Ubezpiecz się od Religi!

Ubezpiecz się od Religi!

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Im więcej lekarzy strajkuje, tym więcej pacjentów ubezpiecza się prywatnie, stawiając krzyżyk na usługach pogrążonej w kryzysie publicznej służby zdrowia. Już ponad milion Polaków za gigantyczną sumę 1 mld zł wykupiło dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, gwarantujące za 40-70 zł miesięcznie wizyty domowe i nielimitowany dostęp do lekarzy wszystkich specjalności oraz zleconych przez nich badań. Nic dziwnego, że niektóre firmy ubezpieczeniowe - takie jak PZU Życie, zwycięzca rankingu ubezpieczeń indywidualnych "Wprost" - aż ośmiokrotnie w ostatnim roku zwiększyły liczbę klientów korzystających z polis zdrowotnych. A to dopiero skromny początek rozwoju rynku takich ubezpieczeń w Polsce. Eksperci przewidują, że za kilka lat prywatne polisy medyczne będzie miało co najmniej 10 proc. Polaków
Ranking najlepszych prywatnych polis na zdrowie

Zbigniew Wojtasiński
Jan Stradowski

KOMFORT ZA PIENIĄDZE
W ramach ubezpieczenia medycznego z reguły można wybrać jeden spośród kilku wariantów polis, zależnie od swoich potrzeb i zamożności. Oferowany przez PZU Życie pakiet Opieka Medyczna Komfort, który w naszym rankingu został uznany za najlepszy w kategorii ubezpieczeń indywidualnych, obejmuje nielimitowane wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu oraz kilkunastu innych specjalizacji (bez skierowania), a także bezpłatne podstawowe testy diagnostyczne (na specjalistyczne udzielany jest 15-procentowy rabat) i wizyty domowe w godzinach pracy prywatnych klinik. W ramach polisy przysługuje też jeden darmowy przegląd stomatologiczny rocznie i 20 proc. zniżki na usługi dentystyczne. W droższym wariancie Opieka Medyczna Komfort Plus dodatkowo oferowane są bezpłatne badania specjalistyczne, wizyty domowe (także w dni świąteczne), a jeśli klient trafi do szpitala, opiekuje się nim prywatny konsultant opłacany przez ubezpieczyciela. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski i wyłącznie we wskazanych przez firmę prywatnych placówkach medycznych (ok. 80 w całej Polsce, głównie w największych miastach). Koszt kalkulowany jest dla konkretnego pacjenta zależnie m.in. od wieku, płci i stanu zdrowia. Najtańsza polisa w ofercie kosztuje 31 zł miesięcznie.

Im więcej lekarzy strajkuje, tym więcej pacjentów ubezpiecza się prywatnie, stawiając krzyżyk na usługach pogrążonej w kryzysie publicznej służby zdrowia. Już ponad milion Polaków za gigantyczną sumę 1 mld zł wykupiło dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, gwarantujące za 40-70 zł miesięcznie wizyty domowe i nielimitowany dostęp do lekarzy wszystkich specjalności oraz zleconych przez nich badań. Nic dziwnego, że niektóre firmy ubezpieczeniowe - takie jak PZU Życie, zwycięzca rankingu ubezpieczeń indywidualnych "Wprost" - aż ośmiokrotnie w ostatnim roku zwiększyły liczbę klientów korzystających z polis zdrowotnych. A to dopiero skromny początek rozwoju rynku takich ubezpieczeń w Polsce. Eksperci przewidują, że za kilka lat prywatne polisy medyczne będzie miało co najmniej 10 proc. Polaków. Tym bardziej że coraz więcej ubezpieczycieli zapewnia również leczenie szpitalne lub przynajmniej pomoc konsultanta w razie pobytu w szpitalu

W tym roku pierwszy raz zebrane w Polsce składki przypisane brutto na ubezpieczenia na życie będą większe niż składki na ubezpieczenia majątkowe, do czego w znacznym stopniu przyczynia się większa sprzedaż polis ubezpieczeń zdrowotnych. W 2004 r. przeciętny Polak wydał na ubezpieczenie na życie 334 zł, a na majątkowe - 390 zł. W ubiegłym roku składki ubezpieczeń na życie stanowiły już 49,5 proc. wszystkich ubezpieczeń (dwa lata wcześniej - 46,1 proc.). Polska dołączy w ten sposób do najbogatszych krajów Europy, w których ubezpieczenia na życie przeważają nad majątkowymi.
Zapaść publicznej służby zdrowia sprawiła, że na prywatne leczenie przypada już 40 proc. pieniędzy wydawanych na opiekę medyczną, czyli ponaddwukrotnie więcej niż w najbardziej rozwiniętych krajach UE! Jedynie na początku lat 90. przeciętny Polak na prywatną służbę zdrowia przeznaczał 10 proc. pieniędzy wydawanych na leczenie, czyli podobnie jak w większości krajów, gdzie 80--90 proc. wydatków przypada na publiczną służbę zdrowia. W Polsce co piąta osoba wycofuje się z państwowej kolejki i idzie do prywatnego gabinetu, a 7 proc. Polaków leczy się wyłącznie prywatnie.
Dobrowolne ubezpieczenia w najbliższych latach będą musiały się stać trwałym elementem polskiej służby zdrowia. Przekonuje o tym również rozwój sektora ubezpieczeń dla klientów indywidualnych, którzy przestali traktować polisy medyczne jak zbędny luksus. Dziś wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego zainteresowanych jest od 43 do 78 proc. ankietowanych (w zależności od grupy wiekowej), jeśli tylko spełniałaby ich oczekiwania - wykazały wstępne, nie publikowane jeszcze badania Krajowego Instytutu Ubezpieczeń i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. Romuald Holly, dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, uważa, że w najbliższych latach z polis dostosowanych do potrzeb i zamożności obywateli mogłoby skorzystać nawet 10 mln osób. Takie dodatkowe ubezpieczenia mogłyby powiększyć fundusz ochrony zdrowia o 30 proc. Odciążyłyby system powszechnej opieki i zmniejszyły kolejki do specjalistów.

