickiego liceum pod wezwaniem św. Augustyna w Warszawie.

Jak rozdział płci wpływa na śpiewanie?
Leonard Sax, szef amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozdzielenia Płci w Edukacji Publicznej (NASSPE), twierdzi, że szkoły koedukacyjne wzmacniają stereotypy dotyczące płci. Według danych Departamentu Edukacji USA, w męskich szkołach kilkakrotnie więcej chłopców niż w koedukacyjnych zapisuje się do kółek literackich, teatralnych i muzycznych. - Rozdział płci wpływa na rozwój talentów wokalnych wśród chłopców. We własnym gronie po prostu nie wstydzą się śpiewać - mówi Brian Walsh, amerykański pedagog, który uczył zarówno w szkołach męskich, jak i koedukacyjnych. Obserwacje Walsha potwierdzają liczby: w placówkach stosujących segregację płci działa trzykrotnie więcej chórów niż w koedukacyjnych. Z kolei z sondażu przeprowadzonego przez brytyjską Narodową Fundację Badań Edukacyjnych wynika, że w szkołach żeńskich o 35 proc. więcej dziewcząt niż w szkołach koedukacyjnych zapisuje się do kółek naukowych.
- W klasach koedukacyjnych są znacznie większe problemy z dyscypliną niż w tych, w których płcie są rozdzielone. Zwykle jakiś chłopak chce zaimponować dziewczynie z tej samej klasy i robi coś głupiego, co rozprasza wielu uczniów - mówi Mariusz Malinowski, nauczyciel filozofii, prowadzący zajęcia w klasach męskich i mieszanych. W kanadyjskich szkołach, które zrezygnowały z koedukacyjnych klas, o jedną trzecią zmalała liczba absencji. We wspomnianym już podwaszyngtońskim Moten o połowę zmniejszyła się liczba chuligańskich wybryków.

Mity koedukacji
Zwolennicy koedukacji twierdzą, że badania, na które powołują się orędownicy segregacji płciowej, są zafałszowane, gdyż do takich szkół są posyłane dzieci z zamożniejszych rodzin, które wszędzie osiągają lepsze wyniki. Przeczą temu dane NASSPE dotyczące szkół publicznych (pochodzą one z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Australii): to dzieci z ubogich rodzin stanowią tam zdecydowaną większość w klasach stosujących podział wedle płci i osiągających dobre wyniki. W szkole w Moten aż 98 proc. uczniów pochodzi z najbiedniejszych rodzin, korzystających z rządowych programów socjalnych.
Przeciwnicy rozdziału płci w szkołach twierdzą, że chłopcy i dziewczęta pozbawieni między dziesiątym a piętnastym rokiem życia własnego towarzystwa mają później problemy z komunikowaniem się z płcią przeciwną. To mit. Dwa lata temu Katherine Sanders i Neville Bruce, australijscy socjologowie, przebadali kilkuset uczniów w wieku 17-19 lat ze szkół męskich i żeńskich oraz koedukacyjnych. Okazało się, że ci pierwsi mieli tyle samo romansów co ich koledzy ze szkół mieszanych. Z badań prof. Corneliusa Riordana, socjologa w Rhode Island's Providence College, wynika, że absolwenci szkół z podziałem na klasy męskie i żeńskie nie mają też problemów z zawieraniem małżeństw.
Badania Sanders i Bruce'a dowodzą również, że w szkołach stosujących rozdział płci zdarza się czterokrotnie mniej niechcianych ciąż niż w placówkach koedukacyjnych. Sanders i Bruce tłumaczą to tym, że w tych ostatnich dziewczyny przyciąga do chłopców nie tylko biologia, ale też pozycja towarzyska partnera. "Uczniowie szkół stosujących segregację płci rzadziej wybierają partnera będącego towarzyskim guru, któremu częściej się ulega - zwyczajnie tego nie wiedzą" - napisali Sanders i Bruce. - Przez to, że dziewczyny nie były na wyciągnięcie ręki, bardziej je szanowaliśmy, bardziej staraliśmy się o ich względy - wspomina Stefan Friedman, absolwent warszawskiego liceum Rejtana, które do 1958 r. było szkołą męską.

