Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu

Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Po 1989 roku kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej pospiesznie przemalowano na świątynie biznesu
1989 r. poza bardzo nielicznymi wyjątkami (np. Uniwersytet Warszawski) nie było na naszych uczelniach wydziałów ani instytutów zarządzania o profilu choćby zbliżonym do menedżerskiego. Wiele było natomiast uczelni i wydziałów ekonomicznych, prowadzących zajęcia z najróżniejszych dziedzin i obszarów "ekonomii socjalizmu", "ekonomii politycznej" "ekonomik branżowych", "planowania" "programowania rozwoju" itp. Dysponowały one sporym potencjałem materialnym, liczną grupą specjalistów od "ekonomii socjalizmu" gwałtownie poszukujących zajęcia oraz nieliczną grupką naukowców, którzy zetknęli się z zachodnią nauką i praktyką zarządzania. To oni ściągnęli do swoich uczelni programy pomocowe, które pomogły pospiesznie przemalować niedawne kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej na świątynie biznesu i szkoły zarządzania.

Szkoła ekonomii kontra szkoła biznesu
Przemiana szkół ekonomii socjalizmu w biznesowe była w Polsce powierzchowna. Wystarczyła jednak, by zapewnić napływ wielu studentów na studia dzienne oraz płatne zaoczne i podyplomowe, co z kolei gwarantowało dobrą sytuację finansową. Dydaktyka i badania w tych uczelniach były jednak nadal zdominowane przez problematykę i przedmioty ekonomiczne - makro- i mikroekonomię, ekonometrię, statystykę, badania operacyjne i ekonomiki branżowe. W typowych szkołach biznesu są to co najwyżej drugorzędne przedmioty pomocnicze. W ten sposób nastąpiło u nas zatarcie różnicy między uczelnią ekonomiczną i szkołą biznesu. W rezultacie rynek i władze szkolnictwa wyższego nie odróżniają wykształcenia ekonomicznego od tego w dziedzinie biznesu. Tymczasem na świecie te różnice są bardzo wyraźne. Kierunki ekonomiczne są tam nieliczne i elitarne. Na większości liczących się uniwersytetów amerykańskich ekonomia nie jest nawet wydziałem, a jedynie departamentem, kształcącym (przeważnie na bardzo dobrym poziomie) nieliczną grupkę matematyczno-ekonomicznych geniuszy: przyszłych nauczycieli akademickich, ekspertów czy analityków. Szkoły biznesu natomiast są w USA wielkimi i z reguły najbogatszymi wydziałami uniwersytetów, a w Europie są często niezależnymi uczelniami.
Większość szkół niepaństwowych, które powstały w Polsce w latach 90., powieliła wzorzec uczelni państwowych i zatrudniła na drugich etatach ich kadrę. Tylko nieliczne, na przykład WSB-NLU w Nowym Sączu, od początku postawiły na model szkoły biznesu. Dopiero w ostatnich latach sytuacja zaczęła się zmieniać. W kolejnych uczelniach (państwowych i niepaństwowych) do głosu dochodzą młodsze pokolenia pracowników nauki specjalizujących się w dyscyplinach typowych dla zarządzania. Pod wpływem kontaktów z uczelniami zagranicznymi próbują oni realizować u siebie model szkoły biznesu. Nie bez znaczenia jest także zaostrzająca się konkurencja o studenta i wpływ przedsiębiorstw (odbiorców absolwentów), które wręcz popychają uczelnie w tym kierunku (zwłaszcza na studiach i szkoleniach podyplomowych). Na naszym rynku edukacyjnym zaczyna się więc kształtować grupa szkół wyższych, które w coraz większym stopniu odpowiadają zachodniemu wzorcowi szkoły biznesu.

