Ekstrakasa

Ekstrakasa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najlepsi szefowie banków w Europie Środkowej i Wschodniej
Węgier, Czech i Estończyk
- to zwycięzcy pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej rankingu menedżerów banków. Przygotowaliśmy go według najbardziej obiektywnych kryteriów efektywności zarządzania: wysokości zysku udziałowców (ROE), wykorzystania aktywów firmy (ROA) oraz oceny brytyjskiej agencji ratingowej Fitch. Okazuje się, że menedżerowie węgierscy, czescy, estońscy i słoweńscy osiągają największe zyski, a przy tym ograniczają ryzyko poniesienia strat. Wśród 83 ocenianych przez agencję Fitch banków (czyli najlepszych z kilku tysięcy banków Europy Środkowo-Wschodniej) znalazło się 9 instytucji finansowych z Polski (najwyżej PKO BP, kierowany przez Andrzeja Podsiadłę). Byłoby lepiej, gdyby nie to, że odsetek zagrożonych kredytów w polskich bankach, koszty ich działania i ceny usług bankowych należą do najwyższych w Europie.

Rosyjska ruletka
Najwięcej dla inwestorów zarabiają rosyjscy menedżerowie. Przeciętny zwrot z zainwestowanego w rosyjski bank kapitału w 2002 r. wyniósł ponad 24 proc. Pod rządami Andrieja Kazmina Sberbank zwiększył zysk netto w 2000 r. o połowę! Bank zarobił 472 mln USD i zgromadził 75 proc. wszystkich wkładów ludności w Rosji. Rok później powiększył zysk o kolejne 90 proc. - do 909 mln USD. Astronomiczne zyski to premia za ogromne ryzyko inwestowania na dzikim wschodzie rosyjskiego kapitalizmu. Rating żadnego z rosyjskich banków nie przekracza miernej oceny BB. Oznacza to, że inwestowanie w jego akcje to - zdaniem analityków Fitcha - spekulacja. Jednakże największe rosyjskie banki rozwijają się w tempie kilkadziesiąt procent rocznie i instytucje te szybko mogą dołączyć do środkowoeuropejskiej czołówki.

Węgierski i czeski zysk
Węgrzy, Czesi, Słoweńcy i Estończycy zarabiają dla swoich banków niewiele mniej niż menedżerowie rosyjscy przy mniejszym ryzyku ogłoszenia niewypłacalności niż w polskich i rosyjskich bankach. Sándor Csányi od 1992 r. jest prezesem największej finansowej instytucji na Węgrzech. Za rządów Csányiego OTP został zrestrukturyzowany i sprywatyzowany. Akcje OTP, wprowadzone na giełdę w 1995 r., w ciągu ośmiu lat przyniosły ponad 500 proc. zysku. Rosną też zyski samego banku - od trzech lat po 25 proc. rocznie. Za prezesury Csányiego spadła liczba zagrożonych kredytów - dziś jest to tylko 3,5 proc. należności (ponad sześciokrotnie mniej niż średnio w polskich bankach!).
Csányiemu dotrzymuje kroku Alexis Raymond Juan z Komer�cní Banka w Czechach. Po przejęciu władzy w banku przez Société Générale Juan stanął na jego czele. Celem nowego prezesa było osiągnięcie w 2003 r. zwrotu z kapitału własnego od 20 do 25 proc. Po I półroczu 2001 r. stopa zwrotu sięgała 11,9 proc., obecnie jest to - jak planował Juan - 24 proc. W ubiegłym roku zysk banku wyniósł 295,5 mln USD, o 252 proc. więcej niż w 2001 r.!

