Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu

Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Po 1989 roku kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej pospiesznie przemalowano na świątynie biznesu
1989 r. poza bardzo nielicznymi wyjątkami (np. Uniwersytet Warszawski) nie było na naszych uczelniach wydziałów ani instytutów zarządzania o profilu choćby zbliżonym do menedżerskiego. Wiele było natomiast uczelni i wydziałów ekonomicznych, prowadzących zajęcia z najróżniejszych dziedzin i obszarów "ekonomii socjalizmu", "ekonomii politycznej" "ekonomik branżowych", "planowania" "programowania rozwoju" itp. Dysponowały one sporym potencjałem materialnym, liczną grupą specjalistów od "ekonomii socjalizmu" gwałtownie poszukujących zajęcia oraz nieliczną grupką naukowców, którzy zetknęli się z zachodnią nauką i praktyką zarządzania. To oni ściągnęli do swoich uczelni programy pomocowe, które pomogły pospiesznie przemalować niedawne kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej na świątynie biznesu i szkoły zarządzania.

Szkoła ekonomii kontra szkoła biznesu
Przemiana szkół ekonomii socjalizmu w biznesowe była w Polsce powierzchowna. Wystarczyła jednak, by zapewnić napływ wielu studentów na studia dzienne oraz płatne zaoczne i podyplomowe, co z kolei gwarantowało dobrą sytuację finansową. Dydaktyka i badania w tych uczelniach były jednak nadal zdominowane przez problematykę i przedmioty ekonomiczne - makro- i mikroekonomię, ekonometrię, statystykę, badania operacyjne i ekonomiki branżowe. W typowych szkołach biznesu są to co najwyżej drugorzędne przedmioty pomocnicze. W ten sposób nastąpiło u nas zatarcie różnicy między uczelnią ekonomiczną i szkołą biznesu. W rezultacie rynek i władze szkolnictwa wyższego nie odróżniają wykształcenia ekonomicznego od tego w dziedzinie biznesu. Tymczasem na świecie te różnice są bardzo wyraźne. Kierunki ekonomiczne są tam nieliczne i elitarne. Na większości liczących się uniwersytetów amerykańskich ekonomia nie jest nawet wydziałem, a jedynie departamentem, kształcącym (przeważnie na bardzo dobrym poziomie) nieliczną grupkę matematyczno-ekonomicznych geniuszy: przyszłych nauczycieli akademickich, ekspertów czy analityków. Szkoły biznesu natomiast są w USA wielkimi i z reguły najbogatszymi wydziałami uniwersytetów, a w Europie są często niezależnymi uczelniami.
Większość szkół niepaństwowych, które powstały w Polsce w latach 90., powieliła wzorzec uczelni państwowych i zatrudniła na drugich etatach ich kadrę. Tylko nieliczne, na przykład WSB-NLU w Nowym Sączu, od początku postawiły na model szkoły biznesu. Dopiero w ostatnich latach sytuacja zaczęła się zmieniać. W kolejnych uczelniach (państwowych i niepaństwowych) do głosu dochodzą młodsze pokolenia pracowników nauki specjalizujących się w dyscyplinach typowych dla zarządzania. Pod wpływem kontaktów z uczelniami zagranicznymi próbują oni realizować u siebie model szkoły biznesu. Nie bez znaczenia jest także zaostrzająca się konkurencja o studenta i wpływ przedsiębiorstw (odbiorców absolwentów), które wręcz popychają uczelnie w tym kierunku (zwłaszcza na studiach i szkoleniach podyplomowych). Na naszym rynku edukacyjnym zaczyna się więc kształtować grupa szkół wyższych, które w coraz większym stopniu odpowiadają zachodniemu wzorcowi szkoły biznesu.

