Bang bank

Bang bank

Dodano:   /  Zmieniono: 
Leszek Balcerowicz i Hanna Gronkiewicz-Waltz będą głównym celem ataku sejmowej komisji ds. banków

Jan Piński
Krzysztof Trębski

Ubrani w dresy i tenisówki wiceministrowie z PiS pisali uzasadnienie do projektu uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej ds. banków. Ściągnięto ich do Sejmu rankiem, w sobotę 11 marca 2006 r. Nieco wcześniej, w piątek wieczorem, poseł PiS Artur Zawisza, przewidywany na szefa tej komisji, dowiedział się od liderów swojej partii, że komisja ma w ogóle powstać. I natychmiast decyzja ta wywołała wielkie emocje, a niekiedy wręcz agresję w gronie bankowców, a przede wszystkim wśród obecnego i byłego kierownictwa NBP. Komisja śledcza ds. banków powstała niejako w zastępstwie. Dla braci Kaczyńskich priorytetem była bowiem komisja śledcza ds. mediów. Miała ona pokazać wypadki korupcji wśród dziennikarzy, ukartowane ataki na polityków w prasie, radiu lub telewizji. Odpór dziennikarzy okazał się jednak bardzo silny, więc pomysł tej komisji porzucono. - Dokonano "rozpoznania walką" i okazało się, że siły przeciwnika przeważają. Zastosowano więc manewr oskrzydlający - wymyśliliśmy mniej efektowną, ale może bardziej skuteczną komisję bankową - opowiada "Wprost" poseł Artur Zawisza, dziś szef rozpoczynającej pracę komisji bankowej.

Komisja prawdy i sprawiedliwości w gospodarce
Podczas posiedzenia w poniedziałek 29 maja komisja zapowie najpewniej zajęcie się m.in sprawami prywatyzacji Banku Śląskiego, przejęcia Banku Gdańskiego przez Bank Inicjatyw Gospodarczych (obecnie Banku Millennium), przejęcia Polskiego Banku Inwestycyjnego przez Kredyt Bank, prywatyzacji Pekao SA i BGŻ. - To będzie komisja prawdy i sprawiedliwości w gospodarce. W uzasadnieniu o jej powołaniu politycy po raz pierwszy głośno powiedzieli, że koncentracja w sektorze bankowym jest zła. Jeżeli to udowodnią, to analogicznie trzeba będzie traktować oligopole i monopole w innych branżach, na przykład w telekomunikacji -  komentuje Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.
Wbrew temu, co od razu zarzucili komisji śledczej jej przeciwnicy, komisja nie będzie się tylko babrała w przeszłości, tracąc czas i pieniądze podatników. Do dziś Polacy korzystający z usług bankowych płacą za "grzech pierworodny" polskiej bankowości. Ten grzech to dopuszczenie do uwłaszczenia postkomunistycznej nomenklatury na instytucjach finansowych. To nakręcenie spirali złych lub fikcyjnych kredytów. To chaotyczna sprzedaż banków zagranicznym inwestorom bez zważania na problem koncentracji kapitału lub tzw. kultury korporacyjnej inwestorów, o korupcji nie wspominając.
PiS wykazał się sprytem, uzasadniając projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej koniecznością wykazania, kto odpowiada za powstanie mało konkurencyjnego rynku bankowego. Autorzy uchwały odwołali się do raportu Capgemini o bankowości detalicznej z marca 2005 r. (uwzględnia on 142 państwa), wskazującego, że roczne wydatki Polaka na koszyk najpopularniejszych u nas usług bankowych sięgają 2,1 proc. PKB per capita. Na świecie za najpopularniejsze u siebie usługi bankowe więcej płacą jedynie Chińczycy. Jeśli powołanie komisji śledczej miało być ciosem wymierzonym w prezesa NBP, to obrano optymalną taktykę. Leszek Balcerowicz ścierpi wszystko, ale nie atak z pozycji liberalnych.

