Miecz proroka

Miecz proroka

Dodano:   /  Zmieniono: 
Z szyitami, bezwzględnymi mistrzami konspiracji, przyjdzie się zmierzyć w Iraku naszym żołnierzom
Tłum mężczyzn w religijnym amoku, krew bryzgająca z ran na głowie i z biczowanych pleców, pogarda ludzi znajdujących się w transie dla bólu - to szyickie święto Aszura. 16 października 1983 r. izraelski konwój wjechał przypadkowo w taką owładniętą szałem samounicestwienia ciżbę w libańskim mieście Nabatija. Przerażeni widokiem żołnierze zaczęli odruchowo strzelać. Było to szokiem dla szyitów, którzy wcześniej przyjęli wkroczenie Izraelczyków do Libanu z sympatią. Mieli nadzieję, że interwencja Izraela zakończy prześladowania, jakich dopuszczali się wobec nich sunnici, wyznawcy konkurencyjnego odłamu islamu. Po incydencie w Nabatiji szyici stali się śmiertelnymi wrogami Izraela. Dziś na ziemie szyitów w Iraku przybywają polskie oddziały.

Usta wysłannika Boga
Wyznawcy proroka niemal od zarania islamu są podzieleni na dwa zwalczające się odłamy: szyitów i sunnitów. Szyici są w mniejszości, stanowią jedną dziesiątą z ponad miliarda muzułmanów mieszkających na świecie. Chcąc przetrwać, organizowali konspirację, skrycie występując przeciwko rządom sunnickiej większości. Nie cofali się przed skrytobójstwami, wypracowali nawet doktrynę ukrywania swoich prawdziwych przekonań, by uniknąć prześladowań sunnitów.
Skąd się wzięła nienawiść dzieląca islam na dwa wrogie obozy? Szyici zarzucają sunnitom zdradę. To przez sunnitów, jak twierdzą szyici, świat rozmija się z planem bożym, bo został zdeformowany. Trzeba więc go zmienić, nawet za cenę śmierci własnej lub cudzej. Złem nie jest bowiem przelana krew, ale bezbożność.
Świat zboczył z drogi wyznaczonej przez stwórcę w 680 r. - powiadają szyici - pod Karbalą, która znajduje się w polskiej strefie stabilizacyjnej w Iraku. Husajn, syn Alego i Fatimy, córki Mahometa, zmierzył się wówczas z możnym rodem Umajjadów z Mekki, który zapragnął zdobyć tytuł kalifa, przywódcy muzułmanów, dla jednego ze swoich członków. Wnuk proroka poległ skąpany we krwi. "Ludzie! Na tej twarzy widzę usta wysłannika Boga" - miał krzyknąć jeden z żołnierzy Umajjadów, kiedy odrąbaną głowę Husajna nadziano na włócznię. Na pamiątkę tych wydarzeń szyici obchodzą co roku święto Aszura, podczas którego przedstawiają męczeństwo wnuka proroka.
Wypadki spod Karbali byłyby tylko epizodem w walce o władzę, gdyby nie ezoteryczna doktryna szyitów upatrująca w w tych wydarzeniach punkt zwrotny w dziejach. Dla sunnickiej większości przywódcą muzułmanów mógł zostać każdy prawy mąż wybrany przez ogół. Szyici uważali jednak, że może być nim wyłącznie Ali, a po nim jego potomkowie. Zięć Mahometa poznał bowiem zawartą w Koranie tajemną wiedzę, która miała być przekazywana tylko potomkom Alego w linii męskiej. Ten, który tę wiedzę zyska, wysłannik Boga, zwany był imamem. Większość szyitów uznaje, że na ziemi działało dwunastu imamów, ostatni z nich zniknął, by wrócić u kresu dziejów. Do tego momentu świat pogrążony będzie w bezbożności.