Polskie wotum nieufnoŚci
Polscy menedżerowie zdali egzamin z gospodarki rynkowej jedynie na ocenę dostateczną i dobrą - wynika z rankingu "Wprost" i "Business Weeka". W pierwszej dwudziestce znalazł się tylko Andrzej Podsiadło (PKO BP). Ostatni rok rządów Stanisława Pacuka w Kredyt Banku przyniósł akcjonariuszom 415 mln zł strat. W styczniu 2003 r. prezes podał się do dymisji. Udziałowców zawiódł również wieloletni prezes BRE Banku Wojciech Kostrzewa. Jeszcze w listopadzie 2002 r. uspokajał, że bank osiągnie zysk netto; 31 grudnia ogłosił: 70 mln zł straty.
W Polsce wartość aktywów banków wynosi tylko 61 proc. PKB i spada. W Hiszpanii w 1986 r. (w chwili integracji z Unią Europejską) wskaźnik ten przekraczał 125 proc. PKB. Czechy już osiągnęły 130 proc. PKB. W Słowacji aktywa banków są warte 94 proc. PKB. To, że klienci nie chcą powierzać polskim bankom swoich pieniędzy, to swoiste wotum nieufności dla ich menedżerów.


Więcej o sytuacji w bankach Europy Środkowej i Wschodniej w październikowym numerze polskiej edycji "Business Weeka".

Miara bankowca
Ranking najlepszych menedżerów banków Europy Środkowo-Wschodniej powstał na podstawie analizy danych 83 największych banków z regionu, które poddają się ocenie agencji ratingowej Fitch. O kolejności zadecydowały:


 • stopa zwrotu z aktywów (ROA) - 1/4 końcowej oceny
 • stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) - 1/4 końcowej oceny
 • ocena wiarygodności kredytowej według agencji Fitch - 1/2 końcowej oceny

Najlepszy według danego kryterium bank (i jego szef) otrzymał największą liczbę punktów (równą liczbie banków w rankingu), a najgorszy - 1 punkt.1. Sándor CSÁNYI OTP Bank
(Węgry)
50 lat. Od połowy lat 70. pracował dla węgierskiego rządu. Był urzędnikiem w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rolnictwa. Od 1989 r. pełnił funkcję prezesa Komercyjnego Banku Kredytowego (Kereskedelmi és Hitelbank). W 1992 r. stanął na czele największego węgierskiego banku OTP. Csányi jest także wiceprezesem węgierskiego giganta petrochemicznego MOL.

1. 67,75
2. A-
3. 30,82
4. 12 076,1


2. Alexis Raymond JUAN Komerani Banka
(Czechy)
60 lat. Francuz urodzony w Algierii. W 1968 r. rozpoczął pracę w banku Société Générale. W latach 1973-1984 zakładał i rozwijał lokalne filie SG w Japonii i Grecji. Pod koniec lat 90. wszedł do ścisłego kierownictwa finansowego giganta. W październiku 2001 r. stanął na czele czeskiego Komerăní Banka (Société Générale przejął 60 proc. jego udziałów). W 2002 r. Komerăní Banka stał się najbardziej rentowną instytucją finansową Czech; jego zysk wzrósł o 250 proc., a cena akcji o ponad 100 proc.

1. 66
2. A-
3. 30,03
4. 14 800,2


3. Neivelt INDREK Hansapank
(Estonia)
36 lat. Od początku lat 90. jest związany z Hansapankiem (59,7 proc. akcji jest własnością szwedzkiego FöreningsSparbanken). Był kierownikiem działu kredytów oraz szefem departamentu finansów przedsiębiorstw. W 1996 r. objął fotel prezesa zarządu estońskiej centrali spółki. Otworzył filie banku na Łotwie (obecnie Hansa LV jest tam trzecim bankiem pod względem wielkości aktywów) i Litwie (drugie miejsce na rynku). Od 1998 r. stoi na czele całej grupy Hansa.

1. 65,75
2. A-
3. 22,70
4. 5488,9


4. Vojko COK Banka Koper
(Słowenia)
57 lat. Zaczynał jako szeregowy pracownik w LB Splo�na Banka Koper. W 1980 r. objął fotel dyrektora w firmie Cimos Koper (producent części samochodowych). Od 1981 r. stoi na czele Banka Koper, największego banku w południowo-zachodniej Słowenii.