Państwowy oligopol
Jest faktem, że sposób stworzenia rynku bankowego w Polsce (wydzielenia odgórną decyzją dziewięciu banków z NBP w 1989 r.) i przemożny wpływ państwa na ów rynek w następnych latach (poprzez wielkie prywatyzacje, ratowanie w niejasnych okolicznościach zagrożonych bankructwem instytucji) zadecydowały o braku w Polsce rzeczywistej konkurencji wśród banków i wysokich cenach ich usług. Podobnie było zresztą u części naszych sąsiadów, choćby w Czechach. Dominujące tam trzy zachodnie grupy finansowe narzucają takie opłaty, że na przykład zagraniczny przelew w czeskim banku kosztuje nawet 200 koron, a w banku w bliskich Niemczech - równowartość 3-4 koron. W Polsce bankowcy niezmiennie tłumaczą wysokie ceny... małą liczbą klientów korzystających z usług bankowych. - Wraz ze wzrostem gospodarczym opłaty w bankach będą malały - orzekli eksperci Związku Banków Polskich podczas konferencji 26 kwietnia. To nonsens, bo wzrost gospodarczy - szybszy albo wolniejszy - mamy od kilkunastu lat, a banki jak podnosiły ceny, tak podnoszą.
Po tym jak opłaty i prowizje za "tradycyjne" usługi wywindowano do absurdalnego poziomu (do 8 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku, do 5 zł za przelew czy wyciąg z konta), teraz następuje fala podwyżek opłat za usługi e-bankingu (niemal wszystkie banki wprowadziły opłaty w wysokości 50 gr-1 zł za przelewy w Internecie). Jednocześnie oprocentowanie kredytów spadało dużo wolniej niż oprocentowanie depozytów (przy niskich stopach procentowych i śladowej inflacji rzeczywista stopa oprocentowania na przykład kredytów konsumpcyjnych sięga 16-19 proc. rocznie). Między innymi dzięki temu działające w Polsce banki zarobiły w ubiegłym roku 9,2 mld zł netto. O brak klientów banki nie muszą się troszczyć, bo pożyczają pieniądze państwu (tylko w ostatnich latach było to ponad 107 mld zł). Zadowolone z pewnego zysku z papierów skarbowych i z "dojenia" klientów, którzy muszą mieć konta, lekceważą przedsiębiorców i drobnych ciułaczy, bo ich pozyskanie i utrzymanie wymaga zabiegów, czyli "generuje koszty".

Pobłażliwy jak Balcerowicz
Chociaż obecnej sytuacji w sektorze bankowym nie spowodowała jedna osoba czy jedna grupa polityczna (był to raczej ciąg błędnych decyzji), posłowie PiS mający decydujący głos w komisji śledczej będą chcieli zrzucić odpowiedzialność na środowisko PO. Trudno będzie w sposób przejrzysty wyjaśnić opinii publicznej ewentualne nadużycia, ale przesłanek umożliwiających zadawanie trudnych pytań świadkom będzie aż nadto. Do końca 1996 r. prywatyzacją banków zajmowało się Ministerstwo Finansów (później kompetencje te zostały przeniesione do resortu skarbu). Realizowała je kadra, którą dobierał Leszek Balcerowicz. Nieprzypadkowo tak świetny obserwator naszego życia gospodarczego jak Stefan Kisielewski ostro wytykał Balcerowiczowi na jesieni 1990 r. wyjątkową tolerancję wobec starej komunistycznej nomenklatury. W wypowiedzi z 20 września 1990 r. Kisiel stwierdził: "Sądziłem, że nasza reforma zacznie się od usunięcia tej właśnie nomenklatury: ludzi, którzy na drodze do kapitalizmu mogą być jedynie zawalidrogami. (...) Balcerowicz mógł te osoby usunąć metodą rewolucyjną, zaraz w styczniu, za jednym zamachem-dekretem. Tymczasem nie uczynił tego i nomenklatura nadal istnieje".
Obecny prezes NBP musi zdawać sobie sprawę z zamiarów posłów PiS, stąd desperacki list z 28 kwietnia, w którym wezwał prezydenta Lecha Kaczyńskiego do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego uchwały o powołaniu komisji śledczej. Prezes NBP stwierdził, że komisja "została powołana nie dla większej przejrzystości życia publicznego, ale dla realizacji celów politycznych określonych partii i określonych polityków". "Pragnę oświadczyć - pisał Balcerowicz - że takie działania są szkodliwe dla instytucji banku centralnego, która jest strażnikiem stabilności pieniądza oraz systemu bankowego. Nie mają one precedensu w krajach Unii Europejskiej i w całym cywilizowanym świecie". Tyle że cywilizowany świat nie takie rzeczy już widział, by wspomnieć choćby lutowe przesłuchania szefów Microsoftu, Google i Yahoo! (prywatnych firm!) w amerykańskiej Izbie Reprezentantów na okoliczność ich domniemanej współpracy z chińską państwową cenzurą.