Osiem reguł szkoły biznesu
Wśród wielu haseł poświęconych edukacji menedżerskiej w "Międzynarodowej encyklopedii biznesu i zarządzania" (byłem członkiem rady redakcyjnej i jednym z autorów) znajduje się hasło "business schools". Jego autor, Andrew J. Policano, wieloletni dziekan szkoły biznesu w University of Wisconsin w Madison, przedstawił listę cech odróżniających szkoły biznesu od innych uczelni lub wydziałów szkół wyższych. Po pierwsze mają one silną kadrę akademicką, legitymującą się osiągnięciami i prowadzącą badania o międzynarodowej renomie w podstawowych dla biznesu dyscyplinach: zarządzaniu, rachunkowości, finansach i marketingu. Po drugie, powinny dysponować wysoko cenionymi programami akademickimi w dziedzinie ogólnego zarządzania przynajmniej na dwóch z trzech poziomów: licencjackim, magisterskim i doktorskim. Po trzecie, powinny oferować zestaw wysoko cenionych specjalizacji "niszowych" w takich dziedzinach, jak zarządzanie służbą zdrowia, biznes międzynarodowy, instrumenty finansowe, strategie marketingowe i zarządzanie ludźmi. Po czwarte, winny mieć znakomite kontakty ze światem biznesu i wynikające z nich programy kształcenia ustawicznego oraz rozwoju menedżerów. Po piąte, mają funkcjonować dzięki opłatom studentów (pokrywających koszty operacyjne), a rozwijać się (zwłaszcza programy, bazę i kadry) dzięki dotacjom, m.in. biznesu, fundacji, władz lokalnych, agend państwa. Po szóste, powinny wykorzystywać w dydaktyce, zarządzaniu operacjami i badaniach naukowych najnowsze sieciowe techniki informatyczne, telekomunikacyjne i multimedialne. Po siódme, musi je wyróżniać profesjonalny marketing i public relations. Po ósme wreszcie - powinny utrzymywać ścisłe więzi z absolwentami oraz rozbudowane służby promowania karier absolwentów.
Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania (EFMD) w Brukseli dodaje do amerykańskich kryteriów umiędzynarodowienie, co w praktyce oznacza uzyskanie prestiżowej europejskiej akredytacji EQUIS. Umiędzynarodowienie to nie tylko wielonarodowość kadry wykładowców oraz studentów posługujących się angielskim jako światowym językiem biznesu, ale też udział w międzynarodowych programach dydaktycznych i badawczych, eksport produktów edukacyjnych, nacisk na zarządzanie międzynarodowe i umiejętności funkcjonowania w globalnym środowisku biznesu. Nie jest przypadkiem, że tylko jedna szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej (notabene ta, którą kieruję) ma akredytację EQUIS.

Edukacja menedżerska w niebezpieczeństwie
W sierpniu 2002 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Szkół Biznesu (AACSB International) opublikowało raport na temat edukacji menedżerskiej w USA na międzynarodowym tle. Raport nosi znamienny tytuł "Edukacja menedżerska w niebezpieczeństwie". Wśród zagrożeń dla obowiązującego modelu szkoły biznesu na pierwszym miejscu wymienia się ogromne rozdrobnienie i zróżnicowanie podmiotów oferujących usługi edukacyjne w dziedzinie biznesu i zarządzania. Prowadzi to do dezorientacji nabywców i chaosu na rynku, co umożliwia sprzedaż produktów bardzo niskiej jakości. Instytucje akademickie muszą bezpośrednio konkurować z komercyjnymi firmami szkoleniowymi, które mają często wirtualny byt, nie mają stałego personelu, nie ponoszą kosztów badań naukowych, rozwoju programów i kadry. Tendencję tę potęguje umiędzynarodowienie edukacji menedżerskiej. Na mniej rozwiniętych i wymagających rynkach żerują podmioty oferujące bezwartościowe programy pod zagraniczną marką. Akredytacje mogą te negatywne zjawiska ograniczyć, ale ich nie wyeliminują.