1. 64,5
2. A+
3. 15,53
4. 1277,8


5. Péter FELCSUTI Raiffeisen Bank
(Węgry)
54 lata. W 1973 r. dostał posadę w Węgierskim Banku Narodowym. Współtworzył politykę wymiany walutowej, odpowiadał za wprowadzanie zagranicznych inwestorów do węgierskiego systemu bankowego. W 1987 r. objął fotel dyrektora generalnego departamentu stosunków międzynarodowych. Od 1989 r. stoi na czele Raiffeisen Bank Rt, szóstego pod względem wielkości banku na Węgrzech.

1. 62,5
2. A+
3. 18,39
4. 2395,5


6. John James STACK Ceska Sporitelna
(Czechy)
57 lat. Amerykanin. Karierę rozpoczynał jako urzędnik w Nowym Jorku. W 1977 r. przeszedł do Chemical Bank. Po fuzji z Chase Manhattan Bank kolejno awansował aż do stanowiska wiceprezesa. Od marca 2000 r. kieruje największym detalicznym bankiem w Czechach, jakim jest âeska Sporitelna.

1. 62
2. A-
3. 21,21
4. 17 242


7. Aljosa TOMAZ Abanka
(Słowenia)
55 lat. W 1989 r. rozpoczął pracę w LB Gospodarska Banka. W połowie lat 90. stanął na czele filii Nova Ljubljanska Banka w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Od 1997 r. jest prezesem zarządu Abanka, czwartego pod względem wielkości aktywów banku w Słowenii.

1. 61,25
2. A-
3. 16,78
4. 1767,5


8. Richard PELLY Budapest Bank
(Węgry)
48 lat. Brytyjczyk. Od początku lat 80. pracował dla Barclays Bank w Wielkiej Brytanii. Był szefem oddziału oraz dyrektorem pomocniczym ds. planowania i finansów. W 1993 r. został szefem działu projektów GE Capital. Od 1998 r. stoi na czele Budapest Bank, należącego do grupy GE Capital.

1. 61,25
2. A-
3. 18,02
4. 1499,5


9. Ain HANSCHMIDT Eesti Ühispank
(Estonia)
42 lata. W 1988 r. objął stanowisko głównego księgowego w estońskim "pegeerze" Sopruse. Na początku lat 90. stał na czele rządu prowincji Lääne w Estonii. Od 1992 r. kieruje zarządem Eesti Ühispank. To drugi pod względem wielkości bank w Estonii (36 proc. rynku kredytów) i trzeci w republikach nadbałtyckich.

1. 58,75
2. A-
3. 16,33
4. 1438,5


10. Andriej Swirczenkow Lateko Banka
(Łotwa)
41 lat. W 1992 r. objął fotel prezesa American Fidelity Corporation. Pełnił także funkcję dyrektora finansowego w firmie handlowej SimSS. Od 1997 r. stoi na czele Lateko Banka, piątego pod względem wielkości aktywów banku na Łotwie.

1. 56
2. BBB+
3. 31,40
4. 311,8


11. Pavel KÁVANEK Ceskoslovenská Obchodní Banka
(Czechy)
55 lat. W 1972 r. rozpoczął pracę w departamencie wymiany walut �Ceskoslovenská Obchodní Banka. Pod koniec lat 70. rozwijał londyńską filię banku Îivnostenská. Od 1993 r. stoi na czele âSOB.

1. 54,25
2. A-
3. 16,59
4. 19 808,4


12. Adam FARKAS Central-European International Bank
(Węgry)
35 lat. Od początku lat 90. pracował naukowo w budapeszteńskim Instytucie Nauk Ekonomicznych. Wykładał finanse przedsiębiorstw i metody analiz inwestycyjnych. W 1999 r. został członkiem zarządu Budapeszteńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W Węgierskim Banku Narodowym odpowiadał za zarządzanie rezerwą walutową. Od 2002 r. stoi na czele Central-European International Bank.

1. 53
2. A-
3. 14,81
4. 3710,4


13. Ingrida BLUMA Hansabanka
(Łotwa)
42 lata. Od 1983 r. pracowała jako ekonomistka w Państwowym Banku ZSRR. W 1989 r. stanęła na czele oddziału Banku Przemysłowo-Rolniczego Łotwy. W 1998 r. została członkiem zarządu grupy Hansa, odpowiedzialnym za łotewską część banku.