Miękka separacja płci
Mimo pozytywnych efektów stosowania segregacji płciowej w szkołach przeciwstawiono się jej we Francji - zaważyły argumenty polityczne. Osobne klasy dla dziewcząt i chłopców uznano za "zagrożenie dla idei równości płci" - jak to ujął Daniel Motta z francuskiego Narodowego Instytutu Badań Pedagogicznych. W Polsce dotychczas nie rozważano (nie licząc kilku artykułów w pismach dla nauczycieli) pomysłu rozdziału płci w szkołach publicznych. Koedukacja wciąż jest u nas przedstawiana jako "zdobycz nowoczesnego społeczeństwa". Jedyną publiczną szkołą, która oparła się koedukacji, jest krakowskie gimnazjum żeńskie prowadzone przez siostry prezentki.
Leonard Sax uważa, że w przyszłości upowszechni się tzw. miękka forma separacji płci, czyli koedukacyjne szkoły, ale osobne klasy żeńskie i męskie. Po raz kolejny okazuje się, że - używając lewicowej frazeologii - to, co uchodzi za postępowe, okazuje się wsteczne, bo nieefektywne.

Więcej możesz przeczytać w 20/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2003 (1068)

 • Wprost od czytelników18 maj 2003, 1:00Listy od czytelników3
 • Realny baraninizm18 maj 2003, 1:00Jedną z właściwości kwarków, jest to, że pozornie niemal swobodnie "pływają" one w jądrach atomowych.3
 • Peryskop18 maj 2003, 1:00Rzeczpospolita Europejska Organizatorzy X Polskich Spotkań Europejskich Polska Fundacja im. Roberta Schumana Komitet Integracji Europejskiej przedstawicielstwo Komisji Europejskiej władze Warszawy Narodowy Bank Polski tygodnik "Wprost"...8
 • Dossier18 maj 2003, 1:00ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Leszek Miller jest premierem z sukcesami, o których zapominamy za łatwo" Program III Polskiego Radia LECH WAŁĘSA, były prezydent RP Kto ma walizki duże, to pakować się i wyjeżdżać. Tutaj jest...9
 • Z życia koalicji18 maj 2003, 1:00SLD, przygotowując się do wyborów parlamentarnych, wynajął już pewną warszawską agencję reklamową. Nie, to nie pomyłka. Otóż wybory mają się odbyć jesienią! Taki jest podobno plan SLD: po wygranym referendum europejskim - wybory...10
 • Z życia opozycji18 maj 2003, 1:00W święto 3 Maja Liga Polskich Rodzin rozpoczęła kampanię antyunijną przez duże "k". Najfajniejsze zacznie się za dwa tygodnie, kiedy liga pokaże swoje spoty w telewizji. Na razie muszą nam wystarczyć ulotki i plakaty. Przy okazji liga...11
 • M&M18 maj 2003, 1:00Nieprzystawanie trójkątów - feleiton Marka Majewskiego12
 • Playback18 maj 2003, 1:00Jacques Chirac, prezydent Francji, Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP, i Gerhard Schröder, kanclerz Niemiec12
 • Balcerowicz rozbrojony18 maj 2003, 1:0070 pistoletów Glock 17 oraz 22 pistolety maszynowe Glauberyt przekazał policji Narodowy Bank Polski.12
 • Fotoplastykon18 maj 2003, 1:0014
 • Poczta18 maj 2003, 1:00Listy od czytelników16
 • Kadry18 maj 2003, 1:0017
 • Iracka lokomotywa18 maj 2003, 1:00Na odbudowie Irak możemy zarobić 2-3 miliardy dolarów18
 • Porządek Baraniny18 maj 2003, 1:00Jeremiasz Barański (Baranina) odszedł z tego świata w chwili, gdy mógł zaszkodzić co najmniej kilkuset osobom w Polsce, a także w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii: od zwykłych policjantów, po polityków z pierwszych stron gazet. W procesie...24
 • Euroapelomania18 maj 2003, 1:00Im więcej apeli o udział w euroreferendum, tym niższa frekwencja30