Topienie platformy
Posłowie PiS będą chcieli wykazać, że pobłażliwość Balcerowicza wobec nomenklatury nie była przypadkowa. Jako dowody poszlakowe będą służyły kariery współpracowników Balcerowicza. Na przykład wiceminister finansów Stefan Kawalec, którego odwołano w 1994 r. w atmosferze skandalu po aferze z prywatyzacją Banku Śląskiego, został zatrudniony w Banku Handlowym przez jego ówczesnego prezesa Cezarego Stypułkowskiego (szlify biznesowe zdobywał jako doradca w rządzie Mieczysława Rakowskiego). Mimo miażdżącego dla urzędników Ministerstwa Finansów raportu NIK tej afery nie wyjaśniono. Dziś Kawalec, który jest doradcą Jana Rokity, będzie łatwym celem. Atak komisja przypuści też na Alicję Kornasiewicz, która prywatyzowała banki jako wiceminister skarbu w rządzie Jerzego Buzka. Stanowisko objęła m.in. dzięki rekomendacji Balcerowicza, więc przypisywane jej grzechy PiS będzie próbował dopisać samemu prezesowi NBP. Kornasiewicz z Ministerstwa Skarbu przeszła do pracy na rzecz austriackie-
go banku, któremu wcześniej sprzedała Bank BPH. Za prywatyzację banków odpowiadał także inny polityk PO, Rafał Zagórny (w latach 1998-2001 delegat resortu finansów do Komisji Nadzoru Bankowego).
Najwięcej oskarżeń PiS wysunie pod adresem byłej prezes NPB Hanny Gronkiewicz-Waltz. "Ta komisja będzie wymierzona przeciwko mnie, bo mam szansę wygrać wybory na prezydenta Warszawy" - tłumaczyła Gronkiewicz-Waltz. Jak ustaliliśmy, bombą, która ma jej odebrać popularność w stolicy, jest sprawa prywatyzacji z 1997 r., gdy kierowany przez nią NBP wybrał Kredyt Bank na inwestora w Polskim Banku Inwestycyjnym.
Mają rację ci, którzy twierdzą, że komisja śledcza ds. banków może posłużyć do politycznych rozliczeń. Warto jednak zwrócić uwagę, że podstawą tych rozliczeń będzie faktyczne uczestnictwo w niejasnych transakcjach. Przewodniczący komisji Artur Zawisza zapewnia, że będzie pracował rozważnie, ale nie da się zastraszyć. - Ci, którzy twierdzą, że Sejm łamie prawo, chcąc skontrolować działalność banku centralnego i komisji nadzoru bankowego, stawiają się w jednym szeregu z albańskimi postkomunistami. Właśnie usiłują oni dowieść, że tamtejsza parlamentarna komisja śledcza nie może sprawdzić pracy prokuratora generalnego - mówi Zawisza.