Religa sięga do kieszeni
Minister zdrowia chce, by nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce wzrosły do 2009 r. o 15 mld zł, co oznaczałoby zwiększenie ich udziału w PKB z 3,87 proc. do 5 proc. Te gigantyczne pieniądze mają pochodzić m.in. z tzw. składki pielęgnacyjnej na leczenie osób starszych - w wysokości 1,2 proc. naszych dochodów. Można by ją odliczyć od podatku (nie byłaby to zatem dodatkowa danina, lecz obniżenie wpływów podatkowych budżetu), co dałoby rocznie 4-5 mld zł. Drugim źródłem finansowania ma być współpłacenie przez pacjentów za usługi medyczne. Na przykład mielibyśmy płacić 5 zł za wizytę u specjalisty i 10 zł za dzień pobytu w szpitalu przez pierwszy tydzień. Wprowadzenie tych opłat, według szacunków Ministerstwa Zdrowia, mogłoby przynieść 500-600 mln zł rocznie.
Współpłacenie nie jest jednak lekarstwem na kłopoty finansowe służby zdrowia. W Czechach, na Słowacji, a także w Niemczech i Irlandii nie tyle zwiększa ono dopływ pieniędzy do publicznej opieki zdrowotnej, ile pomaga ograniczyć nadmierną konsumpcję świadczeń medycznych. Lepszym rozwiązaniem jest odpowiednie gospodarowanie pieniędzmi w połączeniu z publicznym ubezpieczniem zdrowotnym poszerzonym o dodatkowe ubezpieczenia. W Estonii dzięki racjonalizacji kosztów leczenia funkcjonuje sprawny system opieki przy poziomie finansowania, jaki ma obowiązywać w Polsce, czyli 5 proc. PKB. Węgrzy wydają na opiekę zdrowotną 8 proc. PKB, ale szpitale działają tam mało efektywnie, a stan zdrowia populacji jest najgorszy spośród krajów europejskich. Jednym z powodów tej sytuacji jest monopol Narodowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego, który finansuje niemal wszystkie świadczenia w tym kraju. Nie ma pieniędzy, których system ochrony zdrowia nie byłby w stanie wchłonąć i zmarnować, dlatego wszystkie kraje ograniczają dostęp do świadczeń i koszty opieki. W Wielkiej Brytanii w 1989 r. narodowy system zdrowia dysponował 19 mld funtów, a w 2004 r. już 67,3 mld funtów, a mimo to nadal brakuje pieniędzy. Podobnie jest w Niemczech, gdzie wydłuża się przeciętna długość życia, a spada liczba płatników, osób w wieku produkcyjnym. Nic dziwnego, że niemal wszystkie kraje rozwinięte starają się odpowiednio gospodarować publicznymi pieniędzmi i coraz bardziej prywatyzować opiekę medyczną.