Zagrożeniem dla modelu ogólnego kształcenia w dziedzinie zarządzania jest też segmentacja rynku i specyficzne potrzeby w takich obszarach, jak służba zdrowia, edukacja, media, show-biznes, kultura czy więziennictwo. Z jednej strony, nie wiadomo, jaka jest praktyczna użyteczność ogólnej edukacji menedżerskiej, z drugiej - jaki sens ma specjalizacja szkół biznesu i oferowanych przez nie programów. Także rozwój kadry akademickiej nie idzie w parze z rozwojem szkół biznesu. Prowadzi to do niedoboru wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich w dziedzinie zarządzania. Umiędzynarodowienie rynku pracy kadry akademickiej może tu być ratunkiem, ale tylko dla najbogatszych. Szkoły biznesu stają się ponadto sektorem, w którym na coraz większą skalę stosuje się technologię informacyjną, co w nieunikniony sposób prowadzi do wzrostu kosztów kształcenia.
Więcej możesz przeczytać w 20/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2003 (1068)

 • Wprost od czytelników18 maj 2003, 1:00Listy od czytelników3
 • Realny baraninizm18 maj 2003, 1:00Jedną z właściwości kwarków, jest to, że pozornie niemal swobodnie "pływają" one w jądrach atomowych.3
 • Peryskop18 maj 2003, 1:00Rzeczpospolita Europejska Organizatorzy X Polskich Spotkań Europejskich Polska Fundacja im. Roberta Schumana Komitet Integracji Europejskiej przedstawicielstwo Komisji Europejskiej władze Warszawy Narodowy Bank Polski tygodnik "Wprost"...8
 • Dossier18 maj 2003, 1:00ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Leszek Miller jest premierem z sukcesami, o których zapominamy za łatwo" Program III Polskiego Radia LECH WAŁĘSA, były prezydent RP Kto ma walizki duże, to pakować się i wyjeżdżać. Tutaj jest...9
 • Z życia koalicji18 maj 2003, 1:00SLD, przygotowując się do wyborów parlamentarnych, wynajął już pewną warszawską agencję reklamową. Nie, to nie pomyłka. Otóż wybory mają się odbyć jesienią! Taki jest podobno plan SLD: po wygranym referendum europejskim - wybory...10
 • Z życia opozycji18 maj 2003, 1:00W święto 3 Maja Liga Polskich Rodzin rozpoczęła kampanię antyunijną przez duże "k". Najfajniejsze zacznie się za dwa tygodnie, kiedy liga pokaże swoje spoty w telewizji. Na razie muszą nam wystarczyć ulotki i plakaty. Przy okazji liga...11
 • M&M18 maj 2003, 1:00Nieprzystawanie trójkątów - feleiton Marka Majewskiego12
 • Playback18 maj 2003, 1:00Jacques Chirac, prezydent Francji, Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP, i Gerhard Schröder, kanclerz Niemiec12
 • Balcerowicz rozbrojony18 maj 2003, 1:0070 pistoletów Glock 17 oraz 22 pistolety maszynowe Glauberyt przekazał policji Narodowy Bank Polski.12
 • Fotoplastykon18 maj 2003, 1:0014
 • Poczta18 maj 2003, 1:00Listy od czytelników16
 • Kadry18 maj 2003, 1:0017
 • Iracka lokomotywa18 maj 2003, 1:00Na odbudowie Irak możemy zarobić 2-3 miliardy dolarów18
 • Porządek Baraniny18 maj 2003, 1:00Jeremiasz Barański (Baranina) odszedł z tego świata w chwili, gdy mógł zaszkodzić co najmniej kilkuset osobom w Polsce, a także w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii: od zwykłych policjantów, po polityków z pierwszych stron gazet. W procesie...24
 • Euroapelomania18 maj 2003, 1:00Im więcej apeli o udział w euroreferendum, tym niższa frekwencja30
