Winni czarodzieje

Winni czarodzieje

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premier grupy trzymającej władzę
Kto przysłał Rywina do Agory? Przysłała go tam grupa trzymająca władzę, w której byli Aleksandra Jakubowska, Włodzimierz Czarzasty, Robert Kwiatkowski i Lech Nikolski. Można przyjąć, że zwornikiem grupy był Leszek Miller. Jeśli nim nie był, to i tak złamał prawo, nie zawiadamiając organów ścigania o popełnieniu przestępstwa przez Rywina. Za podobne przestępstwo do odpowiedzialności może być pociągnięty prokurator generalny Grzegorz Kurczuk i szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Andrzej Barcikowski. Miller i Kurczuk mogą oprócz tego odpowiadać przed Trybunałem Stanu za nadużycie władzy.

Protekcja czy łapownictwo?
Czy Rywin dopuścił się płatnej protekcji - jak to formułuje akt oskarżenia? O płatną protekcję oskarżyć można kogoś, "kto powołując się na swoje wpływy w instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego podejmuje się pośrednictwa...". Rywin nie powoływał się na swoje wpływy, chyba że miał na myśli wpływy w grupie trzymającej władzę. Czy zatem mamy tu do czynienia z przestępstwem płatnej protekcji, za które grozi do trzech lat więzienia, czy też ze znacznie surowiej karanym przestępstwem łapownictwa (do ośmiu lat pozbawienia wolności)?
Problemem poważniejszym jest rozstrzygnięcie, czy działanie Rywina nie wyczerpuje znamion łapownictwa biernego: zwrócił się on o łapówkę w zamian za przeprowadzenie ustawy na wszystkich szczeblach. Przyjmując za pewnik, że Rywin nie oszalał i że grupą, która za nim stała, nie byli kosmici z Klewek, musiały to być osoby, które miały możliwości dokonania tego, co Rywin obiecywał, czyli przeprowadzenia ustawy w określonym kształcie i trybie legislacyjnym, z podpisem prezydenta na końcu.

Grupa trzymająca wŁadzę
Od początku pracy sejmowej komisji śledczej można było sformułować hipotezę, że w grupie trzymającej władzę była Aleksandra Jakubowska, odpowiedzialna za przygotowanie ustawy ze strony rządu. Byli też w niej Robert Kwiatkowski i Włodzimierz Czarzasty. Do tej trójki ewentualnie można dołączyć Lecha Nikolskiego, byłego szefa gabinetu premiera. Czy postępowanie przed komisją potwierdza, że ta grupa działała wspólnie i rzeczywiście miała władzę, jaką przypisywał jej Rywin? Nie ma nigdzie wyraźnego śladu, nie ma nagrania czy oświadczenia. Są natomiast poszlaki. Poszlaki również stanowią dowód, pod warunkiem że są spójne. Kiedy nie ma innego wytłumaczenia danej sprawy, a poszlaki są zgodne z logiką i zdrowym rozsądkiem, mówimy: "tak musiało być i tak było, bo inaczej być nie mogło".
Zachowanie grupy trzymającej władzę, czyli Jakubowskiej, Kwiatkowskiego, Czarzastego, a także Nikolskiego, może potwierdzać, że stali oni za Rywinem. Wskazują na to ich działania, rozmowy, kolejne autopoprawki, które były wprowadzane lub odwoływane w trakcie procesu legislacyjnego. Rywin wychodzi z Agory i najpierw kontaktuje się z Kwiatkowskim. Kwiatkowski dzwoni do Jakubowskiej, a ta do Czarzastego. Nie znamy przebiegu tych rozmów, ale nie ma żadnego innego rozsądnego wytłumaczenia niż to, że dotyczyły one korupcyjnej oferty Lwa Rywina. Te poszlaki prowadzą nas do wniosku, że grupa trzymająca władzę uczestniczyła w popełnieniu przestępstwa łapówkarstwa biernego. Najwięcej poszlak przemawia przeciw Jakubowskiej, potem w kolejności przeciw Kwiatkowskiemu, Czarzastemu i Nikolskiemu.