Osiem reguł szkoły biznesu
Wśród wielu haseł poświęconych edukacji menedżerskiej w "Międzynarodowej encyklopedii biznesu i zarządzania" (byłem członkiem rady redakcyjnej i jednym z autorów) znajduje się hasło "business schools". Jego autor, Andrew J. Policano, wieloletni dziekan szkoły biznesu w University of Wisconsin w Madison, przedstawił listę cech odróżniających szkoły biznesu od innych uczelni lub wydziałów szkół wyższych. Po pierwsze mają one silną kadrę akademicką, legitymującą się osiągnięciami i prowadzącą badania o międzynarodowej renomie w podstawowych dla biznesu dyscyplinach: zarządzaniu, rachunkowości, finansach i marketingu. Po drugie, powinny dysponować wysoko cenionymi programami akademickimi w dziedzinie ogólnego zarządzania przynajmniej na dwóch z trzech poziomów: licencjackim, magisterskim i doktorskim. Po trzecie, powinny oferować zestaw wysoko cenionych specjalizacji "niszowych" w takich dziedzinach, jak zarządzanie służbą zdrowia, biznes międzynarodowy, instrumenty finansowe, strategie marketingowe i zarządzanie ludźmi. Po czwarte, winny mieć znakomite kontakty ze światem biznesu i wynikające z nich programy kształcenia ustawicznego oraz rozwoju menedżerów. Po piąte, mają funkcjonować dzięki opłatom studentów (pokrywających koszty operacyjne), a rozwijać się (zwłaszcza programy, bazę i kadry) dzięki dotacjom, m.in. biznesu, fundacji, władz lokalnych, agend państwa. Po szóste, powinny wykorzystywać w dydaktyce, zarządzaniu operacjami i badaniach naukowych najnowsze sieciowe techniki informatyczne, telekomunikacyjne i multimedialne. Po siódme, musi je wyróżniać profesjonalny marketing i public relations. Po ósme wreszcie - powinny utrzymywać ścisłe więzi z absolwentami oraz rozbudowane służby promowania karier absolwentów.
Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania (EFMD) w Brukseli dodaje do amerykańskich kryteriów umiędzynarodowienie, co w praktyce oznacza uzyskanie prestiżowej europejskiej akredytacji EQUIS. Umiędzynarodowienie to nie tylko wielonarodowość kadry wykładowców oraz studentów posługujących się angielskim jako światowym językiem biznesu, ale też udział w międzynarodowych programach dydaktycznych i badawczych, eksport produktów edukacyjnych, nacisk na zarządzanie międzynarodowe i umiejętności funkcjonowania w globalnym środowisku biznesu. Nie jest przypadkiem, że tylko jedna szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej (notabene ta, którą kieruję) ma akredytację EQUIS.

Edukacja menedżerska w niebezpieczeństwie
W sierpniu 2002 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Szkół Biznesu (AACSB International) opublikowało raport na temat edukacji menedżerskiej w USA na międzynarodowym tle. Raport nosi znamienny tytuł "Edukacja menedżerska w niebezpieczeństwie". Wśród zagrożeń dla obowiązującego modelu szkoły biznesu na pierwszym miejscu wymienia się ogromne rozdrobnienie i zróżnicowanie podmiotów oferujących usługi edukacyjne w dziedzinie biznesu i zarządzania. Prowadzi to do dezorientacji nabywców i chaosu na rynku, co umożliwia sprzedaż produktów bardzo niskiej jakości. Instytucje akademickie muszą bezpośrednio konkurować z komercyjnymi firmami szkoleniowymi, które mają często wirtualny byt, nie mają stałego personelu, nie ponoszą kosztów badań naukowych, rozwoju programów i kadry. Tendencję tę potęguje umiędzynarodowienie edukacji menedżerskiej. Na mniej rozwiniętych i wymagających rynkach żerują podmioty oferujące bezwartościowe programy pod zagraniczną marką. Akredytacje mogą te negatywne zjawiska ograniczyć, ale ich nie wyeliminują.
Zagrożeniem dla modelu ogólnego kształcenia w dziedzinie zarządzania jest też segmentacja rynku i specyficzne potrzeby w takich obszarach, jak służba zdrowia, edukacja, media, show-biznes, kultura czy więziennictwo. Z jednej strony, nie wiadomo, jaka jest praktyczna użyteczność ogólnej edukacji menedżerskiej, z drugiej - jaki sens ma specjalizacja szkół biznesu i oferowanych przez nie programów. Także rozwój kadry akademickiej nie idzie w parze z rozwojem szkół biznesu. Prowadzi to do niedoboru wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich w dziedzinie zarządzania. Umiędzynarodowienie rynku pracy kadry akademickiej może tu być ratunkiem, ale tylko dla najbogatszych. Szkoły biznesu stają się ponadto sektorem, w którym na coraz większą skalę stosuje się technologię informacyjną, co w nieunikniony sposób prowadzi do wzrostu kosztów kształcenia.