Koniec służby zdrowia
Od dwóch lat w Polsce notuje się ujemny przyrost naturalny, zwiększa się średni wiek Polaków i maleje liczba osób wnoszących składki do budżetu. To ostatni dzwonek na wprowadzenie zmian w systemie ubezpieczeń. Lekarze domagają się podwyżek płac, tak by ich pensje osiągnęły równowartość dwóch średnich krajowych wynagrodzeń (dziś byłoby to 5140 zł brutto). Ale tego obecny system finansowania służby zdrowia nie wytrzyma. Nie wystarczy też z kieszeni podatnika dosypywać pieniędzy do chorego systemu obecnej służby zdrowia. Stymulatorem pozytywnych zmian może być tylko zasadniczo zmieniony model dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Firmy ubezpieczeniowe mogą zwiększyć konkurencję w służbie zdrowia i wymusić podnoszenie standardów usług medycznych. Tego zresztą obawiają się niektórzy dyrektorzy państwowych placówek służby zdrowia, szczególnie tych najbardziej zadłużonych i należących do samorządów terytorialnych. Tym bardziej że w systemie dodatkowych ubezpieczeń - według wyliczeń Krajowego Instytutu Ubezpieczeń - może być nie więcej niż 230 szpitali i 30 klinik. Tego rodzaju zmian obawiają się także pracownicy publicznej służby zdrowia korzystający z tzw. szarej strefy (ocenianej na 8-10 mld zł). Ludzie, którzy z niej żyją, zrobią wszystko, by nowy system nie powstał. Będą straszyć Polaków, że stracą dostęp do opieki zdrowotnej, szczególnie gdy powstanie tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych. Tymczasem taki koszyk jest niezbędny, by zracjonalizować wydatki i ułatwić rozwój
dodatkowych ubezpieczeń, gdyż pozwala uniknąć dublowania kosztów i umożliwia sporządzenie wyceny pracy lekarza, czego domaga się Naczelna Izba Lekarska.

Koszyk ubezpieczeń
Minister Zbigniew Religa przekonuje, że mimo oporów środowiska medycznego będzie nieugięty i przygotuje koszyk usług gwarantowanych najpóźniej do połowy 2007 r. Będą w nim opisane procedury, za które płaci narodowy fundusz. Powstała na początku tego roku Agencja Oceny Technologii Medycznych wybierze część procedur, prawdopodobnie 1800-2000, niezbędnych w podstawowej i specjalistycznej opiece medycznej (w USA zarejestrowano ich 6000). Wtedy okaże się, w jakim stopniu może je sfinansować NFZ. Pacjenci będą zaś wiedzieli, jakie muszą zawrzeć indywidualne ubezpieczenie, by sfinansować ponadstandardowe procedury leczenia, co uruchomi w systemie zdrowia grę rynkową.
Możliwe jest też, że każde świadczenie będzie refundowane tylko częściowo. Jeśli szpital zażyczy sobie więcej za operację, na przykład z powodu szczególnie wysokiego standardu opieki, różnicę w cenie będziemy musieli pokryć z prywatnych pieniędzy. - Takie rozwiązanie najbardziej napędza rozwój rynku ubezpieczeń medycznych, bo przy powszechnym współpłaceniu za usługi pacjenci zrozumieją, że bardziej im się opłaca mieć polisę, niż za każdym razem sięgać do własnej kieszeni - tłumaczy Ryszard Pukała, doradca prezesa firmy Cigna STU (najlepszej w dziedzinie ubezpieczeń grupowych w rankingu "Wprost").
O tym, jak ważne jest właściwe ustalenie koszyka usług gwarantowanych, świadczy przykład Czech. - Nasze doświadczenia przekonują, że nie wystarczy wpompować więcej pieniędzy do systemu - powiedział "Wprost" dr Pavel Hrobo, prezes czeskiej organizacji Reforma zdravotnictví (healthreform.cz). Na opiekę zdrowotną przeznacza się tam o 30-40 proc. więcej pieniędzy na pacjenta niż w Polsce, lecz mimo to zmniejszył się dostęp do świadczeń medycznych, a placówki mają niestabilną sytuację finansową. Głównym tego powodem jest nadmiernie rozbudowany koszyk świadczeń zdrowotnych, w którym znalazła się nawet refundacja usług uzdrowiskowych i leków bez recepty. W efekcie zadłużenie Powszechnej Ubezpieczalni Zdrowotnej (VZP) wyniosło pod koniec ubiegłego roku 10 mld koron (1,35 mld zł).

Leczenie bankruta
Rynek dodatkowych ubezpieczeń w Polsce będzie się dalej rozwijał tylko wtedy, gdy pacjenci będą mieć pewność, że dodatkowe ubezpieczenie będzie dla nich korzystne. - Jednym z największych błędów twórców systemu brytyjskiego było to, że nie umiano zachęcić obywateli do wykupywania prywatnych polis medycznych. W rezultacie tylko 10 proc. Brytyjczyków korzysta z dodatkowych ubezpieczeń - powiedział w rozmowie z "Wprost" Tom Sackville, były brytyjski minister zdrowia. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Australii, gdzie dzięki ulgom podatkowym i zniżkom dla młodych klientów odsetek osób korzystających z prywatnych ubezpieczeń w ciągu kilku lat wzrósł z 30 proc. do 45 proc. W efekcie zostały odciążone placówki publiczne - ponad połowa operacji jest wykonywana przez prywatne kliniki chirurgiczne.
- Niestety, odnoszę wrażenie, że polscy politycy będą próbowali raczej ograniczyć dobrowolność dodatkowych ubezpieczeń. Tymczasem obywatele nie lubią, gdy się im sięga do kieszeni, i powinni sami decydować, czy chcą się ubezpieczyć, czy wolą zaryzykować - uważa Christoph Sowada z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podatnicy przede wszystkim muszą mieć zagwarantowaną możliwość odpisywania części wydatków na leczenie od podatku. Nie może to być jedynie 1-procentowy odpis wartości polisy od PIT, jaki przewiduje zgłoszony ostatnio projekt ustawy.
Większe zmiany w systemie opieki medycznej są niezbędne.Czy wprowadzi je obecny rząd, narażając się na spadek popularności? Im później, tym gorzej, bo budżet nie wytrzyma rosnących kosztów ochrony zdrowia. - Na razie nie korzystam z prywatnego ubezpieczenia, ale wkrótce pewnie będę musiał, jeśli nadal nie będzie reformy służby zdrowia - mówi Bronisław Komorowski, wicemarszałek Sejmu. Zbyt długie zwlekanie sprawi, że będziemy musieli budować system zdrowia od podstaw, bo w wyniku nasilających się kłopotów finansowych i strajków publiczna służba zdrowia zbankrutuje.