1. 51,75
2. BBB+
3. 18,34
4. 1138


14. Andrzej PODSIADŁO PKO Bank Polski
(Polska)
53 lata. W 1978 r. został członkiem Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Od 1986 r. prowadził badania w Instytucie Międzynarodowych Porównań
Gospodarczych w Wiedniu. W drugiej połowie lat 90. kierował Powszechnym Bankiem Kredytowym. Przeprowadził prywatyzację banku i wprowadził PBK na WGPW. Od końca 2001 r. stoi na czele PKO BP.

1. 51,5
2. BBB+
3. 22,27
4. 21 389


15. Rainer FRANZ Tatra Banka
(Słowacja)
60 lat. Austriak. Karierę zawodową rozpoczynał w Chase Bank w Nowym Jorku w 1972 r. W 1986 r. stanął na czele niemieckiego oddziału Greckiego Banku Komercyjnego. Na początku lat 90. przeniósł się na Słowację. Od 1997 r. jest prezesem zarządu Tatra Banka.

1. 49,5
2. BBB
3. 23,39
4. 3037,1


16. Crtomir MESARIC Nova Kreditna Banka Maribor
(Słowenia)
47 lat. Absolwent prawa uniwersytetu w Lublanie. Od 2002 r. stoi na czele Nova Kreditna Banka Maribor. To drugi pod względem wielkości i jeden z najstarszych słoweńskich banków (powstał w 1862 r.).

1. 48
2. A+
3. 7,37
4. 2327,1


17. Zigurds JEROMANOVS Latvijas Krajbanka
(Łotwa)
44 lata. Skończył wydział matematyki i fizyki Uniwersytetu Łotewskiego. Od lutego 2002 r. stoi na czele Latvijas KrÇjbanka. W ubiegłym roku spółka zajęła piąte miejsce na Łotwie (4,4 proc. rynku) pod względem wartości udzielonych kredytów.

1. 46,5
2. BBB+
3. 17,65
4. 286


18. Bozo PRKA Privredna Banka Zagreb
(Chorwacja)
45 lat. Od 1983 r. pracował w firmie Diona jako menedżer ds. sprzedaży. Szybko awansował na dyrektora finansowego. W połowie lat 90. był ministrem finansów w chorwackim rządzie. Od 1998 r. jest prezesem Privredna Banka Zagreb.

1. 46,5
2. BBB-
3. 20,60
4. 4901,4


19. Valerijs KARGINS Parex Banka
(Łotwa)
Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Łotewskim. W 1983 r. rozpoczął pracę w gazecie "Wefowiec". Pod koniec lat 80. razem z Viktorsem Krasovickisem założył biuro turystyczne Parex. W 1990 r. firma otrzymała pierwsze w historii ZSRR pozwolenie na prowadzenie wymiany walut. Obecnie Parex jest największym powiernikiem oszczędności na Łotwie.

1. 45
2. BBB+
3. 14,83
4. 1602,2


20. Julius NIEDVARAS Vilniaus Bankas
(Litwa)
51 lat. W 1976 r. rozpoczął pracę w wydawnictwie Mintis jako dyrektor ds. ekonomicznych. Pod koniec lat 80. pełnił funkcję wiceprezesa Litewskiego Towarzystwa Prasowego. Od 1990 r. kieruje Vilniaus Bankas.

1. 45
2. BBB
3. 16,88
4. 2005,3


28. Jacek KSEŃ BZ WBK
(Polska)
Pierwszą posadę dostał w Banku Handlowym. W 1978 r. przeniósł się do Francji. Pracował w banku Polska Kasa Opieki w Paryżu. Był m.in. wicedyrektorem departamentu gospodarki dewizowej oraz szefem dealerów na rynkach walutowych. W 1990 r. wszedł w skład kierownictwa Caisse Nationale du Crédit Agricole. W połowie lat 90. wrócił do Polski na stanowisko prezesa Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Po fuzji z Bankiem Zachodnim w 2001 r. został prezesem BZ WBK.