Więcej możesz przeczytać w 20/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2003 (1068)

 • Wprost od czytelników 18 maj 2003, 1:00 Listy od czytelników 3
 • Realny baraninizm 18 maj 2003, 1:00 Jedną z właściwości kwarków, jest to, że pozornie niemal swobodnie "pływają" one w jądrach atomowych. 3
 • Peryskop 18 maj 2003, 1:00 Rzeczpospolita Europejska Organizatorzy X Polskich Spotkań Europejskich Polska Fundacja im. Roberta Schumana Komitet Integracji Europejskiej przedstawicielstwo Komisji Europejskiej władze Warszawy Narodowy Bank Polski tygodnik "Wprost"... 8
 • Dossier 18 maj 2003, 1:00 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Leszek Miller jest premierem z sukcesami, o których zapominamy za łatwo" Program III Polskiego Radia LECH WAŁĘSA, były prezydent RP Kto ma walizki duże, to pakować się i wyjeżdżać.... 9
 • Z życia koalicji 18 maj 2003, 1:00 SLD, przygotowując się do wyborów parlamentarnych, wynajął już pewną warszawską agencję reklamową. Nie, to nie pomyłka. Otóż wybory mają się odbyć jesienią! Taki jest podobno plan SLD: po wygranym referendum... 10
 • Z życia opozycji 18 maj 2003, 1:00 W święto 3 Maja Liga Polskich Rodzin rozpoczęła kampanię antyunijną przez duże "k". Najfajniejsze zacznie się za dwa tygodnie, kiedy liga pokaże swoje spoty w telewizji. Na razie muszą nam wystarczyć ulotki i plakaty. Przy... 11
 • M&M 18 maj 2003, 1:00 Nieprzystawanie trójkątów - feleiton Marka Majewskiego 12
 • Playback 18 maj 2003, 1:00 Jacques Chirac, prezydent Francji, Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP, i Gerhard Schröder, kanclerz Niemiec 12
 • Balcerowicz rozbrojony 18 maj 2003, 1:00 70 pistoletów Glock 17 oraz 22 pistolety maszynowe Glauberyt przekazał policji Narodowy Bank Polski. 12
 • Fotoplastykon 18 maj 2003, 1:00 14
 • Poczta 18 maj 2003, 1:00 Listy od czytelników 16
 • Kadry 18 maj 2003, 1:00 17
 • Iracka lokomotywa 18 maj 2003, 1:00 Na odbudowie Irak możemy zarobić 2-3 miliardy dolarów 18
 • Porządek Baraniny 18 maj 2003, 1:00 Jeremiasz Barański (Baranina) odszedł z tego świata w chwili, gdy mógł zaszkodzić co najmniej kilkuset osobom w Polsce, a także w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii: od zwykłych policjantów, po polityków z pierwszych stron gazet. W procesie przed wiedeńskim sądem Baranina... 24
 • Euroapelomania 18 maj 2003, 1:00 Im więcej apeli o udział w euroreferendum, tym niższa frekwencja 30
 • Milczenie cieląt 18 maj 2003, 1:00 Polska może zapłacić gigantyczne odszkodowania z powodu opóźnień w przyjmowaniu unijnego prawa 32
 • Biało - Polacy 18 maj 2003, 1:00 Jak rozpoznać Żyda po twarzy, anarchistę po ubiorze - 10 tys. nastolatków "wyszkolą" tego lata w Polsce neonaziści. 34
 • Układ krwionośny 18 maj 2003, 1:00 Potwierdziły się obawy "Wprost" z 2000 r.: za nie istniejącą fabrykę osocza w Mielcu podatnicy zapłacą ponad 140 mln zł 38
 • Na Księżyc 18 maj 2003, 1:00 Pax Americana to błogosławiony dyktat umiejętności i sprawności 39
 • Nałęcz - Zapluty karzeł 18 maj 2003, 1:00 Pod względem brutalizacji polityki daleko nam jeszcze do II RP 39