Ali i jego synowie - Husajn i Hassan - zostali zamordowani przez sunnitów. Ten sam los spotkał prawdopodobnie późniejszych imamów. Z tego powodu szyici (nazwa pochodzi od określenia szi'a Ali, partia Alego) pozostawali w opozycji do rządów sunnickich, uważając je za bezprawne. Skrycie przygotowywali się do walki o powrót potomków Alego do władzy. Nici konspiracji rozciągały się w średniowieczu w całym bliskowschodnim imperium Umajjadów, ale najściślej we wschodnich prowincjach państwa, czyli w dzisiejszym Iranie i Iraku. Tam szyici podnieśli bunt, który wyniósł do władzy Abbasydów, następców Umajjadów. Cóż z tego, skoro byli to także sunnici i nie uznawali władzy imamów. W muzułmańskim państwie znów snuto sekretną pajęczynę.


Zabójcy w imię Allaha
Konspiracja wszech czasów, wzorcowy twór dla wszelkich spiskowców, powstała po rozpadzie w VIII wieku szyickiej wspólnoty na dwa odłamy. Dżafar as-Sadik, szósty imam, był zwolennikiem biernego oporu wobec Abbasydów, nowych władców arabskiego imperium, i liczył na porozumienie, a przynajmniej pokojową koegzystencję z kalifami. Przed śmiercią zgodnie z tradycją wyznaczył syna Ismaila na swojego następcę, ale potem zmienił zdanie i przekazał dziedzictwo innemu synowi. Część szyitów nie zaakceptowała tej zmiany i uznawała Ismaila za prawowitego imama, dlatego określa się ich mianem ismailitów. Ismailici ze swojej głównej siedziby w syryjskiej Salamiji, a potem z Egiptu, gdzie udało się im zbudować państwo, walczyli z sunnickim panowaniem. Zdyscyplinowani, bezwzględni, potrafili bez mrugnięcia okiem rzucać bluźnierstwa na swoje świętości, byle tylko ukryć prawdziwe przekonania i przeniknąć do struktur sunnickiej władzy, by ją potem niszczyć od środka.
W kilku europejskich językach słowo "asasyn" oznacza zabójcę. W średniowiecznej Europie nazywano tak ismailicką sektę nizarytów, z którą zetknęli się krzyżowcy w Ziemi Świętej. Stanowiła ona kwintesencję szyickiej konspiracji, była genialnym tworem z piekła rodem. Na czele asasynów stał da'i (misjonarz) rezydujący w niedostępnej twierdzy Alamut w górach Elbrus w północnej Persji. Jego odpowiednik w Syrii zwany był przez krzyżowców Starcem z Gór. Pierwszym da'iem został Hasan-e Sabbah, który w 1090 r. założył kwaterę główną sekty w Alamut. W imieniu pozostającego w ukryciu imama sprawował nieograniczoną władzę nad życiem i śmiercią współwyznawców. On i jego następcy przez dwieście lat wzbudzali przerażenie w całym świecie islamu oraz w pobliskich państewkach chrześcijańskich.
Nizaryci, ukrywając swoje przekonania, przenikali do najwyższych kręgów władzy kalifatu i podległych mu księstw, z pozoru wiernie służąc sunnickim władcom. Całymi latami czekali na rozkaz da'ia, a gdy nadszedł, mordowali bez litości wskazane ofiary. Kolejni kalifowie, sułtanowie oraz możnowładcy nigdy nie byli pewni, czy ich najwierniejsi słudzy nie są zakonspirowanymi nizarytami i nie poderżną im pewnego dnia gardła. Nic dziwnego, że żaden sunnicki władca nie próbował rozprawić się z asasynami. Wiedział, że konflikt z sektą może się dla niego skończyć tragicznie, a jeśli nie atakował da'ia, miał spore szanse na jego łaskę i przeżycie.