1. 41
2. BBB+
3. 11,82
4. 6496,9


31. Maria WIŚNIEWSKA Pekao SA
(Polska)
Pracę rozpoczęła w dziale kredytów Narodowego Banku Polskiego. W 1988 r. współtworzyła Wielkopolski Bank Kredytowy. Szybko weszła do ścisłego kierownictwa spółki. Po konflikcie z nowym prezesem odeszła z WBK i stanęła na czele TFI Skarbiec. W 1998 r. została prezesem Pekao SA. Doprowadziła do połączenia banków wchodzących w skład grupy Pekao i wprowadziła spółkę na giełdę. W 2003 r. odeszła z Pekao SA.

1. 40
2. BBB+
3. 11,46
4. 16 972,7


35. Bogusław KOTT Bank Millennium
(Polska)
56 lat. Po studiach pracował jako specjalista ds. finansowania handlu zagranicznego w Ministerstwie Finansów. Jest współzałożycielem Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA. W 1989 r. stanął na jego czele. Od 1997 r. jest prezesem zarządu banku Millennium.

1. 38,5
2. BBB+
3. 11,40
4. 4883,5


38. Cezary STYPUŁKOWSKI Bank Handlowy
(Polska)
45 lat. W latach 80. pracował dla polskiego rządu. Był m.in. sekretarzem Komitetu Rady Ministrów ds. Reformy Gospodarczej. W 1988 r. wyjechał na stypendium fundacji Fulbrighta na Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku. W 1991 r. objął fotel prezesa Banku Handlowego. Zdążył wprowadzić spółkę na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Odszedł w 2003 r. po konflikcie z nowym właścicielem spółki - Citibankiem.

1. 35,25
2. BBB+
3. 4,14
4. 8392,4


41. Józef KOZIOŁ Bank Ochrony Środowiska
(Polska)
64 lata. Karierę w finansach rozpoczął od pracy w Banku Rolnym. Stąd przeniósł się do BGŻ. W latach 70. pracował naukowo w Instytucie Finansów. Był również pierwszym zastępcą ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz ministrem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od 1994 r. (z przerwą w latach 2000-2001) stoi na czele BOŚ SA.

1. 33,5
2. BBB+
3. 6,32
4. 1396,9


46. Marian CzakaŃski ING Bank Śląski
(Polska)
57 lat. Po studiach prowadził badania w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. Pod koniec lat 80. wyjechał do USA. Był wykładowcą marketingu na Uniwersytecie Stanowym w Blacksburg w Wirginii. Po powrocie do Polski został dyrektorem departamentu rozwoju eksportu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Był również radcą ambasady polskiej w Kanadzie. W 1998 r. stanął na czele PTE Nationale-Nederlanden SA. Od 2000 r. jest prezesem ING Banku Śląskiego.

1. 46
2. BBB+
3. 5,08
4. 7035,3


47. Józef Wancer BPH PBK
(Polska)
60 lat. Od 1972 r. pracował w Citibank of New York. Pełnił kierownicze funkcje w filiach banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. W 1995 r. został prezesem zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. Odpowiadał za strategię, bankowość korporacyjną i detaliczną. W marcu 2000 r. stanął na czele zarządu BPH. Nadzorował bankowość detaliczną, proces integracji z HVB oraz komunikację. Od maja 2001 r. jest szefem BPH PBK.

1. 28,25
2. BBB+
3. 2,86
4. 11 760,1


56. Wojciech KOSTRZEWA BRE Bank
(Polska)
43 lata. Od 1988 r. pracował w Institut für Weltwirtschaft w Kilonii w Niemczech. W 1989 r. wrócił do Polski na stanowisko doradcy ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza. Po zmianie rządu przeszedł do sektora bankowego. Przez 5 lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Banku Rozwoju SA. W lutym 1996 r. został wiceprezesem, a w maju 1998 r. prezesem zarządu BRE Banku SA. Od ubiegłego roku jest także odpowiedzialny za całość operacji bankowych Commerzbanku (właściciela BRE Banku) w Europie Środkowej i Wschodniej.