 • Milczenie cieląt18 maj 2003, 1:00Polska może zapłacić gigantyczne odszkodowania z powodu opóźnień w przyjmowaniu unijnego prawa32
 • Biało - Polacy18 maj 2003, 1:00Jak rozpoznać Żyda po twarzy, anarchistę po ubiorze - 10 tys. nastolatków "wyszkolą" tego lata w Polsce neonaziści.34
 • Układ krwionośny18 maj 2003, 1:00Potwierdziły się obawy "Wprost" z 2000 r.: za nie istniejącą fabrykę osocza w Mielcu podatnicy zapłacą ponad 140 mln zł38
 • Na Księżyc18 maj 2003, 1:00Pax Americana to błogosławiony dyktat umiejętności i sprawności39
 • Nałęcz - Zapluty karzeł18 maj 2003, 1:00Pod względem brutalizacji polityki daleko nam jeszcze do II RP39
 • Giełda i wektory18 maj 2003, 1:00Hossa Świat VolkstrabantPopularny niegdyś trabant pojawi się w nowym wcieleniu jako africar. Niemiecka firma Sachsenring Automobiltechnik (SARL) planuje opracowanie prototopu i rozpoczęcie produkcji auta w Afryce. SARL chce dać szansę posiadania...40
 • CK Nafta!18 maj 2003, 1:00Jak najdrożej sprzedać skórę na rynku paliw?42
 • Węgiel gordyjski18 maj 2003, 1:00Rosja szantażuje nas wypowiedzeniem wojny celnej46
 • Guru Kołodki18 maj 2003, 1:00Z kogo składa się minister finansów48
 • Keynes z lodówki18 maj 2003, 1:00Plan Kołodki i Hausnera, czyli jak dać ludziom więcej pieniędzy, odbierając im pieniądze54
 • Wolność tygrysom!18 maj 2003, 1:00Czy Polska była europejskim tygrysem, czy tylko krową?56
 • Spadochron made in USA18 maj 2003, 1:00Europejscy bankruci nie są skazani na samobójstwo58
 • Ostatni lot?18 maj 2003, 1:00Koniec, czyli początek nowej ery podniebnych podróży60
 • Upiorki przeszłości18 maj 2003, 1:00Zygmunt Bauman, Mieczysław F. Rakowski, Grzegorz W. Kołodko, czyli dlaczego rząd Millera osiągnął rekordowy - dziesięcioprocentowy - poziom poparcia62
 • Supersam18 maj 2003, 1:00Rakieta dla koneserów Dotychczas auta Subaru znane były z dość banalnej karoserii i znakomitych silników. Samochodami tej marki jeździli najlepsi rajdowcy świata. Dziś za kierownicą subaru zasiada m.in. Fin Tommi Mäkinen....66
 • Szkolny apartheid18 maj 2003, 1:00Segregacja płci w szkołach podnosi poziom nauczania i dyscyplinę68
 • Zebra w kratki18 maj 2003, 1:00Połowa polskich ogrodów zoologicznych to więzienia dla zwierząt72
 • Bójmy się bać18 maj 2003, 1:00Cieszę się, że Małgorzata Domagalik ("Schwul, czyli pedał", nr 19) włączyła się do dyskusji o kampanii plakatowej ("Niech nas zobaczą") organizacji homoseksualnych.74
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Koperek kontra pietruszka18 maj 2003, 1:00Drogi Robercie! Czy nie za duŻo tej pietruszki? Wszędzie pietruszka! Do każdej zupy, do każdej surówki, w każdej sałatce, na ziemniakach - sypiemy tę natkę jak Włosi parmezan. Tak, tak, wiem, Włosi także sypią masę pietruszki, podobnie jak i...76
 • Chiński holocaust zwierząt18 maj 2003, 1:00Po ulicach Pekinu jeżdżą samochody, z których nawołuje się do usypiania psów i kotów jako roznoszących wirus SARS78
 • Bliski Zachód18 maj 2003, 1:00Wyższa forma kolonializmu80
 • Know-how18 maj 2003, 1:00Na ratunek Ziemi Jeśli Ziemia pozostanie na swojej orbicie, będziemy zgubieni - twierdzą astrofizycy. Słońce pewnego dnia zamieni się w czerwonego olbrzyma, jak wszystkie gwiazdy o podobnej masie. Ziemia zostanie wówczas pochłonięta przez...83
 • Choroba na receptę18 maj 2003, 1:00Co czwarty pacjent pada ofiarą lekarza84