Rywin, któremu postawiono już zarzut płatnej protekcji, jest też pomocnikiem lub współsprawcą łapownictwa biernego, ściganego z art. 228 kodeksu karnego, i taki zarzut również powinien mu zostać postawiony. I nie ma znaczenia to, że nie jest on funkcjonariuszem państwowym, którego dotyczy ten artykuł. Wiedział bowiem, że pozostali zamieszani w sprawę są funkcjonariuszami publicznymi. Cztery osoby stojące za Rywinem są podejrzane o usiłowanie łapownictwa, co jest ścigane z art. 228 kodeksu karnego. Można je też potraktować jak grupę przestępczą.

Zwornik Miller
Postępowanie Rywina byłoby niemożliwe, gdyby nie stojąca za nim grupa. Ale kto stał za nią? Przecież działania grupy trzymającej władzę nie byłyby zrozumiałe, gdyby nie było zwornika. Czy tym zwornikiem jest Leszek Miller? Trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek spośród tej grupy mógł się samowolnie posunąć tak daleko. Nie mamy bezpośrednich dowodów, nie mamy telefonicznych billingów premiera. Mamy jednak przesłanki pośrednie. Przede wszystkim trudno sobie wyobrazić, by Aleksandra Jakubowska - jako lojalny pracownik Millera - podjęła jakieś działania na własną rękę. Musielibyśmy to tłumaczyć szaleństwem. Jakubowska, cokolwiek by o niej powiedzieć, szalona nie jest.
To, że Miller mógł być zwornikiem grupy, zdaje się potwierdzać fakt, że kiedy 18 lipca otrzymał informację o notatce Wandy Rapaczyńskiej, a 22 lipca - o nagraniu propozycji Rywina, jego reakcje nie były reakcjami kogoś, kto został wbrew swojej woli wmanewrowany w sytuację niedopuszczalną dla premiera rządu. Miller reagował jak ktoś, kto w jakiś sposób w tym uczestniczył. Po 18 lipca, kiedy dowiedział się o notatce Rapaczyńskiej, nadal prowadził pertraktacje z Agorą jako jedynym przedstawicielem prywatnych mediów. Potem, mimo że wyrzucił Rywina z gabinetu, spotkał się z nim na premierze "Pianisty". Miller starał się zbagatelizować tę sprawę, a jego stosunek do Jakubowskiej czy Nikolskiego nigdy nie był negatywny. Do dzisiaj Jakubowska cieszy się jego zaufaniem.
W świetle wielu przesłanek Miller wydaje się zwornikiem czteroosobowej grupy trzymającej władzę. Bez niego układ ten dawno by się rozsypał. I premier właś-ciwie zachowuje się jak zakładnik tej grupy. Trudno przypuszczać, by człowiek o tak silnym charakterze był marionetką dyrektora swojego gabinetu czy innych osób. Adam Michnik twierdzi wprawdzie, że Miller jest niewinny, ale nie ma to większego znaczenia, gdyż jednocześ-nie - jak słusznie zauważa Jan Rokita - prowadzi z nim "grę korupcyjną". Na korzyść Millera nie przemawia też negatywna odpowiedź Rywina na pytanie: "Czy to ja cię posłałem?". A co miał Rywin powiedzieć osobie, która go posłała albo o której był przekonany, że go posłała, bo inni mu o tym powiedzieli? Gdyby odpowiedział inaczej, popełniłby polityczne samobójstwo.