Współpraca: Monika Florek-Moskal, Piotr Karziewicz, Michał Zieliński


 • Marek Gorajek z PZU Życie (I miejsce w kategorii ubezpieczeń indywidualnych):
  W ostatnim roku liczba naszych klientów zwiększyła się z 10 tys. do 80 tys. i zakładamy, że ta tendencja się utrzyma

 • Bronisław Komorowski wicemarszałek Sejmu
  Na razie nie korzystam z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, ale wkrótce pewnie będę musiał, jeśli nadal nie będzie reformy służby zdrowia. Być może prywatne ubezpieczenia i abonamenty w prywatnych klinikach, za które trzeba słono płacić, będą jedynym rozwiązaniem

 • Marek Profus biznesmen
  Mam wykupiony abonament w warszawskim szpitalu MSWiA. Nie wykupiłem ubezpieczenia w żadnym towarzystwie ubezpieczeniowym, ale bezpośrednio w szpitalu. Teraz czuję się bezpieczniej

 • Ryszard Pukała z firmy Cigna STU (I miejsce w kategorii ubezpieczeń grupowych):
  Polskie firmy coraz częściej kupują swoim pracownikom polisy medyczne, bo taki sposób wypłacania świadczeń jest korzystny ze względów podatkowych

 • Irena Eris współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris
  Korzystam z naszej zakładowej przychodni, która ma podpisaną umowę z prywatną lecznicą Medvit. Jeśli muszę wykonać badanie, którego abonament nie obejmuje, korzystam z prywatnej służby zdrowia, bo tylko tam mogę to zrobić szybko

 • Zbigniew Niemczycki wiceprezes Polskiej Rady Biznesu
  Mam wykupione ubezpieczenie w USA. W Polsce wykupiłem abonament w Medicoverze. Chciałem, żeby moja rodzina miała zabezpieczenie. Mam zapewnione wszystkie usługi, łącznie z leczeniem szpitalnym

 • Jerzy Starak biznesmen
  Korzystam z usług Centrum Medycznego LIM. Wybrałem tę klinikę, ponieważ umożliwia łatwy dostęp do lekarzy wszystkich specjalizacji i dysponuje dobrym sprzętem medycznym

 • Róża Thun przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce
  Mam ubezpieczenie zdrowotne wykupione przez Komisję Europejską - tam, gdzie się leczę, biorę rachunek i KE zwraca mi pieniądze. Cała moja rodzina jest w ten sposób ubezpieczona, dlatego na razie nie muszę wykupować abonamentu w prywatnej klinice medycznej w Polsce

 • Łukasz Wejchert prezes zarządu spółki Grupa Onet.pl
  Wykupiłem abonament dla całej rodziny w Medicoverze. Dzięki temu wiem, że jeśli zachoruje moje dziecko, nie będę musiał czekać w kolejce


RANKING UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH
 1. TUiR Cigna STU SA
  Grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia Medi-Care. Wariant I, II, III, IV, V 62 pkt
 2. TUiR Cigna STU SA
  Grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia Antidotum. Wariant P, A, B, C, D 60 pkt
 3. Uniqa TU SA
  Ubezpieczenie zdrowotne Zdrowie & Harmonia. Pakiet podstawowy, rozszerzony 59 pkt
 4. PZU Życie SA
  Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna. Wariant podstawowy i rozszerzony 58 pkt
 5. PZU Życie SA
  Opieka Medyczna S grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie. Wariant Intro, Standard, Standard Plus, Komfort, Komfort Plus, Premium, Premium Plus 58 pkt
 6. Signal Iduna Polska TU SA
  Grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Pakiety świadczeń ambulatoryjnych w wariantach: A, B, C, D, E, F. Zakres leczenia szpitalnego w wariantach: Standard, Medium, Maximum 57 pkt
 7. TU Compensa SA
  Ubezpieczenie zdrowotne Compensa Zdrowie. Wariant Basic, Basic Plus 56 pkt
 8. TU Inter Polska SA
  Grupowe ubezpieczenie Vision. Wariant Vision Basic, Vision Silver 48 pkt
 9. TU Allianz Życie Polska SA
  Program Ogólnopolski Allianz Zdrowie. Wariant A, AUC, B 47 pkt
 10. TU Allianz Życie Polska SA
  Program ogólnopolski Medica Polska. Wariant podstawowy i rozszerzony 45 pkt
 11. TU Allianz Życie Polska SA
  Program regionalny - prywatne ubezpieczenie zdrowotne 41 pkt