Bunt czerwonych turbanów
Najwięcej szyitów mieszka w Iranie. Przez całe średniowiecze rządzili tam jednak sunnici. Szyici zdobyli władzę dopiero w XVI wieku za sprawą tajemnych struktur - założonego przez Safi ad-Duna bractwa zwanego Czerwonymi Turbanami (kyzyłbaszami) - od nakrycia głowy, jakie nosili jego członkowie. Konspiratorzy szybko zdobyli popularność wśród szyickich Persów i brutalnie rozprawili się z rządzącymi krajem Turkmenami. W 1501 r. rządy przejął Ismael, przywódca bractwa. Safawidzi, jak nazwano założoną przez niego dynastię, szybko zakosztowali uroków władzy i zapominając o szyickiej misji, rozprawili się z niewygodnymi już kyzyłbaszami. Zdrada, której się dopuścili wobec bractwa, nie została zapomniana. W 1979 r. nagle, niemal z niczego, powstał potężny ruch oporu przeciw rządom szacha Mohammeda Rezy Pahlawiego. Okazało się, że przed rewolucją w Iranie działała antymonarchistyczna konspiracja, przez lata czekająca w uśpieniu. Tworzyli ją duchowni i rzesze wiernych, których od dzieciństwa wychowywano w nieufności wobec własnego państwa.
W minionym stuleciu konspiracje szyickie dały o sobie znać również w Syrii, gdzie oficerowie wywodzący się z szyickiej sekty alawitów obalili rząd. Alawici władają Syrią do dziś. Z kolei w Libanie antyizraelskie ugrupowania Amal, a potem Hezbollah sformalizowały tylko powiązania, które istniały w szyickiej społeczności tego kraju od dawna. Hezbollah podkładał bomby wiele lat wcześniej, nim oficjalnie użyto tej nazwy.

Partia Alego wiecznie żywa
Przez wieki szyici byli nieufni wobec władzy państwowej, która uosabiała dla nich zepsuty świat staczający się po śmierci imama Husajna w przepaść. Ich społeczność zachowała spójność, niezależność i wykazała odporność na prześladowania. Zawsze, nawet w najbardziej nie sprzyjających okolicznościach istniały tajne związki cementujące "partię Alego", które w razie potrzeby przeradzały się w ruch oporu.
Konspiracja szyitów ma długą historię i jest głęboko związana z ich przekonaniami religijnymi. Nie zawsze przybiera zorganizowaną formę, to raczej wspólnie odczuwana nieufność i solidarność celów, płynna struktura przeradzająca się niekiedy w ruch polityczny. Zdaniem szyitów, zamordowanie Husajna w 680 r. było zbrodnią o wymiarze kosmicznym (naruszyło boży porządek), a odpowiadają za nią nie tylko sunnici, lecz także ci, którzy kwestionują władzę imamów, posłańców Boga wypełniających jego wolę na ziemi. Winnymi zbrodni na imamie są więc także niemuzułmanie. I właśnie z szyitami, bezwzględnymi mistrzami konspiracji, przyjdzie się zmierzyć w Iraku naszym żołnierzom.


Gospodarze Polaków
Szyici iraccy byli brutalnie prześladowani w czasach dyktatury Saddama Husajna. Terror nasilił się, gdy władzę w sąsiednim Iranie przejęli szyiccy duchowni z ajatollahem Chomeinim na czele. To wtedy Husajn kazał uwięzić i zamordować ajatollaha Muhammada Bakira as-Sadra, przywódcę szyitów irackich. As-Sadr był uważany za największy autorytet religijny w Iraku. Nazywano go irackim Chomeinim. Głosił, że należy tworzyć państwa religijne wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Był również współtwórcą konstytucji islamskiego Iranu. Husajn uznawał go za głównego przywódcę muzułmańskiego ruchu oporu. Po śmierci ajatollaha ruch szyicki w Iraku się rozpadł.
Jednocześnie rząd w Bagdadzie przeznaczał coraz większe sumy na wsparcie tej części duchowieństwa szyickiego, która nie zgadzała się z niebezpiecznymi dla reżimu poglądami. Przychylnie nastawieni szyici otrzymali dostęp do wyższych stanowisk w państwie. Reżim zainwestował 250 mln USD w renowację miejsc świętych w An-Nadżafie i Karbali. Husajn, chcąc się przypodobać szyickiej większości,ogłosił, że wywodzi się wprost od pierwszego imama Alego.
Na niewiele się to zdało. W lipcu 1982 r. Saddam został uwięziony na kilka godzin w wiosce Dujayl, która została otoczona przez grupę uzbrojonych szyitów. Nim przybyła odsiecz z oddalonego o 40 km Bagdadu, zamachowcy zdołali zgładzić kilkunastu członków prezydenckiej ochrony. We wrześniu 1987 r. podobna sytuacja powtórzyła się w Baqubie. Odpowiedź reżimu była bardzo ostra. Aresztowano setki osób, zwiększono kontrolę duchowieństwa szyickiego, nadzorując jego dochody, publikacje oraz miejsca kultu. Husajn dokonał również masowych deportacji "politycznie podejrzanych" szyitów.