CELE ZAWISZY
Wybrane sprawy, którymi zajmie się komisja śledcza


Polski Bank Inwestycyjny
28 kwietnia 1997 r. pracownicy NBP złożyli do prokuratury doniesienie na swoją ówczesną prezes Hannę Gronkiewicz-Waltz, zarzucając jej, że sprzedaż PBI Kredyt Bankowi przez NBP stanowiła złamanie prawa bankowego (fundusze KB miały być, ich zdaniem, za małe). "Uważamy, że wartość rynkowa PBI była celowo zaniżona przez NBP, a sprzedaż w transakcji wiązanej z upadającym Prosper Bankiem ograniczała liczbę zainteresowanych inwestorów" - napisali w liście do prokuratury. Wybór KB wydawał się dziwny, bo bank ten zaproponował NBP zakup PBI na raty. Chociaż oficjalnie NBP nie zgodził się na sprzedaż banku na raty, to faktycznie właśnie taki charakter miała ta transakcja (NBP na pół roku zostawił sobie 20 proc. akcji PBI).

Bank Inicjatyw Gospodarczych
Pierwszą kontrowersyjną sprawą z udziałem BIG, banku założonego przez postkomunistycznych notabli (obecnie Bank Millennium), było przejęcie
w październiku 1993 r. Łódzkiego Banku Rozwoju. BIG miał wówczas siedem oddziałów,
a ŁBR - 24. NBP zwolnił BIG do 2000 r. z tworzenia obowiązkowej rezerwy bankowej. Co więcej, udzielił mu kilkuset miliardów starych złotych kredytu, a także kupił od tego banku część akcji ŁBR. Kolejny sukces BIG, którym zajmie się komisja śledcza, to przejęcie w latach 1995--1997 kontroli nad Bankiem Gdańskim. Aby obejść prawo bankowe, które zabraniało angażowania w zakupy 25 proc. akcji własnego kapitału, BIG kupował Bank Gdański za pośrednictwem zależnych spółek Bel Leasing i Forin. Komisja Nadzoru Bankowego nie interweniowała.

Bank Gospodarki Żywnościowej
We wrześniu 2004 r. grupa współpracowników ówczesnego premiera Marka Belki doprowadziła do sprzedaży Banku Gospodarki Żywnościowej holenderskiemu Rabobankowi. Rabobank jest największym udziałowcem Eureko, z którym skarb państwa toczy spór o kontrolę nad PZU. Czy fakt, że Marek Belka doradzał przy prywatyzacji PZU holenderskiemu koncernowi ABN Amro (kredytował on udziałowców Eureko), miał tu znacznie?

Bank Handlowy
Prywatyzacja BH, przeprowadzona po wydaniu zgody przez Radę Ministrów 25 marca 1997 r., stała się przedmiotem miażdżącej krytyki NIK (kontrolę zakończono w październiku 1999 r.). Na przykład okazało się, że w dokumentacji Ministerstwa Skarbu Państwa nie było śladu pracy niezależnego eksperta, który wyceniał BH. Nie było również informacji na temat efektów pracy doradcy prawnego firmy Allen & Overy. Mimo że BH zobowiązał się zapłacić koszty związane z debiutem na giełdzie, to obciążył nimi resort skarbu.

W kierowanym przez Cezarego Stypułkowskiego Banku Handlowym znalazło schronienie wielu byłych działaczy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Część członków komisji zechce zrzucić odpowiedzialność za nieprawidłowości przy prywatyzacji banków na PO, której członkiem był Rafał Zagórny, były wiceminister finansów i członek Komisji Nadzoru Bankowego

Stefan Kawalec, jeden z bohaterów afery z prywatyzacją Banku Śląskiego, dziś doradca Jana Rokity, będzie łatwym celem dla PiS-owskich posłów z komisji śledczej


Fot: Z. Furman
Więcej możesz przeczytać w 22/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2006 (1225)