 • Milczenie cieląt18 maj 2003, 1:00Polska może zapłacić gigantyczne odszkodowania z powodu opóźnień w przyjmowaniu unijnego prawa32
 • Biało - Polacy18 maj 2003, 1:00Jak rozpoznać Żyda po twarzy, anarchistę po ubiorze - 10 tys. nastolatków "wyszkolą" tego lata w Polsce neonaziści.34
 • Układ krwionośny18 maj 2003, 1:00Potwierdziły się obawy "Wprost" z 2000 r.: za nie istniejącą fabrykę osocza w Mielcu podatnicy zapłacą ponad 140 mln zł38
 • Na Księżyc18 maj 2003, 1:00Pax Americana to błogosławiony dyktat umiejętności i sprawności39
 • Nałęcz - Zapluty karzeł18 maj 2003, 1:00Pod względem brutalizacji polityki daleko nam jeszcze do II RP39
 • Giełda i wektory18 maj 2003, 1:00Hossa Świat VolkstrabantPopularny niegdyś trabant pojawi się w nowym wcieleniu jako africar. Niemiecka firma Sachsenring Automobiltechnik (SARL) planuje opracowanie prototopu i rozpoczęcie produkcji auta w Afryce. SARL chce dać szansę posiadania...40
 • CK Nafta!18 maj 2003, 1:00Jak najdrożej sprzedać skórę na rynku paliw?42
 • Węgiel gordyjski18 maj 2003, 1:00Rosja szantażuje nas wypowiedzeniem wojny celnej46
 • Guru Kołodki18 maj 2003, 1:00Z kogo składa się minister finansów48
 • Keynes z lodówki18 maj 2003, 1:00Plan Kołodki i Hausnera, czyli jak dać ludziom więcej pieniędzy, odbierając im pieniądze54
 • Wolność tygrysom!18 maj 2003, 1:00Czy Polska była europejskim tygrysem, czy tylko krową?56
 • Spadochron made in USA18 maj 2003, 1:00Europejscy bankruci nie są skazani na samobójstwo58
 • Ostatni lot?18 maj 2003, 1:00Koniec, czyli początek nowej ery podniebnych podróży60
 • Upiorki przeszłości18 maj 2003, 1:00Zygmunt Bauman, Mieczysław F. Rakowski, Grzegorz W. Kołodko, czyli dlaczego rząd Millera osiągnął rekordowy - dziesięcioprocentowy - poziom poparcia62
 • Supersam18 maj 2003, 1:00Rakieta dla koneserów Dotychczas auta Subaru znane były z dość banalnej karoserii i znakomitych silników. Samochodami tej marki jeździli najlepsi rajdowcy świata. Dziś za kierownicą subaru zasiada m.in. Fin Tommi Mäkinen....66
 • Szkolny apartheid18 maj 2003, 1:00Segregacja płci w szkołach podnosi poziom nauczania i dyscyplinę68
 • Zebra w kratki18 maj 2003, 1:00Połowa polskich ogrodów zoologicznych to więzienia dla zwierząt72
 • Bójmy się bać18 maj 2003, 1:00Cieszę się, że Małgorzata Domagalik ("Schwul, czyli pedał", nr 19) włączyła się do dyskusji o kampanii plakatowej ("Niech nas zobaczą") organizacji homoseksualnych.74
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Koperek kontra pietruszka18 maj 2003, 1:00Drogi Robercie! Czy nie za duŻo tej pietruszki? Wszędzie pietruszka! Do każdej zupy, do każdej surówki, w każdej sałatce, na ziemniakach - sypiemy tę natkę jak Włosi parmezan. Tak, tak, wiem, Włosi także sypią masę pietruszki, podobnie jak i...76
 • Chiński holocaust zwierząt18 maj 2003, 1:00Po ulicach Pekinu jeżdżą samochody, z których nawołuje się do usypiania psów i kotów jako roznoszących wirus SARS78
 • Bliski Zachód18 maj 2003, 1:00Wyższa forma kolonializmu80
 • Know-how18 maj 2003, 1:00Na ratunek Ziemi Jeśli Ziemia pozostanie na swojej orbicie, będziemy zgubieni - twierdzą astrofizycy. Słońce pewnego dnia zamieni się w czerwonego olbrzyma, jak wszystkie gwiazdy o podobnej masie. Ziemia zostanie wówczas pochłonięta przez...83
 • Choroba na receptę18 maj 2003, 1:00Co czwarty pacjent pada ofiarą lekarza84