RANKING UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH
 1. PZU Życie SA
  Opieka medyczna - indywidualne ubezpieczenia na życie i zdrowie. Wariant Komfort, Komfort Plus 73 pkt
 2. Gerling Polska TU na Życie SA
  Ubezpieczenie zdrowotne - rozszerzenie pakietu ubezpieczeniowego Mega Ochrona. Pakiet Brązowy Plus, Srebrny Plus, Złoty Plus 68 pkt
 3. PZU Życie SA
  Opieka medyczna Premium - ubezpieczenie indywidualne. Wariant Premium, Premium Plus 64 pkt
 4. Signal Iduna Polska TU SA
  Ubezpieczenie zdrowotne. Pakiety świadczeń ambulatoryjnych w wariantach: A, B, C, D, E, F. Zakres leczenia szpitalnego w wariantach: Standard, Medium, Maximum 57 pkt
 5. STU Ergo Hestia SA
  Medica - ubezpieczenie zdrowotne. Wariant Medica Standard, Medica Plus 56 pkt
 6. Uniqa TU SA
  Ubezpieczenie zdrowotne Zdrowie & Harmonia. Pakiet podstawowy, rozszerzony 55 pkt
 7. TUiR Cigna STU SA
  Indywidualne i rodzinne ubezpieczenie kosztów leczenia Cigna - Zdrowie. Wariant podstawowy i rozszerzony 55 pkt
 8. TUiR Cigna STU SA
  Indywidualne ubezpieczenie kosztów leczenia Antidotum Plus. Wariant S, B i C 54 pkt
 9. TU Compensa SA
  Compensa Zdrowie Plus + zasiłek szpitalny 51 pkt
 10. TU Inter Polska SA
  Ubezpieczenie zdrowotne Vision. Wariant Vision Basic, Silver, Gold i Diamond 51 pkt
 11. TUiR Cigna STU SA
  Indywidualne i rodzinne ubezpieczenie kosztów leczenia Medi-Care. Wariant Silver, Gold i Gold Plus 50 pkt
 12. TUW
  Prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Dla przezornych, W razie potrzeby, Bezpieczeństwo 38 pkt
Ocena ogólna - maksymalnie 100 pkt

Ilustracja: D. Krupa
Więcej możesz przeczytać w 22/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2006 (1225)