Wiosną 1991 r. za namową prezydenta Busha szyici wzniecili powstanie przeciw Saddamowi. USA nie udzieliły im poparcia i rebelia upadła. Do stłumienia buntu Husajn użył prawdopodobnie broni chemicznej.
Paulina Codogni
Więcej możesz przeczytać w 34/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 34/2003 (1082)

 • Wprost od czytelników 24 sie 2003, 1:00 Bańka mydlana W felietonie "Bańka mydlana" (nr 26) Tomasz Nałęcz zdefiniował czytelnikom podatek liniowy jako "równe obciążenie zobowiązaniami podatkowymi wszystkich obywateli, niezależnie od uzyskiwanych... 3
 • Na stronie - Alternatywy III RP 24 sie 2003, 1:00 Polska z blokowiska na Ursynowie genialnie przedstawiona w serialu Stanisława Barei ma się dobrze, a nawet coraz lepiej. 3
 • Peryskop 24 sie 2003, 1:00 Dziewczyny do wzięcia Nicole Kidman Lisa Marie Presley Sharon Stone Britney Spears Angelina Jolie Sandra Bullock Meg Ryan Queen Latifah Jennifer Garner Cameron Diaz Coraz więcej gwiazd Hollywood jest do wzięcia. Od kilku tygodni wolna jest na... 8
 • Dossier 24 sie 2003, 1:00 abp Józef GLEMP prymas Polski "Złe zjawiska występują nie tylko u nas, mają swoje korzenie raczej poza krajem, my zaś dysponujemy dużym potencjałem duchowym: doświadczeni zaborami i okupacjami mamy nabyte predyspozycje do... 9
 • Poczta 24 sie 2003, 1:00 Swojska Osiecka W numerze 33 ukazała się sympatyczna (dziękujemy!), ale bałamutna (prostujemy!) notatka "Swojska Osiecka". Wynikało z niej, że sopocki Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej stanowi centrum festiwalu (?)... 11
 • Kadry 24 sie 2003, 1:00 11
 • M&M 24 sie 2003, 1:00  NOWY POMYSŁ MINISTERSTWA EDUKACJI Nauczyciele płaczą, że to zgryz nie lada, iż muszą o korupcji uczniom opowiadać. A przecież dość najbliższe przykłady przywołać: Najbliższy uczniom przykład korupcji to szkoła. 12
 • Playback 24 sie 2003, 1:00 12
 • Brudasy chodzą pieszo 24 sie 2003, 1:00 W Bratysławie, stolicy Słowacji, kontrolerzy komunikacji miejskiej mają prawo wyprosić pasażera, który "niewystarczająco zadbał o higienę", czyli po prostu śmierdzi. Brudasom nie pomoże nawet ważny bilet. Pasażerowie... 12
 • Z życia koalicji 24 sie 2003, 1:00 Jest w Sejmie pewien fotel. Posłowie SLD opowiadają, że jest to fotel przeklęty. Kiedyś zasiadał w nim poseł Chaładaj, ale wywalono go z klubu za udział w sprawie podwójnych głosowań. Wygnanego posła zastąpił Andrzej... 14
 • Z życia opozycji 24 sie 2003, 1:00 Unia Wolności żyje! Wiadomości o Partii Ludzi o Czystych Wujcach dochodzą już nie tylko z sądów czy od organów ścigania, ale także z radia. W Trójce usłyszeliś-my Władysława Frasyniuka. Było to bardzo pouczające... 15
 • Fotoplastykon 24 sie 2003, 1:00 © Henryk Sawka 16
 • Koncern Czarzastego 24 sie 2003, 1:00 Koncern medialny Czarzastego miał powstać za pieniądze wyprowadzone z PZU Życie. 18
 • Polskie uszy Honeckera 24 sie 2003, 1:00 Polscy współpracownicy Stasi wciąż nie zostali rozliczeni. 22
 • Lotna armia globalna 24 sie 2003, 1:00 Polska w amerykańskiej sieci wojskowych baz szybkiego reagowania 26