 • Giełda i wektory 18 maj 2003, 1:00 Hossa Świat VolkstrabantPopularny niegdyś trabant pojawi się w nowym wcieleniu jako africar. Niemiecka firma Sachsenring Automobiltechnik (SARL) planuje opracowanie prototopu i rozpoczęcie produkcji auta w Afryce. SARL chce dać szansę... 40
 • CK Nafta! 18 maj 2003, 1:00 Jak najdrożej sprzedać skórę na rynku paliw? 42
 • Węgiel gordyjski 18 maj 2003, 1:00 Rosja szantażuje nas wypowiedzeniem wojny celnej 46
 • Guru Kołodki 18 maj 2003, 1:00 Z kogo składa się minister finansów 48
 • Keynes z lodówki 18 maj 2003, 1:00 Plan Kołodki i Hausnera, czyli jak dać ludziom więcej pieniędzy, odbierając im pieniądze 54
 • Wolność tygrysom! 18 maj 2003, 1:00 Czy Polska była europejskim tygrysem, czy tylko krową? 56
 • Spadochron made in USA 18 maj 2003, 1:00 Europejscy bankruci nie są skazani na samobójstwo 58
 • Ostatni lot? 18 maj 2003, 1:00 Koniec, czyli początek nowej ery podniebnych podróży 60
 • Upiorki przeszłości 18 maj 2003, 1:00 Zygmunt Bauman, Mieczysław F. Rakowski, Grzegorz W. Kołodko, czyli dlaczego rząd Millera osiągnął rekordowy - dziesięcioprocentowy - poziom poparcia 62
 • Supersam 18 maj 2003, 1:00 Rakieta dla koneserów Dotychczas auta Subaru znane były z dość banalnej karoserii i znakomitych silników. Samochodami tej marki jeździli najlepsi rajdowcy świata. Dziś za kierownicą subaru zasiada m.in. Fin Tommi Mäkinen.... 66
 • Szkolny apartheid 18 maj 2003, 1:00 Segregacja płci w szkołach podnosi poziom nauczania i dyscyplinę 68
 • Zebra w kratki 18 maj 2003, 1:00 Połowa polskich ogrodów zoologicznych to więzienia dla zwierząt 72
 • Bójmy się bać 18 maj 2003, 1:00 Cieszę się, że Małgorzata Domagalik ("Schwul, czyli pedał", nr 19) włączyła się do dyskusji o kampanii plakatowej ("Niech nas zobaczą") organizacji homoseksualnych. 74
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Koperek kontra pietruszka 18 maj 2003, 1:00 Drogi Robercie! Czy nie za duŻo tej pietruszki? Wszędzie pietruszka! Do każdej zupy, do każdej surówki, w każdej sałatce, na ziemniakach - sypiemy tę natkę jak Włosi parmezan. Tak, tak, wiem, Włosi także sypią masę pietruszki, podobnie jak i Francuzi, ale jednak na zmianę z... 76
 • Chiński holocaust zwierząt 18 maj 2003, 1:00 Po ulicach Pekinu jeżdżą samochody, z których nawołuje się do usypiania psów i kotów jako roznoszących wirus SARS 78
 • Bliski Zachód 18 maj 2003, 1:00 Wyższa forma kolonializmu 80
 • Know-how 18 maj 2003, 1:00 Na ratunek Ziemi Jeśli Ziemia pozostanie na swojej orbicie, będziemy zgubieni - twierdzą astrofizycy. Słońce pewnego dnia zamieni się w czerwonego olbrzyma, jak wszystkie gwiazdy o podobnej masie. Ziemia zostanie wówczas pochłonięta... 83
 • Choroba na receptę 18 maj 2003, 1:00 Co czwarty pacjent pada ofiarą lekarza 84
 • Erotyka mózgu 18 maj 2003, 1:00 Esencja męskości reguluje cykl płodności kobiet 88
 • Narkotyk odwykowy 18 maj 2003, 1:00 Ekstrakt z korzenia afrykańskiej rośliny leczy z narkomanii 92
 • Bez granic 18 maj 2003, 1:00 Sterani weterani "Weterani to podpora białoruskiego społeczeństwa" - przypominał prezydent Aleksander Łukaszenka w przemówieniu z okazji Dnia Zwycięstwa i 58. rocznicy zakończenia wielkiej wojny ojczyźnianej. Na... 96