 • Wprost od czytelników 1 cze 2006, 9:00 Radio Wolna Maryja Pozwolę sobie nie zgodzić się z myślą przewodnią artykułu Pawła Lisickiego "Radio Wolna Maryja" (nr 19). Autor, moim zdaniem, zaprzągł wóz przed konia. Problem z Radiem Maryja to nie poglądy o. Rydzyka, ale skrajna... 3
 • Na stronie - Radykalnie nieradykalni 1 cze 2006, 9:00 Tylko radykałowie są w stanie urzeczywistnić projekt IV RP 3
 • Radykalnie nieradykalni 1 cze 2006, 9:00 Tylko radykałowie są w stanie urzeczywistnić projekt IV RP 3
 • Skaner 1 cze 2006, 9:00 TRZĘSIENIE ZIEMI Koszmar na Jawie Yogyakarta na Jawie, ponadtrzymilionowa historyczna metropolia królów i ulubiony cel turystów z całego świata, doświadczyła w sobotę prawdziwej apokalipsy. Trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopnia w skali... 8
 • Sawka czatuje 1 cze 2006, 9:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Playback 1 cze 2006, 9:00 Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej © M. STELMACH 14
 • Poczta 1 cze 2006, 9:00 KOALICJA LOBBYSTÓW W artykule "Koalicja lobbystów" (nr 21) zasugerowano, iż moja działalność poselska może być inspirowana przez firmy farmaceutyczne. Zarzucono mi również, że aktywnie wspieram Koalicję Teraz Zdrowie, a to nieprawda.... 14
 • Ryba po polsku - Kod Kurtyki 1 cze 2006, 9:00 Prawda została już zlustrowana i wypadła negatywnie. Na dzisiejsze czasy za mało jest relatywna Maciej Rybiński Kiedy występowałem w kabarecie Pod Egidą u Janka Pietrzaka, przez kilka przedstawień zbierałem duży aplauz za dowcip tej... 15
 • Z życia koalicji 1 cze 2006, 9:00 Z PiS wyrzucono na twarz posła Ryszarda Kaczyńskiego. Bo swym peugeotem skasował po pijaku płot. To oburzający postępek, należało mu się. Za jazdź francuskim samochodem. "Kaczyński wyrzucony z PiS za jazdę po pijaku" - donosiły... 16
 • Z życia opozycji 1 cze 2006, 9:00 Bez dwóch zdań - mamy następcę Gabriela Janowskiego. To Stefan Niesiołowski, który jedzie - jak to mówi młodzież - na maksa. I znowu aktualne staje się pytanie: na czym jedzie? I jaki jest numer telefonu do dilera od tego czegoś?... 17
 • Nałęcz - Dżuma 1 cze 2006, 9:00 W spiskowej teorii dziejów uprawianej przez endeckich pogrobowców z LPR geje stali się substytutem Żydów Tomasz Nałęcz Przez Polskę przetoczyły się młodzieżowe demonstracje przeciwko nominacji Romana Giertycha na ministra edukacji... 18
 • Fotoplastykon 1 cze 2006, 9:00 19
 • Polski papież Benedykt XVI 1 cze 2006, 9:00 Cezary Gmyz "Ich bin Krakauer" - mógłby powiedzieć Benedykt XVI, trawestując słynne słowa Johna Kennedy'ego, wypowiedziane w Berlinie. Pierwsza de facto podróż zagraniczna Benedykta XVI przekształciła się w szybki proces... polonizacji... 20
 • Niemiecka skromność 1 cze 2006, 9:00 Benedykt XVI zmienił stosunek Niemców do Kościoła katolickiego i do chrześcijaństwa w ogóle Zdzisław Krasnodębski To że nowy papież był przyjacielem swego poprzednika, było dla Polaków od początku ważniejsze niż to, że należy on... 26
 • Jarosław bezwzględny 1 cze 2006, 9:00 Wystarczą trzy telefony prezesa PiS do Leppera, Giertycha i prezydenta, i Marcinkiewicz "znika w jednej chwili" Igor Janke Kazik, nie obraź się, mógłbyś u mnie zostać wicepremierem" - te słowa usłyszał premier Marcinkiewicz od Jarosława... 30
 • Zwyczajny układ 1 cze 2006, 9:00 Obecny lubelski establishment to w dużej części oficerowie bezpieki i ich agenci Wojciech Sumliński Dlaczego w Polsce niezbędna jest lustracja? Bo istnieje coś, co kilkanaście lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wciąż daje... 34
 • Mistrzostwa świata nazistów 1 cze 2006, 9:00 Większość używanych przez niemieckich neofaszystów akcesoriów produkuje się w Polsce 40
 • Giełda 1 cze 2006, 9:00 Hossa Świat Prezes spraw zagranicznych Co najmniej do 2011 r. szefem Gazpromu będzie Aleksiej Miller. Rada nadzorcza koncernu przedłużyła kontrakt z byłym wiceministrem energetyki Rosji o kolejne pięć lat. Od 2001 r., kiedy Miller został... 42
 • Bang bank 1 cze 2006, 9:00 Leszek Balcerowicz i Hanna Gronkiewicz-Waltz będą głównym celem ataku sejmowej komisji ds. banków Jan Piński Krzysztof Trębski Ubrani w dresy i tenisówki wiceministrowie z PiS pisali uzasadnienie do projektu uchwały o powołaniu sejmowej... 44
 • Bąbel ratunkowy 1 cze 2006, 9:00 Warszawska giełda wyleczy rany dopiero w przyszłym roku Witold M. Orłowski Czy na naszych oczach dzieje się jakaś straszliwa katastrofa, która obróci giełdę w zgliszcza? Główne indeksy giełdy straciły w ciągu ostatnich dwóch tygodni... 50