 • Wprost od czytelników1 cze 2006, 9:00Radio Wolna Maryja Pozwolę sobie nie zgodzić się z myślą przewodnią artykułu Pawła Lisickiego "Radio Wolna Maryja" (nr 19). Autor, moim zdaniem, zaprzągł wóz przed konia. Problem z Radiem Maryja to nie poglądy o. Rydzyka, ale skrajna...3
 • Na stronie - Radykalnie nieradykalni1 cze 2006, 9:00Tylko radykałowie są w stanie urzeczywistnić projekt IV RP3
 • Radykalnie nieradykalni1 cze 2006, 9:00Tylko radykałowie są w stanie urzeczywistnić projekt IV RP3
 • Skaner1 cze 2006, 9:00TRZĘSIENIE ZIEMI Koszmar na Jawie Yogyakarta na Jawie, ponadtrzymilionowa historyczna metropolia królów i ulubiony cel turystów z całego świata, doświadczyła w sobotę prawdziwej apokalipsy. Trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopnia w skali...8
 • Sawka czatuje1 cze 2006, 9:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)12
 • Playback1 cze 2006, 9:00Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej © M. STELMACH14
 • Poczta1 cze 2006, 9:00KOALICJA LOBBYSTÓW W artykule "Koalicja lobbystów" (nr 21) zasugerowano, iż moja działalność poselska może być inspirowana przez firmy farmaceutyczne. Zarzucono mi również, że aktywnie wspieram Koalicję Teraz Zdrowie, a to nieprawda....14
 • Ryba po polsku - Kod Kurtyki1 cze 2006, 9:00Prawda została już zlustrowana i wypadła negatywnie. Na dzisiejsze czasy za mało jest relatywna Maciej Rybiński Kiedy występowałem w kabarecie Pod Egidą u Janka Pietrzaka, przez kilka przedstawień zbierałem duży aplauz za dowcip tej...15
 • Z życia koalicji1 cze 2006, 9:00Z PiS wyrzucono na twarz posła Ryszarda Kaczyńskiego. Bo swym peugeotem skasował po pijaku płot. To oburzający postępek, należało mu się. Za jazdź francuskim samochodem. "Kaczyński wyrzucony z PiS za jazdę po pijaku" - donosiły...16
 • Z życia opozycji1 cze 2006, 9:00Bez dwóch zdań - mamy następcę Gabriela Janowskiego. To Stefan Niesiołowski, który jedzie - jak to mówi młodzież - na maksa. I znowu aktualne staje się pytanie: na czym jedzie? I jaki jest numer telefonu do dilera od tego czegoś?...17
 • Nałęcz - Dżuma1 cze 2006, 9:00W spiskowej teorii dziejów uprawianej przez endeckich pogrobowców z LPR geje stali się substytutem Żydów Tomasz Nałęcz Przez Polskę przetoczyły się młodzieżowe demonstracje przeciwko nominacji Romana Giertycha na ministra edukacji...18
 • Fotoplastykon1 cze 2006, 9:0019
 • Polski papież Benedykt XVI1 cze 2006, 9:00Cezary Gmyz "Ich bin Krakauer" - mógłby powiedzieć Benedykt XVI, trawestując słynne słowa Johna Kennedy'ego, wypowiedziane w Berlinie. Pierwsza de facto podróż zagraniczna Benedykta XVI przekształciła się w szybki proces... polonizacji...20
 • Niemiecka skromność1 cze 2006, 9:00Benedykt XVI zmienił stosunek Niemców do Kościoła katolickiego i do chrześcijaństwa w ogóle Zdzisław Krasnodębski To że nowy papież był przyjacielem swego poprzednika, było dla Polaków od początku ważniejsze niż to, że należy on...26
 • Jarosław bezwzględny1 cze 2006, 9:00Wystarczą trzy telefony prezesa PiS do Leppera, Giertycha i prezydenta, i Marcinkiewicz "znika w jednej chwili" Igor Janke Kazik, nie obraź się, mógłbyś u mnie zostać wicepremierem" - te słowa usłyszał premier Marcinkiewicz od Jarosława...30