Mowa bez słów
Wszystkie osoby, które nie zawiadomiły organów ścigania i nie wszczęły postępowania, twierdzą, że nie miały wystarczających dowodów. Tak mówią premier Miller, minister sprawiedliwości Kurczuk i szef ABW Barcikowski. Tłumaczenie, że wszystkie klocki ma "Gazeta Wyborcza", nie zwalnia organów państwa z obowiązku podjęcia postępowania. A przecież były uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że popełniono przestępstwo. Te podstawy to notatka Rapaczyńskiej, nagranie Michnika i jego zeznania oraz pośrednie potwierdzenie samego Rywina. W tej sytuacji nie można się powoływać na to, że ktoś nie wierzy, iż doszło do próby korupcji. To nie jest problem wiary. W ten sposób każdy może uchylić się od obowiązku wynikającego z art. 304 kodeksu karnego i powiedzieć: "Ja w to nie wierzę". Skutecznie może uchylić od takiego obowiązku jedynie premier Miller, jeżeli postawi mu się zarzut współuczestnictwa w usiłowaniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia łapówki. Jako ewentualnie podejrzany o tego rodzaju przestępstwo nie musiał oczywiście zawiadamiać organów ścigania.
Więcej możesz przeczytać w 12/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2004 (1112)

 • Nafukani Lepperem21 mar 2004Kto jeszcze nie jest narkomanem, pewnie wkrótce nim zostanie.3
 • Skaner21 mar 2004Walendziak odchodzi z polityki Nie zgadzał się ze strategią Kaczyńskich polegającą na konfrontacji z Platformą Obywatelską, więc podejrzewano, że może przejść do partii Tuska i Rokity. Ale nic nie wskazywało na to, że Wiesław...6
 • Dossier21 mar 2004KRZYSZTOF MARTENS podkarpacki baron SLD Jesteśmy jak człowiek, który co rano budzi się z kacem. I poza kacem nic go nie interesuje "Gazeta Wyborcza" JÓZEF OLEKSY wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji...7
 • Licznik21 mar 20043 Hektary powierzchni zajmuje Pałac Kultury i Nauki 8 osób popełniło samobójstwo, skacząc z 30. piętra budynku 42 piętra ma PKiN 90 instytucji mieści się w Pałacu Kultury i Nauki 100 gatunków roślin zakorzeniło się...8
 • Sawka21 mar 20048
 • Kadry21 mar 2004Kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach - © M. Macierzyński/Reporter9
 • Playback21 mar 200413
 • Jak Tusk Poszedł na Wojnę21 mar 2004Marek Majewski - felieton13
 • Poczta21 mar 2004Listy od czytelników13
 • Z życia koalicji21 mar 2004Po tym jak w ramach rozdzielania stanowisk partyjnych i państwowych zmuszono Millera do abdykacji z Rozbrat, Borowski i Kaczmarek radzą mu, by czym prędzej zrezygnował z premierostwa. Tylko nie bardzo wiedzą, jak to teraz uzasadnić. Może...14
 • Z życia opozycji21 mar 2004Platforma Obywatelska pojechała do Łodzi. Tam ogłosiła dwie rzeczy. Pierwszą - że SLD właściwie już nie ma. I drugą - że walka o Polskę rozegra się między platformą a Samoobroną. Uff, dobrze, że poseł Witaszek porzucił Leppera....15
 • Fotoplastykon21 mar 2004Henryk Sawka www.przyssawka.pl16
 • Narkotyk dla każdego21 mar 2004"Jak wezmę, czuję to, co powinienem czuć bez brania, czuję normalnie. A jak nie wezmę, czuję tylko straszną nudę, poza tym nic. Gdy przychodzi moja godzina i nie wezmę, to zaczyna być bardzo źle. Zostaje sama pustka, a na dnie ssie człowieka...18
 • Winni czarodzieje21 mar 2004Premier grupy trzymającej władzę24