 • Holenderska choroba Putina 1 cze 2006, 9:00 Wysokie ceny ropy uczynią z Rosji Libię Europy Witold M. Orłowski Rosja bankrut przemieniła się w Rosję bogacza, bo w ostatnich ośmiu latach rosły ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. W ciągu następnych kilkunastu lat z tego samego powodu... 54
 • Plajta futbolowa 1 cze 2006, 9:00 Finansową klapą skończy się mundial w Niemczech - tak jak wszystkie tego typu imprezy od 1994 r. Małgorzata Zdziechowska Berlin Taka szansa nigdy więcej nam się nie trafi" - przekonywał na początku 2000 r. słynny trener i piłkarz Franz... 60
 • Załatwione odmownie - Krzyż na ekonomii 1 cze 2006, 9:00 Ekonomii nie wolno podpierać papieskimi encyklikami Jan Winiecki Od pewnego czasu mamy u nas sezon na podpieranie się. Kiedy jedni politycy podpierają się ojcem dyrektorem, drudzy starają się ich przelicytować biskupem. Wy w nas Toruniem,... 64
 • Supersam 1 cze 2006, 9:00 66
 • Dowódca na szczycie 1 cze 2006, 9:00 Commander, nowy w ekipie jeepów Chryslera, przedstawiany jest jako "zdobywca szczytów". Jak przystało na "dowódcę", wyróżnia się rozmiarami. Jest najdłuższy, najszerszy, najobszerniejszy, no i zabiera na pokład aż... 66
 • Ucieczka z Pekinu 1 cze 2006, 9:00 Lepsza jakość i mocniejsza marka, uzasadniające wyższą cenę - tak chcą wygrać europejskie firmy z zalewem chińskiej odzieży. Mający 67 salonów w Polsce francuski Orsay, niegdyś promujący modę dla nastolatek, podniósł wiek... 66
 • Polskie pasy 1 cze 2006, 9:00 Jacek Krzynówek, pomocnik Bayeru Leverkusen i reprezentacji Polski, będzie grał w specjalnych butach Adidasa. Firma przygotowała nowe modele obuwia dla wszystkich 32 drużyn piłkarskich - u Szwedów adidasy ozdobiono grafiką kasku wikinga, u... 66
 • Wyszczuplający drink 1 cze 2006, 9:00 Mimo że na nadwagę i otyłość skarży się aż 53 proc. Polaków, tylko 1 proc. dorosłych regularnie odwiedza siłownie i kluby fitness; zdecydowana większość deklaruje stosowanie diety. Tym, którzy przygotowują się do kuracji... 66
 • Dzieci Piotrusia Pana 1 cze 2006, 9:00 Kidult nie boi się obciachu: korzysta z doświadczeń dorosłości, jednocześnie uciekając od jej powagi 68
 • Atak lexusu 1 cze 2006, 9:00 Lexus zajeżdża drogę Mercedesowi i BMW Piotr R. Frankowski Potajemne spotkanie kierownictwa Toyoty w sierpniu 1983 r. odmieniło rynek luksusowych samochodów, na którym od lat dominowały te same marki. Szefowie japońskiego koncernu uznali... 72
 • Nago, ale z torebką 1 cze 2006, 9:00 Za cały strój wystarczy dziś ozdobny krawat albo torebka Michał Zaczyński Nie wychodź z domu bez szerokiego paska - przestrzegają magazyny "Vogue" i "W". Właśnie taki pasek uznały one za najważniejszą część garderoby sezonu.... 74
 • Wino sarmatów 1 cze 2006, 9:00 Tokaj "sam się rodzi" - mówili Polacy. I tak nazwa samorodny przylgnęła do węgierskich win Tomasz Prange-Barczyński Vinum regnum, rex vinorum (wino królów, król win) - tak po 1945 r. mówili o swoim trunku producenci tokaju, choć miało... 76
 • Mistrz kompromisu 1 cze 2006, 9:00 Czternaście lat Kazimierz Górski czekał na to, by znaleźć piłkarzy grających szybko i dobrych technicznie Jacek Gmoch Były trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, asystent Kazimierza Górskiego na igrzyskach olimpijskich w 1972 r. i... 79
 • Pancerny prymas 1 cze 2006, 9:00 Władze PRL próbowały skłócić prymasa Polski z Watykanem Andrzej Grajewski Zastępca redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego", przewodniczący kolegium IPN Najbardziej skomplikowanym i delikatnym wyzwaniem, z jakim przyszło się zmierzyć... 80
 • Know-how 1 cze 2006, 9:00 Świat w tropiku Strefy klimatów zwrotnikowych znacznie się powiększyły w ciągu ostatnich 25 lat - wykazały pomiary satelitarne. Znane z wysokich temperatur obszary tropikalne są położone po obu stronach równika i sięgają zwrotników... 83
 • Ubezpiecz się od Religi! 1 cze 2006, 9:00 Im więcej lekarzy strajkuje, tym więcej pacjentów ubezpiecza się prywatnie, stawiając krzyżyk na usługach pogrążonej w kryzysie publicznej służby zdrowia. Już ponad milion Polaków za gigantyczną sumę 1 mld zł wykupiło dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, gwarantujące za 40-70 zł... 84