1. 24,25
2. BBB+
3. -18,62
4. 7153,7


57. Stanisław PACUK Kredyt Bank
(Polska)
Po studiach pracował w oddziale NBP w Ostródzie. Szybko awansował do centrali banku w Warszawie. W 1978 r. przeszedł do Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie. W 1983 r. wrócił do Polski na stanowisko prezesa Głównego Oddziału Walutowo-Dewizowego w NBP. Decydował, komu sprzedawać dewizy po oficjalnym, zaniżonym kursie. W 1990 r. był jednym z założycieli i pierwszym prezesem Kredyt Banku. Funkcję tę pełnił do 2003 r.

1. 23,75
2. BBB+
3. -21,43
4. 6369,2


Legenda:
1. Liczba punktów
2. Długoterminowy samodzielny rating agencji Fitch
3. ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego)*
4. Wartość aktywów w mln USD*

* - dane z 31 grudnia 2002 r.
Więcej możesz przeczytać w 43/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 43/2003 (1091)

 • Wprost od czytelników 26 paź 2003, 1:00 Chiracoschröderoland Jestem pod wrażeniem oceny sytuacji w Unii Europejskiej przedstawionej czytelnikom "Wprost" przez Jerzego Marka Nowakowskiego ("Chiracoschröderoland", nr 42). Wreszcie ktoś miał odwagę... 3
 • Na stronie 26 paź 2003, 1:00 Automatyczny premier zamiast premiera Millera? 3
 • Peryskop 26 paź 2003, 1:00 Niemiecki koń trojański Warszawski tygodnik informacyjny 'Wprost' poświęcił swoje cover story [sprawie Centrum przeciw Wypędzeniom], pokazując na kładce fotomontaż, na którym Erika Steinbach, przewodnicząca Związku Wypędzonych,... 6
 • Dossier 26 paź 2003, 1:00 Józef OLEKSY poseł SLD "W SLD toczy się niejako podwójny nurt życia: zebraniowo-narodowo-oficjalne, statutowe w gremiach i takie życie jak wszędzie - nieformalne, kuluarowe, którego tony są czasem... 7
 • Poczta 26 paź 2003, 1:00 Syn Hansa Franka w Krakowie W związku z toczącą się dyskusją na temat centrum wypędzonych chciałbym wspomnieć o wizycie w Krakowie najmłodszego syna generalnego gubernatora Hansa Franka - Niklasa. Ten dziennikarz "Sterna",... 9
 • Kadry 26 paź 2003, 1:00 9
 • M&M 26 paź 2003, 1:00 JAKI POMYSŁ, TAKA ZAPŁATA Wymyślił myto znany winiet entuzjasta za jazdę przez most, tunel albo wjazd do miasta. Przysłowie staropolskie przypomina mi to: (oby) "za twoje myto jeszcze cię obito". 10
 • Playback 26 paź 2003, 1:00 Marek Siwiec, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i Antoni Kowalczyk, komendant główny policji 10
 • SMS-y z budki 26 paź 2003, 1:00 Telekomunikacja Polska instaluje nowe automaty telefoniczne o nazwie Exanto - kilkaset już działa w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Łodzi. Mają być one odporne na zmienne warunki klimatyczne, ale... 10
 • Z życia koalicji 26 paź 2003, 1:00 Najwyższe rangą zero, czyli szef Prokuratury Krajowej Karol Napierski okazał się zerem z przeszłością. Napierski w stanie wojennym utrwalał władzę ludową na odcinku szefa prokuratury w Otwocku. I kiedy czterech esbeków... 12
 • Z życia opozycji 26 paź 2003, 1:00  Paru facetów, a niewykluczone, że i babek z okolic Białegostoku zrobiło z posła Krzysztofa Jurgiela (PiS) senatora. Frekwencja podczas wyborów uzupełniających do Senatu wyniosła 5,6 proc. - Ten wybór jest klęską... 13