 • Erotyka mózgu18 maj 2003, 1:00Esencja męskości reguluje cykl płodności kobiet88
 • Narkotyk odwykowy18 maj 2003, 1:00Ekstrakt z korzenia afrykańskiej rośliny leczy z narkomanii92
 • Bez granic18 maj 2003, 1:00Sterani weterani "Weterani to podpora białoruskiego społeczeństwa" - przypominał prezydent Aleksander Łukaszenka w przemówieniu z okazji Dnia Zwycięstwa i 58. rocznicy zakończenia wielkiej wojny ojczyźnianej. Na Białorusi, jak...96
 • Nibyland Polen18 maj 2003, 1:00W odczuciu niemieckich elit politycznych, RP wciąż pozostaje nibylandem niedorozwiniętego społeczeństwa nieudaczników.98
 • Największe zboczenie świata18 maj 2003, 1:00Rozmowa z BERNARD-HENRIM LÉVYM, francuskim filozofem102
 • Wiceprezydent świata18 maj 2003, 1:00Blair, wnuk Churchilla, syn Thatcher?104
 • Trójka bez sternika18 maj 2003, 1:00We Wrocławiu ostatecznie zakończył się dla nas brukselski "pralinkowy szczyt"108
 • Zepsuty karabin bolszewików18 maj 2003, 1:00Czy nowa awangarda rewolucji proletariackiej usiłowała stworzyć państwo w Kazachstanie?110
 • Małysz i inni18 maj 2003, 1:00Sportowcy i twórcy obdarzeni autorytetem nie zawahali się go wykorzystać w słusznej sprawie111
 • Menu18 maj 2003, 1:00Kraj Laureatki Pen Clubu "Za pomocą oszczędnych, lirycznych zdań, łudzących iluzją znajomych szczegółów - zastawiony stół, śpiące dziecko, nie posłane łóżko - jesteśmy nagle zanurzani w otchłań szaleństwa,...112
 • Żadnych granic18 maj 2003, 1:00Festiwal Eurowizji: Ich Troje kontra Tatu114
 • Terminator XXI18 maj 2003, 1:00Filmowe hity na lato118
 • Kino Tomasza Raczka18 maj 2003, 1:00Recenzje filmów: czas religii,Oszukać przeznaczenie119
 • Praga Europy18 maj 2003, 1:00Czeską Pragę promują Mozart, Kafka, Gehry, Jagger i Willis120
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego18 maj 2003, 1:00Recenzje płyt121
 • Królowa myszy18 maj 2003, 1:00Olga Boznańska twierdziła, że skrzywdzono Niemców, odbierając im Górny Śląsk i Pomorze122
 • Sezon odjazdowy18 maj 2003, 1:00Pożytki z wyjeżdżania są rozliczne. Społeczeństwo, wyjechawszy na długi weekend, zrelaksowało się i już liczy dni do następnego.124
 • Prezes z dyplomem18 maj 2003, 1:00Najlepsza, według prezesa Kwiatkowskiego, telewizja europejska, czyli TVP, ujawniła pewną słabość, mianowicie nie zatrudnia fachowych tłumaczy. Nie powiodło się więc przełożenie na język polski uzasadnienia nagrody otrzymanej od Europejskiej Unii...124
 • Organ Ludu18 maj 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 20 (33) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 12 maja 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ludowa Ojczyzna w sercach wielu z nas Jeszcze brzmią echa 1-majowego święta i 9-majowej parady Zwycięstwa. Z...125
 • Che opyla kamerę18 maj 2003, 1:00Gdyby Che Guevara żył, przemycałby narkotyki i za kasę porywał ludzi. Czyli nie nadawałby się na idola, chyba że w Pruszkowie126
 • Ranking szkół wyższych - Uniwersytet rynkowy18 maj 2003, 1:00Najlepsi to: UAM, Politechnika Wrocławska, AM Poznań, SGH, WSPiZ im. Kozińskiego.204
 • Ranking szkół wyższych - Ranking masowego rażenia18 maj 2003, 1:00Wartość uczelni nie zależy od ocen profesorów, lecz studentów218
 • Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu18 maj 2003, 1:00Po 1989 roku kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej pospiesznie przemalowano na świątynie biznesu223