 • Dziura strategiczna 24 sie 2003, 1:00 To nie zniecierpliwienie postawą rządu Gerharda Schrödera jest powodem wyprowadzki części oddziałów US Army z Niemiec i redukcji baz użytkowanych tam przez US Forces. 28
 • Przyczółek Polska 24 sie 2003, 1:00 W 2004 r. powstaną u nas pierwsze bazy US Army 28
 • Krzemowa pustynia 24 sie 2003, 1:00 Politycy likwidują polską naukę 30
 • Nałęcz - Śmiech to zdrowie 24 sie 2003, 1:00 Władza, która traci autorytet, traci również otoczkę humoru 33
 • Zawracanie gitary - Szejk Lewicowo-Demokratyczny 24 sie 2003, 1:00 Panowie, lepiej wziąć złoża ropy w Puszczy Noteckiej i chromolić wszystkich! 33
 • Giełda i wektory 24 sie 2003, 1:00 Hossa Świat McAtak McDonald's, próbując przełamać arabski bojkot amerykańskich produktów, wprowadził na egipski rynek McArabię, kanapkę składającą się z dwóch grillowanych kawałków kurczaka w cienkim... 34
 • Lokator pańszczyźniany 24 sie 2003, 1:00 12 milionów Polaków w kajdanach spółdzielni mieszkaniowych 36
 • Umrzeć ze śmiechu 24 sie 2003, 1:00 Przewodnik po największych polskich nonsensach prawnych 42
 • Z węgla na gaz 24 sie 2003, 1:00 Prezesa PGNiG, jednej z największych polskich firm, wybrano w trybie farsy To plany zawodowe, a nie zła sytuacja w górnictwie, jest powodem złożenia rezygnacji przez Marka Kossowskiego z funkcji wiceministra gospodarki" -... 45
 • Schröder w składzie porcelany 24 sie 2003, 1:00 Niemcy szukają czwartej drogi 46
 • Przystań biznesu 24 sie 2003, 1:00 Nadbałtyckie tygrysy zawstydzają "starą Europę" 48
 • Załatwione odmownie - Liberalne fałszywki 24 sie 2003, 1:00 W upaństwowionej gospodarce mamy do czynienia z upaństwowionym społeczeństwem 50
 • Supersam 24 sie 2003, 1:00 Już pięć modeli aut ma silniki o mocy 1000 KM i więcej 52
 • Rasa globalna 24 sie 2003, 1:00 Świat zdominuje jedna rasa: ludzie będą mieli zadarte nosy, wydatniejsze policzki oraz brązowo-żółtą skórę 54
 • Dobry klimat 24 sie 2003, 1:00 Klimatyzacja ratuje życie 58
 • Spływ kajakowy ze sztucerem 24 sie 2003, 1:00 Polska przebojem turystycznym Europy? 60
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Głos mają ryby 24 sie 2003, 1:00 Drogi Bobku! Piszę do Ciebie z Sopotu znad smażonej fląderki, która jeszcze dziś rano pływała w wodach Zatoki Gdańskiej, nie przejmując się sinicami, tymi, co przepłoszyły stąd masę letników. 62
 • Ekran osobisty - Urlop jak emigracja 24 sie 2003, 1:00 Nie chodzi nam już o odpoczynek, lecz o ucieczkę ze świata, w którym nie potrafimy dłużej żyć 63
 • Miecz proroka 24 sie 2003, 1:00 Z szyitami, bezwzględnymi mistrzami konspiracji, przyjdzie się zmierzyć w Iraku naszym żołnierzom 64
 • Know-how 24 sie 2003, 1:00 Terapia rakotwórcza Hormonalna terapia zastępcza stosowana przez kobiety po menopauzie aż dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi - wykazały badania Cancer Research UK, największe tego typu testy na świecie. Dotychczas... 67
 • Na psychotropach dzieci 24 sie 2003, 1:00 Prozac przepisuje się nawet niemowlętom! 68
 • Rzeki na Saharze 24 sie 2003, 1:00 Satelity na usługach archeologów 72
 • Rak z rusztu 24 sie 2003, 1:00 Podczas grillowania wydziela się tyle dioksyn, ile trafia do atmosfery po wypaleniu 220 tys. papierosów! 74