 • Zwyczajny układ1 cze 2006, 9:00Obecny lubelski establishment to w dużej części oficerowie bezpieki i ich agenci Wojciech Sumliński Dlaczego w Polsce niezbędna jest lustracja? Bo istnieje coś, co kilkanaście lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wciąż daje...34
 • Mistrzostwa świata nazistów1 cze 2006, 9:00Większość używanych przez niemieckich neofaszystów akcesoriów produkuje się w Polsce40
 • Giełda1 cze 2006, 9:00Hossa Świat Prezes spraw zagranicznych Co najmniej do 2011 r. szefem Gazpromu będzie Aleksiej Miller. Rada nadzorcza koncernu przedłużyła kontrakt z byłym wiceministrem energetyki Rosji o kolejne pięć lat. Od 2001 r., kiedy Miller został...42
 • Bang bank1 cze 2006, 9:00Leszek Balcerowicz i Hanna Gronkiewicz-Waltz będą głównym celem ataku sejmowej komisji ds. banków Jan Piński Krzysztof Trębski Ubrani w dresy i tenisówki wiceministrowie z PiS pisali uzasadnienie do projektu uchwały o powołaniu sejmowej...44
 • Bąbel ratunkowy1 cze 2006, 9:00Warszawska giełda wyleczy rany dopiero w przyszłym roku Witold M. Orłowski Czy na naszych oczach dzieje się jakaś straszliwa katastrofa, która obróci giełdę w zgliszcza? Główne indeksy giełdy straciły w ciągu ostatnich dwóch tygodni...50
 • Holenderska choroba Putina1 cze 2006, 9:00Wysokie ceny ropy uczynią z Rosji Libię Europy Witold M. Orłowski Rosja bankrut przemieniła się w Rosję bogacza, bo w ostatnich ośmiu latach rosły ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. W ciągu następnych kilkunastu lat z tego samego powodu...54
 • Plajta futbolowa1 cze 2006, 9:00Finansową klapą skończy się mundial w Niemczech - tak jak wszystkie tego typu imprezy od 1994 r. Małgorzata Zdziechowska Berlin Taka szansa nigdy więcej nam się nie trafi" - przekonywał na początku 2000 r. słynny trener i piłkarz Franz...60
 • Załatwione odmownie - Krzyż na ekonomii1 cze 2006, 9:00Ekonomii nie wolno podpierać papieskimi encyklikami Jan Winiecki Od pewnego czasu mamy u nas sezon na podpieranie się. Kiedy jedni politycy podpierają się ojcem dyrektorem, drudzy starają się ich przelicytować biskupem. Wy w nas Toruniem,...64
 • Supersam1 cze 2006, 9:0066
 • Dowódca na szczycie1 cze 2006, 9:00Commander, nowy w ekipie jeepów Chryslera, przedstawiany jest jako "zdobywca szczytów". Jak przystało na "dowódcę", wyróżnia się rozmiarami. Jest najdłuższy, najszerszy, najobszerniejszy, no i zabiera na pokład aż...66
 • Ucieczka z Pekinu1 cze 2006, 9:00Lepsza jakość i mocniejsza marka, uzasadniające wyższą cenę - tak chcą wygrać europejskie firmy z zalewem chińskiej odzieży. Mający 67 salonów w Polsce francuski Orsay, niegdyś promujący modę dla nastolatek, podniósł wiek...66
 • Polskie pasy1 cze 2006, 9:00Jacek Krzynówek, pomocnik Bayeru Leverkusen i reprezentacji Polski, będzie grał w specjalnych butach Adidasa. Firma przygotowała nowe modele obuwia dla wszystkich 32 drużyn piłkarskich - u Szwedów adidasy ozdobiono grafiką kasku wikinga, u...66
 • Wyszczuplający drink1 cze 2006, 9:00Mimo że na nadwagę i otyłość skarży się aż 53 proc. Polaków, tylko 1 proc. dorosłych regularnie odwiedza siłownie i kluby fitness; zdecydowana większość deklaruje stosowanie diety. Tym, którzy przygotowują się do kuracji...66