 • Fotoplastykon 26 paź 2003, 1:00 14
 • Zabiję cię, glino! 26 paź 2003, 1:00 Z policji wyrzuca się najlepszych oficerów, zostawiając konformistów, pijaków i sługusów polityków 16
 • Proszę wstać, Kurczuk idzie 26 paź 2003, 1:00 SLD zostawi swoim następcom bombę w prokuraturze 20
 • Niemiecka prasa 26 paź 2003, 1:00 Polska stała się już niemiecką kolonią medialną. 22
 • Rywin TV 26 paź 2003, 1:00 Nie ma żadnego racjonalnego powodu, by istniała państwowa telewizja - są tylko powody polityczne 30
 • Nałęcz - Gorąca jesień 26 paź 2003, 1:00 Decyzje rządu mogą wywołać protesty, jakich już dawno w kraju nie widziano 34
 • Zawracanie gitary - Altruiści 26 paź 2003, 1:00 Politykowi, który traci władzę, zależy głównie na bezpieczeństwie i pieniądzach 34
 • Giełda i wektory 26 paź 2003, 1:00 Hossa Świat Słowacki Rover MG Rover może się zdecydować na budowę fabryki wartej 250 mln funtów na Słowacji - donosi dziennik "Birmingham Post". Oznaczałoby to wycofanie się brytyjskiego producenta samochodów z... 36
 • Poszczuć Balcerowicza Lepperem - jak rząd znalazł 100 mld zł 26 paź 2003, 1:00 Jak rząd znalazł 100 mld zł 38
 • Ekstrakasa 26 paź 2003, 1:00 Najlepsi szefowie banków w Europie Środkowej i Wschodniej 42
 • Krajowy Rejestr Skandalu 26 paź 2003, 1:00 Dlaczego Krajowy Rejestr Sądowy ogłuszył i oślepił polskich przedsiębiorców? 50
 • Masoneria biznesu 26 paź 2003, 1:00 Dyplom MBA, czyli dwa i pół magistra 52
 • Balcerowicz wprost - Hayek i Thatcher 26 paź 2003, 1:00 Reformy Margaret Thatcher przerwały ekspansję etatyzmu na Zachodzie i utorowały drogę przemianom wolnorynkowym 56
 • 2 x 2 = 4 - Nobel czy nie Nobel? 26 paź 2003, 1:00 Tegoroczne Nagrody Nobla z ekonomii obrażają poczucie sprawiedliwości naukowej 57
 • Supersam 26 paź 2003, 1:00 Zastrzyk w kremie AA Plus Age Expert firmy Oceanic to pierwsze polskie kosmetyki przeciwzmarszczkowe działające podobnie jak zastrzyki z botoksu, czyli toksyny botulinowej. Zawarty w nich kompleks o nazwie Botox-like (nie zawierający botoksu)... 58
 • Toksyczne nauczycielki 26 paź 2003, 1:00 Więcej mężczyzn w szkole to mniej agresji wśród uczniów. 60
 • Usta mówią 26 paź 2003, 1:00 Namiętny pocałunek w usta jest do dziś naturalną formą pozdrowienia między mężczyznami w krajach arabskich 62
 • Dziadek neandertalczyk 26 paź 2003, 1:00 Zanim neandertalczycy wyginęli, skrzyżowali się z naszymi przodkami 64
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza 26 paź 2003, 1:00 Piotrusiu! W przedpokoju stoi jeszcze przenośna lodówka pełna serów, a ja już siedzę przed monitorkiem, by podzielić się z tobą przemyśleniami, które od dwóch tygodni we mnie wzbierają. 66
 • Druga płeć - Arnold mocny 26 paź 2003, 1:00 Schwarzenegger nie wypierał się swoich romansów - nie zasłaniał się złą pamięcią i nie dementował. Przeprosił. I to wystarczyło 67
 • Polisa na życie Lecha Wałęsy 26 paź 2003, 1:00 Nobel ocalił mnie i "Solidarność" - mówi były prezydent RP 68
 • Król nowej epoki 26 paź 2003, 1:00 Panowanie Stanisława Augusta to walka erudyty ze szlacheckim motłochem 71