 • Kobieta pracująca 1 cze 2006, 9:00 Kobiety łączące życie rodzinne z pracą zawodową żyją dłużej i są szczęśliwsze Monika Florek-Moskal Kobieta nie może pogodzić tradycyjnej roli żony i matki z dążeniem do samorealizacji, bo rodzi to stres i skraca życie -... 92
 • Bez granic 1 cze 2006, 9:00 Kitel dla pariasa Strajk polskich lekarzy to nic w porównaniu z protestem ich indyjskich kolegów. Od kilku tygodniu w Indiach strajkują tysiące lekarzy i studentów medycyny. Poszło o rządowy projekt, zgodnie z którym połowę przyjmowanych... 94
 • Polska Rzeczpospolita Bananowa 1 cze 2006, 9:00 Jak możemy pomóc Ameryce, by pomóc samym sobie? Marta Fita-Czuchnowska z Waszyngtonu Święty Mikołaj przeniósł się latem do Waszyngtonu. W ciągu kilku dni dostaliśmy od USA serię niesłychanie cennych prezentów. Jeden z nich to... 96
 • Sierociniec Breżniewa 1 cze 2006, 9:00 GUAM to orszak pogrzebowy resztek ZSRR Grzegorz Sadowski Druga zimna wojna ledwie się zaczęła, a Rosja już ją przegrywa. - Gruzja, Ukraina, Mołdawia i Kirgistan wydają się stracone. Adżaria upadła. Naddniestrze jest otoczone. Wróg... 100
 • Magik Zapatero 1 cze 2006, 9:00 Dynamiczna Hiszpania daje lekcję pogrążonym w marazmie sąsiadom Waldemar Kedaj Hiszpania szeroko otworzyła drzwi dla pracowników z Polski i innych nowych państw UE bez śladu strachu przed inwazją ze wschodu. Równocześnie w Madrycie... 104
 • Trzęsienie w salonie 1 cze 2006, 9:00 Polsce przyprawia się za granicą wykrzywioną twarz Romana Giertycha Dominika Ćosić z Brukseli Henryk Szafir z Jerozolimy Wejście do rządu Samoobrony i LPR właściwie niczego już nie popsuło w obrazie Polski - nowa polska władza a priori... 106
 • Menu 1 cze 2006, 9:00 KRÓTKO PO WOLSKU Życie seksualne Muminków Biedny Bolek i Lolek! Biedni, wrobieni przez niemieckich gejów i lesbijki, patroni zapowiadanej na czerwiec Parady Równości w Warszawie. W dodatku wrobieni bezpodstawnie. Owszem, podejrzewano Bolka,... 108
 • Recenzje 1 cze 2006, 9:00 110
 • Świat według blondynki 1 cze 2006, 9:00 Ewa Kasprzyk to specjalistka od kiczowatych monodramów. W "Patty Diphusa", scenicznej adaptacji felietonów Pedra Almodóvara, brawurowo zagrała gwiazdkę porno o wyglądzie drag queen. Podczas godzinnego psychologicznego striptizu... 110
 • Jemu się udało 1 cze 2006, 9:00 "Chcecie się zająć jedyną rzeczą, która odrywa kobiety od gadania - szyciem?!" - tak ponoć zareagował Isaac Singer na propozycję, by przystąpił do ulepszenia maszyny, która go unieśmiertelniła i zapewniła majątek. Losy... 110
 • Sensacja z Salzburga 1 cze 2006, 9:00 Czy oglądając dzisiaj "Traviatę", da się uronić łzę? Nie do uwierzenia, ale tak! Przedstawienie, po którym niezbyt skora do entuzjazmu publiczność Festiwalu w Salzburgu wstała z miejsc, ogląda się z zapartym tchem. Twórcy... 110
 • Źdźbło prozy 1 cze 2006, 9:00 Dla prozy Michaela Cunninghama punktem wyjścia jest twórczość i biografia wybitnych twórców. Po nawiązujących do życia Virginii Woolf "Godzinach" postanowił sięgnąć do twórczości XIX-wiecznego amerykańskiego poety Walta... 110
 • Czarci różaniec 1 cze 2006, 9:00 Sataniści liczą, że już 6 czerwca rozpocznie się era Antychrysta 112
 • Dokument fikcji 1 cze 2006, 9:00 Film dokumentalny przybiera formę politycznego pamfletu Jerzy A. Rzewuski Żyjemy w skrajnie nieprzyjaznym świecie. A właściwie w jakimś piekielnym koszmarze, w którym na zwykłego, zapracowanego i poczciwego człowieka zewsząd czyhają... 118
 • Pazurem - Pompownia gwiazd 1 cze 2006, 9:00 Jak ktoś trzy razy zapowiedział pogodę w Polsacie, potem nie musi już nic Wiesław Kot Tragedia. Przemysława Gosiewskiego szefowie PiS cofnęli sprzed kamer. O czym gazety poinformowały naród wyczerpująco i na czołówkach. Nawet... 120
 • Pompownia gwiazd 1 cze 2006, 9:00 Jak ktoś trzy razy zapowiedział pogodę w Polsacie, potem nie musi już nic 120
 • Ueorgan Ludu 1 cze 2006, 9:00 Nr 22 (188) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 29 maja 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza NAJLEPSI W KADRZE NARODOWEJ Po fali krytyki, że w kadrze nie znaleźli się nasi najlepsi reprezentanci, trener Janas dokonał istotnych zmian. Reporter... 121
 • Skibą w mur - Dobre, bo krótkie! 1 cze 2006, 9:00 Jak mówi stare przysłowie ortopedów: lepsza noga u Maryśki niż wycięcie ślepej kiszki! Krzysztof Skiba W przyrodzie od lat trwa wojna długiego z krótkim. Raz modne są długie włosy, a raz krótkie paznokcie. Długie jest dłuższe niż... 122