 • Dzieci Piotrusia Pana1 cze 2006, 9:00Kidult nie boi się obciachu: korzysta z doświadczeń dorosłości, jednocześnie uciekając od jej powagi68
 • Atak lexusu1 cze 2006, 9:00Lexus zajeżdża drogę Mercedesowi i BMW Piotr R. Frankowski Potajemne spotkanie kierownictwa Toyoty w sierpniu 1983 r. odmieniło rynek luksusowych samochodów, na którym od lat dominowały te same marki. Szefowie japońskiego koncernu uznali...72
 • Nago, ale z torebką1 cze 2006, 9:00Za cały strój wystarczy dziś ozdobny krawat albo torebka Michał Zaczyński Nie wychodź z domu bez szerokiego paska - przestrzegają magazyny "Vogue" i "W". Właśnie taki pasek uznały one za najważniejszą część garderoby sezonu....74
 • Wino sarmatów1 cze 2006, 9:00Tokaj "sam się rodzi" - mówili Polacy. I tak nazwa samorodny przylgnęła do węgierskich win Tomasz Prange-Barczyński Vinum regnum, rex vinorum (wino królów, król win) - tak po 1945 r. mówili o swoim trunku producenci tokaju, choć miało...76
 • Mistrz kompromisu1 cze 2006, 9:00Czternaście lat Kazimierz Górski czekał na to, by znaleźć piłkarzy grających szybko i dobrych technicznie Jacek Gmoch Były trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, asystent Kazimierza Górskiego na igrzyskach olimpijskich w 1972 r. i...79
 • Pancerny prymas1 cze 2006, 9:00Władze PRL próbowały skłócić prymasa Polski z Watykanem Andrzej Grajewski Zastępca redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego", przewodniczący kolegium IPN Najbardziej skomplikowanym i delikatnym wyzwaniem, z jakim przyszło się zmierzyć...80
 • Know-how1 cze 2006, 9:00Świat w tropiku Strefy klimatów zwrotnikowych znacznie się powiększyły w ciągu ostatnich 25 lat - wykazały pomiary satelitarne. Znane z wysokich temperatur obszary tropikalne są położone po obu stronach równika i sięgają zwrotników...83
 • Ubezpiecz się od Religi!1 cze 2006, 9:00Im więcej lekarzy strajkuje, tym więcej pacjentów ubezpiecza się prywatnie, stawiając krzyżyk na usługach pogrążonej w kryzysie publicznej służby zdrowia. Już ponad milion Polaków za gigantyczną sumę 1 mld zł wykupiło dodatkowe ubezpieczenia...84
 • Kobieta pracująca1 cze 2006, 9:00Kobiety łączące życie rodzinne z pracą zawodową żyją dłużej i są szczęśliwsze Monika Florek-Moskal Kobieta nie może pogodzić tradycyjnej roli żony i matki z dążeniem do samorealizacji, bo rodzi to stres i skraca życie -...92
 • Bez granic1 cze 2006, 9:00Kitel dla pariasa Strajk polskich lekarzy to nic w porównaniu z protestem ich indyjskich kolegów. Od kilku tygodniu w Indiach strajkują tysiące lekarzy i studentów medycyny. Poszło o rządowy projekt, zgodnie z którym połowę przyjmowanych...94
 • Polska Rzeczpospolita Bananowa1 cze 2006, 9:00Jak możemy pomóc Ameryce, by pomóc samym sobie? Marta Fita-Czuchnowska z Waszyngtonu Święty Mikołaj przeniósł się latem do Waszyngtonu. W ciągu kilku dni dostaliśmy od USA serię niesłychanie cennych prezentów. Jeden z nich to...96
 • Sierociniec Breżniewa1 cze 2006, 9:00GUAM to orszak pogrzebowy resztek ZSRR Grzegorz Sadowski Druga zimna wojna ledwie się zaczęła, a Rosja już ją przegrywa. - Gruzja, Ukraina, Mołdawia i Kirgistan wydają się stracone. Adżaria upadła. Naddniestrze jest otoczone. Wróg...100