 • Erotyka mózgu18 maj 2003, 1:00Esencja męskości reguluje cykl płodności kobiet88
 • Narkotyk odwykowy18 maj 2003, 1:00Ekstrakt z korzenia afrykańskiej rośliny leczy z narkomanii92
 • Bez granic18 maj 2003, 1:00Sterani weterani "Weterani to podpora białoruskiego społeczeństwa" - przypominał prezydent Aleksander Łukaszenka w przemówieniu z okazji Dnia Zwycięstwa i 58. rocznicy zakończenia wielkiej wojny ojczyźnianej. Na Białorusi, jak...96
 • Nibyland Polen18 maj 2003, 1:00W odczuciu niemieckich elit politycznych, RP wciąż pozostaje nibylandem niedorozwiniętego społeczeństwa nieudaczników.98
 • Największe zboczenie świata18 maj 2003, 1:00Rozmowa z BERNARD-HENRIM LÉVYM, francuskim filozofem102
 • Wiceprezydent świata18 maj 2003, 1:00Blair, wnuk Churchilla, syn Thatcher?104
 • Trójka bez sternika18 maj 2003, 1:00We Wrocławiu ostatecznie zakończył się dla nas brukselski "pralinkowy szczyt"108
 • Zepsuty karabin bolszewików18 maj 2003, 1:00Czy nowa awangarda rewolucji proletariackiej usiłowała stworzyć państwo w Kazachstanie?110
 • Małysz i inni18 maj 2003, 1:00Sportowcy i twórcy obdarzeni autorytetem nie zawahali się go wykorzystać w słusznej sprawie111
 • Menu18 maj 2003, 1:00Kraj Laureatki Pen Clubu "Za pomocą oszczędnych, lirycznych zdań, łudzących iluzją znajomych szczegółów - zastawiony stół, śpiące dziecko, nie posłane łóżko - jesteśmy nagle zanurzani w otchłań szaleństwa,...112
 • Żadnych granic18 maj 2003, 1:00Festiwal Eurowizji: Ich Troje kontra Tatu114
 • Terminator XXI18 maj 2003, 1:00Filmowe hity na lato118
 • Kino Tomasza Raczka18 maj 2003, 1:00Recenzje filmów: czas religii,Oszukać przeznaczenie119
 • Praga Europy18 maj 2003, 1:00Czeską Pragę promują Mozart, Kafka, Gehry, Jagger i Willis120
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego18 maj 2003, 1:00Recenzje płyt121
 • Królowa myszy18 maj 2003, 1:00Olga Boznańska twierdziła, że skrzywdzono Niemców, odbierając im Górny Śląsk i Pomorze122
 • Sezon odjazdowy18 maj 2003, 1:00Pożytki z wyjeżdżania są rozliczne. Społeczeństwo, wyjechawszy na długi weekend, zrelaksowało się i już liczy dni do następnego.124
 • Prezes z dyplomem18 maj 2003, 1:00Najlepsza, według prezesa Kwiatkowskiego, telewizja europejska, czyli TVP, ujawniła pewną słabość, mianowicie nie zatrudnia fachowych tłumaczy. Nie powiodło się więc przełożenie na język polski uzasadnienia nagrody otrzymanej od Europejskiej Unii...124
 • Organ Ludu18 maj 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 20 (33) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 12 maja 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ludowa Ojczyzna w sercach wielu z nas Jeszcze brzmią echa 1-majowego święta i 9-majowej parady Zwycięstwa. Z...125
 • Che opyla kamerę18 maj 2003, 1:00Gdyby Che Guevara żył, przemycałby narkotyki i za kasę porywał ludzi. Czyli nie nadawałby się na idola, chyba że w Pruszkowie126
 • Ranking szkół wyższych - Uniwersytet rynkowy18 maj 2003, 1:00Najlepsi to: UAM, Politechnika Wrocławska, AM Poznań, SGH, WSPiZ im. Kozińskiego.204
 • Ranking szkół wyższych - Ranking masowego rażenia18 maj 2003, 1:00Wartość uczelni nie zależy od ocen profesorów, lecz studentów218
 • Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu18 maj 2003, 1:00Po 1989 roku kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej pospiesznie przemalowano na świątynie biznesu223