 • Zaloty do lustra 24 sie 2003, 1:00 Przeważnie kochamy ludzi podobnych do nas 75
 • Bez granic 24 sie 2003, 1:00 Futbol wolności Futbol przeżywa w Afganistanie renesans. Na boiskach całego kraju w piłkę grają kilkuletnie dzieci, starsi mężczyźni, a nawet młode kobiety. "Kocham piłkę nożną, bo to najwspanialszy, królewski sport"... 76
 • KGB. Reaktywacja 24 sie 2003, 1:00 Putin ożywił Dzierżyńskiego 78
 • Zaćmienie Ameryki 24 sie 2003, 1:00 Spokojnie, to tylko awaria! 82
 • Trumna katów, ofiar i terrorystów 24 sie 2003, 1:00 W Berlinie pisze się od nowa historię Niemiec 84
 • Oceany niespokojne 24 sie 2003, 1:00 Współcześni piraci morscy to grube ryby biznesu trzęsące światowym handlem 87
 • Cytat dyplomatyczny - Polskie drogi 24 sie 2003, 1:00 Tak duży kraj tranzytowy jak Polska musi mieć sieć nowoczesnych dróg 89
 • Menu 24 sie 2003, 1:00 Polska Echo Pałasińskiej "Ekoreliefy" - takim tajemniczym tytułem opatrzona jest wystawa Marii Pałasińskiej, prezentowana w warszawskiej galerii Kordegarda. "Eko" to po włosku echo, choć kojarzy nam się również... 90
 • Zakopiański blef 24 sie 2003, 1:00 Potędze podhalańskiego mitu ulegli nawet hitlerowcy, próbując stworzyć Goralenvolk 92
 • Bestia Presleya 24 sie 2003, 1:00 50. urodziny rock and rolla 96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 24 sie 2003, 1:00 SUPER FURRY ANIMALS Phantom Power Przy obcowaniu z powyższym albumem nie zanotowałem ani przypływu furii wszelakiej, ani tym bardziej wzmocnienia pałera. Szósta płyta Walijczyków to podobno psychodeliczny eklektyzm z... 97
 • Ewa kusicielka 24 sie 2003, 1:00 Ewa Krzyżewska mogła zostać drugą Sophią Loren Całkiem niedawno amerykańscy filmowcy, obejrzawszy "Zazdrość i medycynę", zarzucili mnie pytaniami o tę fascynująca aktorkę, która wystąpiła w głównej roli -... 98
 • Kino Tomasza Raczka 24 sie 2003, 1:00 Bruce wszechmogĄcy Reżyseria: Tom Shadyac W rolach głównych: Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston USA 2003 Czy Bóg jest Murzynem? Takie pytanie ma prawo zadać sobie każdy, kto obejrzy "Bruce'a... 99
 • System Idiotele - Morda ich twarz 24 sie 2003, 1:00 Czy pamiętacie państwo, jak Lech Wałęsa rozwiązał Sejm? Badania opinii publicznej wykazały wtedy, że społeczeństwo nie zauważyło tego, ponieważ liczba pozytywnych ocen pracy parlamentu wyraźnie wzrosła. Mimo że nie działał, a... 100
 • Nowowizja - Kolej na yeti 24 sie 2003, 1:00 Nie mogło być gorzej! W samym środku sezonu ogórkowego unieważniono potwora z Loch Ness. Następny na liście do unieważnienia jest yeti. 100
 • Organ Ludu 24 sie 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 34 (47) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 18 sierpnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza "Raport otwarcia" dziedzictwem ludzkości Kolejny sukces rządu L. Millera! Głośno ostatnio jest... 101
 • Skibą w mur - Topless pod strażą! 24 sie 2003, 1:00 Straż miejska w Gdyni traktuje kobiety z gołym biustem tak samo jak groźnych ekshibicjonistów krążących po okolicznych lasach 102