 • Magik Zapatero1 cze 2006, 9:00Dynamiczna Hiszpania daje lekcję pogrążonym w marazmie sąsiadom Waldemar Kedaj Hiszpania szeroko otworzyła drzwi dla pracowników z Polski i innych nowych państw UE bez śladu strachu przed inwazją ze wschodu. Równocześnie w Madrycie...104
 • Trzęsienie w salonie1 cze 2006, 9:00Polsce przyprawia się za granicą wykrzywioną twarz Romana Giertycha Dominika Ćosić z Brukseli Henryk Szafir z Jerozolimy Wejście do rządu Samoobrony i LPR właściwie niczego już nie popsuło w obrazie Polski - nowa polska władza a priori...106
 • Menu1 cze 2006, 9:00KRÓTKO PO WOLSKU Życie seksualne Muminków Biedny Bolek i Lolek! Biedni, wrobieni przez niemieckich gejów i lesbijki, patroni zapowiadanej na czerwiec Parady Równości w Warszawie. W dodatku wrobieni bezpodstawnie. Owszem, podejrzewano Bolka,...108
 • Recenzje1 cze 2006, 9:00110
 • Świat według blondynki1 cze 2006, 9:00Ewa Kasprzyk to specjalistka od kiczowatych monodramów. W "Patty Diphusa", scenicznej adaptacji felietonów Pedra Almodóvara, brawurowo zagrała gwiazdkę porno o wyglądzie drag queen. Podczas godzinnego psychologicznego striptizu...110
 • Jemu się udało1 cze 2006, 9:00"Chcecie się zająć jedyną rzeczą, która odrywa kobiety od gadania - szyciem?!" - tak ponoć zareagował Isaac Singer na propozycję, by przystąpił do ulepszenia maszyny, która go unieśmiertelniła i zapewniła majątek. Losy...110
 • Sensacja z Salzburga1 cze 2006, 9:00Czy oglądając dzisiaj "Traviatę", da się uronić łzę? Nie do uwierzenia, ale tak! Przedstawienie, po którym niezbyt skora do entuzjazmu publiczność Festiwalu w Salzburgu wstała z miejsc, ogląda się z zapartym tchem. Twórcy...110
 • Źdźbło prozy1 cze 2006, 9:00Dla prozy Michaela Cunninghama punktem wyjścia jest twórczość i biografia wybitnych twórców. Po nawiązujących do życia Virginii Woolf "Godzinach" postanowił sięgnąć do twórczości XIX-wiecznego amerykańskiego poety Walta...110
 • Czarci różaniec1 cze 2006, 9:00Sataniści liczą, że już 6 czerwca rozpocznie się era Antychrysta112
 • Dokument fikcji1 cze 2006, 9:00Film dokumentalny przybiera formę politycznego pamfletu Jerzy A. Rzewuski Żyjemy w skrajnie nieprzyjaznym świecie. A właściwie w jakimś piekielnym koszmarze, w którym na zwykłego, zapracowanego i poczciwego człowieka zewsząd czyhają...118
 • Pazurem - Pompownia gwiazd1 cze 2006, 9:00Jak ktoś trzy razy zapowiedział pogodę w Polsacie, potem nie musi już nic Wiesław Kot Tragedia. Przemysława Gosiewskiego szefowie PiS cofnęli sprzed kamer. O czym gazety poinformowały naród wyczerpująco i na czołówkach. Nawet...120
 • Pompownia gwiazd1 cze 2006, 9:00Jak ktoś trzy razy zapowiedział pogodę w Polsacie, potem nie musi już nic120
 • Ueorgan Ludu1 cze 2006, 9:00Nr 22 (188) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 29 maja 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza NAJLEPSI W KADRZE NARODOWEJ Po fali krytyki, że w kadrze nie znaleźli się nasi najlepsi reprezentanci, trener Janas dokonał istotnych zmian. Reporter...121
 • Skibą w mur - Dobre, bo krótkie!1 cze 2006, 9:00Jak mówi stare przysłowie ortopedów: lepsza noga u Maryśki niż wycięcie ślepej kiszki! Krzysztof Skiba W przyrodzie od lat trwa wojna długiego z krótkim. Raz modne są długie włosy, a raz krótkie paznokcie. Długie jest dłuższe niż...122