 • Nibyland Polen 18 maj 2003, 1:00 W odczuciu niemieckich elit politycznych, RP wciąż pozostaje nibylandem niedorozwiniętego społeczeństwa nieudaczników. 98
 • Największe zboczenie świata 18 maj 2003, 1:00 Rozmowa z BERNARD-HENRIM LÉVYM, francuskim filozofem 102
 • Wiceprezydent świata 18 maj 2003, 1:00 Blair, wnuk Churchilla, syn Thatcher? 104
 • Trójka bez sternika 18 maj 2003, 1:00 We Wrocławiu ostatecznie zakończył się dla nas brukselski "pralinkowy szczyt" 108
 • Zepsuty karabin bolszewików 18 maj 2003, 1:00 Czy nowa awangarda rewolucji proletariackiej usiłowała stworzyć państwo w Kazachstanie? 110
 • Małysz i inni 18 maj 2003, 1:00 Sportowcy i twórcy obdarzeni autorytetem nie zawahali się go wykorzystać w słusznej sprawie 111
 • Menu 18 maj 2003, 1:00 Kraj Laureatki Pen Clubu "Za pomocą oszczędnych, lirycznych zdań, łudzących iluzją znajomych szczegółów - zastawiony stół, śpiące dziecko, nie posłane łóżko - jesteśmy nagle zanurzani w otchłań... 112
 • Żadnych granic 18 maj 2003, 1:00 Festiwal Eurowizji: Ich Troje kontra Tatu 114
 • Terminator XXI 18 maj 2003, 1:00 Filmowe hity na lato 118
 • Kino Tomasza Raczka 18 maj 2003, 1:00 Recenzje filmów: czas religii,Oszukać przeznaczenie 119
 • Praga Europy 18 maj 2003, 1:00 Czeską Pragę promują Mozart, Kafka, Gehry, Jagger i Willis 120
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 18 maj 2003, 1:00 Recenzje płyt 121
 • Królowa myszy 18 maj 2003, 1:00 Olga Boznańska twierdziła, że skrzywdzono Niemców, odbierając im Górny Śląsk i Pomorze 122
 • Sezon odjazdowy 18 maj 2003, 1:00 Pożytki z wyjeżdżania są rozliczne. Społeczeństwo, wyjechawszy na długi weekend, zrelaksowało się i już liczy dni do następnego. 124
 • Prezes z dyplomem 18 maj 2003, 1:00 Najlepsza, według prezesa Kwiatkowskiego, telewizja europejska, czyli TVP, ujawniła pewną słabość, mianowicie nie zatrudnia fachowych tłumaczy. Nie powiodło się więc przełożenie na język polski uzasadnienia nagrody otrzymanej od Europejskiej Unii Nadawców (EBU). 124
 • Organ Ludu 18 maj 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 20 (33) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 12 maja 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ludowa Ojczyzna w sercach wielu z nas Jeszcze brzmią echa 1-majowego święta i 9-majowej parady Zwycięstwa. Z... 125
 • Che opyla kamerę 18 maj 2003, 1:00 Gdyby Che Guevara żył, przemycałby narkotyki i za kasę porywał ludzi. Czyli nie nadawałby się na idola, chyba że w Pruszkowie 126
 • Ranking szkół wyższych - Uniwersytet rynkowy 18 maj 2003, 1:00 Najlepsi to: UAM, Politechnika Wrocławska, AM Poznań, SGH, WSPiZ im. Kozińskiego. 204
 • Ranking szkół wyższych - Ranking masowego rażenia 18 maj 2003, 1:00 Wartość uczelni nie zależy od ocen profesorów, lecz studentów 218
 • Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu 18 maj 2003, 1:00 Po 1989 roku kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej pospiesznie przemalowano na świątynie biznesu 223