 • Know-how 26 paź 2003, 1:00 Samolot na laser Pierwszy na świecie zdalnie sterowany samolot zasilany wysyłaną z ziemi wiązką lasera opracowali inżynierowie z NASA. Trzystugramowy prototyp o rozpiętości skrzydeł 1,5 m wystartował w pierwszy lot w hangarze lotniska... 72
 • Gdzie się leczyć 26 paź 2003, 1:00 Najlepsze szpitale w Polsce - okulistyka, otolaryngologia, ortopedia 74
 • Syjamskie cięcie 26 paź 2003, 1:00 Raz na 50 tys. narodzin przychodzi na świat para zrośniętych bliźniąt 84
 • Bez granic 26 paź 2003, 1:00 Isa-bij! Według oficjalnych danych, w wyborach w Azerbejdżanie zwyciężył Ilham Alijew, syn obecnego prezydenta Gajdara Alijewa. Poparło go 79,55 proc. wyborców, a jego główny rywal Isa Gambar, dawny przewodniczący parlamentu... 86
 • Gniazdo szerszeni Osamy 26 paź 2003, 1:00 50 tysięcy terrorystów zjechało do Jemenu 88
 • Koizumi zwycięzca 26 paź 2003, 1:00 Tygrys przebudził się w Japonii 92
 • Daleki wschód pokoju 26 paź 2003, 1:00 Nie chcemy od Arafata kondolencji, żądamy zaprzestania karmienia palestyńskich dzieci nienawiścią 96
 • Węgrzy NATO - nie! 26 paź 2003, 1:00 Po raz pierwszy w historii jeden z członków Paktu Północnoatlantyckiego może zostać z niego wykluczony 98
 • Ambasador reżyser 26 paź 2003, 1:00 Sir Michael Pakenham: "Polska ma wszelkie warunki, żeby być ważnym graczem w Europie" 100
 • Menu 26 paź 2003, 1:00 Świat Lennon kameleon Kim był John Lennon? Rockmanem, hipisem, politycznym rewolucjonistą, ekologiem, entuzjastą medytacji. Twórcy musicalu o jego życiu doliczyli się aż dwunastu twarzy bitelsa. Taka sama liczba aktorów wcieli... 104
 • Miłość w Grabinie 26 paź 2003, 1:00 Telewizyjna wieś wygrywa z globalną wioską McLuhana 106
 • Wielka trójka filmowa 26 paź 2003, 1:00 Polskim filmowcom nic tak dobrze nie wyszło jak komedie 110
 • Adwokat diabła 26 paź 2003, 1:00 Maszynopis pierwszej powieści Johna Grishama odrzuciło 25 wydawców 112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 26 paź 2003, 1:00  TRIBUT TO KRYZYS Nigdy więcej wojny - *** Formacja Kryzys to praojcowie rodzimego punk rocka. Nestorzy piosenki dalekiej od festiwalowo-telewizyjnej garmażerki z cyklu "Cała sala śpiewa z nami". To oni jako pierwsi wysadzali w... 113
 • Perły do lamusa? 26 paź 2003, 1:00 Kontrast między ubogim strojem a eleganckim zachowaniem tworzył postać Chaplina: nędzarza broniącego swej godności 114
 • System idiotele - Niebiesko mi 26 paź 2003, 1:00 Dawno, dawno temu, za siedmioma niebieskimi górami, za siedmioma niebieskimi lasami, za siedmioma niebieskimi morzami była sobie niebieska kraina. 116
 • Co-media - Czy grozi nam ajkju? 26 paź 2003, 1:00 Jak zawsze wścibscy dziennikarze postanowili przeprowadzić Narodowy Test Inteligencji 116
 • Organ Ludu 26 paź 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 43 (56) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 20 października 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Częściowa realizacja Planu Hausnera Ciąć Millera zamiast budżetu Kierownictwo naszej Partii i... 117
 • Skibą w mur - Skarpety ratują życie 26 paź 2003, 1:00 Okazuje się, że dobrze dobrane skarpety to dla wielu kobiet rzecz ważniejsza niż to, że świetnie znamy się na piłce nożnej 118