 • Rauspolitik21 mar 200425 tys. legalnych pracowników polskich firm wyrzucono z Niemiec.26
 • Gdzie po sprawiedliwość?21 mar 2004Najlepsze są sądy w Legnicy i Tarnobrzegu, najgorsze - w Zamościu i Wrocławiu!30
 • Polskie krety KGB21 mar 2004Agenci KGB działali na szczytach polskiego wywiadu wojskowego już po upadku PRL - wynika z akt Stasi34
 • Nałęcz - Hazardziści z platformy21 mar 2004Liderom platformy marzy się western z dobrym szeryfem z PO i czarnym charakterem z Samoobrony37
 • Giełda i wektory21 mar 2004HossaŚwiat Reality szef Nigdy w życiu nie umył toalety. Tym razem jednak Jonathan Tisch, szef sieci hoteli Loews, musiał zawzięcie szorować sedes pod czujną kontrolą przełożonego. To jedna ze scen nowego amerykańskiego reality show...40
 • Socjalizm europejskich samobójców21 mar 2004Przejawem ekonomicznej głupoty jest blokowanie w Unii Europejskiej przypływu tańszej siły roboczej42
 • Klin Hausnera21 mar 2004Nasi politycy zajmują się reglamentacją biedy48
 • Chiński mercedes21 mar 2004Sprawdź, czy twój samochód nie składa się z części made in China50
 • Łapka rynku21 mar 2004Koniec z polskimi - najdroższymi w Europie - rozmowami przez telefony komórkowe.54
 • Diamentowa gorączka21 mar 2004Brylanty mogą być na Gwiazdkę pięciokrotnie tańsze!56
 • Załatwione odmownie21 mar 2004Nie tylko różnice poglądów są przyczyną nienawiści do George'a Busha, ale też świadomość, że jego polityka odnosi sukcesy60
 • Supersam21 mar 2004Fotodrukarka Większość fotografii wykonuje się obecnie aparatami cyfrowymi. Zdjęcia takie przechowywane są zwykle na twardych dyskach komputerów lub płytach CD. Wiele osób chce jednak mieć tradycyjne fotografie na papierze....62
 • Gorączka klubowej nocy21 mar 2004Zwykłe bywanie w knajpach londyńczycy zmienili w globalną modę64
 • Pigułka raju21 mar 2004Najwspanialszą oranżerię XX wieku stworzył Norman Foster w Ogrodzie Botanicznym Walii68
 • Kolonia przeklętych21 mar 2004Ostatnia osada trędowatych w Europie72
 • Kapitał uczuć21 mar 2004Zamiast prawdy Mel Gibson pokazał w "Pasji" wyszukaną masakrę, jakiej nie powstydziliby się współcześni terroryści74
 • Dzieło grabieży21 mar 2004Rosja, a później ZSRR wyzwalały nas ze skarbów narodowej kultury76
 • Know-how21 mar 2004Odwrót od antybiotyków Amerykańskie instytucje zdrowia publicznego zalecają lekarzom zaprzestanie stosowania antybiotyków w leczeniu infekcji uszu u dzieci. Prawie połowa antybiotyków stosowanych w takich przypadkach...79
 • Zagłodzić raka21 mar 2004Czy dzięki lekom nowej generacji większość nowotworów złośliwych stanie się wkrótce jedynie chorobami przewlekłymi?80
 • Niebezpieczeństwo na oko21 mar 2004Używanie soczewek kontaktowych grozi utratą wzroku84
 • Polowanie na grawitację21 mar 2004Albo ciemna materia nie podlega prawom grawitacji, albo nie ma żadnej ciemnej materii86
 • Bez granic21 mar 2004Prezydent jaskiniowiec "Słuchając go, można odnieść wrażenie, że śpiewa. Wtedy to jest najmilsze" - mówił o prezydencie Wenezueli taksówkarz Pablo Rosales, który wziął udział w proprezydenckim wiecu na...88
 • Rok (bez)wolności21 mar 2004Irak wciąż nie dokonał rachunku sumienia Ten pomnik jest jak Irak, nowy Irak - oświadczył Haidar, muzyk, mój bagdadzki znajomy, wpatrując się w dziwaczny monument na placu Fardus, czyli Rajskim.90
 • Żandarm pokoju21 mar 2004Angielski historyk Niall Ferguson w wydanej niedawno książce o imperium brytyjskim zarzucił Ameryce, że "cierpi na zespół braku koncentracji" i "niezdolność do trwałego zaangażowania w regionach świata, w których podejmuje się interwencje czy...93
 • Podział dla pokoju21 mar 2004W Iraku sytuacja mogłaby się radykalnie zmienić na korzyść, gdyby kraj ten podzielił się na trzy państwa - sunnitów, szyitów i Kurdów. W przeciwnym razie konflikty będą w tym regionie powtarzały się nieustannie. Dlatego dziwi mnie absurdalne weto...94
 • Długi zmierzch zła21 mar 2004Ameryka - w odróżnieniu od Europy - nie ma sojusznika, który rozpina nad nią parasol ochronny96
 • Wietrzenie Francji21 mar 2004Nawet 20 proc. głosów może zdobyć w wyborach regionalnych Front Narodowy Le Pena98
 • Intifada w sypialniach21 mar 2004Czy Izrael przekształci się w państwo dwunarodowe i straci żydowski charakter?100
 • Baskijska Al-Kaida21 mar 2004Wyszkoleni w Iraku baskijscy terroryści uderzyli w Madryt?102
 • Hiszpańscy Polacy21 mar 2004Krzyczeli, żeby uciekać jak najdalej, bo zaraz może wybuchnąć następna bomba Danuta Szpila, 28-latka pracująca w Madrycie jako pomoc domowa, była jedną z zabitych w ubiegłotygodniowym zamachu terrorystycznym.104
 • Menu21 mar 2004Świat Marzycielka w Hollywood Eva Green, 23-letnia urodziwa Francuzka, jest jedynym jasnym punktem filmu "Marzyciele" Bernardo Bertolucciego. Ta córka znanej aktorki Marlene Jobert zakończyła niedawno zdjęcia do kinowej wersji...106
 • Rybołówstwo muzyczne21 mar 2004Płyta długogrająca przegrywa z technologią i piratami108
 • Nie czytam, więc piszę21 mar 2004Wybitnego dzieła nie można stworzyć mimochodem112
 • Inwazja kmiotków21 mar 2004Pokolenie premiera Tony'ego Blaira będzie w najbliższych latach decydować o zawartości rockowych albumów114
 • DVD Kamila Śmiałkowskiego21 mar 2004Okrucieństwo nie do przyjęcia *** Reżyseria: Joel i Ethan Coen W rolach głównych: George Clooney, Catherine Zeta-Jones USA 2003 r. Czarna komedia romantyczna o adwokacie, specjaliście od rozwodów, i oszustce, również...115
 • Oscar dla Dworzaka21 mar 2004Twórcą hollywoodzkiego brzmienia był Czech, który umarł, zanim narodziło się Hollywood116
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego21 mar 2004TOMASZ STAŃKO QUARTET **** Suspended Night Stańko Tomasz sięgnął klasycznej pozycji klasyka. Wszyscy o nim słyszeli, ale dzieła czytało niewielu. Bo to wciąż dla wielu pan z wysokiej półki hermetycznego jazzu. A to przecież...117
 • Sława znaleziona w komiksie - Grzegorz Rosiński21 mar 2004Czasy są takie, że o wiarygodności polityka nie świadczą jego czyny, tylko ładny garnitur, ułożenie brwi oraz kolor oczu i zębów ani z erotyka - odpowiada Wprost Rosiński118
 • Sława i chała21 mar 2004Kino,płyta, książki,119
 • Z grzędy zrzędy - Rząd do prywatyzacji21 mar 2004Kiedy wróciłem w roku 1990 ze Stanów Zjednoczonych większość Polaków tkwiła na etapie wiary w bezpieczną kasę Grobelnego. Nikt nie myślał wtedy, że najlepszymi hasłami dla związków zawodowych i rządu są: "Wszystkie związki na Powązki" i "Nie...120
 • Organ Ludu21 mar 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI121
 • Skibą w mur - Wargi Leppera21 mar 2004Czasy są takie, że o wiarygodności polityka nie świadczą jego czyny, tylko ładny garnitur, ułożenie brwi oraz kolor oczu i zębów122